0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Cebir Suçu ve Cezası (TCK 108)

Kişilerin zorla ya da zor kullanarak bir suç işlemesine neden olma durumuna cebir denir. Türk Ceza Kanunu’nda Cebir Suçu ve Cezası, Özgürlüğe Karşı Suçlar bölümünün 108. Maddesinde belirlenmiştir. Cebir suçu, bir anlamda kişinin bir şeyi yapması ya da yapmaması için zorlanması anlamına gelmektedir. Cebir suçu nitelikli suçlar kapsamına girmektedir.

Cebir suçu işleyen kişi, maddi cebir yanında fiziksel zor da kullanabilir. Cebir suçu işlenirken, suçu işleyen kişinin mağdura, muhakkak fiziksel açıdan bir etki yapması gerekir.

Türk Ceza Kanunu’nun 108. Maddesine göre cebir suçunda, suça maruz kişiye karşı zorlama vardır. Aynı zamanda mağdurun bir şey hakkında yapmaması için zorlanması söz konusudur. Diğer yandan cebir suçunun oluşması için mağdurun bir şeyin yapılması için zorlanması gerekir.

Cebir Suçu ve Cezası Kaç Yıldır?

Cebir suçu ve cezası, işlenen suçun niteliğine göre değişkenlik gösterir. TCK’nın 108. Maddesince kasten adam yaralama suçundan ceza verilecekse, hükmedilen ceza belli bir oranda artırılır. Eğer kişinin bir şeyi yapması ya da yapmaması için zorlanıyor yani cebir suçu işleniyorsa kasten yaralama suçunun cezası, 3/1 cezasının yarısına kadar artırılmaktadır.

İşlenmiş bir suçun yanında cebir cezası da işlenmişse, dava sonunda hükmedilen hapis cezası, bir yıl ya da bir yılın altında ise hâkimin takdirine göre hapis cezası, para cezasını da çevrilebilmektedir. Aynı zamanda, işlenen cebir suçu cezası 2 yıl ya da altında ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması yani HAGB kararı çıkması da mümkün olmaktadır.

Cebir Suçu ve Cezasına Örnek

Cebir suçu ve cezasına örnek verilecek olursa, bir kişiyi bilerek yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı yasanın 86. ve 87. Maddesinde belirtilmiştir. Cebir suçu işleyen kişiye ceza verilirken ilk yapılacak şey failin cezasını belirlemektir. Cezası belirlendikten sonra cebir suçunun 1/3 oranı ½ oranında artırılmaya başlanır. Örnek verilecek olursa, bir kişi birini silah kullanmak üzere kasten yaralarsa suçu işleyen kişiye Türk Ceza Kanunu’nun 86/1 maddesi gereği alt sınırdan olmak üzere 1 yıla kadar ceza verilir. Diğer yandan verilen bu ceza Türk Ceza Kanunu’nun 86/3 maddesine göre yarısı oranında artırılarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilir. Verilen bu cezada, ceza indirimi uygulanmamaktadır. Silahla yaralama suçundan ceza alan kişi aynı zamanda cebir suçu da işlemişse bu ceza ½ oranında daha artırılır ve hapis cezası 1 yıldan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çıkar.

Cebir Suçu ve Cezası Şikâyeti

Türk Ceza Kanunu’nun 108. Maddesine göre suçun soruşturma ve kovuşturması Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılır. Suçun mağduru, ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na cebir suçu cezası ve şikayeti ya da suç duyurusunda bulunur ve süreç başlar. Mağdur, şikayetinden vazgeçse de dava açılmakta ve suçu işleyen kişi cezasını almaktadır.

Cebir suçu işleyen kişinin ceza hükmü verilmesi sırasında kasten adama yaralama hükümleri de geçerli ise isteğe bağlı olarak fail cebir suçu ve cezası alarak hüküm yerine getirilmiş olur.

Cebir Suçu ve Cezasında Zaman Aşımı Nedir?

TCK’nın 108. Maddesine göre, cebir cezası şikâyete tabi suçlar kapsamında yer almaz ve savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma açılır. Bu tür suçların şikâyet süresi olmadığı gibi mağdur kişi şikayetinden vazgeçse bile davanın düşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Cebir cezası ve suçu zaman aşımı süresi 8 yıldır. İşlenen suç, dava zamanaşımı süresine uyularak her şekilde ihbar ve şikâyet edilebilir.

Cebir cezası ve suçu yargılama işlemi, yaralama eyleminin özelliğine göre Asliye Ceza Mahkemesi’nce ya da Ağır Ceza Mahkemesi’nce yürütülür. Avukat bilgilendirecektir.

Call Now Button