Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi toplumun güvenliğine tehlike oluşturacak maddelerin bulunduğu yerden başka bir yere nakledilmesi, bu maddeleri depolama, satın alma ve üretme gibi durumları bağlayan suçtur. TCK 174. maddesine göre şekillenmiştir. Topluma karşı işlenen suçları kapsamında ele alınır.

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya El Değiştirmesi Suçunu Oluşturan Durumlar

Tehlikesiz maddeleri izinsiz depolama veya bir yerden başka bir yere ulaştırılması gerekli yerlerden izin alınarak yapılması durumunda suç teşkil etmez. TCK 174 göre tehlikeli maddeler sınıflandırılmıştır. Maddelerin sınıflandırmaya dahil olup olunmadığını anlamak için Adli Tıp Kurumundan rapor alınır ve gerekli tespitler yapılır.

Tehlikeli maddelerin el değiştirmesi temin edenden toplumun güvenliğini bozacak bir suç örgütünün eline geçmesi ve bunu istenilerek yapılması genel güvenliği bilerek tehlikeye sokma suçuna girmektedir.

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi unsurları şu şekildedir:

  • Tehlikeli madde üretme, tehlikeli maddenin sistemli şekilde üretilmesidir. Molotof kokteyli hazırlamak, kimyasal ürünleri karıştırarak toplumun güveliğini bozacak patlayıcı elde etmek tehlikeli madde üretme kapsamına girmektedir. Eğer fail tehlikeli maddeyi bir kere ürettiyse tehlikeli madde üretme eyleminden sorumlu tutulmaz. Fail tehlikeli madde bulundurma ya da temin etme suçuyla yargılanır. Üretme suçundan yargılanabilmesi için bir alt yapının olması gerekir.
  • Tehlikeli maddeyi başka bir yere ulaştırma, tehlikeli madde nakledilerek mesafe önemsizdir. Bir binadan, onun yanındaki yan binaya taşınan tehlikeli madde nakletme suçundan yargılanır.
  • Patlayıcı maddenin önemsiz bir türde olması ya da miktar açısından az olması, bu durumda fail ağır ceza yerine hafif bir ceza alır. Patlayıcı maddenin önemsiz türde olduğunu anlamak için Adli Tıp Kurumundan uzman raporu alınır.
  • Diğer unsurlar ise, tehlikeli madde satın alma, ülkeye sokma, ihracat yapma ve tehlikeli maddeyi işleme sayılır.

Tehlike Maddeyi Bulundurma veya El değiştirmesi Cezası

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi kapsamında yer alan tehlikeli maddeler, patlayıcı maddeler, yakıcı maddeler, yaralayıcı maddeler, zehirleyici maddeler, boğucu maddeler, kimyasal ve biyolojik maddeler, hastalığa yol açacak maddeler, nükleer ve radyoaktif maddelerdir.  Bu maddeleri bulundurma suçunun cezası ve ayrıntıları şöyledir:

  • İzinsiz tehlikeli madde bulundurmak, el değiştirmesine yardımcı olmak ya da el değiştirmede aktif rol oynamak, muhafaza etmek gibi durumlarda 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bunun yanında da 5 bin gün kadar adli para cezası uygulanmaktadır.
  • Tehlikeli maddelerin bir örgütün suç işlemesi için bulundurması durumunda ceza artırılır.
  • Önemsiz türde ve sayıda patlayıcı madde temin eden kişi hakkında bu maddeleri neden kullandığı tespit edilerek duruma göre 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması ve El Değiştirmesi Suçunun Zaman Aşımı

Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi durumunda belli bir şikayet süresi yoktur. Müdahil olan kişi istediği zaman şikayette bulunabileceği gibi şikayetini geri alsa dahi davanın düşme durumu söz konusu değildir. Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi dava zaman aşımı belirli bir süre geçmesine rağmen dava açılmaması durumunda zaman aşımına uğrayabilir. Tehlikeli maddelerin izin bulundurmanın zaman aşımı 15 yıldır.

Tehlikeli maddelerin izin bulundurulması ve el değiştirmesi suçuyla ilgili davalar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülür.

tck 174/2
Fiilin tehlikeli madde bulundurması, el değiştirmesi ve suç işlemek için barındırması durumunda TKC 174/ 2 maddesiyle dava görülmektedir. Tehlikeli maddenin fiilin elinde suç işlemek için bulundurması durumunda ceza 1 katı artacaktır.
TCK 174 mevzuat
Yetkili olan mahkemeden izin almadan yakıcı, patlayıcı ve zehirleyici maddelerin bulundurulması, ithal veya ihraç etmesi suçtur. Nükleer veya radyoaktif maddelerin imal edilmesi, ithal ve ihraç durumlarında TCK 174. Maddesi devreye girecektir.
tck 174/1 maddesi
Patlayıcı, yanıcı, aşındırıcı, boğucu, sürekli hastalıklara yol açan nükleer ve radyoaktif maddenin imal edilmesi, ithal ve ihraç edilmesi yetkili mahkeme tarafından izin alınmadığı takdirde, suç olarak TCK 174. Maddesine tekabül etmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Ceza Hukuku

Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK 170)

Bilişim Suçu Nelerdir?

İştirak Nafakası Nedir?

Ceza Muhakemesinde Elkoyma Kararı ve Uygulaması

“Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara