Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak kişilerin sağlıklarına, hayati durumlarına ve malvarlıklarına bilerek ve kontrollü olarak, sosyal yaşamlarını tehlikeye sokma durumudur. Mesela düğünlerde silah ateş edilmesi kasten yapılan bir eylemdir.

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu TCK 170 maddesine göre şekillenmiştir. Genel tehlike yaratan kısmında yer almaktadır. TCK 174 maddesi olan tehlikeli madde bulundurma ve el değiştirme suçunu şekillendirmiştir. Çünkü tehlikeli madde bulundurmak, saklamak, satış yapmak ve üretmek genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktadır.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Durumunun Unsurları

Kasten tehlikeye sokma durumu seçimliliği bulunan bir suçtur. Sanığın yaptığı eylemde suça teşebbüs aranmamaktadır. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu belirli bir kişi üzerine yapılmayan hareketlerdir. Kasten tehlikeye sokma durumunda, önceden tahmin edilemez durumlar olması gerekir. Mesela sayısı belli olmayan kişilerin can ve mal sağlığını tehlikeye atmak ya da panik ve korku yaratmak durumu yer alır.

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu TCK 170 göre somut ve soyut olarak ayrılmıştır. Kasten tehlikeye sokmada somut suçlar şöyledir:

 • Failin ceza alabilmesi için somut bir tehlike oluşması gerekmektedir. Bu tehlike zarar görenlerin hayatlarını tehlikeye atmak, malvarlıklarına zarar vermek, kişilerde korku ve panik yaratması gerekir.
 • Yangın çıkarma işlemi yapmak, bina çökmesine neden olmak, sel ve taşkına neden olma, patlayıcı bulundurma ve bilerek silahla ateş etme seçimlilik hareketleri içindedir.
 • Failin ceza alması için kişinin kasten yaptığı eylem sonucunda birinin zarar görmesi durumu şart değildir. Kişi bilerek isteyerek hava ateş etmesi durumunda kimse zarar görmesi dahi gen güvenliği kasten tehlikeye soktuğu için cezalandırılır. Ancak silah kuru sıkıysa güvenliği kasten tehlikeye sokma cezası almaz.

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmada soyut suçlar şu şekildedir:

 • Soyut tehlike suçunda, failin cezalandırılması için somut bir tehlikenin ortaya çıkmasına gerek yoktur. Kanunda yer alan genel güvenliği kasten tehlikeye sokma kapsamında yer alan hareketlerin yapılması yeterli görülmektedir.
 • Yangın çıkarma tehlikesine neden olmak.
 • Sel ve taşkın oluşması tehlikesine neden olmak.
 • Binanın çökmesine karşı tehlikeye neden olmak.
 • Çığ düşmesi durumuna karşı tehlikeye neden olmak.
 • Toprak kayması oluşmasına karşı tehlikeye neden olmak.

Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçunun Cezası

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun cezası somut ve soyut olarak ayrılmıştır.

Somut suçlarda cezalar:

 • Başka kişilerin hayatlarını tehlikeye atmak ve malvarlığına zarar vermek kapsamında, yangın çıkmasına neden olan kişi, çığ düşmesine neden olan kişi, bina çökmesine neden olan kişi, toprak kaymasına neden olan kişi, sel ve taşkına neden olan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
 • Genel güvenliği tehlikeye sokarak silahla ateş eden ve patlayıcı madde bulunduran ve kullanan kişi de aynı şekilde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alır.

Soyut suçlarda cezalar:

 • Somut suçlarda yer alan, bina çökmesi, yangın çıkması, sel ve taşkın oluşması gibi durumların gerçekleşmesi durumunda değil, tehlike oluşturması durumunda verilen cezadır. 3 aydan 1 yıla kadar hapis Ceza para cezası olarak da verilebilir.

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Durumunda Zamanaşımı

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçu TCK 170 göre dava zamanaşımı, 8 yıl süredir. Güvenliği kasten tehlikeye atma durumunda uzlaşma söz konusu değildir.

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan durumlarda davaya Asliye Ceza Mahkemesi bakar.

Yangına neden olma suçu?
Taksirle yangına neden olma suçu, bir kişinin kasti olarak bir bina, iş yeri, eşya ve benzeri özel eşyalarının yakılması ve kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme durumudur.
Taksirle yangına neden olma suçu şikayete tabi mi?
Taksirle yangına neden olma suçu şikayet üzerine inceleme altına alınmaz. Yangın sebebi araştırılması ve taksirle yangına sebebiyet verilme durumunun anlaşılması durumunda savcılık dosyayı kendi soruşturmaya başlar.
TCK 170 1 maddesi nedir?
Türk Ceza Kanunu 170/1 maddesine göre kişinin hayatını, mal varlığını ve sağlığını tehlikeye atacak bir biçimde silahla ateş edilmesi yasaklanmıştır. Bu yasağın içerisinde bir kişinin başka bir kişiyi koruya, kaygıya ya da paniğe düşürecek şekilde silah kullanılması da dahildir.
Meskun mahalde ateş etmenin cezası nedir?
Meskun mahalde ateş etmenin cezası arkasında doğurduğu şiddete bağlı olarak belirlenir. Bazı durumlarda kişiler yalnızca 50 liraya yakın para cezasına çarptırılırken bazı durumlarda 30 güne kadar hafif hapis cezası verilir.

“Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara