Örgüte Silah Sağlama Suçu ve Cezası (TCK 315)

Örgüte silah sağlama suçu ve cezası nedir sorusunun cevabı, silahlı faaliyette bulunan bir örgüte, silah temin etme, üretme, ülkeye sokma ve silahları saklama gibi durumları içerir. Molotof kokteyli de silah sayıldığı için bu uygulamaları Molotof kokteyline yapılması durumu da suçtur. Örgüte silah sağlama suçu ve cezası TCK 315 göre düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bu fiillerde bulunan kişi terör suçu işlemiş olmaktadır. 315. maddede anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında ele alınmıştır.

Örgüte Silah Sağlama Suçu Nasıl Şekillenir

Örgüte silah sağlama suçu ve cezası failin suç işleyen örgüte silah sağlaması sonucunda oluşur. Kanunda failin bu durum için ‘yardım etme’ kavramının ceza üzerinde etkili olacağı göz önüne alınarak, örgüte silah sağlama suçu özel bir madde ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile silah sağlama suçu daha ağır bir ceza uygulanmasını sağlamıştır.

Örgüte silah sağlama suçu ve cezası (TCK 315) göre fail cezalandırılırken özel norm halini alan daha ağır yaptırımla cezalandırılması durumunda, genel norm olan örgüte silah sağlama suçu kapsamında tekrardan cezai işlem uygulanamaz.

Failin örgüte silah sağlama suçundan yargılanması için, işleyen örgüte üye olmaması ve hiyerarşik yapısı içinde bir yeri olmaması gerekir. Bunun nedeni örgüte yardım etme kavramından kaynaklıdır.

Fail silah sağladığı örgütün üyesi olması durumunda Örgüte silah sağlama suçu ve cezası (TCK 315) kapsamında kişiye örgüte silah sağladığı için değil, örgüte üye olduğu için ve tehlikeli madde yardım etme ve temin etme suçlarıyla da ceza alır.

Örgüte Silah Sağlama Cezasının Uygulanacağı Maddi ve Manevi Durumlar

Devlet güvenliğine karşı gelerek örgüte silah sağlama cezasında uygulanacak maddi durumlar şu şekildedir:

  • Örgüt için silah üretmek
  • Örgüt adına silah depolamak ve gerektiği zaman ulaştırmak
  • Örgüt adına silah satın almak
  • Ülkeye örgüt için gizlice silah sokmak
  • Örgüt için silahları gereken yerlere ulaştırmak ya da örgüte yollamak

Manevi unsur, failin örgüte silah sağlama işini kendi hür iradesiyle gerçekleştiriyor olmasıdır. Manevi unsur kastla işlenir. Manevi unsurun sayılabilmesi için özel kast gereklidir. Örgüte silah sağlaması durumunu kendi iradesiyle bilerek yapmasının yanında, sağlanacak olan silahların örgütün toplumun huzurunu bozacak ya da başka amaçları için kullanılması gerekir.

Failin silah sağladığı yerin silahlı örgüt olduğunu bilmesi ve bu silahları kendi faaliyetleri için kullanacağını bilmesi manevi unsur sayılması için yeterlidir. Eğer fail örgüte silah sağlama işini kendi hür iradesiyle yapmadıysa suçun oluşmadığı kabul edilir. Yargıtayın kararına göre de tehdit yolu ile failden silah sağlanması istenmesi manevi unsurun oluşmasına engeldir. Bu nedenle suç oluşmamış sayılır.

Örgüte Silah Sağlamanın Cezası

Örgüte silah sağlama suçu ve cezası (TCK 315) göre silahlı örgütün planlanan eylemlerini yerine getirmek için örgüte silah sağlayan, onlar adına silah alış verişi yapan, ülkeye gizlice silah sokan ve örgüt adına silahları saklayan kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Silah sağlama suçunun şikayeti için herhangi bir zaman aralığı yoktur. Bu işlemi yapan kişiden şikayetçi olan kişi, şikayetini geri çekse dahi dava düşmez.

Örgüte silah sağlama suç ve cezası zaman aşımı süresi 15 yıldır. Örgüte silah sağlama suçunun görüldüğü mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleridir.

315 madde nedir?
Silahlı örgütlenme faaliyetleri, silah satmak ve satın almak, örgütlere silah üretmek, on yıl ile on beş yol hapis cezası kapsamında TCK’nın 315. Maddesine tekabül etmektedir. Depolama ve saklama, taşıma ve üretme de aynı kanun maddesinde değerlendirilir.
TCK 220 7 maddesi nedir?
Adi suç örgütüne yardım etmek, örgütle birliktelik ve örgüt üyesi olmak 3 yıla kadar hapis cezası olarak TCK’nın 220. Maddesi 7. Fıkrasına tekabül eder. Örgüt kurma, yönetme ve üyeliği suç olarak değerlendirilir.
TCK 3.16 maddesi nedir?
TCK 3. 16 maddesi, Gümrük suçları alanına girmektedir. Eşyanın gümrüksüz olarak ülkeye sokulması, satılması ve vergiden kaçırma durumlarında, on bin güne kadar hapis cezası aynı zamanda adli para cezası verilmektedir.
314 madde nedir?
Silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek ve örgüte silahlı yardımda bulunmak beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanmaktadır.

İlginizi Çekebilir;

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu(Yeni sekmede açılır)

Örgüt Propagandası Suçu ve Cezası(Yeni sekmede açılır)

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)(Yeni sekmede açılır)

Suça İştirak, Azmettirme, Yardım Etme ve Cezası(Yeni sekmede açılır)

Yağma (Gasp) TCK 148 TCK 149 Suçu ve Cezası(Yeni sekmede açılır)

“Örgüte Silah Sağlama Suçu ve Cezası (TCK 315)” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara