Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar Suçunun Cezası yüksek oranda olup TCK 103. Maddesinde çocuğun cinsel istismarı suçu için 8 ila 15 yıl arası hapis cezası uygulanmaktadır. Bu hapis cezası, mağdurun vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokulmasıyla cinsel istismar cezası en az 16 yıldan aşağı olmamak üzere değişiklik gösterecektir. Artı olarak CMK 100. Maddesine göre cinsel istismar tutuklama sebebinin olduğu sayılan suç tiplerinden birisi olduğundan çoğu zaman yargılamanın sonucunun hapis cezası olarak ön görülmesi kaçınılmazdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddesine göre; Cinsel İstismar Suçu ve Cezası kapsamında cinsel davranışlarla herhangi bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi sonucu, mağdurun şikayeti üzerine 5 ila 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Cinsel saldırının sadece sarkıntılık olması durumunda ise 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiilin vücuda organ veya herhangi bir cisim sokması durumunda çocuk istismarında 16 yıldan aşağı olmamak kaydıyla hapis cezası ile cezalandırılırken diğer bireylerde 12 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilir. Bu fiilin eşe karşı yapılması durumunda da hukuki boyutta ilerlemesi mağdurun şikayetine bağlı olduğu belirtilmektedir.

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası, aşağıdaki durumlarda da uygulandığı takdirde;

  • Bedenen ve ruhen kendini savunamayan bireyler de,
  • Kamu işlerinde (hizmet veya vasiyet gibi) durumu kötüye kullanma durumunda,
  • Üçüncü derece yakınların, üvey evlat, üvey anne ya da baba, evlat edinen, evlatlık tarafından,
  • Birden fazla kişi ve silahlı durumda,
  • Toplum içinde bireylerden faydalanmak neticesi

işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Cinsel İstismar Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde hüküm altına alınmış olup elde edilen verilere göre günümüzün en çok artan suçlarından biri olan Cinsel İstismar Suçu olarak göze çarpıyor. Çocukların korunması adına yapılmış yasa da amaç; çocuğun cinsel yönünün sağlıklı ve düzgün gelişmesini önemli derecede olumsuz yönde etkilediğini ve çocukta ileri safhada ciddi travmaların oluşmasına sebebiyet verdiğinden dolayı kanun tarafından ayrı işlenmiştir.

Cinsel İstismar Suçunda çocuğun 15 yaş öncesi, 15 yaş sonra ve 15 yaş sonrası zihinsel engel durumlarını göz önüne alan kanun mağdurun cinsiyeti ön planda olmaksızın bu şuçun oluşmasına sebebiyet veren her failin kanun önünde gerekli ceza ile cezalandırılacağını belirtmektedir.

Cinsel İstismar Suçunda Çocuk Kavramı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesinde bulunan çocuk tanımını baz alarak; 18 yaşını doldurmamış yani 0-18 yaş grubu arasındaki bireyler çocuk olarak adlandırılmaktadır. Kanun bu yaş kriterlerini dikkate alarak cinsel istismar suçunu tasvir eder ve Cinsel İstismar Suçunun meydana gelmesi durumunda verilecek cezalarda kategorize ettiği yaş aralıklarını dikkate alarak belirlemiştir.

Cinsel İstismar Suçu Detayları

Cinsel İstismar Suçu ile ilgili araştırmalarda görüşler farklılık gösterebiliyor. Bu konu da avukat bilgi verir ama biraz detaya inecek olursak; bahsi geçen suç da kişinin vücut dokunulmazlığının ihmal edilmesi ve kişiye yönelik olması gerekirken 102. Maddeye göre cinsel saldırıyı oluşturan hareketlerin çocuğa karşı işlenmiş olması gerektiğini açıklıyor. Son olarak cinsel istismarın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için somut olaydaki kız ya da erkeğin yaşı çok önem arz etmektedir.

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası Affı

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası konusunda, 2016 yılında yapılan TBMM genel kurulunda kabul edilen, çocuklara ve diğer bireylere yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdur olan bireylerle evlendikleri zaman cezadan muaf olmaları önergesi toplumun karşı gelmesi sonucu geri alınmıştı. 3 yılın ardından tekrardan gündeme gelmesi aynı şekilde insanların buna engel olma çabası içerisindedir.

Cinsel istismara kaç yıl ceza?
Cinsel suçlar, TCK’nın 105’inci maddesini kapsamaktadır. İlgili suçun çocuğa yönelik olması durumunda 6 ay ile 3 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Suçun niteliği ve istismarın eylemine yönelik TCK’nın 103. Maddesine danışılacaktır.
Cinsel organını göstermenin cezası nedir?
TCK’nın 225. Maddesi kapsamında ‘’Hayasız Hareketler suçu’’ olarak tanımlanan cinsel organ gösterme suçu, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacaktır.
Cinsel istismar suçu hangi mahkemede görülür?
Cinsel istismar ve suçlar alanında Türkiye Cumhuriyeti’nde görevli mahkeme Asliye mahkemesidir. Duruşma ve davanın yürütülmesi Asliye mahkemesinde sürdürülecektir.

Yorum yapın

Hemen Ara