Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK’nın 299. Maddesi ile düzenlenmiş olup diğer hakaret genel hükümlerden farklılık göstermektedir. Bu düzenleme farklılığının temel nedeni makamın sahip olduğu değerin toplumun duygu ve düşüncelerini sarsması ve Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığına zarar vermesinden kaynaklanmaktadır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesi olan “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar”  bölümü Cumhurbaşkanına hakaret suçlarının belirlendiği ve değerlendirildiği bölümü ifade etmektedir.

Kişilere ve onların şeref ve onurlarına yönelik değil Devlete yönelik suçlar içerisinde değerlendirilen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarından bazılarına değinmek gerekirse;

  • Cumhurbaşkanının ve bir kurum olarak Cumhurbaşkanlığının şeref ve saygınlığını rencide edici fiil ve sözler
  • Cumhurbaşkanına yönelik basın yayın aracılığı ile de yapılan imalı yazı, resim ve nefret içeren sözler
  • Nefret, ayrımcılık ve düşmanlık yaratan, Cumhurbaşkanına yönelik iftira, küfür ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Kaç Yıl?

Cumhurbaşkanına hakaret suçu sebebiyle bir kovuşturmanın başlatılması Adalet Bakanlığı iznine tabi bir uygulamadır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve cezası kaç yıl gibi soruların yanıtları TCK madde 299’da açıkça belirtilmiştir.

  • Cumhurbaşkanına hakaret eyleminde bulunan bir kişi hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası uygulanır.
  • Eğer Cumhurbaşkanına hakaret suçu alenen işlenmişse verilecek olan bu ceza altıda bir oranında artırılabilir. Sosyal medya üzerinden, herhangi bir TV organından ya da basın organından ya da caddede bağırarak Cumhurbaşkanın hakaret etmek alenen işlenen suçlar kapsamına girmektedir.
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle kovuşturma yapılması konusu Adalet Bakanının izni ile gerçekleştirilebilir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Ücreti

Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı kurumuna yönelik olarak işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve cezası ücreti belirli bir adli parasına çevrilebilmektedir. Adli para cezası işlenmiş olan bir suçun karşılığında hapis cezasıyla birlikte uygulanabildiği gibi tek başına da uygulanabilir.

Ayrıca mahkemenin belirlemiş olduğu cezanın cezaevinde infaz edilmesinden de şartlı olarak vazgeçilebilir. Bu durum cezanın ertelenmesi şeklinde tanımlanır. Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle hükmedilen hapis cezalarının ertelenmesi mümkündür.

Hakaret davası cezası kaç tl 2021?
Bir kişiye hakaretten kaynaklı açılan davalarda kişilere adli para cezası verilir. Verilen bu miktar hakaretin büyüklüğü, hakaretin onur kırıcılığı ve kişinin saygınlığını rencide ediciliğine bağlı olarak belirlenir.
Cumhurbaşkanına hakaretin cezası ne kadar?
Cumhurbaşkanına hakaret eden kişiler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kişiler isteyerek ve alenen cumhurbaşkanına hakaret ederse verilen cezası altıda bir oranında artar.
Hakaret davası açmak kaç para?
Hakaret davası açmak için kişilerin savcılığa suç bildiriminde bulunması gerekir. Kişi herhangi bir dava açımı gerçekleştirmediği için ücretsiz bir şekilde suç duyurusunu oluşturabilir.
Sosyal medya hakaret para cezası ne kadar?
Sosyal medyada hakaret eden kişiler hakaretin büyüklüğü, genel durum ve duruşmaya bağlı olarak hapis cezası ya da adli para cezası alır. Belirlenen tutar davaya göre değişiklik gösterir.

“Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara