0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini (Kara Para) Aklama Suçu

Hukuk; toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenler. Kısaca “Kamu erki ile sağlanan düzen” denilebilir.

Ekonomi İçin Hukuk

Toplumun her kesimini ilgilendiren bu kurallar, doğal olarak ekonomik birlikleri ve ilişkileri de etkiler. Lokal ya da uluslararası düzeyde olması fark etmez, tüm ekonomi hukuk ile bağlantılıdır. Suç unsuru ekonomi için geriletici etkisi olan bir unsurdur. Doğal olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini (kara para) aklama suçu gibi konular tüm insanlar için önemlidir. Bu suç zaman fark etmeksizin her dönemde ülke ekonomisini çok kötü etkiler.

Kara Para Aklama Suçu

Özellikle ülkelerin ekonomik dengesini bozan önemli suçlardan biri de kara para aklama suçudur. Kara para aklama, kişinin kazandığı para ya da mal varlığının kaynağını bilerek ve isteyerek farklı göstermesi, suçu teşkil eden gizli kaynakların örtbas edilmesi durumudur. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini (kara para) aklama suçu bu şekilde tarif edilir.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini (kara para) aklama suçunun bir diğer tarifi ise, kara para aklama aynı zamanda, kişinin kendi başına yapabileceği gibi organize bir şekilde da yapılabilecek kapsamlı bir suçtur. Bu suçun devlet çalışanlarının tarafından yapılması durumunda hükümler de ona göre uygulanacaktır.

TCK Kara Para Aklama Suçu

18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda, kara para kavramı yerine “Suç geliri” kavramı kullanılmış ve aynı kanunda suç geliri, TCK’nın 282. maddesine paralel şekilde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri” olarak tanımlanmıştır. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini (kara para) aklama suçu nedir tanımı böylelikle yapılmıştır.

Bu maddeye göre avukat söyleyecektir ama suçlu, 6 ay alt sınırında 7 yıla kadar hapis cezası alabilir. Aklanan kara paranın 1 katı ağır para cezası da uygulanabilmektedir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini (kara para) aklama suçu cezası için öngörülen kapsam budur.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini (kara para) aklama suçu zamanaşımı süresi genelde 15 yıl olmaktadır.  

Call Now Button