Ceza Muhakemesinde Elkoyma Kararı ve Uygulaması

Soruşturma esnasında delil oluşturabilecek ve ileriki süreçlerde müsaderesine hükmedilebilecek her türden eşyanın zilyedinin kişinin rızası dışında elinden alınarak,  o eşya üzerindeki her türlü tasarruf yetkisinin kaldırılmasına elkoyma adı verilmektedir. Ceza Muhakemesinde elkoyma kararı ve uygulaması oldukça sık rastlanılan tedbir amaçlı uygulamalardan birisidir. (CMK m. 13, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, m.4)

Soruşturma ya da kovuşturma konusu kapsamında suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe nedeni bulunan hallerde şüpheli ya da sanığa ait olan;

  • Taşınmazlara
  • Her nevi ulaşım aracına
  • Banka ve mali kurumlardaki hesaplarına
  • Gerçek ya da tüzel kişi olarak sahip olunan her türlü hak ve alacaklara
  • Kıymetli evraklara
  • Varsa şirket ortaklık paylarına
  • Kiralık kasa birikimlerine el konulabilir.

El Koyma Kararını Kim Verir?

Elkoyma kararı avukata bağlı değil; genel olarak hakim kararı üzerine, hakimin yetkisi ile alınan bir karardır. Ancak gecikme sakıncasının söz konusu olduğu hallerde Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Savcısına ulaşılamadığı durumlarda ise kolluk amirinin yazılı emri ile gerçekleştirilebilmektedir. Eğer yetki hakim kararı dışındaki yetkililer tarafından uygulanmışsa yapılan işlem 24 saat içerisinde hakim onayına sunulmalıdır. Eğer hakim kararı gerekli görmezse 48 saat içerisinde kararını açıklayarak elkoyma işleminin kendiliğinden kalkmasını sağlar. (CMK 127 – CMK 127/3)

Yetkili mercilerin çıkartmış olduğu elkoyma kararının ardından kişinin bilgilendirilmesi ile arama yapılır. Arama esnasında delil olarak gerekli görülebilecek eşya ve malvarlığı tespit edildiği ve kişi ermek istemediği takdirde yetkilendirilmiş olan kolluk görevlileri sz konusu eşya ve makvarlığını muhafaza altına alır. Kişi muhalefet gösterdiği halde söz konusu eşyaların zilyedi konusuyla ilgili madde 60 da bildirilen disiplin hapsi uygulanır. Ancak bu kişi şüpheli, sanık ya da tanıklıktan çekinebilecek bir kişi ise Anayasanın 38 inci maddesinin beşinci fıkrası gereği disiplin hapsi uygulanmaz.

Elkoyma Kararına İtiraz

Kendine ait tasarruf yetkisi ve zilyedliği bulunan kişiler mahkeme kararı ile elkoyma işlemi ile karşı karşıya kaldıklarında bu işleme karşı itirazda bulunabilirler.

İtiraz yolu açık olan elkoyma işleminde itiraz mercii ise kararın çıkartıldığı mahkeme hakimidir. (CMK m.127/4)

CMK el koyma
CMK ile belirlenmiş olan el koyma yetkisi, bir eşyanın geçici olarak devlet hakimiyeti altına alınmasıdır. El koymaya ilişkin tüm detaylar CMK 123 ce 134 arasında yer alır.
Usulsüz el koyma
El koyma işleminin gerçekleşmesi için ortada kesin olarak belirlenmiş bir hakim kararının olması gerekir. Hakim kararı olmadan herhangi bir kişinin bir başka kişinin malına el koyması usulsüz el koymadır ve yasal değildir.
Savcılık tarafından el konulan eşyalar ve geri iadesi
Daha önce savcılık tarafından el konulan eşyalar, soruşturma ve kovuşturma işleminin ardından dava için gerekli değil ise kişiye geri verilir. Bu karar da yine hakim ya da mahkeme tarafından belirlenir.
El koyma tutanağı örneği
El koyma tutanağı içerisinde şüpheli kişinin ve mahkemenin durumuna bağlı olarak işlemin yapılmasının yasal olduğunu gösteren maddeler yerleştirilir.

“Ceza Muhakemesinde Elkoyma Kararı ve Uygulaması” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara