Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

Özgürlük, yakın tarihte anlam kazanan ve eskiden herkesin faydalanamayacağı bir durumdu. Şimdi ise kişilerin doğuştan sahip olduğu bir hak olarak kabul görmektedir. Zamanla şekillenen bu hak için ise genel olarak şöyle bir tanım yapılabilir, özgürlük başkasının sınırlarını ve çıkarlarını ihlal ettiğinde artık özgürlük olmaktan çıkar.

Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar

Hayvanlar aleminde nasıl bir hiyerarşi dengesi varsa bunu güç ve yaş gibi kriterler belirliyorsa, toplum içinde benzer etkenler geçerlidir. Fakat tarih boyunca yaşanan kötü olaylar neticesinde bugün, eşitlik ilkesi benimsenerek, herkesi bağlayan hukuk kuralları oluşturulmuştur.

Toplum içerisinde bu kurallar sadece kişiyi değil onun mallarını korumaya da yönelik olmuştur. Bu durum ekonomik açıdan hem bireyi hem de devletin yapısını korumaya yöneliktir. Bunlardan biri de yağmadır. Tanımı şu şekilde yapılmaktadır:  Yağma, günlük dilde hırsızlıkla karıştırılsa da içerisinde tehdit ve cebir gibi ek suçları da içerir.

Yağma (Gasp) Cezası

Yağma (gasp) suçu ve cezası var mı gibi sorular bazen bu durumun hırsızlıkla karıştırılmasına sebep olmaktadır. Yağma (gasp) suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 148, 149 ve 150. maddelerinde kapsamlı olarak tanımlanmış ve cezası belirlenmiştir.

TCK 148. Maddesinin 1. bendinde yağma (gasp) suçu ve cezasını oluşturan suç ve cezası şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Kişi, başkasının hayatına ya da tehdit ettiği yakının hayatına, vücuduna veya cinsel bütünlüğüne zarar vermekle tehdit ederek, zarar vererek ya da cebir kullanarak, kişinin malını vermesini sağlayarak karşı tarafı zarar uğratmak suretiyle işlediği suç sebebiyle altı yıldan on yıla kadar hapis cezası alır.

Yağma (Gasp) Suçunda Zamanaşımı

Yağma (gasp) suçu ve cezasını etkileyen en önemli etkenlerden biri de mağdura uygulanan cebir ve onun niteliğidir. Yağma suçu geçmişte, savaşlarda bir gibi görülse de günümüz koşullarında ciddi bir suç olduğu unutulmamalıdır.

Yağma suçunun da uygulanan cebir dolayısıyla daha ciddi bir boyutu vardır. Bu durum nitelikli yağma ile yağma (gasp) suçu ve cezası farkını ortaya koyar.

Yağma (gasp) suçu ve cezası zamanaşımı ise diğer durumlarda olduğu gibi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Suçun işlendiği tarihten itibaren hesaplanmalıdır.

Yağma cezası ne kadar?
TCK’nin 148. Maddesini kapsamakta olan yağma suçu, 6 yıldan, 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanmaktadır. Yağma suçunun 1 yıldan az ceza alması durumunda adli para cezasına çevrilmesi kabul edilecektir.
Yağma suçları nedir?
TCK’nın 148. Maddesi ile 15. Maddesi kapsamında, yapma suçu, cebir ve tehditle kişiye ait olan malın alınmasıdır. Haksız eylem olarak kabul edilir.
Nitelikli gasp ne demek?
Maske takmak ve tanınmayacak şekilde mülk, konut veya iş yerine girerek, kişiye ait olan malı gasp etmek suçudur.
Mülkiyete gasp nedir?
Başkasına ait olan malın, cebir ve tehditle alınması, kişinin ziynetliğinin el değiştirmesi söz konusu olduğunda gasp suçları alanına girmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Yağma (Gasp) TCK 148 TCK 149 Suçu ve Cezası

Yağma Suçu TCK Malın Değerinin Azlığı

Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı

Cebir Suçu ve Cezası (TCK 108)

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı

“Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara