0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ceza Hukukunda Genel Af ve Özel Af

Toplumun ve bunun sistemleşmiş hali olan devlet yapısının sağlam kalmasını sağlayan hukuktur. Detaylandırılan ve her duruma uyması için sürekli güncellenen bu kurallar sayesinde huzur temin edilebilmektedir.

Hukuk kurallarının günümüz koşullarına uygun olduğu bir gerçektir. Halkın refahını ve huzurunu koruyan önemli kurallar ise genellikle ceza hukuku kapsamındadır.

Genel Af ve Özel Af Farkı Nedir?

Bazı durumların ya da olayların neticesinde hukuk kuralları veya uygulanan yaptırımlar sorgulanabilmektedir. Bu tür durumlarda insanlar af unsurunu gündeme getirmektedir. Af ve ceza hukukunda genel af ve özel af nedir dendiğinde, genel af ve özel af arasındaki fark genelde birbirine karıştırılmaktadır.

Aftan yararlanan kişinin savcılıktaki sabıka kaydı silinir ve o kişi suçu hiç işlememiş sayılır. Bu durum sadece genel af için geçerlidir. Ceza hukukunda genel ve özel af zaman zaman birbirine karıştırılsa da aralarında önemli farklar mevcuttur.

Türk Ceza Kanunu’nda Af

Türk Ceza hukukunda genel af ve özel af ayrımı da yapılmıştır, herhangi bir karışıklık söz konusu değildir.

Ceza hukukunda genel af ve özel af yasası TCK’nın 65. maddesinde yer bulmaktadır. Genel af ile birlikte kişi ya da kişilerin işlemiş olduğu suç/suçlar sicillerinden silinir, haklarında tekrar kamu davası açılması söz konusu olmaz ve suç hiç var olmamış gibi kabul görür.

Özel af da ise, hükümlünün taşıdığı belli sıkıntılar sebebiyle; yaşlılık, ağır hastalık gibi, hükmüne son verilebilir, ceza süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.

Gündemde Af Kararı Var Mı?

Ceza hukukunda genel af ve özel af, TBMM’ye yasa tasarısı olarak sunulabilir. Yasama yetkisi bulunan TBMM’de bu tasarı oy çokluğuyla kabul edilirse ceza hukukunda genel af ve özel af söz konusu olabilmektedir.

Affın kapsamı da oldukça önemlidir. Suçun niteliği, örneğin devlete karşı işlenen suçlar gibi, tasarının kabul edilmesinde en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli sebeplerle talep edilen genel af ya da özel af tasarıları genelde siyasi suçlu olan hükümlüleri kapsam dışı bırakmıştır.

Call Now Button