0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

TCK’nin 5237 Sayılı yasanın 104. Maddesi esasına göre reşit olmayanla cinsel ilişki bağımsız bir hal almıştır. Cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın 15-18 yaşları arasındaki reşit olmayan çocukların karşılıklı rızayla cinsel ilişkiye girmelerini kapsar. Her iki tarafta 18 yaşından küçük ve kendi rızalarıyla ise suç teşkil etmez. Fakat bir taraf 18 yaşından büyük ise o zaman fiil suç teşkil edecek hal alır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası şu şekilde açıklanabilir;

  • Suçun mağdur ile evlenmesi yasağının olduğu kişiyle yaşanması durumunda, şikayete bakılmaksızın 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası ile yargılanır.
  • Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını doldurmuş çocukla fiil gerçekleşmiş ise, burada şikayet edilmesi şartı aranarak 2 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanır.
  • Suçun, çocuğu evlat edinmiş ya da çocuğu bakımını üstlenmiş veya koruyucu aile kapsamında, bakım ve gözetim yükümlülüğüne sahip kişi tarafından fiil gerçekleşirse, şikayete bakılmaksızın ikinci fıkraya göre cezalandırılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Unsurları

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun en önemli etkisi, mağdurunun geçerli bir rızasının olmasıdır. Mağdur, cinsel ilişki kurma konusunda özgür yetisi yoksa ve failin cebir, tehdit ve hileye başvurarak, bundan etkilenip cinsel ilişkiye girmişse reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, daha ağırı olan çocuğun cinsel istismarı suçu devreye girer.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Fail

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Fail herhangi bir kişi olabilir. Yani; bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin bir diğer erkeğe karşı da işleyebilir. Burada bir kadının bir diğer kadına işlemeyecek olmasının sebebi suçun tanımında cinsel ilişkinin öngörülmüş olması nedenidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesine göre reşit olmayan iki kişi arasında suç işlenmesi halinde failin kim olacağı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Ayrıca bu suçta hem failin hem de suçlunun aynı taraf olamayacağından dolayı suçun oluşmayacağını söylemek mümkün kılınabilir.

TMK’nin 129. Maddesine göre ve TCK’nin 2. Fıkrasında belirtilen aralarında evlenme yasağı olan kimseleri tanımlamak gerekirse;

  • Üstsoy ile altsoy,
  • Evlat edinen, evlatlığın veya altsoy-üstsoy kavramları arasında evlenmek yasaklanmıştır. Bu durum karşısında reşit olmayanla cinsel ilişkiye girilmesi halinde suç sayılmış olacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma ve Zamanaşımı

Uzlaşma; Mağdur ile failin uzlaşmacı birimler tarafından bir araya getirilerek iletişim kurup anlaşmalarıdır. Fakat Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu uzlaşma kapsamına girmemektedir.

Zamanaşımı; Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası dava aşım süresi 8 yıldır. Bahsi geçen suçun 6 aylık şikayet süresi içerisinde kullanarak, dava süresi boyunca soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

TCK’nin 104. Maddesi esasına göre suçun temel halinde 15 yaşını tamamlamış çocuk ile cinsel ilişki cezalandırması açısından uygun görülmüştür. Fakat maddenin 2. Fıkrasında sınırlı şekilde de geçse, ensest suçu söz konusu olup suçlunun mağdurla aralarında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından fiilin gerçekleşmesi düzenlenmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Şikayetinden Vazgeçme

TCK’nin 104. Maddesi esası kapsamında Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası için ancak mağdur tarafından şikayetten vazgeçme gerçekleşecektir. Mağdur soruşturmadan vazgeçtiği takdirde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Burada önemli nokta; Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezasından vazgeçen mağdur tekrardan şikayette bulunamayacaktır.

Call Now Button