Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası

Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir? Sorusunun cevabını açıklayacak olursak. Türk Ceza Kanunu’nun 202. Maddesine göre mühürde sahtecilik suçu ve cezası maddesi iki şekilde meydana gelir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık tarafından kullanılan mühürleri sahte olarak üreten veya kullanan kişiler tarafından.
  2. Kamu kurum kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylama amaçlı ya da belgeleme amaçlı mühürleri sahte olarak üreten veya kullanan kişiler tarafından.

Yukarıda belirtilen durumlarda TCK 202. Maddesi kapsamında, mühürlerin sahtesini üretmek ya da kullanmak amacıyla mühürde sahtecilik suçu olarak kabul edilir. Ayrıca buna iki seçimlik suç diye de adlandırılabilir. İki seçimlik suçu işlemeye örnek verilecek olursa; Nüfus müdürlüğüne ait mührü sahte olarak üretimi yaptıktan sonra bunu kullanan kişi tek bir mühürde sahtecilik suçunu yapmış olur.

  • Bu suç doğrudan olup, kasıtla işlenebilen bir suçtur,
  • Bu suçlarda yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükümler tekerrüre tabiidir.
  • Bu suçlarda sanık sorguya çekilebilir. Görüntülü ve sesli iletişim teknikleri kullanımı sağlanabilir.

Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası Kaç Yıl?

  • Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası sonucu olarak TCK 202/1. Maddesi gereğince ilk seçenek kapsamında işlenen suçlarda; iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası sonucu olarak TCK 202/2. Maddesi gereğince ikinci seçenek kapsamında işlenen suçlarda ise; 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası sonucu olarak TCK 203. Maddesi kapsamında “mühür bozma” eylemini gerçekleştiren kişi hakkında 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Mühür Bozma

Türk Ceza Kanunun 203. Maddesi de bu kapsamda yer almaktadır. Kanun gereği ya da yetkililerce bir şeyin saklanmasını veya korunmasını sağlamak amacıyla konulan mührün amacı dışında kullanılması durumunda devreye girer.

Adli Para Cezasına Çevirme

İşlenen bir suça karşılık olarak, hapis cezasıyla ya da tek başına cezanın paraya çevrilmesidir. Mühürde Sahtecilik Suçu nedeniyle ceza alanlara adli para cezasına çevirme yapılabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yargılama sonucunda sanığın 2 yıl ya da altında hapis veya adli para cezası aldığı durumlarda mahkeme kurulunun incelemesi ve gerekli şartları sağlaması halinde sanığında kabul etmesi neticesinde hükmün 8. fıkra gereğince 5 yıl, eğer sanık 18 yaşından küçük ise 3 yıl süreyle geri bırakılmasıdır. Mühürde sahtecilik suçunda da şartlar sağlanıyorsa HAGB uygulanabilir.

Cezanın Ertelenmesi

Mahkemece belirlenmiş olan infazdan yani hapis cezası gibi durumlarda cezanın ertelemesi yapılabilir. Mühürde sahtecilik suçunda da hükmedilen hapis cezası ertelenebilir.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma

Şikayet süresi; Mühürde sahtecilik suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almadığından dolayı bu suçlara dair herhangi bir süre mevcut değildir. Şikayetten vazgeçme durumu ceza davasının düşmesine sebebiyet vermez.

Zamanaşımı; Mühürde sahtecilik suçuna istinaden yapılan davalarda olağan süre 8 yıldır ve suç, dava zamanaşım sürecine uygun şekilde işlendiği takdirde her zaman işlenebilir. 8 yılın sonunda sonuç alınamamış ise soruşturma yapılamaz.

Uzlaşma; Suçlu ile suçun mağduru arasında uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurulması sonucu oluşan anlaşmayı içerir.

Mühürde Sahtecilik Suçunda Etkin Pişmanlık Hali

Parada ve kıymetli damgada sahtecilik suçunda olduğu gibi mühürde sahtecilik suçunda etkin pişmanlık hali öngörülmemiştir.

Mühürde sahtecilik suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından ele alınır ve yerine getirilir.

İlginizi Çekebilir;

Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik Avukatı

Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ve Cezası

Adli Sicil Kaydı Silinmesi İçin Nasıl Başvurulur

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Yargıtay Kararları

“Mühürde Sahtecilik Suçu ve Cezası” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara