0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

Özgürlük, yakın tarihte anlam kazanan ve eskiden herkesin faydalanamayacağı bir durumdu. Şimdi ise kişilerin doğuştan sahip olduğu bir hak olarak kabul görmektedir. Zamanla şekillenen bu hak için ise genel olarak şöyle bir tanım yapılabilir, özgürlük başkasının sınırlarını ve çıkarlarını ihlal ettiğinde artık özgürlük olmaktan çıkar.

Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar

Hayvanlar aleminde nasıl bir hiyerarşi dengesi varsa bunu güç ve yaş gibi kriterler belirliyorsa, toplum içinde benzer etkenler geçerlidir. Fakat tarih boyunca yaşanan kötü olaylar neticesinde bugün, eşitlik ilkesi benimsenerek, herkesi bağlayan hukuk kuralları oluşturulmuştur.

Toplum içerisinde bu kurallar sadece kişiyi değil onun mallarını korumaya da yönelik olmuştur. Bu durum ekonomik açıdan hem bireyi hem de devletin yapısını korumaya yöneliktir. Bunlardan biri de yağmadır. Tanımı şu şekilde yapılmaktadır:  Yağma, günlük dilde hırsızlıkla karıştırılsa da içerisinde tehdit ve cebir gibi ek suçları da içerir.

Yağma (Gasp) Cezası

Yağma (gasp) suçu ve cezası var mı gibi sorular bazen bu durumun hırsızlıkla karıştırılmasına sebep olmaktadır. Yağma (gasp) suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 148, 149 ve 150. maddelerinde kapsamlı olarak tanımlanmış ve cezası belirlenmiştir.

TCK 148. Maddesinin 1. bendinde yağma (gasp) suçu ve cezasını oluşturan suç ve cezası şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Kişi, başkasının hayatına ya da tehdit ettiği yakının hayatına, vücuduna veya cinsel bütünlüğüne zarar vermekle tehdit ederek, zarar vererek ya da cebir kullanarak, kişinin malını vermesini sağlayarak karşı tarafı zarar uğratmak suretiyle işlediği suç sebebiyle altı yıldan on yıla kadar hapis cezası alır.

Yağma (Gasp) Suçunda Zamanaşımı

Yağma (gasp) suçu ve cezasını etkileyen en önemli etkenlerden biri de mağdura uygulanan cebir ve onun niteliğidir. Yağma suçu geçmişte, savaşlarda bir gibi görülse de günümüz koşullarında ciddi bir suç olduğu unutulmamalıdır.

Yağma suçunun da uygulanan cebir dolayısıyla daha ciddi bir boyutu vardır. Bu durum nitelikli yağma ile yağma (gasp) suçu ve cezası farkını ortaya koyar.

Yağma (gasp) suçu ve cezası zamanaşımı ise diğer durumlarda olduğu gibi 15 yıl olarak belirlenmiştir. Suçun işlendiği tarihten itibaren hesaplanmalıdır.

Call Now Button