Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı

Toplumun huzurunu, refahını ve düzenini koruyan hukuk kurallarıdır. Bu kurallar statü, cinsiyet, yaş gibi temel kriterleri gözetmeksizin herkese uygulanır. Tabi ki her vatandaşın da bu kurallara da uyması beklenir.

Ekonomi Düzenini Sağlayan Kurallar

Hukuk toplumun ihtiyaçlarına göre de bu kuralları yenileyip uygulamaktadır. Toplum huzurunu bozan yağma gibi suçlarda sadece suçun varlığı değil, kapsamı, tehdit ve cebir, yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı gibi çok çeşitli konuları hukuk kuralları değerlendirmektedir. Burada amaç, suçluya ceza vermekten ziyade bu durumun gelecekte de oluşabilecek değişik zararlara sebep olmasını önlemektir.

İnsanları bir arada tutan sadece dil ve kültür birliği değildir. Ekonomik düzenin sağlanması da sağlıklı bir toplumun oluşması için önemli şartlardan biridir. Kaosun hakim olduğu toplumlarda iç ve dış kaynaklı ekonomik etkenlerin barınabilmesi mümkün değildir.

Hukukta Eşyanın Değeri

Hukuk kuralları günün koşullarından ayrı düşünülemez. Bugün geçerli olan temel bir yasa bir asır öncesinde gerekli bile görülmemiş olabilir. Bu durum tarih boyunca tekerrür etmiştir.

İnsanların sahip olduğu mallarına da günümüz koşullarına göre değer biçilir. Bunda elbette ekonomik etkenler önemlidir. Ekonomik unsurların vereceği değer ne ise hukukta o zamanki değeri eşya için belirler, bu durum kişilerin kendi isteklerine göre hareket etmelerini ve karışıklık çıkmasını engeller. Örneğin, yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı dikkate alınmazsa suçluya uygulanacak yaptırımlar da adil olmaz. Bu durumda,  yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı olması tüm vatandaşların çıkarlarını koruyan bir uygulamadır.

TCK’da Yağma(Gasp) İçin Malın Değerinin Azlığı

TCK 150. maddesinin 1. ve 2. bendinde yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı ile ilgili durum belirlenmiştir:

  • Kişi, hukuki yollarla bağlı olduğu bir malı ya da belgeyi tehdit ve cebir yoluyla başkasından zorla elde ederse, bu kişi hakkında kasten yaralama suçuna yönelik hükümler uygulanır.
  1. bendinde ise yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı sebepleri göz önüne alınarak cezada indirime gidilir:
  • Yağma (gasp) suçuyla anılan malın değerinin azlığı ya da çokluğu söz konusudur. Azlığına hükmedilirse, üçte bir oranında ya da yarıya kadar, ceza azaltılma yoluna gidilir.

Bu maddelerle beraber yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı var mı, indirim uygulanabilir mi gibi çeşitli konular etraflıca düşünülüp belirlenmiştir.

Gasp suçu kaçıncı madde?
Gasp suçu TCK’nın 148. Maddesi üzerinden hırsızlık ve hırsızlıktan farklı olarak malın alınması suçlarına tekabül eder. 10 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
Gasp yapan kaç yıl ceza alır?
Gasp cezası, TCK’nın 148. Maddesini kapsamaktadır. Malın kişiden cebir ve tehditle alınması suçu 10 yıl ile 6 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanmaktadır.
Gasp ne kadar cezası?
Gasp cezası, kişiye zarar verme veya tehdit ile malın elde edilmesi durumlarına göre 148. Madde üzerinden değerlendirilmektedir. Malın yağma ve gasp ile alınması 6 yıl ile 10 yola kadar hapis cezasını kapsamında sonuçlanır.
Nitelikli gasp ne demek?
Nitelikli gasp kişinin maske ve benzeri saklanma koşullarıyla kişinin mülkiyetini gasp etmesi suçudur. Konut, iş yeri veya kamuya açık alanlarda da TCK’nın 148. Maddesi üzerinden cezalandırılması kapsamında değerlendirilir.

İlginizi Çekebilir;

Yağma Suçu TCK Malın Değerinin Azlığı

Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

Yağma (Gasp) TCK 148 TCK 149 Suçu ve Cezası

İcra Hukuku Davaları

Cebir Suçu ve Cezası (TCK 108)

“Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara