Yağma (Gasp) TCK 148 TCK 149 Suçu ve Cezası

Başka birine ait olan malların zorlama ve tehdit ile alınması yağma yani gasp suçunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu’nda da çok açık bir şekilde ifade edildiği üzere bu tarz zorlama, tehdit, zarar verme gibi daha pek çok durum ile yapılan gasp olayları madde 148 ve 149’da ele alınır.  Yağma (gasp) suçu ve cezası bu iki maddede suçun işlenme şekline göre değerlendirilerek kişinin veya kişilerin cezası kesinleşir.

İşlenen Suçun Yağma (Gasp) Olmasında Etkili Olan Durumlar

Mülkiyeti başka birinde olan malların tehdit ve zorlama yoluyla kişiden alınması yağma suçunu doğurur. Bu durumalar da yapılan gasp olayının ayrıntıları incelenerek gerekli cezai işlem uygulanır. Aynı zamanda kişilerin borç senedi gibi senetler yoluyla, karşıdakinin rızası olmadan yaptığı yağmalar da yine bu yağma (gasp) suçu ve cezası içerisinde değerlendirilir.

Ancak aynı evde yaşayan kişilerde, evin ortak eşyaları üzerinde ortak zilyetlik yaşandığı için, bu kişilerden biri eşyaları alırsa duruma göre değişmekle birlikte genel olarak suç olarak adlandırılmaz.

TCK 148’e Göre Yağma (Gasp) Suçu

Türk Ceza Kanunu 148 ve 149. maddelerinde tehdit ve cebir ile yapılan gaspları ve cezalarını değerlendirmiştir. Buna göre kesin çizgileri belirlenen yağmalamalar gündüz vakti yapılıyorsa, kişilere herhangi bir kesici, delici alet ile zarar verilmiyorsa, sadece tehdit ve zorlama ile kişiye ait olan malları alıyorsa; bu basit yağma ismi ile anılır ve madde 148’de değerlendirilir. Bu koşulları sağlayan yağma (gasp) suçu ve cezası resmi olarak 6 – 10 yıl arasında belirlenir.

TCK 149’a Göre Yağma (Gasp) Suçu

Nitelikli yağma olarak adlandırılan ve silah, bıçak gibi aletler kullanılarak yapılan, kişilere zarar verilen, kendini savunamayacak kişilere yöneltilen, tanınmasını önleyen önlemler alınan, birden fazla kişi tarafından yapılan ve gece yapılan gasp olayları oldukça ciddi bir şekilde ele alınır. Bu koşullardan hangilerinin gerçekleştirildiğine göre ayrı ayrı cezai işlemler son karara bağlanır. Sonuç olarak nitelikli yağma (gasp) suçu ve cezası da 10 ila 15 yıl hapis cezası olarak sonuçlanır.

Yağma (Gasp) Suçunda İndirim

Zorlama ve tehdit ile yapılan gasp olaylarında indirim olabilmesi için TCK madde 150’nin koşulları gerekiyor. Bu koşullara göre eğer gasp edilen malların ekonomik değeri çok düşük olursa kişiye yağma suçunda malın değerinin azlığı uygulanır. Karara bağlanan yağma (gasp) suçu ve cezası ne kadar düşecek net değildir. Fakat verilecek ceza, ilk kararın 1/3 ile 1/2 oranında indirim ile netleşir.

Aynı zamanda bu suçu işleyen kişi yaptığından dolayı pişman olduğunu dile getirir ise yağma (gasp) suçu ve cezası uzlaşma sonucunda indirime ve farklı para cezalarına çevrilebilir.

TCK nın 148 maddesi nedir?
Türk Ceza Kanunu 147. Maddesi ve 149. Maddesi, gasp, cebir ve tehditle yağmalama yapılması suçunu kapsamaktadır. Delici, kesici ve zarar verici maddelerle, kişiyi gasp etmek, yağma yapmak 6 ile 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanmaktadır.
Yağma suçuna teşebbüs mümkün mü?
Yapma suçuna teşebbüs edilmek, kişinin tehdit ve şantajla suça karıştırılması durumunu kapsar. Bu durumda, suça zorlanmanın kabul edilmesiyle, kişinin cezasının indirimi kabul edilecektir.
Gasp yapan kaç yıl ceza alır?
Gasp yapan kişinin, mağdurun canına kast etmesi, delici ve zarar verici alet kullanarak, tehdit ve şiddetle gaspın gerçekleşmesiyle 6 yıl ile 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi TCK tarafından uygun görülmektedir.
Gasp nedir TCK cezası
Gasp, kişinin tehdit ve zorlamayla delici alet, kesici aletlerle malının alınması, yağma yapılması ve kişiye zarar vererek, hakkının engellenmesi durumlarını kapsamaktadır. TCK 147. Madde, 148. Madde ve 149. Maddesinde suç olarak kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

Yağma Suçu TCK Malın Değerinin Azlığı

Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı

Ceza Hukukunda Mahsup (TCK 63)

Tehdit, Hakaret, İftira vb. Ceza Hukukuna da Konu Olabilecek Durumlardan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi

“Yağma (Gasp) TCK 148 TCK 149 Suçu ve Cezası” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara