Yağma Suçu TCK Malın Değerinin Azlığı

Başka bir kişiye ait olan malın başka bir kişi tarafından tehdit, yağmalama, zorlama gibi farklı sebepler ile alınması gasp suçu olarak ifade edilir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 148,149 ve 150.maddeler nedeniyle yağma veyahut da gasp suçu olarak ifade edilen suçlarda farklı cezalar uygulanır.

Bu konuda en dikkat çeken konulardan biri olan yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı ise kişilerin cezalarında etkili olan bir durumdur.

Yağma (Gasp) Suçuna İlişkin TCK Maddeleri

Türk Ceza Kanunu’na göre tehdit ve zorlama ile kişilerin elindeki malların gasp edilmesi farklı iki maddede alınır. Bu maddelere göre;

  • TCK Madde 148: Basit yağmalama olarak adlandırılır. Bu maddeye göre birinin malını canına zarar vermeden, farklı tehdit içeren silah, bıçak gibi aletler kullanmadan ve gündüz vakti zorlama ve tehdit yolu ile almak basit yağma olarak değerlendirilir. Senet ile tehdit olayları da bu kapsamda değerlendirilir. Genel olarak verilen cezalar 6 ila 10 yıl gibi bir zaman aralığını kapsar.
  • TCK Madde 149: Çok geniş bir kapsamda ele alanın bu gasp suçunda; zarar verici alet bulundurmak, yüzünü gizleyerek tanınmaz halde bulunması, birden fazla kişiyle organize olarak planlanması, kişinin gitmesini engelleme, kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlenmiş olması ve gece işlenen yağma suçları nitelikli gasp olarak değerlendirilir. Genellikle 10 – 15 yıllık bir ceza süreci vardır ancak buradaki maddeleri ayırarak cezalandırma yapılır.

Bu iki gasp çeşidinde suçu işleyen kişinin alacağı cezayı etkileyen durum ise yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı olarak adlandırılır.

Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı Neyi İfade Eder?

Yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı ne demek diye bakılacak olursa da TCK Madde 150’de kişiden gasp edilen malın ekonomik açıdan değeri anlaşılmalıdır. Maddi anlamda ederi çok düşük olan gasp olaylarında kişilere verilen cezalarda indirim uygulanır. Uygulanan indirimler, suçu işleyen kişiye verilen cezanın 1/3 ile 1/2 oran aralığında düşmesiyle sonuçlanır.

Yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri ise kişinin gasp edilen mal varlığı ekonomik anlamda çok değersiz sayışa bile, eğer kişi bunun tek mal varlığı olduğunu beyan ederse suçu işleyen kişi indirimden yararlanamaz.

TCK Madde 150/1 Nedir?

Gasp edilen malın değerini ilgilendiren yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı miktar bazından madde 150’de incelenirken; 150/1’de mala zarar verme olarak ele alınır. Alacaklar için yapılan bu taşınabilir veyahut da taşınmayan mallarını yakma, kırma, tahrip etme, canlı hayvanına zarar verme veya öldürme gibi durumları kapsar.

Yani kişiden herhangi bir şey almadan, kendi alacakları nedeniyle, ekonomik değeri düşük bile olsa kırıp, dökmeler şikayet halinde cezaya dönüşür. Ancak burada zarar verilen mallar yağma (gasp) suçu malın değerinin azlığı için değerlendirilmez ve 4 ay ile 3 yıl arası ceza uygulanabilir.

Yağma Suçu ne zaman tamamlanır?
Yağma suçu şikayet süresi olarak kısıtlanmamaktadır. Yağma suçunun dava açıldıktan sonra 15 yıla kadar zamanaşımı süresi bulunmaktadır.
Yagma sucu paraya çevrilir mi?
Yağma suçunun hüküm süresi 6 yıl il 10 yıla kadardır. TCK maddelerine ve hukuki sisteme göre adli para cezası yağma suçlarını kapsamamaktadır.
TCK 5237 maddesi nedir?
TCK 5237 maddesi, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi aynı zamanda toplum barışını korumak maddelerini kapsamaktadır.
Gasp suçu kaç yıl?
Gasp suçu, Türkiye Ceza Kanunu kapsamında, 6 yıldan başlamakta olan hüküm süresine tabii tutulmaktadır.

İlginizi Çekebilir;

Yağma (Gasp) Suçu Malın Değerinin Azlığı

Yağma (Gasp) TCK 148 TCK 149 Suçu ve Cezası

Yağma (Gasp) Suçu ve Cezası

Doğu Mahallesi Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

Beykoz Çubuklu Mahallesi Boşanma Avukatı

“Yağma Suçu TCK Malın Değerinin Azlığı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara