İçindekiler

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul

MAİL DESTEĞİ İÇİN:

ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ:

BİLGİ: 1982 Yılında Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladı ve 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Helvacı Hukuk Bürosunu kurdu ve İstanbul Kartal bölgesinde faaliyete başladı. İstanbul boşanma avukatı olarak yüzlerce davaya bakmıştır..

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul | Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma tenfiz ülke dışından, tanıma tenfiz vekalet ücreti işleme alınan Tanıma tenfiz dava dilekçesi hazırlanan, tanıma tenfiz yetkili mahkeme ile tanınan süreç

Tanıma tenfiz nedir; yurtdışında başka bir mahkemenin alınan kararın ülkemizde de tanınmasıdır ve Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer; doğru avukatla çok kısa sürer.

Tanıma tenfiz davası nedir? Tanıma ve tanıma tenfiz arasındaki farklar neler? istanbul tanıma tenfiz davası nasıl açılır? Tanıma tenfiz davası, İstanbul merkezli hukuk ofisinden vekalet ile gerçekleştirilir. Tanıma tenfiz İstanbul ofisimizde ülkeye giriş yapmadan boşanma tanıma tenfizi, mal tanıma tenfizi gibi tüm işlemleri gerçekleştirebiliriz. tanıma tenfiz davası zamanaşımı, dava süreci ve davanın hukuki önemi hakkında bilgiler yazımızda yer alıyor.

Tanıma tenfiz davası uzaktan ülkeye giriş yapmanıza gerek yapmadan yapılır ve  gereklidir. Çünkü gelişmiş dünya düzeni, uluslararası bağlar ve ilişiklerin artmasıyla yabancı kişiler arasında oluşan çok sayıda uyumsuzluk meydana gelmiştir. Yerel olarak meydana gelen bir uyumsuzluk, anlaşmazlığın çıktığı ülkenin yargı ve mahkeme sistemince çözülürken yabancı unsurlar içeren anlaşmazlıklar ulusal mahkemelerce yargılanır. Bu sonucun başka bir ülke tarafından tanınmasını avukata vekalet vererek sağlayabilirsiniz. Yargı sonucu verilen hükmün ve mahkeme kararının anlaşmazlık olan kişilerin topraklarında da karar hükmü taşıması mecburi bir duruma gelmiştir. Bu yargı süreci ise ancak tanıma ve tenfiz yönergesi ile mümkün olmaktadır.

Yapısı itibariyle, bir mahkeme kararının ancak kendi ülkesi sınırları içerisinde hükmü kabul edilir. Yurt dışında alınan her hukuki karar için tenfiz tanıma yapılması gerekir. Devletlerin özerkliğinden kaynaklanan bu durum belirli istisnalar dâhilinde değişiklik gösterebilmektedir. Kişinin bir devletin vatandaşı olup da başka bir devlette yaşaması durumunda kendi memleketinde aldığı hükümler, kişinin yaşadığı devlet sınırları içerisinde de belli koşullara tabi tutulmak suretinde kabul görmektedir. Tanıma ve tenfiz yönergesi ancak ülkelerin kendisi tarafından belirlenebilir

Bu kararla beraber tanıma tenfiz davalarının çoğu zaman birbiriyle karıştırıldığı ve dava ismi olarak tanıma tenfiz olarak geçmesi gözlerden kaçmamaktadır. Tanıma davası, başka bir devletin düzenlediği mahkeme kararının kişinin vatandaşı olduğu ülkede de tamamıyla hüküm kabul edilmesini amaçlar ve sonuç olarak alınan kararın ayriyeten tenfiz edilmesine gerek duymaz. Sonuçları kendiliğinden meydana gelir ve boşanma davaları bu tür davalar arasında yer almaktadır. Misal kişi Türkiye vatandaşıyken, Almanya’ya göç etmiştir ve orada bir evlilik yapmıştır. Daha sonrasında anlaşmazlıklar dâhilinde Türkiye’ye dönmüş ve karşı tarafa boşanma davası açmıştır.

Bu durumda mahkeme kararı iki ülke tarafından da kabul görmektedir. Tenfiz davalarında ise, tanıma mahkemesinde ki aynı koşulları barındıran yabancı mahkeme kararının Türkiye’de işleme koyulup koyulamayacağına ilişkin istenen koşulların uygun olup olmamasına bakılır. Önemli husus mahkemenin tanıma mahkemesi veya tenfiz davası olup olmaması değildir. Geçerli koşulların ve hükmün her iki ülke içinde işlenip işlenememesidir. Her tanıma mahkemesi kendi içinde bir tenfiz davası bulundurmaktadır. Dolayısıyla bu mahkeme tanıma tenfiz davası olarak geçebilmektedir.

Tenfiz davaları genellikle aile hukuku içinde yer alsa da başka alanlarda da tenfiz davaları sürmektedir. Misal iki Türk vatandaşı için Almanya hükümetinin elinde kesin bir alacak kararı ve ispatları bulunuyor ise Türkiye’de mahkeme açma olanağı vardır. Ülkemizde çok sayıda tanıma tenfiz avukatı mevcuttur ve müvekkillerine her konuda yardımcı olmaktadır.

Açılan mal varlığı davalarında davacı, davalının Türkiye’de bir mal varlığı bulunması ve bu mal varlığını mahkemeden önce yok edebileceği gibi durumları önleme amaçlı, davalı kişinin mal varlığına tedbir koydurma hakkına sahiptir. Türkiye hukuku açısından yasalar arasında davacının, mahkemeye alacağının %10 ila %15’i arasında bir teminat vermesiyle davalının mal varlığına ihtiyati tedbir konulması mümkündür.

Davacı devletin açmış olduğu alacaklarına istinaden tenfiz davası davalı ülke tarafından kabul edilir ve kişiye ait borcun ödenmesi adına davalıya ait mal varlıkları açık arttırma yoluyla satışa çıkarılır. Tanıma tenfiz davaları görüldüğü üzere boşanma dışında mal varlığı davalarında da kabul görmektedir.

Boşanma davalarında ise süreç daha kolay ve hızlı şekilde, çoğu kez duruşmaya çıkmaya gerek bile kalmadan gerçekleşmektedir. Boşanmaya dair karar apostil şehri ve konsolosluktan onay almış tercümesi beraberinde mahkemeye iletilerek, dava hakkında karar verilmektedir. İstanbul tanıma ve tenfiz konusunda büyükşehir olmasının avantajı ile çok sayıda avukata sahiptir.

Tanıma ve tenfiz davalarının izin verilmesinin sebepleri;

 • İki ülke arasında ki hukukun sağlanması,
 • Ülkenin kendi kararını, başka bir ülke tarafından kabul tanınma ve tenfizini sağlaması,
 • Kendi mahkemesinde iş yükünü azaltarak maddi manevi tasarruf etmesi,
 • Bahsi geçen şahısların menfaatini savunması,
 • Ülkede ki hukuki güvenliğini yerine getirmesidir.

Tanıma tenfiz davası

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Yabancı mahkemelerde kararın tanınması ve tenfiz edilmesine ilişkin kararlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 12. Fıkrasının 50-59. Maddeleri arasında toparlanmıştır. Tanıma tenfiz mahkemelerine ilişkin kaynaklar;

 • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bu kanunun gerçekleşmesi adına oluşturulmuş yönetmeliğin tanıma tenfiz edilmesi için hükümleri
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin tenfiz hakkında ki 44. Maddesi
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davası
 • Yetkili mahkemenin 1360. Maddesi
 • Uluslararası antlaşmalar.

Yurtdışı boşanma tanıma tenfiz davaları ne kadar sürer belli olmayan bir konudur. Bu durum tanıma ve tenfiz davasında tebligat gönderilecek şahsa bağlı olarak değişiklik gösterir. Mahkeme durumunda iki tarafında Türkiye içerisinden bir avukat bulması durumunda dava bir hafta ile bir ay süresinde değişiklik gösterir ancak uzamaz.

Davalı yabancı bir devlette yaşayan Türk vatandaşı olması durumunda ve avukatını bu yabancı devletten bulması halinde tebligat TK 25/A dolayısıyla yapılacağı için 3-6 ay süresince değişkenlik gösterebilir.

Davalı yabancı devlette yaşayan bir yabancı ise tebligat işlenme süreci çok daha uzayarak 6-12 ay arası bir süreç ile dava sonlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen süreçlerden sadece iki tarafında Türkiye sınırları içerisinde avukat bulması durumunda süreç kesin işler. Diğer seçeneklerde çok fazla değişik sebepten ötürü süreç daha da uzayabilmektedir. Bu durumda tanıma tenfiz davası masrafları da artmaktadır.

Tanıma tenfiz gerekli belgeler nelerdir;

 • Yabancı devletin mahkemesinden verilmiş kararın asıl veya noter tasdikli sureti.
 • Apostil şerhi
 • Mahkeme kararının, kesinleşmesi ve apostil şerhinin konsolosluk tasdikli ile yeminli tercüman aracılığı ile çevirisi
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Avukat vekâletnamesi (noter tasdikli).

Türkiye tarafından tanıma ve tenfiz davası yeni kanun uyarınca 2017’nin ilk yarısında yapılan düzenleme ile yabancı devletlerarası boşanma davası hakkında yapılmıştı. Tenfiz davasında yeni düzenleme ile boşanan eşler (her ikisinde) konsolosluğa veya nüfus müdürlüğüne birlikte başvuru yaptıkları takdirde dava açılmasına gerek duymaksızın Türkiye sınırları içerisinde sisteme bekâr olarak geçeceklerdi. Yurtdışında boşanma davasını sonuçlandırmış ve mahkeme tarafından boşanmış olan şahıslar çok uzun süreler yurtdışı mahkemelerince kararlarının tanınmasını beklediler.

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra artık boşanan iki bireyde konsolosluğa boşanmak talebiyle gerekli evraklar ile başvuru yaptıkları takdirde, boşanma kararının Türkiye sınırlarında tanınması gerçekleşebilmektedir. Davacının eşinin konsolosluğa giderek evraklarını teslim etmesiyle bireyler hür yaşamlarına devam edebilmektedir. Olası bir durumda davacının eşi boşanma konusunda itiraz eder ve diretirse, davacı Türkiye sınırlarında tek taraflı tanıma tenfiz davası açmak durumunda kalmaktadır. Tanıma tenfiz 2020 yılına kadar aynı hükümler ve koşullarla devam edecek gibi görünmektedir.

Tanıma ve tenfiz fiyatları

Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

Tanıma tenfiz davası yetkili mahkemeler tarafından yürütülmekte olup dava açmak amacıyla avukat aracılığı ile dilekçe verilerek başlatılır.

Tanıma tenfiz davaları boşanma ve alacakla kalmayarak, babanın tanınması davası ve vasiyetname tenfiz davasını da kapsar. Babalık davası, evlilik dışı meydana gelmiş olan çocuğun babasının tespit edilmesi için açılmış davadır. Babalık davası, bütün deliller toplanıp, değerlendirilmesiyle başlar sonrasında tanıklar dinlenir ve DNA araştırması yapılarak dava hakkında karar verilir. Soy bağı davaları dilekçeleri avukat tarafından mahkemeye ulaştırılır. Babalık davası çocuk doğmadan öncesinde ve sonrasında baba tarafından veya çocuk nezdinden açılabilir. Annenin babalık testi yaptırma hakkı çocuk doğmadan önce başlar ve çocuk bir yaşına basana kadar devam eder ancak sonrasında düşer.

Babanın tanınma davası dilekçe örneği;

Görevli ve yetkili Aile Mahkemesine (Aile mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerine) yazılması gereken dilekçeyle beraber babalık davası açılabilmektedir. Babalık davası dilekçesinde dava adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve yaşadığı adres açık şekilde yazılmalıdır. Davalıya ait kimlik bilgileri biliniyorsa eksiksiz ve tam bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgilerin yazılması davanın seyrini değiştirebilir. Dava dilekçesinde gereksiz konulara değinilmemelidir ve olay özünde açıklanmalıdır. Delil ve kanıtlar var ise dilekçede açıkça belirtilmelidir. Davaya ilişkin tanık veya tanıklar bulunması halinde onlarında kimlik bilgileri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

Tanıma tenfiz davası aynı zamanda babalığın reddi içinde açılabilecek bir davadır. Çocuk reşit ve annesinin başka bir adam ile birlikteliğinden dünyaya geldiyse, babası olarak ismi geçen kişiye dava açarak babalığını reddedebilir. Tanıma ve tenfiz davasında davalı herhangi bir delil bulundurmadığı veya tanığı olmadığı durumlarda, karşı tarafın mahkemeye yeterli delili sunmasıyla davayı kaybeder.

Babalık tanıma tenfiz davası ne kadar sürer kesin bir şey söylenemez. Sunulan deliller, tanıkların söyledikleri, yapılan itirazlar süreyi uzatabilir veya çabucak sonuçlanmasını sağlayabilir.

Tanıma  tenfiz davalarında en önemli husus dilekçenin hazırlanışıdır. Olası bir bilgi eksikliği veyahut yanlış bilgilendirme kişinin haklarını kaybetmesine sebep olabilir. Bu tür sebeplerden dava düşebilir.

Tanıma tenfiz davası cevap dilekçesi örneği;

 • Davanın açıldığı mahkemenin ismi
 • Davalı ve davacı tarafın kimlik, adres ve telefon iletişim bilgileri,
 • Davalı davacı tarafın varsa avukat bilgileri,
 • Dava konusu (eksiksiz ve abartısız)
 • Davanın içeriğine ait açıklama ve yabancı devlet mahkemesi hükmü bilgileri
 • Hukuki sebepler ve yeterlilik delilleri
 • Dava konusunda ki talebin kısaca arz edilmesi,
 • Davacının ismi, soy isimi ve imzası bulunmalıdır.

Vasiyetnamenin tenfiz edilmesi, kişinin ölümünden sonra gerçekleştirmek üzere yapmış olduğu isteğe verilen isimdir. Vasiyetnamenin tenfiz edilmesi yapılan isteğin yerine getirilmesidir. Ölen kişiye ait vasiyetname, kimin elinde ise kişi hayatını kaybettikten sonra belgeyi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafına iletmek zorunluluğundadır. Vasiyetname, mahkemeye verildiği günden sonra en geç 1 ay içinde mahkeme tarafından açılmalıdır.

Vasiyetnamenin tenfiz edilmesi için yapılması gereken birkaç önemli husus vardır. Öncelik, noterlerin vasiyet düzenlendiğinde durumu vasiyet eden şahsın nüfus kütüğüne şerh edilmek suretiyle ilgili nüfus müdürlüğüne vermelidir. Böylelikle sulh hukuk hâkimi vasiyetten haberdar olmuş olur sonrasında Sulh Hukuk Mahkemesi vasiyetnamenin bir kopyasını noterden alır ve vasiyetin açılacağı gün mirasçılara bildirmek zorundadır.

 • Mahkemenin davetine istinaden hiçbir mirasçı gelmemiş olsa dahi mahkeme vasiyeti açmak yükümlülüğündedir.
 • Mirasçılar bildirilen gün ve saatte vasiyetnamede yazanları öğrenmek ve payına düşeni görmek için orada bulunmalılardır.
 • Mirasçılar vasiyete itiraz etmedikleri takdirde kendilerine mirasçılık belgesi verilmektedir.
 • Bu belge kanunen açık ve düzeltilmesi kabul görülerek verildiği için bu kararın kesinleşmesi zorunludur.
 • Vasiyetname, tüm mirasçılar nezdinden reddedilmiş olsa dahi bu ret ve dava sonuçlanmış ise artık vasiyetnamenin tenfiz kararı olacaktır
 • Bu durumda vasiyet uygulanacaktır.

Vasiyetnamenin tenfiz edilmesi veyahut başka konularda miras hukuku alanında işini iyi bilen bir avukata danışılması gerekmektedir. Avukat, mirasçıları aydınlatmakla yükümlü olup olası bir kayıp yaşamamaları için gereken işlemleri zamanında ve uygun bir biçimde gerçekleştirmelidir. Bu sebeple vasiyetin hazırlanması, tenfiz, iletimi ve buna benzer hususlarda muhakkak bir miras avukatı bulunmalı, yönetmelik uygun bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Vasiyetname tenfiz edilmesi için gerekli evraklar;

 • Gerçek kişilerin taraf olarak vesikalık fotoğrafları
 • Bina, ev gibi taşınmazlarda deprem sigortası,
 • Belediyeden temin edilmiş emlak vergisi değerinde belge,
 • Mahkemeden alınmış tenfiz hükmü ve tescil beyanı,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Vasiyetnamenin onaylı örneği gerekmektedir.

Vasiyetname tenfiz davası dilekçesi miras avukatları ile birlikte yazılabilmektedir.

Tenfiz nedir?

Tenfiz, yabancı bir ülkede açılmış olan herhangi bir davanın, Türkiye sınırları içerisinde geçerli sayılması amacıyla açılması gereken dava türüdür. Bu dava açılmadığı müddetçe yabancı bir ülkeden alınan hüküm Türkiye’de geçersiz sayılmaktadır. Bu dava sayesinde yabancı bir ülkede ki boşanma, vasiyet veya babalık gibi davalar Türkiye’de de geçerli sayılmaktadır.

Tanıma tenfiz davası ücreti ve tanıma tenfiz davası avukatlık ücreti İstanbul barosunca belirlenen asgari ücret ile belirlenmekte olup, avukatlık bürosu ile iletişime geçilmelidir.

Tanıma ve tenfiz nedir?

Tanıma Tenfiz Nüfus Müdürlüğü

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili için tarafların ikisinin de başvuru yapması gerekli olup söz konusu başvuru iki taraftan da bizzat yapılabileceği gibi tarafların temsilcileri ve vekâlet verdiği yetkililer aracılığıyla yapılabilmektedir. Taraflar için aynı zamanda ve aynı konumda başvuru yapma koşulu aranmamaktadır. Yalnızca iki başvuru arasında maksimum 90 gün geçmiş olması koşulu sunulmaktadır.

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması 2019 yılında da geçerliliğini korumaktadır.

Yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların nüfus kütüğüne tescili, verilmiş kararla ilgili Türkiye mahkemesince halen devam eden veya tanımanın Türkiye mahkemesince önceden reddine dair bir karar bulunmamasını beyan etmesiyle iki tarafın yapmış olduğu başvuru kabul görerek gerçekleşmektedir.

690 sayılı KHK tanıma tenfiz ile yurt dışında hükmü verilmiş olan boşanma kararlarının tanınması hususunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna istinaden yabancı devlet mahkemelerince veyahut idari makamlarca verilen boşanma kararı, evliliğin son bulmasına dair kararların Türkiye sınırlarında dava açılmasına gerek kalmadan, idari makamlarca tanınmasını mümkün kılmıştır.

690 sayılı KHK ile

 • Yurtdışında verilmiş boşanma ve evliliğin son bulması hükmü kesinleşmiş,
 • Hüküm, taraflarca veya vekilleri aracılığı ile yetkili mevkilere bildirilmiş,
 • Yurtdışı evlilik sonlandırma kararının Türkiye sistemine aykırı unsurlar bulundurmaması gerekmektedir.

“Yurtdışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum” diyenlerin yapmaları gereken işlemler belirtildiği gibidir. Kişiler tenfiz davası açarak Aile mahkemesine başvurmalı ve yurtdışında verilmiş olan hükmü burada da geçerli kılmadıkları müddetçe Türkiye sınırları içerisinde halen evli görünmeye devam etmektedirler.

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması resmi gazete 2020 yılı içerisinde de herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini göstermektedir.

Türkiye ile Tanıma Tenfiz Anlaşması Yapan Ülkeler

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfiz makalelerinde bu konu hakkında gerekli tüm belgeler, yapılması gerekenler ve müracaat edilmesi gereken yerler belirtilmiş olup dava açacak veya tenfiz talebinde bulunacak şahısların buna göre hareket etmesi gerekmektedir. Boşanma davası sonlanmış ve hüküm verilmiş davaların kendi ülkelerinde tanınması için tenfiz edilmesi mecburi bir husustur.

Türkiye ile tanıma tenfiz yapan ülkeler arasında;

 • Almanya, Fransa, Romanya, Tunus, KKTC, Belçika, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Moldova, Hollanda, Azerbaycan, Ürdün, Polonya, Cezayir, Çin, Arnavutluk, Gürcistan, İsviçre, Tacikistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya gibi 144 ülke bulunmaktadır.

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfiz hakkında New York sözleşmesi belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda tanınmanın yapılabileceğini aksi takdirde tanınma yapılamayacağını belirtmektedir. Sözleşmenin amacı bir boşanma davasında, davanın reddi için belirtilen sebeplerin sınırlı tutulması ve davasız, kolay bir şekilde çiftlerin ayrılabilmesidir.

New York sözleşmesi ile boşanmanın tanınması veya reddedilmesi için belli sebepler vardır. Bunlar;

 • Kararın iptali veya ertelenmesiyle şimdilik bir sonuca bağlanmamış olması,
 • Aleyhine karar verilen tarafın yönergeler dahilince mahkemeden haberinin olmaması,
 • Sözleşmenin geçersiz olması,
 • Sözleşmenin taraflarca imzalanma ehliyeti olmaması,
 • Hakem heyetinin önünde ki anlaşmazlığın öngörülemez olması,
 • Başvuru şartlarına dahil olmayan hususlardan dolayı hakem heyetinin yetkisinin bulunmaması,
 • Kamu düzeni değerlendirmelerinden dolayı yetersizlik.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması KHK’nın 690 sayılı hükmü ile Türkiye’de sağlanmaktadır. Bu sayede taraflar mahkemeye başvurmaksızın sadece gerekli mecralara yapmış oldukları başvurular sayesinde boşanabilmektedir. Bu sayede olay uzamadan dava sonuçlanmaktadır.

Tanıma tenfiz davalarının yanlış veya asılsız belgelerle açılmış veya usulsüz açılmış olması durumunda taraflar yıllarca sürebilecek bir davaya girmiş olurlar. Bunun için tanıma tenfiz davasının istediği belgeleri tam ve eksiksiz temin etmiş olmak çok önemlidir. Tanıma tenfiz davalarının usulüne uygun işlememesi durumunda Türk Anayasasına göre evlilikleri sonlanmaz, mal satışlarında sorunlar çıkar ve eğer ki çocuk varsa vekâlet davası sonlanamaz.

Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Tanıma tenfiz davası ne kadar sürer kesin bir bilgi verilememekle birlikte, evrakların doğru ve eksiksiz teslim edilmiş olması, taleplerin yerine getirilmesi ve davanın açılabildiği kadar erken açılması süreci hızlandırır. Değerlendirme gerekli mecralar tarafından sonlandıktan sonra tanıma tenfiz davası sonlanır ve bireyler hür hayatlarına devam etmekte bir engelleri kalmaz.

Tanıma tenfiz yönetmeliği 2018 de düzenlenmiş olup mahkemeye gerek duymaksızın konsolosluk veya yetkili birimlere iki tarafında gerekli evraklarla başvuru yapmasıyla kolayca sonlanan bir işlem haline gelmiştir. Sunulan tek şart iki tarafın başvuru arasında 90 gün süre aşımını geçmemesi olup evrakların yetersiz veya eksik verilmesi durumunda dava uzamaktadır.

Tanıma tenfiz davasında en çok karşılaşılan durum eşlerden birinin adresine ulaşılamaması olup davanın yıllarca sürmesidir. Bu tip dava süreçlerinde kişilere gönderilmiş olan tebligatın kişilerin nezdine ulaşması mecburidir. Tebligat ulaşmaması durumunda dava yıllarca uzar ve boşanma sağlanamaz.

Eşlerden birine ulaşılamaması, çok geniş kapsamlı bir adres araştırması ve iletişim kurulmaya çalışılması ile ilgili kurum veya kuruluşlarla iletişim kurulması gerekmektedir. Bu yalnızca Türkiye sınırlarında değil yurtdışında da bağlantısı olan ve yurtdışında da mahkemelere katılan geniş bilgili avukatlarla birlikte ilerletilmesi gerekilen bir süreçtir.

Tanıma tenfiz davası yeni kanun uyarınca mahkemeye başvurmaksızın tarafların verdikleri evraklarla gerçekleştirilmektedir.

Tanıma tenfiz davası ücreti İstanbul barosunca, asgari ücret üzerinden belirlenir ve en düşük dava meblağsı 2000 Türk Lirasıdır.

Tanıma tenfiz davası için gerekli olan belgeler;

 • Yabancı devletin mahkemesinden verilmiş kararın asıl veya noter tasdikli sureti.
 • Apostil şerhi
 • Mahkeme kararının, kesinleşmesi ve apostil şerhinin konsolosluk tasdikli ile yeminli tercüman aracılığı ile çevirisi
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Avukat vekâletnamesi (noter tasdikli olması zorunludur.)

Tanıma tenfiz davası yetkili mahkemesi, Türk mahkemeleri tarafınca gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde yapılmaktadır. Taraflar yurtdışında boşanmış ise Türk mahkemesince tanıma tenfiz davası yürütülebilmekte olup aksi takdirde işlem yapılamamaktadır.

Almanya’da verilmiş bir boşanma kararının Türkiye sınırlarında tanınabilmesi için açılacak dava yetkili mahkemece davalı şahısın Türkiye içerisinde ki ikametgâhı ile yapılır. Davalı kişi Türkiye’de ikamet etmiyorsa, yaşadığı ve ikametinin bulunduğu yerin mahkemesince yapılmalıdır. Bu durumda bulunmuyorsa boşanma tanıma tenfiz davası için Ankara, İzmir veya İstanbul şehirlerinde bulunan boşanma mahkemeleri yetkilidir.

Tanıma tenfiz davasında davalı,  istenen evrakların temini sağlandıktan sonra maksimum 6 aylık bir süreç içerisinde özgürlüğüne kavuşur.

“Yurtdışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum” diyen kişilerin sorunu, tanıma tenfiz davası açmamış olmalarıdır. Tanıma tenfiz davası açmayıp, yurtdışında boşanmış olan bireyler ülkelerinde hala evli gözükmeye devam edeler ve bu durum çözülmesi gereken büyük bir problemdir.

 • Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmamış bireyler Türkiye sınırlarında evli gözükmeye devam ederler,
 • Türkiye sınırları içerisinde tekrar bir evlilik gerçekleştiremezler,
 • Bekâr olarak işaretlenemezler,
 • Çocuklarının velayetini alamazlar.

Ayrıca tenfiz davası açılabilmesi için;

 • Yabancı mahkemece verilmiş bir hükmü belgelemeleri,
 • Dava konusunda hükmün kesinleşmiş olması,
 • Söz konusu davanın hukuk davası olması,
 • Türk mahkemelerinin yetkisi dışında bir konu olmamalı,
 • Türk kanunlarına aykırılık teşkil etmemelidir.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Tenfiz verilmiş olduğu ülkeden başka bir ülke sınırlarında hükmün kabul görmesidir. Tenfiz davasının açılabilmesi, tanınma davasından farklı iki koşul daha belirtmektedir.

 • İki hukuk devleti içinde de bu hususta bir anlaşma varsa ve ülke tenfiz mahkemelerini kabul görüyorsa,
 • İki hukuk devleti kanunlarınca, tarafların hüküm almış ve sonuçlanmış bir boşanma davaları varsa

Tanıma ise bir hukuk devletinde yürütülen mahkemenin hükmünün kesinleşmesi ve kabul edilmesi demektir.

Tanıma davası açılabilmesi için;

 • Yabancı mahkemelerce verilmiş bir ilam,
 • Dava hakkında ki ilamın durumu ve maddi olanağı kesinleşmesi,
 • Hukuk davası ile ilgili olması,
 • Yabancı bir devletten Türk mahkemelerine ait bir yetki grubuna girmeyen konuya dayanması gerekmektedir.

Tanıma tenfiz davası için tarafların Türkiye’ye gelmesi gerekebilir bu durumda avukatına vekalet vermesi, avukatın müvekkili yerine davayı sonuçlandırmasını sağlamaktadır.

Tanıma Tenfiz Yeni Düzenleme

Tanıma tenfiz İstanbul, Ankara ve İzmir’de ki avukatlar tarafından bakılan davalardır. Tanıma bir mahkemece kesinleşmiş hükmün diğer ülke kanunlarının barındırdığı şartlara uygunluğu ile tespit edilmesidir. Tenfiz ise bu koşullara bağlı olarak Türkiye tarafından tanınan yabancı devletlerce hükmü ve icrasına karar verilmiş davanın onanmasıdır.

 Tanıma tenfiz davası ücretleri hakkında net bir bilgi verememekle birlikte söylenebilecek tek şey bu ücretlerin hukuk barosunun asgari maaş üzerinden belirlemesidir. Dava uluslararası hukuk olmasından kaynaklı ödenecek meblağlar 2000 Türk Lirasından 5.000 Türk Lirasına kadar artış göstermektedir.

Apostil şerhi nedir?

5 Ekim 1961 itibariyle Den Haag’da katılımcı ülkelerle imzalanmış Lahey Konvansiyonuna bağlı olarak, bir ülke tarafından düzenlenmiş resmi bir evrakın diğer ülkede işleme koyulabilme imkânını tanıyan bir onaydır. Apostil, sözleşmeyi imzalayan şahsı tarafından ülke sınırları içerisinde düzenlenmiş, öbür taraf ülke sınırları tarafından da kabul görmesi gereken evrakın hangi mevkiden verilmiş olduğunu, o ülkenin yetkili makamlarınca vermiş olduğu bir onaydır. Hangi ülke tarafından düzenlenmesi yapıldıysa apostil o ülke tarafınca yapılır. Sözleşme tarafı ülkeler, apostil şerhini hangi makam veya mevkii için düzenleyeceğini belirler. Türk mahkemelerince karar, konsolosluk onayı ya da apostil şerhi görmeden tanıma işlemini gerçekleştirmez. Tanıma tenfiz için;

Yurtdışındaki herhangi bir mahkemenin verdiği kararın ülkemizde de geçerli olması için Tanıma Tenfiz yapılması gerekir. Tanıma tenfiz ile kararın ülkemizde onaylanması sağlanır ve bunun için  tanıma tenfiz davası açmanız yeterlidir. 

Her ülkenin kendine ait ve kendi gelenek-göreneklerinin harmanlanmasıyla oluşturduğu bir takım yasalar ve yasal çerçeveler bulunmaktadır. Bu yasaların, çoğu ülke için, o ülke içinde bağlayıcılığı bulunmaktadır. Yani, Almanya’da görülen bir dava Almanya’daki her bölgede geçerliliğini korur. Ancak bu durum diğer ülkelerde farklıdır. Tanıma tenfiz davası da, bu durumu Türkiye yasalarına bildirmek için açılır.

Örnek olarak: İkisi de Türk vatandaşı olan ve evlilik bağı bulunan bireyler Türkiye dışında herhangi bir ülkede boşanırlarsa, bu karar yalnızca boşandıkları ülkede geçerli olup, Türkiye’de herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu gibi durumda 0 533 351 98 54 telefon numarası üzerinden bizimle iletişime geçerek tanıma tenfiz davası açabilirsiniz. Boşanma durumunun Türkiye’de de kabul görmesi için bu davayı açmak zorunludur. Yoksa üzerinizden hak talep edebilirler.

Tanıma tenfiz davası nasıl açılır?

[safir_mainheading title=”Peki Hangi Ülkelerde Tanıma Tenfiz Davası Söz Konusu Olur?” icon=”soru”]

Türkiye’de hali hazırda uygulanmakta olan Medeni Kanun’a göre boşanma tanıma tenfiz davasının söz konusu olması için aşağıdaki ülkelerde boşanmanın gerçekleşmesi gerekir. O ülkeler;

 • Almanya
 • Hollanda
 • İngiltere
 • Amerika
 • Avusturya
 • Kanada
 • İsviçre
 • Belçika
 • Fransa
 • Norveç
 • Avustralya
 • Azerbaycan
 • Türkmenistan
 • Rusya
 • Ukrayna
 • İsveç
 • Slovakya
 • Macaristan
 • İtalya
 • İspanya
 • Japonya
 • Mısır
 • Çin
 • Gürcistan
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Makedonya başta olmak üzere, diğer ülkeler.

Bu demek oluyor ki, yukarıdaki ülkelerde bir boşanma gerçekleştirmeniz halinde, boşanmanızın Türkiye’de de kabul görmesi için burada tanıma tenfiz davası açmakla mükellefsiniz. Aksi takdirde evlilik akdinizin bozulmasını, vatandaşı olduğunuz bu ülke (Türkiye) tanımayacaktır.

[safir_mainheading title=”Tanıma Tenfiz Davaları Yalnızca Boşanma Durumunda Mı Görülür?” icon=”destek”]

Her ne kadar büyük oranını boşanma davaları oluştursa da, tanıma tenfiz davaları başka davalarda da görülebilir. Örneğin iki Türk vatandaşının alacak-verecek ile ilgili İspanyol yargısının hükmettiği kararın Türkiye’de de bağlayıcılığı olsun isteniyorsa, bu durumda da yine tanıma tenfiz davası açılmalı. Yani, kısaca hemen hemen her konuda tanıma tenfiz davası açılabilir.

[safir_mainheading title=”Tanıma Tenfiz Davalarında Avukat Tutmak” icon=”iletisim”]

Tanıma tenfiz davalarında avukat tutulduğunda Türkiye’ye gelmek zorunda değilsiniz. Telefon üzerinden Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişim kurmanız yeterlidir. İşlerin karışmaması ve doğru bir temsil edilme için avukata başvurmak işlemleri kısa sürede tamamlamanızı sağlar. Sizi, alanında uzman bir avukatın temsil etmesi, hem mahkemede sizi büyük bir yükten kurtaracak hem de mahkemeye başvururken hukuken elde etmek istediğiniz sonuçların alınmasında çok büyük yardımcı olacaktır.

Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vermek tanıma tenfiz davası sürerken mahkemeye gelme zorunluluğunu da, ülkede bulunma zorunluluğunuzu da ortadan kaldıracaktır. Türkiye’de bulunma zorunluluğu ortadan kalktığı için yabancı ülkeden işinizden izin almak ya da ulaşım gibi maliyetlere katlanmak durumunda kalmayacaksınız. Orada normal hayatınızı sürdürürken avukatınız sizin için her detayla ilgilenecek.

[safir_mainheading title=”Boşanılan Eş Adreste Bulunmuyorsa…” icon=”ev”]

Bu durumla aslında sıkça karşılaşılır ya da karşılaşılması oldukça muhtemel bir durumdur. Boşandığınız eşinizin adresini değiştirmesi ya da ona tebliğ ettiğiniz belgelere cevap vermeyip geri dönmemesi problemlerin başında gelir. Böyle bir duruma düşüldüğünde önemli olan etkin adres araştırma işleminin yapılmasıdır. Bunu doğru yapabilecek ise, beynelmilel bağlantıları bulunan ve bu bağlantılarını efektif bir şekilde kullanabilen bir avukattır. Tanıma tenfiz alanında başarılı olması gerekir.

[safir_mainheading title=”Tanıma Tenfiz Davalarında Süre Sınırı Var Mıdır?” icon=”takvim”]

Bu hususta, Medeni Kanun’da yer alan herhangi bir madde/yasa yoktur. Ancak bu gibi durumlarda; hem yukarıda belirtilen adreste bulunmama gibi olayların hem de karşı tarafla ilişki zamanla tamamen kopmadan bir an önce tanıma tenfiz davasının açılması herkes için en doğru olan olacaktır. Süre sınırı olmasa da ülkemizde yabancı mahkemenin verdiği kararların geçerli olduğunu sağlamak hukuk özgürlüğünüzü elinde tutmanızı sağlar.

[safir_mainheading title=”Tenfiz Davalarında Süreç Nasıl İşler?” icon=”rastgele”]

Eşlerden birinin avukata vekalet vermesi durumunda dava avukat tarafından açılır. Bu tarz davalar genellikle tek duruşmada sonuçlanır. Dava görülürken hakimin/hakimenin dikkate alacağı konuların başında, tenfiz davası için gerekli belgelerin toplanıp toplanmadığı gelir. Kanunen olması gereken ancak eksik hazırlanan belgelerin varlığı noktasında davanız görülmeden hakim/hakime size davanın görülmeyeceğini söyleyebilir. Burada mahkeme heyetinin kararını etkileyecek bir diğer husus ise, yurtdışında görülen boşanma kararının Türkiye’deki kamu düzenine uygun olup olmadığıdır.

Eğer eksik bir belgeniz ya da yukarıda belirtilen gibi kamu yararına zede verecek bir durum mevzu bahis değilse, davanız genellikle tek duruşmada sonuca bağlanacaktır.

Tanıma tenfiz davalarına bakan mahkemeler, aile mahkemeleridir. Avukatınız Aile Mahkemesi’ne ya da konuya bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak tanıma tenfiz davasını hızlıca sonuçlandıracaktır.

[safir_mainheading title=”Tenfiz Davaları Tarihe Karışabilir” icon=”dunya”]

Birçok vatandaş yurtdışında aldığı mahkeme kararlarını Türkiye tanımadığı için zoruluk çekiyordu. Bu konuya ilişkin olarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 2017 senesinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre tenfiz davaları artık gerekmeyecek. Buna göre; yurtdışında boşanma gerçekleştiren Türk vatandaşlığı olan bireyler, her iki tarafın da katılımıyla ya da her iki tarafın vekiller (avukatları) aracılığıyla nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde davaya gerek olmadan boşanmalar Türkiye’de de kabul görecek. “Davaya gerek olmadan tenfiz için nereye başvurabilirim?” diyorsanız;

 • Türkiye’deyseniz tanıma tenfiz için nüfus müdürlüklerine (beraber başvurma zorunluluğu var)
 • Halen yurtdışında iseniz, konsolosluklar veyahut büyükelçiliklere her iki taraf beraber giderek başvuru gerçekleştirilebilir.

Bu kanun önerisinde, görüldüğü gibi önemli olan başvuruların beraber yapılmak zorunda olduğu. Aksi takdirde tenfiz geçerli olmayacaktır ya da tanıma tenfiz davası açmanız gerekecektir. Bu gibi durumlar ayrıca uğraş gerektirir, zamanınızı harcamanız, karşı taraf ile buluşmanız ve psikolojik olarak boşanmadaki gibi yeniden zorlu bir sürece girmenizi gerektirir.

Bu önerge mahkemeleri meşgul etmemek için hazırlansa da, çoğu kişiye uymayacaktır, ayrıldığınız eşinizle bir araya gelmek olumsuz etkiler barındırır.  Zaten bu önerge henüz yasallaşmamıştır. Alacak verecek, boşanma gibi durumlardan tenfiz ve tanıma için avukatınızın olması hiçbir işlemle uğraşmamanız gerektiğini gösterir. Avukatınız sizden gerekli evrakları ister ve bu evraklarla hukuk önünde tanıma  tenfizi gerçekleştirir.

Siz de tanıma tenfiz davası için Avukat Mehmet Ali Bey ile iletişim kurun, ülkenizde ( Türkiye’de) gerekli yasal düzenlemeleri sizin için yapsın. Hukuken karara bağlanana kadar avukatınız sizinle her bilgiyi ve tüm süreci paylaşacaktır. 

İstanbul Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve tenfiz davaları, yurtdışında yaşayan ve oradaki yerel mahkemelerde özel hukuk alanlarında yargılanan kişilerin mahkeme ilamını Türkiye’de de makbul ve geçerli kılmak için açtıkları davalara denmektedir.

Taraflardan her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa Türk hukuk kuralları, taraflardan biri diğer ülke vatandaşıysa mahkemenin ait olduğu devletin hukuk kuralları uygulanır.

Tanıma Tenfiz Kavramları ve Yetkili Mahkemeler

Tanıma; yabancı ülkedeki mahkeme hükmünün kesin sonucunun ülkemizde de kabul edilmesi için açılan davanın adıdır.

Tenfiz ise; yabancı ülke mahkemesinin verdiği icra nitelikli hükmün, ülkemizde icra etmesi için açılan davanın adıdır.

Her iki davada asliye hukuk mahkemelerine ve konusuna göre yerel mahkemelerde görülmektedir. Mesela boşanma davaları için tanıma ve tenfiz davaları aile mahkemelerinde görülecektir.

Yetkili mahkeme dava taraflarının ikamet ettiği yer veya meskunu olduğu yer asliye hukuk mahkemeleridir. Eğer Türkiye’de oturmuyorlarsa tanıma ve tenfiz davaları İstanbul (Beykoz, Beşiktaş ve diğer tüm adliyeler), Ankara veya İzmir’de bulunan asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir.

Tanıma Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davalarında süreyi etkileyen en önemli mesele taraflardan birinin yurt dışında yaşıyor olmasıdır. Çünkü yurt dışında yaşayan kişiye tebligatların gitmesi ve dilekçeler uzun zaman alacaktır. Ancak normal şartlar altında mahkeme yoğunluklarına da bağlı olarak 3-4 ay gibi bir zamanda tanıma ve tenfiz davaları sonuçlanabilmektedir.

Davaların kısa sürmesi için en önemli diğer etken avukatın olmasıdır. Aile hukuku ve milletlerarası özel hukuk uzmanı avukat Mehmet Ali HELVACI bey tecrübesiyle son derece başarılı bir avukattır.

Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?
Mirasçılar, tanıma tenzih davası için Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sisteminde hak sahibi olabilmektedir. Ulusal ve uluslararası mahkemede yetkili olan birimler aracılığıyla konu yargıya taşınabilir.

Tanıma tenfiz kararı nereden alınır?
Tanıma tenzih kararı için Türkiye Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiş görevli mahkemesi, Asliye mahkemesi olarak atanmıştır. Tenzih kararları Asliye mahkemesi tarafından çıkmaktadır.

Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?
Nafaka, velayet, boşanma ve miras davaları da dahil olmak üzere davanın açılacağı kişiler, icrai niteliklere dahil olan yabancılar mahkemesi üzerinden açılabilecek kişilerdir. Ulusal ve uluslararası alanda açılabilen davalar arasında yer alan tanıma tenzih için asliye mahkemesine gidilmesi gerekmektedir.

Tanıma kararı nedir?
Tanıma tenzih davası, yabancılar uluslararası mahkeme üzerinden, nafaka, velayet ve miras davaları için açılması kanunen uygun görülen davaları kapsamaktadır.

İlginizi Çekebilir;

Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Geçerliliği; Tanıma Tenfiz Davası

Boşanma Avukatı

VEKALET BİLGİLERİ

Yabancıların Yurtdışında İşlediği Suçların Türkiye’de Yargılanması

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

68 Yorum. Yeni Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
Hemen Ara