Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçların Türkiye’de Yargılanması

Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı ve 12-13. Maddelerine göre Türk vatandaşı olmayan kişiler, bazı soruşturmalara ve kovuşturma şartlarına tabi olurlar. Özellikle yabancı ya da Türk vatandaşı olması ön şartı aranmadan suçu işleyen kişiler, Türk kanunlarına göre ceza alırlar. Yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması TCK’nın 5237 sayılı 12 ve 13. Maddelerine göre yapılır. Kanuna göre, suçun kısmi ya da tamamı Türkiye’de işlenmiş ya da fiilin sonucu Türkiye’de oluşmuşsa, suç Türkiye’de işlenmiş olarak yargılama yapılır.

Bir yabancının, farklı bir ülkede işlemiş olduğu Türkiye’nin zararına bir suç, Türk kanunlarının 12/1 maddesine göre alt sınır en az 1 yıl hapis ile Türkiye mahkemeleri tarafından yapılır. Türk Ceza Kanunu’nun 13. Maddesine göre ise ceza miktarı ne olursa olsun, suç yabancı bir ülkede işlenmişse ister yabancı ister Türk vatandaşı olsun Türkiye mahkemeleri bu konuda yargılama hakkına sahiptir.

Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçlar Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 13. Maddesine uyarınca bir yabancı, yabancı başka bir ülkede suç işleyebilir. Kime ya da neye karşı yapılırsa yapılsın yabancılar tarafından başka bir ülkede gerçekleştirilen suçlar, Türk mahkemelerinin yetkisi dahilindedir.

Türk Kanunlarının belirttiğine göre yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması için işleyecekleri suçlar arasında soykırım, insanlık suçu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, işkence suçu, fuhuş suçu, uyuşturucu suçu, sahte para suçu gibi suçları işlemeleri gerekir.

Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçlar Nereye Şikâyet Edilir?

Türk Ceza Kanunu’nun 13. Maddesi uyarında bir yabancı başka bir yabancı ülkede Türkiye zararına bir suç işlemişse Türk kanunlarının ve mahkemelerinin yargılaması alanına girer. Kanunun 13. Maddesine göre bu maddede belirtilen suçların dışında Türk kanunlarınca aşağı sınır olarak kabul edilen ve 1 yıldan az olmayan hapis cezalarında, suç yabancı ülkede işlenmiş olsa bile yabancı ülkede hüküm verilmiş olmasına rağmen Adalet Bakanı talep ederse suçlu Türk kanunlarına göre yargılanır ve ceza alır. Buna göre yabancıların yurtdışında işlediği suçların şikâyet mercii Adalet Bakanlığı’dır.

Kanuna göre yabancı biri, Türk kanunlarının 13. Maddesine göre işlediği suçun cezası en az 1 yıl hapis cezasını gerektiriyorsa ve yabancı ülkede Türkiye aleyhine suç işliyorsa cezası, Türk kanunlarına göre verilir. Yargılama yapılması ise Adalet Bakanı’nın bu konuda istemine bağlı olmaktadır. Eğer yabancı kişi farklı ülkede bir Türk vatandaşına ya da herhangi özel hukuk tüzel kişi zararına suç işlemişse, yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması gerekir ve buna göre suçlu Türk kanunlarına göre ceza alır.

Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçlarda Kovuşturma Şartları Nelerdir?

Kanunumuzun belirttiği üzere yabancıların yurtdışında işlediği suçların Türkiye’de yargılanması sırasında bazı kovuşturma şartlarının da sağlanması gerekmektedir. Eğer yabancı kişi, yurtdışında bir Türk vatandaşına karşı kanunun 13. Maddesinde belirtilen suçların dışında suç işlemişse bazı kovuşturma şartlarının oluşması gerekir. Bu şartlara göre suç, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının dışında gerçekleşmelidir. Bunun yanında suç, yabancı uyruklu biri tarafından işlenmelidir. Aynı zamanda yurtdışında işlenen suçun cezası hapis cezasıdır ve süresi en az 1 yıl olmalıdır.

Kovuşturma şartlarından biri de suçu işleyen kişinin Türkiye’de bulunmasıdır. Yabancı ülkede işlenen suç bir Türk vatandaşına ya da özel hukuk tüzel kişisi zararına işlenmelidir. Son olarak ise işlenen suçun cezasının yabancı ülkede verilmemiş olması gerekir.

Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçların Türkiye’de Yargılanmasına Örnek

Yabancı uyruklu kişi yurtdışında Türk vatandaşı aleyhine hakaret ve verileri hukuka aykırı olarak yayınlama ya da ele geçirme suçlarını işleyebilir. Buna göre yabancıların yurtdışında işlediği suçların yargılanması ile suçlular cezalandırılır. Kanunda belirtilen kovuşturma şartları yerine getirilmediğinde, karara itiraz yapılmışsa bu karar soruşturmanın genişletilmesi kapsamında bozulabilir.

Hangi suçlar Türkiyede işlenmiş sayılır?
Uyuşturucu imal etmek, satmak ve maddenin ticari olarak yurt içinde veya yurt dışında satışına aracı olmak Türkiye’de işlenmiş suçlar olarak kabul edilir. Parada sahtecilik, zarar verici maddelerin üretimi ve ticareti, Türkiye’de işlenen suçlar olarak 188. Madde ve 227. Maddeye tekabül etmektedir.
Devletin kendisini yurt dışında işlenmiş suçlara karşı koymak için koyduğu hükümler hangi ilkeye bağlıdır?
TCK’nın 10 ve 11. Maddeleri kapsamında faile göre şahsilik ilkesi üzerinden yurt dışında işlenen suç olarak kovuşturma kararına tabi tutulabilmektedir.
Farazi ülke ne demek?
Farazi ülke, kanun devletinin sınırları içerisinde yer aldığı bölgelere verilen alandır.
Taksirli suçlar nelerdir?
Taksirli suçlar, iflas, öldürme, yaralama, atom enerjisi, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlar olarak TCK’nın 85. Maddesi ile 180. Maddesine kadar tekabül eden suçlardır.

İlginizi Çekebilir;

Türkiye Vatandaşının Yurtdışında Suç İşlemesi ve Yargılanması

Apostil Şerhi Nedir Nasıl Alınır?

Yabancılar Hukuku Avukatı | İstanbul Yabancılar Hukuku Avukatı

Bağcılar Avukat

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul | Tanıma ve Tenfiz Nedir?

“Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçların Türkiye’de Yargılanması” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara