Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası

TCK’nin 199. Maddesi esasına göre kıymetli damgada sahtecilik suçuna yer verilmiştir. Kamu görevine karşı suçlar bölümünde de yer almaktadır. Ayrıca parada sahtecilik suçuna paralel yapıda olan maddedir.

TCK’nin 199. Maddesi esasına göre kıymetli damgada sahtecilik suçunda 5 ayrıntı mevcuttur. Bunlar;

  • Üreten
  • Ülkeye sokan
  • Nakleden
  • Muhafaza eden
  • Tedavüle koyan kişi

Yukarıda belirtilen sebeplerden biri suçun faili olabilmektedir.

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası olarak da 1 ila 5 yıl arasında hapis cezasının yanı sıra on bin gün adli para cezasıdır.

Bu suça ilişkin iki adet nitelikli durum ortaya çıkmıştır ve Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası olarak;

  • Sahte damgayı bilerek kabul eden; bu kişi için 3 ay ila 1 yıl arası hapis cezası ve adli para cezası öngörülmüştür.
  • Sahte olduğunu bilmeden kabul ettiği damgayı bilerek tedavüle koyan; bu kişi için de 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusudur.

Para veya kıymetli damga standart ürünlerle yapılabildiği için TCK bu araçlarla ilgili de ortak bir hükme varmıştır. Açıklaması şu şekilde; para ve kıymetli damgaların basılıp üretilmesi için kullanılan ürün veya malzemeyi izin alınmamış olarak üreten, satan, ülkeye sokan, satın alan, devreden, kabul eden  ya da muhafaza eden kişi ya da kişiler, 1 ila 4 yıl arasında hapis cezasına ve adli para cezasına çarptırılır.

TCK’nin 201. Maddesi esasına göre; sahte olarak para veya kıymetli damga üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya kabul eden kişi ya da kişiler, bu para veya kıymetli damgaları piyasaya sürmeden ve resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce diğer suç ortaklarını ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damgaların üretildiği yahut saklandığı yerleri yetkili birimlere haber verirse ve verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasına ve sahte olarak üretilen para veya kıymetli damgaların ele geçirilmesini sağlaması halinde Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası kapsamında, bildiren kişi ya da kişiler hakkında cezaya hükmolunmaz kararına varılabilir.

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçunda Etkin Pişmanlık

TCK 201. Maddesine göre, kişinin işlediği eylem sebebiyle kendi hür iradesiyle sonradan pişmanlık duyması, suç teşkil eden eylemin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza hukukuna olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde inayet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.

Adli Para Cezasına Çevirme

İşlenen bir suça karşılık olarak, hapis cezasıyla ya da tek başına cezanın paraya çevrilmesidir. Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu nedeniyle ceza alanlara adli para cezasına çevirme işlemi uygulanabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yargılama sonucunda sanığın 2 yıl ya da altında hapis veya adli para cezası aldığı durumlarda mahkeme kurulunun incelemesi ve gerekli şartları sağlaması halinde sanığında kabul etmesi neticesinde hükmün 8. fıkra gereğince 5 yıl, eğer sanık 18 yaşından küçük ise 3 yıl süreyle geri bırakılmasıdır. Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçunda da şartlar sağlanıyorsa HAGB uygulanabilir.

Cezanın Ertelenmesi

Mahkemece belirlenmiş olan infazdan yani hapis cezası gibi durumlarda cezanın ertelemesi yapılır. Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçunda da hükmedilen hapis cezası ertelenebilir.

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası Zaman Aşımı

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası Zaman Aşımı süresi 8 yıl olarak belirtilmektedir. Suç bu zaman aşımı süresine kadar her zaman soruşturulabilir ve 8 yıl sonunda dava dosyası ile ilgili bir işlem yapılmadığı takdir de düşecektir.

Kıymetli damga nedir
Türk Ceza Hukuku içerisinde kıymetli damga olarak isimlendirilen durum; tam olarak para ya da maddi içerik içeren belge olarak görülemeyen ancak yasal geçerliliği ile bu ikisi arasında konumlanmış, hukuki olarak geçerliliği bulunan bir kağıttır.
Kıymetli damgada sahtecilik
Kıymetli damgada sahtecilik yasal değildir ve kıymetli damgayı ülkeye sokma, sahte olarak üretme, muhafaza etme, sahte kıymetli damgayı geçerli olarak kabul etme ve bilinmeyerek kabul edilen damgayı öğrendikten sonra tedavüle koyma ile bu suç işlenmiş kabul edilir.
Mühürde Sahtecilik
Mühürde sahtecilik; sahte mührü üretme ve sahte mührü kullanma ile meydana gelir. Kişilerin ürettikleri ya da kullandıkları mühür türüne göre alacakları ceza değişiklik gösterir

İlginizi Çekebilir;

Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası

Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik Avukatı

Adli Sicil Kaydı Silinmesi İçin Nasıl Başvurulur

Vergi Hukukunda Sahte Belge Kullanmak Suçu

“Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara