Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar ve Cezaları

İnsan yaşamı her alanda olduğu gibi ceza hukukunda da önemli bir noktaya sahip, bundan dolayı da yapılan kanunlar üzerine insan yaşamını hukuk yönünden ferahlığını sağlamaya odaklıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 23. Maddesine göre bir olayın daha ağır şekilde ya da farklı bir duruma sebebiyet vermesi halinde, kastın aşılması ya da kastı aşan suç meydana gelme durumu neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar olarak adlandırılır. 5237 sayılı Yasada yer alan (87/4. Madde de) neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar eski adıyla “kastın asılması suretiyle adam öldürme” olarak geçmektedir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve cezaları kapsamında kasten yaralama sonucunda yaşamı sonlandırma gerçekleşmiş ise (neticesi temizlemek ağırlaşmış suçlar ve cezaları) 87/1. Fıkrasını kapsıyorsa 8 ila 12 yıla kadar, 87/3, fıkrasını kapsıyorsa da 12-16 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasına sebep olur.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Açıklaması

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar ve cezaları ; Kişi suç teşkil edecek bir fiil gerçekleştirdiği zaman, kastettiği neticeden daha ağır veya başka bir netice gerçekleşmiş olabilir. Bu gibi durumlarda sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçun varlığından söz edilebilir. Fail ağır sonucun gelebileceğini kabul ederek fiili gerçekleştirmektedir.

Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suçlarda, failin fark edemediği ağır bir sonuç meydana gelmiş olabilir. Kastettiği sonucun dışında gerçekleşen daha ağır veya başka sonuçlar açısından fail, kasıtlı olarak hareket etmemiştir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar ve Özellikleri

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar 452. Maddeye göre iki tür olarak ele alınabilir. Bunlar;

Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç ve Özellikleri

Fail işlemek istediği suçu yalnızca kasten olarak işlemesi demektir. 452. madde de bu kapsamın içindedir.

 • İşlenen ilk suçun kasten işlenmesi
 • İşlenen kasıtlı suç ile bundan sonra gerçekleşen ağır suçun nitelik değil de nicelik boyutunda olmasıdır.

Gerçek Olmayan Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç ve Özellikleri

Gerçek netice sebebiyle ağır suç ve görünüşte ya da gerçek olmayan neticesi sebebiyle ağırlamış suç olarak iki farklı şekle sahip olduğu kabul edilmektedir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Sıralaması

Bu sıralamaya göre, sonucu itibariyle ağırlaşmış suçlar kapsamında failin ya da faillerin amacına ulaşıp ulaşmamasının önemsiz olması gerektiği şeklinde iki ayrı noktalara gitmek mümkün olabilir. Zira bazı neticeler sebebiyle ağırlaşmış suçlar açısından, eylemi gerçekleştiren kişinin neticeyi istememiş olması gerekmektedir, tersi olması durumunda başka bir suç şekli meydana gelmiş olacaktır.

Failin öteki netice bakımından psikolojik davranışı ne olursa olsun, iradi hareketinin sonucu olan neticenin gerçekleşmiş olması ceza sorumluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası

Bir kimsenin vücuduna zarar verilmesi, acı verilmesi ya da sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkisi yüksek bir eylem işleyerek zarar verilmesidir.

Kasten yaralama suçu, TCK’nin 87. Maddesinde düzenlenmiş, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu olarak kabul edilmektedir.

 • Mağdurun duyularından ya da organlarından birinin işlevi sürekli zayıflarsa,
 • Mağdurun konuşmasında sürekli olarak bozukluk meydana gelirse,
 • Mağdurun yüzünde geçmeyecek iz oluşursa,
 • Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan durumların yaşanması,
 • Hamile bir kadına karşı yapılan fiilde, kadının erken doğum yapmasına sebep olunması.

TCK’nin 86. Maddesine göre hapis cezası bir kat arttırılır.

 • Mağdurun iyileşme olanağı bulunmayan bir rahatsızlığa veya bitkisel hayata girmesine sebebiyet verilmesi,
 • Mağdurun duyularında ya da organlarında kalıcı hasara sebep olursa,
 • Mağdurun konuşmasına ya da çocuk doğurma işlevlerinin elinden alınması,
 • Mağdurun yüzünün kalıcı olarak değişimine sebep olunmuşsa,
 • Hamile kadının çocuğunu düşürmesine sebebiyet verilmişse,

TCK’nin 86. Maddesine göre hapis cezası iki kat arttırılır.

Kastı aşan suç nedir?
TCK’nın 87/ 4. Maddesi gereğince, kasten yaralama suçundan mağdurun ölmesi ‘’kastı aşan adam öldürme’’ suçu olarak kabul edilir. Yaralamak isterken mağdurun ölmesi durumunda TCK 452. Maddesi devreye girecektir.
TCK 87 1 maddesi nedir?
Mağduru kasten yaralama fiilinden, üç yıldan, beş yıla kadar hapis cezasının kabul edilmesidir. Bıçakla ve sopayla yaralama suçlarını kapsamaktadır.
Netice suçu ne demek?
Netice suçu, birincisinde, fiilin gerçekleştirilmesi sonucunda suçun oluşması ve fiilin gerçekleştirilmesi suçun oluşmasına yeterli olmadığı takdirde, netice suçları alanına tekabül etmektedir.
TCK 87 3 uzlaşma kapsamında mı?
TCK 87 3 maddesi, kasten yaralama kapsamında 3. Fıkra uyarınca, taksirle yaralama suçundan kaynaklı uzlaşma kapsamına girebilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Beykoz Göztepe Mahallesi İşçi Avukatı

Kiracı Tahliye Şartlarını Bilmeden Kiracıları Evden Çıkarmak Mümkün Değil

Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları

Atalar Mahallesi Cevizli Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Cebir Suçu ve Cezası (TCK 108)

Yorum yapın

Hemen Ara