0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hakaret Davası | Küfür Ve Hakaret Cezası

Hakaret, kişinin toplum içinde küçük düşürülmesi ve kişiliğine karşı saldırı olarak Türk Ceza Kanunun 125. Maddesine tekabül etmektedir. Hakaret davası açılabilecek durumlar, TCK tarafından ‘’Hakaret’’ niteliği taşınan durumlardır. Küfür ve hakaretin kişinin küçük düşürülerek ve toplum tarafından aşağılayıcı olarak kullanılan durumlarına göre soyut ve somut nedenlere dayanarak araştırılır ve mahkeme tarafından karar kılınır.

Hakaret Davası

Küfür Ve Hakaret Cezası Nedir?

Küfür ve hakaret, kişinin benliğine ve kişiliğine olan saldırı olarak kabul edilir. Örneğin herkesin içinde edilen aşağılayıcı bir hakaretin, kişinin küçük düşmesine ve sosyolojik olarak kabul görmeyen bir tanımla karşılaşması durumu olarak adlandırılır.

Hangi kelimeler hakarete girer; Tembel, sorumsuz veya fiziksel özellikleri üzerinden ‘’şişko, zayıf’’ sıfatları hakaret olarak sayılmamaktadır. Hakaret niteliği gören kelimeler genellikle, toplumda aşağılamak için kullanılan meslek gruplarına yönelik, kişinin hırsızlıkla itam edilmesi gibi aslında olmadığı durumlardır. Kişiye edilen hakaret boyutu, kişinin özelinde değil, toplumun değer yargılarına göre hukuk sisteminde yer almıştır. TCK’nın 125. Maddesi usulünce hakaret küçük düşürücü, haysiyet yaralayıcı, kişiliğine edilen hakaret olarak kabul görür.

Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır?

Hakaret davası, özellikle kişinin toplum içinde uğradığı ya da mesaj yoluyla birebir olan hakaret davalarına göre değişmektedir. Davanın sonuçlanması için hakaretin edildiği ortamdaki şahitlerinde kişinin saldırganlığı üzerinden haksız fiil olduğunu belirtmesiyle ceza almasına hak verilir.

Kişiyi azmettirici hakaretlerin kullanılması, kişiyi eşi, çocukları veya arkadaşları arasında küçük düşürmesi, hakaretin kişinin iş yerinde, iş arkadaşlarının yanında yapılması durumlarına göre da fail hakaret etmediğini iddia etmesine rağmen şahitler varsa dava hakarete uğrayan kişinin lehine göre sonuçlanır. Sosyal medya hakaret davası da dahil olmak üzere  2 ay ile 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Aynı zamanda adli para cezası da hakaret suçlarının kapsamındadır.

Hakaret Suçu Para Cezasına Çevrilir Mi?

Suçun kapsamı ve basitliği üzerinden yürütülmekte olan davalarda, hakaret eden kişinin suçunu anlaması için basit davalarda adli para cezası verilebilmektedir. Ancak kişinin üzerine kesici aletle saldırmaya çalışmak ve hakaret ederek kişiyi azmettirici küfür, hakaret ve sözsel saldırılarda bulunmak hapis cezasıyla sonuçlanır.

  • Hakaret suçu mahkemenin verdiği karara göre adli para veya hapis cezasıyla sonuçlanır.
  • Kişi hapis cezasını para cezasına çeviremez.
  • Hakaret davaları, kişiyi azmettirme, suç işlemesi için toplum içinde hakaret ile alçaltma
  • Aile bireyleri ve çocuklarına yönelikte saldırgan sözlerde bulunma
  • Haneye tecavüz ile kişinin yaşam alanında hakarete maruz kalmasına neden olma
  • Suç teşkil eden birçok etmenin bir araya gelmesiyle hapis cezasıyla sonuçlanır.

Hakaret Davası Açma Kaç Para?

Hakaret davası açma ücreti, mahkeme harcı, dosya masrafları ve avukat gerektiren durumlara göre 7.000 TL’ye kadar masraf çıkabilecek davalardır. Davada hakaret davası cezası olarak adli para cezasının da kişiyi küçük düşürücü, yüz kızartıcı suçlar alanına tekabül eden durumlara göre 1000 TL ile 5000 TL arasında adli para cezası olarak sonuçlanır.

Dava sonucunda kişinin adli para cezasını ödememesi sonucunda dava hapis cezasına dönülerek, kişinin 2 ay ile 3 yıla kadar hapis yatmasına tekabül edebilir.

Şerefe Karşı Suçlar Nelerdir?

Hakaret davası nasıl açılır; şerefe karşı suçlar bölümünde iki ayrı düzenleme bulunur. Kişinin onurunu veya haysiyetine karşı saldırıda bulunmak, toplum içinde küçük düşmesine neden olmak durumlarına göre değişir.

Her bireyin toplum içinde saygın olma, onur ve haysiyet sahibi olduğuna ilişkin kişilik hakları bulunur. Türkiye hukuk sistemi üzerinden şerefe karşı suçlar bölümünde hakaret suçu, kişiyi azmettirme suçları, aile ve çocuklarının yanında küçük düşürme suçları kanun maddelerinde suç olarak kabul görür.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/hakaret-sucunda-iddia-ve-savunma-dokunulmazligi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/hukuk-burolari-arasindan-nasil-tercih-yapilmali.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/hakaret-sucunda-iddia-ve-savunma-dokunulmazligi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cumhurbaskanina-hakaret-sucu-ve-cezasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-sureci.html

Call Now ButtonHemen Ara