0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları

Cinsel saldırı suçu, tatmin olma amacıyla herhangi bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi sonucu fiziksel temas kurulmasıdır. Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları kapsamında olayı gerçekleştiren kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi koşullarına göre ikiye ayrılır.

 • Basit Cinsel Saldırı Suçu Cezası; Fiili gerçekleştiren kişi 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alıyor.

Basit Cinsel Saldırı Suçu Cezasının Arttırılması Durumları

 • Bedenen ve ruhen kendini savunamayan bireyler de,
 • Kamu işlerinde (hizmet veya vasiyet gibi) durumu kötüye kullanma durumunda,
 • Üçüncü derece yakınların, üvey evlat, üvey anne ya da baba, evlat edinen, evlatlık tarafından,
 • Birden fazla kişi ve silahlı durumda,
 • Toplum içinde bireylerden faydalanmak neticesi

halinde, Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları yukarıdaki fıkralara göre (TCK 102/2) verilen cezalar yarı oranında artırılır.

 • Sarkıntılık Suçu Cezası; Basit cinsel saldırı suçuna giren bu eylemde fiili gerçekleştiren 2 ila 5 yıl arası hapis cezası alır.
 • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Cezası; Fiili gerçekleştiren kişi en az 12 yıl hapis cezasına çarptırılır. (Eş durumunda mağdur şikayeti üzerine dikkate alınır)

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Cezasının Arttırılması Durumları

 • Bedenen ve ruhen kendini savunamayan bireyler de,
 • Kamu işlerinde (hizmet veya vasiyet gibi) durumu kötüye kullanma durumunda,
 • Üçüncü derece yakınların, üvey evlat, üvey anne ya da baba, evlat edinen, evlatlık tarafından,
 • Birden fazla kişi ve silahlı durumda,
 • Toplum içinde bireylerden faydalanmak neticesi

işlenmesi halinde, Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları yukarıdaki fıkralara göre (TCK 102/1) verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel saldırı suçu, tatmin olma amacıyla herhangi bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi sonucu fiziksel temas kurulmasıdır. Cinsel saldırı suçunu yapan kişi, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre de ayrılıyor.

Basit Cinsel Saldırı Suçu

TCK 102/1 maddesine göre cinsel ilişki noktasına ulaşmayan seviyede temasta bulunmaktır ve en hafif şekline de “sarkıntılık” denilmektedir.

Basit cinsel saldırı suçu konusunda detaya kısaca girecek olursak; karşı tarafın rızası dışında öpmek, dokunmak gibi durumlarda sadece sarkıntılık düzeyinde ise basit cinsel saldırı suçu olarak adlandırılır. Eğer bahsi geçen durum sıklık arz ediyorsa basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyini aşmasını göstermektedir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Diğer deyimiyle “tecavüz suçu” olarak bilinen nitelikli cinsel saldırı suçu TCK’nın 102/2 maddesi gereğince vücuda organ veya herhangi bir cisim sokulmasıyla fiilin gerçekleşmesi halidir.

 • Organ olarak tabir edilen, sadece cinsel organ olarak değil vücuda sokulma özelliği bulunduran herhangi bir madde ya da uzuvlardan biri veya birkaçı olarak da belirtilir. Buna örnek verecek olursak; parmak ve diğer organlarında mağdurun vücuduyla temas kurup, girmesi de nitelikli suç adı altında adlandırılıyor. Bu organı ya da cismi kullananın kadın veya erkek olması önem arz etmiyor. Sokma eylemi sadece asıl fail tarafından değil diğer fail ya a faillerin yanı sıra mağdurunda bir obje olarak kullanılması maksadıyla da gerçekleştirilebilir. Kanun üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığı ve sadece vajinal bölgeye, anal bölgeye ya da oral yoldan herhangi bir cismin vücuda girmesi fiilleri, nitelikli suç kapsamına girmektedir.

NOT: Cinsel saldırı suçu, yürürlükten kalkmış olan 765 sayılı TCK’daki “ırza geçme, ırza tasaddi” suçlarının karşılığıdır. Artı olarak cinsel saldırı suçunun oluşması için bedensel dokunuş şart olup, bedene temas edilmeden gerçekleştirilen davranış ve sözlü eylemler “cinsel taciz suçu” olarak adlandırılmaktadır.

Call Now Button