Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Geçerliliği; Tanıma Tenfiz Davası

Yabancı ülke sınırları içinde bulunan mahkemelerce verilen kesinleşmiş hükümlerin Türkiye hukukuna göre bir geçerliliği bulunmaktadır. Yurtdışı mahkeme kararlarının yerel olarak da geçerli olması için tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Tanıma ve tenfiz arasında bazı farklılıklar bulunur.

Tanıma; yabancı mahkemenin kesinleşmiş hükmünün Türk mahkemeler tarafından da tespit edilip kabul edilmesidir.

Tenfiz; yabancı mahkemelerin kesinleşmiş hükümlerinin icra sonucunu doğurmasıdır. Tenfizde mutlaka zoraki bir uygulama durumu söz konusudur. Tenfiz kararı alan mahkemenin bulunduğu devletin yetkili mercileri icra uygularlar.

Tanıma ve Tenfiz Farkları: Tanıma ve tenfiz davaları arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farkları şu maddelerle açıklayalım:

 • Tanıma kararında yabancı mahkemenin verdiği hükmün kabul edilmesi söz konusudur. Tenfizde ise tanımanın dışında verilen hükmün uygulama süreci yani icra vardır. Devlet erkiyle icra gerçekleştirilir.
 • Tanıma için gerekli olan şartlar tenfize göre daha azdır
 • Tenfiz davaları bağımsız olarak açılırken, tanıma davaları da bağımsız açılabilir ancak görülen bir davanın içinde de tanıma talebinde bulunulabilir.
 • Tenfiz davalarında eda kararları söz konusudur; tanıma kararı ise tüm mahkeme kararları için verilebilmektedir.
 • Kesin hüküm etkisi bakımından da iki hukuki durum arasında farklılıklar mevcuttur. Tanımada etki yabancı mahkeme kararının tarihine göre geçerlilik kazanır. Tenfiz etkisi ise tenfiz kararı alındıktan itibaren geçerlidir.

Tanıma tenfiz davası sonucunda yurtdışındaki boşanma davaları hakkındaki hükümler Türkiye’de de geçerli olmaya başlar.

Tanıma tenfiz ile ilgili olarak önemli bir konu da bu iki hukuki durumun neye göre düzenlendiği ve koşullarıdır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun tarafından tanıma ve tenfiz koşulları düzenlenmektedir.

Tanıma için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Yabancı mahkeme ilamı bulunmalıdır
 • Bu ilam Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır
 • İlam hem maddi hem şekil olarak kesinleşmelidir
 • Hukuk davalarına yönelik kararlar olmalıdır
 • Yabancı mahkeme tarafından verilen ilam Türk mahkemelerinin münhasır yetkisinde olmayan kararlar hakkında olmalıdır
 • Kanunlar İhtilafı Kurallarına uygun olmalıdır

Tenfiz için gerekli olan koşullar ise yabancı mahkeme devleti ile karşılıklılık ilkesi olması ve karar alınırken davalının savunma hakkına uygun davranılmasıdır. Tenfiz için davalı Türk mahkemelerine bu nedenlere aykırılık nedeniyle itiraz etmemelidir. Tanıma tenfiz davası için fazla zaman geçmesi tarafların yararına değildir.

Tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Boşanma kararı yabancı ülkede geçerli olsa bile Türkiye’ye göre bir yasallığı yoktur. Dolayısıyla Türk yasalarına göre eşin miras vb. durumlar üzerinde hakları devam eder. Ayrıca yeniden evlenmek isteyen kişi Türkiye’de hala evli olarak gözüktüğü için de problemler oluşacaktır.

Davalar, davalının ikamet ettiği ya da sakini olduğu yerdeki Aile Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmektedir. Tanıma tenfiz davası sürecinde alanında oldukça deneyimli olan avukat büromuzdan destek alabilirsiniz. Profesyonel bir destek sizi istediğiniz sonuçlara daha kısa sürede ulaştırabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Zwettl Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Zwettl Tanıma ve Tenfiz Davası; toplum içerisinde kulaktan kulağa yayılan ve yanlış bilgi sonucu olarak aktarılan tanıma ve tenfiz davaları, yeni bir boşanma davası değildir. Bu davalar yabancı ülkelerde bulunmuş olan kişilerin, yabancı ülkelerin mahkemelerine boşanma talebi ile başvurmaları sonucunda aldıkları boşanma kararlarının ülkemiz sınırları içerisinde geçerli olmasını sağlayan davalardır. Bir nevi inceleme davası olarak da nitelendirilen tanıma ve tenfiz davaları, kişilerin boşanma kararlarının Türk yasaları gereğince incelenmesine esas alır. Bu davalar yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararları detaylı bir şekilde inceler. Eğer açıktan ya da gizli olarak Türk yasalarını veya kamu düzenini bir ihlal durumu söz konusu ise; tanıma ve tenfize giden kararın geri olumlu bir şekilde geri dönme olasılığı yoktur.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açarken Mahkemelere Kaç Gün İçerisinde Başvuru Yapılmalıdır?

Özellikle yurtdışında ikamet eden pek çok vatandaşımız tarafından sorulan tanıma ve tenfiz davalarında yasal süre sınırının olup olmadığı durumu ise şöyle özetlenebilir; tanıma ve tenfiz davası açmak için belirlenmiş herhangi bir yasal süre bulunmaması kişilerin tanıma ve tenfiz davalarını istedikleri vakit açabilmelerini sağlayan en önemli avantajdır. Fakat bu avantajın dezavantaja dönmesi ise en muhtemel sonuçlardan bir tanesidir. Bunun sebebi ise; tanıma ve tenfiz davası açılmadan kişilerin boşanma kararlarının hiçbir şekilde Türk yasaları önünde geçerli olmayışıdır. Taraftar tanıma ve tenfiz davası açmadan, boşanma kararlarının geçerliliğini ülkemiz üzerinde yoktur. Bunun yanı sıra boşanma kararları geçerli olmayan kişilerin boşanma kararı sonucunda ortaya çıkan mevcut yasal haklarını kullanma durumu da ortadan kalkmış olur. Yani kişiler kendi haklarını kullanamaz duruma gelirler. Böylesi durumlarla uğraşmamak için tanıma ve tenfiz davasının bir an önce açılması, taraflara önerilen tavsiyelerden bir tanesidir. Ayrıca idari birimler tarafından belediye vesaire gibi açılmış olan boşanma kararlarının tanıma ve tenfize saydırılması mümkün değildir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Yanlış Usulde Açılması Ne Demektir?

Tanıma ve tenfiz davası açarken kişilerin yanlış beyanda bulunması ya da eksik belge vermesi de oldukça önemli bir durumdur. Yanlış beyanda bulunan davalarda, dava sürecinin uzaması ya da olumsuz sonuçlanması muhtemeldir. Aynı zamanda davaları yanlış usulde açıldığı için bu davalardan herhangi bir olumlu yanıt beklenmesi de bir hayal olacaktır. Bu yüzden tanıma ve tenfiz açarken kişilerin mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekir. Zwettl Tanıma ve Tenfiz Davası açmak ve Zwettl Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında gerekli bilgileri almak için Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşülebilir.

Zistersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Zistersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Zistersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı mahkemeler üzerinde boşanma davaları olan ve bu mahkemeler tarafından boşanmış olan Türk vatandaşlarını oldukça yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davaları, yeni düzenlenen kararname ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu karara göre yabancı ülkenin hukuk kurallarına göre boşanmış olan kişilerin tanıma ve tenfiz davaları açmaları zorunlu hale getirilmiştir. Kişiler tanıma ve tenfiz davasını Türk yerel mahkemelerine açmadıkları sürece Türk yasalarınca boşanmış sayılmazlar.

Yurt Dışında Boşanmış Olmasına Rağmen Neden Kişiler Türkiye’de Evli Olarak Gözükürler?

Özellikle hukuk ofisimize yurt dışında yaşayan müvekkillerimizden gelen en çok sorulardan bir tanesi olan; yurt dışında boşanmış olmasına rağmen Türkiye’de hala evli olarak gözükmesi durumunun temel sebebi tanıma ve tenfiz davalarının açılmamış olmasıdır. Bu davalar, yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma davaları inceleyerek Türk hukukuna ve kamu düzenine göre inceleyip değerlendiren davalardır. Bu davaların sonucunda boşanmış olan kişilerin boşanma davalarının geçerli olup olmayacağı kararlaştırılır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmaz İse Kişilerin Yaşayabileceği Mağduriyetler Nelerdir?

Kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadan boşanma kararlarının içerisinde yer alan hükümleri de kullanma hakları bulunmamaktadır. Kendi haklarını kullanamayan vatandaşların mağdur olmaları ise en bilinen senaryolardan bir tanesidir. Özellikle boşanma davasının geçerli olmadığı durumlarda kişiler yeniden evlenemezler ya da velaket veya nafaka gibi haklarından da faydalanamazlar. Hem sosyal anlamda hem de yasal anlamda boşanmış olan tarafların mağduriyet yaşamasına sebep olan tanıma ve tenfiz davalarının açılmaması durumu pek çok kişiyi mağdur etmektedir. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi ise kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadığı için hala evli olarak gözükmelerinden dolayı birbirleriüzerinde miras hakkı gibi haklar iddia edebilmeleri durumudur. Böyle sıkıntılı durumların yaşanmaması için tanıma ve tenfiz davası açmak oldukça önemlidir. Tanıma ve tenfiz alanında oldukça profesyonel olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine Zistersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Zistersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı sağlama açısından oldukça başarılı bir firmadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ybbs Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Ybbs Tanıma ve Tenfiz Davası;  yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde geçerli olabilmesini sağlamak amacıyla, Türk yerel mahkemelerine başvurularak açılan tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılı itibariyle kesin olarak kabul edilmiş olan davalardır. Boşanmış olan kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadan boşanma kararlarının geçerli olarak sayılamayacağı bir gerçektir. Ohal kapsamında hazırlanan kararname içerisinde yer alan bu hüküm, özellikle yurt dışında yaşayan ve yurt dışında boşanmış olan pek çok kişiyi yakından ilgilendirir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açacak Olan Kişilerin Bilmesi Gereken Önemli Hususlar

Tanıma ve tenfiz davası hakkında bilinmesi gereken önemli konular şunlardır; tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilerin boşanma kararlarının kesinleşmiş olması şartı ile Türk yerel mahkemeleri başvurması gerektiğidir. Boşanma kararı yurt dışı mahkemelerinde hiçbir surette kesinleşmemiş olan ve davası devam eden kişilerin tarafların tanıma ve tenfiz davası açmaları mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz davasında bir diğer önemli ayrıntı ise bu davaların kamu düzenini ihlal edici bir maddeye sahip olup olmadığıdır. Kamu düzenini açıktan ihlal eden hiçbir dava kararı yerel mahkemeler tarafından onay alamaz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Kaç Gün İçinde Mahkemelere Başvurulmalıdır?

Tanıma ve tenfiz davalarında bilinmesi gereken en önemli diğer bir özellik ise bu davaların herhangi bir süre sınırının olmadığıdır. Kişiler istedikleri vakitte tanıma ve tenfiz davasına başvurabilirler. Ancak bu durumun önemli sonuçları da mevcuttur. Özellikle tanıma ve tenfiz davasını ihmal eden bir kişinin yasal olarak herhangi bir hak iddia etme durumu yoktur. Tanıma ve tenfiz davası, ayrıca idari mahkemeler tarafından verilmiş olan kararları kapsamaz. Bunun anlamı ise idari yargılar tarafından (belediye vs.) boşanmış olan kişilerin tanıma ve tenfiz davası için başvurmaları mümkün değildir. Bu davaların açılması kişilerin yasal anlamda ve sosyal anlamda zorluk yaşamasını engeller. Ybbs Tanıma ve Tenfiz Davası açma işlemleri ve Ybbs Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylıca bilgi edinmek için Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşülebilir.

Wolkersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Wolkersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Wolkersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların Türk yerel mahkemeleri tarafından incelenmesi kararı, 2017 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olan kararlardır. Bu karara göre; yurt dışında boşanmış olan kişilerin boşanma kararlarının eynı şekilde ülkemizde de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açmaya ihtiyaç vardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmanın Önemi Nedir?

Bu davaların önemli olmasının en önemli sebebi ise tanıma ve tenfiz davası açmadan kişilerin boşanma kararlarının ülkemizde geçerli olmamasıdır. Ülkemizde geçerli olmayan hiçbir boşanma davası için kişilerin hak iddia etmesi söz konusu olamamaktadır. Bu yüzden, kişiler boşanma davasının kararı ile almış oldukları nafaka velayet ya da miras gibi haklarını ülkemiz içerisinde kullanabilmek için herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Bu denli önemli olan tanıma ve tenfiz davalarının açılması ise ihmal edilmemelidir. Ancak pek çok vatandaşımızın tanıma ve tenfiz davasının kaldırılacağı ve yerine yeniden konsolosluklara başvurularak apostile ile boşanma kararlarının geçerliliklerini sağlanabileceği düşüncesinden dolayı, bu kişiler tanıma ve tenfiz davası açma durumlarını ertelemektedirler. Tanıma ve tenfiz davasının açılmasının ertelenmesi ise sadece kişilere külfetli olan bir durumdur.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Kişilerin Sağlaması Gereken Şartlar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası için gereken önemli şartlardan bir tanesi; bu davaların açılırken yurt dışında açılmış olan boşanma davalarının bir karara bağlanmış olmasıdır. Herhangi bir karara bağlanmış olmayan tanıma ve tenfiz davası kararları için tanıma ve tenfiz davası açılamaz. Tanıma ve tenfiz davaları sonucu kesinleşmiş olan kararlar için açılabilir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için gereken diğer önemli şart ise; bu davaları açarken dava hükümlerinin ya da kararlarının Türk hukuku ya da Türk kamu düzeni ile çelişmemesidir. Açık bir ifadeyle Türk hukukuna ve Türk kamu düzenine aykırı olan dava kararlarının, hiçbiri ülkemizde geçerli olarak sayılmayacaktır. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilerin bu konuya oldukça dikkat etmeleri önerilir. Wolkersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı ile görüşmek isteyen ve Wolkersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Avukat Mehmet Helvacı ile görüşebilirler.

Wilhelmsburg Tanıma ve Tenfiz Davası  Wilhelmsburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Wilhelmsburg Tanıma ve Tenfiz Davası;  yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak amacıyla açılan tanıma ve tenfiz davaları, tarafların açmakla yükümlü olduğu davaların başında gelmektedir. 2017 yılı itibariyle oldukça değişik bir yüze sahip olan tanıma ve tenfiz davaları kişiler için bir an önce açılması gereken önemli davalar olarak nitelendirilebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Erkenden Açmak Neden Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davasını bir an önce ve hızlıca açmak tarafların yapacağı en mantıklı davranışlardan bir tanesidir. Bunun sebebi ise boşanmış olan çiftlerin hala evli olarak gözükerek hem yasal anlamda hem de bireysel anlamda oldukça sıkıntı yaşamalarının ortaya çıkmasın durumudur. Boşanma davası geçerli sayılmayan hiç bir çiftin yeniden başka birisiyle evlenmesi mümkün değildir. Bu yüzden her ne kadar yurtdışında boşanmış olarak gözüken çiftler olsa da kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadan Türk yasaları önünde boşanmış olmayacakları muhtemeldir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Yeni Bir Boşanma Davası Olarak Mı Açılır?

Tanıma ve tenfiz davaları her ne kadar toplum içerisinde yeni bir boşanma davası olarak bilinse de bu kanaat tamamen yanlıştır. Tanıma ve tenfiz davaları aslında birer inceleme davaları olarak düşünülebilir. Bu davalar sadece yabancı mahkemelerde alınmış olan boşanma kararlarının Türk yerel mahkemeleri tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ile kararların geçerli sayılıp sayılmamasını değerlendiren davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açarken Kişilerin Türkiye’de Bulunma Zorunlulukları Var Mıdır?

Kişilerin tanıma ve tenfiz davasında başvurusunda bulunurken Türkiye’de olma zorunlulukları da bulunmamaktadır. Yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımız tanıma ve tenfiz davasını bir avukata vekâlet vererek rahatlıkla halledebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılırken, kişilerin ülkede bulunmak bulunmaması dava sürecinde herhangi bir olumlu ya da olumsuz etki etmez. Bu yüzden bir avukata vekâlet verilerek tek celsede sonuçlanabilen davalar olan tanıma ve tenfiz davaları, aslında toplum tarafından bilinenin aksine açılması ve sonuçlanması en kolay olan davalardan bir tanesidir. Wilhelmsburg Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen ya da Wilhelmsburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylıca bilgi almak isteyen kişiler Avukat Mehmet Helvacı ile görüşebilirler.

Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Davası Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Davası Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Davası; 2017 yılı itibariyle kanun hükmünde kararname ile değişen tanıma ve tenfiz davaları, özellikle boşanma davasını yurt dışında açmış olan yurttaşlarımızı oldukça yakından ilgilendiren konuların en başında gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında boşanma davalarına açmış olan kişilerin boşanma kararlarının Türk yerel mahkemeleri tarafından incelenerek Türk hukukuna ve Türk kamu düzenine göre düzenlenmesini sağlayan davalardır. OHAL kapsamında değişen yeni düzenlemelerle bu davaların açılması taraflar için zorunlu hale getirilmiştir. Daha önceki sistemde kişiler boşanma davalarının geçerliliğini alabilmek için konsolosluklara yaptıkları müracaatlarla Türk yerel mahkemelerine başvurmadan boşanma kararlarını geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat son yapılan düzenlemelerle bu durum ortadan kalktı ve kişilerin boşanma davalarının kararlarını geçerli hale getirmeleri için tanıma ve tenfiz davalarında açmaları zorunlu hale getirildi.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmanın Önemi

Özellikle yurtdışında boşanma davası açmış olan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılı itibariyle yürürlüğe tamamen girmiş oldu. Pek çok kişi kararnamenin değişmesini umarak davaların açılmasını geciktirirse de tanıma ve tenfiz davalarının açılması zorunludur. Bu da havalar açılmadan kişiler kazanmış oldukları hakların hiçbirini yurt içinde kullanamazlar. Aynı zamanda yabancı mahkemeler tarafından boşanan kişilerin boşanma kararlarının geçerliliği ülkemizde mevcut değildir. Bu yüzden kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz davası için Türk yerel mahkemelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası hakkında merak edilen diğer önemli bir konu ise bu davaların Türkiye’de açılması gereken yeni bir boşanma davası olup olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davaları, yeni bir boşanma davası değil bu boşanma davalarının geçerli olmasını sağlayan inceleme davaları olarak düşünülebilir. Tanıma ve tenfiz davalarının temel amacı ise Türk kamu ve hukuk sistemini ihlal eden hiçbir dava kararının Türkiye’de geçerli olamayacağını göstermektir. Yabancı ülkelerde boşanma davası açmış olan kişilerin Türk yerel mahkemelerine bir avukata vekâlet vererek bu davaları açılabilmesi mümkündür. Bu davalar açılırken Türkiye’de davayı açan kişilerin Türkiye’de olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yurt dışından da bir avukata vekâlet verilerek kolayca açılabilir. Tanıma ve tenfiz davalarında önerilen en ön önemli şeylerden bir tanesi de; kişilerin tanıma ve tenfiz davası açarken tek bir avukatı çalışmalarıdır. İki tarafında tek bir avukata ikna olması ile tanıma ve tenfiz davaları tek celsede halledilebilir. Helvacı Hukuk Ofisi, Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Davası ve Wiener Neustadt Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak hizmet veren önemli hukuk firmalarından birisidir. Bu konular hakkında yetkin olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşülebilir.

Wiener Neudorf Tanıma ve Tenfiz Davası Wiener Neudorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Wiener Neudorf Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılı itibari ile kökten değişen davalardandır. Özellikle OHAL’den sonra oldukça kapsamlı bir değişme gidilmiş olan tanıma ve tenfiz davalarının temel amacı; yabancı bir ülkede açılan boşanma davasının Türkiye’deki görüntüsünün nasıl olacağını saptamaktır. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde boşanma davası açmış ve bu davaların kararlarını kesinleştirmiş olan kişiler tarafından Türk yerel mahkemelerine başvurarak açılmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Neden Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davalarında önemli olan asıl nokta; kişilerin boşanma kararlarının Türk kanunları ve kamu düzenini ihlal edip etmediğini ölçmektir. Bu çerçeveler dairesinde değerlendirilen boşanma kararları, eğer herhangi bir aykırılık ya da ihlal teşkil etmiyorsa Türk yerel mahkemeleri tarafından kabul edilir ve kişiler Türk yasaları önünde de boşanmış sayılırlar. Ancak Türk yerel mahkemeleri tarafından kabul edilmeyen davalar, tanıma ve tenfiz davalarından olumsuz sonuç alacaktır. Özellikle Türk kamu düzenini açıkça ihlal eden davaların ise tanıma ve tenfiz’den geçerli bir değerlendirme alması mümkün değildir. Örneğin yurtdışında bazı ülkeler tarafından çocuk yaşta evlilikler yasal olarak kabul edilmekte ve serbest bırakılmaktadır. Fakat 18 yaşından küçük bireylerin evlenmesi Türkiye’de yasak olan bir durumdur. Böylesi durumların açıkça kamu düzenini ihlal ettiği görülmektedir. Tüm kamu düzenini açıkça ihlal eden bu davaların kararlarının ise tanıma ve tenfizden onay alması mümkün değildir. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken tek şart vardır. Bu şart; tanıma ve tenfiz davası açmak için başvuruda bulunacak olan kişilerin boşanma kararlarının yabancı mahkemeler tarafından kesinleştirilmiş olmasıdır. Yabancı mahkemeler tarafından kesinleşmeyen hiç bir davanın tanıma ve tenfize gitmesi mümkün değildir. Bu davaların açılması dair söz konusu edilemez. Tanıma ve tenfiz davalarında bilinmesi gereken diğer önemli konulardan bir tanesi de yasal süre sınırıdır. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilerin herhangi bir yasal süre sınırına uymaları beklenmez. Kişiler uygun olduğu vakitte bu davaları açabilirler. Ancak her ne kadar tanıma ve tenfiz davaları için yasal bir süre sınırı bulunmasa da boşanma kararlarını tamamen ile kesinleştirilmiş olan kişilerin, tanıma ve tenfiz davası açmak için yerel mahkemelerine başvuruda bulunması ya da kendilerine bu konuda destek veren avukatları vekâlet vermeleri ile rahatlıkla açılabilmektedir. Bu konuda müvekkillerine her alanda yardımcı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı, müvekkillerine Wiener Neudorf Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Wiener Neudorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylıca bilgi vermektedir. Kendisi ile bu konular hakkında görüşülebilir.

Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Davası Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Davası

Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Davası;  tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılından sonra en fazla merak edilen dava türlerinden bir tanesi olmuştur. Bunun sebebi OHAL kapsamında yer alan pek çok yargı sisteminin ve kanunlarının değişmiş olması ve yapılan bu değişikliğin eski sistemden oldukça farklı olmasıdır. Tanıma ve tenfiz davası açmak yabancı ülkelerde yaşayan ve buralarda boşanmış olan kişilerin açmak yükümlü olduğu davaların başında gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için yurt dışında boşanan kişilerin Türk yerele mahkemelerine başvurması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadan kişiler boşanma kararı ile edinmiş oldukları haklarını kullanamazlar ve boşanma kararlarını ülkemizde geçerli hale getiremezler. Bu yüzden açılması oldukça önemli olan tanıma ve tenfiz davaları, kişilerin ihmal etmeden ve vakit kaybetmeden bir an önce açmaları gereken davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Tanımlanmış Yasal Süre Sınırı Ne Kadardır?

Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler için bu davaları açma ya da dava başvurusunda bulunmak için belirlenmiş yasal bir süre sınırı yoktur. Boşanmış olan bireyler istedikleri vakit tanıma ve tenfiz davası açmak için Türk yerel mahkemelerine dava açma başvurusunda bulunabilirler. Tanıma ve tenfiz davası açmak için her ne kadar belirlenmiş bir süre sınırı bulunmasa da kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz davası açma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında bilinmesi gereken diğer önemli bir ayrıntı ise, bu davaların kesinleşmemiş olan davalar için açılamayacak olmasıdır. Tanıma ve tenfiz davaları, kesinleşmiş olan dava kararları için açılır ve bu kararların Türk yerel mahkemelerinde incelenmesi esas olarak alınır. Bu davaları açarken tek bir avukata verilecek olan vekâletler, dava sürecinin oldukça kısalması üzerinde etkilidir. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen vatandaşlarımız, Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylı bilgi edinmek ve dava süreci hakkında merak ettiklerini sormak için Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Davası; son dönemin en fazla gündemde olan konularından bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalarıdır. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde ikamet eden binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve onların hayatı için önemli faktörlerden bir tanesi olan davalardır. 2017 yılında yapılan son kanun hükmünde kararname ile tanıma ve tenfiz davasını açmak, yurt dışında boşanmış olan kişiler için zorunlu hale getirilmiştir. Tanıma ve tenfiz davası açmanın zorunlu hale getirilmesi çoğu vatandaşımızı da dolaylı olarak zor bir sürece sürüklemiştir. Bunun sebebi yeni yapılan düzenlemeler ile eski düzenlemenin birbirinden farklı olması ve tanıma ve tenfiz davasının eski sistemden biraz daha karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Tam Olarak Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı bir ülkede açılan boşanma davasının Türk yetkili makamları tarafından incelenmesi için açılan davalardır. Böyle bir incelemeye ihtiyaç duyulmasının ana sebebi ise ülkeler arasındaki kanun sistemlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Ayrıca sadece kanun sistemine göre değil aynı zamanda kamu düzeninin de göz önünde bulundurulduğu bu durum, kişilerin almış oldukları boşanma kararları üzerinde oldukça etkilidir. Hiçbir surette kamu düzenini ihlal edici ya da kanun sistemine aykırı olan bir davanın sonucunun tanıma ve tenfiz davasından olumlu bir şekilde sonuçlanması beklenemez. Türk yerel mahkemeleri tarafından incelenen bu kararlar, eğer ortada herhangi bir ihlal bulundurmuyorsa tanıma ve tenfiz davasından kabul alması oldukça kolaydır. Tanıma ve tenfiz davası açılırken boşanan tarafların mutlaka bir uzman yardımı almaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları mahkemelere başvurularak açıldığı için her iki tarafa da tek bir avukat vekâlet edebilir. Böylece davanın sonuçlanması da oldukça kısa sürecektir. Yurt dışında yaşayan ve dava açmak isteyen müvekkillerimiz, Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Waidhofen Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylı bilgi almak için Helvacı Hukuk Ofisine başvuruda bulunabilir ve bu alanda yetkin olan Avukat Mehmet Helvacı ile görüşebilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davası Traiskirchen Tanıma ve Tenfiz Davası

Traiskirchen Tanıma ve Tenfiz Davası; 2017 yılında yeni değişen kararname ile oldukça farklı bir şekle türünden tanıma ve tenfiz davaları, bugün yüzlerce kişinin merak ettiği konulardan bir tanesidir. Özellikle yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımızın, bu ülkelerde açtıkları boşanma davalarından sonra açmaları zorunlu olarak görülen tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılından sonra resmi olarak yürürlüğe girmiştir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Amaçları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası açmanın diğer bir amacı ise; yurt dışında bulunan mahkemeler açılan boşanma davalarının, Türk yasalarına ve kamu düzenine göre incelemektir. Özellikle kamu düzeni ve hukuk kuralları çerçevesinde Türk hukukuna ve kamu düzenine uymayan davaların, tanıma ve tenfizden kabul alması oldukça zordur. Bunun bir sebebi de kamu düzenini açıkça ihlal eden davaların, ülkemiz içerisinde geçerli olamayacağıdır. Örnek vermek gerekirse; yurt dışında bazı ülkelerde çocuk yaşta evli olan kişilerin evlilikleri yasal olarak sayılmaktadır. Ancak ülkemizde 18 yaşında geçmeyen hiçbir birey evlenemez bu gibi durumların Türk kamu düzenini açıkça ihlal etmesinden dolayı tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında bir fayda etmemektedir. Bu davaların sonucu muhtemel olarak olumsuz olacaktır. Tanıma ve tenfiz davalarında Türk kanun çerçevesinde olmayan hiçbir davanın yerel mahkemelerin onayından geçmesi mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz hakkında bilinen diğer bir yanlış konu ise tanıma ve tenfiz davalarının yeni bir boşanma davası olduğudur. Tanıma ve tenfiz davaları, bilinenin aksine yeni bir de boşanma davası değil sadece yabancı ülkelerde açılmış olan davaların Türk kamu ve hukuk düzenine göre yeniden incelenmesini esas alan davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları açılırken bir avukat ile çalışmak dava sürecini en aza indirgeyen etkili bir faktördür. Traiskirchen Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda detaylı bilgi almak isteyen kişiler bu alanda oldukça başarılı olan ve yılların deneyimine sahip Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Traiskirchen Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilir ve kendisinden tanıma ve tenfiz davası konusunda detaylıca bilgi alabilirler.

Thun Tanıma ve Tenfiz Davası (Thun Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir dava kararı yalnızca o ülke içinde geçerli olmaktadır. Her ülkenin hukuk ve yargılama sistemi farklı olduğu için bir ülkedeki kararın başka bir ülkede hükmü yoktur. Fakat bazı durumlarda yurtdışında yaşayan Türkler için verilmiş bir mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olması istenmektedir. Bu durumda da Thun tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma, bir ülkenin mahkemesince verilmiş bir hukuki kararın Türkiye’de tanınması için olan davadır. Tenfiz ise tanınmış olan bu kararın icra edilmesi için açılması gereken davadır. Örneğin Bir Türk vatandaşı İsviçre’de boşandığı zaman bu boşanma kararının Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açıldığında Olabilecek Problemler

Yabancı bir ülkede boşanmış kişilerin bu boşanma kararlarına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açması şarttır. Dava açılmadığında taraflar Türkiye’de evli olarak tanımlanmaya devam edeceklerdir. Basit bir şeymiş gibi görülen bu durum kişilere büyük problemler yaşatabilmektedir. Örneğin taraflara ait ortak malların paylaşımı tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece mümkün olmayacaktır.

Çocukları olan kişiler ise dava açılmadığı sürece çocuklarının velayetini paylaşamayacaklardır. Bunun yanı sıra nafaka ya da tazminat talep etmek isteyen kişilerin de tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Bu tip davalarda Thun tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir role sahiptir.

Tanıma ve tenfiz davalarında avukatlar oldukça etkili olabilmektedir. Özellikle evrakların eksiksiz teslim edilmesinde ve duruşmaların takip edilmesinde vekil avukat tayin etmek taraflara yarar sağlamaktadır. Bundan dolayı da büromuz avukatı hizmetini müvekkillerine sunmaktadır.

Avukata Vekalet Verme

Bu davaların bazı durumlarda karmaşık bir hal alabilmektedir. Özellikle karşı tarafın adres bilgisi bilinmediği durumlarda dava süreci çıkmaza girebilmektedir. Bu tip durumlarda avukata büyük işler düşebilmektedir. Bundan dolayı avukata vekalet verilmesi önemli bir hal kazanabilmektedir.

Thun tanıma ve tenfiz davası açabilmek için avukata vekalet vermek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek kendisini vekil avukat olarak tayin edebilmektedir.

Uster Tanıma ve Tenfiz Davası (Uster Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler ile kişiler yurtdışında kendileri için verilmiş olan bir kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için Uster tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir. Bu davaların ardından yabancı ülke mahkemesi tarafından verilmiş hukuk kararı tanınabilmekte ve icra edilebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları birçok hukuk kararı için açılabilmektedir. Fakat bu davalara en sık başvurma nedeni boşanma kararlarının tanıma ve tenfizinin yapılabilmesidir. Yurtdışında yaşayan kişiler boşanma davalarını yaşadıkları ülkede açabilmektedir. Fakat bu kararın tanınma ve tenfizi yapılmadığı sürece taraflar evli olarak kabul görmeye devam edecektir. Bu durum da yeniden evlenememe, çocuk velayetini ve ortak malları paylaşamama gibi sorunlar yaşanmasına neden olacaktır.

Türkiye’de Yaşamayan Kişilerin Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmesi

Kişiler tanıma ve tenfiz davalarını açabilmek için istenen evraklarını toplayarak yetkili mahkemeye bizzat başvurabilmektedir. Davayı kendileri açan kişiler duruşmada da bulunmalıdır. Ancak Türkiye’de yaşamayan kişilerin dava açma süreçleri ile uğraşması ve duruşmada bulunması zor olabilmektedir. Bu durumda da Uster tanıma ve tenfiz avukatı devreye girmektedir.

Dava için Türkiye’ye gelme ihtimali olmayan kişilerin avukata vekalet vermesi gereklidir. Böylece vekil avukat müvekkili yerine her türlü işlemi halledebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarını açılabilmesi için vekil avukat şartı aranmasa da bu gibi durumlarda bir avukata vekalet verilmesi şarttır.

Vekil Avukatın Diğer Faydaları

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için en önemli faktör taraflara tebligat ulaştırılmasıdır. Karşı tarafın eline tebligat ulaştırılamazsa dava açılması da söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı davanın rahat sonuçlanabilmesi, tarafların ulaşılabilir olmasıyla doğru orantılıdır. Şayet adres bilgisi değişmiş ve yeni adres bilinmiyorsa detaylı bir adres araştırması yapılmalıdır. Bu konuda da avukatlar yardımcı olmaktadır. Özellikle davalı kişi yurtdışında yaşıyorsa o ülkenin yetkilileri ile de görüşülmesi gereklidir. Bu problemlerin hızlı bir şekilde halledilebilmesi için Uster tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmektedir.

Vernier Tanıma ve Tenfiz Davası (Vernier Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız olan bir ülkenin hukukuna başka hiçbir ülke müdahale edememektedir. Türkiye devleti de bağımsızlığı gereğine kendi yargılama sistemini oluşturmuştur. Bundan dolayı da yabancı bir ülkede verilmiş bir mahkeme kararının Türkiye’de geçerliliği olmayacaktır. Ancak boşanma gibi mahkeme kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi önemli bir konu olabilmektedir. Bundan dolayı da Vernier tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Yurtdışında yaşayan kişiler yaşadıkları o ülkede boşanma davası açabilmektedir. Bu kararında Türkiye’de geçerli olmaması kişilere büyük problemler yaşatabilmektedir. Bundan dolayı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre de kişiler farklı bir ülkede kendileri adına verilmiş bir mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir.

Bu davalarda da Vernier tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemlidir. Büro avukatımız kişiler için tüm dava sürecinin en kolay şekilde sonuçlanabilmesi için hizmet vermektedir. Tanıma ve tenfiz davaları hakkında tüm detaylı bilgi içinde avukatlık büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin En Önemli Noktalar

Yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davalar kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Fakat bazı önemli noktalara da dikkat edilmelidir.

Tanıma ve tenfiz davası kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Bundan dolayı en temel olarak dikkat edilmesi gereken şey kararın kesinleşmiş olup olmamasıdır. Daha sonrasında ise tüm istenen belgelerin yetkili mahkemeye iletilmesi gereklidir. Bu belgelerin mahkemeye verilmesinin ardından da taraflara tebligat ulaştırılmaktadır. Dava sürecinin en kilit noktası da burasıdır.

Taraflara tebligatın iletilemediği durumlarda dava açılamamaktadır. Bundan dolayı davalı tarfın adres bilgisinin biliniyor olması şarttır. Eğer adresi bilinmiyorsa bu durumda kişiye ulaşabilmek için yollar aranmalıdır. Böyle bir problem ile karşılaşmamak için yapılması gereken şey ise adres değişikliği olmadan bir an önce tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır. Vernier tanıma ve tenfiz davası açabilmek için de Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verilebilmektedir.

Winterthur Tanıma ve Tenfiz Davası (Winterthur Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülke mahkemesince verilmiş olan bir dava kararının Türkiye’de geçerliliği olmayacaktır. Ancak bazı durumlarda bu kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi istenmektedir. Bunun için de Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanundaki düzenlemeler için Winterthur tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılmasının ve bu davanın sonuçlanmasının ardından yabancı bir ülkedeki karar Türkiye’de de geçerli olabilmektedir.

Bu davalara en sık başvurama nedenlerinden bir tanesi yurtdışında boşanan kişilerin bu boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olmasını istemeleridir. Bu kişilerin Türkiye’de de boşanmış olarak görülebilmeleri için tanıma ve tenfiz davası açması şarttır. Aksi halde Türkiye hukuku karşısında evli olarak kabul edilmeyi sürdüreceklerdir.

Tanıma ve tenfiz davaları için Winterthur tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemlidir. Özellikle de Türkiye’de yaşamayan ancak tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişilerin büro avukatımız ile görüşmesi kendisine katkı sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler

Yurtdışında yaşayan kişiler yaşadıkları ülkede boşanmışlarsa eğer bu boşanma kararı için Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekli olacaktır. Bu dava açılmadığı süre boyunca taraflar Türkiye’de evli olmaya devam edecektir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemli bir konumdadır.

Davaların açılabilmesi için bazı belgelerin görevli mahkemeye teslim edilmesi gereklidir. Dava açılabilmesi için istenen belgeler ise şu şekildedir:

 • Mahkemenin vermiş olduğu kararın aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh,
 • Bu belgenin noter onaylı yeminli tercümesi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Apostil,
 • Varsa vekil avukat için hazırlanmış vekaletname.

Dava sürecinin başlatılabilmesi için bu belgelerin teslim edilmesi şarttır. Tanıma ve tenfiz davaları asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Ancak boşanma gibi aile hukukuna ilişkin bir dava kararı için aile mahkemesine gidilmelidir.

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için avukat vekalete şart olmasa da vekil avukatın varlığı işleri büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Bundan dolayı Winterthur tanıma ve tenfiz davası için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

Zürih Tanıma ve Tenfiz Davası (Zürih Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’daki düzenlemeler sonucu açılabilen davalardır. Bu düzenlemenin yapılmasındaki temel amaç yabancı bir ülkenin mahkemesince Türk vatandaşlarına ilişkin verilmiş olan bir hukuk kararının Türkiye’deki durumunun ne olacağı sorunu yanıtlamaktır. Farklı bir ülkede verilmiş bir kararının Türkiye’de bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bundan dolayı düzenlemeye gidilmiş ve Zürih tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi sağlanmıştır.

İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesine başvurarak boşanabilmektedir. Ancak bu boşanmanın Türkiye’de doğrudan bir geçerliliği olmayacaktır. Bu kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu dava açılmadığı sürece kişiler evli olarak görülmeye devam edecektir.

Tanıma ve tenfiz davalarında deneyimli avukatın varlığı pek çok konuda yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı bu davalar için Zürih tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemli konumdadır. Büro avukatımız alanında edindiği deneyim ile müvekkilleri adına davanın en kolay şekilde sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Önemi Nedir?

Farklı bir ülke mahkemesince verilmiş bir hukuk kararının Türkiye’de herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Bu durum da özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için sorunlara neden olabilmektedir. Örneğin yabancı bir ülkede boşanmış kişiler Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmazlarsa yasalar önünde evli olmaya devam edeceklerdir. Bu da pek çok konuda sorunlar yaşanmasına neden olacaktır.

Yabancı ülke mahkemesince boşanmış kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece karşılaşabilecekleri problemler şunlardır:

 • Varsa çocuk velayetinin paylaşılamaması,
 • Nafaka ya da tazminat gibi ödemelerin söz konusu olamaması,
 • Yeniden evlenilememesi,
 • Türkiye’deki malların paylaşılamaması,
 • Malların satışlarının yapılamaması.

Bu tarz sıkıntılar yaşamak istemeyen kişilerin tanıma ve tenfiz davası açması şarttır. Bundan dolayı da bu davalar oldukça önemli bir konumdadır. Zürih tanıma ve tenfiz davası için avukat vekaleti şartı bulunmamaktadır. Kişiler bizzat davalarını açabilmektedir. Fakat vekil avukat tayin edilmesi taraflara büyük avantaj sağlayacaktır. Bundan dolayı Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilerek kendisine verilecek vekalet ile dava süreci takip edilebilmektedir.

Tulln Tanıma ve Tenfiz Davası Tulln Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Tulln Tanıma ve Tenfiz Davası; hakkında en fazla karmaşanın yaşandığı dava türlerinden olan tanıma ve tenfiz davaları son bir yıldır özellikle yurt dışında ikamet eden ve buralarda boşanmış olan vatandaşlarımız tarafından oldukça merak edilen davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları, en genel anlamı itibariyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın ikamet ettiği süre içerisinde bu ülkelerde bulunan yabancı mahkemelere açmış oldukları boşanma davaları ile ilgilidir. Bunun sebebi ise boşanma davalarının Türk yerel mahkemelerinin kontrolünden geçmeden asla kabul edilmeyeceği kararının 2017 yılı ile birlikte yürürlüğe girmiş olmasıdır. Ohal kapsamında oldukça farklı bir sisteme bürünen tanıma ve tenfiz davaları, Türk yerel mahkemelerine doğrudan açılmadığı sürece yabancı ülkelerde boşanma davasına sahip olan ve bu davaların kararları kesinleşmiş olan kişilerin mahkeme kararlarını geçerli olarak saymaz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Bu Kadar Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davaları, farklı ülkelerde yer alan mahkemelerin Türk vatandaşlarının boşanma davaları kararlarını verirken, hangi kanunlar çerçevesinde değerlendirme yapmış bunu baz almaktadır. Ayrıca verilen bu kararların ve hükümlerinin ülkemiz kanunlarına ve kamu düzenine olan uygunluğunu değerlendirmek de tanıma ve tenfiz davalarının en birincil amacı olarak bilinmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları, bir anlamda değerlendirme davaları olarak nitelendirilebilir. Fakat tanıma ve tenfiz davalarını açmadan da kişilerin boşanma davalarının ülkemiz içerisinde geçerli olmaması davayı önemli kılan diğer bir husustur. Geçerli olmayan bu davalar ise kişilerin mevcut haklarını kullanmasına engel olan en önemli faktördür. Tanıma ve tenfiz davalarını açarken bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı da bu davaların, avukatlara verilecek olan bir vekâlet sayesinde yurt dışından dahi açılabilme imkânının olmasıdır. Özellikle yurt dışı davaları konusunda oldukça deneyimli olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine bu alanda destek veren sayılı hukuk firmalarından bir tanesidir. Tulln Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen ve Tulln Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylıca bilgi almak isteyen kişiler, bu alanda uzman olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Vösendorf Tanıma ve Tenfiz Davası Vösendorf Tanıma ve Tenfiz Davası

Vösendorf Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı ülke içerisinde ikamet ettiği sıralarda boşanma davası açan ve bu boşanma davalarının yabancı mahkemeler tarafından kararını alan kişileri oldukça yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılı itibari ile resmen uygulamaya girmiş olan davalardır. Boşanma kararlarının yabancı mahkemeler tarafından sonuçlanması üzerine Milletlearası Özel Hukuk kuralları kapsamında değerlendirilen bu davaların, tanıma ve tenfiz davası açılarak Türk yerel mahkemelerinin değerlendirilmesine sunulması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Hukuksal Karşılığı Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası, kapsamlı anlamı ile bir kişinin yabancı bir ülkede açmış olduğu boşanma davasının aynı şekilde Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak amacı ile açılır. Tanıma davası; boşanma davasının Türk kanunlarına göre olan yansımasını incelerken, tenfiz davası ise ülkemiz yasalarınca tanınmış olan bu davaların hükümlerinin uygulanmasını sağlar. Ohal kapsamı çerçevesinde değerlendirilen bu durum yeni kararname ile resmi olarak kabul edilmiş bir durumdur. Yani yabancı mahkemelerin hukuk kuralları çerçevesinde boşanan kişilerin, ülkemiz üzerinde de boşanmış olarak gözükmeleri için tanıma ve tenfiz davasına ihtiyaçları vardır. Tanıma ve tenfiz davası açmayan kişiler aksi halde ülkemiz yasaları üzerinde hala evli olarak gözükmeye devam edeceklerdir. Tanıma ve tenfiz davalarının kesinleşmiş bir boşanma kararına göre açılması gerekmektedir. Boşanma davası yabancı ülkede hala devam eden bireyler, tanıma ve tenfiz davası açma başvurusu ile Türk yerel mahkemelerine başvuruda bulunamazlar. Ayrıca eğer boşanma davası belediyeler gibi idari yönetimler tarafından görülmüşse ve bu merciler tarafından karara bağlanmışsa bu davalar için de tanıma ve tenfiz davası açmak mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz alanında yılların birikimine sahip olan Helvacı Hukuk Ofisi, yurt dışı davaları ile oldukça başarılı olarak bilinen sayılı firmalardan bir tanesidir. Vösendorf Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda ve Vösendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir, kendisinde firma sitesi üzerinde yer alan iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirler.

Traismauer Tanıma ve Tenfiz Davası Traismauer Tanıma ve Tenfiz Davası

Traismauer Tanıma ve Tenfiz Davası; yeni yapılan düzenlemelerle tanıma ve tenfiz davaları yabancı mahkemelerde boşanmış olan çiftlerin boşanma kararlarının, Türk hukuk ve kamu sistemine göre incelenmesi ve yeniden değerlendirilmesini esas olan davalardır. 2017 yılından önce pek çok kişi boşanma davasının kararlarını konsolosluklar üzerinden geçerli hale getirebilmekteyken, 2017 yılından sonra OHAL kapsamında değerlendirilen bu durum oldukça değişmiştir. Yeniden bir düzenlemeye alınan tanıma ve tenfiz davaları, artık kişilerin açmakla yükümlü olduğu davaların başında gelmektedir. Yurt dışında yaşayan yüzlerce vatandaş, tanıma ve tenfiz davası hakkında yeni düzenlemeleri beklerken; tanıma ve tenfiz davasının açmayarak aslında oldukça mağdur olmaktadırlar. Bunun sebebi ise bu kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadan yurt içinde boşanma kararlarının geçerli olmamasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Özellikleri Nedir?

Yani yabancı ülkede boşanmış olan bir Türk vatandaşının, tanıma ve tenfiz davası açmadan ülkemiz üzerinde yasal olarak evli gözükmesi en muhtemel sayılacak durumlardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra hala evli olarak gözüken çiftlerin boşanma kararlarından sonra aldıkları hakların kullanımı da mümkün olamamaktadır. Kazanılmış olan hakların kullanılmamasından kaynaklanan problemlerin ortaya çıkması tanıma ve tenfiz davasını önemli davalar kategorisinde yükselten en önemli sebeptir. Aslında pek çok kişi tanıma ve tenfiz davaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için oldukça mağdur duruma düşmektedir. Özellikle nafaka ya da velayet gibi davalarda oldukça önemli olan tanıma ve tenfiz davaları açılmadan, kişiler mevcut haklarını kullanma yetisine sahip değillerdir. Bu hakların kullanılamamasının yanı sıra ülkemiz yasalarına göre hala evli olarak gözüken çiftlerin yeniden evlenmeleri ise mümkün olmamaktadır. Bu yüzden asla ihmal edilmemesi gereken tanıma ve tenfiz davaları, boşanan kişiler tarafından boşanma kararı aldıktan sonra en kısa sürede ve en uygun yerde açılmalıdır. Tanıma ve tenfiz davalarında merak edilen diğer bir konu ise bu davalar için kişinin Türkiye’ye gelme zorunluluğunun bulunup bulunmamasıdır. Tanıma ve tenfiz davasını açmak isteyen bir kişinin Türkiye’ye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. Avukatına vermiş olduğu vekâlet ile tanıma ve tenfiz davası kolayca açılabilir. Bu alanda oldukça başarılı olarak bilinen Helvacı Hukuk Ofisi danışmanlarına tanım tanıma ve tenfiz alanında destek veren sayılı firmalarından bir tanesidir. Traismauer Tanıma ve Tenfiz Davası ve Traismauer Tanıma ve Tenfiz Avukatı konusunda detaylı bilgi almak isteyen kişiler Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Purgstall Tanıma ve Tenfiz Davası Purgstall Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Purgstall Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı ülkelerde boşanan kişilerin en fazla sorun yaşadığı konuların başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, OHAL kapsamında değişen sistemle farklı bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Eski sisteme göre; tanıma ve tenfiz davası açmadan kişiler boşanma kararlarını konsolosluklar üzerinden kolaylıkla geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat yeni yapılan düzenlemelerle, yabancı mahkemelerde boşanmış olan kişilerin boşanma kararları için Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açmaları şart olarak koyulmuştur. Özellikle boşanan çiftlerin her ikisi de Türk ise Türk hukuk kurallarına göre yeniden bir değerlendirme yapmak zorunludur.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Amaçlanan Nedir?

Tanıma ve tenfiz davalarındaki temel amaç; yurt dışında yaşayan ve bu ülkelerde boşanmış olan kişilerin yabancı mahkemelerden almış oldukları boşanma kararlarının Türk hukuk sistemi ve yasaları gözetilerek yeniden incelenmesidir. Tanıma ve tenfiz davası, kişilerin boşanma davasında yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararı yeniden gözden geçirir. Bu inceleme kapsamında değerlendirilen temel konular ise yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararlarında Türk hukuk kurallarına ne kadar uyuldu ve bu davaların Türk kamu düzenini ihlal edici herhangi bir hükmü var mı buna bakmaktır. Türk kamu düzenini ihlal etmeyen davaların, tanıma ve tenfiz davaları ile onay almasının daha kolay olduğu bilinmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında gözetilen kamu düzeni ise başka ülkelerde kabul gören fakat ülkemizde yasak olan eylemleri içermektedir. Örneğin çocuk yaşta evlenmek ülkemiz yasalarınca kabul görmez bir eylem iken başka bir ülkede kabul görüyorsa bu eylemin tanıma ve tenfizden onay alması beklenilemez. Tanıma ve tenfiz davaları oldukça mühim olan ve açılmadığı takdirde kişiler boşanmış olsalar dahi onları oldukça sıkıntıya sokabilen davalardır. Bu yüzden uzmanlar tarafından mümkün olduğu kadar erken açılması tavsiye edilir. Bu davaları açarken müvekkillerine oldukça destek sağlayan Avukat Mehmet Ali Helvacı,  Purgstall Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda ve Purgstall Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak bu alanda başarılı olarak bilinen isimlerden bir tanesidir. Kendisi ile bu alanda destek almak isteyen herkes site içerisinde bulunan irtibat numaralarından görüşebilir.

Purkersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Purkersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Purkersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları, yapılan son değişikliklerle hakkında en fazla değişiklik yapılan konulardan bir tanesidir. Yeni hazırlanan kararname ile yurt dışında açılmış olan boşanma davalarının Türkiye’de geçerli sayılması durumu da ortadan kalkmış oldu. Buna göre kişilerin, boşanma davalarını geçerli saydırabilmek ve Türkiye’de de boşanmış gözükmek için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektir. Bu davaları açmayan kişilerin yabancı mahkemelerde almış oldukları boşanma kararları geçerli olmayacaktır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılması zorunludur ve bunun nedeni yurt dışında bulunan mahkemelerin yargılama sistemlerinin Türkiye hukuk kurallarından oldukça farklı olmasıdır. Boşanma davasını yabancı mahkemelerde açan bir çiftte taraflardan ikisi de Türk ise, mahkeme kararı verilirken Türk kanunları gözetilecektir. Fakat boşanan çiftin taraflardan birisi yabancı kökenli bir vatandaş ise bulunulan ülkenin hukuk kurallarına göre değerlendirme yapılır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda alınan boşanma davasının kararının ise ülkemiz içerisinde herhangi bir geçerliliği bulunmaz. Kişilerin bu geçerliliği sağlayabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için kişilerin yerine getirmeleri gereken belirli şartlar vardır. Bu şartlar sağlanmadan tanıma ve tenfiz davası açılamaz ya da tanıma ve tenfiz davası başvurusunda bulunulamaz. Tanıma ve tenfiz davasında yerine getirilmesi gereken en temel şartlardan ilki; tanıma ve tenfiz davası açacak olan tarafların boşanma davalarının yabancı mahkemeler üzerinde netleşmiş olmasıdır. Kararı belli olmayan ve kesinleşmemiş hiçbir dava için tanıma ve tenfiz davası açılamaz. Tanıma ve tenfiz davası açılırken kişilerin yerine getirmesi gereken şartlardan diğeri ise; yurt dışında boşanan kişilerin yabancı mahkemelerden boşandıklarına dair apostile almaları gerektiğidir. Bu şartları eksiksiz bir şekilde yerine getiren kişiler, tanıma ve tenfiz davası başvurusunda bulunabilirler. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Purkersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Purkersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak destek almak için bu alanda uzman olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Reichenau Tanıma ve Tenfiz Davası Reichenau Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Reichenau Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davalarında en çok karşılaşılan sorunlardan birisi olan boşanma kararlarının geçerliliği, yeni yapılan düzenlemeler ile oldukça değişmiştir. Yurt dışında ikamet eden ve yabancı ülke mahkemeleri tarafından boşanmış olan kişiler 2017 yılının sonrasında artık boşanma davası için tanıma ve tenfiz davası da açmak zorunda kalmışlardır. Genel anlamda yabancı mahkeme tarafından boşanan çiftlerin, boşanma kararların ülkemizde geçerli olması için önceki sistemde boşanma kararı ile ayrılan kişiler, konsolosluklara giderek buralardan boşanma kararlarını geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte bu sistemin geçerliliği de ortadan kaldırıldı. Artık yabancı bir ülkede boşanmış olan kişilerin tanıma ve tenfiz davası açması zorunlu hale getirildi.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yeni yapılan uygulama ile yabancı mahkeme kararlarını inceleyen davalardır. Tanıma davaları, yabancı mahkeme kararlarını Türk kanunlarına göre incelerken, tenfiz davaları ise bu davaların mevcut hükümlerinin geçerliliğini sağlar. Yeni düzenlemelere göre, tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler için belirlenmiş olan en temel şart; boşanma kararlarının yurt dışında bulunan mahkemeler tarafından kesin bir sonuca ulaştırılmış olmasıdır. Bu şartı sağlamayan davalar için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Kaç Gün İçerisinde Başvuruda Bulunulmalıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarını inceleyici dava türlerinden olduğu için bu davaların açılması hakkında belirlenmiş olan bir yasal süre sınırı bulunmamaktadır. Kişilerin uygun oldukları anda tanıma ve tenfiz davası için yetkili makamlara başvurmaları mümkündür. Ancak bu davanın açılmaması durumunda pek çok mevcut sorun ortaya çıkabilir. Kişilerin mahkeme sonrasında kazanmış oldukları hakları kullanamaması bu sorunlardan en önemli olanıdır. Kişilerin bu yüzden tanıma ve tenfiz davalarını çok fazla geciktirmeden açmaları önerilir. Bu alanda oldukça başarılı olarak bilinen Avukat Mehmet Helvacı, müvekkillerine Reichenau Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Reichenau Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak dava sürecinin her anında yardımcı olmaktadır. Kendisi ile görüşerek tanıma ve tenfiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Retz Tanıma ve Tenfiz Davası Retz Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Retz Tanıma ve Tenfiz Davası; Türk mahkemeleri tarafından inceleme talebi ile açılması zorunlu tutulan davalardan olan tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde ikamet eden kişilerin boşanma davalarını kapsayan kararları, Türk kanunlarını gözeterek inceler. Tanıma ve tenfiz davalarında esas amaç; yurt dışında karar verilmiş olan bir boşanma davasının, verilen bu kararının Türk hukuk ve kamu düzenine olan uygunluğunu incelemektir. Bunun sebebi ise hem hukuk kurallarının hem de kamu düzeninin bu kararlar ile ihlal edilmesini önlemektir. Aynı zamanda bu davalar, Türk hukuk kurallarının doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına bakar. Verilen kararların kamu ihlalinden kastı ise, her ülkenin kamu düzeninin eşit olmamasından kaynaklanan bir durumdur. Örneğin ülkemizde çocuk yaştaki bireyler ile evlenme yasak iken bazı ülkelerde bu durum yasal olabilir. Böylesi bir durumda kamu düzenine açık bir şekilde ihlal görülür. Bu yüzden kamu düzenini açık bir şekilde ihlal eden davaların, tanıma ve tenfiz ile kabul alması da mümkün olmamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Zaman Açılır?

Tanıma ve tenfiz davaları, dava kararlarını kontrol etme amaçlı açılan dava türlerinden olduğu için, açılması için resmi olarak belirtilmiş bir süre sınırı bulunmamaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarını, boşanma davası ve karar süreci yurt dışında tamamlanmış olan herkes rahatlıkla açabilir. Bu davaları açmak için her ne kadar belirlenmiş bir süre sınırı bulunmasa da kişilerin bu davaları bir an önce açmaları tavsiye edilmektedir. Bunun sebebi dava kararının kesinleşmesinden sonra kişilerin boşanma sonrasında kazandıkları mevcut haklarını kullanmalarını engelleyici bir faktör olarak bulunmasıdır. Boşanan bireyler tanıma ve tenfiz olmadan boşanma sonrasında kazanmış oldukları hiçbir yasal hakkı kullanamazlar. Bu alanda pek çok deneyim edinmiş olan firmamız, müvekkillerine tanıma ve tenfiz davası hakkında oldukça yardımcı olan bir hukuk ofisidir. Retz Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda ve Retz Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak müvekkillerinde elinden gelen desteği veren Avukat Mehmet Ali Helvacı bu alanda tanınmış başarılı avukatlardandır.

Schaffhausen Tanıma ve Tenfiz Davası (Schaffhausen Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşları boşanmaya karar verirlerse davalarını hem Türkiye’de hem de İsviçre’de açabilmektedir. İsviçre’de yaşadıkları için de çoğunlukla oradan boşanmayı tercih edebilmektedir. Fakat kişiler orada boşanmış olsalar bile Türkiye resmi makamlarında evli olarak kabul edilmeye devam edeceklerdir. Bu boşanma kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesinin yolu ise Schaffhausen tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’daki düzenlemelerde yer alan tanıma ve tenfiz davaları yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş bir dava kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılan davalardır. Bu davalar açılmadığı sürece kişilerin farklı bir ülke mahkemesinden aldıkları karar olsa dahi bu kararın Türkiye’de bir hükmü olmayacaktır.

Özellikle boşanmalarda tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemlidir. Dava açılmadığı sürece taraflar Türkiye’de evli olarak kabul edileceklerinden dolayı birçok sorun ile de karşılaşacaklardır. Karşı karşıya kalınabilecek sorunlardan bazıları da şu şekildedir:

 • Ortak malların paylaşımı ve satışını yapamama,
 • Çocuk velayetini paylaşamama,
 • Nafaka talebinde bulunamama,
 • Yeniden evlenememe.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Mahkemede Görülmektedir?

Yabancı bir ülke mahkemesi kararının Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu kararların doğrudan bir hükmü olması mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz kesinlemiş mahkeme kararı için açılabilen bir davadır.Bu davanın hangi mahkemede görüleceği sorusu da hangi kararın tanıma ve tenfizi yapılacağına göre değişmektedir.

Pek çok insan tanıma ve tenfiz davalarının sulh mahkemelerinde açıldığını düşünebilmektedir. Fakat bu yanlış bir düşüncedir. Bu davalar sulh mahkemelerinde açılamamaktadır. Genel olarak yetkilendirilen mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ancak tanınması ve tenfizi istenen karar boşanma gibi aile hukukuna ilişkin de olabilmektedir. Bu durumda da dava aile mahkemesinde görülecektir.

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için gerekli olan belgelerin toplanıp yetkili mahkemeye teslim edilmesi gereklidir. Bu konuda da büromuzun Schaffhausen tanıma ve tenfiz avukatı ile iletişime geçilebilmektedir. Schaffhausen tanıma ve tenfiz davası için Av. Mehmet Ali Helvacı vekil avukat olarak tercih edilebilecek bir adrestir.

Scheibbs Tanıma ve Tenfiz Davası  Scheibbs Tanıma ve Tenfiz Davası

Scheibbs Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davası hakkında merak edilen konuların başında gelmektedir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan olayların sonucunda hukuksal anlamda pek çok değişiklik meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak değişen sistemlerden bir tanesi de yabancı ülkede boşanmış olan yurttaşlarımızın boşanma davaları ile ilgili olan durumdur. 2017 yılından önceki yıllarda, yabancı bir ülkede ikamet edip bu ülkelerde yabancı mahkemeler tarafından boşanan kişilerin boşanma kararları, konsolosluklar üzerinden onaylanabilmekteydi. Boşanma kararı onaylanan vatandaşlarımız ise çok kısa bir süre içerisinde başka herhangi bir işleme ihtiyaç duymadan Türk yasaları önünde medeni olarak bekâr hale gelebilmekteydiler. Fakat son çıkan kararname ile yabancı ülkede boşanmış olan bir Türk vatandaşının, boşanma kararı, Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açmazsa geçerli sayılmamaktadır. Bu kararnamenin etkisi ile tanıma ve tenfiz davalarını açmak zorunlu hale geldi.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarını inceleme amaçlı oluşturulmuş olan bir yargı sistemidir. Yabancı ülkelerde boşanma davasına sahip olan kişilerin, boşanma kararları içerisinde herhangi bir şekilde Türk kamu düzenini ihlal edici ya da Türk kanun sistemine aykırı olan herhangi bir hüküm olup olmadığını değerlendirme ve inceleme işlemi, tanıma ve tenfiz davaları ile kontrol edilmektedir. Yurt dışında yaşayan çoğu vatandaşımızın yanlış yönlendirilmeleri üzerine yeni bir boşanma davası olduğu zannedilen tanıma ve tenfiz davaları, aslında bir çeşit inceleme davası hükmünde uygulanmaktadır. Bu davaların açılmasındaki en temel amaç Türk kamu sistemini ihlal eden herhangi bir kararın ya da maddenin uygulanmamasını sağlamaktır. Özellikle kamu düzenine aykırı kararlar için kişilerin tanıma ve tenfize gitmesi mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz davası alanında kendisini kanıtlamış olan Helvacı Hukuk Ofisi, bu alanda çalışan en kaliteli hukuk firmalarından bir tanesidir. Özellikle  Scheibbs Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler,  Scheibbs Tanıma ve Tenfiz Avukatı Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir ve kendisinden dava süreci ile ilgili bilgi alabilirler.

Schrems Tanıma ve Tenfiz Davası Schrems Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Schrems Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen pek çok müvekkilimizin bizlere oldukça yoğun olarak sormuş olduğu sorulardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalarının genel içeriği ile alakalı olan sorulardır. Tanıma ve tenfiz davaları, genel anlamda yabancı bir mahkemede verilen bir boşanma davasının kararanın geçerliliği için Türk yerel mahkemelerine başvurularak açılan davalardır. Tanıma ve tenfiz davası açmanın temel amacı ise, yabancı mahkeme kararlarının bir Türk mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilmesi ve incelenmesidir. Esasında bir inceleme davası olarak bilinen tanıma ve tenfiz davası, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu tarafından yeni bir boşanma davası olarak sanılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları yeni bir boşanma davası değil, sadece yabancı mahkemelerin boşanma kararları üzerinde vermiş oldukları kararları ve hükümleri inceleyen davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davası açmak, boşanan kişilerin mevcut haklarına kolayca ulaşabilmeleri için zorunlu kategorisinde olan dava türlerindendir. Ayrıca kişiler, her ne kadar yurt dışındaki mahkemeler tarafından boşanmış sayılsalar da, Türk yasalarına göre hala evli olarak gözükmektedirler. Bunun en temel sebebi ise, tanıma ve tenfiz davaları açılmadan yabancı bir mahkemede açılan bir davanın hem hükmünün hem de kararının Türkiye’de geçersiz sayılmasıdır. Tanıma ve tenfiz davası açılmadan kişiler, hem mevcut yasal haklarını Türkiye’de kullanamazlar hem de yeniden evlenemezler. Bunun sebebi kanunlar önünde hala evli olarak gözüküyor olmalarıdır. Tanıma ve tenfiz davası hakkında göz ardı edilen diğer önemli durum ise, bu davaların en hızlı şekilde açılması gerektiğidir. Uzun süre boyunca açılmayan davalar, boşanan kişileri kanunlar önünde zor durumu düşürebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için herhangi bir yasal süre olmasa da yurt dışında boşanan vatandaşların bir an önce tanıma ve tenfiz davasını açmaları kendi menfaatleri açısından oldukça önemlidir. Tanıma ve tenfiz alanında yılların deneyimine sahip olan uzman Avukat Mehmet Ali Helvacı Schrems Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak müvekkillerine Schrems Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda yardımcı olan başarılı avukatlardan bir tanesidir. Kendisi ile ilgili bu konu hakkında görüşülebilir.

Schwechat Tanıma ve Tenfiz Davası Schwechat Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Schwechat Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davası son dönemde alanında oldukça fazla soru alan davalardan bir tanesidir. Yeni yapılan düzenlemeler ile birlikte çoğu kişinin oldukça kafasını kurcalayan tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında yaşayan ve buralarda boşanma davası açmış olan kişileri yakından ilgilendiren davalardandır. Boşanma davasını yabancı bir mahkemede açmış olan evli çiftlerin, boşanma kararlarını bu mahkemelerden aldıktan sonra, mahkeme kararlarının geçerli olmasını sağlamak için tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekir. Bu durumun en önemli sebebi ise yeni düzenlenen sistemle, boşanma kararlarının konsolosluklar üzerinden artık geçerlilik işlemlerinin yapılmayacağıdır. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan kişiler her ne kadar da yurt dışında yer alan bir mahkemeden boşanmış olsalar da ülkemizde hala evli olarak gözükmeye devam edeceklerdir. Boşanmış olan kişilerin, Türk yasaları önünde evli olarak gözükmeleri ise onlara hem yasal anlamda hem de bireysel anlamda oldukça güçlük yaşatacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Geçerli Bir Şart Var Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları, yeni bir boşanma davası değildir. Bu yüzden boşanma davası açılırken uygulanan sistem tanıma ve tenfiz davaları açılırken uygulanamaz. Bu davalar açılırken belirli olan birkaç hususa bizzat dikkat etmek davayı açan kişilerin yararında olacaktır. Tanıma ve tenfiz davası açılmadan önce kişilerin boşanma kararlarının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Boşanma davalarının kararları belli olmayan çiftler için hiçbir şekilde dava için tanıma ve tenfiz davası açılamaz. Ayrıca tanıma ve tenfiz davası açılacak olan mahkeme kararının Türk kamu düzenini ve kanun sistemini ihlal edici bir hükmünün bulunmuyor olması gerekir. Yukarıda verilen bu iki şart tanıma ve tenfiz davası açmak için önemli ve en temel olan iki şarttır. Kişiler bu şartları yerine getirmeden tanıma ve tenfize gidemezler. Schwechat Tanıma ve Tenfiz Davası ve Schwechat Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylı bilgi almak isteyen müvekkillerimiz Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşüp kendisinden gereken bilgileri alabilirler.

Sion Tanıma ve Tenfiz Davası (Sion Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız bir ülkenin mahkeme kararlarına diğer ülkeler müdahale edememektedir. Bunun yanı sıra bir ülkede verilen bir hukuk kararı da yalnızca o ülke için geçerli olmaktadır. Bundan dolayı yabancı bir ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Ancak bu durum kişilere bazı mağduriyetler yaratabilmektedir. Bunların önüne geçilebilmesi adına da Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili kanunda yapılmış düzenleme ile kişiler yabancı bir ülkede verilmiş bir kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Sion tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Bu davalar ile yurtdışında verilmiş bir mahkeme kararının önce tanınması sonrasında da icra edilmesi gerçekleştirilebilmektedir.

Bu davalar için Sion tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konuma sahiptir. Tanıma ve tenfiz davaları kolay bir şekilde sonuçlanabilecek davalar olarak görülse de bazı durumlar da süreç karmaşık hale gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda da büro avukatımız müvekkillerine hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürmektedir?

Yurtdışında yaşayan kişiler yaşadıkları yerde mahkemeye başvurabilmektedir. Özellikle de kişiler boşanacaksa boşanma davasını yaşadıkları ülkede açabilmektedir. Ancak bu kararın Türkiye’ye geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davaların açılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin sağlanması ve aile mahkemesine teslim edilmesi gereklidir.

Evrak işlemlerinin halledilmesinin ardından karşı tarafa tebligat iletilmesi şarttır. Tebligatın ne kadar sürede iletileceği davanın süresini de belirlemektedir. Şayet tarafların adresleri biliniyorsa dava hemen açılabilecek ve 1 ya da 2 duruşmada davalar sonuçlanabilecektir. Fakat davalının adresi bilinmiyorsa süreç uzayacaktır.

Adres bilgisinin olmadığı durumlarda yetkililer ile iletişime geçerek araştırma yapılması gereklidir. Bu araştırmanın ardından da adres bilgisine ulaşılması sağlanmalıdır. Aksi taktirde dava açılması mümkün olmayacaktır. Böyle bir sorun ile karşılaşmamak adına önerilen yol boşanmanın gerçekleşmesinin hemen ardından tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır.

Sion tanıma ve tenfiz davası sürecine dair tüm işlemler ile avukat ilgilenebilmekte bu da kişilere büyük rahatlık sağlayabilmektedir. Bundan dolayı Av. Mehmet Ali Helvacı vekil avukat olarak tayin edilebilmektedir.

Sollenau Tanıma ve Tenfiz Davası Sollenau Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Sollenau Tanıma ve Tenfiz Davası; yeni yapılan düzenlemelerin en fazla etkilediği davalardan birisi olan tanıma ve tenfiz davaları, son düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmiştir. Bilhassa yurt dışında yaşayan kişileri oldukça yakından ilgilendiren bu davalar, boşanma kararlarının eski sistemle kabul edilmesinden oldukça farklı bir sisteme sahip olmuştur. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkede dava açmış kişilerin, boşanma kararlarını Türk hukukuna göre inceleyen davalardır. Bu davalar açılmadan kişiler boşanma kararlarını Türk yasaları önünde geçerli hale getiremezler. Daha önceki yıllarda, sadece konsolosluklar üzerinden rahatlıkla ve oldukça hızlı halledilebilen boşanma kararlarının geçerliliğini alma durumu, son yapılan düzenlemeler ile tanıma ve tenfiz davası açma şartına bağlanmıştır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmayı Zorunlu Kılan Etmenler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde bulunan kişilerin taraflarınca açmakla yükümlü oldukları davalardır. Bu davaların açılması için belirlenen en temel sebep, her ülkenin farklı bir hukuk kuralına ve yasa sistemine sahip olmasıdır. Bu sistemlerin ise Türk hukuk kanunluğuna olan uygunluğu tanıma ve tenfiz davası ile tespit edilir. Ayrıca yabancı ülkelerde bulunan kamu düzenlerinin de oldukça farklı olması tanıma ve tenfizi gerektiren en önemli gerekçedir. Örneğin, bir ülkede çocuk yaştaki bir birey ile evlenmek serbest ve yasal olabilirken ülkemizde bu durum yasaktır. Bu gibi durumlar kamu düzenine aykırı olduğu ve düzene karşı bir tehdit oluşturduğu için tanıma ve tenfiz için dava açılması mümkün değildir. Böylesi davalar için hem tanıma ve tenfiz davalarına başvurulamaz hem de herhangi bir geçerlilik alınamaz. Bu yüzden tanıma ve tenfiz açacak olan tarafların dava başvurusunda bulunurken oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen kişiler Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirler. Ayrıca Sollenau Tanıma ve Tenfiz Davası açma isteyen kişilerin ve Sollenau Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Helvacı ile görüşmeleri gerekmektedir.

St Andrä-Wördern Tanıma ve Tenfiz Davası, St Andrä-Wördern Tanıma ve Tenfiz Avukatı

St Andrä-Wördern Tanıma ve Tenfiz Davası; 2017 yılından sonra yapılan yeni düzenleme ile yürürlüğe girmiş olan tanıma ve tenfiz davaları, OHAL kapsamında kabul edilen davalardan bir tanesidir. Tanıma ve tenfiz davalarının ise genel çıkış noktası; yabancı mahkemede verilen bir kararı Türk yasalarına ve kanunlarına göre değerlendirmek ve eğer bu kararlar herhangi bir ihlal ya da aykırılık içermiyorsa bu davaların hükümlerini yürürlüğe koymaktır. 2017 yılından önce uygulanan sistemde kişiler, boşanma kararlarının ardından konsolosluklara başvurarak aldıkları onay ile boşanma davalarını geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat yapılan son düzenlemeler sonrasında boşanan tarafların tanıma ve tenfiz davası açmaları zorunlu hale getirildi. Pek çok kişi hala yeni yönetmeliği beklese de bir süredir uygulanan tanıma ve tenfiz davalarının uzunca bir süre değişmeyeceği öngörülmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları, birçok kişi tarafından yeni bir boşanma davası olarak düşülse de bu davalar sadece yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararları inceleyen davalardır. Ancak tanıma ve tenfiz davası açılmadan da bu kararların geçerliliği sağlanamaz. Tanıma ve tenfiz davası, Türk yerel mahkemelerine başvurularak açılmaktadır ve bu davaların açılması için gereken en önemli şart, yabancı mahkemelerde açılan boşanma davalarının bir karara bağlanmış olmasıdır. Kesin bir sonucu veya hükmü olmayan davalar için tanıma ve tenfiz davası açılamaz. Tanıma ve tenfiz davası açmak için kişilerin tamamlaması gereken belgeler ise şunlardır;

 • Boşanma kararının aslı veya tasdikli sureti,
 • Boşanma davasının kesinleşmiş olduğunu belgeleyen şerh,
 • Boşanma kararının ve şerhin Türkçe tercümesi,
 • Tercüme edilen belgelerin konsolosluklardan almış olduğu apostile,

Gibi belgeler eksiksiz olarak hazırlanarak, boşanan taraflar tarafından Türk yerel mahkemelerine başvurulur ve tanıma ve tenfiz davası açılır. Bu alanda oldukça başarılı olarak bilinen Helvacı Hukuk Ofisi, yurt dışında bulunan müvekkillerine davanın her alanında destek vermektedir. St Andrä-Wördern Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler, St Andrä-Wördern Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.     

St Peter in der Au Tanıma ve Tenfiz Davası,  St Peter in der Au Tanıma ve Tenfiz Davası

St Peter in der Au Tanıma ve Tenfiz Davası; Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında olan kanunda yeniden düzenlenmiş olan tanıma ve tenfiz davaları, son dönemlerin oldukça tartışılan konularından bir tanesidir. Özellikle yurt dışında ikamet eden vatandaşların, yabancı mahkemelere açmış oldukları davaların kararlarını yeniden inceleme esasına dayanan bu davalar, açılması zorunlu olan davalardan bir tanesidir. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına göre bir etki doğurabilmesi için tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Bu sayede verilen kararların Türk kamu düzenine göre ve Türk hukuk sistemine göre incelenmesi mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarını inceleme esasına dayalı davalar olduğu için açılması zorunludur. Ancak tanıma ve tenfiz davasının zorunluluktan oluşma durumunun yanı sıra yurt dışında boşanan kişiler üzerinde de ayrı bir yaptırımı vardır. Bu yaptırımlardan en önemli olanı ise; kişilerin tanıma ve tenfiz davasını açmadan hiçbir şekilde Türk hukuk kuralları çerçevesinde boşanmış olarak gözükemeyecekleridir. Tanıma ve tenfiz davasını açılmadan bireyler her ne kadar yurt dışında boşanmış olsalar da Türk yasaları önünde evli olarak gözükmeye devam ederler. Bu durum boşanmış olan kişilerin yeniden evlenmeleri önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadığı takdirde ayrıca kişiler, boşanma davasının sonrasında kazanmış oldukları yasal hakları da kullanamazlar. Bu haklar arasında oldukça önemli olarak bilinen nafaka ve velayet hakları kişileri oldukça zor durumlara düşürebilmektedir. Özellikle velayet hakkında herhangi bir yatırımda bulunamadığı için boşanan taraflar arasında da oldukça büyük problemler yaşanabilmektedir. Bu yüzden boşanma kararları kesinleşmiş olan tarafların mutlaka en kısa sürede tanıma ve tenfiz davasına başvurmaları uzman kurumlar ve kişiler tarafından önerilmektedir.  St Peter in der Au Tanıma ve Tenfiz Davası  açmak isteyen kişiler bu dava hakkında  St Peter in der Au Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan gerekli bilgileri alabilirler. 

St Pölten Tanıma ve Tenfiz Davası, St Pölten Tanıma ve Tenfiz Avukatı

St Pölten Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemelerin verdiği kararların yerel mahkemelerce tanınmasını esas alan dava türleridir. Ülke dışında ikamet eden ve bu ülkelerde boşanmış olan kişilerin 2017 yılından sonra yeni düzenlenen kararname ile tanıma ve tenfiz davası açmaları zorunlu hale getirilmiştir. Yurt dışında boşanan kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadan almış oldukları boşanma kararlarının Türkiye’de herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu yüzden çoğu kişinin yasalar önünde boşanmış olmalarına rağmen evli gözükmeleri muhtemeldir. Ayrıca tanıma ve tenfiz davası açılmadan boşanan bireylerin mevcut haklarını kullanmasının da mümkünatı yoktur. Bu yüzden oldukça önemli olan bu davaların mümkün olunduğu kadar erken açılması oldukça önem teşkil eder.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Süre İçinde Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası için süre sınırı yoktur. Boşanan kişiler boşanma kararlarını aldıktan hemen sonra tanıma ve tenfiz davası açmak için yerel mahkemelere başvurabilirler. Mevcut hakların kullanımı söz konusu olduğu için tanıma ve tenfiz davasının bir an önce açılması önerilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Tek Avukat Aracılığı İle Halledilebilir Mi?

Tanıma ve tenfiz davalarını açarken, boşanan tarafların tek avukata vekâlet vermesi ve bu avukat aracılığı ile davayı açmaları mümkündür. Ayrıca tek avukata verilen davaların oldukça hızlı halledilmesi olasıdır. Ancak eğer karşı tarafın tanıma ve tenfiz davası açarken bu kişiye vekâlet edebilecek olan herhangi bir avukat bulunmuyorsa, dava sürecinin uzaması muhtemeldir. Bu yüzden uzmanlar tarafından kişilere önerilen şey; tanıma ve tenfiz davası açılırken tarafların ortak hareket etmeleri gerektiğidir. Bu şekilde hem dava süreci kısalır hem de karşı tarafa ulaşamamadan kaynaklı olan davaların açılamaması durumu ortadan kalkar. Tanıma ve tenfiz alanında uzun yıllar çalışarak deneyim kazanmış Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine bu konuda oldukça yardımcı olan bir hukuk bürosudur. St Pölten Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için St Pölten Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Mehmet Ali Helvacı’dan doğrudan bilgi alınabilir.

St Valentin Tanıma ve Tenfiz Davası St Valentin Tanıma ve Tenfiz Davası

St Valentin Tanıma ve Tenfiz Davası; son zamanlarda çoğu kişinin hukuk ofisimize en fazla yöneltmiş olduğu sorulardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde ikamet eden binden fazla vatandaşımızı ilgilendiren bir konudur. Tanıma ve tenfiz davaları, 2017 yılında değişen kanun hükmündeki kararname ile açılması zorunlu davalar kategorisine getirilmiştir. Buna göre yabancı bir ülkede boşanmış olan kişilerin tanıma ve tenfiz davası açarak yabancı ülkelerden almış oldukları boşanma kararlarını Türkiye’de geçerli hale getirmek için tanıma ve tenfiz davası açmak şart olarak kılınmıştır. Tanıma ve tenfiz davası açmadan kişilerin boşanma kararları Türk kanunları kuralları çerçevesine göre hükümsüz ve geçersizdir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Önemlidir?

Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın en fazla akıllarına takılan diğer bir soru ise tanıma ve tenfiz davalarının açma zorunluluğu olup olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmaması sonucunda pek çok vatandaşımız mağduriyet yaşamakta ve hala birçoğu Türk yasalarına göre evli olarak gözükmektedir. Bu durum oldukça önemli bir durum olduğu için tanıma ve tenfiz davasını açmak zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca yabancı ülke mahkemeleri kararı ile boşanan kişilerin bu mahkemelerden almış oldukları nafaka ve velayet gibi hakların da ülkemiz yasaları önünde herhangi bir geçerliliği bulunmaz. Hakların kullanılamaması durumundan dolayı boşanan kişilerin mağdur olması ise yaşanılabilecek olan en muhtemel senaryodur. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davalarını açmak için kişilerin tereddüt etmeden Türk yerel mahkemelere başvurması, onların yararına olacaktır. Tanıma ve tenfiz davasının kesinlikle ihmal edilmemesi ve boşanma kararının çıktığı andan itibaren olabilecek en kısa sürede açılması gerekmektedir. Bu alanda uzun yıllar çalışarak deneyim kazanmış olan uzman Avukat Mehmet Ali Helvacı müvekkillerine, St Valentin Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak St Valentin Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda oldukça destek veren başarılı avukatlardan bir tanesidir. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler, kendisi ile görüşerek dava hakkında gereken bilgileri alabilirler.

St. Gallen Tanıma ve Tenfiz Davası (St. Gallen Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

İsviçre’de yaşayan pek çok Türkiye vatandaşları bulunmaktadır. Bu vatandaşlar bazı durumlarda İsviçre mahkemesine başvurabilmektedir. Fakat bu mahkeme sonucunda kendileri adına verilen kararın Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Bu dava kararının Türkiye’de de kabul görebilmesi için St. Gallen tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davaları ile farklı bir ülke mahkemesinde verilen kararın Türkiye’de tanınması ve icra edilmesi sağlanabilmektedir. Dava açılmadığı sürece alınan bu kararın Türkiye’de hiçbir hükmü olmayacaktır.

Hangi Durumlarda Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmalıdır?

Yabancı bir ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davalar evlenme, evlat edinme gibi pek çok hukuksal karar için açılabilmektedir. Fakat tanıma ve tenfize en çok başvurma nedenlerinden bir tanesi boşanma kararı içindir.

Özellikle yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları boşanmak istedikleri durumlarda yaşadıkları ülkenin mahkemesine başvurabilmektedir. Ancak farklı bir ülkede boşanma kararı kesinleşmiş olsa bile bu kararın Türkiye’de doğrudan geçerliliği olmayacaktır. Bu kişiler Türkiye hukuku önünde evli kabul edilmeyi sürdüreceklerdir. Bu durum da pek çok konuda sıkıntılara yol açacaktır. Örneğin bu kişiler tanıma ve tenfiz davaları açmadıkları süre boyunca yeniden evlenemeyecek, malların ve varsa çocukların velayet paylaşımlarını gerçekleştiremeyeceklerdir.

Bu sorunlarla karşılaşmamak adına tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davalar için de St. Gallen tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Büro avukatımız ile dava sürecinin ilerlemesi kişiler adına pek çok konuda fayda sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Tanıma ve tenfiz davalarında avukat vekaleti şartı aranmamaktadır. Fakat vekil avukat müvekkilleri için dava sürecini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bundan dolayı da pek çok kişi avukata vekalet vererek davalarını açmaktadır. St. Gallen tanıma ve tenfiz davası açmak için vekalet vermek isteyen kişiler de Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir. Kendisi ile görüşülmesinin ardından vekil avukat olarak tayin edilebilmekte ve tüm dava süreciyle kendisinin ilgilenmesi istenebilmektedir.

Ternitz Tanıma ve Tenfiz Davası Ternitz Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Ternitz Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davası yeni değişen sistemle bugün pek çok kişinin hakkında en fazla soru sorduğu ve yabancı ülkelerde boşanmış olan kişilerin gündeminde olan yaygın konulardan bir tanesidir. Hukuksal açılımı ile tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarını incelemek için açılan davalardır. Bu davalar genel olarak yabancı ülkede ikamet eden ve bu ülkedeki hukuk sistemine göre boşanan kişiler için açılması zorunlu tutulan davalardan en önemli olanıdır. Bu davaların önemli olmasının en önemli sebebi ise boşanma davasını yabancı ülkede açmış olan bir kişinin boşanma kararı ile almış olduğu hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde de kullanabilmektir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmaması durumunda kişiler, yabancı mahkemelerden boşanma kararlarını almış ve davalarını kesinleştirmiş olsalar dahi Türk yasalarınca bu haklarını kullanamaz durumundadırlar. Tanıma ve tenfiz davasının bu denli önemli olmasının diğer bir sebebi ise, davaların açılmadığı sürece kişilerin haklarını kullanmaları önündeki en önemli engel olarak durmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Belirlenen Süre Sınırı Ne Kadardır?

Tanıma ve tenfiz davasını açmak için, yetkili makamlar tarafından belirlenmiş herhangi bir süre limiti yoktur. Boşanma kararını almış olan tüm herkes tanıma ve tenfiz davası açmak için istedikleri vakitte Türk yerel mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. Fakat süre sınırının olmamamsı pek çok kişinin bu davaların önemli olmadığı kanısına vardırmıştır. Halk arasında yaygın olan bu düşünce oldukça yanlış bir düşüncedir. Tanıma ve tenfiz davasının vakit kaybedilmeden açılması, boşanan tarafların yasal anlamda zorluk yaşamalarını engelleyen en önemli durumdur. Tanıma ve tenfiz davasını açarken bir uzmanla birlikte hareket etmek, dava sürecinin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olur. Bu anlamda kişilerin başvurabileceği sayılı yerlerden birisi olan Helvacı Hukuk Ofisi, kişilerin tanıma ve tenfiz davalarını açma konusunda onlara destek olabilecek önemli firmalardan bir tanesidir. Ternitz Tanıma ve Tenfiz Davası ve  Ternitz Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Avukat Mehmet Helvacı ile görüşebilirler.

Stockerau Tanıma ve Tenfiz Davası Stockerau Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Stockerau Tanıma ve Tenfiz Davası; Tanıma ve tenfiz davaları, genel olarak yabancı mahkemelerde alınan boşanma kararlarının geçerliliğini Türkiye’de kabul ettirmek amacı ile açılması zorunlu olarak belirlenen davalardır. Yurt dışında ikamet eden yüzlerce kişinin oldukça merak ettiği bu davalar, 2017 yılından sonra oldukça değişmiştir. Daha önceki sistemde yabancı ülkede boşanan kişilerin boşanma davalarının geçerli sayılması; boşanan tarafların konsolosluklara nüfus cüzdanları ile başvuru yaptıklarında aldıkları apostile ile kolayca hallolmaktaydı. Ancak Ohal kapsamında yapılan geniş düzenlemeler ile kişilerin boşanma davalarının ülkemizde geçerli sayılabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu davalar kişilerin haklarını koruma altına alan ve onların zor durumda kalmasını engelleyen davalar olarak da görülebilir. Tanıma ve tenfiz davalarına genel olarak baktığımızda, bu davaların bir değerlendirme davası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tanıma ve tenfiz davaları sadece inceleme davaları olarak da düşünülmemelidir. Bireyler tanıma ve tenfiz davasını açmadan boşanma davalarını geçerli hale getiremezler.

Tanıma ve Tenfiz Davalarını Kaç Gün İçerisinde Açmak Gerekir?

Tanıma ve tenfiz davası açma talebinde bulunmak isteyen kişilerin bu davaları açmak için belirlenmiş bir süre yoktur. Fakat yabancı ülkelerde boşanmış olan kişilerin boşanma kararlarının geçerliliğini Türkiye’de kabul ettirmek amacı ile tanıma ve tenfiz davasını mümkün oldukları kadar kısa sürede açmak için başvuru yapmalarını  tavsiye etmektedirler. Bunun temel nedeni tanıma ve tenfiz davası açmadan boşanma kararlarının geçerliliğini sağlayamayacak olmalarıdır. Boşanma kararlarının geçerliliğini sağlayamamış olan kişiler mevcut yasal haklarını kullanamazlar. Bu yüzden hem yurt içinde hem de yurtdışında oldukça fazla sorunla karşılaşabilirler. Tanıma ve tenfiz davası açılırken doğru beyanlarda bulunmak kişilerin dava süreçlerini en aza indirgeyen bir durumdur. Bu alanda destek veren bir kişi ile çalışmak, dava süreçlerini en aza indirgeyen olumlu bir faktördür. Helvacı Hukuk Ofisi tanıma ve tenfiz alanında yaygın olarak dava alan bir ofistir.  Stockerau Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda ve Stockerau Tanıma ve Tenfiz Avukatı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Strasshof Tanıma ve Tenfiz Davası Strasshof Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Strasshof Tanıma ve Tenfiz Davası; 2017 yılında yapılan düzenlemeler ile tanıma ve tenfiz davası açmak yurt dışında boşanma kararına sahip olan kişiler için açılması zorunlu davalar kategorisine yükseltilmiştir. Tanıma ve tenfiz davası, boşanma kararlarını geçerli olmasını sağlayan ve yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararlarını değerlendiren davalardır. Ohal kapsamında hazırlanan kararname ile tanıma ve tenfize gitmek zorunludur. Bunun sebebi ise yabancı mahkemelerin vermiş olduğu hükümlerin ve boşanma kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanununa ve kamu düzenine ihlal teşkil edebilme olasılığının bulunmasıdır. Türk kanunlarına ve kamu sistemine uygun olmayan kararların ve hükümlerin onay alması ise mümkün değildir. Bunun sebebi her ülkede yer alan hukuk kuralları ile hükümlerin farklılık göstermesi sebebiyle Türk hukuk kurallarının ve kamu düzeninin ihlal edilme durumudur. Bu sebeple tanıma ve tenfiz davasına tamamen aykırı olabilecek olan kararların Türk yerel mahkemeleri tarafından kabulü reddedilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Türkiye’de de Açılması Gereken Yeni Bir Boşanma Davası Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları açmak konusunda pek çok vatandaşın yanlış olarak bildiği diğer bir konu ise tanıma ve tenfiz davalarının Türkiye’de açılmasının yeni bir boşanma davası olarak bilinmesidir. Bu durum yaygın olarak bilinen yanlış bir kavramdır. Tanıma ve tenfiz davaları yeni bir boşanma davası değil sadece yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararları inceleyen ve bu kararları Türk hukukuna göre çerçevelendiren davalardır. Bu yüzden  bu davaların  açılması kişilerin yasal anlamda sorun yasamamaları için oldukça önemlidir. Yasal anlamda sorun yaşamaktan kasıt ise; kişilerin boşanmış olmalarına rağmen hala Türkiye’de evli olarak gözükmeleri ve bu durumun yaratabileceği sorunlardır. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davasını açmak oldukça mühimdir. Strasshof Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için firmamıza başvuran müvekkillerimiz bu alanda oldukça başarılı ve uzman olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Strasshof Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilirler ve kendisinden tanıma ve tenfiz davasının süreci hakkında gereken tüm bilgileri rahatlıkla alabilirler.

Zaandam Tanıma ve Tenfiz Davası

Zaandam, Hollanda’nın Noord-Holland (Kuzey Hollanda) eyaletine bağlı bir şehirdir. Nüfus açısından Zaandam bu belediyedeki en büyük şehirdir. Zaandam meşhur Zaan nehrinin yakınlarında yer alır, şehrin nüfusu 72.500’dir. Bu büyük şehirde pek çok Türk vatandaşı da yaşamaktadır. Zaandam Tanıma ve Tenfiz Davası yurtdışında yaşayan ve yaşadıkları ülkede boşanma, veraset ve alacak gibi özel hukuk alanına giren mevzularda yargı karşısında taraf olmuş kişiler hakkında verilen hükümlerin Türkiye’de kabulü ve icrası için açılan davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Dava Süreçleri Nasıl İlerlemektedir?

Tanıma ve tenfiz davalarını açabilmek için diğer ülke yargı organlarındaki davalara taraf olma şartı yoktur. Söz konusu davadan yasal olarak yararı olduğunu düşünen tüm bireyler tanıma ve tenfiz davası açabilir.

Haklarında diğer ülkelerin mahkemelerince yargı kararı verilen kişiler, bu kararın ortaya çıkardığı sonuçları Türkiye’de de tanınmasını sağlamak ve uygulamaya geçirmek için asliye mahkemelerine Zaandam Tanıma ve Tenfiz Davası dava dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Ülkemizde tanıma ve tenfiz davaları için görevli mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Örneğin icrai neticeleri olan boşanma, nafaka gibi davalar söz konusu ise aile mahkemeleri yetkilidir. Yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri, yoksa sakini olduğu yer mahkemeleridir. Davalının ikameti Türkiye’de değil ise Ankara, İstanbul veya İzmir’de asliye hukuk mahkemelerine dava açılabilir. Basit yargılama usulüne göre açılan bu davalarda verilen dilekçe ve evraklar incelenerek davalılara duruşma için gün verilir. Davalı kişinin mahkeme tebligatını resmi olarak tebliğ aldığı tarihten sonra itiraz ve cevaplarını iki hafta içerisinde mahkemeye bildirmesi gerekmektedir. Bu yasal süre geçtikten sonra davalı tarafından verilen beyanlar kabul edilmez.

Duruşma tarihi geldiğinde mahkeme, dosyaları davanın taraflarının uyruğuna göre değerlendirir. Davalı Türk vatandaşı ise Türk hukukuna göre, taraflardan birisi yabancı ise verilen hükmün Türk kamu düzenini bozup bozmadığına göre araştırır. Verilen karara göre gereken hüküm icra edilir.

Tüm bu hukuki prosedürleri kolaylaştırmak için Zaandam Tanıma ve Tenfiz Avukatı Mehmet Ali HELVACI hukuki danışmanlık desteği sunmaktadır.

Zevenaar Tanıma ve Tenfiz Davası

Zevenaar Hollanda’nın Gelderland eyaletinde yer alan 32 bin nüfuslu bir şehirdir. Hollanda’nın pek çok şehrinde olduğu gibi “Türk Hollandalılar” (Turkse Nederlanders) olarak adlandırılan Türk kökenli binlerce vatandaşımız bu bölgede yaşantılarını sürdürmektedirler. Bu yüzden de bu gurbetçi vatandaşlarımız hem oradaki hukuki prosedürlerle hem de ülkemizin yasalarıyla sıkça işleri olmaktadır bunlardan önemli bir bölümü Hollanda’nın şehri olan Zevenaar Tanıma ve Tenfiz Davası da oldukça önemli bir hukuki süreçtir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları Türkiye dışındaki mahkemelerin verdikleri hukuki kararların ülkemizde de tanınması ve uygulanabilmesi için açılan davalardır. Bunun sebebi ise yabancı mahkemelerin verdikleri kararların uluslar arası hukuk açısından sadece kendi ülke sınırları içinde geçerli olmasıdır. Yurtdışında verilen bu kararın Türkiye’de de önce tanınmasını sonra da yerine getirilmesini isteyen vatandaşlarımızın tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi Zevenaar Tanıma ve Tenfiz Davası da çeşitli özel hukuk konularında açılabilmektedir. Yurt dışında bulunan mahkemedeki davanın tarafları Türk vatandaşı ise tanıma davasında Türk hukukuna ve kanunlar ihtilafı kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaktadır. Taraflardan biri yabancı ise o ülke mahkemesinin kuralları uygulanacağından kararın kamu düzenine aykırılığı incelenir.

Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Kanunu gereğince tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkemeler asliye mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise davanın konusuna göre değişir. Davanın açılacağı yer ise davaya taraf olan davalıların ikamet ettiği veya sakini olduğu yer asliye mahkemeleridir. Eğer davanın tarafı olan kişi Türkiye’de ikamet etmiyor ise Ankara, İstanbul ya da İzmir mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarını diğer ülkelerde açılan mahkemedeki davaya taraf olmuş olan tüm kişiler ile tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında kendi hukuki yararı olduğunu düşünen herkes açabilir. Örneğin, Yurtdışında boşanma işlemini gerçekleştirip Türkiye’de nüfus kayıtlarına işlenmesini isteyen gurbetçiler gibi durumlarda olanlar bu davayı açabilirler. Tanıma ve tenfiz davaları için hukuki yardıma çok fazla ihtiyaç duyulabilir. Zevenaar Tanıma ve Tenfiz Avukatı Mehmet Ali HELVACI, Avrupa’nın her yerindeki vatandaşlarımıza başarıyla hizmet vermektedir.

Zwolle Tanıma ve Tenfiz Davası

Zwolle, Hollanda’da Overijssel eyaletinin 120 bin nüfuslu merkez şehridir. Mavi parmaklılar şehri olarak bilinen Zwolle’de Hollanda’nın genelinde olduğu gibi pek çok Türk vatandaşı yaşamaktadır. Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı tüm ülkelerde olduğu gibi Zwolle Tanıma ve Tenfiz Davası sıkça karşılaşılan durumlardan birisi olmaktadır. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenen tanıma ve tenfiz, yabancı ülke mahkemelerinde özel hukuk konusu davalarda alınan kararların Türkiye’de kabul edilmesi veya icrası gereken hükümlerin sonuç doğurması adına açılan davalara denmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne anlama Geliyor?

Tanıma ve tenfiz davalarında yurt dışı mahkeme kararlarının esastan inceleme yapılmadan yalnızca hukuka uygunluğu ve kamu düzenine aykırı bir unsur teşkil edip etmediği araştırılmaktadır.

 • Tanıma davasında; yabancı ülke yargı organlarının verdiği kararın Türk hukuku açısından kabulüne mâni bir durum yoksa sadece hükmün tanınması amacıyla karar verilmektedir. Devleti harekete geçirecek kararlar tanıma davasında alınmamaktadır.
 • Tenfiz davasında; tanıma davasını kapsayarak yabancı ülke yargı organlarının icrası gereken hükmünün Türkiye’de uygulanmasına yönelik karar alınmaktadır. Tenfiz kararı verildiğinde yabancı ülke mahkemesinin kararı da tanınmış olacağından tanıma davasını da kapsamaktadır.

Yabancı ülke mahkemelerinin verdikleri hükmün tanınması ve tenfizi için görevli asliye mahkemelerine dava açılmalıdır. Boşanma davalarında davalının ikamet ettiği yer aile mahkemesine başvurmak gerekir. Ancak davalı yurtdışında ikamet ediyor ve Türkiye’de bir yerleşim yeri yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerine dilekçeyle başvurması gerekmektedir.

Dilekçede; Zwolle Tanıma ve Tenfiz Davası isteyen kişi ile karşı tarafın adı, soyadı ve iletişim bilgileri, ayrıca varsa vekalet verdikleri Zwolle Tanıma ve Tenfiz Avukatı bilgileri yazılır. Davaya konu kararı veren yabancı ülke mahkemesinin adı, karar ilam tarihi ve sayısı ile hükmün özeti yazılır. Tenfiz istemi hükmün bir kısmı ile ilgiliyse bunun hangi kısım olduğu belirtilmelidir. Tüm bu hukuki süreçlerden Avrupa’nın her yerinde başarılı bir şekilde tüm gurbetçilerimize hizmet veren avukat Mehmet Ali HELVACI’nın tecrübesi, birikimleri ve uluslararası hukuk bilgisi ile kolaylıkla geçilebilmektedir.

Bern Tanıma ve Tenfiz Davası (Bern Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkemesi Türk vatandaşları hakkında kararlar verebilmektedir. Özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşları yaşadıkları yerde dava açabilmektedir. Örneğin İsviçre’deki bir Türk vatandaşı boşanmak istiyorsa davasını İsviçre mahkemelerince açabilmektedir. Fakat mahkeme boşanma kararı vermiş olsa bile bu kararın Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Alınan bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Bern tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Farklı bir ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için öncelikle bu kararın tanınması gereklidir. Daha sonrasında ise bu kararın icra edilebilmesi için tenfiz işlemi yapılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasının ardından bu karar Türkiye’de de geçerli olabilmektedir. Bu davaların için de Bern tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önemli bir role sahiptir.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için bazı evrakların yetkili mahkemeye teslim edilmesi gereklidir. Dava açılabilmesi için istenen belgeler şunlardır:

 • Açılan davada çıkan kararın aslı,
 • Verilmiş bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren belge,
 • Yabancı dilde olan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noterden onaylatılmış tercümesi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,

Apostil Ne Anlama Gelmektedir?

1961 yılında Hollanda’nın Lahey şehrinde taraf ülkelerce bir konvansiyon imzalanmıştır. Apostil de bu Lahey konvansiyonu ile tespit edilmiştir. Buna göre apostil, resmi bir belgenin gerçek olduğunun onaylatılıp farklı bir ülkede de kullanılabilmesini sağlamaktadır. Onaylatılan bu belge taraf ülkelerde kullanılabilmektedir.

Yabancı bir ülke mahkemesinde boşanan kişiler bu karar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açabilmesi için bu apostilin edinilmesi gereklidir. Türkiye mahkemeleri konsolosluk onayı ya da apostil ile tanıma ve tenfiz davalarını açmaktadır.

Dava süreci bazı zorlayıcı unsurları barındırabilmektedir. Belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin nerelerden temin edilmesi gerektiği konusunda insanların kafası karışabilmektedir. Bu tarz karışıklıklar ile uğraşmak istemeyen kişilerin de yapması gereken şey bir avukat vekaleti eşliğinde davalarını yürütmektir.

Bern tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişiler avukata vekalet verebilmek adına büromuz avukatı Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Basel Tanıma ve Tenfiz Davası (Basel Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

İsviçre’de yaşayan pek çok Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu kişiler boşanmak istedikleri taktirde boşanma davalarını Türkiye’de açabildikleri gibi İsviçre’de de açabilmektedir. Özellikle Türkiye’ye sık sık gelme şansı olmayan kişiler davalarını İsviçre’de açmayı tercih edebilmektedir. Orada verilen bir boşanma kararının da Türkiye’de doğrudan bir hükmü olmayacaktır. Kişiler Türkiye’de de boşanmış olabilmek için Basel tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz açılmadığı sürece yabancı bir ülkede verilmiş olan bir boşanma kararı olsa da kişiler Türkiye’de evli olarak kabul edileceklerdir. Bu durum da bazı konularda sorunlar yaşanmasına yol açacaktır. Örneğin kişiler evli olmaya devam edecekleri için yeniden evlenme gibi şansları olmayacaktır. Şayet tarafların çocukları varsa velayet paylaşımı da söz konusu olmayacaktır.

Herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmak istemeyen kişiler tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Bu davalar için de Basel tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önemlidir. Alanında deneyimli olan büro avukatımız müvekkillerinin tüm dava süreçleri ile kendisi ilgilenmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Avukata Vekalet Verilmesi Şart Mıdır?

Yabancı bir ülkenin mahkemesince verilmiş bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davaların açılabilmesi için aranan temel şart mahkeme kararının kesinleşmiş olmasıdır. Tanıma ve tenfiz davaları kesinleşmiş kararlar için açılabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için avukata vekalet verilmesi gibi bir şart bulunmamaktadır. Ancak tarafların vekil avukatları varsa dava süreci kişiler adına çok daha kolay olmaktadır. Örneğin hangi belgelerin gerekli olduğu ve bu belgelerin hangi mahkemeye teslim edilmesi gerektiği konularıyla vekil avukat ilgilenmektedir.

Bir avukata vekalet verilmesi duruşmada olma zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır. Şayet kişiler dava için Türkiye’ye gelemeyecekler ise o zaman bir avukata vekalet verilmesi şarttır. Vekil olarak tayin edinen avukat müvekkilleri yerine mahkemede hazır olarak bulunacaklardır. Basel tanıma ve tenfiz davası için avukatların bu gibi faydalarından yararlanabilmek adına Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

Biel/Bienne Tanıma ve Tenfiz Davası (Biel/Bienne Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkede kendileri adına verilen mahkeme kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre örneğin İsviçre mahkemesince boşanmış kişiler bu boşanma kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesi için Biel/Bienne tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir.

Yabancı bir ülke mahkemesin tarafından verilen boşanma kararının geçerli olabilmesi için öncelikle bu kararın tanınması yapılmalıdır. Daha sonrasında tanınan bu kararın icra edilmesi anlamına gelen tenfiz işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu davalarda da Biel/Bienne tanıma ve tenfiz avukat müvekkillerine hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfizin Şartları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesinin ön şartı kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmasıdır. Devam eden bir dava süreci varsa bunun için tanıma ve tenfiz talep edilememektedir. Bu ön şartı sağlayan kişilerin yapması gereken şey gerekli evrakları yetkili mahkemeye teslim etmesidir. Görevli mahkeme tarafından şu belgeler istenmektedir:

 • Dava kararının aslı,
 • Kararın kesinleşmiş olduğuna dair belge,
 • Belgelerin noter onaylı yeminli tercümesi,

Bu belgelerin yanı sıra nüfus cüzdanı ve pasaportta istenmektedir. Bunun yerine ise bir vekil avukat tayin edilmişse avukata verilen vekaletname de yeterli olmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarının sulh mahkemelerinde görülebilmeleri mümkün değildir. Bu davalarda yetkili olan mahkeme genellikle asliye hukuk mahkemesidir. Fakat tanıma ve tenfizi talep edilen dava kararı aile hukukuna ilişkinse bu durumda da aile mahkemesine başvurulmalıdır.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için gerekli olan bir başka şart ise davalıya tebligat iletilmesidir. Taraflara bu tebligatın iletilemediği durumlarda dava da açılamamaktadır. Bundan dolayı kişilerin adres bilgilerinin olması oldukça önemlidir. Karşı tarafın adresi bilinmediği durumlarda da iyi bir araştırma yapılması gereklidir. Şayet taraf yurtdışında yaşıyorsa o durumda o ülke ile de iletişime geçilmelidir.

Biel/Bienne tanıma ve tenfiz davası sürecinde bir sorun ile karşılaşmamak ve bir problem olsa dahi bunun üstesinden hızlıca gelebilmek adına Av. Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek kendisine vekalet verilebilmektedir.

Cenevre Tanıma ve Tenfiz Davası (Cenevre Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Egemenliğin uzantılarından birisi yargılamadır. Her ülke bağımsızlığı gereğince kendi hukuk ve yargılama sistemini belirlemektedir. Bir ülkede verilen hukuki bir karar da yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerli olduğu gibi o ülkenin yargısına da müdahale edilememektedir. Bundan dolayı yabanı bir ülke mahkemesince verilmiş olan bir mahkeme kararının Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır.

İsviçre’de boşanmış bir Türk vatandaşı bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi adına Cenevre tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Bu dava yabancı bir ülkede verilen kararın Türkiye’de de tanınması ve icra edilmesi anlamına gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece kişiler Türkiye’de evli olarak kabul edilecektir. Bundan dolayı dava açılması şarttır.

Tanıma ve tenfiz davalarında Cenevre tanıma ve tenfiz avukatı vekillerine hizmet vermektedir. Büro avukatımız tecrübesi ile herhangi bir aksilik ile karşılaşıldığında bunu müvekkilli adına çözerek dava sürecini kolaylaştıracaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Yabancı bir ülkede boşanmış kişiler Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için tanıma ve tenfiz davaları açmaları şarttır. Bu davalar kesinleşmiş mahkeme kararlarına ilişkin açılabilmektedir. Yani devam eden bir boşanma davası varsa karar çıkmadığı sürece bunun için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.

Kendileri için mahkemece verilmiş bir kesin kararı olan kişiler tanıma ve tenfiz davası işlemlerini istedikleri zaman başlatabilmektedir. Boşanma tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için gerekli olan belgeler ise şu şekildedir:

 • Boşanma kararının aslı,
 • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair belge ya da şerh,
 • Belgelerin yeminli tercümesi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,

Bu belgelerini toparlayan kişiler ilgili mahkemeye giderek tanıma ve tenfiz davalarını açabilmektedir. Bu davalarda yetkili olan mahkeme genellikle asliye hukuk mahkemesi olsa da boşanma gibi aile hukukuna ilişkin konularda aile mahkemesinde davalar görülmektedir.

Cenevre tanıma ve tenfiz davası süreci ile uğraşmak istemeyen kişiler avukatlarına vekalet vererek davalarını uzaktan, rahat bir şekilde takip edebilmektedir. Bunun için de Av. Mehmet Ali Helvacı vekil avukat olarak tayin edilebilmektedir.

Chur Tanıma ve Tenfiz Davası (Chur Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

İsviçre’de yaşayan pek çok Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu kişiler boşanmak istedikleri zaman İsviçre mahkemesine başvurabilmektedir. Fakat mahkemeden çıkan bu boşanma kararının Türkiye’de doğrudan bir geçerliliği olmayacaktır. Bu kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için kararın önce tanınması sonrasında da icra edilebilmesi için tenfizi yapılmalıdır. Bundan dolayı da Chur tanıma ve tenfiz davası açılmadı gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davasının açılmadığı süre boyunca kişiler İsviçre’de boşanmış olsalar dahi Türkiye’de evli olarak kabul görmeye devam edeceklerdir. Türkiye’de evli sayılmayan kişilerde ortak malların paylaşımlarını, çocukların velayetlerinin paylaşımlarını gerçekleştiremeyecektir. Ayrıca bir tarafın tazminat alma gibi bir durumu var ise de tanıma ve tenfiz davası açılmadan bu mümkün olmayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmek İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yabancı bir ülkede boşanmış kişileri bir problemle karşılaşmamaları adına tanıma ve tenfiz davası açması şarttır. Davanın açılabilmesi için de temel şart kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmasıdır. Yurtdışında açılmış bir boşanma davasının kesin kararı çıkmadığı durumlarda Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.

Bu ön koşulu sağlayan kişiler davalarını açabilmek için gerekli belgeler ile aile mahkemesine giderek davalarını açabilmektedir. Davanın açılabilmesi için istenen belgeler şu şekildedir:

 • Mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararın aslı,
 • Bu boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösteren belge,
 • Bu belgelerin noter onaylı yeminli tercümesi,

Bu belgelerin yanı sıra nüfus cüzdanı ve pasaportta gereklidir. Fakat vekil avukat tayin eden kişilerin kimlikleri yerine avukat vekaletnamesi yeterli olmaktadır. Bu davalar için da Chur tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarında avukatın varlığı önemli olmaktadır. Özellikle yurtdışında yaşayıp Türkiye’ye gelme ihtimali olmayan kişilerin avukata vekalet vermesi şarttır. Vekil avukat tayin eden kişilerin duruşmada olma zorunluluğu da ortadan kalkacaktır. Ayrıca avukat tüm işlemleri de kolay bir şekilde halledilmesini sağlayacaktır.

Chur tanıma ve tenfiz davası için bir problem ile karşılaşmadan süreci tamamlamak isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Fribourg Tanıma ve Tenfiz Davası (Fribourg Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma, yabancı bir ülke mahkemesince verilen bir kararın Türk hukuku karşısında da tanınması anlamına gelmektedir. Tenfiz ise tanınan bu kararın icra edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Farklı bir ülkede yaşan Türk vatandaşları yaşadıkları ülke mahkemesi tarafından boşanmışlarsa bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Fribourg tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Bu dava açılmadığı sürece kişiler Türk makamlarında evli olarak sayılacaklardır. Bu durumda çok velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi pek çok hukuksal işlemlerde sorunlar yaşanması anlamına gelecektir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için avukata vekalet verme gibi bir şart bulunmamaktadır. Fakat avukat vekaletinde takip edilen davalar kişiler adına pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bu davalar için de Fribourg tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için de avukatlık büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Vekil Avukat Ne Gibi Faydalar Sağlamakta?

Yabancı ülke mahkemesince verilmiş bir boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılması gereklidir. Yapılmadığı durumlarda kişiler büyük problemler ile karşı karşıya kalabileceği için bu davalar oldukça önemlidir. Avukat vekaletinde açılan davalar kişilere büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan bir tanesi eksik belge ile mahkemeye gitme olasılığının düşük olmasıdır. Vekil avukatlar tüm belgelerin tam olduğunun takibini yapacaklardır.

Yurtdışında yaşayan kişiler çoğunlukla işlerinden dolayı Türkiye’ye sıklıkla gelememektedir. Bu durum da dava açılmasını geciktirebilmektedir. Fakat davanın ne kadar erken açılacak olması o kadar avantaj sağlayacaktır. Tanıma ve tenfiz davasını açmayı geciktirmemek için de avukata vekalet verilmelidir. Kendisi yerine vekil bir avukatı tayin eden kişilerin işlemler için Türkiye’de bulunma zorunluluğu olmayacaktır.

Dava süreciyle uğraşmak istemeyen ya da bu işlemler için Türkiye’de bulunma ihtimali olmayan kişiler avukata vekalet vermelidir. Fribourg tanıma ve tenfiz davası için vekil avukat tayin edebilmek adına Av. Mehmet Ali Helvacı ile görüşülebilmektedir. Kendisinin vekaletinde açılan davalar kişiler adına fayda sağlayacaktır.

Köniz Tanıma ve Tenfiz Davası (Köniz Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız yargılama egemenliğin bir uzantısıdır. Bu bağımsızlık ve egemenlik gereğince bir ülkenin hukuk ve yargı sistemine müdahale edilememektedir. Ayrıca bir ülkede verilen bir mahkeme kararının da başka bir ülkede geçerliliği olmayacaktır. Örneğin İsviçre’de boşanmış vatandaşların bu boşanma kararlarının Türkiye’de hükmü yoktur. Fakat bu durum kişileri mağdur etmektedir. Bundan dolayı da Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeler ile Köniz tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Bu davalar yabancı bir ülke mahkemesinin vermiş olduğu bir kararın Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının açılmadığı durumlarda kişiler bir ülke mahkemesi tarafından boşanmış olsa bile Türkiye’de evli olarak kabul göremeye devam edeceklerdir.

Bu davaların en önemli aktörlerinden bir tanesi de avukatlardır. Özellik bazı durumlarda avukatın varlığı gereklidir. Örneğin dava için Türkiye’ye gelme şansı olmayan kişilerin vekil avukatı ile davayı takip etmesi gereklidir. Bundan dolayı da Köniz tanıma ve tenfiz avukat varlığı önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Belgeleri

Tanıma ve tenfiz davasını açabilmek için yabancı ülkede açılmış olan davadan kesin hüküm çıkmış olması gereklidir. Yani mahkeme süreci devam ediyorsa Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi söz konusu değildir. Bu koşulu sağlayan kişiler ne zaman istiyorlarsa o zaman tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir.

Dava açabilmek adına bazı evrakların görevli mahkemeye teslim edilmesi gerekmektedir. İstenen belgeler şu şekildedir:

 • Mahkemenin vermiş olduğu kararın aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren belge,
 • Bu belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noterden onaylatılmış Türkçe tercümesi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport ya da avukat vekaletnamesi,

Boşanma karar için tanıma ve tenfiz davası açılacaksa şayet evrakların aile mahkemesine teslim edilmesi gereklidir. Bu dava aile mahkemesince görülmektedir. Evrak işleri ile uğraşmak istemeyen kişilerin de yapması gereken şey avukata vekalet vermesidir. Köniz tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmekte ve tüm dava süreci ile kendisinin ilgilenmesini isteyebilmektedir.

Lozan Tanıma ve Tenfiz Davası (Lozan Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkenin mahkemesinin verdiği bir karar Türkiye’de de geçerli olabilmektedir. Fakat bu kararın hükmü olabilmesi için La Chaux-de-Fonds tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Yurtdışında yaşayan pek çok Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu kişiler özellikle boşanacaklarsa davalarını yaşadıkları yerde açabilmektedir. Fakat bu boşanma kararının Türkiye’de doğrudan bağlayıcılığı yoktur. Kararın geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davaları sulh mahkemelerinde değil, asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Fakat boşanma gibi aile hukukuna ilişkin bir karar varsa o zaman dava aile mahkemesinde açılmaktadır. Bundan dolayı gerekli olan belgelerin toplanmasının ardından dava hangi mahkemede açılacaksa oraya belgelerin teslim edilmesi gereklidir.

Hangi belgelerin hangi mahkemeye teslim edileceğine dair kişilerde kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bu tür işlerle uğraşmayan kişiler ise La Chaux-de-Fonds tanıma ve tenfiz avukatı vekaletinde davalarını takip edebilmektedir. Büro avukatımız müvekkilleri adına işleri kolay bir hale getirmek adına hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmenin Süresi

Tanıma ve tenfiz davası kesinleşmiş bir boşanma kararının olmasının ardından açılabilmektedir. Yani öncelikle yabancı bir ülkede açılmış boşanma davasından kesin sonuç çıkmalıdır. Bu kararın verilmesinin ardından istenildiği zaman tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

İlgili kanunda tanıma ve tenfizin açılabilmesine dair süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Kişiler istedikleri zaman evrakları ile mahkemeye başvurarak davalarını açabilmektedir. Fakat mahkemeye başvurma süresi uzadıkça problem ile karşılaşma ihtimali de o kadar artmaktadır.

Bu davaların açılabilmesi için karşı tarafa tebligat ulaştırılması şarttır. Bu durum oldukça önemlidir. Çünkü tebligat iletilemezse dava da açılamayacaktır. Davalının adres bilgisinin bilinmediği durumlarda ise süreç büyük zorluğa girebilmektedir. Şayet karşı tarafın adresi değişmiş ise bu durumda adres bilgisinin öğrenilmesi gereklidir. Kişi ile hiçbir şekilde iletişime geçilemiyorsa da yetkililer aracılığıyla adresi bulunmalıdır.

Böyle bir problem yaşandığında bunun kısa sürede çözüme kavuşturulabilmesi için avukatın varlığı oldukça önemlidir. Bundan dolayı La Chaux-de-Fonds tanıma ve tenfiz davası için Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verilebilmektedir.

Lozan Tanıma ve Tenfiz Davası (Lozan Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülke mahkemesinde verilen bir mahkeme kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeler ile tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir. Örneğin İsviçre’de yaşayan bir Türk vatandaşı yaşadığı o ülkede boşanabilmektedir. Fakat bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Lozan tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında verilmiş bir hukuk kararının Türkiye’de tanınması ve icra edilmesi anlamına gelen tenfiz edilmesi için açılmaktadır. Bu davalar açılmadığı sürece farklı bir ülkedeki dava kararının Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Bu davalar için de Lozan tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Büro avukatımız tüm evrakların eksik bir şekilde teslim edilmesini ve davanın sorunsuz bir şekilde sonuçlanması için müvekkillerine yardımcı olacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Problemler İle Karşılaşmamak Adına Yapılması Gerekenler

Bu davaların açılabilmesi için farklı bir ülke mahkemesi tarafından kesinleşmiş bir mahkeme kararının olması gereklidir. Kesinleşmiş kararlar için gerekli belgeler toplanarak yetkili mahkemede dava açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları açıldıktan sonra kısa süre içerisinde sonuçlanabilmektedir. Fakat her zaman süreç bu kadar kolay olamayabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması için evrakların mahkemeye teslim edilmesinin ardından karşı tarafa tebligat iletilmesi gereklidir. Bu tebligat davalıya ulaştırılamazsa dava da açılamamaktadır. Şayet kişinin adresi bilinmiyorsa detaylı bir adres araştırması yapılması gerekmektedir. Davalı taraf yurtdışında da yaşayabilmektedir. Böyle bir durumda da o ülkenin yetkilileri ile de iletişime geçilmeli ve adres bilgisine bir an önce ulaşılabilmesi için çaba sarf edilmelidir.

Karşı tarafın iletişim bilgisinin olmadığı durumlar davaları büyük çıkmaza sokabilmektedir. Bundan dolayı yurtdışında açılmış bir davanın sonuçlanmasının hemen ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Böylece tarafların adres bilgisi değişmeden tebligat gönderme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Lozan tanıma ve tenfiz davası kolay olarak düşünülebilmektedir. Fakat bu davalarda bazı sorunlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bunların üstesinden kolayca gelebilmek için de Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verilebilmektedir.

Lugano Tanıma ve Tenfiz Davası (Lugano Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Türkiye’nin bağımsızlığı ve egemenliğinin bir uzantısı olarak yargılama sistemine farklı hiçbir ülke müdahale edememektedir. Bundan dolayı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir dava kararının da Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Bu kararın bir hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz işlemi yapılması gereklidir. Bu işlemler için de Lugano tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Örneğin yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşı boşanmak istediğinde Türkiye mahkemelerine başvurabildiği gibi yaşadığı ülkenin de mahkemesine gidebilmektedir. Özellikle Türkiye’ye gelme ihtimali zor olan kişiler yaşadıkları ülke mahkemesince boşanmayı tercih edebilmektedir. Bundan dolayı da bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu davalar için de Lugano tanıma ve tenfiz avukatı başvurulabilecek adreslerden birisidir.

Büro avukatımız alanında edindiği tecrübeler ile tanıma ve tenfiz davaların sorunsuz bir şekilde sonuçlanabilmesini, problem yaşansa bile bunun hızlı bir şekilde halledilebilmesini sağlayarak müvekkillerinin işlerini büyük oranda kolaylaştırmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yabancı bir ülkenin mahkemesince verilen bir kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davaların açılabilmesi için yapılması gereken şey gerekli olan evrakların görevli mahkemeye teslim edilmesidir. Tanıma ve tenfiz davalarının yetkili mahkemesi asliye hukuk mahkemesi olsa da boşanma gibi davalar aile mahkemelerinde görülmektedir.

Evrakların ilgili mahkemeye teslim edilmesinin ardından açılan davada karşı bir taraf varsa o kişiye tebligat iletilmesi gereklidir. Örneğin boşanma kararı için tanıma ve tenfiz davası açılmışsa davalının eline tebligat ulaştırılamazsa dava açılamamaktadır. Bundan dolayı tarafların iletişim bilgilerinin bilinirliği davanın süresinin de belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Tarafların ellerine tebligat ne kadar sürede ulaştırılabilirse dava süresi de o kadar kısa sürmektedir. Bu davalar genellikle ilk ya da ikinci duruşmada sonuçlanmaktadır. Süreyi belirleyen en önemli faktör davalının adres bilgisidir. Lugano tanıma ve tenfiz davası hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve avukata vekalet vermek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Luzern Tanıma ve Tenfiz Davası (Luzern Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülke hukuk ve yargı sistemini bizzat kendisi belirlemektedir. Hukuksal olarak verilen kararlar da ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bu gibi nedenlerden ötürü bir ülkenin mahkemesinin verdiği bir karar yalnızca o ülke için geçerli olmaktadır. Örneğin yabancı bir ülkede boşanan Türk vatandaşlarının bu kararlarının Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Bu kararın Türkiye’de de hükmü olsun istendiğinde de Luzern tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Bu davalar yabancı bir ülkenin dava kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılmaktadır.  Özellikle boşanma kararları için tanıma ve tenfiz davası açılması oldukça önemlidir. Bu dava açılmadığında kişiler Türkiye’de evli olarak kalmaya devam edecekleri için mal paylaşımlarını, çocuk velayet paylaşımlarını da gerçekleştiremeyeceklerdir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davalarda da Luzern tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konuma sahiptir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Ülke Kararları İçin Açılabilmektedir?

Tanıma ve tenfizin söz konusu olabilmesi için kesinleşmiş dava kararlarının bazı ülke mahkemelerince verilmiş olması gereklidir. Bu tip davalar özellikle Türk vatandaşlarının fazlaca yaşadığı ülkelerdeki kararları kapsamaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için hukuki kararların şu gibi ülke mahkemelerinde verilmiş olması gereklidir:

 • Almanya,
 • İsviçre,
 • Fransa,
 • Hollanda,

Bu ülkelerin dışında pek ülke bulunmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgi için ise avukatlık büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Türkiye’de de Boşanmış Olabilmek İçin Ne Yapmalıyım?

Yabancı bir ülkede alınmış bir boşama kararının Türkiye’de doğrudan bir geçerliliği olmamaktadır. Bu kararın Türkiye’de de sayılabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davalar kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Devam eden boşanma davaları için tanıma ve tenfiz talep edilememektedir.

Boşanma kararları kesinleşmiş Türk vatandaşları gerekli olarak evraklarını edinerek davalarını açabilmektedir. Bu davalar aile mahkemelerinde görülmektedir. Luzern tanıma ve tenfiz davası için vekil avukat tayin etmek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilmektedir. Büro avukatımız vekaletinde ilerleyen dava süreçleri kişilere pek çok konuda fayda sağlayacaktır.

Neuchâtel Tanıma ve Tenfiz Davası (Neuchâtel Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin mahkeme kararı o ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Bu kararın farklı bir ülkede doğrudan geçerli olması beklenememektedir. Bundan dolayı İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülke mahkemesinde kendileri adına verilmiş bir kararın Türkiye’de geçerliliği olmayacaktır. Fakat bu kararın Türkiye’de hükmü olabilmesinin bir yolu bulunmaktadır. Bu yol da Neuchâtel tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır.

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı bir ülkenin mahkemesince verilmiş bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerliliği olabilmesi için açılan davalardır. Bu davalar olmaksızın farklı bir ülkede verilen kararın Türkiye’de geçerli olma ihtimali yoktur. Bundan dolayı da tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemli bir konuma sahiplerdir.

Hangi Durumlarda Tanıma ve Tenfiz Davası Açılabilmektedir?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için yabancı bir ülkede açılmış davanın kesin sonuca varılmış olmasıdır. Kesinleşmiş bir mahkeme sonucunun olmadığı durumlarda tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu kararın çıkmasının ardından da gerekli olan belgeler ile yetkili mahkemeye giderek dava açılabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları ceza hukukuna girmeyen kararlar için açılabilmektedir. Bu davalar evlat edinme, evlenme gibi hukuk davaları açılabilmektedir. Fakat tanıma ve tenfiz davasına en çok başvurma nedenlerinden bir tanesi boşanmalardır.

İsviçre’de yaşayan vatandaşları boşanma davalarını İsviçre’de açabilmektedir. Bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Açılmadığı sürece taraflar Türk yetkililerince evli olarak sayılmaya devam edecektir. Bu da mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi konularda sorunlar yaşanmasına neden olacaktır.

Bu davalarda Neuchâtel tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Davanın açılabilmesi için avukata vekalet verilmesi şart olmasa da vekil avukat dava sürecini çok kolaylaştırabilmektedir. Kendisi adına vekil avukatı görevlendiren kişiler dava sürecine dair işlemler ile uğraşmak zorunda kalmayacaklardır. Bundan dolayı da avukat vekaleti oldukça yararlı olabilmektedir.

Neuchâtel tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen ancak sürecin nasıl ilerleyeceğine dair fikri olmayan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek davaya ilişkin detaylı tüm bilgiye ulaşabilmektedir.

Pottendorf Tanıma ve Tenfiz Davası Pottendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Pottendorf Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı mahkeme kararlarının Türk hukuk sistemine göre hüküm doğurabilmesi için, yabancı ülkelerde boşanma kararına sahip kişiler tarafından açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denilmektedir. Yurt dışında boşanan kişilerin boşanma davalarının, yabancı kararın niteliğine göre tanınması ve tenfizinin yapılması ancak bu davaların açılması ile mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma davası, yabancı bir ülkenin vermiş olduğu kararın, başka bir ülkede de kabulünü sağlayan davalardır. Tenfiz davası ise, tanınan bu davaların hükümleri varsa bu hükümlerin ülkemizde icraya konulmasını sağlayan davalardır. Daha basit bir anlatım ile açıklarsak, yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararın hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde uygulanmasını tenfiz eden davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmanın Ön Koşulları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasını açarken boşanmış olan kişilerin sağlaması gereken bazı koşullar vardır. Bu koşullar sağlanmadan Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açma talebi ile başvurulamaz. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununa göre boşanma davasını yabancı bir ülkede açmış olan kişilerin sağlamaları gereken koşullar şunlardır;

 • Boşanma kararını yurt dışında alan kişilerin mahkeme kararlarının bulunması,
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararın hukuk davalarına ilişkin olması,
 • Yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararın devlet hukuku uyarınca kesinleşmiş olmasıdır.

Yukarıda verilen şartları sağlayan kişiler, boşanma davalarının kararlarını ve hükümlerini ülkemiz içerisinde geçerli hale getirmek için tanıma ve tenfiz davası açabilmektedirler. Tanıma ve tenfiz davasında en önemli olan şey ise yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararlarının ve hükümlerinin kamu düzenine açık bir şekilde aykırı olmaması gerektiğidir. Bu şartları yerine getiren boşanma davaları, Türkiye kanunları gereğince geçerliliklerini kolayca alabilmektedirler. Tanıma ve tenfiz davaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bu alanda oldukça fazla deneyime sahip olan Helvacı Hukuk Ofisi ile görüşebilirler. Özellikle Pottendorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için detaylı bilgi almak isteyen kişiler bu alanda oldukça başarılı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Pottendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilirler.

Poysdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Poysdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Poysdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; Tanıma ve tenfiz davaları, yapılan son düzenlemeler ile tamamen farklı sistemde uygulanmaya başlayan davalardır. Genel özellik olarak tanıma ve tenfiz davaları kişilerin boşanma kararlarının yabancı mahkemelerde verilme durumundan dolayı ortaya çıkan uluslararası yasal karışıklığı gidermek için açılması zorunlu tutulan dava türleridir. Tanıma ve tenfiz davası açmadan, yurt dışında boşanma kararına sahip kişiler ülkemizde evli olarak gözükmeye devam ederler ve mevcut haklarını bu sebepten ötürü kullanamazlar. Boşanmış bireylerin kazanmış oldukları yasal hakları kullanmalarının önünde en büyük engel olarak gözüken tanıma ve tenfiz davaları açmak bu yüzden oldukça önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Süresi Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için belirlenmiş bir süre yoktur. Bireyler istedikleri anda tanıma ve tenfiz davası açma haklarına sahiplerdir. Ancak boşanma davası ülkemizde geçerli olmayan kişilerin yasal haklarını kullanamama gibi bir durumun söz konusu olmasından dolayı tanıma ve tenfize gitmek mümkün olduğunca erken olmalıdır. Özellikle mevcut hakların kullanımı konusunda kişilere oldukça büyük zorluk yaşatan tanıma ve tenfiz davaları, bir an önce açılması gereken dava statüsünde yer almaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açarken Gereken Şartlar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasındaki en temel mantık; her ülkenin kendisine ait bir hukuk kuralının olmasından ve bu kuralların tamamının Türk kamu düzeni ve hukuk kuralları ile bağdaşmamasından kaynaklanmaktadır. Başka bir ülkede kabul gören bir karar ülkemizde kamu düzenine aykırı olabilir. Örneğin ülkemizde çocuk yaştaki bireylerin evlenmesi yasak olmasına rağmen başka bir ülkede bu durum kabul görebilir. Bu yüzden tanıma ve tenfizi açılacak olan davaların Türk kamu düzenini ihlal etmemesi, bu davalar açılırken aranılan ilk şarttır. Bu davaları açarken kişilerin işinin ehli bir avukatla çalışması, dava sürecini oldukça en aza indirgeyen değişkenlerden bir tanesidir. Helvacı Hukuk Ofisi, bu alanda oldukça deneyimli olan Türkiye’nin en seçkin hukuk firmalarından bir tanesidir. Özellikle Poysdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen vatandaşlarımız Poysdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Mehmet Ali Helvacı ile detaylı bir görüşme sağlayabilirler.

Pressbaum Tanıma ve Tenfiz Davası Pressbaum Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Pressbaum Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında boşanma kararına sahip olan kişiler için şart olarak öne sürülmüş olan ve yeni çıkan düzenlemeler ile kabul edilmiş olan davalardır. Daha önceki sistemde tanıma ve tenfiz davaları yerine, kişiler konsolosluklara başvurdukları takdirde boşanma kararlarını geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat OHAL’den sonra pek çok alanda yapılan düzenlemelerle beraber tanıma ve tenfiz davaları üzerinde de birçok değişiklik meydana geldi. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında temel olarak beklenen şey ise yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararlarda Türk hukuk kurallarına ne denli uyduklarını kontrol etmektir. Yabancı mahkemelerde verilen kararlar, tanıma ve tenfiz aracılığı ile Türk yerel mahkemeleri tarafından kontrol edilecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında “Apostil” Ne Demektir?

Tanıma ve tenfiz davalarını açmada gerekli olan önemli belgelerden bir tanesi de “Apostil”dir. Apostil, yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararın, resmi bir merci tarafından verildiğini kanıtlamaya yarayan bir çeşit onay belgeleridir. Bu onay belgeleri olmadan Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmak mümkün olmamaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarının yerine daha önceki sistemde boşanan kişiler sadece konsolosluklara başvurarak buralardan aldıkları apostil ile boşanma davalarının kararlarını ülkemizde de geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat son değişen sistemle, boşanma davalarının geçerli olması için tanıma ve tenfiz davalarını açmak şart koşuldu. Özellikle Lahey anlaşmasını imzalayan ülkelerde yaygın olarak kullanılan apostil, kişilerin almakla yükümlü oldukları en önemli belgelerden de biri haline gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Lahey Konvansiyonuna göre, apostil (onay) belgeleri; bir ülkede düzenlenen bir belgenin başka bir ülkede de geçerli olmasını sağlamaya ve bu belgelerin ibraz edilmesini kolaylaştırmaya yarayan belgelerdir. Bu belge olmadan, yurt dışında boşanmış olan kişiler, boşanma kararlarını ülkemizde geçerli hale getiremezler. Bu alanda oldukça deneyimli olan Avukat Mehmet Ali Helvacı, müvekkillerine Pressbaum Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Pressbaum Tanıma ve Tenfiz Davası açma konusunda yardımcı olabilecek olan önemli kişilerden birisidir. Kendisinden tanıma ve tenfiz davaları hakkında detaylıca bilgi alınabilmektedir.

Lilienfeld Tanıma ve Tenfiz Davası  Lilienfeld Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Lilienfeld Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları son yılların en fazla merak edilen konularından bir tanesidir. Özellikle yapılan son düzenlemeler ile beraber, yurt dışında yaşayan ve buralarda boşanmış olan kişileri yakından ilgilendiren ve onların oldukça merak ettiği konuların başında gelir. Tanıma ve tenfiz kavramları, yurt dışında yaşayan kişilerin ikamet ettikleri sırada boşanma davalarını buralarda bulunan yabancı mahkemelere açması ile ortaya çıkan durumdur. Kişilerin boşanma davaları yabancı ülkelerin mahkemelerinde görüldüğü için bu davaların Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları içerisinde herhangi bir geçerliliği yoktur. Tanıma ve tenfiz davaları bu geçerliliği sağlamak için açılan davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarını Neden Açmak Zorunludur?

Tanıma davası, kişilerin yabancı mahkemelerde boşanma kararlarının Türk yerel mahkemelerine göre değerlendirilen ve bu davaların tanınmasını sağlayan davalarıdır. Tenfiz ise yabancı mahkeme kararlarının sonucunda verilmiş bir hüküm varsa bu hükmün gerçekleşmesi ve uygulanması için açılır. Bu davaların açılması kişilerin boşanma davalarını ve bu davalara bağlı olan kararlarını geçerli hale getirir. Aksi takdirde, boşanmış olan kişiler Türk yasaları önünde hala evli olarak gözükmeye devam ederler. Boşanmış kişilerin evli olarak gözükmesi ise kişilerin yasal haklarını kullanmaları önünde yer alan en büyük engeldir. Özellikle dava kararlarının nafaka veya velayet gibi sonuçları mevcut ise; kişiler mevcut haklarından da istifade edemezler. Bu bir anlamda kişileri müşkül duruma düşüren durumlardan bir tanesidir. Bu yüzden yurt dışında boşanan kişilere uzman kişiler tarafından tavsiye edilen şey; tanıma ve tenfiz davalarının boşanma kararı sonuçlandıktan hemen sonra açılmasıdır. Tanıma ve tenfiz davası açılırken, dava sürecinde hukuksal açıdan destek almak da oldukça önemlidir. Alınan bu destekler ile kişilerin dava süreçleri hem sorunsuz geçer hem de yanlış usulde davaların açılması engellenebilir. Tanıma ve tenfiz diyince akıllara gelen ilk firma ise Helvacı Hukuk Ofisidir. Müvekkillerimiz özellikle  Lilienfeld Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında gereken bilgiyi ofisimiz üzerinden rahatlıkla alabilir ya da Lilienfeld Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Leobendorf Tanıma ve Tenfiz Davası  Leobendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Leobendorf Tanıma ve Tenfiz Davası; yurt dışında yaşayan ve yabancı mahkemelerde boşanan kişileri oldukça yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davalarının kapsamı, yeni düzenlemeler ile değişmiştir. OHAL kapsamında değişen pek çok yasal sistem gibi tanıma ve tenfiz alanında da oldukça köklü değişiklikler yapılmıştır. Yeni gelen düzenlemeler ile özellikle yabancı ülkelerde ikamet eden müvekkillerimizin oldukça yoğun olarak sorduğu sorulardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları açılması zorunlu davaların başında gelmektedir. Yurt dışında ikamet ettiği süre içerisinde boşanan çiftler, tanıma ve tenfiz davası açmak zorundadırlar. Bunun sebebi ise yabancı ülkelerin mahkemelerinde verilen boşanma davalarının, ülkemiz yasalarınca geçerli olmayışıdır. Boşanan kişiler, boşanma davalarını geçerli hale getirmek için tanıma ve tenfiz davası açmakla yükümlüdürler.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak

Tanıma ve tenfiz davaları açmak için kişilerin bir an önce Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası talebi ile başvurmaları gerekir. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde verilen kararların incelenmesi için açılan davalardır. Bu durumun en önemli sebebi ise her kararın Türk kamu sistemine ve yasalarına uygun olmayacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sistemine herhangi bir aykırılığı bulunmayan davaların kararları, tanıma ve tenfiz davaları ile geçerli hale getirilebilir. Tanıma ve tenfiz davasının açılması için sağlanması gereken en temel şart; yabancı mahkemelerde başlatılan dava sürecinin kesinleşmiş olması durumudur. Kesinleşmeyen bir boşanma davasının herhangi bir hükmü ve sonucu olmayacağından tanıma ve tenfiz davasının açılması mümkün değildir. Ayrıca bilinenin aksine tanıma ve tenfiz davaları yeni bir boşanma davası değildir. Bu davalar sadece yabancı ülkelerde alınan kararların ülkemiz hukuk sistemine uygunluğunu incelemekle yükümlü olan davalardır. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler, yurt dışından avukatlarına verdikleri vekâletler ile dava sürecini başlatabilmektedirler. Uzun yıllar bu alanda pek çok dava kazanmış olan Helvacı Hukuk Ofisi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına tanıma ve tenfiz davaları için destek veren sayılı firmalardan bir tanesidir.  Leobendorf Tanıma ve Tenfiz Davası  açmak isteyen kişiler,  Leobendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Begles Tanıma ve Tenfiz Davası (Begles Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Begles, Fransa’nın turistik bir bölgesi olup Nuovelle Aquitaine belediyesine bağlıdır. Begles, Fransa’nın Gironde ilinde yer alan bir bölgedir ve temelde bir komün olan Begles’de çok sayıda Türk vatandaşı yaşamaktadır. Küçük bir alana kurulu olan Begles 10 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Komün yaşamının da hakim olduğu bölge doğa parkları ve Garonne Nehri ile oldukça ünlüdür. Begles Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları Fransız mahkemelerine başvurarak boşanma davası açmak istedikleri takdirde bu işlemi Türk mahkemelerinde de yinelemeleri gerekmektedir. Ancak davanın 2 kere açılmaması için tanıma ve tenfiz davaları ortaya çıkmıştır. Begles tanıma ve tenfiz davası Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile profesyonel bir biçimde ele alınmakta ve yürütülmektedir.

Fransa Begles Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davalarının gerçekleşebilmesi için Fransız mahkemeleri tarafından ilgili davanın sonuçlandırılması gerekmektedir. Bitmeyen davalar için Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için Begles tanıma ve tenfiz avukatımıza vekalet verilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin ardından ise avukatlarımızın yazacağı bir dava dilekçesi ile süreç başlatılacaktır. Dava sürecinde davacının Türkiye’ye dönmesine gerek kalmadan dava yürütülmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için vekalet ve başvuru dilekçesi yeterli değildir. Bu sebep ile mahkeme tarafından istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Fransız mahkemesinin kararını ve ilgili davanın sonucunu gösteren belgelerin Türkiye’ye ulaştırılması gerekmektedir.

Fransa Begles Tanıma ve Tenfiz

Tanıma ve tenfiz davası için Türk mahkemeleri tarafından istenen evraklar şu şekildedir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Boşanma vekaletnamesi (resimli)
 • Fransa mahkemesinin ilgili davaya dair karar belgesinin aslı
 • Boşanma davasının bittiğini gösteren şerh
 • Apostil şerhi
 • Fransa mahkemesi tarafından verilen belgelerin yeminli bir tercüman tarafından noter onaylı Türkçe çevirisi
 • Davacıya ait kimlik fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi

Tanıma ve tenfiz davaları için istenen belgeler arasında bulunmaktadır. Avukat Mehmet Ali Helvacı olarak hukuk ofisimizde profesyonel ve alanında uzman tanıma ve tenfiz avukatları çalışmakta olup dava süreci oldukça kısa ve zahmetsiz sürmektedir.

Lunéville Tanıma ve Tenfiz Davası (Lunéville Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Ülkelerin bağımsızlıkları ve egemenlikleri gereğince o ülkelerin yasalarına ve yargı sistemine müdahalede bulunulamamaktadır. Ayrıca bir ülkede alınan bir mahkeme kararının da farklı bir ülkede geçerli olması dayatılamamaktadır. Her ülkede verilen karar o ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Fakat bazı durumlarda bunun istisnası istenebilmektedir. Örneğin Fransa’da yaşayan aynı zamanda  da Türkiye vatandaşı olan kişiler Fransız mahkemelerince kendileri için verilmiş bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olmasını isteyebilmektedir. Bunun için de yapılması gereken şey Lunéville tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Yurtdışında boşanmış kişiler Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bu da şu konularda problem yaşanmasına yol açacaktır:

 • Yeniden evlenme,
 • Çocukların velayet paylaşımı,
 • Tazminat ve nafaka gibi ödemeler,
 • Malların paylaşımı.

Bu tarz sıkıntılar ile karşı karşıya kalmak istemeyen kişiler tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Bu dava içinde vekalet Lunéville tanıma ve tenfiz avukatına verilebilmektedir. Tecrübeli büro avukatımız sürecin sorunsuz bir şekilde sonlandırılabilmesini sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

Tanıma ve tenfiz davası kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Devam eden davalara ilişkin tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Yani boşanma için tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler yabancı ülkede açılmış boşanma davasının sonuçlanmasının ardından Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir.

Bu dava süreçlerinin başlatılabilmesi için yetkili mahkemeler tarafından istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şu şekildedir:

 • Mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararın asıl belgesi,
 • Bu boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh,
 • Apostil şerhi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Farklı dilde olan belgelerin noter onaylı yeminli Türkçe tercümesi,
 • Varsa avukat vekaletnamesi.

Bu belgeler ile görevli mahkemede dava açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Fakat boşanma tanıma ve tenfizi için aile mahkemelerine başvurulmalıdır. Lunéville tanıma ve tenfiz davası açmanın yorucu süreci ile uğraşmak istemeyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilir ve avukat vekaletiyle davalarının sonuca varmasını takip edebilir.

Maria Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Maria Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Maria Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen pek çok vatandaşımız son zamanlarda bu konu ile ilgili bizlere oldukça yoğun sorularla dönüş yapmıştır. Yeni yapılan KHK ile yurt dışında açılan mahkemeler hakkında da pek çok değişikliğe gidilmiş ve hukuk alanında da oldukça fazla sistem değişmesi yaşanmıştır. Durum böyle olunca özellikle yurt dışında boşanma davası açmış olan ve hem dava süreci devam eden hem de dava süreci kesinleşen pek çok müvekkilimiz bu konu ile ilgili kafa karışıklığı yaşamaktadır. Yaşanılan bu karışıklığın en büyük sebebi ise bilinen çoğu bilginin yanlış olmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, boşanma davalarını yurt dışında açmış olan ve bu ülkelerde ikameti hala devam eden vatandaşlarımızın açmakla yükümlü oldukları davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerin mahkemelerinin kendi hukuk kuralları çerçevesine göre verdikleri kararların, Türk yerel mahkemeleri tarafından ülkemiz kanun ve kamu düzenine göre yeniden incelenmesini temel alan davalar olarak bilinir.  

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davaları açmadan kişilerin yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu yüzden kişiler, tanıma ve tenfiz davası açmadan dava sonuçlarını geçerli hale getiremezler.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Belirlenen Bir Süre Sınırı Var Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için belirli ve sınırlandırılmış bir süre sınırı bulunmamaktadır. Bu davalar kişilerin isteğine göre her zaman açılabilmektedir. Ancak tanıma ve tenfiz davası için uzmanların ortak olarak düşündüğü tek şey; bu davaların olabildiğince erken açılması gerektiğidir. Dava sürecinin geciktirilmesi kişilerin mevcut haklarını kullanmalarını engeller ve boşanan kişiler ülkemiz yasalarına göre hala evli sayılırlar. Bu durumdan dolayı bu davalar geciktirilmeden açılmalıdır. Ülkemizde bu konu hakkında en fazla deneyime sahip olan Helvacı Hukuk Ofisi, Maria Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda müvekkillerine yardımcı olabilecek olan sayılı firmalardandır. Maria Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak ise Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan gereken tüm bilgiler alınabilir.

Melk Tanıma ve Tenfiz Davası  Melk Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Melk Tanıma ve Tenfiz Davası; son dönemlerin en fazla merak edilen ve kişilerin oldukça fazla karışıklık yaşamasını sağlayan davalar; tanıma ve tenfiz davalarıdır. Bunun sebebi ise yeni yapılan KHK ile pek çok yasal sistemin değişmiş olmasıdır. Yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımızı oldukça yakından ilgilendiren bu durum, yurt dışı boşanma kararlarını da tümüyle değiştiren bir durum haline gelmiştir. 2017 yılının başlarında yapılan bu düzenleme, yurt dışı boşanma kararlarının dava açılmadan geçerli sayılmamasını kabul eden yasalarla yürürlüğe girmiştir. Buna göre yurt dışında boşanmış olan kişiler, Türkiye’de bulunan yerel mahkemelere tanıma ve tenfiz davası açmadan boşanmış sayılmazlar.

Tanıma ve Tenfiz Davası Yeni Düzenlemesi

Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışı boşanma kararlarını inceleyen ve bu kararların ülkemiz kamu düzenine ve hukuk sistemine uygunluğu hakkında karar veren davalardır. Daha önceki sistemde kişiler boşanmış oldukları eşleri ve nüfus cüzdanları ile konsolosluklara giderek burada kendilerini bekâr olarak kaydettirebilmekteydiler. Yapılan bu konsolosluk işlemlerinden sonra kişilerin medeni halleri Türkiye’de de bekâr olarak sisteme geçmekteydi. Fakat OHAL kapsamından sonra yeni yapılan bu kararname ile sistemde köklü bir değişikliğe gidildi. Yeni yapılan bu sistemle boşanan kişilerin mutlaka Türk yerel mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmaları zorunlu kılındı. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaş, hala yeni yönetmeliği beklese de bu davaların bir an önce açılması kişiler için oldukça önem teşkil etmektedir. Bunun sebebi tanıma ve tenfiz davaları olmadan, boşanan kişilerin medeni halleri ülkemizde hala evli olarak gözükmeye devam edecektir. Bu durum ise birçok alanda kişilere zorluk yaşatabilir. Bu yüzden boşanma kararları kesinleşen kişilerin, avukatlara verdikleri vekâlet aracılığı ile tanıma ve tenfiz dava açma işlemleri başlatmaları tavsiye edilir. Tanıma ve tenfiz işlemlerini oldukça kısa sürede halleden Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine Melk Tanıma ve Tenfiz Davası  açma kapsamında da yardımcı olmaktadır. Bu dava hakkında görüşmek isteyen müvekkillerimiz Melk Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Mistelbach Tanıma ve Tenfiz Davası Mistelbach Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Mistelbach Tanıma ve Tenfiz Davası; OHAL kapsamında değişen ve 2017 yılı ile itibaren farklı bir sisteme geçen tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında boşanma kararına sahip olan kişileri oldukça yakından ilgilendirmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları, yeni düzenlenen sistemle, yerel mahkemelere açılması zorunlu hale getirilen davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında yaşayan ve yaşadıkları ülkede boşanma kararına sahip olan kişilerin boşanma davalarını ülkemiz içerisinde saydırmak için açtıkları davalardır. Bu davalar açılmadan kişilerin boşanma kararlarının ülkemiz yasaları içinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davası açmadan kişiler, ülkemiz yasaları üzerinde evli olarak gözükmektedirler. Medeni halleri evli olan kişilerin ise tekrar evlenmeleri mümkün değildir. Aynı zamanda hala evli olarak gözüken kişiler, birbirleri üzerinde miras hakkı iddia edebilirler. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için boşanma kararı kesinleşen vatandaşlar, Türk yerel mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmalıdırlar.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Türkiye’ye Gelme Zorunluluğu Var Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları, kişilerin kendilerini temsil etmesini istedikleri avukatlar tarafından açılabilen davalardır. Bu davalar için avukatlara vekâlet verildiği takdirde, tanıma ve tenfiz davasını açmak için kişilerin ülkeye gelmelerine ihtiyaç duyulmaz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Süre Sınırı Ne Kadardır?

Tanıma ve tenfiz davalarını açmak isteyen kişiler için herhangi bir yasal süre sınırı bulunmamakla beraber, kişiler istedikleri anda tanıma ve tenfiz davasına başvuruda bulunabilirler. Ancak deneyimli hukukçuların pek çoğu bu davaları açmak için kişilerin uzun süre beklememeleri gerektiği kanısındadırlar. Dava sürecinin açılması uzadıkça hem kişiler arasında hem de yasal anlamda yaşanan problemler de artacaktır. Bu konuda çok fazla deneyim kazanmış olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine Mistelbach Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında yardımcı olan ve Mistelbach Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak destek veren nadir hukuk firmalarından bir tanesidir. Bu konu ile ilgili görüşmek isteyen kişiler Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilirler.

Mödling Tanıma ve Tenfiz Davası Mödling Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Mödling Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararlarının kabulü için açılması gereken tanıma ve tenfiz davaları, son yapılan düzenlemelerle değişmiş bulunmaktadır. Özellikle yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı sorunlardan biri haline gelen tanıma ve tenfiz davaları, boşanan kişilerin boşanma davalarının geçerli olması için Türk yerel mahkemelerinde yeni bir davanın açılmasını esas alır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, boşanma kararları yurt dışında verilen kişilerin, Türkiye’de de bekar sayılmaları için Türk yerel mahkemelerine başvurarak açmış oldukları davalardır. Tanıma ve tenfiz davası açılmadan kişiler, boşanma kararlarını ülkemiz içerisinde saydıramazlar ve medeni hal olarak evli gözükmeye devam ederler.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan kişiler boşanma sonrasında kazanmış oldukları hakları kullanamayacakları için açılması zorunlu olan davalardır. Daha önceki zamanlarda konsolosluklara başvurularak halledilebilen bu durum, değişen son düzenlemelerle açılması zorunlu davalar kategorisine getirilmiştir. Yani kişiler tanıma ve tenfiz davasını açmadıkları sürece, yasalar önünde evli olarak gözükmeye devam edecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Kaç Gün İçinde Açılmalıdır?

Tanıma ve tenfiz davası için belirtilen herhangi bir gün kriteri yoktur. Kişiler uygun oldukları her vakitte tanıma ve tenfiz davasını açmak için yerel mahkemelere başvuruda bulunabilir ve dava sürecini başlatabilir. Ancak bu davalar, boşanan kişilere yasal haklarını geri verdiği için mümkün olduğunca kısa sürede açılması gerekmektedir. Davanın açılmasının ertelenmesi, boşanan kişileri oldukça zor problemlere sürükleyebilir. Tanıma ve tenfiz davaları açılması gerekli olan ve açılmadığı takdirde oldukça büyük sorunlar yaratabilen davalardır. Bu davaların mümkün olduğunca çabuk açılması ve bir uzman yardımı ile açılması gerekir. Bu alanda uzun yıllar çalışmış ve deneyim kazanmış olan Helvacı Hukuk Ofisi, güçlü kadrosu ile müvekkillerine elinden gelen her türlü yardımı sağlayan firmalardan bir tanesidir. Özellikle Mödling Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen müvekkillerimiz Mödling Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile irtibata geçebilirler.

Neulengbach Tanıma ve Tenfiz Davası   Neulengbach Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Neulengbach Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları özellikle yurt dışında boşanma kararına sahip olan kişilerin boşanma davalarının ülkemizde de  geçerli olması için açılan davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan kişilerin yabancı mahkemeler tarafından sonuçlanan boşanma kararları, ülkemizde geçerli sayılmamaktadır. Yeni gelen sistem ile birlikte komple değişen tanıma ve tenfiz davaları, Türk yerel mahkemelerine yapılacak olan başvurular ile açılır. OHAL ile değişen bu yasal düzenlemelerin haricinde kişilerin boşanma kararlarını geçerli hale getiren zorunlu sistem tanıma ve tenfiz olarak kabul edilmiştir. Bundan önce uygulanan sistemde; boşanan taraflar mahkeme kararları ve nüfus cüzdanları ile birlikte konsolosluklar üzerinden boşanma kararlarını geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat son yapılan değişiklikler ile birlikte tanıma ve tenfiz davası açmak zorunlu hale getirilmiş oldu.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Açmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları, boşanma kararlarını yeniden inceleyen ve bu kararların Türk kamu ve hukuk sistemine olan uygunluğunu kontrol eden sistemlerdir. Bu yüzden bu davalar açılırken kişilerin yeniden boşanma davası açma gibi bir durumları yoktur. Pek çok kişi arasında yanlış olarak bilinen bu durum tamamen asılsızdır. Tanıma ve tenfiz davaları, bir çeşit inceleme davalarıdır. Tanıma ve tenfiz davası için gereken en önemli şeyi, başlatılan boşanma davasının yabancı mahkemelerde kesin bir sonuca ulaşmış olmasıdır. Kesin bir sonuca sahip olmayan hiçbir dava için Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası için başvuru yapılamaz. Bunun yanı sıra tanıma ve tenfiz davası için istenilen diğer bir şart ise başka ülkelerde alınan mahkeme kararlarının idari makamlarca verilmiş olmamasıdır. Özellikle belediye vs gibi kurumların vermiş olduğu kararlar için ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları konusunda oldukça deneyimli olan hukuk firmamız, müvekkillerine   Neulengbach Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında yardımcı olan ve   Neulengbach Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak hizmet veren sayılı hukuk firmalarından bir tanesidir. Bu alanda oldukça başarılı olarak bilinen Avukat Mehmet Ali Helvacı, müvekkillerine her türlü konuda destek veren uzman bir avukattır.

Neunkirchen Tanıma ve Tenfiz Davası   Neunkirchen Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Neunkirchen Tanıma ve Tenfiz Davası; yeni sistemin yürürlüğe girmesi ile beraber oldukça değişen tanıma ve tenfiz davaları, bugün yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde boşanma kararına sahip olan yüzlerce kişiyi yakından ilgilendirmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları, boşanma kararlarını incelemek üzere kurulmuş bir sistemdir. Bu davalar ile yurt dışında sonuçlanan bir boşanma davasının, ülkemizde geçerliliğini sağlamaya çalışmak temel esastır. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan, ülke dışında yaşayan kişilerin boşanma davaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde geçersiz sayılacaktır. Pek çok açıdan vatandaşlarımızı oldukça zorlayan bu davaların açılması zorunludur.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davası, ülke dışında boşanan vatandaşlarımızın boşanma kararlarını inceleyerek bu kararların, Türk hukuk sistemine herhangi bir aykırılığının bulunup bulunmadığını incelemek için açılır. Eğer ülke dışında verilen bir kararın, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına karşı herhangi bir aykırılığı yoksa bu kararlar ülkemizde de geçerli olarak kabul edilir. Fakat bir şekilde verilen mahkeme kararlarında Türk kamu düzenini ve hukuk sistemini ihlal edici bir hüküm yer alıyorsa, bu kararların kabul edilmesi mümkün olmamaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları, kişilerin avukatlara verdikleri vekâletler ile açılabilen davalardır. Bu yüzden boşanma kararının geçerli olmasını isteyen vatandaşların Türkiye’ye dava açmak için gelmelerine gerek yoktur. Bu davalar inceleme davaları olarak nitelendirildiği için davaların süreçleri de oldukça kısa sürmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, bu davaların ancak sonuçlanmış bir dava kararı için açılabilecek olmasıdır. Sonucu belli olmayan boşanma davaları için tanıma ve tenfiz davası açma girişiminde bulunulamaz. Tanıma ve tenfiz davası alanında kendini kanıtlamış olan Helvacı Hukuk Ofisi, yurt dışında yaşayan müvekkillerine davanın tüm süreçleri ile ilgili yardımcı olan sayılı hukuk firmalarından bir tanesidir. Bu alanda oldukça yetkin olarak bilinen firmamız müvekkillerine ayrıca   Neunkirchen Tanıma ve Tenfiz Davası   açma ve   Neunkirchen Tanıma ve Tenfiz Avukatı hizmeti verme gibi pek çok destek sağlar. Bu konu ile ilgili en sağlıklı bilgiyi Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan almak mümkündür.  

Ober-Grabendorf Tanıma ve Tenfiz Davası Ober-Grabendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Ober-Grabendorf Tanıma ve Tenfiz Davası; Tanıma ve tenfiz davaları, değişen kararname ile oldukça farklı bir sisteme bürünmüştür. Daha önceki dönemlerde boşanma işlemlerini yurt dışında bulunan mahkemeler aracılığı ile tamamlayan kişiler, yeni değişen kanunla beraber boşanma kararlarını Türkiye’de saydıramazlar. Bu durumun temel nedeni olarak ise ülkeler arasında mevcut olan kanunsal farklar gösterilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasındaki temel mantık; yabancı mahkeme kararlarının vermiş olduğu hükümlerin Türk kamu ve kanun sistemine olan uygunluğunu incelemektir. Bir şekilde kanunları ihlal eden ya da aykırı olan mahkeme kararları tanıma ve tenfiz davası ile tespit edilir. Bu kanunlar değişmeden önce ülke dışında boşanma davası açmış olan kişilerin mahkeme kararları konsolosluklar aracılığı ile kabul edilmekteydi. Kişiler boşanma davalarını geçerli saydırmak için konsolosluklara nüfus cüzdanları ve mahkeme kararları ile başvuru yaptıklarında aldıkları “apostile” ile boşanma davalarını Türkiye üzerinde de geçerli hale getirebilmekteydiler. Fakat artık bu durumun geçerliliği yeni düzenlemeler ile birlikte tamamen ortadan kalktı. Bu yüzden yurt dışında boşanmış olan vatandaşların da tanıma ve tenfiz davası açması zorunlu hale geldi.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı kökenli olan davaların kararlarını incelemek için açılması zorunlu olan davalar olduğu için kişilerin bu davaları açarken dikkat etmesi gereken en temel husus; ülke dışında başlatılan davaların sonuçlanmış olmasıdır. Başlatılan davalar sonuçlanmadan tanıma ve tenfiz davaları açılamaz. Tanıma ve tenfiz davaları açılırken boşanan kişilerin dikkat etmeleri gereken diğer bir nokta ise boşanma kararlarının yurt dışında herhangi bir idari makamdan verilmemiş olmasıdır (belediye vs.). Bu önemli iki şart sağlandığı takdirde kişiler tanıma ve tenfiz için Türk yerel mahkemelerine diledikleri vakit başvurabilirler. Tanıma ve tenfiz davaları açarken mutlaka bir uzman görüşüne başvurulmalıdır. Uzman kontrolü altında açılacak olan davalar şüphesiz ki sağlıklı bir şekilde yürüyecektir. Bu konuda yılların tecrübesine sahip olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine hem Ober-Grabendorf Tanıma ve Tenfiz Davası açma işlemlerinde hem de

Ober-Grabendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak dava sürecinde oldukça destek olan sayılı firmalardan bir tanesidir. Bu alanda oldukça başarılı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile gereken bilgileri almak için iletişime geçilebilir.

Perchtoldsdorf  Tanıma ve Tenfiz Davası Perchtoldsdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Perchtoldsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası;  Son zamanlarda oldukça dikkat çeken konulardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davaları hakkında yapılan tartışmalardır. Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında yaşayan vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren ve bu ülkelerde yaşayan vatandaşların boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlayan davalardır. Yeni çıkan kararname ile beraber tanıma ve tenfiz davalarında da karar sistemleri komple değişmiştir. Bu kararnameye göre artık yurtdışında boşanan vatandaşlarımız tanıma ve tenfiz davası açmadan boşanma davalarının kararlarını ülkemiz içerisinde saydıramazlar. Bu durumun 2017 yılında kabul edilmesinden sonra pek çok kişi yeni yönetmeliğin gelmesi için tanıma ve tenfiz davası açmak istememektedir. Fakat tanıma ve tenfiz davası açılmadıkça boşanan kişiler, ülkemiz yasaları önünde hala evli olarak görülmeye devam ederler.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Önemlidir?

Kişilerin yasalar önünde hala evli olarak gözükmeleri kendi aralarında çıkacak miras problemlerini ya da nafaka veya velayet gibi pek çok haklarını kullanamamalarına engel olan en önemli sebeptir. Kişilerin mevcut haklarını kullanamaz olmalarından dolayı kaynaklanan sorunlar, onların hayatını oldukça zor hale getirebilmektedir. Özellikle yasalar önünde hala evli olarak gözüken bir çiftin yeniden evlenmesi mümkün değildir. Ülkeler arası pek çok dengesizliğin yaşanmasına sebep olan boşanma kararları, tanıma ve tenfiz davası açılmadan geçerli sayılmadığı için kişiler her alanda mağduriyet yaşamaya devam ederler. Bu yüzden yurtdışında boşanan kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz davası açmaları şiddetle tavsiye edilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gereken Süre Kaç Gündür?

Tanıma ve tenfiz davasında merak edilen konulardan bir tanesi ise; tanıma ve tenfize gitmek için gerekli bir sürenin olup olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davaları açmak için kişilerin uyması gereken herhangi bir süre sınırı bulunmaz. Fakat yine de boşanma davası sonuçlanan bireylerin, tanıma ve tenfiz davasını bir an önce açmaları tavsiye edilir. Bunun sebebi ise kişilerin mevcut yasal haklarını kullanamamalarından kaynaklanan problemler ya da uluslararası yaşanabilecek olan sorunlardır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasını gerektiren en önemli durum; ülkeler arasında farklılaşan hukuk kuralları ve kamu düzenidir. Kamu düzenlerinin ve hukuk kurallarının her ülkenin kendi yasalarınca belirlenmesinden dolayı başka bir ülkede kabul edilen kararların ülkemiz kamu düzenlerine uyma oranı oldukça düşük olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kamu düzenini ve kanunlarını ihlal eden bir kararın ise ülkemiz yasalarınca kabul edilmesi düşünülemez.

Tanıma ve Tenfiz Davalarını Açmak İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması aslında oldukça kolaydır. Tek celsede halledilebilecek olan tanıma ve tenfiz davaları için yurt dışında bulunan bireylerin Türkiye’ye gelme şartı bile bulunmaz. Bu yüzden bireylerin, avukatlara verdikleri vekâletler aracılığı ile tanıma ve tenfiz davalarını kolayca açabilirler. Bu alanda oldukça deneyime sahip olan ve yıllardır tanıma ve tenfiz davaları üzerinde çalışan hukuk firmamız müvekkillerine tanıma ve tenfiz davalarının her alanında ve dava sürecinin sonuna kadar elinden gelen tüm desteği vermektedir. Özellikle yurtdışında bulunan müvekkillerimizin tanıma ve tenfiz dava açma işlemlerini kolayca halleden Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine tanıma ve tenfiz alanında oldukça kaliteli hizmet sunan nadir firmalardan bir tanesidir. Perchtoldsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler, bu alanda uzman olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Perchtoldsdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilirler.

Rotterdam Tanıma ve Tenfiz Davası

Rotterdam Hollanda’nın Güneybatısında bulunan, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan sonra 2. En kalabalık ve büyük şehirdir. Rotterdam, Avrupa’nın en büyük limanını bünyesinde barındırır. Bu sebeple ekonomik olarak bir cazibe merkezidir. Pek çok ülkeden olduğu gibi ülkemizden de 1960’lı yıllardan itibaren çok sayıda göç almıştır. Tahminen 50 binde fazla Türk nüfusun olduğu Rotterdam Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan Türk vatandaşları bu konuda hukuki olarak mağdur olmamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan ve hayatını devam ettirdiği yabancı ülkedeki davalarda taraf olan vatandaşlar, dava kararlarının Türkiye’de de geçerli olmasında hukuki prosedürleri bilmediklerinden sıkıntı yaşamaktadırlar.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Neden Açılır?

Her ülkenin yerel yargı organlarının kararları ülke içinde bağlayıcı ve geçerlidir. Yurt dışı mahkemelerinin verdiği hukuki kararlar Türkiye’de kabul edilmesi için tanıma ve bu kararların tatbik edilmesi ve uygulanması için ise tenfiz davaları açmak gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları uluslararası özel hukuk konularındandır. Ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açabilmek için taraf olan ülke ile karşılıklılık esasına dayanan yasal bir anlaşma ya da Türk mahkemelerinin kararlarının tenfizini sağlayan bir kuralı, kanunu veya fiili bulunması gerekmektedir.

Birbirinden ayrı iki dava olan tanıma ve tenfiz davaları yurt dışı ülke mahkemelerinin verdikleri kararın Türkiye’de tanınması ve uygulamaya konması amacıyla açılmaktadır. Örneğin; Ülkemiz yasalarına göre karı koca olan bir çiftin bu yasal birlikteliği yurtdışında bir mahkemede sonlandırarak boşanmaları üzerine bu mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda boşanma kararının ülkemizde de geçerli olması için boşanma Tanıma davası açmaları gerekmektedir. Boşanma davası sonucunda taraflar arasında nafaka, miras, velayet gibi konularda kanunun uygulanması gerekmişse bunun Türkiye’de de uygulamaya konması için açılan dava da Tenfiz davasıdır.

Rotterdam Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda, Rotterdam Tanıma ve Tenfiz Avukatı sayesinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti alarak mahkemeye dahi gitmeksizin yasal haklarını korumak ve takip etmek isteyen tüm Türk vatandaşları için Avukat Mehmet Ali HELVACI ve uzman ekibi yanınızda olacaktır.

Sainte-Marie Tanıma ve Tenfiz Davası (Sainte-Marie Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma farklı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen kararın Türkiye’de de tanınması anlamı taşımaktadır. Bu kararın icra edilmesi için tenfizdir. Yani yabancı bir ülke mahkemesince verilen kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Sainte-Marie tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları eşlerinden boşanmak istedikleri zaman boşanma davasını Fransa’da açabilmektedir. Fakat Fransız mahkemelerince verilen boşanma kararı doğrudan Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bu kararın geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Tanıma ve tenfizi davası açılmadığı sürece taraflar Türkiye’de evli olarak kabul görmeye devam edecektir.

Farklı bir ülke boşanan kişiler Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmadığı zaman bazı büyük sorunlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Örneğin taraflar evli sayılmaya devam edecekleri için yeniden evlenme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Varsa çocukların velayeti ve Türkiye’de bulunan malların paylaşımı da mümkün olmayacaktır. Ayrıca nafaka talebinde de bulunulamayacaktır. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Tanıma Ve Tenfiz Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Tanıma ve tenfiz davası kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Yani kişiler yurtdışında açtık dava ile kesin boşanmışlarsa o zaman tanıma ve tenfiz davası işlemlerini başlatabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için istenen belgeler ise şunlardır:

 • Mahkeme kararının aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh,
 • Apostil şerhi,
 • Belgelerin yeminli tercüman tarafından yaptırılmış ve noterden onaylatılmış tercümesi,
 • Varsa vekil olarak tayin edilen avukat vekaletnamesi.

Bu belgeler eksiksiz bir şekilde mahkemeye sunulmalıdır. Yetkili mahkemeye evrakların teslim edilmesinin ardından taraflara tebligat iletilmesi gerekmektedir. Davalı tarafa tebligat ulaştırılamazsa dava da açılamayacaktır. Bundan dolayı Sainte-Marie tanıma ve tenfiz avukatı kişilerin iletişim bilgilerinin değişmeden bir an önce davanın açılmasını tavsiye etmektedir.

Deneyimli bir avukatın varlığı dava sürecine dair büyük katkılar sağlayacaktır. Bundan dolayı Sainte-Marie tanıma ve tenfiz davası açmak için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmekte ve kendisine verilen vekalet ile dava süreci takip edilebilmektedir.

Saint-Lô Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Lô Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için oldukça önemlidir. Bu davalar yabancı bir ülkede alınan bir mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamaktadır. Farklı bir ülkede yaşayan ve o ülkede dava açan kişilerin kendileri için verilen bu kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için Saint-Lô tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Bu davalar evlenme ya da evlat edinme gibi durumlarda açılabilmektedir. Fakat en çok tanıma ve tenfiz davası açılma nedeni boşanmalardır. Yabancı bir ülkenin mahkemesince boşanan kişiler Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmadıkları süre boyunca evli olarak kabul edileceklerdir. Bundan dolayı da tanıma ve tenfiz büyük öneme sahiptir.

Tanıma ve Tenfiz Aşamaları

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için kişinin ellerinde kesinleşmiş bir mahkeme sonucu olması gerekmektedir. Devam eden ve kesin bir karara varılmamış davalar için tanıma ve tenfiz söz konusu değildir. Yabancı bir ülkede boşanma davası açmış olan kişiler bu boşanmalarının kesinleşmesinin ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir.

Boşanma gibi aile hukukuna ilişkin tanıma ve tenfiz davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Bundan dolayı gerekli olan evrakların aile mahkemesine teslim edilmesi gereklidir. Davanın açılabilmesi için istenen belgeler şunlardır:

 • Açılan boşanma davasından çıkan kararın aslı,
 • Bu kararın kesinlemiş olduğunu gösteren belge ya da şerh,
 • Belgelerin noter onaylı yeminli tercümesi,
 • Apostil şerhi,
 • Vekil avukat varsa avukata verilen vekaletname.

Bu belgelerin teslim edilmesinin ardından karşı tarafa tebligat iletilmesi gereklidir. Kişinin eline tebligatın ulaşmasının ardından dava süreci de başlayacaktır. Bu davaların rahat bir şekilde sonuçlandırılabilmesi adına Saint-Lô tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konumdadır.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için avukata vekalet verme şartı aranmamaktadır. Fakat işlemlerin daha kolay halledilebilmesi ve yaşanabilecek bir aksiliğin çabuk bir şekilde çözülebilmesi için avukatın varlığı önemlidir. Bundan dolayı Saint-Lô tanıma ve tenfiz davası açması gerekli olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı vekaletinde davalarını açabilmekte ve rahat bir dava süreci geçirebilmektedir.

Spaarndam Tanıma ve Tenfiz Davası

Hollanda’nın kuzeyinde Spaarne nehri üzerinde kurulu küçük bir şehir olan Spaarndam Tanıma ve Tenfiz Davası için bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki olarak bilgilendirilmesi için Spaarndam Tanıma ve Tenfiz Avukatı hizmetlerine ulaşmaları önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Neden Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davaları, ülkemiz dışında hayatını devam ettiren ve yaşadığı ülkenin kendi mahkemelerinde yargılanan kişilerin bu ülkelerde yargı organlarından elde ettikleri neticeleri Türkiye’de de geçerli kılmak için açtıkları davalara denmektedir. Davaya konu olan tarafların her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise ülkemiz hukuk kuralları geçelidir ancak, taraflardan biri farklı bir ülke vatandaşı ise mahkemenin ait olduğu devletin hukuk kuralları geçerli olur.

 • Tanıma; ülkemizin dışındaki mahkemelerin kararının kesin sonucunun ülkemizde de kabul edilmesi için açılan davanın adıdır.
 • Tenfiz; ülkemizin dışındaki mahkemelerin verdiği icra nitelikli hükmün, ülkemizde icra etmesi için açılan davanın adıdır.

Her iki dava da asliye hukuk mahkemelerine ve konusuna göre yerel mahkemelerde görülmektedir. Mesela boşanma davaları için tanıma ve tenfiz davaları aile mahkemelerinde görülecektir. Eğer kişi ya da kişiler Türkiye’de ikamet etmiyorsa tanıma ve tenfiz davaları İstanbul, Ankara veya İzmir’de bulunan asliye hukuk mahkemelerinde görülür çünkü yetkili mahkeme dava taraflarının ikamet ettiği yer veya ikamet ettiği yer asliye hukuk mahkemeleridir.

Spaarndam Tanıma ve Tenfiz Davasının ne kadar süreceğini etkileyen en önemli etkenlerden birisi ise davaya konu olan taraflardan birinin ya da ikisinin de yurt dışında yaşıyor olmasıdır. Bunun nedeni yurt dışında yaşayan şahıslara mahkeme tebligatlarının ulaşması ve yazışmaların yapılması oldukça uzun zaman almaktadır. Bundan bağımsız olarak normal koşullarda mahkeme yoğunluklarına da bağlı olarak 3-4 ay gibi bir zamanda tanıma ve tenfiz davaları sonuçlanabilmektedir. Bu ve buna benzer sebeplerle uzayan davaların kısa sürmesi için en önemli kolaylık sağlayıcı etken iyi bir uluslararası hukuk avukatına sahip olmaktır. Aile hukuku ve milletlerarası özel hukuk uzmanı, tecrübeli ve başarılı bir avukat olan Mehmet Ali HELVACI son derece başarılı bir avukat olarak davalarınızda sizlere yardımcı olacaktır.

Utrecht Tanıma ve Tenfiz Davası

Hollanda’nın dördüncü büyük şehri olan Utrecht Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda oldukça önemli bir şehirdir çünkü bu bölgede nüfusun %69’u Hollanda kökenli, %10’u Avrupa kökenlidir. Kalan %21’in %9’u Faslı, %5’i Türk, geri kalanı da öteki ülkeler kökenlidir. Bu yüzden şehirde büyük bir Türk nüfus olduğu düşünüldüğünde yasaların Türkiye’de de işleyebilmesi için ülke içerisinde alınan yargı kararlarının ülkemize de taşınması gerekmektedir.

Yabancı ülke mahkemelerinde yargılanan Türk vatandaşları hakkında verilen mahkeme hükümlerinin etki sahası sadece kararın verildiği ülkenin sınırlarında geçerlidir. Bu kararların ülkemizde de geçerli olarak hem kabul edilmesi hem de tatbik edilebilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Hükmün Ülkemizde de Tanınması ve Uygulanması İçin Ne Yapılmalıdır?

Holanda’da olduğu gibi diğer tüm yabancı ülkelerde de verilen bir yargı kararının ülkemizde de icra edilebilmesi için açılan dava tenfiz davasıdır. Yabancı ülke mahkemesi kararının tenfiz edilebilmesi için gereken şartlar şunlardır;

 • Yargı organının verdiği kararın usulen kesinleşmiş olması,
 • Ülkemiz ile söz konusu yabancı ülke arasında mütekabiliyet ilkesine dayanan bir anlaşma veya ülkemiz mahkemelerinin kararlarını tenfiz edebilen bir mekanizma bulunması,
 • Söz konusu diğer ülkenin yargı kararının ülkemiz kamu düzenine açıkça aykırı olmaması,
 • Kararın Türk mahkemelerinin yetkisine girmeyen konularda verilmiş olması,
 • Verilen hüküm vatandaşlarımızın kişi hallerine ilişkin ise; kanunlar ihtilafı kurallarına uyulmuş olması.

Ülkelerin kendilerine ait bazı kanun, kural ve gelenekleri vardır. her toplumda farklılık gösterebilen bu kurallar bütünün bir de evrensel kriterleri elbette bulunmaktadır. Ancak bu özerklik nedeniyle her devletin verdiği yargı kuralları öncelikle o ülke sınırları içerisinde geçerli olur. Diğer bir devletin bu yargı kararını kabul etmesi için öncelikle kendi kanunları çerçevesinde inceleyerek tanıması gerekmektedir.

Avrupa’nın ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Utrecht Tanıma ve Tenfiz Davasında da bu tanıma durumu oldukça önemlidir. Eğer tanıma davası açılmaz ise hak kayıpları veya başka bir takım olumsuzluklar yaşanabilir. İşte bu yüzden Utrecht Tanıma ve Tenfiz Avukatı yardımıyla yaşanabilecek olumsuzluklar Avrupa genelinde hizmet veren avukat Mehmet Ali HELVACI ile kolaylıkla aşılabilir.

Vertou Tanıma ve Tenfiz Davası (Vertou Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkeme kararının Türkiye’de geçerliliği bulunmamaktadır. Fakat yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları hangi ülkede yaşıyorlarsa o ülkenin mahkemesine başvurabilmekte ve kendisi adına verilen bu kararın Türkiye’de de geçerli olmasını isteyebilmektedir. Bunun için de Vertou tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bir ülkede alınan hukuki kararın Türkiye’de de tanınması için açılan davaya tanıma denmektedir. Tanınan bu kararın icra edilmesi için ise tenfiz davası açılmalıdır.

Bu davanın kolay bir şekilde açılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için de Vertou tanıma ve tenfiz avukatı görev almaktadır. Herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına tecrübeli bir avukata vekalet vermek isteyen kişiler büromuz ile iletişime geçebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Neden Avukata Vekalet Verilmeli?

Tanıma ve tenfiz davalarını açabilmek için vekil olarak avukat tayin edilmesi şartı bulunmamaktadır. Gerekli belgelerini edinene kişiler yetkili mahkemeye bizzat giderek davalarını açabilmektedir. Fakat avukat vekaleti ile davanın yürütülmesi davacıya pek çok konuda avantaj sağlayacaktır.

Davanın açılabilmesi için istenen tüm belgelerin toplanması gereklidir. Bu belgelerin neler olduğunun bilinmesi ve bu belgelerin eksiksiz sağlanabilmesi için de avukatlar önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca bu belgelerin ilgili mahkemeye teslim edilip dava açılma süreciyle de vekil avukat ilgilenecektir.

Mahkemeye bizzat başvuran kişiler tüm dava süreciyle kendisi ilgilenmelidir. Vekil avukat tayin edilmediği durumlarda duruşmada bulunulması şarttır. Fakat yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’ye sık sık gelme gibi bir şansı olmayabilmektedir. Bundan dolayı da kişiler tanıma ve tenfiz davalarını açmayı geciktirebilmektedir. Türkiye’de bulunamayacak olan kişilerin dava açabilmesi için yapması gereken tek şey avukata vekalet vermeleridir.

Vekil avukat atandığı durumlarda tüm mahkeme sürecini avukat takip edecektir. Bundan dolayı kişilerin ne dava açmada ne de duruşmada bulunması gerekmemektedir. Yani Türkiye’ye gelme şansı olmayan kişiler vekil avukatları aracılığıyla tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı avukata vekalet verilmesi kişilere yarar sağlayacaktır. Vertou tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek kendisine vekalet verebilmektedir.

Groß-Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Groß-Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Groß-Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; Yeni gelen sistem ile tanıma ve tenfiz davaları açmak zorunlu hale getirilmiştir. Peki, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları nedir? Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında boşanan çiftlerin yabancı mahkemelerden sonuçlanan boşanma kararlarının ve bu kararın mevcut hükümlerinin ülkemizde geçerli olmasını sağlayan davalardır. Bu davalar açılmadan kişiler yasal haklarını ülkemiz sınırları içerisinde kullanamadıkları gibi yasalar önünde de evli olarak gözükmeye devam ederler. Pek çok açıdan oldukça sorun teşkil eden bu durumlar, boşanan taraflara oldukça büyük sorunlar yaratmaktadır. Özellikle nafaka ve velayet gibi haklarının kullanılamaması hem kişileri zor durumlarda bırakmakta hem de boşanan çiftler arasında yeni sorunlara yol açarak tarafların çatışmasına sebep olmaktadır. Bu tarz tatsız olayların yaşanmaması ve kişilerin mağdur olmalarını engellemek için boşanma davaları yabancı mahkemelerde kesinleşen taraflar, bir önce Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açma talebinde bulunmalıdırlar. Her ne kadar tanıma ve tenfiz davası açmak için herhangi bir yasal süre sınırı olmasa da tarafların daha fazla zorluk yaşamamaları için tanıma ve tenfiz davasının bir an önce açılması tavsiye edilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tanıma ve tenfiz davalarında tarafların ilk olarak dikkat etmeleri gereken durum kesinleşmiş boşanma davalarına tanıma ve tenfiz davalarının açılabileceğidir. Kesinleşmemiş olan davalar için tanıma ve tenfize gitmek mümkün değildir. Tarafların dikkate alması gereken diğer bir önemli konu ise tanıma ve tenfiz davaları açılırken doğru beyanlarda bulunmaktır. Yanlış beyan verilmesi durumunda, tanıma ve tenfiz davaları yanlış usulde açılmış olur. Bu da kişilerin davalarının olumsuz sonuçlanmasına veya uzun yıllar devam etmesine neden olmaktadır. Kişilerin böylesi bir sorunla karşılaşmamaları için tanıma ve tenfiz davalarını açarken mutlaka alanında yetkin ve deneyimli bir uzmanla çalışmaları tavsiye edilir. Groß-Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında detaylı bilgi almak isteyen müvekkillerimiz, Groß-Enzersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilirler.

Groß-Gerungs Tanıma ve Tenfiz Davası  Groß-Gerungs Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Groß-Gerungs Tanıma ve Tenfiz Davası; müvekkillerimiz tarafından son zamanlarda bizlere ulaşan sorulardan en fazlasına sahip olan tanıma ve tenfiz davalarıdır. Yabancı ülkelerin hukuk sistemlerine göre boşanmış olan kişilerin yaşadığı sorunların başında gelen Türkiye’de hala evli gözükme durumu oldukça yaygın olan bir meseledir. Özellikle böyle bir durumdan haberi olmayan kişiler, ancak ülkemizde yasal bir işlem başlattıkları anda bunu öğrenmekteler. Fakat bu durum aslında hafife alınmaması gereken ciddi bir sorundur. Yeni yapılan düzenlemenin ardından pek çok müvekkilimiz bizlere bu tarz şikâyetlerle başvurmaya başlamış ve bu sayı her geçen gün artmıştır. Peki, bu duruma sebep olan tanıma ve tenfiz davaları nedir?

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yurt dışında yaşayıp bu ülkelerde boşanmış olan kişiler, yeni yapılan düzenlemelerden önce boşanma kararlarının geçerliliğini konsolosluklar üzerinden yapmış oldukları başvurular ile saydırabilmekteydiler. Fakat Ohal sonrasında yeni çıkan KHK ile mevcut sistem komple değişmiş oldu. Yabancı mahkemeler tarafından boşanan kişilerin bu kararname ile Türk yerel mahkemelerine başvuru yapması zorunlu hale getirilmiştir. Bu durumun temel sebebi ise diğer ülkelerin hukuk sistemleri ile Türk hukuk sistemi arasında oldukça büyük farkların olması ve bu farklılıklardan kaynaklanan kamu düzenine aykırılık durumunun ortaya çıkmasıdır. Ülkemiz kanun sistemine göre ise Türk kamu sistemine aykırı olan hiçbir karar kabul edilmemektedir. Bu gibi durumların yaşanmasını engellemek amacı ile kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu davalar açılmadan boşanan taraflar mevcut haklarını ülke içerisinde kullanmaktan men edilmişlerdir. Ayrıca yabancı ülkelerin boşanma kararlarının tanıması ve tenfizi yapılmadıkça kişiler Türkiye Cumhuriyeti yasaları önünde evli gözükmeye devam edeceklerdir. Bu durumun sebep olduğu en büyük problem ise evli olarak gözükmeye devam eden kişilerin birbirlerinden hala mirasçı olabilme durumlarıdır. Boşanan kişilerin bu gibi durumlarla uğraşmamaları için tanıma ve tenfiz davalarını geciktirmeden açmaları tavsiye edilir.  Groß-Gerungs Tanıma ve Tenfiz Davası ile ilgili gerekli bilgileri almak için bu alanda büyük bir deneyime sahip olan Avukat Mehmet Ali Helvacı’yla  Groß-Gerungs Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşülebilir ve kendisinden gereken her türlü destek rahatlıkla alınabilir.

Guntramsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası   Guntramsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası

Guntramsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; yeni çıkan kararnameden sonra tarafımıza yöneltilen sorunların başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, pek çok kişinin zor durumda kalmasına neden olan ve açılması zorunlu olan dava türlerindendir. Tanıma ve tenfiz davaları genel olarak yabancı mahkemelerde verilen kararların ülkemiz hukuk sistemine göre olan uygunluğunu inceler. Eğer bir dava Türk kamu sistemine ve hukuk sistemine aykırı ise bu davanın kararının ülkemizde tanınması mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı takdirde kişilerin karşılaşabileceği temel problemler şunlardır;

 • Boşanmış olan kişilerin boşanma kararları ülkemizde geçersiz sayılır,
 • Boşanma kararı geçerli olmayan kişiler, yasalar önünde evli olarak gözükmeye devam ederler.
 • Hala yasalar önünde evli olan çiftler birbirlerinden mirasçı olabilmektedirler.
 • Kişilerin boşanma kararları neticesinde kazanılmış yasal bir hakları varsa ( velayet ya da nafaka gibi) bu haklarını kullanamazlar.

Yukarıda yer alan durumlar, tanıma ve tenfiz davasının açılmadığı takdirde yaşanabilecek en temel problemlerdir. Bunun haricinde kişilerin karşılaşabilecekleri başka ciddi sorunlarda mevcuttur.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nasıl Açılır?

Pek çok kişi tarafından karıştırılan tanıma ve tenfiz davaları kesinlikle yeni bir boşanma davası değildir. Bu davalar sadece yabancı mahkemelerde alınan kararların Türk kamu ve yargı sistemine olan uygunluğunu incelemek için açılır. Aynı zamanda tanıma ve tenfiz davası açmak için kişilerin Türkiye’ye gelme zorunlulukları da bulunmamaktadır. Bu kişiler, avukatlarına verecekleri vekâlet ile tanıma ve tenfiz davasını açma işlemini başlatabilirler. Tanıma ve tenfiz davası için boşanan kişilerin boşanma davalarının yabancı mahkemelerde kesin bir sonuca bağlanmış olması, dava açılmadan önce bilinmesi gereken diğer bir önemli durumdur. Tanıma ve tenfiz davaları asla sonuçlanmamış bir dava için açılamaz. Tanıma ve tenfiz davalarını açarken kişilerin bir bilirkişi ile çalışması dava sürecinin hem kısa sürede neticelenmesine hem de dava sürecinin olumlu olarak sonuçlanmasına neden olan en önemli durumdur.   Guntramsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası   hakkında daha geniş kapsamlı bilgi edinmek isteyen kişiler,   Guntramsdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Haag Tanıma ve Tenfiz Davası Haag Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Haag Tanıma ve Tenfiz Davası; yurt dışında yaşayan ve boşanmış olan yüzlerce kişiyi yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davaları, hakkında en fazla sorunun yaşandığı davalardandır. Yeni düzenlemeler ile OHAL kapsamı çerçevesinde pek çok yasal sistemde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerden bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalarının kapsamları ile ilgili olan değişikliklerdir. Peki, yüzlerce kişiyi yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davaları nedir?

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde yaşayan ve bu ülkeler içerisinde boşanmış olan kişilerin boşanma kararlarının Türk hukuk sistemine ve kamu düzenine göre uygunluğunun incelenmesi için açılan dava türleridir. Tanıma davaları, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarınca tanınmasını sağlarken, tenfiz davaları ise bu kararların eğer bir hükmü varsa bu hükümlerin uygulanabilmesini sağlayan önemli davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları açmadan, boşanan kişiler ülkemiz yasalarınca boşanmış sayılmazlar. Açılmadığı takdirde pek çok sorunu beraberinde getiren davalardan biri olan tanıma ve tenfiz davaları, kişilere en temel olarak yeniden evlenememe engeli koyar. Aynı zamanda hala evli gözüken çiftler, birbirleri üzerinde miras hakkı da iddia edebilmektedirler.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Başka ülkelerde açılan boşanma davalarının ülkemizde geçerli olmasını sağlamak için kişilerin öncelikli olarak gereken belgeleri toplayıp Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bunun için kişilerden istenilen belgeler ise şunlardır;

 • Başka bir ülkede boşandığınıza dair mahkeme kararı,
 • Boşanma davasının kesinleştiğini gösteren bir yazı,
 • Mevcut ülkede yer alan konsolosluklardan alınacak olan bir apostile,
 • Boşanma kararının Türkçeye tercüme edilmiş hali,

Yukarıda belirtilen evrakları tamamlandığında, kişiler tanıma ve tenfiz davası için yerel mahkemelere başvuruda bulunabilirler. Bu davalar açılırken kişilerin destek alması oldukça önemlidir. Dava sürecinin yıldırıcı olması ve karışık bir sisteme sahip olmasından dolayı bu alanda size en fazla destek verecek olan Helvacı Hukuk Ofisi, yılların tecrübesine sahip bir firmadır. Haag Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler bu alanda oldukça deneyimli olan Mehmet Ali Helvacı ile Haag Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilirler.

Hainburg Tanıma ve Tenfiz Davası Hainburg Tanıma ve Tenfiz Davası

Hainburg Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen müvekkillerimiz bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi firmamız ile iletişime geçerek alabilirler. Son zamanların en fazla merak edilen konularından birisi olan tanıma ve tenfiz davaları, yeni çıkan düzenlemeler ile kabul edilmiş olan davalarıdır. Herkesin oldukça merak ettiği tanıma ve tenfiz davaları nedir peki?

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde yaşayan yüzlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli davalardandır. Bu davalar, yurt dışında açılmış olan bir boşanma davası kararını ülkemizde geçerli hale getiren dava türüdür. Bu davalar açılmadan kişiler boşanma davalarının kararlarını ve bu kararlara bağlı olan haklarını kullanamazlar. Açılmadığı takdirde kişileri oldukça zor durumlara düşüren bu davalar, istenildiği takdirde yurt dışından dahi açılabilen dava türleridir. Pek çok kişinin yanlış bildiği konulardan bir tanesi de bu davaları açmak için kişilerin Türkiye’ye gelmek zorunda olduklarıdır. İstenildiği takdirde avukata vekâlet verilerek açılabilen bu davalar aslında bilinenin aksine oldukça kolay olan davalardır. Boşanan tarafların her ikisinin de tüm belgelerinin tam olması ve verdikleri beyanların doğru olması üzerinde tek celsede halledilebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açmadan kişiler yeniden evlenemezler. Ayrıca tanıma ve tenfiz davalarının açılmadığı durumlarda boşanan taraflar birbirleri üzerinde miras hakkı iddia edebilmektedirler. Böylesi sorunlar yaşamamak için tecrübeli ve alanında uzman avukatların da önerdiği gibi tanıma ve tenfiz davaları bir an önce açılmalıdır. Uzun vadede pek çok sorun yaratabilecek olan tanıma ve tenfiz davaları, kişileri psikolojik olarak da oldukça zorlayacak olan dava süreçlerine sahiptir. Bu davaların açılması için gereken en önemli şart; kişilerin yabancı mahkemelerde açmış oldukları boşanma davalarının kesin bir sonuca ulaşmış olmasıdır. Kesin bir sonuca ulaşmamış olan davalar için tanıma ve tenfiz davaları açılamaz. Özellikle Hainburg Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında genel bilgi almak isteyen kişiler, Hainburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşüp kendisinden gereken bilgileri rahatlıkla alabilirler. 

Heidenreichstein Tanıma ve Tenfiz Davası Heidenreichstein Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Heidenreichstein Tanıma ve Tenfiz Davası; yurt dışında boşanan kişilerin boşanma davalarının ülkemizde geçerli olmasını sağlayan bu davalar, yeni çıkan kararname ile açılması zorunlu davalar kategorisinde yer almaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları genel olarak, yabancı mahkemelerin kararlarını inceleme esasına dayanan davalardır. Yabancı ülkelerin hukuk sistemlerinin ülkemiz hukuk sisteminden tamamen farklı ve bağımsız olmasından ötürü bir zorunluluk haline gelen bu davalar, boşanan kişiler için oldukça önemli dava türleridir. Yakın zamanlarda pek çok kişi, yurt dışında boşanmış olmasına rağmen Türk nüfus müdürlüklerinde evli olarak gözüktüklerinden dolayı ve buna benzer şikayetler ile firmamıza başvurmuştur. Bu durumun temel sebebi tanıma ve tenfiz davalarının açılmaması durumudur.

Tanıma ve Tenfiz Davası Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları hakkında bilinen en yanlış konu, bu davaların yeni bir boşanma davası olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkeme kararlarını incelemek için açılır ve bu kararlar eğer Türk kamu ve hukuk sistemine uygun ise davanın geçerliliği sağlanır. Tanıma ve tenfiz hakkında önemli olan diğer bir durum ise bu davaların herhangi bir süre kısıtlamasına sahip olmadığıdır. Kişiler bu davaları uygun oldukları anda açabilirler. Ancak pek çok kişi tarafından tavsiye edilen şey; tanıma ve tenfiz davalarının bir an önce açılması gerektiğidir. Bunun sebebi ise kişilerin, boşanma davasından sonra aralarında iletişimin kopmasından kaynaklanan davaların başlatılamama süreçleridir. Bu davalar boşanan tarafların mevcut haklarını kullanmalarını sağlayan davalar olduğu için kişilerin vakit kaybetmeden tanıma ve tenfiz davalarını açmaları önerilir. Tanıma ve tenfiz davası açılırken kişiler kesinleşmiş bir davanın üzerine bu davaları açabileceklerini bilmelidirler. Tanıma ve tenfiz davaları kesin olmayan hiçbir dava için açılamaz. Yurt dışında bulunan ve özellikle Heidenreichstein Tanıma ve Tenfiz Davası hakkından detaylı bilgi almak isteyen kişiler, Heidenreichstein Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak bu alanda oldukça deneyimli olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir ve kendisinden tanıma ve tenfiz davası süreci hakkında önemli bilgileri alabilirler.

Herzogenburg Tanıma ve Tenfiz Davası Herzogenburg Tanıma ve Tenfiz Davası

Herzogenburg Tanıma ve Tenfiz Davası; Tanıma ve tenfiz davaları son zamanlarda oldukça sorun haline dönüşen ve müvekkillerimiz tarafından en fazla sorulan davalardır. Genel anlamı itibariyle tanıma ve tenfiz davaları; yurt dışında açılmış olan boşanma davalarının ülkemiz yasalarına göre nasıl bir görüntüye sahip olacağıdır. Bu konu son zamanlarda oldukça fazla tartışılan bir konudur. Yapılan son düzenlemeler ile yabancı ülkelerde yaşayan kişilerin boşanma davalarının ülkemizde bir geçerliliği bulunmamaktadır. Yabancı ülkelerde açılan boşanma davalarının ülkemizde geçerli sayılabilmesi için tanıma ve tenfiz davaları açmak zorunlu hale getirilmiştir. Tanıma ve tenfiz davaları açmadan kişiler, mevcut yasal haklarını ülkemiz sınırları içerisinde kullanmadıkları gibi yasalar önünde de evli olarak gözükmeye devam ederler. Bu durum hem kişiler arasında pek çok soruna sebep olmakta ve kisilerin yasal haklarını kullanmalarına sınırlılık getirmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Zorunludur?

Tanıma ve tenfiz davaları açmadan kişiler yasal haklarını kullanma durumuna sahip değillerdir. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemelerde kesinleşen boşanma kararlarını ülkemiz yasalarına göre değerlendirmek ve incelemek için açılır. Böylesi bir durumda kişilerin dava sonuçları Türk kanunlarına ve kamu sistemine uygun değilse, açılan davalar olumsuz olarak sonuçlanacağı için kişiler ülkemizde evli olarak gözükmeye devam edeceklerdir. Toplumda bilinen en yanlış konulardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalarının yeni bir boşanma davası olarak görülmesidir. Bu durum tamamen yanlıştır. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemelerin kararları hakkında yeni bir değerlendirme yapar. Bu davaların açılması için kesin bir süre sınırı olmasa da tarafların ilk olarak dikkat etmeleri gereken durum, bu davaların hemen açılması gerektiğidir. Uzatılan ve açılmayan davalar kişilerin oldukça gecikmeli haklarına ulaşmalarına neden olur. Tanıma ve tenfiz hakkında uzun yıllar çalışan ve bu alanda oldukça kapasiteli bir deneyime sahip olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine dava sürecindeki her alanda yardımcı olmaktadır. Herzogenburg Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için Herzogenburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşülebilir ve kendisinden detaylı bilgi alınabilir. 

Himberg Tanıma ve Tenfiz Davası (Himberg Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız olan bir ülkenin yargı sistemine hiçbir ülke müdahale edememektedir. O ülke hukuk ve yargı sistemini kendi belirleyerek adalet anlayışını sağlamaktadır. Adalet kavramı da her ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bundan dolayı bir ülkenin mahkemesinde verilen bir karar yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Ancak farklı bir ülkede verilen bazı hukuk kararlarının Türkiye’de geçerli olması gerekebilmektedir. Bu gibi durumda da Himberg tanıma ve tenfiz davası açılması lazımdır.

Bu tür davalar bir ülkenin mahkemesinde alınan hukuki bir kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için açılan davalardır. Örneğin Avusturya’da boşanmış bir Türk vatandaşı bu kararın Türkiye’de de tanınması ve icra edilebilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Bu davalarda hizmet veren Himberg tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Aksi halde bu kararın Türkiye’de bir hükmü olmayacaktır. Tanıma ve tenfiz davaları hükmü kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Kesin karar çıkmamış bir dava için tanıma ve tenfiz talep edilememektedir.

Bu davalar özellikle boşanma gibi durumlarda büyük öneme sahiptir. Farklı bir ülkede boşanmış kişiler tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi konularda karar çıkartamayacaktır. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz oldukça önemlidir. Bu davaların açılabilmesi için gerekli olan belgeler ise şunlardır:

 • Açılan davada çıkmış olan kararın aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğuna ilişkin belge,
 • Apostil şerhi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Farklı dilde olan belgelerin tercüman tarafından yapılmış ve noterden onaylatılmış tercümesi.

Bu belgeleri ilgili mahkemeye teslim eden kişiler davalarını açabilmektedir. Bu gibi evrak işleriyle uğraşmak istemeyen kişiler ise vekil avukat tayin ederek işlemleri avukatına bırakabilmektedir. Himberg tanıma ve tenfiz davası açacak kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek onun vekaleti eşliğinde davaların sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılabilmesini sağlayabilmektedir.

Hollabrunn Tanıma ve Tenfiz Davası (Hollabrunn Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Örneğin Avustralya’da boşanmış olan Türk vatandaşları bu boşanma kararının Türkiye’de de hükmü olmasını isteyebilmektedir. Bu durumda da Hollabrunn tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma farklı bir ülkenin mahkeme kararının tanınması anlamı taşımaktadır. Bu tanınan kararın icra edilmesi için de tenfiz işlemi yapılmalıdır. Bu davanın sürecinin kolay bir şekilde atlatılabilmesi için Hollabrunn tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfizin Önemi

Yabancı bir ülke mahkemesinin verdiği bir kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu dava açılmadığı durumlarda yabancı bir ülkede karar çıksa bile bu kararın Türkiye’de hiçbir hükmü olmayacaktır. Özellikle boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi oldukça önemlidir.

Farklı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları boşanma davalarını Türkiye’de açabildiği gibi yaşadıkları ülkede de açabilmektedir. Yaşadıkları o ülke mahkemesince boşanan kişilerin Türkiye’de yeniden boşanma davası açmasına gerek yoktur. Tanıma ve tenfiz davasının açılması bu boşanma kararının tanıması için yeterli olmaktadır.

Boşanma kararları yabancı bir ülke mahkemesince verilmiş kişiler tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece Türkiye yetkilileri karşısında evli sayılmaya devam edecektir. Bu durum da pek çok konuda problemler yaşanmasına neden olacaktır. Dava açılmadığı sürece kişilerin sorunlar yaşayacağı konular şunlar olacaktır:

 • Yeniden evlenememe,
 • Çocuk velayetini paylaşamama,
 • Ortak olan malların satışını yapamama,
 • Malların paylaşımlarını gerçekleştirememe,
 • Tazminat ya da nafaka gibi ödemeleri talep edememe.

Bu konularda sorunlar yaşanmaması adına tanıma ve tenfiz davaları açılması şarttır. Davayı açabilmek için gerekli olan belgelerin toplanması ve bu belgelerle ilgili mahkemeye gidilmesi gereklidir. Bu işlemlerini gerçekleştiren kişiler davalarını açabilmektedir.

Türkiye’ye gelerek mahkeme işlemleri ile uğraşacak vakti olmayan kişiler ise avukata vekalet vermelidir. Hollabrunn tanıma ve tenfiz davası açması gerekli olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek kendisine vekalet verebilmekte ve tüm mahkeme işlemlerinin sorunsuzca halledilebilmesini sağlayabilmektedir.

Horn Tanıma ve Tenfiz Davası (Horn Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen bir kararın Türkiye’de herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bir ülkede alınan hukuk kararı yalnızca o ülke içerisinde geçerli olmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi istenmektedir. Bunun için de Horn tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Bu davalar farklı bir ülke mahkemesinin verdiği hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da oldukça önemlidir. Davayı açabilmek için de Horn tanıma ve tenfiz avukatı ile iletişime geçmek kişilere fayda sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Nedenlerden Dolayı Açılabilir?

Farklı bir ülkede evlenmiş kişiler bu evlilik kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Ayrıca yabancı bir ülkede evlat edinenler de Türkiye’de muhakkak bu davaları açmalıdır. Bunların yanı sıra tanıma ve tenfiz davalarına en çok başvurma nedenlerinden bir tanesi boşanmalardır.

Yurtdışında yaşayan pek çok Türk vatandaşları vardır. Bu vatandaşlar yaşadıkları ülkelerde boşanabilmektedir. Bu boşanma kararının da Türkiye’de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davaları açılmalıdır. Yoksa kişiler Türk yetkilileri önünde evli sayılmaya devam edecektir. Bu durum da problemler yaşanmasına neden olacaktır. Sorunlar ile karşılaşmamak adına da tanıma ve tenfiz davaları önemlidir.

Tanıma ve Tenfi Davaları İçin Görevli Mahkemeler

Tanıma ve tenfiz davarlı sulh mahkemelerinde görülememektedir. Bu mahkemeler için başvurulması gereken adres genel olarak asliye hukuk mahkemeleridir. Gerekli evraklarını edinen kişiler bu mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Fakat tanım ve tenfizi istenene dava kararı boşanma gibi aile hukukuna ilişkin ise bunun için görevli olan mahkeme aile mahkemesidir.

Boşanma kararları için tanıma ve tenfiz davası açacak kişiler istenen evraklarını toparlayarak aile mahkemelerine gitmelidir. Bu mahkemede davasını açan kişiler tanıma ve tenfiz taleplerini gerçekleştirebilmektedir. Mahkemeye gidip gelme ve evrak işlemleri ile uğraşmak istemeyen kişiler ise avukata vekalet verebilmektedir. Bundan dolayı Horn tanıma ve tenfiz davası açmak için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

Klosterneuburg Tanıma ve Tenfiz Davası (Klosterneuburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Avusturya’da yaşayan pek çok Türkiye vatandaşı bulunmaktadır. Bu ülkede yaşayan evli çiftler boşanma davaları açmak istediklerinde Avusturya mahkemesine başvurabilmektedir. Avusturya mahkemesince verilmiş bu boşanma kararının Türkiye’de doğrudan bir hükmü olmayacaktır. Bunun için Klosterneuburg tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davaları boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamaktadır. Bu davayı açmayan kişiler Türkiye’de evli olarak kabul edilmeye devam edecektir. Bu durum da mal paylaşımı, çocuk velayeti gibi konularda sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Ayrıca kişiler hala evli olmaya devam edecekleri için farklı kişilerle evlenme işlemlerini de gerçekleştiremeyeceklerdir. Bunun için de yapılması gereken şey Klosterneuburg tanıma ve tenfiz avukatı eşliğinde tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Vekil Avukatın Rolü

Bu davaların açılabilmesi için avukata vekalet verilme şartı aranmamaktadır. Fakat vekil avukat ile götürülen dava kişilere pek çok konuda avantajlar sağlayacaktır. Vekil avukat davanın açılması için gerekli olan tüm evrakların toparlanması konusunda müvekkillerine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra davanın açılması için evrak işlerinin halledilmesi adına yetkili mahkemeye gidip gelme işlemleri ile de avukat ilgilenecektir.

Avukata vekalet vermek tanıma ve tenfiz davalarında önemli olabilmektedir. Bu davalar bazı zorlukları barındırabilmektedir. Yaşanabilecek sıkıntıların da kolayca atlatılmasını avukatlar sağlayacaktır.

Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye’de bulunma imkanları olamayabilmektedir. Bu kişiler de tanıma ve tenfiz davasını açmayı geciktirebilmektedir. Ancak tanıma ve tenfiz davalarının geciktirilmesi farklı sorunlar ile uğraşılması anlamına gelebilmektedir. Bundan dolayı uzmanlar tarafından tanıma ve tenfiz davasının bir an önce açılması tavsiye edilmektedir.

Türkiye’ye gelme şansı olmayan kişilerin yapmaları gereken tek şey avukata vekalet vermektedir. Şayet kişiler vekil avukat tayin ederlerse mahkemede bulunma zorunluluğunu da ortadan kaldıracaklardır. Vekil avukatlar müvekkilleri adına mahkemede bulunabilecektir. Bu kişiler Türkiye dahi olmasa da tanıma ve tenfiz işlemlerini avukatları aracılığıyla gerçekleştirebilecektir.

Tüm bu nedenlerden dolayı Klosterneuburg tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmektedir.

Korneuburg Tanıma ve Tenfiz Davası (Korneuburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin hukuk sistemine müdahale edilememektedir. Aynı zamanda farklı bir ülke verilen bir mahkeme kararının doğrudan o ülkede geçerli olmasını beklemek de mümkün değildir. Örneğin Avusturya’da yaşayan bir Türk vatandaşı yaşadığı bu ülke mahkemelerine başvurarak boşanabilmektedir. Bu boşanma kararının da Türkiye’de doğrudan bir hükmü olmayacaktır. Bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Korneuburg tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır.

Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece kişiler Türkiye’de evli olarak görüleceklerdir. Bu durum da pek çok konuda sorunlar ile karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır. Tanıma ve tenfiz davalarının sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için de Korneuburg tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Bu davalar için avukata vekalet verme şartı yoktur. Ancak büromuz avukatının deneyimi ile mahkeme süreci çok kolay bir şekilde atlatılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Türkiye’de Olmak Şart Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemlidir. Özellikle yurtdışında yaşayan Türkler için bu davalar büyük öneme sahiptir. Farklı bir ülkede yaşayan ve o ülke mahkemesince boşanan vatandaşların Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Dava açılmazsa yaşanabilecek problemlerden bazıları şunlar olacaktır:

 • Yeniden evlenememe,
 • Tazminat ya da nafaka gibi taleplerde bulunamama,
 • Mal paylaşımlarını gerçekleştirememe,
 • Mal satışlarını yapamama,
 • Varsa çocuk velayetini paylaşamama.

Bu sorunlar ile karşılaşılmaması adına tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davalar için avukat vekaletine gerek olmasa da vekil avukatlar davacıların işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarında eksik ya da yanlış belge teslim edilmesi davanın açılamamasına neden olacaktır. Vekil avukatlar da tüm evrakların eksiksiz bir şekilde yetkili mahkemeye teslim edilmesini sağlayacaklardır. Bunların yanı sıra avukatın sağladığı en önemli avantaj kişilerin mahkemede bulunma zorunluluğunun olmamasıdır. Avukatla müvekkilleri yerine mahkemede olabilmektedir. Yani kişiler Türkiye’de olmasalar bile vekil avukat tayin ederek işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlayacaktır.

Bu nedenlerden dolayı avukatın rolü oldukça önemlidir. Korneuburg tanıma ve tenfiz davası açacak kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’yı vekil avukat olarak tayin edebilmektedir.

Kottingbrunn Tanıma ve Tenfiz Davası (Kottingbrunn Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi tanıma ve tenfiz davalarıdır. Bu davalar yabancı bir ülke mahkemesinin vermiş olduğu hukuk kararının Türkiye’de de tanınmasını ve icra edilmesini sağlamaktadır. Örneğin Avusturya’da yaşayan ve o ülkede boşanan Türk vatandaşlarının Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri için Kottingbrunn tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Bu davalar büyük öneme sahiptir. Dava açılmadığı durumlarda kişiler Türkiye yetkilileri huzurunda evli olarak görülmeye devam edeceklerdir. Bu durum da bazı sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Herhangi bir problem ile karşılaşmak istemeyen kişilerin de tanıma ve tenfiz davası açması şarttır. Bu davalar hakkında detaylı bilgi için ise Kottingbrunn tanıma ve tenfiz avukatı başvurulabilecek adreslerdendir. Büro avukatımız kazandığı deneyimler ile davaların sorunsuz ilerleyebilmesini sağlamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Ne Zaman Açılmalı?

Yabancı mahkemenin vermiş olduğu bir dava kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu davalar kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Bir kişinin yabancı bir ülkede açmış olduğu davada henüz karar çıkmamış ise onun için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.

Bunlardan dolayı boşanma kararı kesinleşmesinin ardından tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir. Davanın açılabilmesi için süre kısıtlaması ile ilgili bir madde kanunda yer almamaktadır. Yani kararın kesinleşmesinin ardından kişiler istedikleri zaman davalarını açabilmektedir.

İlgili kanunda herhangi bir süre kısıtlaması bulunmasa da tanıma ve tenfiz davalarının en kısa sürede açılması önemlidir. Boşanma tanıma ve tenfizi davası açılabilmesi için karşı tarafa tebligat iletilmesi gerekmektedir. Bu tebligat davalı tarafın eline ulaşmadığı durumlarda dava da açılamamaktadır. Böylesi bir problem ile karşılaşmamak adına tarafların adres bilgilerinde değişiklik olmadan tanıma ve tenfiz davaları açılması önemli bir konudur.

Tarafların adres bilgilerinin olmadığı durumlarda dava süreci fazlaca uzayabilmektedir. Tanıma ve tenfiz dava sürecinde herhangi bir sorun ile karşılaşmamak adına avukata vekalet verilmesi yararlı olacaktır. Kottingbrunn tanıma ve tenfiz davası için de Av. Mehmet Ali Helvacı vekil olarak tayin edilebilmektedir.

Krems Tanıma ve Tenfiz Davası (Krems Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülke mahkemesinde verilmiş olan bir dava kararının Türkiye’de doğrudan bir geçerliliği yoktur. Önceden yabancı bir ülke mahkemesince boşanmış kişiler bu kararın Türkiye’de hükmü olmamasından dolayı sıkıntılar yaşayabilmekteydi. Bundan dolayı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelere göre yurtdışında yaşayan ve yaşadığı ülke mahkemesince boşanmış kişilerin Krems tanıma ve tenfiz davası açması kararın Türkiye’de de sayılması için yeterli olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir?

Tanıma yabancı bir ülkenin mahkemesinin vermiş olduğu bir kararın Türkiye’de de tanınması anlamına gelmektedir. Tanınan bu kararın bir de icra edilmesi gereklidir. Bu için de tenfiz işlemi yapılmalıdır. Yani örneğin Avusturya’da yaşayan bir Türk vatandaşı o ülke mahkemesince boşanmış ise bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması şarttır.

Kolay bir süreçmiş gibi görülen bu davalar kendi içlerinde bazı karmaşık durumları barındırabilmektedir. Bundan dolayı davayı açabilmek için avukat vekaleti şart olmasa da Krems tanıma ve tenfiz avukatı ile yürütülecek dava süreci davacılar adına büyük yararlar sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Davalı Tarafın Adresi Bilinmiyorsa

Boşana tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için gerekli olan belgelerin aile mahkemesine teslim edilmesi gereklidir. Bu evrakların mahkemeye sunulmasının ardından karşı tarafa tebligat iletilmesiyle dava açılabilmektedir. Bu davaların açılabilmesi için davalı tarafa tebligat iletilmesi şarttır.

Bu nedenden dolayı tarafların adres bilgilerinin biliniyor olması oldukça önemli bir konudur. Şayet karşı tarafın adres bilgisi yok ise bu durum davayı çıkmaza sokabilmektedir. Böylesi bir durumda yapılması gereken şey adres bilgisine ulaşılabilmesi için arayışlara girilmesidir. Şayet kişi yurtdışında yaşıyorsa o ülkenin yetkilileri ile de iletişime geçilmeli ve davalının bilgilerine ulaşılabilmesi için adımlar atılmalıdır.

Böyle bir problem dava sürecini fazlaca uzatacaktır. Bundan dolayı herhangi bir sorun yaşamak istemeyen kişiler bir an önce davalarını açmalıdır. Krems tanıma ve tenfiz davası için de Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

Laa Tanıma ve Tenfiz Davası (Laa Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkenin mahkeme kararının Türkiye’de bir hükmü olmayacaktır. Yani kişiler yabancı bir ülkenin mahkemesince boşanmış olsalar dahi Türkiye’de evli sayılmaya devam edecektir. Bu durumda pek çok soruna yol açabilmektedir. Örneğin taraflardan birisi mallarını satmak isterlerse bu konu da problemler ile karşılaşacaktır. Ayrıca evli sayılmaya devam edileceği için varsa çocukların velayet paylaşımı da söz konusu olmayacaktır. Bundan dolayı Laa tanıma ve tenfiz davası açılmadı gereklidir.

Bu davayı açabilmenin temel koşulu yurtdışında açılmış boşanmada davasında kesin kararın çıkmasıdır. Devam eden mahkeme süreçlerine dair tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu önkoşulu sağlayan kişiler şu belgeleri edinmelidir:

 • Mahkeme kararının aslı,
 • Verilen kararının kesinleşmiş olduğunu gösteren belge ya da şerh,
 • Bu belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,
 • Apostil,
 • Varsa vekil avukata verilen vekaletname.

Bu belgeler ile aile mahkemelerine giderek boşanma tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Bu davalarda da Laa tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önem arz etmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer?

Yurtdışında boşanmış kişilerin bu boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olması adına tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu dava açılırken ilk yapılması gereken şey gerekli olan belgeler ile yetkili mahkemeye başvurulmasıdır. Bu başvurunun ardından taraflara tebligat iletilmektedir. Bu tebligatın iletilmesi halinde de dava açılabilmektedir.

Davanın açılabilmesi adına karşı tarafa tebligat gönderilmesi şarttır. Şayet kişinin adresi biliniyorsa dava kısa sürede sonuçlanabilmektedir. Fakat davalının adresi bilinmiyorsa dava süreci karmaşık bir hal almaktadır. Bu durumda ilk olarak adres araştırması yapılması gereklidir. Kişilerin adresinin bulunabilmesi için de yetkili merciler ile de iletişime geçilmelidir.

Tanıma ve tenfiz davasının ne kadar süreceği taraflara ne kadar sürede ulaşılacağına göre değişkenlik göstermektedir. Davalı tarafa ne kadar kısa sürede tebligat iletilirse dava süreci de o kadar kısa sürecektir. Laa tanıma ve tenfiz davası açmada yaşanabilecek sorunların üstesinden kolayca gelebilmek için Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verilerek dava süreci takip edilebilmektedir.

Lahey Tanıma ve Tenfiz Davası

Hollanda Krallığı hükümetinin, bakanlıklarının, parlamentonun, Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin ve Hollanda Devlet Konseyi’nin bulunduğu şehir olan Lahey Tanıma ve Tenfiz Davası konularında, bu şehirde yaşayan pek çok Türk Vatandaşı için hizmet vermektedir. Resmi verilere göre Hollanda genelinde yaklaşık 400 bin Türk vatandaşı yaşamaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları da yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını birinci dereceden ilgilendiren bir konudur. Her ülkenin kendi yargı organlarının verdikleri karar o ülkenin sınırları içinde geçerli olur. Bu kararların Türkiye’de kabul edilmesi ve yürürlülüğe konması için asliye hukuk mahkemelerine tanıma ve tenfiz davaları açmak gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Türkiye’de evlenip yurtdışında yaşayanlar ya da yurt dışında evlenerek büyükelçilik ve konsolosluklar vasıtasıyla evliliklerini Türkiye’ye bildiren Türk Vatandaşlarının olası bir resmi ayrılık, boşanma durumlarında bu kararın Türkiye’de de tanınmasını sağlamak için öncelikle ülkemizde Tanıma davası açmaları gerekir. Bu dava neticesinde söz konusu boşanma kararı ülkemiz yasalarınca incelenerek tanınmış olur.

Tenfiz davalarında ise yurtdışı mahkemelerinin verdiği, icrası gereken bir kararın Türkiye’de yürürlüğe girmesi için başvurmak anlamına gelir. Tenfiz davasında, bir önceki Tanıma davasından farklı olarak burada kararın yürürlüğe girmesi ve uygulamaya konması durumları söz konusudur. Hükmün icrası anlamına da gelecek Tenfiz davası neticesinde nafaka, velayet, mal paylaşımı, veraset, tazminat gibi icrası istenen durumların ülkemiz mahkemelerince karara bağlanarak uygulamaya konması talebi ile açılan davalardır. Tüm özel hukuk davaları için geçerli olan tanıma ve tenfiz davaları, sadece davaya taraf kişiler tarafından değil, hukuki yararı olan herkes tarafından açılabilmektedir.

Hollanda’nın pek çok şehrinde olduğu gibi Lahey Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen Türk vatandaşları hususiyetle Türkiye’ye gelmeden yurt dışından tanıma ve tenfiz dosyalarını takip edebilmeyi istemektedirler. Dava sürecini alanında uzman hukukçuların desteğiyle yönetebilmek için Lahey Tanıma ve Tenfiz Avukatı desteği almak çok önemlidir. Böylece dava süreçlerini çok daha yakından takip edebilirler. Uluslararası özel hukuk ve boşanma hukuku alanında uzman, tecrübeli ve başarılı bir avukat olan Mehmet Ali HELVACI tanıma ve tenfiz davaları için en çok tercih edilen avukatlardan birisidir.

Langenlois Tanıma ve Tenfiz Davası (Langenlois Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği gereğince o ülkenin hukuk ve yargı sistemine kesinlikle müdahale edilememektedir. Bir ülkede alınan mahkeme kararı da yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Bir ülkede verilen bir kararın farklı bir ülkede de doğrudan geçerli olmasını beklemek doğru değildir. Bundan dolayı Avusturya’da yaşayan ve o ülkede boşanan Türk vatandaşlarının bu boşanma kararları Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bu kararın Türkiye’de de hükmü olmasını isteyen kişiler de Langenlois tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşları yaşadıkları ülkede boşandıklarında Türkiye’de boşanmış olarak kabul görmediklerinden dolayı birçok konuda sorunlar yaşayabilmektedir. Bu problemlerin yaşanmaması adına da Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’daki düzenlemeler ile tanıma ve tenfiz davaları açılarak farklı bir ülkede alınan mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olması sağlanabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılabilmesi İçin Yapılması Gerekenler

Tanıma ve tenfiz davası açılmış davanın kesinleşmiş mahkeme sonucu için açılabilmektedir. Yani bu davanın açılabilmesi için ön koşul kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmasıdır. Kendisi adına bu karar çıkmış kişiler istedikleri zaman tanıma ve tenfiz davalarını açabilmektedir. Boşanma tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için de gerekli olan belgeler şu şekildedir:

 • Mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı,
 • Bu boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösteren belge,
 • Farklı bir dilde olan belgelerin yeminli tercümesi,
 • Apostil,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport.

İstenen bu belgelerini edinen kişiler aile mahkemelerine giderek boşanma tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için işlemlerini başlatabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için karşı tarafa tebligat ulaştırılmalıdır. Şayet davalının adres bilgisi değişmiş ve yeni adresi bilinmiyorsa bu durum davayı zor bir hale sokabilmektedir. Fakat karşı tarafın eline tebligat kısa sürede ulaşırsa davanın sonuçlanması da o kadar kolay olacaktır.

Langenlois tanıma ve tenfiz davası açabilmek için avukat zorunluluğu olmasa da vekil olarak avukat tayin edilmesi büyük avantaj sağlayacaktır. Bundan dolayı Langenlois tanıma ve tenfiz avukatı olan Av. Mehmet Ali Helvacı vekil avukat olarak tercih edilebilmektedir.

Langenzersdorf Tanıma ve Tenfiz Davası (Langenzersdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkede yaşayan Türkiye vatandaşlarını en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi tanıma ve tenfiz davalarıdır. Özellikle farklı bir ülke mahkemesince boşanmış kişilerin bu davalara başvurmaları gerekmektedir. Bir ülkede alınan bir mahkeme kararının yalnızca o ülkede geçerliliği bulunmaktadır. Bu kararın farklı bir ülkede de doğrudan geçerli olması beklenememektedir. Bundan dolayı da Avusturya’da boşanmış kişilerin Langenzersdorf tanıma ve tenfiz davası açması şarttır.

Bu davalar Avusturya mahkemelerince verilmiş boşanma kararının Türkiye’de de tanınmasını ve icra edilmesini sağlamaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için de Langenzersdorf tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Bu davalar karmaşık bazı süreçleri barındırabilmektedir. Yaşanabilecek sorunların kısa sürede halledilmesi adına tecrübeli bir avukatın varlığı önemli olacaktır. Bunun için de avukatlık büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Tanıma ve Tenfiz Davası Açması

Yabancı bir ülke mahkemesince boşanan kişilerin Türkiye’de de boşanmış olabilmeleri için tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Bu davaların açılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin ilgili mahkemeye teslim edilmesi gereklidir. Eksik belge ile davanın açılabilmesi mümkün değildir.

Boşanma tanıma ve tenfizi davası için yetkili olan mahkeme aile mahkemesidir. Evraklar ile aile mahkemelerine başvurarak tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Davanın açılabilmesi için bir başka şart ise davalının eline tebligat ulaştırılmasıdır. Tebligatın teslim edilememesi de davanın açılamamasına yol açmaktadır.

Tüm bu işlemlerini sorunsuz bir şekilde halleden kişiler görülecek olan duruşmaya katılarak tanıma ve tnfiz işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Fakat Türkiye’de yaşamayan kişilerin dava süreciyle uğraşması ve duruşmada yer alması zor olabilmektedir. Bunun için yapılması gereken şey avukata vekalet verilmesidir.

Davacı kişi bir avukata vekalet vermiş ise vekil avukat müvekkili adına tüm dava süreciyle ilgilenebilmektedir. Bundan dolayı vekil avukat tayin eden kişilerin duruşmaya gelme zorunluluğu da olmayacaktır. O yüzden Langenzersdorf tanıma ve tenfiz davası açacak olan ve Türkiye’de bulunamayacak olan kişilerin Av. Mehmet Ali Helvacı vekaleti ile davayı götürmeleri kendileri adına büyük yarar sağlayacaktır.

Gmünd Tanıma ve Tenfiz Davası Gmünd Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Gmünd Tanıma ve Tenfiz Davası; son zamanlarda hakkında en fazla soruya sahip olan konuların başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde boşanmış pek çok kişiyi yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve hukuk sistemi içinde yer alan en önemli davalardan olup, açılması zorunlu olan dava türleridir. Bu davaların açılması yeni yapılan düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmiştir. Aksi takdirde yabancı ülkelere açılmış olan boşanma davaları ülkemiz içerisinde geçerli olmayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı ülkelerde boşanan kişilerin boşanma davalarının geçerliliğini sağlamak üzere, tarafların Türk yerel mahkemelerine başvurmaları ile açılan davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan kazanılmış hiçbir hak kişiler tarafından kullanılamaz. Bu yüzden oldukça önemli olan ve mutlaka açılması gereken tanıma ve tenfiz davaları, boşanan kişilerin davalarının kesin olarak sonuçlandırılması ile bir an önce açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarını Açmak İçin Gerekli Bir Süre Sınırı Var Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Kişiler istedikleri an tanıma ve tenfiz davası için başvuruda bulunabilirler. Ancak burada unutulmaması gereken en önemli nokta; kişilerin tanıma ve tenfiz davasını en kısa zamanda açmaları gerektiğidir. Tanıma ve tenfiz davaları mevcut hakların geri kişiye iade edilmesini ve boşanma davalarının ülkemiz içerisinde geçerli olmasını sağlayan davalar olduğu için ne kadar erken açılırsa, kişiler o kadar az mağduriyet yaşarlar. Tanıma ve tenfiz davaları açılırken, davayı açan kişilerin mutlaka alanında uzman olan bir avukattan destek almaları gerekmektedir. Dava sürecinin karmaşık yapısı düşüldüğünde kişilerin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için bir uzman desteğine ihtiyaç duyacakları aşikârdır. Tanıma ve tenfiz alanında oldukça deneyimli bir avukat olan Mehmet Ali Helvacı müvekkillerine Gmünd Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında yardımcı olan ve Gmünd Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak destek veren uzman bir avukattır.

Gloggnitz Tanıma ve Tenfiz Davası Gloggnitz Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Gloggnitz Tanıma ve Tenfiz Davası; yurt dışında yaşayan pek çok müvekkilimizin son zamanlarda ortak sorunu haline gelen tanıma ve tenfiz davaları, boşanma davalarının geçerliliğini sağlayan en önemli davalardan bir tanesidir. Özellikle yurt dışında boşanmış olup, Türkiye’de nüfus kaydında hala evli olarak gözüken pek çok müvekkilimizin bizlere ulaşması ile bu durum oldukça büyük bir problem halini almaya başlamıştır. Yeni yapılan düzenlemelerden dolayı yurt dışında yaşayan vatandaşlar, artık bu ülkelerde boşandıkları takdirde boşanma kararlarının geçerliliğini sağlamak için ülkemizde bulunan yerel mahkemelere tanıma ve tenfiz davası açma başvurusunda bulunmalıdırlar. Bunun en önemli sebebi; kişilerin yabancı mahkemeler tarafından aldıkları boşanma sonuçlarının ülkemizde geçerli sayılmaması durumudur.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davaları bir nevi inceleme davaları olarak düşünülmektedir. Bu düşüncenin temel kaynağı ise yabancı ülkelerde sonuçlanan boşanma davalarının ülkemizde geçerli sayılması için tanıma ve tenfizle incelenmesi durumudur. Tanıma ve tenfiz davası, yabancı ülkelerin vermiş olduğu mahkeme kararlarını ülkemiz hukuk sistemine göre ve kamu düzenine göre inceler. Eğer alınan kararlarda herhangi bir sorun yok ise veya aykırılık bulunmuyorsa bu kararlar ülkemizde kabul edilir ve hükümleri uygulanmaya geçirilir. Ancak yurt dışında boşanmış olup ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta; tanıma ve tenfiz davalarının kesinleşmiş bir mahkeme kararına göre açılmasıdır. Sonucu belli olmayan hiçbir dava için tanıma ve tenfize gidilemez. Bu davalar açılırken, boşanan kişilere uzman bir kişi ile ortak hareket etmeleri önerilmektedir. Dava süreci boyunca uzman bir kişi ile çalışmak, kişilerin hem dava süreçlerini daha kolay hale getirecek hem de davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak olan en önemli faktördür. Bu alanda uzun yıllar çalışmış olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkil odaklı çalışan firmalardan bir tanesidir. Gloggnitz Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında merak ettiğiniz her şey için Gloggnitz Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirsiniz.

Gerasdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Gerasdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Gerasdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; pek çok kişinin oldukça merak sahibi olduğu tanıma ve tenfiz davaları, son zamanlarda hukuksal anlamda meydana gelen ve en büyük farklılaşmayı içeren dava türleridir. Tanıma ve tenfiz davaları genel anlamı ile yurt dışında açılmış olan boşanma davalarının ülkemiz içerisinde geçerli olmasını sağlayan davalardır. Tanıma ve tenfiz davası açmadan kişilerin yabancı ülkelerde açmış oldukları boşanma davaları ülkemiz içerisinde kabul edilmez. Bu durumun en önemli nedeni ise ülkeler arasında mevcut olan hukuksal farklılıkların olmasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tanıma davaları, yabancı mahkemelerde alınan boşanma davalarının ülkemizde hukuksal anlamda tanınmasını sağlayan davalardır. Bir anlamda inceleme davası olarak bilinen tanıma davaları, yabancı mahkemelerin kararlarını Türk kamu sistemini baz alarak inceler. Eğer yabancı mahkemelerde verilmiş olan bir boşanma davası içinde Türk kamu sistemine ve hukuk sistemine aykırı hükümler bulunuyorsa bu kararların ülkemizde geçerli olmasını reddeder. Tenfiz davaları ise; yabancı mahkemelerde sonuca bağlanan bir kararın kesinleşmiş bir hükmü varsa bu hükmün Türk yasalarına ve hukuk sistemine göre nasıl şekilleneceğini içeren davalardır. Hükümlerin ülkemiz içerisinde de uygulanabilir olması için tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekir. Bu davaların açılmadığı durumlarda kişiler kazanılmış yasal haklarını ülkemiz içerisinde kullanamayacakları gibi aynı zamanda hala yasal olarak evli gözükmeye devam ederler. Boşanan kişiler için oldukça önemli olan tanıma ve tenfiz davaları, boşanma kararları kesinleştikten sonra hemen açılması gereken dava türlerindendir. Yurt dışında ikamet eden çoğu vatandaşımızın akıllarına gelen ilk soru; tanıma ve tenfiz davalarının yeni bir boşanma davası olup olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davaları yeni bir boşanma davası değil, inceleme davaları olarak yorumlanabilir. Bu davalar, yabancı mahkeme kararlarını incelemek için açılan davalardır. Bu alanda başarılı hukuk firmalarından birisi olan Helvacı Hukuk Ofisi müvekkillerine dava sürecinde her kapsamda yardımcı olan firmalardan bir tanesidir. Özellikle Gerasdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Gerasdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile birebir iletişime geçebilirler.

Gablitz Tanıma ve Tenfiz Davası Gablitz Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Gablitz Tanıma ve Tenfiz Davası; yeni düzenlemeler ile oldukça farklılaşan tanıma ve tenfiz davaları, en fazla merak edilen konuların başında gelmektedir. Özellikle yurt dışında ikameti bulunan ve buralarda yaşayan kişiler, eğer boşanma davalarını yabancı mahkemelere açmışlar ise tanıma ve tenfiz davası açma zorunlulukları bulunmaktadır. Tanıma ve tenfiz davası açmadan boşanan kişiler, boşanma davalarının geçerliliğini ülkemiz üzerinde sağlayamazlar. Son dönemlerde pek çok müvekkilimizin sık olarak karşılaştığı sorunlardan en önemlisi; kişilerin yurt dışında boşanmalarına rağmen ülkemizde hala evli olarak gözükmeleridir. Bu durum her iki taraf içinde oldukça büyük problemlere sebep olan bir durumdur. Bu problemin kaynağı ise tanıma ve tenfiz davalarının açılmamasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Bir Durum Mudur?

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemelerin kararlarının incelenmesini ve Türk hukuk sistemine göre uygunluğunun kontrol edilmesi amacı ile şart koşulmuş davalardır. Bu davaları açmak zorunludur. Aksi takdirde kişiler Türk yasaları önünde evli olarak gözükmeye devam edeceklerdir. Böylesi bir durum kişilerin önüne oldukça zor problemler koyar. Özellikle boşanmadan sonra kazanılan temel hakların kullanılamaması oldukça problem yaratan bir durumdur. Tanıma ve tenfiz davaları hakkında merak edilen konulardan bir diğeri ise; tanıma ve tenfiz davalarını açmak için gereken süredir. Tanıma ve tenfiz davalarının her hangi bir süre sınırı yoktur. Ancak boşanma davaları kesinleştikten sonra açılabilmektedir. Henüz karar aşamasında olan davalar için tanıma ve tenfiz davaları açılamaz. Bu davalar açılırken kişilerin Türkiye’ye dava açmak için gelme zorunlulukları da bulunmamaktadır. Kendilerine yetkili olarak seçtikleri avukatlar aracılığı ile dava sürecini yurt dışından da halledebilirler. Tanıma ve tenfiz davaları açılırken uzman bir kişi ile çalışmak, boşanan kişilerin dava süreçlerini sorun yaşamadan atlatmalarını sağlar. Bu alanda oldukça vasıflı olan Helvacı Hukuk Ofisi, yılların deneyimi ile müvekkillerine en fazla destek veren hukuk firmalarından bir tanesidir. Gablitz Tanıma ve Tenfiz Davası açacak olan kişiler, Gablitz Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Ganserndorf Tanıma ve Tenfiz Davası Ganserndorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Ganserndorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için bizlere müracaat eden pek çok müvekkilimiz, özellikle tanıma ve tenfiz davaları konusunda oldukça fazla soruya sahiptir. Tanıma ve tenfiz davaları, son dönemde yapılan yeni düzenlemeler ile kabul edilmiş olan dava türlerinden bir tanesidir ve genel olarak yurt dışında boşanmış olan müvekkillerimizi yakından ilgilendirir. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararları inceleyen davalardır. Bundan önceki yıllarda yurt dışında boşanan çiftler, boşanma kararlarını konsolosluklara götürerek mahkeme kararlarını ülkemiz içerisinde de geçerli olarak saydırabilmekteydiler. Fakat yeni yapılan düzenlemeler ile bu durum ortadan kalktı ve kişiler tanıma ve tenfiz davası açmak zorunda kaldılar.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Neden Önemlidir?

Tanıma ve tenfiz davaları mantıksal anlamda bakıldığında, yabancı mahkeme karalarını Türk hukuk sitemine göre inceleyen davalardır. Eğer yabancı ülkelerde verilen bir mahkeme kararı ülkemiz hukuk sistemine aykırı ise kabul edilmeyecektir. Bu davalar bir nevi inceleme davaları olarak düşünülebilir. Ancak kişilerin bu durumu basite indirgememeleri gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan boşanma davaları geçersiz sayılacaktır. Özellikle bir hükme sahip olan kararların ülkemiz içerisinde geçersiz sayılması kişilerin pek çok alanda sorun yaşamasına zemin hazırlar. Bu yüzden uzman hukukçuların tavsiye ettiği şey; tanıma ve tenfiz davalarının bir an önce açılması gerektiğidir. Tanıma davası, yabancı mahkeme kararlarının ülkemiz içerisinde tanınmasını sağlarken, tenfiz davaları bu kararların hükümlerinin uygulamaya konmasını sağlar. Yurt dışında boşanma davası açan kişilerin bilmesi gereken en önemli detay ise, boşanma davalarının kesinleşmiş olması gerektiğidir. Boşanma davası kesinleşmemiş olan hiçbir dava için tanıma ve tenfiz davası açılamaz. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler mutlaka uzman desteği almalıdırlar. Uzman desteği alınmadan açılan davalar, yanlış usulde açılabilir ve bu da dava sürecinin uzamasına ya da olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu alanda pek çok hukuk firmasının önüne geçen Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine tanıma ve tenfiz davaları hakkında oldukça yardımcı olmaktadır. Ganserndorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler, Ganserndorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Mehmet Ali Helvacı ile bağlantıya geçebilirler.

Fischamend Tanıma ve Tenfiz Davaları Fischamend Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Fischamend Tanıma ve Tenfiz Davaları; tanıma ve tenfiz davalarının Ohal kapsamından sonra yeni gelen düzenlemeler ile değişmesi, pek çok kişiyi oldukça endişelendiren bir durum haline gelmiştir. Özellikle yurt dışında ikamet eden müvekkillerimizi yakından alakadar eden bu durum, kişiler için oldukça önemli olan durumların başında gelir. Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında boşanan vatandaşlarımızın Türk yasaları önünde de boşanmış olarak gözükmeklerini sağlayan önemli dava türleridir. Bu davaları açmadan kişiler yasalar önünde hala evli olarak gözükürler. Böylesi bir durumun yaşanması, hem boşanan çiftler arasında yeni bir soruna neden olmakta hem de boşanma davasının geçersiz olmasından dolayı kişilerin mevcut haklarını kullanamamalarına neden olmaktadır. Boşanma davalarının geçerliliğini sağlamayan kişiler;

 • Yeniden evlenemezler,
 • Yasalar önünde hala evli olarak gözükürler,
 • Yabancı mahkemelerin kendilerine tanıdıkları yasal hakları kullanamazlar,
 • Miras, nafaka ve velayet gibi haklarının geçerliliğini sağlayamazlar.

Bu gibi durumlar boşanan kişileri oldukça zor durumlara düşüren en belirgin durumlardır. Bu yüzden kişilerin bir an önce boşanma davalarını saydırmak için Türk yerel mahkemelerine tanım ve tenfiz için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılması Zorunlu Mudur?

Daha önceleri konsolosluklar üzerinden oldukça basit bir işlemler halledilebilen tanıma ve tenfiz davalarının açılması zorunlu hale getirilmiştir. Bunun sebebi her ülkenin kendisine özgü bir hukuk sisteminin bulunması ve bu hukuk sistemini baz alarak kişiler hakkından karar vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Türk yerel mahkemeleri, yabancı mahkeme kararlarının ülkemiz hukuk sistemine ve kamu sistemine uygunluğunu kontrol eder. Yabancı mahkeme kararlarının incelenmesini esas alan bu davalar, özellikle boşanan kişiler arasındaki iletişimler kaybedilmeden bir önce açılmalıdır. Aksi durumda oldukça zor sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Tanıma ve tenfiz davaları konusunda oldukça deneyimli olan Helvacı Hukuk Ofisi, müvekkillerine dava sürecinin her alanında yardımcı olmaktadır. Fischamend Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında detaylı bilgi almak isteyen müvekkillerimiz Fischamend Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile bağlantıya geçebilirler.

Eggendorf Tanıma ve Tenfiz Davaları Eggendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Eggendorf Tanıma ve Tenfiz Davaları; OHAL kapsamında değişen sistemlerin başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, oldukça soruya sahip olan ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız tarafından merak edilen konuların başında gelmiştir. Özellikle yabancı mahkemeler tarafından boşanan çiftler, yeni düzenlenen sistem ile boşanma davalarının geçerliliğini ülkemizde sağlamak zorundadırlar. Daha önceki senelerde yurt dışında boşanmış olan kişilerin sadece nüfus cüzdanı, yabancı mahkeme kararları ile konsolosluklara gitmeleri halinde buralardan aldıkları “Apostile” ile boşanma davalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde de geçerliliğini saydırabiliyorlarken, mevcut düzenlemelerle bu durum ortadan kalkmış oldu. Tarafların artık boşanma davalarının kararlarının geçerliliğini sağlamaları için Türk yerel mahkemelerinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, isimlerinden de anlaşılabileceği üzere yabancı mahkemelerin verdikleri kararların Türkiye’de tanınmasını sağlayan davalardır. Özellikle Avrupa’da oldukça sık yaşayan Türklerin en fazla zorlandıkları konulardan birisi olan bu davalar, aslında bilinenin aksine açılması ve neticelenmesi oldukça kolay olan dava türleridir. Her iki tarafında gerekli şartları sağlaması durumunda davalar tek celse de sonuçlanabilir. Ancak burada kişilerin beyanlarına ve belgelerine oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Yanlış beyanların esas alınarak açılmış olan davaların sonuçlanması da haliyle olumsuz olacaktır. Bu gibi olumsuz durumlar, kişileri sadece yıpratmakla kalmaz aynı zamanda da onların mağdur olmalarına sebep olur. Bunun en önemli sebebi, tanıma ve tenfiz davası açmadan kişilerin mevcut ve yasal haklarını kullanamama durumlarıdır. Özellikle nafaka ve velayet haklarını kullanmak için son derece önemli olan bu davalar, mümkün olduğunca çabuk açılması gereken davaların en başında gelir. Tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişilerin bu alanda uzman bir kişiden destek alması dava sürecinin sağlıklı yürümesini sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu alanda başarısını kanıtlamış olan Helvacı Hukuk Ofisi müvekkillerine dava sürecinde elinden gelen yardımı yapan nadir hukuk firmalarından bir tanesidir. Özellikle Eggendorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Eggendorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak oldukça geniş bir donanıma sahip olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Ebreichsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası Ebreichsdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Ebreichsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları yeni gelen düzenlemelerle hakkında oldukça soruya sahip olan dava türlerinin başında gelmektedir. Özellikle yeni yapılan KHK ile oldukça değişen tanıma ve tenfiz davaları; yurt dışında yaşayan ve buralarda boşanmış olan kişilerin en fazla merak ettiği konudur. Tanıma ve tenfiz davaları, genel anlamda yurt dışında açılmış olan bir boşanma davasının sonucunun ve hükümlerinin ülkemiz içerisinde de sayılmasını sağlayan ve hükümlerin uygulanmasını yürürlüğe koyan davalardır. Bu davaların açılmasının en büyük sebebi yurt dışında açılan boşanma davalarının ülkemiz yasaları içerisinde bir geçerliliğe sahip olmayışıdır. Bunun anlamı; kişiler yurt dışında boşanmış olsalar bile ülkemiz yasaları önünde hala evli olarak gözükürler. Evli olarak gözüken çiftler, haliyle mevcut haklarını kullanamazlar ve boşanma kararlarının geçerliliğini sağlayamazlar. Son dönemlerde pek çok müvekkilimizin oldukça büyük problem yaşadığı tanıma ve tenfiz davaları vakit kaybetmeden açılması gereken davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Süre İçinde Açılmalıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı mahkeme kararlarının Türk kamu ve hukuk sistemine aykırılığını araştırmak için açılan dava türleridir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılması zorunludur ve bu davaları açmadan kişiler boşanma kararlarının geçerliliğini sağlayamazlar. Böylesi önemli sonuçlar doğurabilecek olan bu davaların bir an önce açılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Her ne kadar tanıma ve tenfiz davaları açmak için gerekli bir süre limiti olmasa da, kişilerin mağdur olmalarının önüne geçmek için tanıma ve tenfize bir önce gitmek önemlidir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasında gereken en büyük şart; yabancı mahkemelerin boşanma davaları için kesin bir sonuca varmış olmalarıdır. Kesin bir sonuca sahip olmayan hiçbir dava için ülkemizde yerel mahkemelere tanıma ve tenfiz davası açmak için başvuru yapılamaz. Tanıma ve tenfiz davası açmak için bu alanda oldukça deneyime sahip olan Avukat Mehmet Ali Helvacı, müvekkillerine Ebreichsdorf Tanıma ve Tenfiz Davası açma ve Ebreichsdorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olma konularında oldukça önemli destekler vermektedir. Bu konu ile gerekli bilgileri Helvacı Hukuk Ofisinden öğrenebilirsiniz.

Deutsch-Wagram Tanıma ve Tenfiz Davası Deutsch-Wagram Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Deutsch-Wagram Tanıma ve Tenfiz Davası; son zamanların en fazla tartışılan konularından birisi haline gelen tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında ikamet eden ve buralarda boşanmış olan kişileri yakından ilgilendiren dava türleridir. Tanıma ve tenfiz davaları genelde yurt dışında açılmış olan bir boşanma davasının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde geçerli olmasını sağlayan davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan kişiler, yurt dışında geçerli olan boşanma davalarının kararlarını ve hükümlerini ülkemiz içerisinde saydıramazlar. Davaların saydırılamaması durumu kişileri oldukça zor durumlara düşüren nedenlerin başında gelmektedir. Bunun sebebi ise tarafların boşanma davası sonrasında kazanmış oldukları mevcut hakları kullanamamaları ile alakalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Tanımı

Tanıma davaları; kişilerin yurt dışında neticelenmiş olan boşanma davalarının ülkemizde de aynı şekilde tanınması için açılan davalardır. Tanıma davası açarken gereken en önemli şart; kişilerin yabancı mahkemelere başvurdukları boşanma davalarının bu mahkemeler tarafından kesin bir karara bağlanmış olması durumudur. Eğer yabancı mahkemeler, taraflar hakkında herhangi bir kesin hüküm vermemiş ise kişiler tanıma ve tenfiz davası açamazlar. Boşanma davaları kesinleşmiş olmalıdır. Bu durum tanıma davası açmak için gereken ilk şarttır. Tenfiz davası ise, tanıma davası açıldıktan sonra kişilerin mevcut davalarında yer alan hükümlerin uygulanabilmesini sağlayan davalardır. Yani davanın bir hükmü var ise (nafaka ve veleyet gibi)  bu hükümlerin aynı şekilde ülkemizde de geçerli olmasını sağlar. Bu davalar oldukça önemli olan ve kesinlikle ihmalinin yapılmaması gereken davaların başında gelmektedir. Bunun sebebi ise kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece ülkemizde hala evli olarak gözükmeleri ve mevcut haklarını kullanamamalarından kaynaklanacak olan sorunlardır. Tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler, bu alanda uzman bir kişiden mutlaka destek almalıdırlar. Bunun sebebi yanlış usulde dava açılmasını engellemektir. Bu alanda pek çok hukuk firmasını geride bırakan Helvacı Hukuk Ofisi müvekkillerine kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Bilhassa Deutsch-Wagram Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen müvekkillerimiz Deutsch-Wagram Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı’nın desteğinden ve deneyiminden faydalanabilirler.

Deuil-la-Barre Tanıma ve Tenfiz Davası (Deuil-la-Barre Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin mahkemesinin verdiği karar yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu kararın farklı bir ülkede hükmü yoktur. Örneğin yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşları yaşadıkları ülke mahkemesine başvurarak boşanabilmektedir. Ancak o ülkede boşanma gerçekleşmiş olsa bile kişiler Türkiye hukuku önünde evli sayılmaya devam edecektir. Bu kişilerin Türkiye’de de boşanmış olarak kabul edilebilmeleri için Deuil-la-Barre tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre farklı bir ülkede alınan bir mahkeme kararının Türkiye’de de kabul edilebilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davalarda vekil avukat hizmeti verebilmek için de Deuil-la-Barre tanıma ve tenfiz avukatı bulunmaktadır. Büromuz avukatı alanında edindiği tecrübe ile davaların sorunsuzca halledilebilmesi için çalışmaktadır.

Tanıma Ve Tenfiz Açabilmek İçin Asliye Mahkemesine Mi Aile Mahkemesine Mi Gidilmeli?

Yurtdışında açılmış ve sonuca bağlanmış bir davanın bu sonucunun Türkiye’de de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davaların sulh mahkemelerinde görülmesi mümkün değildir. Tanıma ve tenfiz davası için genel olarak asliye hukuk mahkemeleri yetkilendirilmektedir.

Evlenme, boşanma gibi aile hukukuna ilişkin bir karar varsa bu karar için asliye hukuk mahkemesine değil aile mahkemesine gidilmelidir. Yani görevli olan mahkeme açılacak tanıma ve tenfiz davasının türüne göre değişebilmektedir. Hangi mahkemede dava açılacağına dair kesin bilgi için de büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları için vekil avukat şartı aranmamaktadır. Kişiler bizzat kendileri görevli mahkemeye gerekli evraklar ile giderek davalarını açabilmektedir. Fakat dava süreci yorucu olabilmektedir. Ayrıca tanıma ve tenfiz davaları bazı durumlarda karmaşık bir hale gelebilmektedir. Bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek adına da yapılabilecek en iyi şey bir avukatın vekil olarak tayin edilmesidir. Bu vekil avukat dava sürecine dair tüm işlemlerle müvekkili adına kendisi ilgilenecektir.

Deuil-la-Barre tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişiler ve davaya dair işlemler ile uğraşmak istemeyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Cahors Tanıma ve Tenfiz Davası (Cahors Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin mahkemesinin verdiği herhangi bir karar yalnızca o ülke için geçerli olmaktadır. Bir dava sonucunun farklı bir ülkede doğrudan geçerli olmasını beklemek mümkün değildir. Yani örneğin Fransa’da boşanmış kişiler hiçbir işlem yapmadan bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olmasını bekleyememektedir. Ancak bunun için Türkiye’de yeniden boşanma davası açılmasına gerek yoktur.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ile yapılan düzenlemede farklı bir ülkede alınmış bir boşanma kararının Türkiye’de de geçerli sayılabilmesi için Cahors tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Bu davalar genel olarak asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Tanıma ve tenfizi istenecek karar aile hukukuna ilişkin ise bu davalarda aile mahkemelerinde yürütülmektedir. Bu tip davalar için de Cahors tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önemli bir konumdadır.

Tanıma Ve Tenfiz Davasının Sonuçlanma Süresi Nedir?

Bu davanın açılabilmesi için yabancı bir ülkenin mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı, bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair belge ve Apostil şerhi gerekmektedir. Bu belgelerini edinen kişiler davalarının konularına göre ilgili mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Davanın açılabilmesi için karşı bir taraf var ise o kişiye tebligat ulaştırılması gereklidir. Taraflara tebligat ulaştırılamadığı durumlarda dava sürecinin de başlatılabilmesi mümkün olmayacaktır.

Tanıma ve tenfiz davasının sonuçlanma süresi kişilerin ulaşılabilir olma durumuyla orantılıdır. Şayet tarafların ellerine tebligat hızlı bir şekilde ulaştırılabilirse dava süresi de o ölçüde kısalacaktır. Fakat tarafların adresi bilinmediği durumlarda dava karmaşık bir hale girebilmektedir. Böyle bir durumda adres bilgisi araştırması yapılması gereklidir. Davalı tarafın yurtdışında yaşama gibi bir durumu varsa o ülkenin yetkili makamları ile de iletişime geçmek önemli olacaktır.

Böylesi bir sorunla karşılaşmamak adına farklı bir ülkede açılan davanın sonuçlanmasının hemen ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılması önerilmektedir. Cahors tanıma ve tenfiz davası sürecince bir sorun ile karşılaşmak istemeyen bu sıkıntı olsa bile bunun kolay bir şekilde halledilmesini isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vererek kolay bir dava süreci geçirebilmektedir.

Brunn Tanıma ve Tenfiz Davası Brunn Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Brunn Tanıma ve Tenfiz Davası; son yıllarda yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın akıllarına takılan sorunların en başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, ülkemizde açılması zorunlu olan davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemeler tarafından boşanmış olan kişilerin boşanma davalarını geçerli hale getirmek için açtıkları davalara verilen addır. Bu davaların zorunluluğu yeni gelen düzenleme ile kabul edilmiştir. Taraflar tanıma ve tenfiz davası açmadan, taraflar boşanma kararları içinde yer almış olan hiçbir yasal haklarını kullanamazlar. Böylesi bir durum kişilere hem mağduriyet yaşatmakta hem de haklarını kullanmalarını engel olmaktadır. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davalarını açmak kişiler için oldukça önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Hakkında

Tanıma davaları, yabancı mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararlarının Türk hukuk sistemine göre incelenerek, kararın uygunluğunu değerlendirmeye yarayan davalardır. Tenfiz davaları ise, açılan tanıma davalarının sonuçlanmasından sonra açılması gereken davalardır. Tenfiz davaları, tanınan yabancı mahkeme kararlarının herhangi bir hükmü var ise bu hükmün uygulanmasını sağlamak için açılır. Tanıma davaları açılmadan, tenfiz davalarının açılması mümkün değildir. Ayrıca tanıma ve tenfiz davası açacak olan tarafların dikkat etmeleri gereken konulardan bir tanesi de bu davaların açılması için yabancı mahkemelerde boşanma davalarının kesin bir sonuca ulaşmış olmasıdır. Karara bağlanmayan davalar için tanıma ve tenfiz davaları açılamaz. Yeni yapılan kararnameden önce kişiler, yurt dışında açtıkları mahkemelerin kararlarını konsolosluklardan aldıkları apostile ile saydırabilmekteyken, artık bu durumun geçerliliği ortadan kalktığı için pek çok kişi oldukça zor durumda kalmıştır. Tanıma ve tenfiz davaları için bilinmesi gereken diğer bir konu ise bu davaların yanlış bilinenin aksine yeni bir boşanma davası olmadığıdır. Bu davalar sadece yeniden kararların Türk kamu sistemine ve hukuk sistemine uygunluğunu değerlendirmek için açılan davalardır. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler bu alanda en kaliteli hizmet sunan Helvacı Hukuk Ofisi ile görüşebilirler. Özellikle Brunn Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda detaylı bilgi almak isteyen müvekkillerimiz Brunn Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan gerekli bilgileri alabilirler.

Bruck an der Leitha Tanıma ve Tenfiz Davası Bruck an der Leitha Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Bruck an der Leitha Tanıma ve Tenfiz Davası; Tanıma ve tenfiz davaları, yeni değişen sistemle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en fazla merak ettiği konuların başında gelmektedir. Özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda gibi bölgelerde yaşayan müvekkillerimizin oldukça sorun yaşadığı konulardan bir tanesi haline gelmiştir. Tanıma ve tenfiz davaları, yeni değişen sistemle yurt dışında yaşayan kişilerin boşanma davalarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde saydırabilmelerini sağlayan davalardır. Bu davalar açılmadan kişiler mevcut haklarını saydıramazlar. Bu yüzden oldukça önemli olan bu davaların bir an önce açılması kişilerin zorluk yaşamalarını engellemek açısından oldukça önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Mecburi Midir?

Tanıma ve tenfiz davaları, genel anlamı itibariyle yurt dışında yaşayan vatandaşların boşanma kararlarının yabancı mahkemelerde verilme durumundan dolayı ortaya çıkan inceleme davalarıdır. Her ülkenin kendisine özgü kanun ve kamu sisteminin bulunmasından ötürü, yurt dışında alınan bir karar ülkemiz kamu sistemine ve hukuk sistemine uygun olmayabilir. Böylesi bir durumdan dolayı tanıma ve tenfiz davaları açmak zorunlu hale getirilmiştir. Daha önceki senelerde boşanan kişiler konsolosluklar üzerinden boşanma davalarının geçerliliklerini, aldıkları apostile ile kolayca sağlayabilmekteydiler. Ancak yeni yapılan kararname ile tanıma ve tenfiz davaları açmak zorunlu hale getirilmiştir. Tanıma ve tenfiz davaları açmadan kişiler mevcut yasal haklarını kullanamazlar. Bu davalar kişilerin haklarını koruma altına alan ve onların mağdur olmalarını engelleyen davaların başında gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları hakkında en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmak için Türkiye’de bulunma zorunluluğunun olup olmadığı durumudur. Tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişilerin bu davaları açmak için Türkiye’de bulunma zorunluluğu yoktur. Yetkili ve alanında uzman bir avukata verilecek olan vekâlet ile tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası alanında oldukça donanımlı olan hukuk ofisimiz tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilere her alanda destek veren bir firmadır. Bruck an der Leitha Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Bruck an der Leitha Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Mehmeh Ali Helvacı ile görüşüp kendisinden detaylı bilgi alabilirler.

Böheimkirchen Tanıma ve Tenfiz Davası Böheimkirchen Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Böheimkirchen Tanıma ve Tenfiz Davası; son dönemlerin en fazla merak edilen konularından bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından bizlere yöneltilen soruların en başında gelmektedir. Yeni çıkan kararname ile yabancı mahkemelerde açılan boşanma davalarının ülkemizde kabulü artık mümkün olmamaktadır. Daha önceki yıllarda kişiler boşanma davasını yabancı mahkemelere açmışlar ise kararın kabulü için konsolosluklara başvurmaktaydılar. Buradan aldıkları apostile ile kararın geçerliliğini herhangi bir sorun yaşamadan Türkiye’de de saydırabiliyorlardı. Fakat yeni düzenlemelerle bu durumun geçerliliği ortadan kalktı.

Tanıma ve Tenfiz Hakkında Genel Bilgiler

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemelerde alınan boşanma kararlarının ve hükümlerinin Türkiye Cumhuriyetinde de geçerli olmasını sağlamak için açılan davaların başında gelmektedir. Bu davalar açılmadan yabancı mahkeme kararları kesinlikle kabul edilmez. Tanıma davaları, yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararları inceleyip Türk kanun ve hukuk sistemine uygunluğunu kontrol ederken Tenfiz davaları bu kararların hükümlerinin uygunluğuna ve kabul edilme durumuna bakar. Bu davaların asıl amacı; yabancı mahkeme kararlarını incelemek ve herhangi bir aykırılığın olup olmadığını kontrol etmektedir. Pek çok kişi arasında yanlış olarak bilinen ve yayılan bir durum ise tanıma ve tenfiz davalarının yeni bir boşanma davasının olup olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davaları halk arasında bilinenin aksine yeni bir boşanma davası değildir. Aynı zamanda kişilerin oldukça kolay halledebilecekleri dava türlerinden de bir tanesidir. Kişilerin tanıma ve tenfiz davası açmak için ülkemize gelmelerine gerek yoktur. Alanında uzman bir avukata verilecek olan velayetle kişilerin tanıma ve tenfiz davaları hemen halledilebilmektedir. Herhangi bir sorun olmadığı müddetçe ve tüm bilgiler doğru beyan edildiği takdirde kişilerin tanıma ve tenfiz davaları tek celsede sonuçlanabilmektedir. Bu alanda uzun yıllar çalışmış olan Helvacı Hukuk Ofisi, yurt dışında yaşayan tüm müvekkillerine oldukça yardımcı olmaktadır. Özellikle Böheimkirchen Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, Böheimkirchen Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir ve kendisinden gereken bilgileri alabilirler.

Berndorf Tanıma ve Tenfiz Davası   Berndorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Berndorf Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları yeni çıkan düzenlemelerle hakkında en fazla merak edilen konuların başında gelmektedir. Bunun sebebi, yeni düzenlemelerle beraber eski sistemin tamamen değişmesidir. KHK’ya göre kişilerin tanıma ve tenfiz davaları açmaları zorunlu olmuştur. Tanıma ve tenfiz davalarını açmadan kişiler herhangi bir şekilde mevcut haklarını kullanamazlar ya da verilen mahkeme kararlarının geçerliliğini sağlayamazlar. Böylesi durumları yaşamamak için kişilerin mutlak surette tanıma ve tenfiz davaları açmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma davası, yabancı mahkemelerde boşanma işlemleri tamamlanan kişilerin, boşanma davalarının Türkiye’de de geçerli olmasını ve tanınmasını sağlamak için açmış oldukları davalardır. Tenfiz ise Türkiye Cumhuriyetinde tanınan davaların herhangi bir yükümleri varsa bu yükümlerin uygulana bilmesi için açılır. Tanıma davası gerçekleşmemiş bir boşanma davası için tenfiz davasının açılması mümkün değildir. Bu yüzden kişiler, davaları tanındıktan sonra tenfiz davası açabilmektedir. Pek çok yurt dışında yaşayan vatandaşımızın yaşadığı sorunların başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, mutlaka açılması gereken davalardır. Aksi halde kişiler yurt dışında boşandıkları halde ülkemiz yasalarında ve kanunlar önünde hala evli olarak gözükürler. Bu durum kişilerin yasal haklarını kullanmalarına ve yeniden evlenmelerine engel olan en büyük sebeplerden bir tanesidir. Yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımızın en fazla sorduğu sorulardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalarının yeni bir boşanma davası olup olmadığıdır. Tanıma ve tenfiz davaları kesinlikle yeni bir boşanma davası değildir. Bu davalar, yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların, Türk yerel mahkemeleri tarafından incelenmesini esas almaktadır. Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararlar eğer Türk hukuk ve kanun sistemine aykırı bir yapıya sahipse ya da Türk kamu düzenine karşı bir aykırılıkta bulunuyorsa bu davaların tanınmasının ve tenfizinin yapılması kesinlikle mümkün değildir. Berndorf Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler, bu alanda gerçekten başarılı olan ve yılların tecrübesine sahip Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler ve kendisinden Berndorf Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak gereken her türlü desteği ve yardımı alabilirler.

Baden Tanıma ve Tenfiz Davası

Baden, Avusturya’nın Aşağı Avusturya Eyaleti’nde Viyana’nın güneyinde bulunan Mödling’in güneyinde ve Viyana Ormanları’nın doğusunda bulunan, yaklaşık 25 bin nüfuslu bir şehirdir. Bu şehirde oldukça yoğun bir Türk vatandaşı nüfusu yaşamaktadır. Türklerin bu kadar çok yaşadığı bir şehir olması nedeniyle Türk vatandaşlarının hukuki olarak pek çok alanda yardıma ihtiyaç duydukları da bir şehirdir.

Baden Tanıma ve Tenfiz Davasında Yurtdışına göç edenler veya yurtdışından Türkiye’ye göç edip Türkiye’den vatandaşlık alanların ülke dışındaki mahkemelerde, haklarında verilen hükümlerin Türkiye’de kabul edilmesi ve yerine getirilmesi amacıyla açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Yurtdışına gitmiş ve burada boşanmış bir kişi bu durumun ülkemiz makamlarınca da işlenmesi için tanıma davası açması gerekmektedir. Boşanmanın nafaka veya velayet gibi icra gerektiren hukuki sonuçları da bulunuyorsa bu durumda bu hükümlerin Türkiye’de de uygulanması için tenfiz davası açması gerekmektedir.

 • Tanıma davasında söz konusu hukuki durumun Türkiye’de de kabul edilmesi adına karar verilmektedir. Bu kararla herhangi bir icra gerektiren durum söz konusu olmaz. Sadece hukuki açıdan Avusturya mahkemesinin kararı ülkemizde kabul edilmiş olur. Mesela boşanma kararı için açılan tanıma davasıyla boşanma ülkemizde de tanınmış olur. Aksi halde nüfus kayıtlarında hala evli görünmeye devam ettiğinden pek çok hak kaybı yaşanabilir.
 • Tenfiz davası da yabancı ülke mahkemesi hükümlerinin Türkiye’de de sonuç doğurması amacıyla genişletilmesi talebidir. Mesela; velayet veya nafaka hükmü verilmiş bir yabancı mahkeme kararı tenfiz edilmesi istemiyle dava açıldığında nafaka veya velayet nasıl tespit edilmiş ise aynen ülkemizde de uygulanabilecektir. Aksi takdirde verilen hüküm mahkemenin bulunduğu ülke sınırları içinde geçerli olacaktır.

Baden Tanıma ve Tenfiz Davasında davalı ikamet yeri veya sakini olduğu yer aile mahkemesi, yoksa asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Bu mahkemeler tanıma veya tenfiz hangi dava açılacaksa bununla ilgili dilekçe yazılır. Dilekçe verilmeden önce ilgili dava için harç yatırmak gerekmektedir. Tüm bu hukuki süreci yönetebilmek için ise tüm Avrupa’da olduğu gibi Baden Tanıma ve Tenfiz Avukatı tutmak süreci oldukça kolaylaştıracaktır. Bu sebeple Tüm Avrupa’da hizmet veren avukat Mehmet Ali HELVACI önerilmektedir.

Bad Vöslau Tanıma ve Tenfiz Davası

Bad Vöslau Avusturya’nın Aşağı Avusturya federal eyaletinde bir kaplıca şehri olup nüfusu 12 bin civarındadır. Bu küçük kasabada Avusturya’da çokça bulunan Türk vatandaşlarımız da yoğun bir şekilde ikamet etmektedirler. Artık üçüncü nesle doğru giden buradaki göçmen vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık gibi durumlardan doğan bazı hukuki zorlukları bulunmaktadır. Bu durumlardan birisi de Bad Vöslau Tanıma ve Tenfiz Davasıdır.

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Farkları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları birbirine sıkça karıştırılmakta hatta aynı dava olduğu sanılmaktadır. Aslında birbirlerine yakın olsalar da temelde farklı amaçlar için açılırlar. Yabancı mahkemelerin bazı kararlarında icra kabiliyeti yoktur. İcra kabiliyeti olamayan kararlar için açılacak dava tanıma davasıdır. Amaç yabancı mahkemenin verdiği hükmün (boşanma gibi) Türkiye’de de kabul edilmesidir. Yabancı mahkeme ilamında icra kabiliyeti olan nafaka, tazminat, velayet vs. gibi hükümlerin bulunması durumunda açılacak dava tenfiz davasıdır. Tenfiz davasıyla yabancı mahkemenin hükmü ülkemizde de geçerli kılınmaktadır.

 • Tanıma, milletlerarası özel hukuk konularında yabancı bir ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın ülkemizde kabul edilmesine denir.
 • Tenfiz ise yabancı ülke mahkemelerinde verilen icra etkisi olan hükmün Türkiye’de uygulanması için verilen karara denir.

Tanıma davalarında örneğin Avusturya mahkemelerinin hukuki durum ifade eden kesinleşmiş hükmünün Türkiye’de tanınması, kabul edilmesi talep edilir. Hüküm etkisi Avusturya mahkemesinin kesinleşmiş ilam tarihiyle başlar. Tenfiz davalarında yabancı mahkemelerin hukuki sonuç doğuran hükmünün Türkiye’de icra edilmesi, uygulanması talep edilir. İcra etkisi tenfiz kararının kesinleşmesiyle başlar. Tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Konularına göre boşanma tanıma ve tenfiz davaları aile mahkemesi, yoksa asliye hukuk mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

Bad Vöslau Tanıma ve Tenfiz Davası açma süresi mahkeme yoğunluğuyla beraber tebligatın ne kadar sürede ulaştırılacağına bağlıdır. Adres değişiklikleri durumunda davalar 2-3 yıl sürebilmektedir. Bu tür durumlara maruz kalmamak ve süreci vekalet yoluyla daha hızlı takip edebilmek için Bad Vöslau Tanıma ve Tenfiz Avukatı tutmak oldukça faydalı olacaktır. Milletlerarası özel hukuk ve boşanma hukuku alanında uzman bir avukat olan Mehmet Ali HELVACI bu davalar için önerilen avukatlardan biridir.

Assendelft Tanıma ve Tenfiz Davası (Assendelft Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Ülkelerin bağımsızlıkları ve egemenlikleri gereğince o ülkenin yargı sistemine farklı hiçbir ülke müdahale edememektedir. Türkiye de bağımsız bir ülkedir. Bundan dolayı farklı herhangi bir ülke Türkiye’deki hukuk ve yargı sistemine karışamamaktadır. Aynı zamanda başka bir ülkede verilen bir dava kararının da Türkiye’de bir geçerliliği olmamaktadır. Fakat özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yabancı bir ülkede kendilerine adına vermiş bir mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olmasını isteyebilmektedir. Bunun için de yapılması gereken şey Assendelft tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır.

Yabancı bir ülke mahkemesinde alınan bir kararın Türkiye’de de tanıması için tanıma davası açılması gereklidir. Tanınan bu kararın icra edilmesi için ise tenfiz davası açılmaktadır. Örneğin bir Türk vatandaşı Hollanda’da boşanmış ise bu boşanma kararının Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Bu davalar için de Assendelft tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gelemeyecek Kişiler

Tanıma ve tenfiz davaları kişiler bizzat kendileri açabilmektedir. Gerekli evrakları edinen kişiler yetkili mahkemeye belgeleri teslim ederek dava süreçlerini başlatabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan bu evraklar ise şunlardır:

 • Mahkeme kararının aslı olan belge,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren belge,
 • Konsolosluktan alınacak Apostil.

Bu belgelerin yanı sıra nüfus cüzdanı ve pasaport ile mahkemeye giden kişiler dava açabilmektedir. Davanın açılmasının ardından da duruşmada bulunmak şarttır. Fakat yurtdışında yaşayan kişiler sürekli olarak Türkiye’ye gelme şansı bulamayabilmektedir. Böyle bir durum da davanın açılmasına engel değildir. Türkiye’ye gelemeyecek ve duruşmada bulunamayacak olanlar kendileri yerine vekil bir avukat tayin edebilmektedir. Bu vekil avukat da müvekkili yerine tüm dava işlemleri ile ilgilenecektir.

Avukata vekalet vererek açılan davalarda kişiler duruşmada bulunmak zorunda değillerdir. Hatta Türkiye’ye bile gelmelerine gerek yoktur. Bundan dolayı Assendelft tanıma ve tenfiz davası açacak kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmekte ve dava sürecine dair tüm işlemleri kendisi aracılığıyla halledebilmektedir.

Amstetten Tanıma ve Tenfiz Davası

Avusturya’da resmî veriye göre 113 bin ve resmî olmayan iddialara göre ise 250 binden fazla Türk yaşamaktadır. Amstetten ise Aşağı Avusturya’da Ybbs ırmağı kıyısında yaklaşık 22.600 nüfuslu kenttir. Avusturya’nın pek çok bölgesinde olduğu gibi burada da önemli bir Türk vatandaşı nüfusu olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu her göçmen gibi bu Türk vatandaşlarının da hukuki olarak her iki ülke yasalarının uyumlu çalışmasına ihtiyaç vardır bu yasal durumlardan en önemlilerinden birisi de tanıma ve tenfiz davalarıdır. Amstetten Tanıma ve Tenfiz Davası milletlerarası özel hukuku ilgilendiren yabancı devletlerdeki özel hukuk alanında mahkemelerce verilen hükümlerin Türkiye’de kabul edilmesi veya devletin harekete geçirilmesi için açılan davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Neden Gereklidir?

Yabancı ülke mahkemelerinin verdikleri karar sadece kendi ülke sınırları içinde geçerli ve bağlayıcı olduğundan, verilen karar Türkiye’de geçerli olmamaktadır. Söz konusu mahkeme kararının ülkemizde de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davaları açmak gereklidir. Tanıma ve tenfiz davaları açılmaz ise bazı karışıklıklar ve hak kayıpları ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse, Avusturya mahkemesinde verilmiş bir boşanma kararı sadece ülke sınırları içinde geçerli olacağından, kişiler Türkiye’de hala resmi olarak evli olurlar. Boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma davası açılması gerekmektedir. Aynı şekilde tenfiz davası açılmadığı takdirde yabancı ülke mahkemesinin boşanmayla birlikte verdiği icrası gereken nafakaya da velayet gibi hükümler Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bu yüzden hak kaybına uğramamak adına tanıma ve tenfiz davaları açılması gereklidir.

Amstetten Tanıma ve Tenfiz Davası basit usulde görülen bir davalardır. Bu sebepten adli tatilde bile görülebilir. Taraflara tebligat yapılır ve duruşmalı olarak görülür. Mahkemelere katıma zorunluluğu yoktur. Dava süreci taraflara yapılacak tebligat süresine bağlı olarak değişebilmektedir Taraflardan biri yurtdışındaysa tebligatın ulaşma süresi uzayacaktır. İlgili devlet kurumlarıyla yazışmalar gerekmesi halinde de dava uzayacaktır. Bu ihtimaller olmadığı takdirde davalar mahkeme yoğunluğuna da bağlı olarak 2-3 ay sürmektedir. Bu süreci minimuma indirmek için Amstetten Tanıma ve Tenfiz Avukatı tutmak süreci çok daha kısaltacaktır. Tanıma tenfiz davalarında uzman avukat Mehmet Ali HELVACI, hukuk desteği sağlamaktadır.

Amsterdam Tanıma ve Tenfiz Davası (Amsterdam Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkenin mahkemesi tarafından alınan bir kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşları evliliklerini Hollanda mahkemeleri huzurunda sonlandırabilmektedir. Bu kişiler Hollanda’da da boşanmış olsalar bile Türkiye’de boşanmış olarak kabul edilmeyeceklerdir. Bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Amsterdam tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır.

Tanıma ve tenfiz davası açılmadığında kişiler Türk makamlarınca boşanmış sayılmayacakları için pek çok konuda problemler yaşayacakladır. Bu problemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Çocuğun velayetinin paylaşılamaması,
 • Mal paylaşımının yapılamaması,
 • Yeniden evliliğin gerçekleştirilememesi,
 • Nafaka ya da tazminat gibi ödemeler alınamaması.

Bu konularda sorunlar yaşanmaması adına tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu davalar için de Amsterdam tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konuma sahiptir. Büromuz avukatı dava sürecini kişiler için kolaylaştırmaktadır.

Tanıma Ve Tenfiz Davaları İçin Hangi Evrak Mahkemeye Teslim Edilmelidir

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesinin ön koşulu yurtdışında açılmış davanın sonuçlanmış olmasıdır. Kesinleşmiş bir mahkeme kararının olmadığı durumlarda tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu ön koşulu sağlayan kişiler yetkili mahkemeye evrakları ile birlikte giderek dava süreçlerini başlata bilmektedir. Dava açılabilmesi için gerekli olan belgeler ise şunlardır:

 • Mahkemenin vermiş olduğu kararın aslı,
 • Verilen bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair belge ya da şerh,
 • Apostil şerhi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport.

Bu belgelerin yanı sıra yabancı bir dilde olan evrakların yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylatılmış Türkçe tercümesi teslim edilmelidir. Ayrıca kişiler vekil avukat tayin etmişler ise vekaletname de evrakların arasına eklenmelidir.

Tanıma ve tenfiz davalarında yetkili olan mahkemede çoğu zaman asliye hukuk mahkemesidir. Fakat boşanma kararı için tanıma ve tenfiz davası açılacaksa o zaman aile mahkemesinde dava açılmalıdır. Tüm bu evrak işleri yorucu olabilmektedir. Bunlarla uğraşmak istemeyen kişiler ise Amsterdam tanıma ve tenfiz davası için Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmekte ve rahat bir dava süreci geçirebilmek adına kendisinden yardım alabilmektedir.

Lanester Tanıma ve Tenfiz Davası (Lanester Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen hukuk kararının doğrudan Türkiye’de herhangi bir geçerliliği yoktur. Bu kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Örneğin Fransa’da yaşayan evli bir Türk vatandaşı boşanma davasını Fransa’da açabilmektedir. Fakat verilen bu boşanma kararının Türkiye’de bir hükmü yoktur. Boşanma kararının Türkiye’de de yaptırımı olabilmesi için Lanester tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Dava açılmadığı süre boyunca kişiler Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir.

Bu davaların da sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Lanester tanıma ve tenfiz avukatı görev almaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarında avukata vekalet vermek şart değildir. Fakat vekil avukat davacı tarafa büyük avantajlar sağlamaktadır. Bundan dolayı da deneyimli avukatlar ile çalışabilmek için büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmadığı Zaman Yaşanabilecek Sıkıntılar

Türkiye’nin bağımsız bir ülke olmasından dolayı hukuk sistemine başka hiçbir ülke müdahale edememektedir. Aynı zamanda farklı bir ülkede verilen mahkeme kararının da Türkiye’de doğrudan geçerli olması beklenememektedir. Fakat bazı durumlarda yurtdışında verilmiş bir hükmün Türkiye’de de geçerli olması gereklidir. Bu durumda da tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Bu davalar en sık boşanma durumlarında açılmaktadır. Yabancı bir ülkede boşanmış kişilerin bu boşanma kararları tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece Türkiye’de geçerli olmayacağı için birçok sorun ile karşılaşılabilmektedir. Yaşanabilecek sıkıntılardan bazıları şu şekildedir:

 • Yeniden evlenememe,
 • Çocuğun velayet paylaşımının yapılamaması,
 • Mal paylaşımı yapılamaması.

Bu tarz problemler ile karşılaşılmaması için yabancı mahkemesinde boşanma kararının kesinleşmesinin ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılması önemlidir. Bu davaların açılabilmesi için ön şart olarak yurtdışı mahkemesince açılan davanın karara bağlanması ve bu kararın kesinleşmiş olması aranmaktadır.

Lanester tanıma ve tenfiz davası açmak yorucu olabilmektedir. Fakat bir avukata vekalet verilmesi süreci çok kolaylaştırmaktadır. Bundan dolayı deneyimli bir avukata vekalet vermek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmekte ve dava sürecine dair detaylı tüm bilgileri kendisinden edinebilmektedir.

Villeneuve-la-Garenne Tanıma ve Tenfiz Davası (Villeneuve-la Garenne Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yer alan Villeneuve la Garanne komünü, çok sayıda Türk vatandaşına ev sahipliği yapmaktadır. Fransa’daki Türk vatandaşlarının çokça bulunduğu şehir olan Paris’e bağlıdır. Hauts de Seine bölgesine bağlı olarak yönetilmektedir. Türk vatandaşlarının Fransa’da açtıkları boşanma davalarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir. Villeneuve la Garenne tanıma ve tenfiz davası için Türkiye’de faaliyet gösteren bir hukuk ofisi ile anlaşılması gerekmektedir. Alanında deneyimli tanıma ve tenfiz avukatları ile tanıma ve tenfiz davaları tek celsede sonuca bağlanarak kapatılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarının yürütülebilmesi için vekalet verilmesi gerekmektedir. Vekaletin ardından ise dava hızlı bir şekilde başlatılmakta ve sonuç alınmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Açıklaması

Tanıma ve tenfiz davaları tek dava gibi görünmesine rağmen tanıma ve tenfiz olarak iki farklı başlıkta ele alınmaktadır. Tanıma davaları Fransa mahkemeleri tarafından yürütülen bir davanın sonucunun Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından da geçerli olabilmesi için açılan davaya tanıma davaları denilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının yürütülebilmesi için tarafların Fransa mahkemesinin sonuçlarını ve karar metinlerinin aslını Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemelerine sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler aracılığı ile tanıma ve tenfiz davaları açılabilmekte ve yürütülebilmektedir. Eksik ya da yanlış belge ile başvuru yapılmadığı müddetçe kısa süre içinde sonuçlandırılmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Şartları

Villeneuve la Garenne tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Davanın açılabilmesi için taraflardan birinin Türk vatandaşı olması istenmektedir. Ayrıca Fransa’daki boşanma davasının da mahkeme tarafından bitirilmesi gerekmektedir. Bitmemiş ve devam eden davalar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları açılamamaktadır. Ancak ilgili dava Fransa’da sonuçlandıktan ve karar metinleri hazırlandıktan sonra Türkiye’de dava açılabilmektedir. Villeneuve la Garanne tanıma ve tenfiz avukatı ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yönelik Avukat Mehmet Ali Helvacı hizmet vermektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında vatandaşların Fransa’dan ayrılmalarına gerek kalmadan davayı Türkiye’den yönetmekte ve sonuçlandırmaktadır. Davanız ile ilgili detaylar için Helvacı Hukuk Ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Villeparisis Tanıma ve Tenfiz Davası (Villeparisis Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

En çok yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren tanıma ve tenfiz davası, yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen bir kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılan bir davadır. Aksi taktirde farklı bir ülkede alınan kararın Türkiye’de herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Yani yabancı bir ülkede boşanmış olan Türk vatandaşlarının bu boşanma kararlarının Türkiye’de de bir hükmü olabilmesi için Villeparisis tanıma ve tenfiz davası açması şarttır.

Boşanma tanıma ve tenfiz davası açabilmek için farklı bir ülkede açılan boşanma davasının kesin kararı verilmiş olması gereklidir. Kesinleştirilmemiş bir karar için tanıma ve tenfiz davası açmak mümkün değildir. Bundan dolayı dava açılırken teslim edilen belgeler mahkeme kararın yanı sıra bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerhtir. Evraklarını teslim ederken sorun yaşamamak adına da Villeparisis tanıma ve tenfiz avukatı vekaleti ile dava yürütülebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Türkiye’de Olmayanların Yapması Gerekenler

Kişiler tanıma ve tenfiz davası açabilmek için Türkiye’ye gelmeli ve mahkeme sürecini takip etmelidir. Fakat yurtdışında yaşayan kişiler bu imkanı bulmakta zorlanabilmektedir. Dava açmak isteyen ancak Türkiye’ye gelme şansı olmayan kişiler yinede davalarını açabilmektedir. Bunun için yapılması gereken tek şey bir avukata vekalet vermektir.

Avukata vekalet verilmesi ile dava açmak için ya da yapılan duruşmada bulunmak gibi zorunluluk ortadan kalkmaktadır. Vekil avukat tüm dava sürecini müvekkili adına takip edebilmektedir. Bundan dolayı şayet yurtdışında yaşıyor ve Türkiye’ye gelme imkanınız yoksa avukatlık büromuz ile iletişime geçebilir ve deneyimli avukatımıza vekalet verebilirsiniz.

Tanıma ve Tenfizde Yetkili Mahkeme

Bu davalar sulh mahkemelerinde yürütülememektedir. Tanıma ve tenfiz davaları genel olarak asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir. Fakat ortada aile hukukuna ilişkin bir karar var ise bu tanıma ve tenfiz davasına aile mahkemesi bakmaktadır. Hangi mahkemeye gidip hangi evrakları vereceği ile uğraşmak istemeyen kişiler ise vekil avukat tayin edebilmektedir. Villeparisis tanıma ve tenfiz davası için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilerek kendisine vekalet verilebilmektedir.

Vernon Tanıma ve Tenfiz Davası (Vernon Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkenin mahkemeleri tarafından verilmiş bir mahkeme kararı olabilmektedir. Bu kararların da Türkiye’de doğrudan bir yaptırımı bulunmamaktadır. Yani yabancı bir ülkede boşanmış kişiler Türkiye hukuku karşısında evli sayılmaya devam edecektir. Bu kişilerin Türkiye’de boşanmış olabilmeleri için yeniden boşanma davaları açmalarına gerek yoktur. Bunun için yapılması gereken şey Vernon tanıma ve tenfiz davası açmaktır. Tanım ve tenfiz davası açan kişiler farklı bir ülkede kendileri adına verilmiş mahkeme kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesini sağlamaktadır. Bunun için de Vernon tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önemlidir.

Adım Adım Tanıma ve Tenfiz İşlemi

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için ilk olarak yabancı mahkeme tarafından açılmış davanın karara varması beklenmelidir. Kesinleşmiş kararlar için tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Mahkemenin sonuçlanmasının ardından tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için şu belgeler toplanmalıdır:

 • Mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu gösteren belge,
 • Bu belgenin tercümesi,
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı,

Bu belgeleri sağlayan kişiler yetkili mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Bu davalar genel olarak asliye mahkemelerinde görülmektedir. Fakat boşanma gibi aile hukukuna dahil olan dava kararları için aile mahkemesine gidilmelidir. Dava açma talebinin gerçekleştirilmesinin ardından varsa davalı tarafın eline tebligat ulaştırılmalıdır. Bu tebligatın karşı tarafa ulaştırılmadığı durumlarda dava açılamamaktadır. Bu tebligatın ulaştırılmasının ardından da dava süreci başlayacaktır.

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için avukat şartı aranmamaktadır. Fakat avukata vekalet verilmesi pek çok konuda avantaj sağlamaktadır. Örneğin dava açılma sürecine dair tüm işlemleri vekil avukat yapabilmektedir. Bu da kişilerin mahkeme süreciyle uğraşmamasına olanak vermektedir. Avukata vekalet verilmesinin en önemli avantajı ise kişilerin mahkemeye gelme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Yani yurtdışında yaşan kişilerin Türkiye’ye gelmeden tanıma ve tenfiz işlemleri yapılabilmektedir.

Vernon tanıma ve tenfiz davası açması gerekli olan ve dava süreciyle uğraşmak istemeyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmekte ve vekalet vererek tanıma ve tenfiz sürecinin kolay bir şekilde halledilebilmesini sağlayabilmektedir.

Vélizy-Villacoublay Tanıma ve Tenfiz Davası (Vélizy-Villacoublay Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Vélizy-Villacoublay Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yardıma ihtiyacı olanların ilk olarak yapması gereken şey bu konuda uzaman bir avukat veya avukatlık bürosundan destek ve yardım almaktır. Tanıma ve Tenfiz Davası esas itibariyle yurt dışında yaşayan veya çalışan kişilerin yaşadıkları ülkede yaptıkları evlilik ve sonrasında meydana gelen boşanma neticesine değişen medeni durumlarını Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarına tanıtmaları amacıyla açtıkları bir davadır. Tanıma ve Tenfiz Davası özellikle kişilerin vatandaşı oldukları ve çeşitli sebeplerle halen resmi işlemler veya devlet kurumları ile ilgili bazı prosedürler yerine getirdikleri zaman medeni hallerinin Türk makamları nezdinde halen evli olarak görülmesi sebebiyle karşılaşabilecekleri sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla açılan bir davadır.

Bu tip davaların tek taraflı olmasının anlamı, bu davaların tamamen kişilerin kendi iradesi ve istediği ile ve karşılarında bir taraf olmadan açmalarından kaynaklanır. Zira bu davaları açmanın esas olarak bir zorunluluğu yoktur. Ancak şayet iyi bir Vélizy-Villacoublay Tanıma ve Tenfiz Avukatı ile bu dava açılmazsa kişi Türkiye’de yapacağı birçok işlemde zor durumda kalacaktır. Bu sebepledir ki bu davalar aslında şayet açılıp kazanılmazsa sonuçları ile kişilerin başını ağrıtabilecek durumlara sebep olurlar.

Vélizy-Villacoublay Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı Nasıl Bulunur?

Vélizy-Villacoublay Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler çeşitli kaynaklardan veya internet üzerinden bu konunun uzamanı olan avukatı bulabilirler. Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda açılacak bir davada size avukatlık yapacak kişinin mutlaka bu tip davalarda uzaman ve kendini kanıtlamış olması gerekir. Esas olarak uzaman olan bir Tanıma ve Tenfiz Davası avukatı için son derece kolay olan bu davalar aksine uzaman olmayan bir avukat için içinden zor çıkılır bir duruma dönüşebilir.

Bu sebeple bu davalar öncesi avukat seçimi hayati bir önem taşımaktadır. Diğer yandan doğru avukat bulunduğu zaman ise bu davalar aslında kişilerin çok kolaylıkla sonuç alabileceği davalardır. Bu sebepler mutlaka Av. Mehmet Ali Helvacı gibi bu davalarda uzaman bir avukattan destek alınmalıdır.

Torcy Tanıma ve Tenfiz Davası (Torcy Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından Türk vatandaşları hakkında verilen bir kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi adına Torcy tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Tanıma ve tenfiz davasının açılmadığı durumlarda farklı bir ülkede almış bir karar olsa bile bu kararın Türkiye’de geçerliliği olmayacaktır. Bu davalara yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları başvurmaktadır. En sık başvurma nedenlerinden bir tanesi de boşanmalardır.

Boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi yapılması büyük önem arz etmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı durumda kişiler evli olarak kabul edilmeye devam edileceği için yeniden evlenemeyecektir. Ayrıca tazminat ve nafaka gibi talepler de söz konusu olmayacaktır. Yaşabilecek bir başka problem ise şayet kişilerin çocukları varsa velayet paylaşımına dair kararlar da alınamayacaktır.

Nasıl Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilirim?

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için temin edilmesi gerekli bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

 • Yabancı ülkede açılmış davada çıkan kararın aslı,
 • Kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport ya da avukat vekaletnamesi,
 • Apostil,
 • Yabancı dilde olan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi.

İstenen bu belgeleri edinen kişiler yetkili mahkemeye giderek kendileri davayı açabilmektedir. Bu süreç ile uğraşmak istemeyen kişiler ise Torcy tanıma ve tenfiz avukatı aracılığıyla dava sürecini başlatabilmektedir.

Apostil Nereden Alınabilir?

Apostil, bir ülkede resmi makamlarca düzenlenmiş bir belgenin farklı bir ülkede de geçerli olabilmesini sağlayan onay niteliği taşıyan bir mühürdür. Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için de bu belgenin edinilmesi şarttır. Her ülke apostilin hangi merciler tarafından düzenleneceğine kendisi karar vermektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları süreci kolay görünse de yorucu olabilmektedir. Bu yorucu işi kolay bir şekilde atlatılabilmesinin yolu da avukata vekalet verilmesidir. Deneyimli bir avukata verilecek vekalet süreci çok kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı Torcy tanıma ve tenfiz davası açması gerekli olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek sürece dair detaylı tüm bilgiye ulaşabilir ve kendisine vekalet vererek dava stresinden uzak durabilmektedir.

Sucy-en-Brie Tanıma ve Tenfiz Davası Sucy-en-Brie Tanıma ve Tenfiz Avukat

Sucy-en-Brie Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı mahkemelerin kararlarının değerlendirilmesi ve incelenmesi için açılan tanıma ve tenfiz davaları, açılması zorunlu olan davaların başında gelmektedir. Yabancı mahkemelere boşanma davası talebi ile başvuran kişilerin, boşanma davalarının sonuçlandığı andan itibaren tanıma ve tenfiz davaları için başvurmaları önerilmektedir. Yeni çıkan kararname ile bütün sistem değişmiş olup, kişilerin artık boşanma davalarının kararlarını hükümlerini uygulatabilmek için tanıma ve tenfiz davaları açmaları gerekir. Bu davaların açılması zorunludur. Daha önceden sadece konsolosluklara başvurularak kolayca tanıtılabilen boşanma davaları yeni yapılan düzenleme ile tanıma ve tenfiz davaları olmadan, ülkemizde geçersiz sayılmaktadır.

Neden Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Gereklidir?

Ülkemizde geçersiz olarak sayılan boşanma davalarının herhangi bir hükmünün bulunmadığı gibi kişiler hala evli olarak da gözükmektedir. Evli olarak gözüken kişilerin herhangi bir yasal haklarını kullanma ya da yeniden evlenme gibi durumları da söz konusu değildir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmadığı zamanlarda kişiler oldukça müşkül durumlara düşebilmektedir. Bu yüzden yurtdışında boşanma davaları kesin karara bağlanmış olan vatandaşlarımızın bir an önce ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açması gerekir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için kişilerin bizzat ülkeye giriş yapmasına gerek yoktur. Avukatlara verilecek olan vekâletler sayesinde tanıma ve tenfiz davalarının açılması sağlanabilmekte olup dava süreci hızlanmaktadır. Kişilerin burada dikkat etmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi ise şudur; tanıma ve tenfiz davalarında yanlış usulde dava açılmasını kontrol etmektir. Belgelerde ya da ifadelerde verilecek olan yanlış bir beyan davaların yanlış usulde açılmasını sağlar. Böylesi durumlarda ise bu davaların kesin bir sonuca bağlanması uzun yıllar alır. Ayrıca oldukça meşakkatli olan dava süreçlerinin kesin bir sonuca ulaşamayacağı gibi olumsuz olarak da geri dönmesi muhtemeldir. Bu yüzden kişiler tanıma ve tenfiz davasına başvururken mutlaka bir uzman yardımı almalıdırlar. Alanında oldukça uzman kişilerden oluşan Helvacı Hukuk Bürosu, müvekkillerine yurt dışı tanıma ve tenfiz davalarında da hizmet vermektedir. Tanıma ve tenfiz davaları için kişilerin sadece avukatlara gerekli olan belgeleri ve vekâlet göndermesi gerekir. Belgelerin eksiksiz olduğu durumlarda, bu davaların tek celsede halledilmesi oldukça kolaydır. Bu alanda oldukça yetkin olarak bilinen firmamız, müvekkillerinin her zaman yanındadır. Sucy-en-Brie Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Sucy-en-Brie Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile birebir görüşebilir ve kendisinden destek alabilirler.

Schœlcher Tanıma ve Tenfiz Davası (Schœlcher Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Schœlcher Tanıma ve Tenfiz Davası açan kişiler genellikle yurt dışında oranın vatandaşı olarak veya sadece çalışma ve oturma izinleri ile yurt dışında bulunurken evlenmiş ve boşanmış kişilerdir. Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında o ülke kanunlarına göre ve o ülke makamlarınca evlenmiş olan kişilerin yine o ülke makamlarınca alınmış boşanma davası kararlarını Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarına onaylatma amacı ile açtıkları bir davadır.

Bu dava esas olarak özellikle yurt dışında evlenen kişinin yurt dışında değil ama Türkiye sınırları içinde evli olarak değil artık bekar olarak tanınabilmesi için açmak durumunda olduğu bir davadır. Şayet kişi yurt dışında boşanmış olsa bile bu Tanıma ve Tenfiz Davasını açmazsa o zaman Türkiye’deki kayıtlarda halen evli olarak görüleceğinden kendisine resmi işlemler esnasında devlet makamları ve aynı zamanda kamu görevlileri tarafından evliymiş gibi muamele edilecektir. Bunun en basit ve bilinen örneği ise mesela kişi Türkiye’de birisiyle evlenmek isterse daha önceki pasaport kayıtlarına istinaden medeni durumu halen evli olarak görülebileceğinden Türkiye’deki evlenme müracaatı evlenmeye uygun olmadığı gerekçesi ile reddedilebilir.

Schœlcher Tanıma ve Tenfiz Davası Süreçleri Nasıl olur?

Schœlcher Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişilerin öncelikle yapması gereken bu tip Tanıma ve Tenfiz Davası alanında uzman ve çok sayıda dava çözmüş iyi bir Schœlcher Tanıma ve Tenfiz Avukatı bulmak olmalıdır. Bu aslında Tanıma ve Tenfiz Davası için en önemli adımdır. Zira iyi bir Tanıma ve Tenfiz Davası avukatı bulduktan sonra zaten avukatınız sizin adınıza gerekli tüm kalan adımları atacak ve davanın gerek öncesinde gerekse sonrasında Türk mahkemelerinde sizden talep edilecek tüm bilgi ve belgeler konusunda size bir yol gösterici olacaktır. Zira her ne kadar uzaman bir Tanıma ve Tenfiz Davası avukatı için bu davalar zor olmasa da kesinlikle sizin tek başınıza halledebileceğiniz veya çözebileceğiniz bir süreç değildir. Bu sebeple bu tip bir dava açmayı düşünenlerin mutlaka Av.Mehmet Ali Helvacı’ya danışmalarında yarar vardır.

Savigny-le-Temple Tanıma ve Tenfiz Davası (Savigny-le-Temple Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Savigny le Temple komünü Fransa’nın Seine et Marne bölgesine bağlıdır ve Fransa’nın kuzey bölgesine yakın konumlanmıştır. Bölgenin tarihi varlıkları sebebi ile de sıklıkla tercih edilmekte olan Savigny le Temple Paris’e çok yakın bir yerde bulunmaktadır. Savigny le Temple ile Paris arasında 33 kilometre bulunmaktadır ve birçok kara ulaşım aracı ile Paris’e kolaylıkla ulaşılabilmektedir. İle de France belediyesinin altında bulunan Savigny le Temple komününde yaşayan Türk vatandaşları da bulunmaktadır. Türk vatandaşlarının bu bölgeyi sıklıkla tercih ettiği bilinmekte olup nüfus durumu da bunları kanıtlamaktadır. Savigny le Temple tanıma ve tenfiz davası bu bölgede yaşamakta olan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendirmektedir. Savigny le Temple bölgesinde yaşayıp Fransa mahkemelerine boşanma davası açan bir Türk vatandaşının aynı işlemi Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri için de yapması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının İçeriği

Tanıma ve tenfiz davaları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Türk vatandaşlarının gerçekleştirdiği tanıma ve tenfiz davaları için geçerlidir. Tanıma ve tenfiz davaları başka bir ülkede gerçekleşen boşanma davalarının Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tanınmasını ve ilgili ülkedeki dava kararının aynen geçerli olmasını sağlamaktadır. Bu neden ile de tanıma ve tenfiz davaları sayesinde kişiler 2. kez boşanma davası açmak zorunda kalmadan tanıma ve tenfiz davası ile kısa süre içinde Fransa’daki mahkeme kararını Türkiye’nin de tanımasını sağlayabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında yaşayan ve orada boşanan Türk vatandaşlarının tercih ettiği ve işlerini kolaylaştıran bir dava türüdür. Bu durum Savigny le Temple tanıma ve tenfiz davası için de geçerli olup Fransa’da yaşamakta olan Türk vatandaşları için firma olarak bu dava sürecini üstlenmekteyiz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Savigny le Temple

Savigny le Temple tanıma ve tenfiz davası Avukat Mehmet Ali Helvacı’nın hukuk ofisi tarafından profesyonel destek sağlanmaktadır. Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları için bu konuda davacıların ülkeye dönmelerine gerek kalmadan basit bir şekilde dava yönetilmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için hukuk ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Saint-Sébastien-Sur-Loire Tanıma Ve Tenfiz Davası (Saint-Sébastien-Sur-Loire Tanıma Ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da Saint-Sébastien-Sur-Loire bölgesinde karar bağlanmış olan davalarınızın Türkiye’de kabulü ve geçerliliği için bize başvurabilirsiniz. Tanıma ve tenfiz davasında sizin yanınızda olarak, çıkarlarınız doğrultusunda en doğru çalışmayı yapmak için hizmet veriyoruz. Hem müşterilerimize hem de birbirimize karşı olan saygı ve güven içerisinde davranışlarımızla tüm hukuki süreçlerinizde yanınızdayız.

Saint-Sébastien-Sur-Loire tanıma ve tenfiz avukatı arayışınızda sizlerin yanında olarak, en doğru hukuki süreci geçirmenize yardımcı oluyoruz. Tanıma ve tenfiz davası yabancı ülkelerde karara bağlanmış olan davaların, Türkiye’de geçerli olabilmesi ve yasal olarak geçerli sayılabilmesi için açılan davalardır.

Genel olarak karıştırılsa da tanıma ve tenfiz davaları birbirleri yerine açılabilen davalardır. Bazen de tanıma ve tenfiz davası aynı ifade olarak kullanılarak tek bir dava açılmaktadır. Tanıma davası ya da tenfiz davasından hangisinin açılacağı kararı, yabancı mahkemenin ilamının içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Saint-Sébastien-Sur-Loire tanıma ve tenfiz davası için başvurabileceğiniz en doğru adres Helvacı Hukuk olacaktır.

Saint-Sébastien-Sur-Loire Tanıma ve Tenfiz Davasında En Doğru Sonuçlar

Fransa’da ikamet eden Türk vatandaşları boşanma ya da velayet davası gibi davalarını dilerlerse Fransa’da dilerlerse Türkiye’de açabilmektedir. Fransa’da açılan ve karara bağlanan davaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Aksi takdirde Fransa’da karara bağlanan mahkemenin resmiyeti Türkiye’de geçerli olmamaktadır.

Saint-Sébastien-Sur-Loire tanıma ve tenfiz davası, Saint- Sébastien-Sur-Loire ’da karara bağlanan davaların Türkiye’de geçerli olması için açılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları oldukça detaylı ve titizlik isteyen davalardır. Sürecin daha hızlı ilerlemesi ve kararın lehinize olması için bize başvurabilirsiniz. En kaliteli hizmeti, geniş bir tecrübe ağı ile hukuk büromuzda verilen destek ve bilgi alanlarından bazıları;

 • Bilişim Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Boşanma Hukuku,
 • İdare Hukuku,
 • Sigorta Hukuku,
 • Ticaret Hukuku,
 • Tüketici Hukuku,
 • Sözleşmeler Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • Fikri Sınai Haklar Hukuku,
 • Miras Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku ve ihtiyacınız olan tüm hukuki süreçlerde yanınızdayız.

Kurumsal ve profesyonel destek alabilmek için Helvacı Hukuk Bürosuna başvurabilirsiniz. Tecrübeli, saygılı ve profesyonel destek alarak hukuki süreçlerinizi başarı ile geçirebilirsiniz. Bunun için bize ulaşabilir, Av. Mehmet Ali Helvacı ile çalışarak başarılı sonuçlar alabilirsiniz.

Saint-Michel-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Michel-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Saint-Michel-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Davası açmadan önce yapılması gereken en önemli şeylerin başında bu konuda gerek aldığı gerekse sıkıntısız şekilde çözdüğü davalar ile kendini kanıtlamış bir Saint-Michel-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Avukatı bularak kendisinden destek almaktır. Zira Tanıma ve Tenfiz Davası gerçek anlamda uzmanlık ve deneyim isteyen bir dava türüdür. Her ne kadar yapı itibariyle kolay bir süreç gibi görünse de Tanıma ve Tenfiz Davası özellikle yurt dışında yaşayan veya çalışan kişilerin bilhassa uzaktan takip etmesi zor olacak olan bir davadır. Diğer yanda yurt dışı yasalara veya prosedürlere alışık olan bir kişi Türkiye’de bu davanın şartlarını yerine getirmede veya mahkemece kendisinden istenecek bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak bir araya getirmede mutlaka ki zorlanacaktır.

Saint-Michel-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı Hangi Özellikleri Taşımalı?

Tanıma ve Tenfiz Davası esas itibariyle yurt dışında boşanmış olan Türk vatandaşlarının Türkiye’de resmi makamlara bu boşanma ile ilgili kararı tanıtmaları ve Türk makamları nazarında da boşanmış olarak onanmaları kapsamında görülen bir tür davadır. Bu dava başka bir deyişle yurt dışı makamlarınca alınan kararın Türkiye’deki kayıtlara da geçirilmesi sürecidir. Bu nedenle dava sürecinde en başta Tanıma ve Tenfiz Davası açılan mahkeme davayı açan kişiden yurt dışında alınmış boşanma kararının aslını ve yeminli tercüme ile çevrilmiş kopyasını mutlaka isteyecektir. Diğer yandan mahkeme bununla sınırlı kalmayacak ve kişiden birçok ek belge veya bilgi de talep edecektir. Ayrıca şayet örneğin kişinin yurt dışındaki evliliğinden olan çocukları varsa bunlar ile ilgili de bazı ek belgeler isteyebilecektir. Saint-Michel-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Davası bu yönüyle aslında birçok prosedürün bilinmesini gerektiren bir dava türüdür. İşte bu sebepledir ki Tanıma ve Tenfiz Davası avukatının tüm bu süreçlere son derece hakim olması ve davayı açan kişinin özel durumlarına bağlı olarak da mahkemelerce istenebilecek ilave belgeleri önceden bilerek davanın en başından bunları hazır etmesi gerekir. Bu konuda avukat ihtiyacı olanlar her zaman Av.Mehmet Ali Helvacı’ya başvurabilirler.

Saint-Leu Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Leu Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Genel bir kural olarak; alınan bir kararı yalnızca alındığı ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Devletlerin kendi egemenliklerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu durum için bazı istisnalar söz konusu olsa da genel olarak geçerlidir. Tanıma ve Tenfiz dava türleri birbiriyle uygulamada çok fazla karıştırılmaktadır.

Saint-Leu tanıma ve tenfiz davası için en gerçek ve en kaliteli hizmeti alabileceğiniz Helvacı Hukuk’la irtibata geçebilirsiniz. ‘Adalet Mülkün Temelidir’ sloganımızla verdiğimiz hizmetleri en kaliteli şekilde sunuyor, davalarınızla ilgilenerek istediğiniz sonuçları alabilmek için çalışıyoruz. Tanıma ve tenfiz davalarınızın en hızlı ve en doğru sonuçlarla karara bağlanması için en kaliteli hizmeti sunuyoruz.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma davası; yabancı bir mahkemede alınan kararın, Türkiye sınırları içerisinde kesin bir mahkeme kararı olarak kabul edilmesini hedefleyen dava türüdür. Tanıma davası sonrasında alınan kararlarda ayrıca tenfizine gerek kalmamaktadır. Bu dava sonuçlarını kendiliğinden doğurmakta olup boşanma davalarında alınan kararlar türünden kararlar buna bir örnektir.

Tenfiz davası ise, tanıma şartlarını taşıyan yabancı mahkeme kararı ile;

 • Türkiye’de uygulanabilecek gerekli şartların uygun olup olmadığını,
 • Gerekli şartları yerine getirip getirmediğini inceleyen dava türüdür.

Pratikte tanıma ya da tenfiz davasının ayrı ayrı olması önemli değildir. Önemli olan Türkiye’de gerekli şartlara ve hükümlere sağlayabilecek bir yabancı mahkeme kararını incelemek, karara bağlamak ve geçerli kılmaktır. Saint- Leu tanıma ve tenfiz davası ağırlıklı olarak yurtdışında gerçekleşen boşanmaların, Türkiye’de geçerli olabilmesi adına açılsa da yurtdışında karara bağlanmış birçok dava için açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Aradığınız Kaliteli Hizmet

Bu tarz davaların yürütülmesinde profesyonel bir avukattan destek almak oldukça önemlidir. Saint-Leu Tanıma ve Tenfiz avukatı arayışınızda tecrübe, kalite ve başarı da arıyorsanız Helvacı Hukuk’la irtibata geçebilirsiniz. Dilerseniz web sitemiz üzerinden dilerseniz Maltepe’de bulunan ofisimizi ziyaret ederek dilerseniz de 0216 459 53 97 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Av. Mehmet Ali Helvacı ile tanıma ve tenfiz davalarınızı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz.

Sainte-Foy-lès-Lyon Tanıma ve Tenfiz Davası (Sainte-Foy-lès-Lyon Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Sainte-Foy-lès-Lyon Tanıma ve Tenfiz Davası açmadan önce mutlaka konuda gerçekten uzaman bir avukatlık ofisinin desteğini almak büyük önem arz etmektedir. BU sebeple aslında açılacak olan bir Tanıma ve Tenfiz Davası için en önemli ve dikkatli olunması gereken aşama ilk aşamadır yani iyi bir Sainte-Foy-lès-Lyon Tanıma ve Tenfiz Avukatı bulunması aşamasıdır. Aslında bu dava her ne kadar karmaşık gibi görünse de iyi bir avukat bu davalar konusundaki uzmanlığı ve tecrübesi ile birçok karmaşık görünen prosedürü çok kolay ve hızlı bir şekilde sizin yerinize tamamlayarak davanın en kısa sürede karara bağlanmasını sağlayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında boşanmış kişilerin özellikle Türkiye’de yapacakları resmi işlemler sırasında halen evli görülmelerini engellemek veya başka bir deyişle Türk makamlarının kişilerin yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarını tanımasını sağlamak amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava şayet açılmazsa kişiler yurt dışında boşanmalarına rağmen Türk makamları tarafından boşanmış olarak tanınmamaları sebebiyle yapacakları birçok resmi işlemde bazı zorluklar veya engeller ile karşılaşabilir. Örneğin bir tapu işlemi yapacak kii sırf bu sebeple yapması gereken işlemi yapmaktan alıkonulabilir. İşte bu sebeple bu Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında boşanmış Türk vatandaşları için son derece önemli bir davadır.

Sainte-Foy-lès-Lyon Tanıma ve Tenfiz Davası Konusunda Nelere Dikkat Etmeli?

Sainte-Foy-lès-Lyon Tanıma ve Tenfiz Davası açacak kişilerin öncelikle bu dava kapsamında Türk mahkemeleri veya makamları tarafından istenecek ve de istenebilecek belgeleri iyi bilmelidir. Daha sonra ise davanın nasıl bir süreç alacağını ve davanın en kısa sürede sonuçlanabilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini iyi bilmelidir. İşte tüm bunlar normal şartlar altında bu Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda uzman olmayana bir kişi tarafından bilinemeyeceğinden dolayı bu tip bir davayı açmaya ihtiyacı olan kişilerin mutlaka bu davalar konusunda deneyim sahibi olan ve çok sayıda görmüş ve sonuçlandırmış olan Av.Mehmet Ali Helvacı’dan destek ve danışmanlık alması gerekmektedir.

Ris-Orangis Tanıma ve Tenfiz Davası (Ris-Orangis Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin bağımsızlığı gereği o ülkenin hukukuna hiçbir şekilde müdahale edilememektedir. Yani bir ülke mahkemesi tarafından verilen bir kararın başka bir ülkede yaptırımı bulunmamaktadır. Fakat bazı durumlarda yurtdışında alınmış bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olması istenebilmektedir. Bunun için de Ris-Orangis tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Tanıma ve tenfiz davaları bir ülke mahkemesince verilen bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesini sağlamaktadır.

Bu tarz davalar yurtdışında yaşayan Tük vatandaşları için büyük önem arz etmektedir. Bu kişiler yaşadıkları ülkelerin mahkemelerine başvurabilmektedir. O kararların da Türkiye’de yaptırımı olabilmesi adına tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu davalar için de Ris-Orangis tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Neden Avukata Vekalet Verilmelidir?

Yabancı bir ülke mahkemesince verilmiş bir kararın Türkiye’de de yaptırımı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması zorunludur. Bu davaların açılabilmesi için avukata vekalet verilme şartı aranmamaktadır. Fakat tanıma ve tenfiz davalarında avukatın varlığı kişilere büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu avantajların en önemlisi gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde sağlanabilmesi için avukatların hizmet vermesidir. Kişilerin belgelerinin eksik olduğu durumda dava açılamayacaktır. Bundan dolayı avukatlar belgelerin hepsinin toplanmasını ve davanın açılabilmesini sağlayacaktır.

Avukata vekalet verilmesinin sağlayacağı bir başka avantaj ise tüm mahkeme süreciyle avukatın ilgilenecek olmasıdır. Davanın açılması ve mahkeme süreci avukatın kontrolü dahilinde ilerleyecek olması herhangi bir aksilik yaşanmasının önüne geçilebilmesini sağlayacaktır. Ayrıca anlaşmaya varılamaması gibi durumların olması halinde de bunların çözülebilmesi adına avukat devreye girecektir.

Avukat aracılığıyla mahkemenin takip edilmesinin en büyük faydası ise davacının mahkemeye gelme zorunluluğunun ortadan kalkmasıdır. Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye sık sık gelme imkanı bulunmayan kişiler avukata vekalet vererek mahkemede bulunma şartını ortadan kaldıracaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı Ris-Orangis tanıma ve tenfiz davası açmak için avukata vekalet vermek önemlidir. Bunun için de Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilerek dava sürecine dair detaylı bilgi alınabilmektedir.

Rambouillet Tanıma ve Tenfiz Davası Rambouillet Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Rambouillet Tanıma ve Tenfiz Davası;  yabancı mahkeme kararlarının ülkemizde geçerliliğini sağlamak için açılması gereken tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında boşanmış ancak Türkiye’de hala evli olarak gözüken çiftlerin en fazla şikâyet ettiği konuların başında gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadan kişiler Türkiye’de boşanmış sayılmazlar. Yabancı mahkeme kararlarının uygulanmasını ve tanınmasını içeren tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir. Eşlerin boşanma işlemlerinden sonra tanıma ve tenfiz davası için Türk yerel mahkemelerin başvurmaları beklenir.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, genel olarak adından da anlaşılabileceği üzere yabancı mahkemelerde verilen kararların Türk hukuk sistemine göre tanınmasını içeren dava türleridir. Bu davaların açılmasındaki asıl amaç yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların Türk kamu düzenine ne kadar uygun olduğunu kontrol etmektir. Her ülkenin kendine ait bir hukuk sistemi ve kamu düzeni olduğunu düşünürsek bu davaların haklı bir geçerliliği vardır. Yabancı mahkemeler tarafından verilen bir kararın, Türk kamu sisteminde uymadığı takdirde kabul edilmesi düşünülemez. Daha önceden konsolosluklardan alınacak apostile ve boşanma kararı ile başvuran çiftler, boşanma kararlarının hükümlerini ve kararlarının tanımlarını yaptırabilmekteyken yeni çıkan kararname ile böylesi bir durum mümkün değildir. Kararların tanınması ve hükümlerinin uygulanması için tanıma ve tenfiz yoluna başvurmak gerekir. Türk yerel mahkemeleri tarafından incelenen kararlar, eğer kamu düzenine ve hukuk sistemine aykırı değilse kabul edilmesi oldukça kolaydır. Tek celsede sonuca kavuşabilen tanıma ve tenfiz davaları için kişilerin Türkiye’ye gelmesine dahi gerek yoktur. Avukatlara verilecek olan vekâletler sayesinde oldukça kolay bir şekilde halledilen tanıma ve tenfiz davaları, bir an önce açılmalıdır. Bunun sebebi ise çiftler arasında yaşanan iletişimsizlik sonucu tanıma ve tenfiz davalarında açılamaması ve kişilerin mevcut haklarına kullanılamayacak duruma gelmelerinden dolayı mağdur olmalarıdır. Aynı zamanda bu kişiler yeniden evlenemezler. Tanıma ve tenfiz davası açmak için kişilerin mutlaka bir uzmana danışması gerekmektedir. Uzman yardımı ile çalışılmayan durumlarda, tanıma ve tenfiz davalarının yanlış usulde açılması muhtemeldir. Yanlış usulde açılan davalar ise kesin bir sonuca ulaşmayıp oldukça yıpratıcı bir etkiye sahip olacaktır. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davası açılırken kişilerin hem yanlış beyanda bulunmaması hem de hem de uzman bir avukatla çalışması önerilmektedir. Bu alanda oldukça uyumlu olarak bilinen Helvacı Hukuk Bürosu, yurtdışında yaşayan müvekkillerine oldukça büyük destek sağlar. Rambouillet Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Rambouillet Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak hukuk firmamızdan ve Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan destek alabilirler.

Pointe-à-Pitre Tanıma ve Tenfiz Davası (Pointe-à-Pitre Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Pointe-à-Pitre Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yardıma ihtiyacınız varsa mutlaka iyi bir avukat bulmanız önemlidir. Tanıma ve Tenfiz Davası açacak kişiler genellikle yurt dışında yaşayan ve çalışan kişilerdir. Zira bu dava zaten kişi zamanında yurt dışında yaşar veya çalışırken bir evlilik ve boşanma yaşadığı sebeple açılan davalardır. Tanıma ve Tenfiz Davası aslında bir zorunlu dava türü değildir. Yani açılmamasının herhangi bir yasal yaptırımı veya cezası yoktur. Ancak diğer yandan yurt dışında boşanmış olan ve halen Türkiye ile bağları olan veya Türkiye’de yatırımları, iş bağlantıları veya mülkleri olan birisi bu Tanıma ve Tenfiz Davasını açmazsa bu durumda Türk makamlarınca bazı durumlarda halen evli olarak kaydı görüneceğinden bazı işlemlerinde can sıkıcı durumlarla veya bazı engeller ile karşılaşabilir.

Bu sebeple özellikle böyle durumda olan kişilerin mutlaka zaman geçirmeden bu Tanıma ve Tenfiz Davasını açıp sonucunu alması son derece büyük önem taşır. Böyle bir Tanıma ve Tenfiz Davası açarken size en çok yardım ve destek olacak kişi ise her zaman bu tip davalar konusunda deneyimli bir Pointe-à-Pitre Tanıma ve Tenfiz Avukatı olacaktır. Gerçekten de bu tip davaların en önemli hususu iyi bir avukat bulmak ve onun desteği ve danışmanlığı ile bu davayı kısa sürede çözmektir. Zira bu dava basit ama çok karmaşık süreçleri olabilen bir davadır.

Pointe-à-Pitre Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Kazanılır?

Pointe-à-Pitre Tanıma ve Tenfiz Davasını en kısa sürede başarı ile sonuçlandırmak için şayet avukatınız bu konuda deneyimli ise sizin kişisel durumunuzu evlilik ve boşanma geçmişiniz ile ilgili tüm detayları değerlendirecek ve dava öncesi hazırlık ve planlamayı en mükemmel şekilde sizin adınıza yapacaktır. Tabi bu noktada avukatınız sizden mahkemece istenecek bütün bilgi ve belgeleri isteyecek veya bunların bazılarını da sizin adınıza kendisi hazır edecektir. Dolayısıyla bu davalarda her şeye en baştan ve eksiksiz olarak hazır olmanın yolu Av.Mehmet Ali Helvacı gibi uzaman bir avukat ile çalışmaktan geçer.

Oyonnax Tanıma ve Tenfiz Davası (Oyonnax Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi tanıma ve tenfiz davalarıdır. Çünkü farklı bir ülkede alınan bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olması istenebilmektedir. Yabancı bir ülkede Türk vatandaşları hakkında alınan bu mahkeme kararının ülkemizde de geçerli olabilmesi için Oyonnax tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Bağımsız olan ülkelerin hukuk sistemine hiçbir şekilde müdahale edilememektedir. Bundan dolayı bir mahkeme kararının farklı bir ülkede hükmü bulunmamaktadır. Türkiye’nin de egemenliği gereği herhangi bir ülkede verilen bir mahkeme kararının Türk hukuku karşısında bir yaptırımı yoktur. Fakat yurtdışında boşanma gibi Türk vatandaşlarına dair verilmiş bu kararların Türkiye’de de geçerli olabilmesi önemlidir. Bunun için de tanıma ve tenfiz davaları açılması gereklidir. Bu davalarında sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Oyonnax tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Yurtdışında Boşanmış Kişilerin Türkiye’deki Mal Paylaşımlarının Yapılabilmesi

Fransa’da boşanmış Türk vatandaşlarının tanıma ve tenfiz davaları açmadıkları sürece bazı sorunlar ile karşılaşacaklardır. Bu sorunlardan bir tanesi kişiler boşanmış sayılmadıklarından dolayı bir başka kişiler ile evlenemeyecek olmalarıdır. Yaşanabilecek sıkıntılardan en büyüğü ise çiftin çocuğu varsa velayet paylaşımının da yapılamayacak olmasıdır.

Yurtdışında boşanmış ve Türkiye’de bulunan mallarını paylaşmak isteyen çiftlerin tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir. Bu davanın açılmasının ve kararın alınmasının ardından malların paylaşımları da gerçekleştirilebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açılmazsa eğer malların paylaşımı söz konusu olmayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Aşamaları

Bu davaların açılabilmesi için ilk önce gerekli olan şey yabancı mahkemelerince açılan davanın sonuçlanmasıdır. Kararı kesinleşmemiş bir davanın tanıma ve tenfizi yapılamamaktadır. Bu ön koşulu sağlayan kişiler gerekli olan davanın karar belgesi, bu kararın icra edildiğine dair belge ve konsolosluktan alınacak Apostil ile davalarını açabilmektedir.

Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde sağlanması önemlidir. Aksi taktirde dava açılamayacaktır. Oyonnax tanıma ve tenfiz davası açabilmek için herhangi bir sorun ile karşılaşmak istemeyen kişilerin Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vermesi önemlidir.

Oullins Tanıma ve Tenfiz Davası Oullins Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Oullins Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı oldukça yakından ilgilendiren dava türlerinden biridir. Müvekkillerimizin en fazla danıştığı konulardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları; yurt dışında açılmış boşanma davalarının ülkemizde saydırılması durumuna verilen genel addır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmadığı durumlarda kişiler oldukça zor durumlarla karşılaşmaktadır. Bu yüzden yurt dışında boşanmış olan kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz davası için Türk yerel mahkemelerine başvuruda bulunmaları gerekir.

 Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Yurt dışında açılmış olan bir boşanma davasının sonucunun ülkemizde geçerliliği yoktur. Yabancı bir mahkeme tarafından dava kararlarının verilmesinden dolayı, bu davanın kararlarının ülkemizde geçerliliğinin sayılabilmesi için tanıma davasının açılması gerekir. Boşanma davasının ülkemizde de tanınması için açılan dava türlerine tanıma davası denilmektedir. Tenfiz davaları ise tanınması gerçekleşen davaların hükümleri varsa bu hükümlerin uygulanabilmesi için açılması gereken davalardır. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmadığı durumlarda kişiler oldukça zor durumlarla karşılaşabilirler. Özellikle nafaka ve miras gibi durumlarda oldukça sıkıntı yaşayan vatandaşlar aynı zamanda tanıma ve tenfiz davaları açmadığı sürece yeniden evlenemezler. Pek çok kişi tarafından oldukça yanlış olarak bilinen ve aktarılan tanıma ve tenfiz davaları, yeni bir boşanma davası değildir. Bu davalar sadece yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararların Türk hukuk sistemine göre uygun olup olmadığını incelemek maksadıyla açılan dava türleridir. Mevcut davaların, hükümlerinin uygulanması gereken bir karar varsa tanıma ve tenfiz davalarının vakit kaybedilmeden açılması tavsiye edilir. Vatandaşların zor durumda kalmasını engelleyici bir faktör olarak görülen tanıma ve tenfiz davaları, alanında uzman kişiler tarafından açılır. Böylesi durumlarda uzman kişiler ile çalışmak kişilerin dava sürecini olumlu olarak etkileyen en önemli faktördür. Bu alanda oldukça başarılı olarak bilinen Helvacı Hukuk Bürosu, müvekkillerine dava sürecinde tam destek sağlamaktadır. Oullins Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler, Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek kendisinden Oullins Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak yardım ve destek alabilirler.

Moulins Tanıma ve Tenfiz Davası (Moulins Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız olan herhangi bir ülkenin hukuk sistemine müdahale edilememektedir. Bir ülke mahkemesinden çıkan bir karar da yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bundan dolayı yabancı bir ülke mahkemesinin verdiği bir hukuk kararının Türkiye’de doğrudan bir hükmü bulunmamaktadır. Fakat bazı davalarda bu kararların Türkiye’de de geçerli olması önem oluşturmaktadır. Bunun için de yapılması gereken şey Moulins tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Tanıma ve tenfiz davaların farklı bir ülkede verilmiş bir mahkeme kararının Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için açılan davalardır. Bu davalar açılmadığı sürece yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş hiçbir kararın Türkiye’de geçerliliği olmayacaktır. Bu tarz davalar için de Moulins tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konumdadır. Deneyimli bir avukata vekalet vermek isteyen kişiler avukatlık büromuz ile iletişime geçebilmektedir.

Yurtdışında Boşanmış Kişilerin Yapması Gereken Şeyler

Tanıma ve tenfiz davalarının en sık açılma nedenlerinden bir tanesi yurtdışında boşanma durumlarıdır. Farklı bir ülkede boşanmış kişilerin bu boşanma kararlarının Türkiye’de direkt olarak geçerliliği yoktur. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmadığı durumlarda kişiler Türkiye hukuku önünde evli sayılmaya devam edecektir. Bu da büyük problemlere yol açabilmektedir. Örneğin çiftin çocuğu var ise velayet paylaşımı yapılamayacaktır. Ayrıca tazminat ve nafaka gibi ödemeler de talep edilemeyecektir. Bu tarz sıkıntılar yaşamamak adına tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Davanın açılabilmesi için gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır;

 • Boşanma kararının aslı,
 • Kararın kesinleştiğini gösteren belge,
 • Apostil,
 • Belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe çevirisi.

Bu belgeleri edinen kişiler aile mahkemelerine giderek dava açma talebinde bulunabilmektedir. Karşı tarafın eline tebligatın ulaştırılmasının ardından da dava süreci başlamaktadır. Kişiler daha sonra duruşmaya giderek davalarının sonuçlanmasını takip edebilmektedir.

Tüm bu süreç ile ilgilenmek istemeyen kişiler ise avukata vekalet verebilmektedir. Vekil avukat dava sürecine dair tüm adımları gerçekleştirebilmektedir. Bundan dolayı Moulins tanıma ve tenfiz davası açması gerekli olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek vekaleti kendisine verebilmektedir.

Mont-Saint-Aignan Tanıma ve Tenfiz Davası (Mont-Saint-Aignan Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları Fransız mahkemelerince boşanırlarsa bu kişiler Türkiye’de evli sayılmaya devam edecektir. Bir ülkede verilen hukuk kararının Türkiye’de doğrudan geçerli olması mümkün değildir. Fakat Türkiye’ye de boşanmış olabilmek için yeniden boşanma davası açılmasına gerek bulunmamaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da ilgili maddelerde yapılan düzenlemeler ile Mont-Saint-Aignan tanıma ve tenfiz davası açmak boşanmaların Türkiye’de de gerçek olabilmesi için yeterlidir.

Tanıma farklı bir ülke mahkemesinin kesinleşmiş kararının Türkiye’de de tanınmasıdır. Tenfiz ise tanınan bu kararın icra edilebilmesi için açılan davadır. Türkiye’de bir problemler ile karşılaşmamak adına tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davalar için Mont-Saint-Aignan tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konuma sahiptir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz hakkında detaylı tüm bilgiye büromuz avukatı aracılığıyla edinebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemlidir. Örneğin farklı bir ülkede boşanmış kişiler tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Türkiye yetkililerince evli sayılacaktır. Bu durum da çocuğun velayetinin paylaşılamaması, yeniden evlenememe gibi pek çok soruna neden olacaktır. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Yabancı bir ülke mahkemesinde kesinleşmiş bir karar için tanıma ve tenfiz işlemi yapılabilmektedir. Yani boşanma kararının kesinleşmesinin ardından dava açılabilmektedir. Bu dava istenildiği zaman açılabilir. Fakat taraflara tebligat ulaştırılmasının zorunlu olmasından dolayı iletişim bilgileri değişmeden dava bir an önce açılmalıdır. Davanın açılabilmesi için gerekli olan belgeler ise şu şekildedir:

 • Yabancı bir ülke mahkemesinin verdiği kararın aslı,
 • Bu ülkede verilen kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh,
 • Belgelerin noter tarafından onaylatılmış yeminli tercümesi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport ya da avukat vekaletnamesi,
 • Apostil şerhi.

Bu belgeleri edinen kişiler aile mahkemelerine giderek boşanma kararları hakkında tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir. Mont-Saint-Aignan tanıma ve tenfiz davası için bu işlemler ile uğraşmak istemeyen kişiler ise Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilir ve kendisine vekalet vererek dava sürecini takip edebilir.

Montgeron Tanıma ve Tenfiz Davası(Montgeron Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Montgeron Paris’e bağlı bir komün olup Paris ile arasında 18 kilometre bulunmaktadır. Fransa’nın önemli yerleşim yerlerinden biri olan Montgeron’da tanıma ve tenfiz avukatlığı yapılmaktadır. Fransa Montgeron’da yaşayan Türk vatandaşları için Montgeron tanıma ve tenfiz davası hizmeti verilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları Fransa’da boşanan Türk vatandaşları için geçerli bir dava türüdür. Dava sonucunun Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafında da tanınması için Helvacı Hukuk Ofisi tarafından tanıma ve tenfiz davası hizmeti verilmektedir.

Tanıma Nedir?

Tanıma ve tenfiz davasını oluşturan tanıma davası Fransa’da gerçekleştirilen bir boşanma davasının sonucunun Türkiye mahkemeleri tarafından da kabul edilmesidir. Fransa’da gerçekleşen boşanma davasının sonucu sadece Fransa sınırları içinde geçerli olmaktadır. Bu neden ile de Türkiye’de de ayrı bir dava açarak boşanma işleminin bildirilmesi gerekmektedir. Bildirme işlemi için ise tanıma ve tenfiz davası açılmaktadır.

Tenfiz Nedir?

Tenfiz iki farklı biçimde ortaya çıkan bir dava türüdür. Karşı davalar ve uyumlu davalar olarak ayrılan tenfiz davası da tanıma ve tenfiz davası ile birlikte görülmektedir. Mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti’nde de icra etkisi gösterilmesine verilen isimdir. Tenfiz davalarında karşılılık durumu ortaya çıkabilmektedir. Mahkemelerin ilamları tenfiz etme hakkı bulunmaktadır ve bu duruma da karşılılık durumu denilmektedir. Bir diğer tenfiz davası durumu ise savunmayı gerektiren tenfizdir. Türkiye Cumhuriyeti mahkemesine karşı davalının tenfize itiraz etmemesidir. Montgeron tanıma ve tenfiz davası bu durumda açılması gereken bir dava türüdür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmadığı Takdirde Ne Olur?

Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı takdirde taraflar Türkiye Cumhuriyeti’nde hala evli olmaktadır. Bu sebep ile de tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir. Evlilik hükümlerinin devam ettiği ve evlilik yasalarının da geçerliliğini koruduğu görülecektir. Çiftlerin Montgeron tanıma ve tenfiz avukatı ile anlaşarak davayı açmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları ile ilgilenen Helvacı Hukuk olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı güvencesi ile tanıma ve tenfiz davalarını üstlenmekteyiz. Üstlenilen davalar kısa süre içinde sonuca ulaştırılmakta olup süreç içinde davacıya tam destek verilmektedir.

Montfermeil Tanıma ve Tenfiz Davası (Montfermeil Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı bir ülkenin mahkemelerinde Türk vatandaşları için vermiş olduğu kararların Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılan davalardır. Örneğin Fransa’da boşanmış vatandaşların bu boşanma kararlarının doğrudan Türkiye’de bağlayıcılığı yoktur. Bu kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için Montfermeil tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davalar oldukça büyük önem arz etmektedir. Boşanmaların Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılmadığı durumlarda kişiler hala evli sayılacaklardır. Bundan dolayı da şayet yeniden evlenmek isterlerse bunu yapamayacaklardır.

Bu davaların açılmadığı zaman karşılaşılacak bir başka sorun ise çocukların velayeti ve malların paylaşımıdır. Ortadan bir boşanma kararı olmadığı için bu tarz paylaşımların yapılması da mümkün olmayacaktır. Bu davaların açılabilmesi ve sorunsuz bir şekilde sonuca vardırılabilmesi için Montfermeil tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Bunun için de avukatlık büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Apostil Ne Demektir?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için gerekli olan ön şart yabancı mahkemeler tarafından açılan davanın karara bağlanması ve bu kararın kesinleşmiş olmasıdır. Bu ön şartı sağlayan kişiler diledikleri zaman tanıma ve tenfiz davalarını açabilmektedir. Davanın açılabilmesi için istenen belgeler ise şu şekildedir:

 • Mahkemenin kararına dair belgenin aslı,
 • Bu kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh,
 • Bu belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı,

Bu tür davaların açılabilmesi için gerekli olan belgelerden birisi olan Apostil, bir ülke yetkilileri tarafından düzenlenen resmi herhangi bir belgenin farklı bir ülkede de ibraz edilebilmesini sağlamak için kullanılan bir belgedir. Apostil, 1961 yılında Lahey Konvansiyonunu imzalamış taraf ülkeler arasında geçerlidir. Bundan dolayı da tanıma ve tenfiz davasını açılabilmesi için konsolosluktan alınan Apostil şartı aranmaktadır.

Montfermeil tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için kişilerin yoğun çaba sarf edilmesi gerekli olabilmektedir. Bu çabayı sarf etmek için vakti olmayan kişiler ise avukata vekalet vererek dava sürecini rahat geçirebilmektedir. Bunun için de Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verilerek ve davada avantajlar elde edilebilmektedir.

Millau Tanıma ve Tenfiz Davası (Millau Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkede açılan davanın kararı yalnızca o ülkede geçerli olmaktadır. Bu kararın farklı bir ülkede doğrudan geçerli sayılabilmesi mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda yabancı bir ülke mahkemesinin verdiği hükmün Türkiye’de de geçerli olması gerekmektedir. Örneğin Fransa’da yaşayan ve Fransız mahkemelerine başvurarak boşanma işlemini gerçekleştiren Türk vatandaşlarının bu boşanma durumları Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Kişiler Türkiye’de de boşanmış sayılabilmeleri adına Millau tanıma ve tenfiz davası açmalıdır.

Boşanmalarda tanıma ve tenfiz davası açılmadığı durumlarda kişiler Türkiye’de hala evli olarak kabul edileceklerdir. Böylesi bir durumda da kişiler nafaka talebi, çocuk velayeti, mal paylaşımı gibi hukuksal süreçleri başlatamayacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yabancı bir ülkede boşanmış olan kişiler bu boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması şarttır. Bu davanın açılabilmesi için yabancı bir ülkede açılan boşanma davasının sonuçlanmış olması ve boşanma kararının kesinleşmiş olması gereklidir. Bu ön şartı sağlayan kişiler dava sürecini başlatabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası için istenen belgeler ise şu şekildedir:

 • Mahkemenin verdiği kararın aslı,
 • Boşanmanın kesinleştiğini gösteren belge,
 • Apostil şerhi,
 • Belgelerin noter tarafından onaylanmış yeminli tercümesi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport.

Gerekli Belgeler Nereye Teslim Edilmelidir?

Davanın açılabilmesi için gerekli olan belgeleri edinen kişiler yetkili mahkemelere giderek davalarını açabilmektedir. Boşanma gibi aile hukukuna dair verilmiş bir karar varsa ve bu kararın tanıma ve tenfizi talep edilecekse aile mahkemelerinde dava açılmalıdır. Kişiler istenen belgelerini toplayarak bizzat aile mahkemesine girerek dava sürecini başlatabilmektedir.

Belgelerin toplanması ve adliyeye giderek dava açma işlemleri ile uğraşılması yorucu olabilmektedir. Kişilerin bu işlemler ile uğraşmaması için de Millau tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Millau tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler büromuz avukatına vekalet vermesinin ardından mahkemede bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırabilmektedir. Yani mahkemede olmak istemeyen kişiler ya da yurtdışında yaşamasından kaynaklı davayı takip edemeyecek olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Maisons-Laffitte Tanıma ve Tenfiz Davası (Maisons-Laffitte Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı, boşanma davası açabilmesi için Fransız mahkemelerine başvurabilmektedir. O ülke mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının da Türkiye’de doğrudan bir geçerliliği yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesi için Maisons-Laffitte tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu dava boşanma kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesini sağlamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için edinilmesi gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Pasaport,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Yabancı ülke mahkemesince açılan dava kararının aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerh ya da belge,
 • Konsolosluktan alınacak Apostil,
 • Yabancı dilde olan tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi.

Bu davaların açılabilmesi için farklı bir ülke mahkemesince açılan davada kararın çıkmış olması gereklidir. Devam eden mahkeme sürecine ilişkin tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu davaların kolay bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için de Maisons-Laffitte tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında deneyimli avukatın varlığı oldukça önemlidir. Bundan dolayı da büromuzdaki avukatlara vekalet verilebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Türkiye’ye Gelemeyen Kişiler

Gerekli belgelerini sağlayan kişiler yetkili mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Bu davanın sonuçlandırılabilmesi içinde kişilerin mahkemeye gitmesi gereklidir. Fakat yurtdışında yaşayan çoğu kişi Türkiye’ye çok sık gelip gidememektedir. Mahkeme sürecinde Türkiye’de olamayacak olan kişilerin yapması gereken şey ise avukata vekalet vermesidir.

Tanıma ve tenfiz davalarında avukata vekalet verilmesi kişilerin mahkemede bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Mahkemeye gelme zorunluluğu olmadığı gibi Türkiye’de de bulunmak şart değildir. Yani bir avukat aracılığıyla dava açılması kişilerin bulundukları yerden tanıma ve tenfiz işlemlerini yapabilmesine olanak vermektedir.

Avukata vekalet verilmesi gerekli olan belgelerin toplanması ve yetkili mahkemeye giderek dava açılması gibi işlemlerden kişileri kurtarmaktadır. Böylece dava sürecine dair de aksilikler yaşanma olasılığı minimuma indirilmiş olmaktadır. Maisons-Laffitte tanıma ve tenfiz davası açacak olan ve mahkemeye gelmek istemeyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı aracılığıyla davaları açabilmektedir. Büro avukatımız vekaletiyle açılan davalar kişilere büyük avantajlar sağlayacaktır.

Lunel Tanıma ve Tenfiz Davası (Lunel Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Lunel Güney Fransa’da yer alan bir komün bölgesidir ve Herault departmanına bağlı olarak yönetilmektedir. Lunel Claude Arnaud tarafından yönetilmek olan bir bölge olup 24 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Aynı zamanda bölgede 25 binden fazla kişi yaşamaktadır ve Lunel komünün nüfus sayısı her geçen yıl artış göstermektedir. Türkiye ile aralarında 2 saatlik bir zaman farklı bulunan Lunel bölgesinde çok sayıda da Türk vatandaşı yaşamaktadır. Yaşayan Türk vatandaşlarının birçoğu evli olup; iş ve eğitim sebebi ile de Lunel Fransa’ya yerleşen Türk vatandaşları da bulunmaktadır. Lunel bölgesinde yer alan tarihi sinagog sebebi ile de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapılmaktadır. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşları boşanmak istedikleri takdirde Fransız mahkemelerine başvuru yapmaları gerekecektir. Aynı zamanda Lunel tanıma ve tenfiz davası için Türkiye’ye de başvuru yapmaları ve dava sürecini başlatmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası yurt dışında Türk vatandaşlarının açtığı bir boşanma davasının Türkiye’de de geçerli olmasını sağlayan bir davadır. Tanıma ve tenfiz davası eğer Türkiye’de başlatılmak ise taraflar Türkiye sınırları içinde hala evli olarak kabul edilecektir ve evlilik ile ilgili yasalara tabi tutulacaklardır. Bu sebep ile de tekrar evlenme gibi işlemlerin yasal olarak yapılması imkansız hale gelecektir. Türkiye’de de boşanma davası açılması gerekmektedir ve bu sebep ile Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından tanıma ve tenfiz davası kolaylığı sunulmaktadır. Lunel tanıma ve tenfiz avukatı aracılığı ile hukuk ofisimiz ile birlikte tanıma ve tenfiz davaları kolaylıkla başlatılabilmektedir. Davanın başlatılabilmesi için öncelikli olarak konsolosluk ya da noter onaylı bir vekaletnamenin avukatlarımıza verilmesi gerekmektedir. Ardından avukatlarımız aracılığı ile mahkemeye bir dilekçe yazılacak ve dava süreci resmi olarak başlatılacaktır. Lunel tanıma ve tenfiz davası için Avukat Mehmet Ali Helvacı alanında en iyi hizmeti veren avukattır ve Helvacı Hukuk Ofisi Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları için çok sayıda tanıma ve tenfiz davasında bulunmuştur.

Lormont Tanıma ve Tenfiz Davası (Lormont Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkede Türk vatandaşları hakkında verilen hukuki kararların Türkiye’de bir hükmü bulunmamaktadır. Bunun nedeni Türkiye hukukunun bağımsız olması ve farklı bir ülkenin yasal düzenlemelere müdahale edememesidir. Ancak yurtdışında boşanma gibi durumlarda bu kararların Türkiye’de de geçerli olması önem arz etmektedir. Bu kararların Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için yapılması gereken şey Lormont tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır.

Yabancı bir ülkede yaşayan ve o ülkede boşanan Türk vatandaşlarının bu boşanma durumlarının Türkiye’de bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu durum kişiler adına sorunlar yaratmasından kaynaklı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre bu boşanma kararlarının Türkiye’de tanınabilmesi ve icra edilebilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılabileceği kararına varılmıştır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Şart Mıdır?

Çok önemi olmadığı düşünülen bu davalar açılmadığı sürece kişiler pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kalabilmektedir. Örneğin Fransa’da boşanmış kişiler tanıma ve tenfiz davası açmadığı sürece Türkiye’de evli olarak kabul edilmeye devam edecektir. Tarafların Türk makamları karşısında evli sayılmaya devam etmesi de şu sorunlara yol açacaktır:

 • Yeniden evlenememe,
 • Çocuk velayetinin paylaşılamaması,
 • Türkiye’de bulunan malların paylaşımının yapılamaması,
 • Tazminat ya da nafaka gibi ödemelerin talep edilememesi.

Bu sıkıntılar ile karşılaşmamak adına yurtdışında boşanma kararının verilmesinin ardından bu karar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davalarda Lormont tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Tüm dava sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmek adına büromuz avukatlarının tecrübesinden yararlanabilmek mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Süresi

Tanıma ve tenfiz davalarının sonuçlanma süresi tarafların ulaşılabilir olması ile doğru orantılıdır. Bu davanın açılabilmesi için taraflara tebligat iletilmesi şarttır. Tebligat ulaştırılamazsa davanın açılabilmesi de söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı kişilerin adres bilgileri biliniyorsa dava da kısa süre içerisinde sonuçlanabilmektedir. Lormont tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için avukat şart değildir. Fakat Av. Mehmet Ali Helvacı vekaletinde yürütülen dava kişilere pek çok konuda avantaj sağlayacaktır.

Loos Tanıma ve Tenfiz Davası (Loos Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Loos Tanıma ve Tenfiz Davası açmak durumda kaldıysanız mutlaka bu davayı açmadan önce iyi bir avukatla görüşüp yardım almanız son derece önemli. Özellikle yurt dışında yaşamaya devam eden kişilerin Türkiye’de açılan söz konusu Tanıma ve Tenfiz Davası yasal süreçlerini takip edebilmesi neredeyse imkânsız bir şey. Bu sebeple tüm bu süreçleri hem sizin adınıza takip edecek hem de mahkeme karşısında sizi temsil ederek söz konusu Tanıma ve Tenfiz Davasının en kıssa sürede ve en kolay yıldan çözüme kavuşmasına sağlayamaya yardım edecek bir avukat bulmanız çok önemli. Tanıma ve Tenfiz Davası şayet daha önceden yurt dışında bir evlenme ve boşanma yaşamışsanız ve bilhassa halen Türk vatandaşı iseniz ve Türkiye resmi makamları ile maddi veya diğer şekillerde yasal bağlarınızı söz konusu ise ileride nahoş engeller ile karşılaşmamanız için açmanız gereken ve sonuçlandırmanız gereken bir dava. Şayet bu davayı açıp sonuç ve karar almazsanız bu durumda Türkiye’de yapacağınız birçok yasal yanı olan işlemde sorunlar yaşamanız olasıdır. Örneğin bu karar çıkmasa Türk makamları nezdinde halen evli olarak görülebileceğiniz için örneğin evlenmek isteseniz sorun ve engelle karşı karşıya gelebilirsiniz. Diğer yandan örneğin bir tapu dairesine gittiğinizde yine evli olarak kayıtlarda görülürseniz benzer engel ve sorunlar yaşamanız olasıdır. İşte bu nedenle Tanıma ve Tenfiz Davası son derece önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur.

Loos Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Avukata Verilir?

Loos Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için seçeceğiniz Loos Tanıma ve Tenfiz Avukatı mutlaka bu konuda çok sayıda dava görmüş ve sorunsuz olarak ve kısa sürede çözüme ulaştırmış olmalıdır. Dolayısıyla seçeceğiniz avukatın bu tip Tanıma ve Tenfiz Davası işinde uzaman olması önemlidir. Şayet böyle bir dava açma durumunuz söz konusu ise mutlaka baştan iyi hazırlık yapmak önemlidir. İşte bu noktada avukatınız sizi tüm hazırlıklar konusunda yönlendirecektir. Bu yönde bir arayışınız varsa mutlaka Av.Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçmelisiniz.

Libourne Tanıma ve Tenfiz Davası (Libourne Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkede boşanma durumlarında tarafları rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye göre farklı bir ülkede mahkemesince boşanan Türk vatandaşları Türkiye’de yeniden boşanma davası açmalarına gerek kalmamaktadır. Fakat yurtdışında alınan kararın da doğrudan Türkiye’de bir bağlayıcılığı olmayacağı için Libourne tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı ülke mahkemesinde verilen bir kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılan davalardandır. Bu davanın açılabilmesi için gerekli olan temel şart yurtdışında açılmış davanın karara varmış olmasıdır. Farklı bir ülkede boşanmış kişilerin tanıma ve tenfiz davası açabilmeleri için istenen belgeler şunlardır:

 • Yabancı mahkemenin boşanma kararını gösteren belgenin aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerh,
 • Farklı dilde olan tüm belgelerin yeminli bir tercüman tarafından yaptırılmış olan tercümesi,
 • Konsolosluktan alınması gereken Apostil.

Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde toplanması ve dava açılması için işlemlerin başlatılması için Libourne tanıma ve tenfiz avukatı hizmetini sunmaktadır.

Neden Apostil Alınmalı?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için istenen belgelerden bir tanesi de Apostil’dir. Bu belge konsolosluktan alınabilen bir belgedir. Apostil farklı bir ülke yetkililerince düzenlenmiş olan herhangi bir belgenin onaylanması ve bu belgenin Türkiye yasalarınca kullanılabilmesine olanak veren belgedir.

1961 yılında Lahey’de düzenlenen konferansta taraf ülkeler Lahey Konvansiyonunu imzalamışlardır. Buna göre de taraf ülkelerin birisinde düzenlenen bir belge Apostil ile farklı bir ülkede geçerli olabilmektedir. Bundan dolayı da Türkiye’de açılacak bir tanım ve tenfiz davası için Apostil alınması şarttır. Bu belge de hangi ülke mahkemesinde alınan kararın tanıma ve tenfizi istenecekse o ülkenin konsolosluğundan talep edilmelidir.

Tanıma ve tenfiz davalarında çoğu zaman tecrübeli bir avukatın varlığı önemli bir rol oynamaktadır. Yaşanabilecek herhangi bir aksaklık avukatın deneyimi ile kolay bir şekilde atlatılabilmektedir. Bundan dolayı yurtdışında boşanan ve Türkiye’de de Libourne tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmekte ve kendisinin tecrübesinden yararlanabilmek adına vekalet verebilmektedir.

Le Robert Tanıma ve Tenfiz Davası (Le Robert Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkemesinin verdiği bir karar Türkiye’de doğrudan geçerli olmayacaktır. Bu kararın geçerli olabilmesi için Le Robert tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Tanıma ve tenfiz davaları farklı bir ülkede alınmış kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin yurtdışında boşanmış bir kişi Türkiye’de de boşanma davası açmak yerine tanıma ve tenfiz davası açarak boşanma işlemini gerçekleştirebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için evrak işleri ve mahkeme süreciyle uğraşılması gerekmektedir. Bu tip işlemler ile uğraşmak istemeyen kişiler ise Le Robert tanıma ve tenfiz avukatı vekaleti ile davayı takip edebilmektedir. Böylece kişiler mahkemeye gelmek zorunda da kalmayacaktır.

Özellikle yurtdışında yaşayan ve işlerinden dolayı Türkiye’ye gelme şansı olmayan kişiler büromuz avukatına vekalet verebilmektedir. Vekil avukat tayin eden kişilerin Türkiye’ye dahi gelmeden tanıma ve tenfiz işlemleri yapılabilmektedir. Belirlenen vekil avukat müvekkili yerine tüm işlemleri halledebilmektedir.

Taraflardan Birisinin Adresinin Bilinmediği Durumlar

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için taraflara tebligat iletilmesi şarttır. Aksi halde dava açılamamaktadır. Bundan dolayı özellikle boşanmalarda her iki tarafın da adres bilgisi bilinmesi gereklidir. Şayet davalı tarafın adresi bilinmiyorsa bu durumda dava oldukça zora girecektir.

Karşı tarafın iletişim bilgilerinin olmadığı durumlarda adres araştırması yapılması gereklidir. Eğer kişi yurtdışında yaşıyorsa o ülkenin yetkilileri ile de iletişime geçebilmek önemli avantaj sağlayacaktır. Böylesi bir durumda avukatlar adres araştırması için önemli rol oynayabilmektedir. Bundan dolayı deneyimli ve farklı ülkeler ile iletişime geçebilen bir avukata vekalet verilmesi önemli olacaktır.

Bu sıkıntılar ile karşılaşmamak adına uzmanların tavsiye ettiği şey, yurtdışında açılmış boşanma davasının kararının kesinleşmesinin hemen ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılmasıdır. Adres bilgisi değişikliği olduğu ve yeni adresin bilinmediği durumlarda dava çıkmaza girebilmektedir.

Le Robert tanıma ve tenfiz davası açılacağı zaman herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında bunların kolay bir şekilde çözüme kavuşturabilmesi adına Av. Mehmet Ali Helvacı’nın tecrübesinden yararlanılabilmek için kendisine vekalet verilebilmektedir.

Le Plessis-Robinson Tanıma ve Tenfiz Davası (Le Plessis-Robinson Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz davaları en çok yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendirmektedir. Farklı bir ülke de boşanmış olan Türklerin bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Le Plessis-Robinson tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Bu düzenleme yapılmadan önce kişiler yurtdışında boşanmalarının ardından Türkiye’de de boşanma davası ile uğraşmaları gerekliydi. Kişilerin bu konu da yaşadıkları zorlukların farkına varan yetkililer yeniden boşanma davası açılması yerine tanıma ve tenfiz davasının yeterli olacağına dair düzenleme getirdiler.

Bu davaların açılabilmesi için istenen belgeler ise şu şekildedir:

 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Yurtdışında açılanan davanın kararını gösteren belge,
 • Bu kararın kesinleştiğine dair yazı,
 • Apostil,
 • Bu belgelerin yeminli tercüman tarafından yaptırılmış tercümesi.

Bu belgeleri edinen kişiler yetkili mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Bu davalar genel itibariyle asliye mahkemelerinde yürütülmektedir. Aile hukukuna ilişkin kararların tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için ise aile mahkemelerine başvurulması gereklidir.

Yurtdışında Yaşayan Kişilerin Tanıma ve Tenfiz Davası Açması

Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için gerekli olan belgelerin toplanması ve yetkili olan mahkemeye gidilerek dava sürecinin başlatılması gereklidir. Görülen duruşmada da kişilerin mahkemede olması şarttır. Fakat bazı kişiler yurtdışında yaşamakta ve Türkiye’ye sürekli gidip gelememektedir. Bu kişiler de tanıma ve tenfiz davası açmakta güçlük çekebilmektedir. Ancak böylesi bir durum tanıma ve tenfiz davası açılmasına engel değildir. Duruşmaya gelemeyecek olan kişiler Le Plessis-Robinson tanıma ve tenfiz avukatı vekaletiyle davayı açabilmektedir.

Avukata vekalet verilmesi dava açma sürecince ve duruşmada kişilerin bulunma şartı ortadan kaldırılmaktadır. Bu kişilerin tüm işlemlerini vekil avukat halledebilmektedir. Davacı kişiler Türkiye’ye gelmese bile tanıma ve tenfiz işlemlerini yapabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında avukata vekalet verme şartı aranmasa da bu gibi durumlar için vekil avukat büyük avantajlar sağlayabilmektedir.

Türkiye’ye gelemeyecek olan Türkiye’de olsa bile dava sürecine dair sıkıntılar ile uğraşmak istemeyen kişiler Le Plessis-Robinson tanıma ve tenfiz davası açabilmek için Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmektedir.

Le Petit Quevilly Tanıma ve Tenfiz Davası (Le Petit Quevilly Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da bulunun Le Petit Quevilly komünü Seine Maritime bölgesine bağlıdır. Kuzey Fransa’da yer alan Le Petit Quevilly çok küçük bir alanı kaplamaktadır. Yaklaşık 4.35 kilometrekarelik bir alan üzerine yerleşen Le Petit Quevilly komünün toplam nüfusu ise 25 bin civarındadır. Tarihi varlıkları sebebi ile de sıklıkla tercih edilen Le Petit Quevilly bölgesinde Türk vatandaşları da yaşamaktadır. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik Helvacı Hukuk Ofisi olarak tanıma ve tenfiz davalarında destek sağlamaktayız. Le Petit Quevilly tanıma ve tenfiz davası için Helvacı Hukuk Ofisimiz ile iletişime geçen her vatandaşa profesyonel hizmet sunmaktayız. Tanıma ve tenfiz davaları Türkiye’den en kaliteli biçimde yürütülmekte olup davaların süresi oldukça kısadır. LE Petit Quevilly bölgesinde yaşamakta olan Türk vatandaşları Fransız mahkemeleri tarafından boşandığı zaman aynı işlemi Türkiye’de de hukuk ofisimiz ile yapabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve tenfiz davalarının yürütülmesinden sorumlu olan Helvacı Hukuk Ofisi olarak müşterilerimize son derece profesyonel bir hizmet sağlamaktayız. Sadece Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları için değil aynı zamanda birçok Avrupa ülkesi içinde tanıma ve tenfiz davası üstlenmekteyiz. Le Petit Quevilly tanıma ve tenfiz avukatı ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yönelik verdiğimiz hizmete danışmanlık da dahildir. Tanıma ve tenfiz davalarının Türkiye’den avukatlarımız aracılığı ile yürütülebilmesi için tarafların vekaletname vermesi gerekmektedir. Vekaletnamelerin ise konsolosluk tarafından onaylanmış olması istenmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar ise;

 • İlgili boşanma davasının Fransa mahkemeleri tarafından sonuca bağlanması ve davanın bittiğini gösteren kararın çıkmış olması

Gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri için tanıma ve tenfiz davası açılamayacaktır. Le Petit Quevilly tanıma ve tenfiz davası için Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından uzun zamandır bu alanda profesyonel bir hizmet sağlanmaktadır. Bu neden ile de Fransa’da yaşayan çoğu Türk vatandaşı boşanma işlemlerinin ardından tanıma ve tenfiz davası için Helvacı Hukuk Ofisini tercih etmektedir.

Beykoz Soğuksu Mahallesi Tanıma ve Tenfiz

Yurtdışındaki mahkemelerde görülen özel hukuk konularında verilen hükümler sadece o ülke sınırları içerisinde geçerlidir.

Yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükmün hukuki sonuçlarının Türkiye’de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davaları açmak gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları yetkili mahkemenin münhasır yetkilerine girmeyen özel hukuk konularında açılabilmektedir. Bu davaları sadece davaya taraf şahıslar değil hukuki yararı olan herkes açabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir? Yetkili Mahkeme Neresidir

Tanıma davalarında yabancı mahkemelerin hukuki durum ifade eden kesinleşmiş hükmünün Türkiye’de tanınması, kabul edilmesi talep edilir. Hüküm etkisi yabancı mahkemenin kesinleşmiş ilam tarihiyle başlar.

Tenfiz davalarında yabancı mahkemelerin hukuki sonuç doğuran hükmünün Türkiye’de icra edilmesi, uygulanması talep edilir. İcra etkisi tenfiz kararının kesinleşmesiyle başlar.

Tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkeme asliye mahkemeleridir. Konularına göre boşanma tanıma ve tenfiz davaları aile mahkemesi, yoksa asliye hukuk mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

Davaya yetkili mahkemenin yeri davalının ikamet yeri ya da sakini olduğu yer mahkemesidir. Eğer ikamet ve sakini olduğu yer yurtdışında ise tanıma ve tenfiz davalarını Ankara, İstanbul Beykoz ve diğer adliyeler veya İzmir’deki asliye mahkemelerine açabilmektedirler.

Tanıma ve tenfiz davalarının kısa sürede ve sorunsuz halledilmesi uzman bir avukat yardımı ile mümkündür. Avukat Mehmet Ali HELVACI aile hukuku ve milletlerarası özel hukuk konularında tecrübeli ve başarılı bir avukat olarak hizmet vermektedir.

Le Mée-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası (Le Mée-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Le Mée-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda uzaman ve işinin ehli bir avukat bulmak için mutlaka ön araştırma yapmalı ve ince eleyip sık dokumalısınız. Zira bu tip bir Tanıma ve Tenfiz Davası açarken en önemlisi iyi bir avukatın ve konusunda uzman bir kimsenin yol göstericiliği altında hareket etmektir. Aksi halde bu tip davalar hem çok uzun zaman alabilir ve can sıkıcı olabilir. Hem de diğer yandan bu davanın sonuçlanmaması ve ilgili kararın çıkmamış olması sebebiyle kişiler Türkiye’de yapacakları yasal işlemlerde bir takım sıkıntılar yaşayabilir ve engeller ile karşılaşabilir. Örneğin kişi evini satmak istediğinde ve bu sebeple tapu dairesine gittiğinde Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları nazarında halen evli olarak görülebileceği için örneğin satmak istediği evi satmakta sıkıntı yaşayabilir. İşte böylesine nahoş olayları engellemek için Tanıma ve Tenfiz Davası açılması bir zorunluluktur. Esas olarak bu davanın açılmaması durumunda bir yaptırım veya cezası yoktur ancak dava açılıp ilgili karar alınmadığı takdirde karşılaşılacak olan zorluk ve engeller öylesine can sıkıcı olabilir ki zaten bunların de kendisi başlı başına bir yaptırımdır.

Le Mée-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası Özellikleri Nelerdir?

Le Mée-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası mutlaka Türkiye’de bir mahkemeye avukatınız aracılığı ile açılması ve açılırken de mahkemece istenen veya ileride istenebilecek bilgi ve belgeler hazır tutularak mahkemeye sunulmalıdır. Şayet söz konusu evrak ve belgeler tam ve eksiksiz olarak sunulursa bu durumda Tanıma ve Tenfiz Davası da en kısa sürede sonuçlanabilir. Le Mée-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Avukatı size bu dava süreçlerinde gerekli tüm bilgileri aktaracak ve davanın başarılı şekilde sonuçlanması için size yardımcı olacaktır. İyi ve uzman bir avukat ile çalışırsanız böylesine bir davadan en kısa sürede sonuç alabilir ve böylece Türkiye’de yapmak istediğiniz resmi nitelikli işlemleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sebeple özellikle Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda uzaman olan Av.Mehmet Ali Helvacı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.

Le Bouscat Tanıma ve Tenfiz Davası (Le Bouscat Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Le Bouscat, Fransa’nın güneybatısında yer alan bir komün olup Bordeaux şehrine bağlıdır. Bordeaux şehrinin daha kuzeyinde kalan Le Bouscat’ın 25 binlik bir nüfusu bulunmaktadır ve 5 bin kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. Le Bouscat’ın çevresinde Bruges, Merignac ve Bagalan yer almaktadır. Sakin ve turistik bir yer olması sebebi ile de Le Bouscat birçok kişi tarafından yaşamak için tercih edilmektedir. Le Bouscat bölgesinde Türk vatandaşlarının da sayısı azımsanmayacak derecededir. Hukuk ofisi olarak Le Bouscat Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik verilen bazı hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu hizmetlerimiz arasında Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren tanıma ve tenfiz davaları yer almaktadır. Le Bouscat tanıma ve tenfiz davası açtırmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik profesyonel avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Le Bouscat Tanıma ve Tenfiz Davası

Le Bouscat tanıma ve tenfiz davası Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarını hedef almaktadır. Fransa’da boşanmak isteyen ve bunun için Fransız Mahkemelerine başvuru yapan Türk vatandaşlarının aynı işlemi Türkiye’de de gerçekleştirmesi gerekmektedir. Fransa’da gerçekleştirilen bir boşanma davasının sonucu ne olur ise olsun sadece Fransa sınırları içinde geçerlidir ve kararı sadece Fransız Mahkemeleri saymaktadır. Bu neden ile de aynı davanın Türkiye’de de açılması ve ilgili davayı Türk Mahkemelerinin de tanınması gerekmektedir. Le Bouscat tanıma ve tenfiz davası ise bu noktada devreye girmektedir. Türkiye’de tekrar yeni bir boşanma davası açmamak ve zaman kaybetmemek için Fransız Mahkemeleri tarafından verilen karar belgeleri ile birlikte Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılması için de Türkiye’de faaliyet göstermekte olan bir hukuk ofisi ile anlaşılması gerekmektedir.

Le Bouscat Tanıma ve Tenfiz Avukatlığı

Le Bouscat tanıma ve tenfiz avukatı ihtiyacı olan Fransa’daki Türk vatandaşları için Helvacı Hukuk Ofisi olarak hizmet vermekteyiz. Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından tanıma ve tenfiz davaları için profesyonel destek sağlanmaktadır. Hukuk ofisimizde sadece tanıma ve tenfiz avukatlığı değil aynı zamanda diğer davalara yönelik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

La Valette-du-Var Tanıma ve Tenfiz Davası (La Valette-du-Var Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız olan bir ülkenin hukuk sistemine farklı hiçbir ülke müdahale edememektedir. Yani yabancı bir ülkede alınmış bir dava kararının Türkiye’de bir geçerliliği olmayacaktır. Fakat bazı durumlarda bu hükmün geçerli olması gereklidir. Örneğin Fransa mahkemesi huzurunda boşanmış olan Türk vatandaşlarının bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli saydırması gereklidir. Bunun için de yapılması gereken şey La Valette-du-Var tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için yurtdışındaki mahkemenin bir karar varmış ve bu kararın kesinleşmiş olması şartı arandığından dolayı kararın aslının yanı sıra bu hükmün kesinleşmiş olduğunu gösteren belge de istenmektedir. Bu davalarda da La Valette-du-Var tanıma ve tenfiz avukatı varlığı büyük önem arz etmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler büromuz avukatları ile görüşerek kendilerinin tecrübelerinden yararlanabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Süreçleri Nelerdir?

Yabancı bir ülkede açılan davanın karara varmasının ardından istenildiği zaman tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için istenen belgeler edinildiğinde yetkili mahkemeye giderek dava açma talebi gerçekleştirilebilmektedir. Boşanma tanıma ve tenfizinde görevli olan mahkeme aile mahkemesidir. Yani gerekli belgeler ile aile mahkemesine gidilmelidir.

Boşanma gibi karşı bir tarafında olduğu tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için davalı tarafın eline tebligat ulaştırılması gereklidir. Bu tebligat iletilemezse dava açılamamaktadır. Taraflara ne kadar sürede ulaşılabilirse dava süreci de o kadar kısa sürecektir.

Bu davaların açılabilmesi için vekil avukat şartı aranmamaktadır. Fakat avukata vekalet verilmesi ile açılan davalar pek çok konuda kişilere avantaj sağlamaktadır. Kişilerin bir vekil avukatı yoksa davayı kendileri açmaları ve mahkemede bulunmaları gereklidir. Fakat avukata vekalet veren kişilerin mahkeme süresince Türkiye’de dahi bulunmalarına gerek yoktur. Bundan dolayı özellikle yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye gelme imkanı olmayan kişilerin avukata vekalet vermesi önemli olmaktadır.

La Valette-du-Var tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan belgelere ve bilinmesi gereken şeylere dair detaylı tüm bilgi için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

La Possession Tanıma ve Tenfiz Davası (La Possession Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yer alan La Possesion bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik tanıma ve tenfiz avukatlığı hizmeti verilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası için Reunion bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarına uzman avukatlarımız ile destek verilmektedir. Fransa Le Port ve Saint Denis bölgeleri arasında kalan Reunion adasında boşanma davası açan Türk vatandaşları için tanıma ve tenfiz davası hizmeti sunulmaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarında süreç Fransa’daki dava sonuçlandırıldıktan sonra başlatılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının açılması için davacının avukatlarımıza vekalet vermesi gerekmektedir. La Possession tanıma ve tenfiz davası için Helvacı Hukuk olarak profesyonel destek sağlamaktayız.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Süresi

Tanıma ve tenfiz davalarının süresi oldukça kısadır. Tam evraklar ile başvuru yapıldığı ve herhangi bir karşılılık durumu yaşanmadığı müddetçe tanıma ve tenfiz davaları hızlı bir şekilde sonuca bağlanacaktır. Tanıma ve tenfiz davalarının yürütülebilmesi için Fransa mahkemelerinin kararına ilişkin şerhlerin Türk mahkemelerine sunulması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmasının Önemi

Tanıma ve tenfiz davasının açılmasının büyük bir önemi bulunmaktadır. Fransa’da boşanan bir çift sadece Fransa’da boşanmış sayılmaktadır. Bu neden ile de çiftin Türkiye’de de boşanmaları gerekmektedir. La Possession tanıma ve tenfiz davası açılmadığı takdirde taraflar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine hala evli olarak kabul edilecek ve bu yasalara uygun yaptırımlara maruz kalacaklardır. Boşanma işleminin Türkiye mahkemeleri tarafından da sayılması için karara yönelik tanıma ve tenfiz davasının açtırılması gerekmektedir. Aksi takdirde tarafların medeni durumu Türkiye’de evli olarak kalacak ve tekrar evlenme gibi işlemlerde bulunulamayacaktır. Bu durum miras ve diğer konularda problem çıkarabilmektedir ve eşlerin Fransa’daki dava sonuçlandıktan sonra tanıma ve tenfiz davasını başlatmaları tavsiye edilmektedir.

Avukat Mehmet Ali Helvacı ve Tanıma ve Tenfiz Davası

La Possession tanıma ve tenfiz avukatı hizmeti veren Helvacı Hukuk ofisi olarak, davacının Fransa La Possession bölgesinden ayrılmasına gerek kalmadan davayı başlatmaktayız. Dava süreci oldukça kısa olup Avukat Mehmet Ali Helvacı olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktayız. Gerekli bilgi ve randevu için hukuk ofisimiz ile iletişime geçilmesi yeterli olacaktır.

La Madeleine Tanıma ve Tenfiz Davası (La Madeleine Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa Paris’e bağlı olan La Madeleine bölgesi Paris’in 8.  Bölgesi olarak kabul edilmektedir. Sadece Fransız vatandaşlarına değil aynı zamanda çok sayıda Türk vatandaşına da ev sahipliği yapan Paris La Madeleine bölgesi çok sayıda turistin ilgi odağı olmaktadır. Gece hayatı, eğlence, iş imkanları, tarihi ve doğal mekanları sebebi ile de Paris La Madeleine sıklıkla tercih edilen büyük bir bölgedir. La Madeleine sadece bir bölge olarak değil aynı zamanda sınırları içinde yer alan Madeleine Kilisesi sebebi ile de her mevsim çok sayıda turistin ilgisini çekmektedir. Birçok tarihi olaya tanıklık eden Paris La Madeleine Fransa’nın önemli yerleşim alanlarından biridir. La Madeleine tanıma ve tenfiz davası açtırmak isteyen Türk vatandaşları için hukuk ofisi olarak destek vermekte ve danışmanlık yapmaktayız.

La Madeleine Tanıma ve Tenfiz Davaları

Fransa’nın Paris şehrinin La Madeleine bölgesinde yaşayan Türk vatandaşları boşanma davası başlatmak için Fransız mahkemelerine başvurabilmektedir. Fransız Mahkemeleri tarafından yönetilecek ve bir karara bağlanacak olan boşanma davası sadece Fransa sınırları içinde geçerli olmaktadır. Taraflardan biri Fransız biri de Türk ise; Türk vatandaşlarının Fransa’daki davanın sonuçlanmasının ardından Türkiye’de de boşanma davası açması gerekmektedir. Her iki ülkede de açılacak olan boşanma davaları hem daha masraflı olmaktadır hem de daha çok zaman kaybına yol açmaktadır. Bu neden ile de Fransız mahkemelerinin ilgili boşanma davasını bir sonuca bağlayarak kapatmalarının ardından La Madeleine tanıma ve tenfiz avukatı desteğimiz ile Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davasında tarafların vekalet vermesi gerekmektedir. Vekaletnamenin noter huzurunda ya da ilgili konsolosluktan vekaletname hazırlanması ve onaylanması gerekmektedir.

La Madeleine ve Helvacı Hukuk Ofisi

Helvacı Hukuk Ofisi olarak hem Türkiye’nin her bölgesine hem de yurt dışındaki çoğu ülkeye hukuksal destek vermekteyiz. La Madeleine tanıma ve tenfiz davası için de Avukat Mehmet Ali Helvacı aracılığı ile müşterilerimize profesyonel hizmet vermekteyiz. İlgili davalar için ofisimiz ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

La Garenne-Colombes Tanıma ve Tenfiz Davası (La Garenne-Colombes Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Herhangi bir ülkede alınan mahkeme kararı o ülke sınırları içerisinde geçerli olmaktadır. Ülkelerin bağımsızlıkları ve egemenlikleri gereğince bir ülkendeki mahkeme kararının başka bir ülkede de doğrudan geçerli olabilmesi mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda bu kararların başka ülkede hükmü olması istenebilmektedir. Örneğin Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı Fransa mahkemeleri tarafından boşanabilmektedir. Bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için La Garenne-Colombes tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Aksi taktirde Fransa mahkemesince verilmiş boşanma kararının Türkiye’de bir yaptırımı olmayacaktır.

Özellikle boşanma durumlarında tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemlidir. Bu boşanma kararlarının tanım ve tenfizi yapılmadığı sürece kişiler Türk hukuku önünde evli sayılmaya devam edecektir. Bu da birçok farklı soruna yol açacaktır. Örneğin malların paylaşımı gerçekleştirilemeyecektir. Şayet çiftin çocuğu varsa velayet paylaşımı da yapılamayacaktır. Ayrıca kişiler hala evli sayılacakları için yeniden evlenemeyecektir. Bunlardan dolayı boşanma tanım ve tenfizi çok önemlidir.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davasını Ne Zaman Açmalıyım?

Herhangi bir karar için tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için yabancı mahkeme tarafından açılmış olan davasının karara bağlanması ve bu kararın da kesinleşmiş olması gereklidir. Yani devam eden mahkeme sürecine ilişkin tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu ön koşul sağlandığı taktirde kişiler diledikleri zaman tanıma ve tenfiz davasına başvurabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Fakat boşanma gibi karşı bir tarafında olduğu tanıma ve tenfiz davalarının kararın kesinleşmesinin hemen ardından açılması önemlidir.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için karşı tarafa tebligat iletilmesi gereklidir. Bu tebligatın davalı tarafa ulaştırılamadığı durumlarda dava da açılamamaktadır. Bunun için uzman avukatlar yabancı mahkemede açılan davanın kararının kesinleşmesinin hemen ardından adres değişikliği olmadan tanıma ve tenfiz davasının açılmasının önemli olduğunu dile getirmektedir.

La Garenne-Colombes tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için deneyimli avukatlar oldukça önemlidir. Bunun için de La Garenne-Colombes tanıma ve tenfiz avukatı olan Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

La Celle-Saint-Cloud Tanıma ve Tenfiz Davası (La Celle-Saint-Cloud Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları boşanma davalarını Türkiye’de açabildikleri gibi yaşadıkları ülkede mahkemeleri aracılığıyla da açabilmektedir. Örneğin Fransa’da yaşan ve boşanmak isteyen kişiler bunun için Fransız mahkemelerine başvurabilmektedir. Fakat dava Fransa’da açılmışsa eğer bu boşanma kararı Türkiye’de doğrudan geçerli olmayacaktır. Bu hükmün Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için La Celle-Saint-Cloud tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır.

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı bir ülkenin mahkemelerinde verilen bir hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesini sağlayan davadır. Farklı bir ülkede boşanmış kişiler tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece Türkiye’de resmi olarak evli sayılacaklardır. Bu da kişiler adına büyük sorunlar anlamına gelebilmektedir. Bu davalar için La Celle-Saint-Cloud tanıma ve tenfiz avukatı önem arz etmektedir.

Bazı zorlukları barındırabilecek olan bu davaların süreçlerine dair sıkıntılar ile karşılaşmak istemeyen kişilerin deneyimli avukatlara vekalet vermesi önemlidir. Bunun için de büromuz avukatları ile iletişime geçilebilmektedir. Tecrübeli avukatlarımız tanıma ve tenfiz sürecinin sorunsuzca halledilebilmesini sağlamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Zamanaşımı Var Mıdır?

İlgili kanunda tanıma ve tenfiz davasının açılabileceği süreye dair bir bilgi bulunmamaktadır. Yabancı bir ülkede açılmış davanın karara bağlanmasının ardından istenilen zamanda tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Fakat bu davaların biran önce açılması önemlidir. Bunun nedeni davanın açılabilmesi için taraflara tebligat iletilme şartı olmasıdır. Bir tarafa tebligat gönderilemediği durumlarda dava açılamamaktadır.

Tarafların adres bilgileri değişmeden önce dava açılması süreci çok kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı uzman avukatlar kararın kesinleşmesinin hemen ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılmasının büyük önem taşıdığını belirtmektedir.

Şayet taraflardan birisinin adres bilgisi bilinmiyorsa o zaman detaylı bir adres araştırması yapılmalıdır. Bunun içinde yabancı ülke yetkilileri ile iletişim kurabilecek ve adres bilgisine ulaşabilecek avukatların varlığı gerekli olabilmektedir. La Celle-Saint-Cloud tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler dava sürecine dair detaylı tüm bilgiye Av. Mehmet Ali Helvacı aracılığıyla ulaşabilmektedir. Kendisine vekalet verilmesi de davacı kişilere büyük avantaj sağlayacaktır.

Grigny Tanıma ve Tenfiz Davası (Grigny Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yaşayan birçok Türk vatandaşı vardır. Bu kişiler ile ilgili Fransa mahkemeleri tarafından bazı kararlar alınabilmektedir. Bunun en çok karşılaşılan örneği boşanma davalarıdır. Fransa mahkemesi tarafından boşanmış olan Türklerin bu boşanma durumlarının Türkiye’de bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bunun da temel neden ülkelerinin bağımsızlıkları gereği o ülkenin hukukuna müdahale edilememesidir.

Yasal düzenlemeler yapılmadan önce kişilerin Türkiye’de boşanmış olabilmek için tekrar boşanma davası açması gerekiyordu. Bu da ekstra yük anlamına gelmekteydi. Bu sorunun farkına varan yetkililer boşanma davasının yerine alınan karar için Grigny tanıma ve tenfiz davası açılmasının yeterli olduğu şeklinde değişiklik yaptı. Bu tanıma ve tenfiz işlemleri de kişiler için büyük kolaylık sağladı.

Tanıma ve Tenfiz’in Farkı

Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi adına tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Aksi halde farklı bir ülke alınan bu mahkeme kararının Türkiye’de hiçbir yaptırımı bulunmayacaktır. Tanıma yurtdışında bir ülke mahkemesi tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir kararın Türkiye’de de tanınması anlamına gelmektedir. Tenfiz ise kesinleşmiş bu mahkeme kararının Türkiye’de icra edilmesidir.

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için en temel gerekli olan şey açılan hukuk davasının karara varılmış olmasıdır. Devam eden mahkemeler için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.

Hangi Ülke Mahkemelerinde Alınan Kararın Tanıma ve Tenfiz Davası Açılabilir?

Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için verilen kararın bazı ülke mahkemeleri tarafından verilmiş olması gereklidir. Bu davalar en çok Türk vatandaşının fazla olduğu ülkeler için önem taşımaktadır. Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için mahkeme kararının şu ülkelerden alınması gerekmektedir:

 • Fransa,
 • Almanya,
 • Hollanda,
 • Amerika,

Grigny tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için bunun gibi daha pek çok ülke bulunmaktadır. Geri kalan ülkelerin hangileri olduğuna dair bilgiye de büromuz aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Bu davalar için Grigny tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir. Tanıma ve tenfiz davası açabilmek için sürece dair detaylı bilgi için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmektedir.

Guyancourt Tanıma ve Tenfiz Davası Guyancourt Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Guyancourt Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı ülke mahkemelerinde verilen kararların Türkiye’de herhangi bir geçerliliği yoktur. Bunun yüzünden en fazla sorun çıkan durumlardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları, ülkemizde açılması gereken zorunlu davalardır. Eğer bir kişinin yurt dışında bir boşanma davası varsa ve bu dava boşanma kararı ile sonuçlanmışsa, dava kararlarının uygulanması ve hükümlerin yürürlüğe konulabilmesi için ülkemizde de yerel mahkemelere tanıma ve tenfiz davası açmak zorunludur. Özellikle müvekkillerimizin en çok şikâyet ettiği durumlardan bir tanesi olan yurt dışında boşanmış olmasına rağmen Türkiye’de evli gözükme durumlarının temel sebebi tanıma ve tenfiz davalarının açılmamış olmasıdır. Daha önceleri, çiftler boşanma davası talepleri ile yabancı mahkemelere başvurduklarında davanın sonuçlarını konsolosluklara götürüp onaylatabilir ve tanınmasını sağlatabilirken, yeni gelen sistemle bu davaların sonuçlarının konsolosluklarda onaylanması durumu ortadan kalkmıştır. Kişilerin boşanma dava kararlarının geçerli olabilmesini sağlamak için Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tanıma ve tenfiz davaları, adından da belli olduğu gibi yurt dışında yabancı mahkemeler tarafından verilen bir kararın, Türkiye’de geçerliliğinin olup olmadığını incelenmesi için açılması gereken davalardır. Eğer yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir karar Türk kamu sistemine ve hukuk sistemini aykırı değilse, kararların ülkemizde geçerli olması muhtemeldir. Ancak Türk hukuk sistemine uymayan davalar için tanıma ve tenfize gidilemez. Özellikle boşanma davalarında oldukça sık karşımıza çıkan tanıma ve tenfiz davaları, kişilerin boşanma davalarının ülkemizde de geçerli olmasını sağlar. Tanıma ve tenfiz davalarının açılmasının önemli olmasının diğer bir sebebi ise, alınan kararların hükümlerinin uygulanmasının gecikmesinden kaynaklanabilecek olan mağduriyet durumudur. Eğer kişiler boşanma davasının belirli hükümlerine sahip iseler ve bu hükümlerin uygulanmasını istiyorlarsa bir an önce tanıma ve tenfiz yoluna başvurmalıdırlar. Özellikle velayet, miras ve nafaka gibi durumlarda tanıma ve tenfizin bir an önce açılması kişilere ısrarla tavsiye edilmektedir. Tanıma ve tenfizin açılmadığı durumlarda, kişiler oldukça mağdur olabilmektedirler. Örneğin nafaka ya da miras gibi durumlarda hakların alınması engellenir ya da velayet gibi durumlarda çocuğun kimde kalacağı konusunda karışıklık ortaya çıkabilir. Bu yüzden kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz yoluna gitmeleri önerilir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılması için kişilerin Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur. Vekâlet verilerek de tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir. Bu alanda uzman bir avukatla çalışmak dava sürecinin yıpratıcı etkilerinden kişileri uzak tutmakla beraber aynı zamanda da davanın kısa sürede sonuçlanmasına sağlayacaktır. Bu alanda oldukça uzman olarak bilinen Helvacı Hukuk Bürosu, kişilerin tanıma ve tenfiz davalarını tek celsede hal etmelerine yardımcı olan uzman hukuk bürolarından biridir. Guyancourt Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen müvekkillerimiz, Guyancourt Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Hazebrouck Tanıma ve Tenfiz Davası (Hazebrouck Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsızlığı bulunan ülkelerin kendi hukuk sistemleri bulunmaktadır. Bu sisteme de farklı hiçbir ülke müdahale edememektedir. Aynı zamanda bir ülke alınan bir mahkeme kararının da yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerliliği bulunmaktadır. Yani yabancı bir ülkede sonuçlanmış olan bir davanın kararının Türkiye’de bir hükmü bulunmamaktadır. Fakat özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için verilen bir kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi gerekebilmektedir. Bu kararların geçerli olabilmesi için de Hazebrouck tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Ne Demektir?

Yabancı bir ülke mahkemesi tarafından verilen bir kararının Türkiye’de de tanınması işlemi tanıma olarak adlandırılmaktadır. Tanınan bu kararın icra edilmesi ise tenfizdir. Yani örneğin Türkiye dışında anlaşmalı olunan ülkelerden birisinde boşanmış olan kişiler bu boşanmalarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Bu davaların açılabilmesi için dava kararının bazı devletlerin mahkemeleri tarafından verilmiş olması gereklidir. Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılabilecek dava kararları şu gibi ülkelerde alınmalıdır:

 • Almanya,
 • İngiltere,
 • Hollanda,
 • Fransa,

Özellikle fazlaca Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerde verilmiş kararların Türkiye’de tanıma ve tenfizi yapılabilmektedir. Bu ülkeler hakkında detaylı bilgi için de Hazebrouck tanıma ve tenfiz avukatı başvurulabilecek adreslerdendir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Hangi Belgeler Teslim Edilmelidir?

Tanıma ve tenfiz davası, kesinleşmiş bir mahkeme kararı için açılabilmektedir. Devam eden dava süreçleri için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Kendisi adına kesin karar çıkmış olan kişiler şu belgeleri yetkili mahkemeye iletmesi gereklidir:

 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Mahkeme kararının aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh,
 • Bu belgelerin tercümesi,

Bu belgelerini teslim eden kişiler davalarını açabilmektedir. Davacı kişiler davalarını bizzat kendileri açabilmektedir. Fakat bu süreç ile uğraşmak istemiyorum diyen kişiler de avukata vekalet vererek dava sürecini vekil avukatına bırakabilmektedir. Hazebrouck tanıma ve tenfiz davası açılmadan önce Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilmesi ve davanın açılması için kendisine vekalet verilmesi kişilere avantajlar sağlayacaktır.

Hénin-Beaumont Tanıma ve Tenfiz Davası Hénin-Beaumont Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Hénin-Beaumont Tanıma ve Tenfiz Davası;  tanıma ve tenfiz davaları, çoğunlukla yurtdışında yaşayan müvekkillerimizin en çok kafalarına takılan sorunlardan bir tanesidir. Özellikle yurtdışında boşanma davası açmış olan bu kişiler, tanıma ve tenfiz davasının nasıl işlediğini oldukça merak etmektedirler. Son çıkan düzenlemelerle oldukça karmaşık bir yapıya bürünen tanıma ve tenfiz davaları aslında o kadar karışık dava gruplarından değildir. Hatta alanından uzman bir kişi yardımı ile açılan bu davalar tek celsede halledebilinecek olan dava türlerindendir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Genel Olarak Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası, genel anlam itibariyle yurt dışında açılan boşanma davalarının Türkiye Cumhuriyeti üzerinde tanınmasını ve hükümlerinin uygulanmasını amaçlar. Bu davaların açılma sebebi ise yabancı mahkemelerde verilen kararların Türk hukuk sistemine uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Bir anlamda yabancı mahkemelerin kararlarının kontrolünü sağlayan tanıma ve tenfiz davaları, Türkiye Cumhuriyeti’nde açılması zorunlu olan dava türlerindendir. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan kişiler yurt dışında alınmış olan hiçbir kararın hükmünü kişiler ülkemizde kullanamazlar. Daha önceden kişiler boşandıklarında konsolosluklara başvurarak apostile alıp davaların geçerli olmasını sağlayabilirken, yeni düzenleme ile şu anda bu sistem uygulamadan kalkmıştır. Bu yüzden boşanan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde yerel mahkemelere başvurarak tanıma ve tenfiz yoluna gitmeleri beklenmektedir. Bu davaların önemli olmasının bir diğer sebebi ise hükümlerin uygulanmasını sağlamaktadır. Kararların geçerli olmadığı ve hükümlerin uygun olmadığı durumlarda kişiler oldukça zor durumlarla karşılaşır. Örneğin bir boşanma davasının sonucunda yabancı mahkemeler tarafından nafaka miras ya da velayet gibi hükümler verildiyse, kişilerin bu hükümlerin kararlarını ülkemizde uygulatma hakları yoktur.  Bunun yanı sıra kişilerin yeniden evlenmesi de mümkün değildir. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davalarının bir an önce alanında uzman olan avukatlar tarafından açılması ve kararların hükümlerinin ülkemizde geçerliliğinin sağlanması gerekir. Bu konuda başvurulabilecek en önemli yerlerden bir tanesi de Helvacı Hukuk Bürosu’dur. Hénin-Beaumont Tanıma ve Tenfiz Davası davası açmak isteyen kişiler, deneyimli çalışanlara sahip olan Helvacu Hukuk Ofisi ile iletişime geçebilirler ve Hénin-Beaumont Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Hérouville-Saint Clair Tanıma ve Tenfiz Davası (Herouville-Saint Clair Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Herouville Saint Clair Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik tanıma ve tenfiz avukatlığı hizmeti vermekteyiz. Tanıma ve tenfiz davası avukatlarımız Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarına profesyonel hizmet sağlamaktadır. Fransa’nın birçok bölgesi için tanıma ve tenfiz avukatlığı hizmeti veriyoruz. Hukuk ofisimiz de alanında uzman avukatlar çalışmaktadır ve tanıma ve tenfiz davaları başarı ile sonuçlanmaktadır. Bir hukuk ofisi olarak üstlendiğimiz tüm tanıma ve tenfiz davalarını çok kısa sürede ve tek celsede sonuçlandırmaktayız. Bu sebep ile hukuk ofisimiz yurt dışında özellikle Fransa Herouville Saint Clair tanıma ve tenfiz davası için sıklıkla tercih edilmektedir.

Fransa Herouville Saint Clair Tanıma ve Tenfiz Davası

Fransa Herouville Saint Clair tanıma ve tenfiz davaları Türk vatandaşları için geçerli olan bir dava türüdür. Fransa mahkemelerine başvurarak boşanan çiftlerin Türkiye’de de aynı işlemi tekrarlaması gerekmektedir. Ancak yurt dışında yaşayan vatandaşların dava sürecini kısaltacak tanıma ve tenfiz davaları Türkiye mahkemeleri tarafından kabul edilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında boşanan çiftin tekrar Türkiye’ye gelerek boşanma davası açmalarına gerek kalmadan tanıma ve tenfiz davası ile daha kolay bir şekilde boşanma işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Tanıma ve tenfiz davaları; Fransa mahkemeleri tarafından sonuçlanan boşanma davalarının Türk mahkemeleri tarafından da tanınması için açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılması için öncelikli olarak Fransız mahkemelerince yönetilen davanın bir karara bağlanması ve akabinde sonuçlanması gerekmektedir. Bir sonuca bağlanmamış ve hali hazırda Fransa Herouville Saint Clair’de devam eden davalar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası başvurusu yapılamamaktadır.

Fransa Herouville Saint Clair Tanıma ve Tenfiz Davası

Herouville Saint Clair tanıma ve tenfiz davası için Avukat Mehmet Ali Helvacı ve uzman avukat kadromuz ile birlikte hizmet vermekteyiz. Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik olan tanıma ve tenfiz davaları için Türkiye’den hizmet vermekteyiz ve davacıların Türkiye’ye dönmelerine gerek kalmadan vekalet aracılığı ile davayı başlatabilmekteyiz. Herouville Saint Clair tanıma ve tenfiz avukatımız aracılığı ile davalar kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Fécamp Tanıma ve Tenfiz Davası (Fécamp Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fécamp Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için mutlaka iyi ve uzman bir avukatlık ofisinden yardım almalısınız. Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında boşanmış yabancıların bu boşanma ile ilgili durumlarını Türkiye Cumhuriyeti remi makamlarına ispat etmek için açmak durumlarında oldukları bir dava. Özellikle yurt dışında Türk vatandaşı veya başka ülke vatandaşı birisiyle söz konusu yabancı ülke yasa ve kanunlarına göre evlendiyseniz ve devamında aynı ülkenin makamlarınca o ülke kanunlarına göre boşandıysanız her ne kadar boşanmanız resmi de olsa bazı durumlarda Türkiye’deki resmi kayıtlarda hala evli olarak görülmeniz söz konusu olabilir. Bu durumda evli bir birey gibi muamele görür ve bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple özellikle yurt dışında yaşayan veya yaşamış olan Türk vatandaşlarının bilhassa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıkları devam ettiği müddetçe bu Tanıma ve Tenfiz Davasını açmaları ve sonuçlandırmaları elzemdir. Bu dava başlangıcında bulacağınız uzaman bir avukat sizi dava süreçleri konusunda ve mahkemede karşılaşabilecekleriniz açısında bilgilendirecek ve dava öncesi iyi bir planlama ve hazırlık ile davayı açacaktır. İşte bu sebepledir ki Fécamp Tanıma ve Tenfiz Avukatı açacağınız Tanıma ve Tenfiz Davası için hayati öneme sahiptir.

Fécamp Tanıma ve Tenfiz Davası Kazanmak İçin Ne Yapmalı?

Fécamp Tanıma ve Tenfiz Davası aslında tek tarafı olarak açılan bir dava olduğu için kazanılmasından ziyade mahkemeden ilgili boşanma kararının mümkün olan en kısa sürede ve en az güçlük ile alınmasıdır. Bunun için Tanıma ve Tenfiz Davası avukatı seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. Seçeceğiniz avukatın sizin gibi yurt dışında boşanma yaşamış kişilerin Tanıma ve Tenfiz Davalarını geçmişte çok fala almış ve başarı ile sonuçlandırmış olması son derece önemlidir. Bulacağınız tecrübeli bir avukat sizin hem bu dava sürecinde zaman kazanmanıza hem de en az masraf ile dava sürecini tamamlamanıza yardım edecektir. Bu nedenle bu tip bir Tanıma ve Tenfiz Davası açmak gibi bir durumunuz söz konusu ise mutlaka Av.Mehmet Ali Helvacı’ya danışıp bilgi alınız.

Fougères Tanıma ve Tenfiz Davası (Fougères Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen bir karar yalnızca o ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu kararın farklı bir ülkede de hükmü olabilmesi için baskı yapılamamaktadır. Bunun da nedeni ülkelerin bağımsızlığından dolayı hukuk sisteminin de bağımsız olmasıdır. Fakat özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesince kendileri için verilen hükmün Türkiye’de de geçerli olmasını isteyebilmektedir. Bunun için de Fougères tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Yabancı bir ülkede verilen bir karar Türkiye’de de geçerli olabilmesi için bu kararın önce tanınması daha sonrasında da kararın icra edilmesi anlamına gelen tenfiz edilmesi gereklidir. Bu tip dava süreçlerinin de rahat geçebilmesi için Fougères tanıma ve tenfiz avukatı bulunmaktadır.

Neden Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmalı?

Bu davalar farklı nedenler ile açılabilmektedir. Örneğin yurtdışında evlat edinmiş ya da evlenmiş kişiler bunun için Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açabilmektedir. Fakat tanıma ve tenfiz davalarına en sık başvurma nedenlerinden bir tanesi yabancı bir ülkede boşanmalardır.

Yurtdışında boşanmış olan kişiler tanıma ve tenfiz davası açmazlarsa Türkiye’de evli olarak kabul edilmeye devam edeceklerdir. Bu da pek çok probleme yol açacaktır. Boşanmalarda tanıma ve tenfiz davası açılmadığı durumlarda karşı karşıya kalınacak sorunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Kişiler yeniden evlenemeyecektir.
 • Çocukların velayet paylaşımları yapılamayacaktır.
 • Tazminat ve nafaka gibi ödemeler talep edilemeyecektir.
 • Türkiye’de bulunan malların paylaşımları gerçekleştirilemeyecektir.

Bu tip sorunların önüne geçebilmek adına yabanı bir ülkede açılan boşanma davasının hemen ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davaları açmak için bir süre kısıtlaması olmamasına rağmen avukatlar davanın bir an önce açılmasını tavsiye etmektedir. Dava açılabilmesi için karşı tarafa tebligat iletilmesi şarttır. Bundan dolayı adres bilgileri değişmeden biran önce dava açılmalıdır.

Fougères tanıma ve tenfiz davası süreci bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu tarz sıkıntılar yaşamak istemeyen ve tanıma ve tenfiz işlemlerini kolay bir şekilde halletmek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vererek tüm davayı kolay bir şekilde sonuçlandırabilmektedir.

Fresnes Tanıma ve Tenfiz Davası Fresnes Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Fresnes Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı ülke mahkemelerinde davası görülen vatandaşlarımızın en fazla sordukları sorulardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları, açılması gerekli olan önemli davaların başında gelmektedir. Yurt dışında uzun yıllar yaşayan ve burada evlendikten sonra boşanma davası açan kişiler, yabancı mahkemelere boşanma talebi ile başvururlar. Boşanma davası ile başvuran kişilerin talepleri, yabancı mahkemeler tarafından değerlendirilir ve eğer dava açmaya uygunsa boşanma davaları açılır. Açılan boşanma davalarının bir karara bağlanması sonucunda, kişiler bulundukları yerde boşanmış sayılırlar. Ancak bu kişilerin yabancı mahkeme kararlarını Türkiye Cumhuriyeti üzerinde saydırma hakları yoktur. Daha önceden konsolosluklardan başvurularak davaların tanınması gerçekleştirilebilirken, yeni çıkan kararname ile kişilerin yerel mahkemelere tanıma için dava açmaları şart koyulmuştur.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma, yabancı mahkeme kararlarını ve bu mahkemeler tarafından verilen hükümlerin ülkemiz içerisinde de tanınması için açılan dava türüdür. Tenfiz ise hükmü olan bir davanın kararının uygulanması için açılır. Yurt dışında yaşayan vatandaşların düştükleri en büyük yanılgı ise; tanıma ve tenfiz davalarının yeni bir boşanma davası olduğunun düşünülmesidir. Bu durum doğru değildir. Tanıma ve tenfiz davaları sadece yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararların Türk hukuk sistemine ne kadar uygun olup olmadığını incelemek ve kontrol etmek için açılan davalardır. Kamu düzenine aykırı bir karar söz konusu değilse, kişilerin boşanma davaları Türk mahkemeleri tarafından da geçerli olarak kabul edilecektir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılması için kişilerin Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Uzman bir avukata ya da hukuk firmasına teslim edilen vekâletler sonucunda tanıma ve tenfiz davaları kolaylıkla açılabilmektedir. Tüm belgelerin tam olarak hazırlandığı davalarda eğer karşı tarafta hazır ise, dava sonucu tek celsede belli olur. Ülkemizde bu alanda oldukça yetkin olarak çalışan Helvacı Hukuk Ofisi, yurt dışında bulunan müvekkillerine tanıma ve tenfiz davaları konusunda önde gelen firmalardan bir tanesidir. Fresnes Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Fresnes Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Gif-sur-Yvette Tanıma ve Tenfiz Davası (Gif-sur-Yvette Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da bulunan ve orada yaşayan ve boşanacak olan Türk vatandaşları isterlerse Türkiye’de isterlerse de Fransa’da boşanma davalarını açabilmektedir. Şayet kişiler Fransa’da yaşıyorlarsa bu davanın Türkiye’de açılması zor olabilmektedir. Bundan dolayı da insanlar Fransa’da dava açmayı tercih edebilmektedir. Ancak Fransa’da boşanan kişilerin bu boşanma kararları Türkiye’de direkt olarak geçerli sayılmamaktadır. Bu kararın Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için Gif-sur-Yvette tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davası açmayan kişiler Türkiye kanunları önünde evli olarak kabul görmeye devam edeceklerdir. Bu durum da insanların başlarını derde sokabilmektedir. Dava açılmadığı sürece kişiler boşanmış sayılmayacağı için tazminat ve nafaka gibi ödemeler talep edilemeyecektir. Ayrıca taraflar yeniden evlenmek isterlerse bu da gerçekleşemeyecektir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davaları açılması şarttır. Bu davalar için de Gif-sur-Yvette tanıma ve tenfiz avukatı önemli konumdadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Hangi Mahkemeye Başvurulmalıdır?

Yabancı bir ülkede verilmiş kararın Türkiye’de de tanınması ve icra edilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu dava kesinleşmiş mahkeme kararları için açılabilmektedir. Kendisi adına verilmiş karar kesinleşmiş ise kişiler istedikleri zaman dava sürecini başlatabilmektedir.

Bu davaların açılabilmesi için mahkeme kararının aslı ve bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerh istenmektedir. Bunlar dışında edinilmesi gereken diğer belgeler şu şekildedir:

 • Nüfus cüzdanı ve pasaport veya avukata verilen vekaletname,
 • Yabancı dilde olan belgelerin yeminli tercüman tarafından yaptırılmış ve noter tarafından onaylatılmış tercümesi,

Gerekli olan belgelerini sağlayan kişiler yetkili mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında görevli olan mahkemeler genel olarak asliye hukuk mahkemeleridir. Fakat boşanma gibi aile hukukuna ilişkin olan kararlar için ise aile mahkemelerine başvuru yapılmalıdır.

Kişiler davalarını bizzat kendileri de açabilmektedir. Fakat Türkiye’de bulunmayan ve mahkemeye katılamayacak olan kişiler avukata vekalet vermesi gereklidir. Gif-sur-Yvette tanıma ve tenfiz davası açması gereken ve avukata vekalet vermek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Gonesse Tanıma ve Tenfiz Davası   Gonesse Tanıma ve Tenfiz Davası

Gonesse Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı ülkelerde yaşayan ve buralarda boşanmış olan müvekkillerimizin ilk olarak merak ettiği sorulan başında gelen tanıma ve tenfiz davaları; yabancı mahkeme kararlarının ülkemizde incelenmesi durumunu kapsayan bir olaydır. Yabancı mahkemelere boşanma talebi ile başvuran Türk vatandaşları, boşanmalarının ardından tanıma ve tenfiz davası açmakla yükümlüdürler. Bunun sebebi, yabancı mahkemelerin vermiş oldukları kararları, Türk mahkemelerinin tanımıyor olmasıdır. Yurt dışında alınan bir mahkeme kararı, eğer Türkiye ile o ülke arasında herhangi bir anlaşma yoksa, sadece kararın alındığı ülkede geçerlidir. Böylesi bir durumda ise kişilerin mağdur olmaları beklenir.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma; yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemeleri tarafından tanınmasını içerir. Tenfiz ise tanınan mahkeme kararlarının uygulanmasını içermektedir. İki davanın da mutlaka açılması gerekir. Aksi takdirde kişiler Türk yasaları önünde hala evli olarak gözükeceklerdir. Bundan önceki yıllarda tanıma ve tenfiz davalarının açılması şart değilken, yeni çıkan KHK ile sistem tamamen değişmiştir. Kişilerin boşanma kararları kesinleştikten sonra konsolosluklardan aldıkları apostile ile Türk yerel mahkemelerine başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Kararın bu denli değişmesinin en önemli sebebi ise ülkeler arasındaki kamu düzenlerinin ve hukuk sistemlerinin farklılık göstermesidir. Türk hukuk sistemine uymayan kararların ülkemizde kabul edilmesi beklenemez. Böylesi durumlarda yabancı mahkemeler tarafından alınan kararların Türk kamu düzenine aykırı olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunun yanı sıra tanıma ve tenfiz davaları açılmadığı takdirde kişiler sahip oldukları hakları kullanma yetkisinde değillerdir. Örneğin bir boşanma davası sonucunda kişilerin velayet ya da nafaka gibi hakları var ise, Türkiye’de hala evli gözüktükleri için bu hakları kullanamazlar. Böylesi bir durum oldukça ciddi sonuçlara yol açarken tarafların mağdur olmalarına da neden olur. Tanıma ve tenfiz davalarının bu yüzden hemen açılması önerilmektedir.   Gonesse Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler   Gonesse Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak bu alanda oldukça başarılı olan Helvacı Hukuk Ofisi ve Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilirler.

Gradignan Tanıma ve Tenfiz Davası (Gradignan Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Gradignan Fransa’nın komün yerleşim yerlerinin arasında bulunmaktadır ve Gironde bölgesine bağlı olarak yönetilmektedir. Gradignan Bordeaux bölgesine oldukça yakındır ve yaklaşık olarak 15.77 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. Bölge tarihi ve eğitim imkanları sebebi ile de birçok kişi tarafından sıklıkla tercih edilmektedi. Gradignan tanıma ve tenfiz davası bu bölgede yaşamakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik bir davadır. Gradignan bölgesinde yaşayan Türk vatandaşları boşanma davası açtıkları takdirde Fransız mahkemelerine başvurmaları gerekecektir. Fransa’da açılan ve sonuçlanan bir davanın ise Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gereken Evraklar

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar aracılığı ile tanıma ve tenfiz davaları açılmakta ve yürütülmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının Fransa’dan dönmeden yürütülebilmesi için ise Gradignan tanıma ve tenfiz avukatına vekalet verilmelidir.

 • Boşanma dilekçesi
 • Tanıma ve tenfiz davasına yönelik başvuru dilekçesi
 • Fransa mahkemesi tarafından verilen karar
 • Fransa Gradignan mahkemesinin verdiği kararın gerçek olduğunu ve davanın sonuçlanarak bittiği gösteren şerh
 • Fransa mahkemelerinden alınan tüm belgelerin noter onaylı Türkçe çevirisi (yeminli bir tercüman tarafından çevirinin yapılması zorunludur.)
 • Boşanan çifte ait kimlik kartı fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • Vekaletname

Tanıma ve tenfiz davalarının başlatılabilmesi ve yürütülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından istenen zorunlu belgeler bu şekildedir.

Tanıma Ne Demek?

Tanıma davaları Türkiye Cumhuriyeti dışında kalan ülkelerde gerçekleşen bir davanın sonucunun Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından da tanınmasına verilen isimdir. Tanıma davasının açılması için Fransa’daki davanın bitmesi, kanun kurallarına uyulması, kesin bir sonuç alınmış olması gerekmektedir.

Helvacı Hukuk Ofisi ve Davalar

Helvacı Hukuk Ofisi olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı liderliğinde birçok dava alanında profesyonel hizmet verilmektedir. Hizmet sunulan alanlardan biri de tanıma ve tenfiz avukatlığıdır. Gradignan tanıma ve tenfiz davası için profesyonel hizmet veren Helvacı Hukuk Ofisi olarak detaylı bilgi ve randevu için bizimle irtibat kurabilirsiniz.

Champs-sur-Marne Tanıma ve Tenfiz Davası (Champs-sur-Marne Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da boşanmış bir Türkiye vatandaşının Türkiye hukuku önünde de boşanmış olarak kabul edilebilmesi için tanıma ve tenfiz işleminin yapılması gereklidir. Bunun için de Champs-sur-Marne tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. Bu davaların açılmadığı durumlar da kişiler Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bu da taraflar adına problemler doğuracaktır.

Türkiye’de boşanma için tanıma ve tenfiz davası açmayan kişilerin karşılaşabileceği sıkıntılardan bazıları şunladır:

 • Kişiler hala evli sayılacağı için yeniden evlenemeyecekler,
 • Ortada boşanma durumu olmayacağı için varsa çocukların velayet paylaşımı yapılamayacak,
 • Türkiye’de malların paylaşımı da gerçekleştirilemeyecek.

Bütün bu sıkıntıların yaşanmaması adına boşanma işleminin gerçekleşmesinin ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılması önemlidir.

Mahkeme Kararından Ne Kadar Zaman Sonra Tanıma ve Tenfiz Davası Açmalıyım?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için gerekli olan süreye dair bir açıklama kanunda bulunmamaktadır. Fakat bu davaların bir an önce açılması büyük önem taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni davalı tarafa tebligat iletilme zorunluluğudur. Bu tebligatın karşı tarafın eline ulaştırılamadığı zaman dava açılmamaktadır. Bunun için davalı oluna kişinin ev adresi bilgisi değişmeden davanın açılması önemlidir.

Şayet kişinin ev adresi değişmişse ve yeni adres bildirilmemişse o zaman titiz bir şekilde ev adresinin bulunabilmesi için çalışma yürütülmelidir. Bunun için de Champs-sur-Marne tanıma ve tenfiz avukatı oldukça önemli bir konuma sahiptir. Adres bilgisinin öğrenilebilmesi için yurtdışındaki yetkililer ile de işbirliği yapılmalıdır. Bunun için de büromuz avukatları devreye girmektedir.

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Açılabilmesi İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Davanın açılabilmesi için ön şart yabancı mahkemelerde açılmış olan boşanma davasının karara varmış olmasıdır. Devam eden boşanma davaları için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu kararın kesinleşmesinin ardından şu belgeler edinilmelidir:

 • Davanın karar belgesinin aslı,
 • Boşanma kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerh,
 • Bu belgelerin tercümesi,

Bu belgelerini toplayan kişiler aile mahkemesine giderek tanıma ve tenfiz davalarını açabilmektedir. Champs-sur-Marne tanıma ve tenfiz davası açabilmek ve tüm süreci sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için ise Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilmelidir.

Combs-la-Ville Tanıma ve Tenfiz Davası (Combs-la-Ville Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Combs-la-Ville Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için öncelikle dava hakkında sizin bilgilendirecek bir avukatlık bürosu ile iletişime geçmelisiniz. Tanıma ve Tenfiz Davası esas olarak yurt dışında yaşarken veya çalışırken yaşadıkları ülkede o ülke yaslarına göre ve o ülkenin makamlarınca evlenmiş ve daha sonrasında yine o ülkenin makamlarınca o ülkenin kanunlarına göre boşanmış kişilerin hala Türk vatandaşı olmaları sebebiyle yurt dışı makamlarınca alınmış olan söz konusu boşanma kararlarını Türk makamlarına onaylatmaları ve ispat etmeleri amacıyla Türk mahkemelerine karşı açtıkları bir dava şeklidir. Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında boşanmış kişilerin bir nevi bu boşanma kararlarını Türkiye içerisinde de resmileştirmeleri anlamına gelmektedir.

Combs-la-Ville Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Combs-la-Ville Tanıma ve Tenfiz Davası açmanın zorluğu esasında bu davanın yeterince bilinip tanınmamasından kaynaklanır. Zira bu dava çok fazla kişinin karşısına çıkan bir dava değildir ki zaten Türkiye’de yaşayan kişilerin çoğu zaman bu davadan hiç haberleri dahi olmaz. Ancak bilhassa yurt dışında yaşayan ve çalışan kişiler zaman zaman bu Tanıma ve Tenfiz Davası ile muhatap olmak durumunda kalırlar. Bu davanın başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasının ön koşu aslında iyi bir Combs-la-Ville Tanıma ve Tenfiz Avukatı bularak kendisinden destek ve danışmanlık hizmeti kapsamında davanın başarı ile sonuçlandırılabilmesi için yardım almaktadır. Bu dava kapsamında söz konusu Türk mahkemesi sizden öncelikle yurt dışında ilgili mahkeme veya makamca alınmış boşanma kararının aslını ve aynı zamanda bununla beraber yemin tercüme bürosunca yapılmış olan tercümesini isteyecektir. Diğer yandan evlilik ve boşanmanızın özelinde varsa ve gerekirse ilave bir çok ek belge ve bilgi de mahkemece talep edilecektir. İşte tüm bu bilgi ve belgenin ön hazırlığının yapılması son derece büyük önem arz etmektedir. Şayet bu hazırlıklar iyi bir şekilde yapılırsa Tanıma ve Tenfiz Davası da o derece kolay ve hızlı sonuçlanacaktır. Bu nedenledir ki bu tüp bir Tanıma ve Tenfiz Davası açmak gereği doğmuşsa bu durumda Av.Mehmet Ali Helvacı gibi konunun uzmanı bir avukatla çalışmak son derece önemlidir.

Coudekerque-Branche Tanıma ve Tenfiz Davası (Coudekerque-Branche Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesin bazı durumlarda başvurabilmektedir. Bu davaların kararlarının da Türkiye’de bir hükmü bulunmamaktadır. Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilen mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Coudekerque-Branche tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Bu davalara en sık başvurma nedeni ise boşanmalardır.

Türk vatandaşları yabancı bir ülke mahkemesince boşanabilmektedir. Bu boşanma kararı ile ilgili tanıma ve tenfiz davası açılmadığı sürece de kişiler Türkiye’de evli sayılacaktır. Bu durum da malların paylaşımı, çocuğun velayeti gibi konularda sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Ayrıca kişiler boşanmış olmayacağı için yeniden evlenemeyecektir. Bunlardan ötürü tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemlidir. Bu davalar için de Coudekerque-Branche tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için avukata vekalet vermek şart değildir. Fakat iyi bir avukat vekaletiyle yürütülen davalar kişiler pek çok konuda avantaj sağlayacaktır. Avukata vekalet verilmesinin en büyük kazancı davacı kişinin mahkemeye hatta Türkiye’ye gelmem zorunluluğunun olmamasıdır. Bu tarz avantajları sunabilmek için büromuzda alanında tecrübeli avukatlar bulunmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Mahkemelerde Açılmaktadır?

Tanıma ve tenfiz davaları sanılanın aksine sulh hukuk mahkemelerince açılamamaktadır. Yabancı bir ülkenin sulh mahkemeleri içerisinde verilmiş olan kararların tanıma ve tenfiz davası asliye mahkemelerinde görülmektedir. Aile hukukuna ilişkin verilmiş bir karar varsa da bunun için aile mahkemesine başvurulmalıdır. Yani boşanmanın tanıma ve tenfizi yapılabilmek için aile mahkemesinde dava açılması gereklidir.

Davanın açılabilmesi için yabancı ülkedeki mahkeme kararının kesinleşmiş olması gereklidir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan belgelerden bir tanesi mahkeme kararının aslı ve bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair şerhtir. Ayrıca konsolosluktan Apostil de alınmalıdır. Coudekerque-Branche tanıma ve tenfiz davası açmak için bu işlemler ile uğraşmak istemeyen kişiler büromuzun deneyimli avukatlarına vekalet verebilmektedir. Avukatlarımız tüm bu süreci müvekkilleri için kolaylaştırmaktadır. Bunun için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilmekte ve kendisine vekalet verilebilmektedir.

Décines-Charpieu Tanıma ve Tenfiz Davası (Décines-Charpieu Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma bir ülkede alınmış mahkeme kararının Türkiye’de de tanınmasının sağlanmasıdır. Tenfiz ise bu kararın icra edilmesi anlamına gelmektedir. Yani bir Türk vatandaşı yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından kendi adına verilen hukuk kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Décines-Charpieu tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Aksi durumunda verilen mahkeme kararının Türkiye’de hiçbir yaptırımı bulunmayacaktır.

Bu davalara en sık başvurulma nedeni boşanma durumlarıdır. Yurtdışı mahkemesi tarafından boşanmış Türk vatandaşları bu kararın Türkiye’de de yaptırımının olabilmesi adına tanıma ve tenfiz davası açmaktadır. Bunun için de Décines-Charpieu tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mu?

Farklı bir ülke mahkemenin verdiği hukuk kararının Türkiye’de de bağlayıcılığı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Açılmadığı durumlarda kişiler birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalabilecektir. Özellikle boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi büyük önem arz etmektedir. Yurtdışında boşanmış ancak Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmamış kişilerin karşılaşabilecek sorunlardan bazıları şunladır:

 • Kişiler Türkiye’de hala evli sayılacaklardır,
 • Yeniden evlenemeyeceklerdir,
 • Varsa çocukların velayet paylaşımı yapılamayacaktır,
 • Türkiye’de bulunan malların da paylaşımı gerçekleştirilemeyecektir.

Bu gibi sorunlar ile karşılamamak adına tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Tanıma ve tenfiz davaları istenildiği zaman açılabilmektedir. Bu davaların açılabilmesi için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Fakat uzman avukatlar mahkeme kararının kesinleşmesinin hemen ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davasının açılmasının önemli olduğunu dile getirmektedir. Bunun da temel nedeni karşı tarafa tebligat ulaştırılmasının zorunlu olmasıdır. Bundan dolayı adres bilgisi değişikliği olmadan davalar açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gelmek Şart Mı?

Yurtdışında yaşayan vatandaşların kafalarına en çok takılan sorulardan bir tanesi bu davanın açılması için Türkiye’de bulunmasının şart olup olmamasıdır. Avukata vekalet verilmesi dava açma işlemi ve dava sürecinde kişilerin Türkiye’de olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bundan dolayı Décines-Charpieu tanıma ve tenfiz davası açması gereken fakat Türkiye’ye gelemeyecek olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmektedir.

Denain Tanıma ve Tenfiz Davası (Denain Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Denain Tanıma ve Tenfiz Davası açmak gibi bir niyetiniz varsa öncelikle mutlaka bu onuda uzaman ve kendini çözdüğü davalar ile kanıtlamış bir avukatlık ofisi ve avukat ile çalışmanız gerekiyor. Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında yaşana ve orada evlenmiş kişilerin yurt dışındaki boşanmalarını Türkiye’de kanıtlamak amacıyla açtıkları bir tek taraflı dava türüdür. Bu dava açılırken özellikle dava konusunda tecrübe sahibi ve deneyimli bir avukatla yola çıkmanın önemi son derece büyüktür. İyi bir avukat ile çalıştığınız taktirde avukatınız size her konuda yol gösterecek ve davanın en başında ve hatta dava açılmadan önce bile size vereceği önemli bilgiler ile sizin bu Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda aklınızda olabilecek bazı soru işaretlerini gidermenize yardımcı olacaktır. Tanıma ve Tenfiz Davası avukatınız ayrıca dava öncesi sizinle bir görüşme yaparak sizin evlenme ve boşanma durumunuzu ve varsa diğer bazı özel durumlarınızı değerlendirecek ve Tanıma ve Tenfiz Davası açıldığı takdirde Türk mahkemelerinin sizden isteyebileceği tüm bilgi ve belgelerin bir listesini çıkaracak ve aynı zamanda adeta söz konusu Tanıma ve Tenfiz Davasının bir provasını yaparak dava nasıl ve tahminen ne zaman sonuçlanır veya dava sürecinde mahkeme nasıl davranır veya sizden ne gibi ek bilgi ve bazı belgeler isteyebilir bunların hepsini ortaya çıkaracaktır.

Denain Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı Nasıl Olmalı?

Denain Tanıma ve Tenfiz Davası açmadan önce mutlaka evlenme ve boşanma durumunuz ile ilgili tüm bilgileri seçeceğiniz ve sizi davada temsil edecek olan Denain Tanıma ve Tenfiz Avukatı olan kişiye iyi bir şekilde aktarınız ve avukatınızın sizin adınıza gerekli tüm hazırlıkları yapmasını ve aynı zamanda sizi de Tanıma ve Tenfiz Davası süreci ile ilgili detaylı olarak bilgilendirmesini bekleyiniz. Konu hakkında tecrübesi olan bir avukat tutmanız halinde dava süreçleri çok kolay bir şekilde ilerleyecek ve kısa sürede çözülecektir. Bu açıdan Av.Mehmet Ali Helvacı’dan gereken tüm desteği her zaman alabilirsiniz.

Dole Tanıma ve Tenfiz Davası  Dole Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Dole Tanıma ve Tenfiz Davası; özellikle Almanya Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın en çok sormuş olduğu sorulardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davalarıdır. Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında evlenmiş ya da yurt dışına evli olarak gitmiş olan kişilerin, anlaşmazlık sonucunda boşanma talepleri ile yabancı mahkemelere başvurması ile bu mahkemelerde açılan davaların kararlarının, Türkiye’deki yansımasının nasıl olacağını inceleyen davalardır. Daha önceden kişiler yurt dışında boşandıklarını konsolosluklara bildirerek ve buralardan apostile alarak kararları Türkiye’de de geçerli olarak saydırabiliyorlardı. Ancak yeni gelen kararname ile kişilerin sadece apostile ile davaların geçerli saydırması durumu da ortadan kalktı. Bunun sebebi ise yabancı mahkemelerde verilen kararların bazılarının Türk hukuk sistemine ya da kamu düzenine uygun olmaması durumudur. Türk kamu sistemine veya hukuk sistemine uygun olmayan davaların kabul edilmesi ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından düşünülemez bir durumdur. Bu yüzden kişilerin yurt dışında boşanma davalarını açtıkları zaman, kararın sonuca bağlandığı andan itibaren Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açması gerekir. Bu davalar, kişilerin boşanma davalarının sonuçlarının ve hükümlerinin ülkemizde uygulanmasını sağlar.

Tanıma ve Tenfiz Davalarını Açmak Neden Önemlidir?

Özellikle yurtdışında boşanmış kişilerin en fazla şikâyet ettiği durumların başında gelen “yurt dışında boşandım ancak ülkemizde hala evli olarak gözüküyorum” ya da bu yüzden dolayı “yeniden evlenemiyorum” şeklinde yaygın olarak gelen şikâyetlerdir. Kişiler tanıma ve tenfiz davası açmadan yeniden evlenemezler ya da yurtdışında kazanmış oldukları haklarını ülkemizde kullanamazlar. Kişilerin tanıma ve tenfiz davaları açmasını gerektiren diğer bir sebep ise; tanıma ve tenfiz davalarının hükümlerinin uygulanmaması yüzünden nafaka, velayet ya da miras gibi durumlarda kişiler hak iddia edememeleridir. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadığı müddetçe hükümlerin uygulanması düşünülemez. Böylesi durumda boşanan kişilerin mağdur olması oldukça muhtemeldir. Bu yüzden boşanma işleminin gerçekleştiği andan itibaren kişilerin yerel mahkemelere başvurarak tanıma ve tenfiz davaları açmaları önerilir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için bizzat kişilerin ülkeye gelmesine gerek yoktur. Avukatlara verilecek vekâlet sayesinde tanıma ve tenfiz davaları kolayca ve tek celsede halledilebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında bilinmesi gereken diğer bir nokta ise yurt dışında bulunan idari makamlar tarafından (belediye ya da benzeri gibi), verilmiş olan kararların hükmü niteliğinin tanıma ve tenfiz de geçerli olmaması durumudur. Yani böylesi kararlar için tanıma ve tenfiz davalarının açılması muhtemel değildir. Tanıma ve tenfiz davası açmak için bu alanda oldukça uzman bir kişi ile çalışmak önemlidir. Davanın tek celsede halledilmesini sağlayan uzman avukatlar, kişilerin ülkeye gelmesine gerek kalmadan oldukça hızlı ve kesin sonuçlar alabilmektedir. Bu alanda kendisini oldukça geliştirilmiş olan Helvacı Hukuk Bürosu, tanıma ve tenfiz davalarında kendini kanıtlamış bir firmadır.  Dole Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Dole Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Étampes Tanıma ve Tenfiz Davası (Étampes Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülkenin mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Tanıma bir ülke mahkemesinin verdiği bir kararın Türkiye’de tanınması anlamına gelmektedir. Tenfiz ise tanınan bu kararın icra edilmesini ifade etmektedir.

Farklı bir ülkede alınmış mahkeme kararın Türkiye’de doğrudan bir hükmü bulunmamaktadır. Örneğin yabancı bir ülkede evlat edinen ya da boşanan kişilerin bu hukuksal kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için Étampes tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Bu davaların açılabilmesi için ön şart yurtdışında açılmış davanın sonuca bağlanmış olmasıdır. Sonuçlanan ve bu sonucu kesinleşen dava kararları için tanıma ve tenfiz davaları açılabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları kişilerin evrak işleri ve dava süreci için sürekli olarak koşturması anlamına gelebilmektedir. Bu işlemleri kolaylaştırabilmek adına Étampes tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yurtdışında açılmış bir davanın sonuca bağlanmasının ardından Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Bu davayı açabilmek için en temel gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Açılan davada alınan kararın aslı,
 • Alınan bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair belge,
 • Konsolosluktan alınacak Apostil.

Bu belgeler ile beraber nüfus cüzdanı ve pasaport ile birlikte dava açabilmek için başvuru yapılabilmektedir. Davanın açılabilmesi için gerekli olan bir başka önemli şey ise boşanma gibi açılacak davada karşı taraf varsa o kişiye tebligat ulaştırılmasıdır. Tebligatın iletilemediği durumlarda dava açılamamaktadır. Şayet davalının adres bilgisi değişmiş ise yeni adresinin ne olduğunun öğrenilebilmesi için detaylı bir araştırma yapılması gereklidir. Bu tip durumlarda yabancı ülkedeki yetkililer ile iletişim kurabilen bir avukatın varlığı kişiye büyük yarar sağlayacaktır.

Böylesi bir sorun ile karşılaşmamak için yabancı ülkede açılan davanın sonuçlanmasının hemen ardından Türkiye’de de tanım ve tenfiz davası açılması önemlidir. Étampes tanıma ve tenfiz davası sürecince herhangi bir sorun ile karşılaşmak istemeyen, sorun yaşansa bile bunların üstesinden rahatlıkla gelebilmek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilirler.

Abbeville Tanıma ve Tenfiz Davası  Abbeville Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Abbeville Tanıma ve Tenfiz Davası; müvekkillerimizin sıkça sorduğu sorular içerisinde yer alan tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak edilen soruların başında gelmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı mahkemeler tarafından yurt dışında boşanan kişilerin, dava sonuçlarını ülkemizde geçerli hale getirmek için açtıkları dava türleridir. Buna göre, yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan bir karar Türkiye Cumhuriyeti içinde geçerlidir. Oldukça karmaşık durumların yaşanmasına sebep olan bu davaların, boşanma işleminin hemen ardından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kişiler Türkiye’de evli olarak gözükmeye devam ederler.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Açmak Zorunlu Mudur?

Kişilerin yasal haklarını kullanabilmeleri için tanıma ve tenfiz davası açmak zorunludur. Taraflar, boşandıkları andan itibaren yasal haklarını kullanmak isteyeceklerdir. Bu yasal hakların içine dâhil olan durumların başında ise nafaka ve velayet hakları gelir. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı müddetçe kişiler, her ne kadar yurt dışında bu haklara sahip olsalar da kendi ülkelerinde mevcut yasal haklarını kullanamayacaklardır. Böylesi bir durum, tarafların hem daha fazla anlaşmazlığa düşmesini sağlarken hem de yasalar önünde haksız çıkmalarına neden olacak ciddi bir durumdur. Bu yüzden boşanan kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz davaları için başvurmaları önerilmektedir. Tanıma ve tenfiz davasına başvurmak için gereken belgeler ise şunlardır;

 • Boşanmanın yabancı mahkemelerde kesinleştiğine dair yazı,
 • Konsolosluklara başvurularak alınacak olan Apostile,
 • Boşanma kararının tercüme edilmiş hali,
 • Yabancı mahkemelere ait mahkeme kararıdır.

Taraflar yukarıda verilen belgeleri tamamlayarak tanıma ve tenfiz için başvuruda bulunabilirler. Bu davaların açılması için kişilerin Türkiye’de bulunma zorunlulukları yoktur. Avukatlar aracılığı ile de bu davalar rahatlıkla halledilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken yer ise beyanların doğru olarak verilmesidir. Kişiler doğru beyanda bulundukları takdirde dava süreci oldukça kısalacaktır. Abbeville Tanıma ve Tenfiz Davası  hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler, bu alanda oldukça deneyim sahibi olan firmamızla ve Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Abbeville Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilirler.

Armentières Tanıma ve Tenfiz Davası (Armentières Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı ülkelerde karara bağlanan davaların Türkiye’de icra olunabilmesi adına açılan davalara Tanıma ve Tenfiz davası denilmektedir. Bu davalar genellikle boşanma, velayet gibi yabancı ülkelerde karara bağlanmış olan hukuk davalarının Türkiye’de de yasal olarak geçerlilik kazanması adına yapılmaktadır.

Yabancı mahkemelerce verilen kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için gerekli şartlara uygunluk sağlayıp sağlamadığını inceleyen davalara Tenfiz davaları denilmektedir. Tanıma davaları ise yabancı mahkemelerce alınan kararların Türkiye’de de tanınması ve geçerli olması için açılmaktadır.

Armentières tanıma ve tenfiz davası için doğru sonuçlara ulaşmak ve hızlı alınacak çözümler istiyorsanız Helvacı Hukuk’a başvurabilirsiniz. Biz danışmanlık yaptığımız ve avukatı olduğumuz kişiler için adaleti sağlamak ile görevliyiz. Müvekkillerimizin düşüncelerini dinleyerek ve önem vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Şartları Nelerdir?

Armentières tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Yabancı Mahkeme tarafından çıkarılan kararın aslına sahip olunmalıdır.
 • Yabancı Mahkeme tarafından kararın çıkarılmış ve kesinleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • İlgili mahkeme kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe ’ye çevrilmiş olması gerekmektedir.
 • Eyalet valiliği ya da belediye gibi kurumlar tarafından çıkarılan kararlar geçerli sayılmamaktadır. Mutlaka Armentières bölgesinde yetkili bir mahkeme tarafından alınmış olmalıdır.
 • Yabancı Mahkeme tarafından alınan kararın Türkiye’de kabul edilmiş kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.

Tanıma Ve Tenfiz Davalarında Profesyonel Danışmanlık

Tanıma ve tenfiz davalarında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken detaylar ayrıntılı şekilde incelenmeli ve dava dosyası titizlikle hazırlanmalıdır. Bu noktada profesyonel destek almanız hem istediğiniz sonuca ulaşma ihtimalini arttıracak hem de size zamandan tasarruf ettirecektir. Helvacı Hukuk Bürosu olarak değerlerimizden bir tanesi hizmet verdiğimiz kişilerin çıkarları doğrultusunda en doğru olanı yapmak için çalışmaktır.

Armentières tanıma ve tenfiz avukatı arayışındaysanız sizin için doğru adres Helvacı Hukuk, en doğru avukat ise Av. Mehmet Ali Helvacı olacaktır. Tüm hukuki deneyimimiz, kalite danışmanlık hizmetimiz ve dürüstlük ilkemizle ihtiyacınız olan tüm hukuki süreçlerde yanınızdayız.

Auch Tanıma ve Tenfiz Davası (Auch Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Farklı bir ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülkenin mahkemesine bazı nedenler ile başvurabilmektedir. O ülke mahkemesinde alınan bir kararında Türkiye’de bir hükmü bulunmamaktadır. Fakat boşanma gibi davaların ardından bu kararın Türkiye’de de geçerli olması gereklidir. Aksi taktirde kişiler evli sayılmaya devam edecektir. Bunun için de Türkiye’de yeniden boşanma davası açılmasına gerek bulunmamaktadır. Yapılması gereken tek şey Auch tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Tanıma ve tenfiz işlemlerinin sorunsuz bir şekilde halledilebilmesi için Auch Tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemlidir. Bu tip bir dava açması gerekli olan kişiler büromuz avukatlarının deneyimlerinden yararlanabilmek adına kendilerine vekalet verebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Avukatın Önemi

Bu davaları açabilmek için avukata vekalet verilmesi şart değildir. Gerekli evraklarını toplayan kişiler davalarını kendileri de açabilmektedir. Fakat vekil avukat ile yürütülen tanıma ve tenfiz davaları insanlara pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi hangi evrakların gerekli olduğu ve bu evrakların hangi mahkemeye götürülmesi gerektiğine dair tüm işlemleri avukatın yürütecek olmasıdır. Böylece eksik belge var mı gibi dertler de olmayacaktır.

Bunlar dışında vekil avukatın olmasının en büyük yararlarından bir tanesi davacı kişinin mahkemeye gelme zorunluluğunun bulunmamasıdır. Tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişiler Türkiye’ye bile gelmeden avukata vekalet vererek davayı açabilmekte ve tanıma ve tenfiz işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu da yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye sürekli olarak gelme şansı bulunmayan kişiler için oldukça önemlidir.

Avukata vekalet verilmesi ile yürütülen bir tanıma ve tenfiz davası kişilerin rahatlıkla dava sürecini atlatmasını sağlayacaktır. Bazı durumlarda bu davalar karmaşık süreçleri barındırabilmektedir. Bu gibi durumlarda da tecrübeli avukatların varlığı önem arz etmektedir. Böylesi bir tecrübe de büromuzdaki avukatlarda bulunmaktadır.

Auch tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişiler dava sürecinin sıkıntıları ile uğraşmamak adına Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek davaya dair detaylı tüm bilgileri edinebilir ve kendisine vekalet vererek rahat bir dava süreci geçirebilir.

Beaune Tanıma ve Tenfiz Davası (Beaune Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları için Beaune tanıma ve tenfiz davası hizmeti veren hukuk ofisi olarak uzun zamandır çalışmaktayız. Beaune Fransa’nın önemli yerleşim alanlarından biridir ve doğal yapıları sebebi ile de sıkça tercih edilmektedir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının boşanma işlemleri ile Fransa mahkemeleri ilgilenmektedir. Fransa mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan boşanma davaları sonuçlandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri için tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ilgili ülkede boşandıktan sonra mahkeme kararının Türkiye’de de tanınmasını sağlamalarına verilen dava ismidir. Tanıma ve tenfiz davaları ile başka bir ülkede gerçekleşen boşanma davasının kararını Türkiye Cumhuriyet mahkemeleri de tanımaktadır. Bu sebep ile de 2. kez boşanma davası açılmasına gerek kalmadan tanıma davası ile daha kısa bir süre içinde süreç çözülmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmaz İse Ne Olur?

Beaune tanıma ve tenfiz davası açılmaz ise Fransa’da gerçekleşen boşanma davasının sonucu sadece Fransa mahkemeleri tarafından tanınacağı için Fransa sınırlarında geçerli olacaktır. Bu durumda da mahkeme kararını tanımayan Türkiye Cumhuriyeti’nde ilgili çift hala evli olarak kabul edilecek ve gerekli evlilik yasalarına tabi tutulacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıma ve tenfiz davası açılmaz ise kişi boşanmasına rağmen Türkiye’de yeni bir evlilik gerçekleştiremeyecek ve medeni durumu hali hazırda evli olarak görülecektir. Bu nedenler ile de Fransa’da gerçekleşen boşanma davası için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir.

Helvacı Hukuk Ofisi ve Tanıma ve Tenfiz Davaları

Helvacı Hukuk Ofisi olarak Beaune tanıma ve tenfiz avukatı hizmeti sunmaktayız. Avukat Mehmet Ali Helvacı’nın desteği ile birlikte tanıma ve tenfiz davaları yürütülmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları ile ilgili Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları daha detaylı bilgi almak için Helvacı Hukuk Ofisimiz ile iletişime geçebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları sadece Fransa için değil birçok ülke için daha geçerli olan bir dava türüdür ve Helvacı Hukuk Ofisi tarafından profesyonelce yönetilmektedir.

Bruay-la-Buissiere Tanıma ve Tenfiz Davası (Bruay-la-Buissiere Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da yer alan Bruay-la-Buissiere Fransa’nın komünleri arasında yer almaktadır. Kuzey Fransa komünlerinden biri olan Bruay-la-Buissiere Pas-de-Calais bölgesine bağlıdır. Bruay-la-Buissiere kömür madenleri sebebi ile çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşlar arasında Türk vatandaşlarının da sayısı bir hayli fazladır. Fransa Bruay-la-Buissiere komününde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik avukatlık hizmetleri hukuk ofisimiz tarafından sağlanmaktadır. Özellikle Bruay-la-Buissiere tanıma ve tenfiz davası için Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarının büyük bir ilgilisini görmekteyiz. Bruay-la-Buissiere bölgesinde yaşayan ve evli olan Türk vatandaşlarının boşanma davaları için tanıma ve tenfiz davası hizmeti vermekteyiz.

Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları Fransa’da boşanan Türk vatandaşları için geçerlidir. Eğer Fransa’da boşanmasına rağmen Türkiye’de herhangi bir işlem başlatılmamış ise taraflar Türkiye’de evlilik yasalarına bağlı kalmaya devam edecektir. Bu neden ile de Türkiye’de de yeni bir boşanma davası açılması ya da tanıma ve tenfiz davasının başlatılması gerekmektedir. Yeni bir boşanma davasının açılmasına gerek kalmadan Bruay-la-Buissiere tanıma ve tenfiz davası açarak daha basit bir dava ile boşanmalarını Türk Mahkemelerine de tanıtabilmektedirler. Bu davanın başlatılabilmesi için ise öncelikli olarak Fransa’daki ilgili davanın bitirilmesi gerekmektedir. Fransa’daki dava sonuçlanmadan önce Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası başlatılamamaktadır. Bu neden ile de tarafların öncelikle Fransız Mahkemesinin sonucunu beklemesi ve akabinde Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası başlatmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Fransa

Bruay-la-Buissiere tanıma ve tenfiz avukatı hizmeti veren hukuk ofisimiz aracılığı ile kısa süre içinde Fransa mahkemesinin kararını Türk mahkemelerine de tanıtımı yapılmaktadır. Türkiye’deki mahkemelere tam evraklar ile başvuru yapıldığı ve profesyonel avukat desteği ile de süreç yönetildiği takdirde Bruay-la-Buissiere bölgesinde yaşayan vatandaşların ülkeye dönmelerine bile gerek kalmamaktadır. Avukat Mehmet Ali Helvacı ve Helvacı Hukuk Ofisinin destekleri ile birlikte tanıma ve tenfiz davaları çok kısa sürede bir sonuca bağlanmaktadır. Devanız ile ilgili detayları paylaşmak ve gerekli diğer bilgileri öğrenmek için hukuk ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Cachan Tanıma ve Tenfiz Davası Cachan Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Cachan Tanıma ve Tenfiz Davası;  Yurt dışında boşanan çiftlerin en fazla akıllarına takılan sorulardan bir tanesi de tanıma ve tenfiz davasıdır. Tanıma ve tenfiz davası yeni çıkan kararname ile kesinleşmiş olup, artık açılması zorunlu olan davaların başında gelmektedir. Özellikle yurt dışında boşanmış çiftlerin en çok akıllarına takılan sorulardan bir tanesi olan tanıma ve tenfiz davaları, yeni bir boşanma davası değildir. Tanıma ve tenfiz davaları sadece yurt dışında alınan mahkeme kararlarının Türk hukuk sistemine ne kadar uygun olduğunu kontrol eden davalardır. Türk hukuk sistemine uygun olmayan davaların tanıma ve tenfiz davalarından geçerli olması düşünülemez. Yeni bir boşanma davası olmayan ancak yurtdışında alınan kararların Türkiye’de uygulanabilmesini sağlayan tanıma ve tenfiz davaları bir an önce açılması gereken davaların başında gelmektedir. Özellikle yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların herhangi bir hükmü varsa bu hükümlerin uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması şarttır. Aksi takdirde kişilerin ciddi mağduriyetleri söz konusu olabilmektedir.

Ne Zaman Tanıma ve Tenfiz Davalarını Açmak Gerekir?

Yurt dışında bulunan idari makamların vermiş olduğu kararların geçerliliğinin sağlanması için açılması şart koşulan tanıma ve tenfiz davalarının, kişilerin boşanma kararları kesinleştikten sonra bir an önce açmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası açmak zorunludur. Fakat davayı açacak olan kişilerin bilmesi gereken en önemli şey davaların yanlış usulde açılmasına dikkat edilmesi gerektiğidir. yanlış usulde açılan tanıma ve tenfiz davaları, davanın sonucunun olumsuz olmasına sebep olur ve kişilerin mağdur olmasını sağlar. Ayrıca tanıma ve tenfiz davası açılmadan kişiler kazanmış oldukları mevcut haklarını kullanamazlar ve yurtdışında boşanmış olmalarına rağmen Türkiye’de evli olarak gözükürler. Bu durum yüzünden yeniden evlenemeyen pek çok kişi bulunmaktadır. Aynı zamanda velayet, nafaka gibi durumlar ortada ise bu haklar iddia edilemez. Tenfiz ve tanıma davalarını açarken yurt dışında boşandığınıza dair mahkeme kararları, konsolosluktan aldığımız apostile, boşanma kararının kesinleştiği dair mahkeme yazısı ve boşanma kararının tercümesi ile yerel mahkemelere başvurmanız gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları herhangi bir yerel mahkemede açılabilir ve kişilerin Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur. Bu alanda kendisini oldukça geliştirilmiş olan Helvacı Hukuk Bürosu müvekkillerine her daim kaliteli bir hizmet anlayışı sunmaktadır. Cachan Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler Cachan Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak bu alanda geniş deneyime sahip olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Cavaillon Tanıma ve Tenfiz Davası (Cavaillon Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yurtdışında Türk vatandaşı hakkında alınmış bir kararın Türkiye’de de yaptırımı olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir. Yabancı bir ülkenin mahkeme kararı yalnızca kendi ülke sınırları içersinde geçerlidir. Bu kararların başka bir ülkede hükmü bulunmamaktadır. Fakat bunun istisnasının yapılması gereken bazı durumlar vardır. Örneğin bir Türkiye vatandaşı farkı bir ülkede evlat edindiği zaman o ülkenin hukuku önünde bu evlat edinme işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Ancak bu kararın Türkiye’de de geçerli olması oldukça önemlidir. Bunun için de Cavaillon tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için tüm evrakların toplanması ve gerekli şartların sağlanması için Cavaillon tanıma ve tenfiz avukatı varlığı oldukça önemlidir. Bundan dolayı avukatlık büromuz ile iletişime geçerek tanıma ve tenfiz davalarında edindiğimiz tecrübemizden yararlanmak mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmek İçin Neler Gereklidir?

Bu davaların açılabilmesi için aranan ilk şart yabancı bir ülkede açılmış davanın karara bağlanmış olmasıdır. Devam eden ve karara bağlanmamış olan davaların tanıma ve tenfiz işlemleri yapılamamaktadır. Tanıma ve tenfiz davası açacak kişilerin edinmesi gereken belgeler ise şu şekildedir:

 • Pasaport ve nüfus cüzdanı
 • Alınmış mahkeme kararının aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğunu gösteren şerh ya da belge,
 • Bu belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,
 • Konsolosluktan alınması gereken Apostil.

Bu davalar yalnızca evlat edinmek için değil pek çok nedenden dolayı açılabilmektedir. Şayet davanın bir de karşı tarafı var ise o kişiye tebligat iletişmesi şarttır. Bu tebligattın iletilmediği durumlarda dava açılamayacaktır. Bu gibi durumda yapılması gereken şey davalı tarafın adresinin tespit edilebilmesi için çalışmalar yürütmektir.

Cavaillon tanıma ve tenfiz davası açabilmek adına bu adres bulma çalışmalarının yürütülebilmesi için yabancı ülke yetkilileri ile iletişim halinde olan bir avukat oldukça önemlidir. Tüm bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde halledilebilmesi ya da olan sorunların kısa bir süre içerisinde çözülebilmesi için tecrübeli bir avukattan yararlanabilmek adına Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmek mümkündür.

Cenon Tanıma ve Tenfiz Davası (Cenon Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Türkiye hukuk sistemine farklı hiçbir ülke müdahale edememektedir. Yabancı bir ülkede alınan bir mahkeme kararının Türkiye’de doğrudan geçerli sayılabilmesi mümkün değildir. Ancak bazı özel durumlarda bu kararların Türkiye’de de geçerli olması gereklidir. Bunun için de Cenon tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Bu davalar en sık boşanma durumlarında açılmaktadır. Yabancı bir ülkede boşanan Türk vatandaşları Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmazlarsa bu boşanma kararının Türkiye’de hiçbir geçerliliği olmayacak ve kişiler evli sayılmaya devam edecektir. Bundan dolayı da tanıma ve tenfiz davaları oldukça önemlidir. Bu davalar için de Cenon tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önem arz etmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmadığında Yaşanabilecek Problemler

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yaşadıkları ülke mahkemesinde kendileri adına verilen bir hukuki kararın Türkiye’de de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Örneğin Fransız mahkemeleri tarafından boşanmış kişiler verilen bu boşanma kararının tanıma ve tenfizi yaptırmalıdır. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı süre boyunca taraflar Türkiye’de evli olarak kabul edilmeye devam edecektir.

Türkiye’de boşanmış olarak kabul edilmeyecek bu kişiler farklı alanlarda problemler ile karşılaşacaktır. Yaşanabilecek problemler arasında şunlar vardır:

 • Farklı bir kişi ile evlenememe,
 • Tazminat ya da nafaka gibi taleplerde bulunamama,
 • Mal paylaşımını yapamama,
 • Varsa çocuk velayetini paylaşamama.

Bu tarz ciddi sorunlar ile karşılaşmak istemeyen kişiler tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Ne Zaman Tanıma ve Tenfiz Davası Açılabilir

Tanıma ve tenfiz davası kesinleşmiş mahkeme kararı için açılabilmektedir. Devam eden dava süresine dair tanıma ve tenfiz talep etmek mümkün değildir. Bundan dolayı yabancı bir ülke mahkemesinde açılmış boşanma davasında kararın kesinleştirmesinin olmasının ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Bu davayı açabilmek için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Fakat tarafların iletişim bilgileri biliniyorken davanın bir an önce açılması önemlidir. Cenon tanıma ve tenfiz davası için daha detaylı bilgi edinmek isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilmektedir.

Trappes Tanıma ve Tenfiz Davası (Trappes Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Trappes Tanıma ve Tenfiz Davası açmadan önce bilhassa dava öncesi hazırlık aşamasını iyi bir şekilde tamamlamak aynı zamanda davanın seyrini de çok ciddi şekilde etkileyebilecek bir konudur. Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında veya daha özelde Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında başka kişilerle yapmış oldukları evlilikler ve ardından gerçekleşen boşanmalar sebebiyle ilgili yurt dışın makamlarınca alınmış olan boşanma kararını Türk makamlarına sunmak ve ispat etmek amacıyla açılması zorunlu bir davadır. Bu dava yapısı itibariyle zorunlu bir dava değildir yani yurt dışında boşanan bir kişinin bu davayı açması kanunen zorunlu değildir ancak açmadığı durumda Türkiye’de yapacağı birçok yasal veya resmi işlemde Türk makamlarının elinde bulunan kayıtlarda evli olarak göründüğünden bir takım engeller ile karşılaşabilir ve yeri geldiğinde yapması gereken bazı önemli işlerini e yapamayabilir. Örneğin kişi çocuğuna sahip olduğu bir evi devrederken sırf bu sebeple devir işlemini gerçekleştiremeyebilir veya bir mülkünü satmak istediği zaman tapuda engelle karşılaşıp satış işlemini gerçekleştiremeyebilir. Diğer yandan kişilerin genellikle bu tip davalardan geç haberleri olması sebebiyle bu durumlar hep bu şekilde yasal veya resmi bir işlem yapılması esnasında haber alınır ve bir anda planlanan tüm işler alt üst olabilir. Bu durumda kişiler apar topar bir dava açma sürecine ve avukat arayışına girerler.

İyi Bir Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı Nasıl Olmalı?

Trappes Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yardımcı olacak bir avukatın mutlaka bu konuda çok sayıda dava tecrübesi olan bir Trappes Tanıma ve Tenfiz Avukatı olması son derece önemlidir. İyi bir avukat mutlaka bu tip Tanıma ve Tenfiz Davalarında çok sayıda vaka görmüş ve çok farklı türde sorunları çözmüştür ve bu sebeple kendisine başvuran kişilerin söz konuşu evlilik durumlarını iyi şekilde değerlendirebilecektir. Bu konuda bu tür davalar konusunda en uzaman avukatlardan birisi olan Av.Mehmet Ali Helvacı bu davaları açacak tüm Türk vatandaşlarına uzun yıllardır hizmet sunmaktadır.

Tours Tanıma ve Tenfiz Davası (Tours Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tours Tanıma ve Tenfiz Davası alanında avukatlık ofisi veya avukat araması yapan Türk vatandaşları mutlaka bu konuyla ilgili derinlemesine bir araştırma içine giriyorlar. Bu arama esnasında belki de üzerinde en çok durulması gereken konu seçilecek olan avukatın hangi önemli özelliklere sahip olması gerektiği konusu. Tanıma ve Tenfiz davası temel olarak bilgi vermek gerekirse, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurt dışında boşanmaları sebebiyle değişen medeni durumlarının Türk makamlarınca tanınması amacıyla açılan bir dava türüdür. Burada söz konusu davayı açmaya niyeti olan Türk vatandaşının yurt dışında çakışma izni, oturma izni veya çifte vatandaşlık durumunun davanın açılma maksadı açısından herhangi bir önemi yoktur. Burada önemli olan husus kişinin Türkiye dışında başka bir ülkede o ülkenin yasalarına göre evlenmiş olmasıdır. Bu arada son zamanlarda çok yaygın olduğu şekilde Türk vatandaşlarının yurt dışı konsolosluklarımızda yaptırdıkları nikâhla ise bu kapsama girmez çünkü oradaki evlilik her ne kadar yurt dışında yapılıyor olsa da evlendiren makam resmi bir Türk makamıdır ve nikah Türk yasalarına göre gerçekleşmektedir.

Tours Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Avukat Önemli Midir?

Tours Tanıma ve Tenfiz Avukatı özellikle bu tip bir davada her zaman yol göstericiniz ve yardımcınız olacaktır. Zira Tours Tanıma ve Tenfiz Davası açarken mutlaka alanında uzman bir avukatın size yol göstermesi ve destek olması son derece büyük önem taşımaktadır. Burada mahkemece istenecek birçok belge veya resmi evrak söz konusu olabilir. Bunların hazırlığı ise en doğru şekilde iyi ve tecrübeli bir avukatın rehberliğinde yapılabilir. Aksi halde dava devam ederken istenecek ilave belgeler sebebiyle dava uzayabilir ve istenmeyen gecikmeler yaşanabilir. Bu sebeple dava öncesinde tecrübesi ile dava sırasında çıkabilecek aksaklıkları öngörebilecek ve mahkemece istenecek bilgi ve belgeyi bilebilecek iyi bir avukat şarttır. Bilhassa Tanıma ve Tenfiz Davası alanında Av.Mehmet Ali Helvacı ve avukatlık ofisi yurt dışında boşanmış Türk vatandaşlarının en çok yardım ve destek aldığı avukatlık ofisidir.

Tourcoing Tanıma ve Tenfiz Davası (Tourcoing Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa Tourcoing tanıma ve tenfiz avukatı arayan Türk vatandaşlarına profesyonel destek veren hukuk büroları bulunmaktadır. Bir tanıma davasının Türk mahkemelerince geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi talep edilmektedir. İstenen şartlara uyum sağlayan davalar için Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemleri başlatılabilmektedir. Boşanma davaları başta olmak üzere Fransa’da Türk vatandaşları tarafından gerçekleştirilen diğer davaların da Türkiye’de tanınması için tanıma ve tenfiz davasının açılması zorunlu tutulmaktadır. 2017 yılında tanıma ve tenfiz davaları için yeni bir karar çıktı ancak kararın yürürlüğe girebilmesi ve profesyonel bir şekilde devam edebilmesi için yönetmeliğin olması gerekiyor. 2017 yılında çıkan tanıma ve tenfiz davası kararının herhangi bir yönetmeliği bulunmamaktadır. Bu sebep ile taraflar eski usul tanıma ve tenfiz davası açarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Tourcoing Tanıma ve Tenfiz Davaları

Tourcoing tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen Türk vatandaşlarına yardımcı olan birçok hukuk ofisi bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de bir tanıma ve tenfiz davası açmak için yönetmelikte yer alan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası yönetmelik şartlarını şu şekilde açıklayabiliriz;

 • Fransa’da görülen davanın sonuçlanması
 • İlgili davanın hukuk davası çeşitleri arasında bulunması
 • Taraflardan en az birinin Türk vatandaşı olması istenen şartlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca ertelenen davalar bir sonuca ulaşmadığı takdirde tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Farklar Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları tek başlık gibi görünmesine rağmen iki kelime de farklı dava türlerini kapsamaktadır. Tanıma davaları bir kararın Türkiye’de de tanınması ve kabul edilmesi ile ilgilidir. Ancak tenfiz davası icrai sonuçları da kapsamakta olup tanıma davasına göre farklı bir işleyişe sahiptir. Tourcoing tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen Türk vatandaşları Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek Fransa’daki davalarının Türkiye’de de geçerli olmasını talep edebilmektedir. Helvacı Hukuk Ofisi’nde çalışmakta olan profesyonel tanıma ve tenfiz avukatları aracılığı ile tarafların Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan dava açılmakta, yürütülmekte ve başarı ile sonuçlandırılmaktadır.

Toulouse Tanıma ve Tenfiz Davası (Toulouse Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Toulouse’de ikamet etmekte olan ve ne yazık ki süregelen evliliklerini sonlandırmaya karar veren vatandaşlar, Toulouse Tanıma ve Tenfiz Avukatı’na başvurabilirler. Helvacı Hukuk Ofisi olarak, bu tarz davalarda hizmet vermekteyiz. Öncelikli olarak tanıma ve tenfiz kavramlarının ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse, bu durum şu şekilde ifade ediliyor olacaktır. Tanıma davası, farklı bir ülkede alınan herhangi bir mahkeme kararının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar mercileri tarafından da tanınıyor olmasının sağlanması adına açılacak olan bir davadır. Bu konu ile alakalı neden, bahsedilen davanın, örneğin bir boşanma davasının, ilgili ülkede açılması durumunda, kişinin vatandaşı olduğu ülkede de direk olarak kabul edilemiyor olmasının ana sebebi ise şudur; devletler Wetsphalia Antlaşması ile egemenlik haklarını yeniden kazanmışlardır. Bu netice sonrası, Birleşmiş Milletler bildirisinde yer alan ilk temel maddelerden biri de, uluslararası güvenliği tehdit etmediği sürece, hiçbir devlet bir başka devletin içinde yer alan durumlara müdahale edemez. Bunun dolayısı ile de, boşanma davaları, Toulouse’de açılmış ve sonuçlanmış olsa dahi, Türkiye’de Toulouse Tanıma ve Tenfiz Davası açılmak durumundadır. Bu şekilde eğer aykırı bir durum yoksa, karar geçerli sayılacaktır. Tenfiz davası ise, yine aynı sebepler dolayısı ile açılması gereken bir davadır fakat, bu dava sonucunda alınmış bir kararın, uygulama gerektiren hükümleri varsa açılır. Bu iki kavramın ayrımının çok ince bir şekilde yapılamıyor olması bir problem teşkil etmez. Nitekim, vatandaşların açmaları gereken davanın, tanıma ya da tenfiz davasından hangisi olması gerektiği konusunda, Avukatlık ofisimiz gereken bilgilendirmeyi yapıyor olacaktır.

Devletler Neden Yabancı Mahkeme Kararlarını Tanır?

Devletlerin yargı egemenliklerini tehlikeye atabilecekleri gibi bir durum oluşturduğundan dolayı bu konu ince bir çizgide yer alır fakat devletlerin, bir başka devletin aldığı yargı kararını kendi bünyesinde onaylamasının en büyük sebebi, ilgili kişilerin bir mağduriyet yaşamamasıdır yani bir nevi bir zorunluluktur. Bu durum dışında başka sebepler ise şu şekilde sıralanır;

 • Karşılıklı güdülen çıkar durumları,
 • Işlerin başka mahkemelerde halledilmesinin doğurduğu, maddi, manevi, kaybın önlenmesi,
 • Hukuk güvenliğini sağlamak

Kişiler, Toulouse Tanıma ve Tenfiz Davası süreçlerinde, herhangi bir mağduriyet ya da karışıklık yaşadıkları noktada, yine Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek durum ile alakalı problemi düzeltebileceklerdir.

Toulon Tanıma ve Tenfiz Davası (Toulon Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin mahkemesi o ülkenin kendi belirlediği hukuk çerçevesinde ilerlemektedir. Yargının bağımsız olması o ülkenin egemenliğinin bir sonucudur. Bundan dolayı başka bir ülke o ülkenin yargısına müdahale edememekte ve başka bir ülke mahkemesinde alınan bir karar o ülkede geçerli olamamaktadır. Örneğin yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından boşanan bir Türk vatandaşı hakkındaki bu karar doğrudan Türkiye’de geçerli olmamaktadır. Bu hükmün Türkiye’de de tanınması ve icra edilmesi için Toulon tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu davalar için de Toulon tanıma ve tenfiz avukatı hizmet vermektedir.

Tanıma ve tenfiz davasına konu olan mahkeme kararları Almanya, Amerika, Fransa, Belçika, İngiltere gibi ülkelerin mahkemeleri tarafından alınmış olması gerekmektedir. Bunların dışında hangi ülkelerin olduğuna dair detaylı bilgi ise büromuzdan alınabilmektedir.

Boşanma Tanıma ve Tenfizi

Yurtdışında boşanan Türk vatandaşlarının çocuk velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi konularda sorun yaşamaması için tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Bu davanın açılmadığı durumlarda kişiler Türk hukuku önünde hala evli sayılacak ve bu tür konular hakkında bir karar aldıramayacaktır.

Boşanma tanıma ve tenfizi için gerekli olan belgelerin toplanması gerekmektedir. Bu belgeler, mahkeme sonucunun kesinleştiğini gösteren yazının aslı ve yeminli tercümesini ayrıca konsolosluktan alınacak Apostil’i içermektedir. Bu belgeler ile kişiler Aile Mahkemesine başvurmalıdır. Daha sonrasında karşı tarafa tebligat iletilmesinin ardından dava açılabilmektedir. Tebligatın iletilmediği durumlarda ise dava açılamamaktadır.

Davalı Tarafın Adresi Bilinmediği Durumlarda Ne Yapılmalı?

Boşanma tanıma ve tenfizinin açılabilmesi için tebligatın davalıya iletilmesi şarttır. Davalının adres bilgisi yok ise bu durum davayı büyük zora sokmaktadır. Bunun için yapılması gereken şey iyi bir araştırma yaparak davalının adresini bulmaya çalışmaktadır. Şayet kişi yurtdışında yaşıyorsa o ülkenin yetkilileri ile bağlantısı olan avukatlar ile çalışmak büyük önem taşımaktadır.

Bu tür zorlukların üstesinden gelebilmek ve Toulon tanıma ve tenfiz davası açabilmek için Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçilebilir ve kendisine verilecek vekalet ile dava yürütülebilmektedir.

Thonon-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Davası (Thonon-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Thonon-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle bu dava ve davanın süreçleri hakkında son derece önemli bazı bilgilere sahip olmasında büyük fayda var. Tanıma ve Tenfiz Davası esas olarak tek taraflı bir dava niteliğinde olup yurt dışında boşanmış Türk vatandaşlarının söz konusu boşanma kararlarını Türk makamlarına sunması ve bir nevi ispatlaması şeklinde gerçekleşir. Zira bu yapılmazsa bir Türk vatandaşı Türkiye’ye geri geldiğinde veya herhangi bir zaman Türkiye’ye bir işini yapmak için ziyarete geldiğinde herhangi bir hukuki yönü olan bir işlem yaparken Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarında halen evli olarak göründüğü için hiç tahmin bile edemeyeceği bazı sıkıntılar veya yasal engeller ile karşılaşabilir. Örneğin kişinin yurt dışında bile olsa evli olduğu süre zarfında edindiği bir taşınır taşınmaz mülk

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl İşler?

Thonon-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen bir kişinin öncelikle Türkiye’de bu davalar konusunda uzmanlaşmış ve çok sayıda dava çözmüş iyi bir Thonon-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Avukatı ile görüşmesi gerekir. Söz konusu avukatınızı bulduktan sonra avukatınız size dava ile ilgili olarak Türk mahkemelerince istenecek bütün belge ve resmi evrakın bir listesini yapacak ve sizden bunların en kısa sürede temin edilmesini isteyecektir. Bununla beraber avukatınız size dava süreci hakkında da tüm detaylı bilgileri aktaracaktır. Bu dava süresinde özellikle evlilik sırasında edinilen mal varlıkları veya çocuk durumuna göre mahkemece istenen belgeler değişiklik gösterebilir ve bu konuda en aydınlatıcı bilgileri ise ancak avukatınız size verebilir. Söz konusu belgelerde söz konusu olabilecek herhangi bir eksiklik veya hata doğrudan dava sürecini ve buna bağlı olarak da davanın sonuçlanma süresini etkileyebilecektir. Bu sebeple özellikle böyle bir Tanıma ve Tenfiz Davası öncesinde avukat ile beraber gerekli tüm dava hazırlığının doğru ve tam olarak yapılması Tanıma ve Tenfiz Davasının selameti ve en kısa sürede sonuçlanıp karara bağlanması için önemlidir. Bu sebeple bu davalarda uzaman Av.Mehmet Ali Helvacı ve ekibiyle çalışılması tavsiye edilir.

Texas Tanıma ve Tenfiz Davaları Texas Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Texas Tanıma ve Tenfiz Davaları; tanıma ve tenfiz kavramları hukuksal terimler olup, özellikle yurt dışında yaşayan kişileri ilgilendirmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının en önemli özelliği; yurt dışında alınan bir kararın Türk hukukuna göre uygun olup olmadığını kontrol etmeye yönelik açılmasıdır. Yabancı bir ülkenin mahkemelerince verilen kararların, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde herhangi bir hükme sahip olabilmesi için Türkiye’de yeniden bir dava açılması gerekir. Bu durumun temel sebebi yurt dışı mahkemelerince verilen kararların, Türk hukukunu ve kamu düzenini ihlal edip etmediğini öğrenmeye yöneliktir.Bu yüzden tanıma ve tenfiz davalarına ihtiyaç duyulur.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma; yurt dışında alınan bir boşanma davasının ülkemizde de geçerli olmasını sağlar. Örneğin, yurt dışında boşanma davası açılmış olan bir kişinin, yurt dışı mahkeme kararına göre Türkiye’de de boşanmış sayılması için tanıma davasının açılması gerekir. Tenfiz; tanıma davası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerel mahkemelerince, yurt dışı mahkemeleri tarafından verilmiş olan bir kararın, hükmünün zorla icrası etkisini göstermesi için tenfiz davası açılır. Kısacası eğer bir davanın hükmü varsa, bu hükümler ancak tenfiz davaları ile yerine getirilebilir. Tanıma ve tenfiz davaları açacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta ise, tenfiz davalarının açılabilmesi için tanıma davalarının daha önceden açılmış olması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları boşanma davaları ile doğrudan ilişkili davalardır. Yabancı mahkemeler tarafından verilen bir karar, Türk mahkemelerinin münhasır yetkilerine girmeyen bir konuda verilmiş olması tanıma davasının açılmasını gerekli kılan diğer bir nedendir. Tanıma ve tenfiz davaları için ise belirli bir süre yoktur. Sadece iki tarafında ulaşılabilir olması gerekir. Gerekli tüm her şey hazır olduktan sonra mahkeme tek celsede halledilebilir. Bilinmesi gereken diğer önemli bir husus ise tanıma davalarının tenfiz davaları kadar karışık olmadığıdır. Tenfiz davalarında aranan şartlar tanıma davalarında aranmaz. Texas Tanıma ve Tenfiz Davası için bu davaları üzerinde oldukça profesyonel olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Texas Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşülebilir ve her türlü hukuksal destek alınabilir.

Tremblay-en-France Tanıma ve Tenfiz Davası (Tremblay-en-France Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz davaları iki farklı dava konusuna göre şekillenmektedir. Genellikle bu dava türü birlikte anılsa da içerik açısından farklıdır. Genel itibariyle tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında yabancı bir mahkemenin verdiği kararın Türkiye’de resmiyet kazanması olarak yorumlanabilir. Fransa’nın Tremblay-en-France kenti için düşünecek olursak, bu ülkede kara bağlanan bir boşanma davasının olası sonuçları Türkiye’de etkisiz olacaktır. Yani kişi Fransa’da bekar gözükürken Türkiye’de hala evli kalmış sayılır. Ancak Tremblay-en-France tanıma ve tenfiz davası açıldığı takdirde yabancı mahkeme kararları Türkiye’de hukuki yollar izlenerek incelenir ve etkileri Türkiye içinde geçerli olur. Dava konusunun ve davanın resmi mahkemelerce görülmesi ve gereken şartları taşıması davaların açılabilmesi için yeterlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Tebligat Süresi Ne Kadardır?

Hukuki olarak tarafların yurt dışında bulunması halinde tebligatlar ülke dışına iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Tebligat yönteminin değişmesindeki temel faktör ise yabancı uyruklu kişilerin taraflardan birini ya da her ikisini de oluşturuyor olmasıdır. Türk vatandaşlarına farklı yabancı uyruklu kişilere farklı bir tebligat yöntemi uygulanır. Tremblay-en-France tanıma ve tenfiz davası açıldıktan sonra yabancı uyruklu kişilere;

 • Adalet Bakanlığı tarafından ilgili evraklarla birlikte tebligat yapılır
 • Duruşmalardan en az üç ay önce evrakın gönderilmesi gerekmektedir

Bunun yanı sıra Türk vatandaşları için yapılan tebligatlarda;

 • Yabancı ülke temsilcikleri aracılığıyla kişiye tebligat yapılır
 • 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre bu yöntem uygulanmaktadır

Tarafların yurt dışında bulunmaları tebligat süresinin uzamasına neden olacaktır. Bu yüzden dava görülüne kadar yurt içinde bulunmaları yahut vekâlet vermeleri tavsiye edilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mu?

Tanıma ve tenfiz davalarını açmak hakkında zorlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu davaların açılması vatandaşların lehine olacaktır. Örneğin; Fransa’da yaşayan bir kişinin o ülkede gördüğü davanın sonuçları Türkiye’de geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle olası bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Tremblay-en-France tanıma ve tenfiz avukatı aracılığıyla davaları açtıktan sonra olası sorunların da önüne geçmiş sayılırsınız. Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekâlet vererek tanıma ve tenfiz davası açabilirsiniz.

Vanves Tanıma ve Tenfiz Davası (Vanves Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’nın Vanves şehrinde boşanma işlemi şeklinde bir hukuki işlem tesis ettirmişseniz ve bu kararın ülkemizde de geçerli sayılmasını istiyorsanız Vanves tanıma ve tenfiz avukatı tutarak Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanda hızlı ve başarılı sonuçlar elde etmek için ülkemizde faaliyet gösteren alanında uzman ve profesyonelleşmiş hukuk bürolarıyla çalışmak sizin için hem daha başarılı sonuçlar elde edilmesine hem de daha hızlı karar alınmasına katkı sağlayacaktır.

Tanıma ve tenfiz davaları Fransa gibi yabancı ülkelerde almış olduğunuz mahkeme kararlarının ülkemiz sınırlarında da geçerli olması için açılması gereken davalar olmakla birlikte dava konuları birbirinden farklıdır. Tanıma davası; yabancı ülke mahkemesinde alınmış boşanma gibi kararların ülkemiz sınırlarında da geçerli olması için yerel mahkemeye açılması gereken onaylanma işlemini ifade ederken tenfiz davası; boşanmayla beraber hükmedilen ve icra davranışı gerektiren tazminat, nafaka, velayet gibi ek kararların ülkemiz mahkemelerinde açılacak tenfiz davası ile kısmen ya da olduğu gibi kabul edilmesi sonucunu doğuran ve sonuçları devletin yaptırım gücü ile ifa edilen davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Vanves tanıma ve tenfiz davası ülkemiz sınırlarında açılırken görevli kılınan mahkeme genel anlamda Asliye Mahkemeleridir. Fakat aile hukukunu ilgilendiren boşanma, velayet gibi konularda tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkemeler ise aile mahkemeleridir.

Yetkili mahkemelerin hangisi olduğu konusunda farklı durumlar söz konusudur ve belli durumlara göre kademeli olarak dava açılacak yerler belirtilmiştir:

 • Eğer dava açılacak kişinin Türkiye’de yerleşim yeri biliniyorsa o yer mahkemesine,
 • Eğer Türkiye’de ikametgahı yoksa sakini olduğu, nüfusa kayıtlı olduğu yere,
 • Dava açılacak kişinin hem ikametgah hem de nüfusa kayıtlı olduğu yer Türkiye sınırlarında mevcut değilse İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Yukarıda da açıklandığı üzere bu davanın açılması ve dava sürecinin takip edilmesi oldukça zor bir süreçtir. Özellikle Vanves şehrinden Türkiye’ye gelmeden tanıma ve tenfiz davası açılacaksa ülkemizde faaliyet gösteren ve alanlarında uzman hukukçuların bulunduğu Helvacı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu gibi avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren, bu alanda uzman firmalardan yardım alınması isabetli olacaktır.

Helvacı Hukuk Bürosu’na liderlik eden ve İstanbul’un boşanma davaları konularında en bilindik isimlerinden olan Mehmet Ali Helvacı, Vanves tanıma ve tenfiz davası alanında da yalnız hukuki sonuçların başarıyla elde edilmesinde değil dava sürecinin de sağlıklı bir şekilde takip edilmesinde aktif görev almaktadır. 20 yıllık hukuk bilgisi ve profesyonelliği ile davalarınızın başarıya ulaşmasında aktif görev alan Mehmet Ali Helvacı ve ekibinden alacağınız hukuki yardım ve avukatlık hizmeti ile tanıma ve tenfiz davalarınızın hızlı ve olumlu sonuçlara ulaşacak şekilde neticelenmesini sağlayabilirsiniz. Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçmek için resmi web sitesini ziyaret edebilir 0216 459 53 97 numaralı iletişim hattından her konuda bilgi alabilirsiniz.  

Vénissieux Tanıma ve Tenfiz Davası Vénissieux Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Vénissieux Tanıma ve Tenfiz Davası; yurt dışında boşanmış müvekkillerimizi yakından ilgilendiren davaların başında gelen tanıma ve tenfiz davaları; Türkiye’de kararların geçerli olmasını sağlamak için açılması gereken davaların başında gelir. Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararlar maalesef ülkemizde geçerli değildir. Bunun sebebi ise yabancı mahkemeler tarafından verilen her kararın ülkemizdeki kamu düzenine uygun olmaması durumudur. Kamu düzenini ihlal edebilecek olan kararların varlığı, tanıma ve tenfiz davalarının açılmasını şart kılar. Bu yüzden kişilerin yabancı mahkemelerde dava süreçleri sonlandıktan sonra Türk yerel mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açma talebi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Türk hukuk sistemine uymayan kararların kabul edilmesini engellemek amacıyla tanıma ve tenfiz davaları açılmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi ise Türk kamu düzenine aykırı olabilecek davaların daha önceki sistemle kabul edilmiş ve pek çok karışıklığın meydana gelmiş olmasıdır. Bu yüzden yurt dışında boşanan kişilerden Türk makamları dava kararlarının geçerli olmasını sağlamak için tanıma ve tenfiz davalarını açmalarını bekler. Bu davalar Türk yerel mahkemelerinin yapmış olduğu onaylama davaları olarak da bilinmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasının açılması için gereken belgeler yabancı mahkemelerden ve konsolosluklardan alınacak olan resmi evraklardır. Bu belgelerin doğru olarak hazırlanması ve davaların düzgün olarak açılması oldukça önemli bir durumdur. Yanlış beyandan ötürü açılan davaların yıllarca sürmesi veya olumsuz olarak sonuçlanması kişilerin hem zaman açısından hem de mağduriyetleri açısından aleyhlerine işleyen durumlardır. Nafaka ya da velayet gibi hüküm içeren davaların tenfizine gidilmediği takdirde kişiler yabancı mahkemeler tarafında böyle haklar almış olsalar bile Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanamazlar. Tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler için gerekli belgeler şunlardır;

 • Mahkeme kararı,
 • Mahkeme kararının kesinleştiğine dair yazı,
 • Apostile (Türk konsolosluklarından alınması gerekir),
 • Mahkeme kararının tercümesi,

Vénissieux Tanıma ve Tenfiz Davası açma talebinde bulunmak isteyen müvekkillerimiz Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir ve Vénissieux Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak kendisinden destek alabilirler.

Versay Tanıma ve Tenfiz Davası (Versay Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’nın Versay şehrinde yaşayan birçok Türk vatandaşı bulunmaktadır. Versay şehri Fransa’nın batısında yer almakta olup İle-de-France bölgesine bağlıdır. İdari olarak yönetimi İle-de-France’ya ait olan Versay tarihi sebebi ile Fransa tarafından önemsenen bir şehirdir. Fransa Versay’da yaşayan Türk vatandaşları eğer Fransa’da gerçekleşen bir davayı Türkiye’de de tanınmasını istiyorlar ise tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekecektir. Versay tanıma ve tenfiz avukatı bulmak ise yapmaları gereken ilk işlemlerden biridir. Tanıma ve tenfiz davasının açılması için Fransa Versay’daki davanın bir sonuca bağlanması gerekmektedir.

Versay Tanıma ve Tenfiz Davası

Versay’da yaşayan Türk vatandaşlarının hali hazırda devam eden davaları için tanıma ve tenfiz işlemi Türkiye’de yapılamamaktadır. Ancak Fransa Versay’daki dava karara bağlanarak sonuçlandığı takdirde Versay tanıma ve tenfiz davası Türkiye’de başlatılabilmektedir. Eğer taraflar Versay’da boşanır ve bunun tanıma ve tenfizini Türkiye’de gerçekleştirmezler ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hala evli olarak kabul edileceklerdir. Ayrıca evlilik hakları devam edecek olup Fransa’da boşandıktan sonra tekrar evlenmek isteseler bile Türkiye’de yeni bir evlilik yapamayacaklardır. Bunun sebebi ise Türkiye’de hali hazırda yasal olarak evli göründükleri için öncelikle boşanmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra taraflardan biri boşanma sonrasında Fransa vatandaşlığını bıraksa dahi Türkiye’ye döndükten sonra yine birtakım problemler yaşayacaktır ve yasal olarak evlilik hakları devam edecektir. Bu sebep ile tarafların boşanma davaları sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye’de tanınma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

Versay Tanıma ve Tenfiz Avukatlığı Helvacı Hukuk Ofisi

Versay tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen vatandaşlar illa Türkiye’de kendi yaşadıkları şehirde bir avukat bulmaları gerekmemektedir. İstanbul’da faaliyet gösteren Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile tanıma ve tenfiz davası açabilmektedirler. Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya ait Helvacı Hukuk Ofisi’nde çalışmakta olan çok sayıda deneyimli ve profesyonel tanıma ve temyiz avukatları bulunmaktadır. Bu avukatlar aracılığı ile Versay tanıma ve tenfiz davası açılabilmekte olup başarılı bir sonuç elde etmek mümkündür.

Vichy Tanıma ve Tenfiz Davası (Vichy Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Vichy Tanıma ve Tenfiz Davası genellikle Fransa’da evlenmiş Türk vatandaşlarının boşandıktan sonra Türkiye’de karşılarına çıkan bir durum. Bu dava özellikle bu Türk vatandaşlarının Türkiye’de yapacakları emlak alım satım veya yeniden evlenme gibi resmi, özelliği olan işlerde karşılarına bir engel olarak çıkmakta. Tanıma ve Tenfiz Davası aslında Türk mahkemelerine yurt dışında meydana gelen boşanma olayının birçok resmi evrak ve belge ise tanıtılmasında başka bir şey değil. Burada önemli bir husus ise bu davaları açmak zorunda olan kişilerin öncelikle iyi bir Vichy Tanıma ve Tenfiz Avukatı bulup ondan destek ve yardım alması. Bu konuda uzaman bazı avukatlar bulunmakta. Bu avukatlar hem davanın iç süreçlerine hakim oluyorlar hem de davanın süresi boyunca davayı açan Türk vatandaşının karşısına çıkabilecek tüm durumlar hakkında kişilere detaylı bilgi verebiliyorlar. Burada davayı açanın kadın veya erkek olması davanın açılma şekli açısından hiçbir şey fark etmiyor. Diğer yandan mesela evlilik sırasında çocuk sahibi olunmuşsa bu durumda davanın seyri veya mahkemece istenecek ilave evrak ve belgeler değişiklik gösteriyor. Bu davanın açılmamış olması veya dava sürecinin tamamlanmamış olması kişilerin karşısına hiç tahmin edemeyecekleri engeller çıkarabiliyor. Örneğin yurt dışında boşanma yaşamış ancak bu davayı açmamış bir kişi Türkiye’de bir kimseyi evlatlık edinmek istediğinde ilgili kararı verecek mahkeme kayıtlarda kişinin boşanma ile ilgili alınmış bir kararını göremediği için söz onuşu evlat edinmeye izin vermeyebiliyor. Veya kişiye kalmış olan bir miras kişi Türkiye kayıtlarında halen evli göründüğünden kişiye verilmeyebiliyor ve kişi itiraz ettiğinde ise öncelikle bu Tanıma ve Tenfiz Davasını açıp sonuçlandırması gerektiğini öğrenebiliyor.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılmalı?

Vichy Tanıma ve Tenfiz Davası son derece dikkatli açılması gereken bir dava ve ön hazırlığının çok iyi yapılması lazım. Bu sebeple bu davayı açacak Türk vatandaşları öncelikle bu konuda deneyimli bir avukat aramalı. Bu konuda en deneyimli, avukatlar arasında ise Av.Mehmet Ali Helvacı konunun en önde gelen isimleri arasında yer almaktadır.

Vigneux-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası (Vigneux-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’da ister Vigneux-sur-Seine şehrinde olsun isterseniz başka bir şehirde açmış olduğunuz hukuk davası direkt olarak ülkemizde bir anlam ifade etmemektedir. Fransa’da almış olduğunuz boşanma gibi kesinleşmiş mahkeme kararlarının ülkemizde tanınması ve tenfiz edilmesi sonrasında almış olduğunuz bu kararlar kısmen ya da olduğu haliyle kabul edilecektir.

Tanıma davası Fransız mahkemelerinde ya da yabancı ülkelerde almış olduğunuz boşanma gibi hukuk mahkemesi alanına giren kararların Türk yargı makamlarınca kabul edilmesi ve onaylanması işlemidir. Ancak ülkemizde açılacak tanıma davasının sonuçlanması neticesinde medeni haliniz nüfus müdürlüğü tarafından düzeltilecektir. Bu davanın açılmaması durumunda ülkemiz idari ve adli makamlarınca evli görünecek ve yabancı bir ülkede boşanmış olsanız bile ülkemizde yeniden evlenme işlemi gerçekleştiremeyeceksiniz.

Tenfiz davası ise tanıma davasının konusuna girmeyen yaptırım gerektiren hukuk mahkemesi kararlarını kapsamaktadır. Örneğin Fransız mahkemesi boşanma ile birlikte velayet, tazminat ya da nafaka ödenmesi ile ilgili bir hüküm kurmuş olabilir. Bu durumda Vigneux-sur-Seine tanıma ve tenfiz davası ülkemizde açılmalı ve yabancı mahkemenin almış olduğu kararın ülkemiz yargı makamlarınca kısmen ya da tamamen kabul edilmesi konusu tenfiz davasının kapsamına girmektedir.  

Vigneux-sur-Seine tanıma ve tenfiz avukatı tutmak için ülkemizde başarıları ile bilinen avukatlık bürolarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Helvacı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu ülkemizde açacağınız tanıma ve tenfiz davalarında aradığınız danışmanlık ve avukatlık hizmetini en hızlı ve kaliteli bir biçimde alacağınız hukuk bürolarının başında gelmektedir. Uzman kadrosuyla özellikle aile hukuku ve boşanma konularında profesyonelleşmiş kadrosuyla Fransa’dan ayrılmadan ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açabilir ve açmış olduğunuz bu davalardan en hızlı ve istediğiniz sonuç almayı Helvacı Hukuk Bürosu aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Vigneux-sur-Seine tanıma ve tenfiz davası ülkemizde İstanbul’da boşanma davası konularında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Helvacı ve ekibi tarafından başarı ile sonuçlandırılmakta ve en kısa sürede istediğiniz sonucu almanız sağlanmaktadır. Avukatlık hizmetinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de alabileceğiniz Helvacı Hukuk Bürosu’ndan açmak isteyeceğiniz tanıma ve tenfiz davası ile ilgili resmi web sitesi üzerinden ücretsiz fiyat sorabilir, 0216 459 53 97 numaralı iletişim merkezimizden her konuda bilgi alabilirsiniz. Ayrıca büromuza vereceğiniz vekaletname ile açacağımız tanıma ve tenfiz davalarını ülkemize gelmek zorunda kalmadan Fransa’dan takip edebilirsiniz.

Villejuif Tanıma ve Tenfiz Davası (Villejuif Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkede alınan hukuksal hüküm daha önceden belirlenmiş bir karar yoksa yalnızca o ülke için geçerli olmaktadır. Yani yabancı bir ülkede alınan bir mahkeme kararının Türkiye’de doğrudan bir yaptırımı bulunmamaktadır. Örneğin Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Fransa mahkemelerince verilmiş olan bir kararın doğrudan Türkiye’de geçerli olmasını talep edememektedir. Bunun için Villejuif tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz yabancı mahkemelerin verdikleri hukuksal kararın Türkiye’de de bağlayıcılığı olması anlamına gelmektedir. Bu davalar için de Villejuif tanıma ve tenfiz avukatı çok önemlidir. Bundan dolayı tanıma ve tenfiz davası açacak kişiler büromuz avukatlarının tecrübelerinden yararlanmak için iletişime geçebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılabilmesi İçin Ne Gereklidir?

Yabancı bir ülkenin mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olması için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu davanın açılabilmesi için temel olarak iki şart aranmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

 • Yurtdışında açılan davanın karara bağlanmış olması,
 • Varsa davalı tarafa tebligat ulaştırılması.

Devam eden bir dava için Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası başvurusu yapılamamaktadır. Kesinleşmiş kararlar için tanıma ve tenfiz talep edilebilmektedir. Ayrıca karşı tarafa tebligat ulaştırılamadığı durumlarda da dava açılamamaktadır. Bunun için davalı kişinin adres bilgisi değişmeden davanın açılması oldukça önemlidir.

Bu koşulları sağlayan kişiler gerekli olan belgeleri toplamalıdır. Bu belgeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Yabancı mahkemenin verdiği kararın aslı,
 • Bu kararın kesinleşmiş olduğuna dair belge,
 • Konsolosluktan alınması gereken onay belgesi niteliği taşıyan Apostil,
 • Davacı ve varsa davalı kişilerin kimlik bilgileri,
 • Yabancı bir dilde olan tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi.

Gerekli olan bu belgelerini alan kişiler yetkili ve görevli olan mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Tüm bu süreci kolay hale getirmenin yolu ise büromuz avukatlarının deneyimlerinden faydalanmaktır. Dava açma işlemleri ile uğraşmak istemeyen ancak Villejuif tanıma ve tenfiz davası açması gerekli olan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’yı vekil avukat olarak tayin edebilmekte ve sürece dar tüm işlemleri kendisine devredebilmektedir.

Villepinte Tanıma ve Tenfiz Davası

Eğer yabancı bir ülkede yaşıyorsanız, yaşadığınız yerin mahkemeleri tarafından verilen kararlar doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerliliği olmaz. Bulunduğunuz ülkenin mahkemesinin verdiği kararın Türkiye’de geçerliliğini sağlamak için tanıma tenfiz davası adı verilen davayı açmanız gerekir. Aksi halde tanıma ve tenfiz davasının açılmaması durumunda yasal olarak ortaya bazı istenmeyen ve karışık durumlar çıkmaktadır. Tanıma  ve temsil davalar en çok Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika ülkelerinde ikamet eden Türk vatandaşları tarafından açılmaktadır.

Neden Tanıma Ve Tenfiz Davası Açmak Gereklidir?

Fransa’nın Villepinte şehrinde yaşadığınızı varsayalım. Bu şehrin mahkemelerince bir karar alındı fakat Türkiye’ye geldiğinizde mahkemece verilmiş bu kararın geçerliliği olmadığını görüyorsunuz. Bu durumda öncelikle Villepinte tanıma ve tenfiz davası açmanız gerekiyor. Bunun için de iyi bir Villepinte tanıma ve tenfiz avukatına ihtiyacınız olacak. Avukat aracılığı ile açmış olduğunuz bu dava sayesinde, “Almanya’da mahkeme kararı ile boşanmıştım ama Türkiye’de evli olarak görülüyorum” gibi söylemler ortadan kalkacaktır. Yurtdışında boşanmış olunmansa rağmen kararın Türkiye’de uygulanmamış olmasından dolayı, kişilerin Türkiye’de birbirine mirasçı bile olabildiği görülmektedir. Buna ilaveten kişiler evli göründükleri için yeniden evlenemezler, ortada eğer çocuk varsa bazı velayet problemleri ile de karşılaşmak olasıdır. Bu karışıklıkların önüne geçmek için iyi bir avukat yardımı ile tanıma ve tenfiz davasının açılması şarttır.

Tanıme ve Tenfiz Davalarınız için Helvacı Hukuk Bürosu Var!

Villepinte tanıma ve tenfiz davası açmak istiyorsanız, konusunda uzman, yılların tecrübe ve birikimine sahip olan bir hukuk bürosu ile çalışmak istemez misiniz? Helvacı Hukuk Bürosu olarak yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarımızın önemli sorunlarından bir tanesine çözüm buluyoruz. Helvacı Hukuk bürosu sayesinde, bulunduğunuz ülkeden Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmeden tanıma ve tenfiz davası açmanız mümkün. Bu nedenle sizi temsil edecek olan avukatın iyi bir avukat olması şarttır. Mahkemeye bile çıkmanıza gerek kalmadan vekiliniz tarafından gerekli işlemler yürütülerek tanıma ve tenfiz davanızı sonuçlandırabilirsiniz. Sizde Av.Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek tanıma ve tenfiz davalarınızı açın, yasal karışıklıklara son verin!

Villeurbanne Tanıma ve Tenfiz Davası (Villeurbanne Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Villeurbanne Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda ihtiyacı olan kişiler genellikle Türkiye’deki resmi işlemlerinde birçok zorluk ve engel ile karşılaşabilmekte. Tanıma ve Tenfiz davası Fransa gibi yurt dışı bir ülkede yaşayan veya çalışmak üzere o ülkede bulunan Türk vatandaşlarının söz konusu ülkelerde evlendikten sonra herhangi bir sebeple o ülke makamlarınca ve o ülkenin yaslarına göre boşandıkları taktirde bu ilgili boşanma kararlarının Türk makamları tarafından tanınması ve kabul edilmesi için açtıkları dava türüdür. Bu tip davalar şayet açılmazsa kişiler Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarında evli olarak görülebilecekleri için bu şekilde medeni durumları olduğun dikkate alınır ve kişiler ancak bu doğrultuda resmi işlemlerini yürütebilir.

Villeurbanne Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Villeurbanne Tanıma ve Tenfiz Davası açarken Türk mahkemelerine şahsen veya avukat aracılığı ile başvuru yapılır. Burada önemli olan husus u dava başvurusunun mutlaka konunun uzamanı bir avukat tarafından yapılmasının önemli olduğudur. Zira Villeurbanne Tanıma ve Tenfiz Avukatı ne kadar deneyimli olursa söz konusu davanın o kadar hızlı sonuçlanması mümkün olacaktır Bu dava açılırken mahkeme kişiden mutlaka yurt dışı mahkemesince alınmış boşanma kararını isteyecektir. Tabi bu kararın mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisi de istenecektir. Bunun dışında mahkemece istenecek başka bazı bilgi ve belgeler de mutlaka olacaktır. İşte bu noktada avukatın önemi çok büyüktür. Konusunda uzaman bir avukat mutlaka dava açan kişi için yol gösterici ve rehber niteliğinde olacaktır. İyi bir avukat burada mahkemenin vereceği karar öncesi mahkemece istenecek özel bazı bilgi ve belgeleri önceden öngörü sizden işleyecek ve böylece mahkeme başladıktan sonra sürecin ilerleyen safhalarında ilave bir belge istemi ile karşı karşıya kalmayacaksınız. Bu sebeple Tanıma ve Tenfiz davası avukatı seçerken özellikle avukatın bu konuda ne kadar sayıda dava görüp sonuçlandırdığına bakmak gerekir. Bu konuda Av.Mehmet Ali Helvacı ve avukatlık ofisi sizin hem tüm sorunlarınızı yanıtlayacak hem de açacağınız Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yol göstericiniz olacaktır.

Villiers Le Bel Tanıma ve Tenfiz Davası(Villiers Le Bel Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Villiers Le Bel Paris’e 17 km uzaklıkta olan küçük ve kırsal bir bölgedir. Burada ikamet eden Türk vatandaşları, boşanma durumlarında hangi mahkemelere gitmeleri gerektiğini bilememektedirler. Bölge, Paris’e bağlı olduğundan, Paris aile mahkemeleri ile açılacak boşanma davası ile boşanma işlemi gerçekleştirilir. Her iki vatandaş da Türk Vatandaşı olsa dahi, mahkemede süreç, Fransa hukuk kurallarına göre ilerler. Boşanma işleminin gerçekleşmesi neticesinde, kişiler Türkiye’de henüz boşanmış sayılmazlar. Bu durum, 1648 yılı itibari ile devletlere tanınmış bir haktır. 30 yıl boyunca süren din savaşları sonucu, devletler, bir devletin tam bağımsızlık hakkına sahip olması gerekliliğine karar vermişlerdir. Uluslararası düzlemde, her devlet kendi iç işlerinden kendisi sorumludur. Uluslararası güvenliği tehdit eden bir durum olmadığı sürece, bir devlet bir diğerinin işlerine müdahale edemez. Özellikle de yargı konusu hassas bir konudur. Devletlerin içinde bulunduğu bu politik süreç kişilerin özel hayatlarını da etkilemektedir. Yani farklı bir ülkede yargı sistemi dahilinde boşanmış olan bireyler. Ayrıca Türkiye’de de bir Villiers Le Bel tanıma ve tenfiz davası açmak durumundadırlar. Bu süreçler, uzun süren sancılı süreçler değildir. Villiers Le Bel tanıma ve tenfiz avukatı yardımıyla, kısa bir sürede kişiler vatandaşı oldukları ülkede de boşanma işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin Tanıma ve Tenfiz Davaları

TC vatandaşı olmayan bir kişiyle olan evlilik sonlandıran bir TC vatandaşı birey, yine tanıma ve tenfiz davası açmak durumundadır. Bunun sebebi, kişinin evlilik gerçekleştirdiği noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde de evli olmuş olmasıdır. Bu evliliğin tanınması amacı ile ek bir mahkeme sürecine girilmiyor olmasının açık sebebi ise, evlilik kurumlarının ve evlilik ile alakalı olan sürecin, yargı ve güvenlik sistemine dahil olmamasıdır. Kişiler yalnızca, boşandıkları noktada Villiers Le Bel tanıma ve tenfiz davası açıyor olmak durumundadırlar. Durum taraflar için karışık gibi görünse de Avukat Mehmet Ali Helvacı, iletişime geçildiği takdirde, kişilere süreç ile alakalı yardımcı olacak ve kişilerin sağlıklı bir boşanma süreci gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

Vincennes Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları, yurtdışında yaşayan ve oradaki yerel mahkemelerde özel hukuk alanlarında yargılanan kişilerin mahkeme ilamını Türkiye’de de makbul ve geçerli kılmak için açtıkları davalara denmektedir. Taraflardan her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa Türk hukuk kuralları, taraflardan biri diğer ülke vatandaşıysa mahkemenin ait olduğu devletin hukuk kuralları uygulanır.

Fransa’nın Île-de-France bölgesinde yer alan ve Val-de-Marne şehrinde yer alan bir yerleşim olan Vincennes Tanıma ve Tenfiz Davası açılmak istendiğinde de diğer tüm yurtdışı prosedürü yine burası için de geçerlidir.

Tanıma Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davalarında süreyi etkileyen en önemli mesele taraflardan birinin yurt dışında yaşıyor olmasıdır. Çünkü yurt dışında yaşayan kişiye tebligatların gitmesi ve dilekçeler uzun zaman alacaktır. Ancak normal şartlar altında mahkeme yoğunluklarına da bağlı olarak 3-4 ay gibi bir zamanda diğer yabancı ülkelerde olduğu gibi Vincennes Tanıma ve Tenfiz Davası da sonuçlanabilmektedir.

İki ayrı dava olan tanıma ve tenfiz davaları yabancı ülkelerde mahkemelerin verdikleri kararın ülkemizde hüküm ve sonuç doğurması amacıyla açılmaktadır. Türk nüfus kayıtlarında evli bir çiftin evlilik birliklerini yurtdışında bir mahkemede sonlandırmaları ve mahkeme kararı kesinleştiği halde boşanma hükmünün Türkiye’de de geçerli olması için boşanma tanıma davası açmaları gerekmektedir. Yine bir boşanma davası sonucunda taraflar arasında nafaka veya velayet vb. konularda hüküm icra edilmesi gerekmişse bunun Türkiye’de de icrası için açılan dava da tenfiz davasıdır. Tenfiz kararı alınarak yabancı mahkemenin hükmü Türkiye içinde geçerli ve sonuç doğurmuş olacaktır. Bu süreçte en önemli etkenlerden birisi Vincennes Tanıma ve Tenfiz Avukatı olacaktır. Avukat Mehmet Ali HELVACI tecrübesiyle son derece başarılı bir avukat olarak Avrupada yaşayan vatandaşlarımıza da hizmet vermektedir.

Virginia Tanıma ve Tenfiz Davası Virginia Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Virginia Tanıma ve Tenfiz Davası; genellikle boşanma davaları için talep edilen ve açılması son derece önemli olan davalardır. Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışı mahkemeleri tarafından verilen bir kararın ülkemizde geçerli olup olmadığına karar veren davalardır. Türk mahkemeleri tarafından kontrolleri yapılan yabancı mahkelemelerin kararları, eğer herhangi bir sorun ya da Türk hukukuna aykırı bir durum içermiyorsa tek celsede halledilebilecek olan dava türleridir. Özellik boşanma davaları için talep edilen tanıma ve tenfiz davaları olmadan, yurt dışında boşanan kişiler Türkiye Cumhuriyeti Devletinde boşanmış sayılmazlar. Yani davalar geçersizdir. Bunun için önce tanıma davası açılmalı ve eğer yurt dışı mahkemelerinin vermiş olduğu davalarda bir hüküm varsa, tenfiz davasının da açılması gerekir. Bu iki işlem oldukça önemlidir ve yapılmadığı takdirde kişileri mağdur edebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma; yurt dışında açılmış olan bir davanın kararlarının Türkiye’de de tanınması için açılan davalardır. Bunun için kişilerin Türk yerel mahkemelerine başvurmaları gerekir. Tenfiz; yurt dışında açılmış olan bir davanın kararlarının tanıma davası ile Türk yerel mahkemeleri tarafından tanındıktan sonra bu davanın hükümlerinin uygulanması için açılan davalardır. Tanıma davaları için dikkat edilmesi gereken en önemli şey yabancı mahkemeler tarafından bir ilam verilmiş olması gerektiğidir. Aynı zamanda verilen bu ilam, hukuk davalarına ilişkin olmasıdır. Kesinleşmemiş davalar için tanıma davası açılamaz.

Tenfiz Davası İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Tenfiz davasının açılabilmesi için öncelikle tanıma davasının açılmış ve kararın Türk mahkemelerine de tanınmış olması gerekir. Bunun haricinde ise karşılıklılık ilkesi ve savunma hakkında uyulmuş olması da tenfiz için gerekli olan durumlardır. Karşılıklılık ilkesinde, eğer kararı veren ülke ile Türkiye arasında herhangi bir anlaşma varsa ya da anlaşma olmasa bile tenfiz ile ilgili herhangi bir hüküm varsa yabancı mahkeme ilamı, tenfiz hakkına sahiptir yani kararı tenfiz edebilir. Virginia Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için bu alanda uzman olan Avukat Mehmet Ali Helvacı’ya başvurulabilir ve Virginia Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak kendisinden gerekli bilgiler alınabilir.

Bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan ve orada evlenip boşanmış kişiler Virginia Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda avukat arayışı içinde olabiliyorlar. Tanıma ve Tenfiz Davası özellikle Amerika’da yaşayan veya çalışan Türk vatandaşları tarafında soru işaretleri ile dolu ve bilinmeyen bir dava türü. Zira Amerikan hukuk sistemi dahilinde evlenmiş olan Türk vatandaşları boşanma ile ilgili durumlarının Türk makamlarınca nasıl tanınacağı konusunda çok fazla bilgiye sahip olmayabiliyorlar. Bu sebeple de kendilerine konuda uzaman bir avukatın rehberlik etmesi şart oluyor. Esas olarak Tanıma ve Tenfiz Davası bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat için son derece sıradan ve kolay bir dava. Burada önemli olan yurt dışında evlilik ve boşanma yaşamış kişinin avukatının istediği bilgi ve belgeleri doğru bir biçimde temin edebilmesi. Bundan sonrası ise tamamen avukatın işi. Virginia Tanıma ve Tenfiz Avukatı sıfatıyla boşanmış olan kişinin avukatı Türk mahkemelerinde gerekli olan Tanıma ve Tenfiz Davası başvurusunu yapıp süreci en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Özellikleri Neler?

Virginia Tanıma ve Tenfiz Davası Türk makamların dava konusu yapılırken avukatınız bütün bu süreçleri takip eder. Burada beklenen şey Türk mahkemesinin yurt dışında meydana gelen ve oranın hukuki makamlarınca alınmış boşanma kararını tanıdığına ilişkin karar almasıdır. Bu karar alındıktan sonra kişi boşanmasıyla ilgili tüm nüfus işlemlerini ve diğer yasal gereklilikleri rahatlıkla başlatıp yerine getirebilir. Bu tip davalar öncesi kişiler bilhassa Türkiye’de yapacakları hemen hemen tüm işlerde bu davanın karara bağlanmamış olması sebebiyle bazı engel ve zorluklar yaşamaktadır. Bu tip zorluklarla karşılaşmamak ve özgür bir şekilde hareket edebilmek için mutlaka konunun ehli bir avukat ile hareket edilmeli ve söz konusu dava bir an önce açılmalıdır. Bu konuda müvekkil ve avukatı arasında kurulacak olan güvene dayalı ilişki de son derece önemlidir ve hatta davanın seyrini bile belirleyebilir. Tanıma ve tenfiz davaları ile ilgili avukatlık ihtiyaçlarınıza mutlaka Av.Mehmet Ali Helvacı avukatlık ofisini arayınız.

Vitrolles Tanıma ve Tenfiz Davası (Vitrolles Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Vitrolles tanıma ve tenfiz davası açtırmak için alanında uzman bir tanıma ve tenfiz avukatı ile anlaşılması gerekmektedir. Fransa’nın bir bölgesi olan Vitrolles’de yaşayan Türk vatandaşları Fransa’da boşandıkları takdirde bu davanın Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli olmasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun için yapmaları gereken işlem ise Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bir hukuk ofisi ile anlaşarak dava süreci başlatmak olmalıdır. Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için öncelikli olarak Fransa mahkemesi tarafından ilgili davanın sonuna bağlanması ve bitirilmesi gerekmektedir. Devam eden ve sonuca bağlanmayan davalar ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemesi tarafından tanıma ve tenfiz davası başlatılamamaktadır. Öncelikli olarak Fransa mahkemeleri tarafından yürütülen davanın sonuçlandırılması ve karara bağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde Türk mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası için başvuru yapılamamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Türkiye

Tanıma ve tenfiz davaları yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tarafından açtırılabilmektedir. Yaşadıkları ülkede eğer boşanma davası açıyorlar ve dava bir karara bağlanıyor ise o dava sadece ilgili ülkede geçerli olmaktadır. Aynı davanın Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli olmasını istiyorlar ise Türk mahkemelerine tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için Vitrolles tanıma ve tenfiz avukatı ile anlaşılması gerekmekte olup dava için vekalet verilmesi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için 2 adet ön şart bulunmaktadır. Bu şartları şu şekilde açıklayabiliriz;

 • Taraflardan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Fransa’da görülen ilgili davanın Fransa mahkemesi tarafından karara bağlanması ve sonuca ulaştırılması gerekmektedir. Dava sonuca ulaştırılarak kapandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Bu sebep ile Fransa’daki dava devam ettiği sürece Türkiye Cumhuriyeti’ne Vitrolles tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açan bir hukuk ofisi olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile müşterilerimize profesyonel destek sağlıyor ve Türkiye’ye gelmeleri gerekmeden davayı sonuçlandırıyoruz.

Vitry-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası (Vitry-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Vitry-sur-Seine tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli şart ve belgelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. İstenen şartlar arasında Fransa’daki davanın sonuçlanmış olması ve devam etmemesi yer almaktadır. Belgeler arasında ise davaya ilişkin tüm karar ve belgelerin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine sunulması gerekmektedir. Vitry-sur-Seine Fransa’nın şehirleri arasında yer almakta olup Val-de-Marne bölgesinde bulunmaktadır. Vitry-sur-Seine küçük bir şehir olup turistik bir bölgedir. Birçok Türk vatandaşı da bu bölgede ikamet etmektedir.

Vitry-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Boşanma Davası

Fransa’da boşanma davası açan tarafların Türkiye’de de geçerli olmasını istemeleri durumunda tanıma ve tenfiz davası başlatmaları gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası ile Fransa mahkemesi tarafından verilen bir karar Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından da tanınır hale gelecektir. Aksi takdirde Fransa’daki bir dava için Türkiye’de tanıma ve tenfiz açılmaz ise kararın Türkiye için herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti’nde Fransa mahkemesinin kararı geçerli olmayacaktır. Bu sebep ile Türk vatandaşının Fransa’da boşanma davası sonuçlandıktan sonra Türkiye’de de aynı kararın alınabilmesi için tanıma ve tenfiz davasını açması gerekmektedir. Vitry-sur-Seine tanıma ve tenfiz davası için öncelikle bir dilekçe ile Türk mahkemelerine başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili dilekçenin profesyonel bir avukat tarafından detaylı bir şekilde hazırlanması dava sürecini hızlandıracaktır.

Vitry-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Boşanma Avukatları Türkiye

Vitry-sur-Seine tanıma ve tenfiz avukatı bulunduktan sonra dava süreci başlatılabilmektedir. Bu süreçte ise Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile destek alınabilmektedir. Gerek tanıma ve tenfiz profesyonel avukatları ile gerek ise de hukuksal danışmanlık ile Fransa’daki Türk vatandaşlarını bu konu hakkında bilgilendirileceklerdir.

Vitry-sur-Seine’de gerçekleştirilen boşanma davasının Türkiye’de sayılabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir. Aksi takdirde taraflar Türkiye Cumhuriyeti’nde hâlâ evli olarak görülecek ve tanınacaktır. Bu sebep ile Avukat Mehmet Ali Helvacı aracılığı ile profesyonel tanıma ve tenfiz davaları başlatılabilmektedir. Davacı kişinin vereceği bir vekaletname ile birlikte Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından tüm dava süreci yönetilecektir.

Washington Tanıma ve Tenfiz Davası (Washington Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Washington Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda uzman avukat bulmak için iyi bir araştırma yapmak şart. Tanıma ve Tenfiz Davası Amerika’da veya başka yurt dışı ülkelerde evlilik ve boşanma yaşamış tüm Türk vatandaşlarının karşılaştıkları bir durum. Tanıma ve Tenfiz Davası yurt dışında boşanan kişinin Türk makamlarına bu söz konusu boşanma durumunu ispat etmesi anlamına geliyor. Bu ispat şayet yapılamazsa bir çok yasal ve resmi işlemde kişi Türk makamlarınca halen evli olarak görülebiliyor ve bu sebeple bir çok engel ile karşılaşabiliyor. Örneğin en başta kişi şayet başka birsiyle evlenmek isterse kayıtlarda halen evli göründüğü için evlenmesine engel bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple kişinin öncelikle uzaman bir avukat bularak Türk mahkemelerinde Tanıma ve Tenfiz Davası açması gerekiyor. Böylece resmi kayıtlarda medeni durumu bekar olarak değişebiliyor.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Washington Tanıma ve Tenfiz Avukatı tarafından açılabilen Tanıma ve Tenfiz Davası için öncelikle davayı açan kişinin Amerikan mahkemelerinden çıkan boşanma kararını Türk mahkemelerine ibraz etmesi gerekli. Türk mahkemesi dava ile ilgili bu ve buna benzer tüm belgeleri inceleyerek kişinin boşanma durumunun gerçek olduğuna kanat getirdiğinde bu yönde bir karar çıkarıyor. Washington Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yardımınıza koşacak iyi ir avukat bulmanız o kadar da zor değil. Burada önemli olan avukatınızın önceden bu tip davalara bakmış olması ve bu tip davaların nasıl çözüme kavuşacağı konusunda deneyiminin olması. Bu söz konusu olduktan sonra zaten avukatınız sizden mahkeme başvurusu ve dava öncesi gerekli tüm belgeleri bir liste halinde isteyecek hatta sizin vekiliniz olarak birçok yasal prosedürü de sizin adına yerine getirecektir. Böylece siz de bir çok karmaşık iş ve prosedür ile uğraşmak zorunda olmadan söz konusu Tanıma ve Tenfiz Davası işlemlerini kolaylıkla tamamlayıp dava sonucu kararı en kısa sürede alabilirsiniz. Bu tür davalarla ilgili olarak konusunda deneyimli Av.Mehmet Ali Helvacı avukatlık ofisinden bilgi ve destek alabilirsiniz.

Wattrelos Tanıma ve Tenfiz Davası (Wattrelos Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Wattrelos tanıma ve tenfiz davası, uluslararası alanda hukuksal süreçler içerisinde yer almış olan vatandaşlar için oldukça önemli davaların başında gelmektedir. Özellikle yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlar, zaman zaman elde edilen mahkeme sonuçlarının uzun vadede nasıl bir etki göstereceği konusunda çıkmaza girmektedir. Tam bu noktada, tanıma ve tenfiz davalarının ortaya koyduğu sonuçlar büyük önem arz etmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında bulunan mahkemeler tarafından alınan kararların, ülkemizde bulunan mahkemeler tarafından da görülmesi amacıyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, tanıma ne tenfiz davalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, alanında yetkin bir isim ile çalışarak tatmin edici bir sonuç sağlamalıdır.

Mehmet Ali Helvacı İle Tanıma ve Tenfiz Davalarında Başarı Sağlayın

Herhangi bir tanıma ve tenfiz davası süreci içerisinde bulunan vatandaşlar, bu süreci en etkili şekilde tamamlayabilmek için güvenilir ve kaliteli bir avukatlık hizmetinde yararlanmak istemektedir. Ancak günümüzde, bu özelliklere sahip bir avukatlık hizmeti ile karşılaşmak oldukça zordur.

Mehmet Ali Helvacı, yalnızca ülkemiz sınırlarında değil, Dünya’nın pek çok yerinde nitelikli avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Özellikle Wattrelos tanıma ve tenfiz avukatı seçenekleri içerisinde güvenilir bir avukatlık hizmeti arayan vatandaşlar için bu hizmet oldukça önemlidir. Helvacı, Wattrelos tanıma ve tenfiz davası gibi uluslararası alanlarda da başarısını kanıtlamış, deneyimli ve alanında yetkin bir avukattır.

Nitelikli Avukatlık Hizmetinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler

Tanıma ve tenfiz davası sürecinde istediği olumlu sonucu almak isteyen vatandaşlar, öncelikle bu alanda güvenebileceği bir avukatlık hizmeti için talep ettiği kişiler ile irtibat kurmalıdır. Daha sonra ise vatandaşlara düşen, dava süreci boyunca sahip olduğu bilgileri ve kişisel görüşlerini avukatı ile paylaşmaktır.

Avukat ile birlikte senkronize hareket etmek, dava süreçlerinde başarıyı sağlayan en önemli adımlardan biridir. Bu nedenle vatandaşlar, görüş birliği içerisinde olabileceği avukatlar ile irtibat kurmalıdır.

Wisconsin Tanıma ve Tenfiz Davası (Wisconsin Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Wisconsin Tanıma ve Tenfiz Davası avukatı arayan Türk vatandaşları ihtiyaç duydukları yasal süreçleri takip edecek alanında uzaman bir avukata ihtiyaç duyarlar. Tanıma ve tenfiz davası yurt dışında boşanma yaşamış Türk vatandaşlarının Türkiye resmi makamlarına söz konusu boşanma ve değişen medeni hal durumlarını ispat etme amacıyla açmak dorumunda oldukları bir davadır.  Tanıma ve tenfiz davası açıldığında ilgili mahkeme mutlaka yurt dışında kararı alınan boşanmanın Amerikan mahkemelerince alınmış resmi karar yazısını ve bunun yeminli tercümesini isteyecektir. Bunun haricinde mahkeme gerekli görürse Amerika’da bulunan Türk konsolosluklarından da bilgi talep edecektir. Bunun dışında yine mahkemece istenecek bazı resmi evraklar söz konusu olabilir. Mahkeme tüm gerekli gördüğü yasal evrakı inceledikten sonra kişinin yurt dışındaki boşanma kararının yasal olduğuna hükmedip resmi halini Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtlarında değiştirilmesi üzerine karar alacaktır. Bu noktada Wisconsin Tanıma ve Tenfiz Avukatı tarafından tüm bu süreçlerin takibi ve ilgili kararın bir an önce alınması konusunda gerekli tüm yasal işlemler yerine getirilmelidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Ne Yapmalı?

Wisconsin Tanıma ve Tenfiz Davası açacak kişiler avukatların başvurduğunda avukatları öncelikle Türk mahkemelerinin isteyeceği tüm ilgili belge ve bilgileri kişilerden talep edecektir. Burada mutlaka konusunda uzaman ve deneyimli bir avukatlık ofisi tercih edilmelidir. Böylece kişinin Türk mahkemelerinde karşılaşabileceği tüm prosedürler önceden bilinsin ve gerekli hazırlık yapılmış olsun. Diğer yandan avukat kişinin eski eşinden de boşandıklarına ilişkin bir onay veya yazılı teyit almasını da isteyebilir. Şayet eski eşler arası bir husumet yoksa ve anlaşarak boşanma söz konusu ise Tanıma ve tenfiz davası açan kişi eski eşinden bu şekilde bir yazı alabilir. Bu yazı Türk mahkemeleri nezdinde davanın hızlı bir şekilde sonuçlanmasını da kolaylaştıracaktır. Zira bu tip davalarda mahkeme sadece Amerikan mahkemelerinin verdiği karar ile ilgilenmeyip herhangi bir miras veya tazminat konusu durumun söz konusu olup olmadığına veya varsa çocuklarla ilgili velayet durumunda bir sıkıntı olup olmadığı gibi konulara da bakmak ve bu sebeple gerekirse dava sürecini uzatmak durumunda kalabilir. Av.Mehmet Ali Helvacı avukatlık ofisi tanıma davaları konusunda her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırdır.

Arnhem Tanıma ve Tenfiz Davası (Arnhem Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşları Hollanda mahkemelerinde boşanma davası açabilmektedir. Fakat boşanma kararı kesinleşse bile bu kararın Türkiye’de bir hükmü olmayacaktır. Yani taraflar Türkiye’de evli sayılmaya devam edecektir. Bu durumda pek çok konuda problemler yaratacaktır. Bir sorun ile karşılaşmak istemeyen kişiler bu mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Arnhem tanıma ve tenfiz davası açması gereklidir.

Tanıma ve tenfiz davaları yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından verilmiş olan bir kararın Türkiye’de de tanınması ve icra edilmesi için açılan davalardır. Bu davalarda da Arnhem tanıma ve tenfiz avukatı önemli bir konumdadır. Bundan dolayı dava açabilmek için büromuz ile iletişime geçilebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açması Zorunlu Mudur?

Farklı bir ülkede yaşayan evli çiftler yaşadıkları ülkede boşanabilmektedir. Ancak bu boşanma kararının Türkiye’de de hükmü olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Bu dava açılmadığı sürece yaşanabilecek sorunlar şunlardır:

 • Yeniden evlenememe,
 • Çocuk velayetini paylaşamama,
 • Nafaka talep edememe,
 • Malların paylaşımını yapamama ve varsa ortak mal satışını yapamama.

Bu tarz sıkıntılar ile karşı karşıya kalmamak adına farklı bir ülkede açılmış boşanma davasının sonuçlanmasının ardından Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açılması gereklidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Sonuçlanma Süresi Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için gerekli olan belgeler ile mahkemeye başvurunun yapılmasının ardından taraflara tebligat iletilmesi gerekmektedir. Bu tebligatlar tarafların eline ne kadar geç ulaşırsa davanın sonuçlanması da o kadar uzayacaktır. Bundan dolayı adres bilgilerinin bilinip bilinmemesi davasının süresinin belirlenmesinde de etkili rol oynamaktadır.

Dava sürecinin uzamaması için yapılması gereken şey taraflar adres değişikliği yapmadan tanıma ve tenfiz davasının bir an önce açılmasıdır. Bu davalar içlerinde bazı zorluklar barındırabilmektedir. Evrak işleri ile uğraşmak istemeyen kişiler avukat vekaletinde davalarını açabilmektedir. Arnhem tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet verebilmekte ve büromuz avukatının deneyimiyle yaşanabilecek sorunların da kolay bir şekilde üstesinden gelinmesini sağlayabilmektedir.

Texas  Tanıma ve Tenfiz Davası (Texas  Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Texas  Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda bilgi almak isteyen Türk vatandaşları mutlaka uzaman bir avukatlık bürosuna danışmalıdır. Zaman zaman yurt dışında boşanma geçirmiş kişilerin Türkiye de yapacakları bazı yasal işlemlerde Amerika’daki boşanmalarının henüz Türk makamlarınca tanınmamış olması sebebiyle zorluklar yaşadıklarını ve hatta bazı işlerinin bu sebeple sekteye uğradığını duyabiliyoruz. Bu gibi sorunların yaşanmaması için kişilere Tanıma ve Tenfiz Davası açma hakkı verilmiştir. Bu hak ile devlet Türk vatandaşlarına bazı şartları yerine getirmeleri durumunda yurt dışında veya Amerika’da meydana gelen boşanma kararını tanıyacağını bildirmektedir. Tanıma ve Tenfiz Davası konunun uzamanı avukat tarafından Amerika’da yaşayan kişi adına açılır. Bu süreçte genellikle kişinin Türkiye’de olmasına bile gerek olmayabilir. Avukatın istediği tüm bilgi ve belgeleri ağladıktan sonra avukat sizin adınıza bütün yasal işlemlerin takibini yapacak ve gerekli kararın çıkmasını sağlayacaktır. Aksi halde bu karar çıkmadan örneğin Türkiye’de ev alırken veya bir mülk satarken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Keza Türkiye’de evlenmeye kalkarsanız ise bu karar olmadan evlenmeniz veya bu konuda izin almanız da mümkün olmaz. Kısaca bu karar olmadan bekar birisi gibi hareket edemezsiniz.

Tanıma ve Tenfiz Davası Kimler Açar?

Texas  Tanıma ve Tenfiz Avukatı arayan kişilerin tamamı ya Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan veya orada çifte vatandaşlık statüsünde bulunan kişilerdir. Tabi zaman zaman Amerika’ya geçici olarak gitmiş öğrenciler veya dönemsel çalışan kişiler de şayet orada bulundukları süre zarfında evlenip boşanmışlarsa bu tip davalar ile muhatap olmak durumunda kalabilir. Burada başka eyaletler veya Texas  Tanıma ve Tenfiz Davası açılması açısından Türk makamlarında herhangi bir fark teşkil etmez. Zira Türk makamlarının bu dava sebebiyle talep ettiği belgeler her zaman aynıdır. Burada özellikle kişinin boşandığı mahkemeden alınan boşanma yazısı son derece önem taşır. Türk mahkemeleri bu kararın hem aslını hem de yeminli tercümesini isterler. Tanıma ve tenfiz davalarında Av.Mehmet Ali Helvacı avukatlık ofisi sizin adınıza tüm süreçleri kusursuz olarak takip edecektir.

Vallauris Tanıma ve Tenfiz Davası (Vallauris Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’nın Vallauris şehrinde açmış olduğunuz boşanma davası gibi hukuk davasının kesinleşmesi ülkemiz hukuk sisteminde yeterli olmamaktadır. Burada ya da yabancı ülkelerde açmış olduğunuz hukuk davasının ülkemizde geçerli sayılabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Vallauris tanıma ve tenfiz davası açmak için başka ülkeden almış olduğunuz mahkeme kararının hukuk davasının alanına girmesi ve davanın o ülkede kesinleşmesi ön koşul olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu kapsama giren davalarınızı ülkemizde profesyonel olarak hizmet veren avukatlık bürolarından hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alarak tanıma ve tenfiz edilmesini talep edebilir ve ülkemizde boşanma ve nafaka gibi işlemlerin tanınması ve tatbik edilmesi için davalar açtırabilirsiniz.

Tanıma ve tenfiz davaları birbirine benzemekle birlikte aralarında farklar mevcuttur. Tanıma davası; ister yabancıyla isterse de Türk vatandaşla evli olunsun yurt dışında boşanma işlemi gerçekleşmişse bu durumun ülkemizde geçerli olabilmesi için tanıma davası açılarak boşanma işleminin yerel mahkemelerce onaylanıp kabul edilmesi gerekmektedir. Bu onaylama işlemi aynen olabileceği gibi kısmen onaylama şeklinde de yabancı ülkede alınmış karar hakkında ülkemiz sınırlarında da geçerli hüküm oluşturmaktadır.

Tenfiz davası ise boşanmaya ek yabancı ülke mahkemesi kararının ülkemiz mahkemelerince kabul edilmesidir. Yabancı ülkede boşanmaya ek;

 • Nafaka
 • Velayet
 • Tazminat
 • Mal paylaşımı

Gibi alanlarda da karar verilmiş olabilir. Bu kararın ülkemizde geçerli olup icrasının yapılabilmesi için tenfiz davası açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Tanıma ve tenfiz davası için hak düşürücü bir süre bulunmamakla birlikte davanın eşlerin birbirleriyle irtibat halinde oldukları ve yabancı ülkeden karar aldıktan hemen sonra gerçekleşmesi önem arz eder. Çünkü tebligat yapılmayan davalı eş olması durumunda ülkemizdeki mahkemelerden karar alma süreçleri uzayacaktır. Eğer yabancı ülke kararına güvenerek ülkemizde tanıma ya da tenfiz davası açılmazsa;

 • Yabancı ülkede boşanılsa dahi ülkemizde boşanma işlemi gerçekleşmediğinden eşlerden birinin ölümü halinde diğer eşin mirastan pay alma hakkı saklı kalmakta
 • Yabancı ülkede yaşayan ya da adresi bilinmeyen diğer eşe ulaşılamaması halinde ülkemizde açılacak davanın sonuçlanması ve tebligat işlemleri sekteye uğrayacağından

Vallauris tanıma ve tenfiz davası geciktirilmeden ülkemizde alanında uzman avukatlara vekaletname vererek açtırılmalıdır.

Helvacı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu “Adalet evrenin ruhudur.” anlayışıyla çıktığı hukuk alanındaki hizmetlerine güler yüzlü ve kaliteli bir biçimde devam etmektedir. Uzman avukat kadrosu ve profesyonelleşmiş hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin yanı sıra İstanbul’un boşanma davalarında en bilindik ve başarılı avukatlarından olan Mehmet Ali Helvacı bu kadronun en deneyimli ismidir. Vallauris tanıma ve tenfiz avukatı konusunda ülkemizde açacağınız davada avukat Mehmet Ali Helvacı başta olmak üzere profesyonel avukatlık desteği alarak davaların başarılı sonuçlanmasını sağlayabilir, dava sürecini en iyi şekilde yönetmek için Helvacı Hukuk Bürosu ile resmi web sitesi ve 0216 459 5397 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Saint-Martin Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları bir çeşit onaylatma davalarıdır. Bu davalar genellikle boşanma davalarının Türkiye sınırları içerisinde geçerlilik kazanması amacı ile açılmaktadır. Örneğin Fransa’da ikamet eden bir Türk vatandaşı Saint-Martin tanıma ve tenfiz davası açmadan Türkiye’de aldığı kararı onaylatamaz. Bu nedenle de Fransa’da boşanmış bir insan, Türkiye’ye geldiği zaman hala yasal olarak evli görülür. Bu da kişilerin yeniden evlenmek istemesi halinde sorunlar yaratır. Bununla beraber miras ve velayet konularında da kişiler sıkça sorun yaşar. Bu davaların en çok Almanya ve Fransa gibi Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerden açıldığı bilinmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmadan Önce Bunları Mutlaka Okuyun

Saint-Martin tanıma ve tenfiz davası açmadan önce bazı noktalara dikkat ettiğiniz takdirde istediğiniz sonuçlara daha kısa sürede ulaşmanız mümkün olacaktır. Öncelikle yurtdışında boşandığınıza dair mahkeme kararını gösteren belgenizi yanınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir. Buna ek olarak mahkemeye mutlaka boşanma kararının kesinleştiğine dair yazıyı da sunmanız gerekmektedir. Bu yazının diğer adı kesinleşme şerhidir. Bu yazının olmaması halinde mahkemelerin lehinize karar vermesi mümkün değildir. Bunlara ilaveten çoğu ülkenin talep etmiş olduğu apostile yazısı da bir diğer zorunluluktur. Türk mahkemelerinde yargılama dili Türkçe olarak kabul edildiğinden dolayı, bulunduğunuz ülkeden almış olduğunuz boşanma kararının Türkçe diline çevrilmesi gerekmektedir. Bunun için bir tercümandan faydalanmanız gerekebilir. Bu davayı açmak için iyi bir avukat ile çalıştığınız takdirde davanızın çok daha hızlı ve kolay bir şekilde çözümlendiğini göreceksiniz.

Helvacı Hukuk ile Tanıma ve Tenfiz Davalarınızı Açın!

Saint-Martin tanıma ve tenfiz avukatı arıyorsanız, Helvacı Hukuk Bürosu doğru adres. Siz de Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek Av.Mehmet Ali Helvacı gibi konusunda uzman ve bilgi birikimine sahip avukatlar ile çalışma fırsatını yakalamış olursunuz. Bu sayede de davalarınız diğer avukatlarla çalışmanıza göre çok daha hızlı bir şekilde çözümlenerek sonuca ulaşmış olur. Siz de hızlı çözüme ulaşan davalar için Helvacı Hukuk bürosunu tercih edin ve kısa zamanda davalarınızı sonuçlandırmanın keyfini yaşayın!

Saint-Denis Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Denis Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Saint-Denis Tanıma ve Tenfiz Davası özellikle Fransa ve başka benzer yurt dışı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının zaman zaman ihtiyaç duyduğu ve aradığı bir konu. Tanıma ve Tenfiz davası yurt dışında evlenmiş ve daha sonra oradaki makamlarca boşanmış Türk vatandaşlarının söz konusu medeni durum değişikliklerini bir nevi Türk makamlarına bildirmesi veya kanıtlaması olarak tanımlanabilir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken konularda birisi kişilerin normalde yurt dışında yaşarken veya çalışırken aslında böyle bir davaya veya böyle bir davadan alınacak karara gereksiniz duymaması. Ancak halen Türk vatandaşlığı devam eden kişilerin muhtemelen Türkiye ile halen bazı bağları olduğu için veya zaman zaman Türkiye’ye gelip bazı resmi işlemler yapmak durumunda oldukları için bu tip bir davanın açılmasına gerek olabiliyor. Bu dava mutlaka iyi ve deneyimli bir avukat aracılığı ile açılmalı aksi halde sonuç olarak dava yine sonuçlanacak da olsa beklenen dava sonucu çok gecikebilir ve bu süreçte kişi Türkiye’de yapacağı bazı resmi işlemleri yapamayabilir. Bu sebeple Saint-Denis Tanıma ve Tenfiz Davası açmadan önce mutlaka iyi ve uzaman bir avukatlık ofisi ile irtibat kurulup bilgi alınması son derece önemlidir.

Saint-Denis Tanıma ve Tenfiz Davası Açarken Nelere Dikkat Etmeli?

Saint-Denis Tanıma ve Tenfiz Avukatı mutlaka dava öncesi size hem dava süreci ve detayları hakkında bilgi verecek hem de sizden topladığı bilgiler ışığında dava sürecinde sizin özelinizde ne gibi belgeler ve resmi evraklar istenebileceğini listeleyecektir. Böylece dava henüz başlamadan davaya hazır olmuş ve mahkemece istenecek tüm belgeleri önceden hazırlamış olacaksınız. Bu süreçte özellikle yurt dışında boşanma kararını veren mahkemeden alınacak boşanma yazısı veya mahkeme kararının ası ve tercümesi mutlaka istenecek özellikle varsa çocukların mevcut durumu ve boşanma ile alakalı özel durumları mutlaka yine mahkemeden istenecektir. Açacağınız Tanıma ve Tenfiz Davası ile ilgili olarak Av. Mehmet Ali Helvacı ve avukatlık ofisinden her zaman destek alabilir ve daha süreçlerinizi avukatınız ile birlikte kolayca yürütebilirsiniz.

Saint- Denis tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi ve dava sonucunun Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Fransa’daki davanın sonuçlanması gerekmektedir. İlgili davanın öncelikle bitmesi ve Fransa mahkemesi tarafından bir karara bağlanması zorunludur. Karara bağlanan dava için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilerin bir hukuk ofisi ile anlaşarak profesyonel tanıma ve tenfiz avukatı ile çalışması gerekmektedir. Fransa Saint-Denis tanıma ve tenfiz davası için öncelik olarak davaların bitmesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından istenmektedir.

Fransa Saint – Denis Tanıma ve Tenfiz Davası

Fransa’nın deniz aşırı şehirlerinden biri olan Saint – Denis, Reunion’da yer almaktadır. Bir ada olan Reunion’da bulunan Saint – Denis adanın başkenti olarak kabul edilmektedir. Hem idari hem de ekonomik anlamda başkentliği üstlenen Saint – Denis oldukça küçük bir şehirdir. Türkiye ile Saint – Denis arasında direkt uçuş bulunmamakta olup aktarmalı uçuşlar ile gidilebilmektedir. Ancak Roland Garros Uluslararası Havalimanı Saint – Denis’de hizmet vermektedir. Fransa’da Saint – Denis’de birçok Türk vatandaşı yaşamaktadır ve Saint – Denis’in kendi mahkemeleri bulunmaktadır. Saint – Denis tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen Türk vatandaşlarının bilmesi gereken birtakım bilgiler bulunmaktadır. Öncelikle ilgili davanın sonuçlanması ve bir hukuk davası olması gerekmektedir. Taraflardan en az birinin Türk vatandaşı olması da istenen şartlar arasındadır.

Fransa Saint – Denis Tanıma ve Tenfiz Avukatı Türkiye

Fransa’da gerçekleşen bir davanın Türkiye’de de tanınması isteniyor ise tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için Türkiye’de çalışmakta olan tanıma ve tenfiz avukatları ile çalışılmalıdır. Bu anlamda Saint – Denis tanıma ve tenfiz avukatı arayan Türk vatandaşlarına Avukat Mehmet Ali Helvacı’nın hukuk ofisi tavsiye edilmektedir. Mehmet Ali Helvacı’nın hukuk ofisinde çalışmakta olan uzman tanıma ve tenfiz avukatları ile tanıma ve tenfiz davası başarı ile sonuçlanacaktır. Saint – Denis’de yaşayan Türk vatandaşları Helvacı Hukuk Ofisi ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilmektedir.

Saintes Tanıma ve Tenfiz Davası (Saintes Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Ülkemizde Fransız yargı makamlarından almış olduğunuz kesinleşmiş yargı kararlarının tanıma ve tenfiz edilmesini Helvacı Hukuk Bürosu tarafından alacağınız danışma ve avukatlık hizmetleriyle takip edebilirsiniz. Saintes tanıma ve tenfiz davası süreçleri dava açan kişinin takip etmesi ve usulüne uygun dosya sunması bakımından oldukça güçtür. Bu sebeple bu davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması ve usul hatalarının yapılmaması için alanında uzmanlaşmış aile hukukunu iyi bilen avukatlar tarafından takibini zorunlu kılmaktadır.

Tanıma davası ve tenfiz davası benzer konularla ilgili olması bakımından birbiriyle karıştırılmaktadır. Tanıma davasında yabancı ülkede verilmiş bir mahkeme hükmünün Türk hukuk sisteminde de geçerli kabul edilmesi ya da kısmen hükmün onaylanması anlamına gelmekte iken tenfiz davası; başka ülkede verilmiş bir kararın icra etkisinin Türk yargı makamlarınca tamamen ya da kısmen kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Ülkemizde Açabilmek İçin Hangi Ön Koşullar Gerekir?

Saintes tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için Fransa’da yapılan yargılamanın bazı ön koşullarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde ülkemizde tanıma ve tenfiz davası bu şartlar gerçekleşmediği için açılamamaktadır. Bu ön koşullar şunlardır:

 • Verilen kararın mahkemeler nezdinde alınmış olması gerekir. İdari kararlar, belediye kararları gibi konular tenfiz ve tanıma davasının alanına girmez.
 • Kesinleşmiş davalara karşı tanıma ve tenfiz davası açılabileceğinden yabancı ülkede kararın kesinleştiğinden emin olunmalıdır.
 • Tanıma ve tenfiz davasının konusu boşanma gibi hukuk davaları ile ilgilidir. Ceza davalarında herhangi bir tanıma ve tenfiz davası açılamaz.

Ülkemizde Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Zorunlu Mudur?

Fransa’dan ve diğer tüm yabancı ülkelerden alınan kararların tanıma ve tenfiz davası açılmadan ülkemizde de geçerli sayılması için 2017 yılında KHK çıkarılmıştır. Kanun kapsamında yabancı ülkelerde boşanan ya da hukuki işlem tahsis eden kimseler konsolosluğa başvuru yaptıklarında bu boşanma işlemi geçerli sayılması öngörülüyordu. Fakat aradan geçen zaman zarfında bu kanunun uygulanması yönünde yönetmelikler çıkarılmadığı için konsolosluğa başvuru yapan kimseler mahkeme kararının ülkemizde de geçerli olması açısından olumlu cevap alamamakta ve tanıma ve tenfiz davası açmak zorunda kalmaktadır.

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı sizlerde böyle bir durumla karşı karşıyaysanız Helvacı Hukuk Bürosu uzman avukat kadrosundan ve bu kadronun en bilinen ismi Mehmet Ali Helvacı’dan bu konuda danışmanlık ya da avukat olarak temsil edilmeyi talep edebilirsiniz. Mehmet Ali Helvacı İstanbul’un en bilindik boşanma avukatlarından biri olmakla birlikte Saintes tanıma ve tenfiz avukatı olarak da başarılı sonuçları ile tanınmaktadır. Yalnızca sonuçlara odaklanmayıp iyi bir dava süreci geçirmek için güler yüzlü hizmeti ile Helvacı Hukuk Bürosu kadrosundan gerek web sayfamız gerekse 0216 459 53 97 numaralı iletişim hattımızdan bilgi alabilirsiniz.

Saint-Étienne Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Étienne Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bağımsız bir ülkenin egemenlik ilkesinden dolayı hukuk sistemine karışılamamaktadır. Bundan dolayı da farklı bir ülke alınan mahkeme kararının da o ülkede bir yaptırımı olamamaktadır. Fakat özellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için yabancı bir ülke kararın Türkiye’de de geçerli olması büyük önem taşımaktadır. Bu konu hakkında düzenlemeler yapılmadan önce örneğin Fransa’da görülen ve sonuçlanan bir davanın aynısını Türkiye’de de açmak gerekmekteydi. Fakat Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeler ile günümüzde artık Saint-Étienne tanıma ve tenfiz davası açılması yeterli olmaktadır.

Dava açılabilmesi için gerekli belgelerin eksiksizce toplanması gerekmektedir. Davanın sorunsuz bir şekilde açılabilmesi ve sürdürülebilmesi için Saint-Étienne tanıma ve tenfiz avukatı varlığı önemlidir. Bu tür davaları için de büromuzun tecrübeli avukatlarından destek alınabilmektedir.

Neden Boşanmanın Türkiye’de Tanıma ve Tenfizi Yapılmalıdır?

Tanıma ve tenfiz davalarının en çok açılma nedenlerinden bir tanesi boşanma durumlarıdır. Yabancı bir ülkede boşanan Türk vatandaşları Türkiye’de de boşanmış sayılmayacaklardır. Çift Türkiye’de hala evli sayılacağı için de bazı sorunlar yaşayacaktır. Bu problemlerin en büyüğü olarak da çocuğun velayeti gösterilebilmektedir. Kişiler Türk hukuku karşısında boşanmış olmayacakları için çocukların velayetine dair de karar alınamayacaktır.

Yaşanabilecek bir başka sıkıntı ise Türkiye’de bulunana malların paylaşımıdır. Çocuk velayetinde olduğu gibi kişiler evli sayılacakları için mal paylaşımları da yapılamayacaktır. Ayrıca eşler nafaka da talep edemeyeceklerdir. Bütün bu nedenlerden dolayı yurtdışında boşanmış kişilerin Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir.

Boşanma tanıma ve tenfizi daha karmaşık bir sürece sahip olabilmektedir. Örneğin karşı tarafın adresi bilinmediği durumlar davayı çok büyük zora sokmaktadır. Bu gibi durumlarda yurtdışı ile bağlantıları olan ve o ülkeler ile çalışan bir avukata vekalet verilmesi çok önemlidir. Bu konuda da büromuzdaki deneyimli avukatları, kişilerin yaşadıkları sıkıntıları giderebilmek adına hizmet vermektedir. Bunlardan dolayı Saint-Étienne tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek kendisine vekaleti verebilmektedir.

Saint-Herblain Tanıma ve Tenfiz Davası

Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evlilik bağını yurtdışındaki bir mahkemede sonlandırırsa bu mahkemenin kararı sadece bulunduğu ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları yabancı ülke mahkemelerinden alınmış hükümlerin Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak amacıyla açılan davalara denmektedir. Bu boşanmanın Türkiye’de nüfus müdürlüğüne bildirilmesi için öncelikle tanıma davası açmak gerekmektedir. Boşanma davasında ayrıca nafaka, velayet gibi konularda bulunuyorsa bunlar tanıma davasıyla icra ettirilememektedir. Bu hükümlerin icrası için tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Süreci

Fransa’nın Loire-Atlantique şehrinde bulunan Saint-Herblain Tanıma ve Tenfiz Davası için, Fransa mahkemelerinin verdikleri hükmün tanınması ve tenfizi için görevli asliye mahkemelerine dava açılmalıdır. Boşanma davalarında davalının ikamet ettiği yer veya sakini olduğu yerdeki aile mahkemesine başvurmak gerekir. Ancak davalı yurtdışında yaşıyor ve Türkiye’de bir yerleşim yeri yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerine dilekçeyle başvurması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında aile mahkemeleri görevli olup dava süresi şu durumlara göre değişebilmektedir;

 • Bu davalar adli tatil dönemlerinde bile görülebilir. Mahkemelerin yoğunluklarına göre duruşma tarihleri aralığı değişebilir.
 • Taraflardan birinin yurtdışında olması halinde yapılacak tebligat süreleri uzatmaktadır.
 • Bu durumlara göre davaların süreleri değişken olmakla beraber ortalama 2-6 ay civarı sürmektedir.

Mahkeme sürecini mahkemeye gitmeden atlatmak ve mahkeme süresini kısaltmanın yolu ise alanında uzman avukatlarla çalışmaktır. Bunun için özellikle Saint-Herblain Tanıma ve Tenfiz Avukatı tutmak hem Avrupa’da kolaylıkla ulaşılabilecek bir avukat hem de alanında uzman, güvenilir, tecrübeli bir avukata sahip olmanın avantajları olacaktır. Saint-Herblain Tanıma ve Tenfiz Davası açmak, takip etmek ve olumlu neticeler alabilmek için hizmet veren avukat Mehmet Ali HELVACI tecrübesi ve başarılarıyla bu alanda öne çıkmaktadır.

Saint-Louis Tanıma ve Tenfiz Davası

Evliliklerini Türkiye’de gerçekleştirmiş veya yurtdışında evlenip konsolosluklar vasıtasıyla evliliklerini Türkiye’ye bildirmiş vatandaşlar, yabancı ülkede boşandıklarında bu boşanma Türkiye’de geçerli olmamaktadır. Her mahkemenin kararı kendi ülkesinde geçerlidir. Bu yüzden yabancı mahkemelerin verdikleri kararı Türkiye’de geçerli kılmak için açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denmektedir.

Fransa’nın denizaşırı illerinden biri olan Réunion’un, yüz ölçümü bakımından beşinci büyük yerleşim birimi olan Saint-Louis Tanıma ve Tenfiz Davası açmak, tüm özel hukuk davaları için geçerli olan tanıma ve tenfiz davaları, sadece davaya taraf kişiler tarafından değil, hukuki yararı olan herkes tarafından açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma davası; yurtdışı mahkemelerinde verilmiş bir hükmün yerel mahkemeler tarafından kabul edilmesidir. Tanıma davasında, davaya konu kesinleşmiş yabancı mahkeme ilamı usulen Türk yasalarına ve kamu düzenine uygunluğu denetlenir. İlamın esasına ilişkin bir yargılama yapılmaz. Mahkeme, kararı kısmen veya tamamen tanıyabilir. Tanıma davası bir hukuki durum bildirimidir. Devleti harekete geçirmesi gereken bir karar değildir. Tenfiz davası ise, yabancı ülke mahkemelerinde verilen, icrası gereken bir hükmün Türkiye’de uygulanması için talep edilmesidir. Tenfiz davasında, hüküm sonucu nafaka, velayet, mal paylaşımı, veraset, tazminat vs. gibi icra gerektirecek bir durumun Türkiye’de uygulanması için talep vardır. Yabancı mahkeme ilamının kanunlar ihtilafı kurallarına uygunluğu ve kamu düzenine aykırılık oluşturup oluşturmadığı incelenir. Tenfiz kabul edilirse yabancı mahkemenin ilamının hukuki sonuçları Türkiye’ye yayılmış olur.

Saint-Louis Tanıma ve Tenfiz Davası için burada yaşayan Türk vatandaşlarının Saint-Louis Tanıma ve Tenfiz Avukatı tutmaları oldukça önemlidir. Tercih edilecek avukatın tecrübeli, güvenilir ve alanında uzman olması gerekir. Tanıma ve tenfiz davaları için Avukat Mehmet Ali HELVACI Avrupada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Saint Martin d’Heres Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint Martin d’Heres Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Saint Martin d’Heres tanıma ve tenfiz avukatı ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına profesyonel olarak destek vermekteyiz. Tanıma ve tenfiz davası genellikle tek celsede sonuçlandırılmakta olup dava kapatılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının gereklilikleri ve başvuru için gereken evrakları bulunmaktadır. Bu gereklilikler yerine getiriliyor ise ve tam evrak ile başvuru yapılıyor ise dava tek celsede sonuçlanmaktadır. Dava için vekalet verildiği noktada avukat tarafından hem tüm işlemler halledilmekte olup hem de Saint Martin d’Heres Fransa’dan Türkiye’ye dönülmesine gerek kalmamaktadır. Bu sebep ile vekaletin avukata verilmesi maddi olarak da daha rahat bir imkan tanımaktadır.

Saint Martin d’Heres Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Saint Martin d’Heres tanıma ve tenfiz davası açılması için gereken şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Diğer şart ise Fransız mahkemelerinin bu dava ile ilgili tüm süreci bitirmiş ve kararını vermiş olmalarıdır. Devam eden, sonuca bağlanmayan ve karar onayı çıkmayan davalar için tanıma ve tenfiz davası başlatılamamaktadır. Tanıma ve tenfiz davasının başlatılabilmesi için öncelikle istenen bu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yerine getirilen bu davaların ardından ise tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Saint Martin d’Heres Fransa’da yer alan bir bölgedir ve bu bölgede Türk vatandaşları da yaşamaktadır. Birçok nedenden dolayı Fransa’ya yerleşen Türk vatandaşları Fransa’da boşandıkları takdirde bunu Türkiye Cumhuriyetine tanıtmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye’de hala evli olarak görünecekler ve yeni bir evlilik yapmalarına izin verilmeyecektir.

Saint Martin d’Heres Tanıma ve Tenfiz Davası Süresi

Saint Martin d’Heres tanıma ve tenfiz davasının süresi tek celse sürmekte olup Avukat Mehmet Ali Helvacı ve avukat ekibi ile birlikte tanıma ve tenfiz davasının kısa süre içinde sonuçlanması sağlanmaktadır. Saint Martin d’Heres tanıma ve tenfiz davası tek celsede sonuçlanmaktadır ve Avukat Mehmet Ali Helvacı ile bu konuda iletişime geçerek daha detaylı bilgi alınabilmektedir. Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile randevu alınabilir.

Saint-Maur-des-Fossés Tanıma ve Tenfiz Davası; yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların geçerli olması ve hukuksal açıdan statü kazanmaları için açılması gereken davalar, tanıma ve tenfiz davaları olarak bilinmektedir. Çoğunlukla yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştığı sorunların başında gelen yabancı mahkeme kararlarının geçerli olmama durumu; gerekli işlemlerin yapılmaması sonucunda kişileri oldukça zor bir duruma düşürebilmektedir. Velayet ve nafaka gibi durumlar bu problemlerin başında gelmektedir. Bundan dolayı yabancı mahkemelere boşanma talebi ile başvuran kişiler, dava kararları kesinleştikten sonra mutlaka tanıma ve tenfiz davaları için başvurmak zorundadırlar.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Süresi

Tanıma ve tenfiz davalarını açmak için belirli bir süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak kişilerin yaşayabileceği muhtemel zorlukları düşünerek tanıma ve tenfiz davalarını bir an önce açmaları önerilir. Gereken yasal hakların geçerliliği alınmadığı sürece kişiler mevcut haklarını kullanamazlar bu haklara velayet ve nafaka gibi haklar da dahildir. Aynı zamanda boşanma davalarının kararlarının verilen hükümlerinin Türkiye’de geçersiz olması durumu, kişilerin hala evli gözükmesine ve yeniden evlenememelerine sebep olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılırken Kişiden İstenen Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları açılırken kişilerden talep edilen belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanarak gerekli yerlere gönderilmesi gerekir. Bu süreç içerisinde kişilere tavsiye edilen şey dava sürecini bir avukatla beraber geçirmektedir. Bu durumun en önemli sebebi ise yanlış beyandan kaynaklı olarak oluşabilecek yanlış usul davalarının açılmasıdır. Yanlış usulde açılan davalar uzun yıllar sürebilir ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Tanıma ve tenfiz davaları için kişilerden istenen belgeler ise;

 • Konsolosluk tarafından verilecek olan apostile (onay belgesi),
 • Yabancı mahkemelerin kararlarının kesinleştiğine dair yazı,
 • Yabancı mahkeme kararları,
 • Mahkeme kararlarının tercümesi

Gibi belgelerin bir an önce hazırlanıp gerekli makamlara teslim edilmesi ve dava sürecinin bir an önce başlatılması gerekir. Dava sürecini yetkin bir kişiyle geçirmek ise kişilerin bu süreçte yıpranmalarına engel olabilecek olan en önemli durumdur. Saint-Maur-des-Fossés Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında bilgi edinmek isteyen müvekkillerimiz Saint-Maur-des-Fossés Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilirler.

Saint-Medard-en-Jalles Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Medard-en-Jalles Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’nın Saint-Medard-en-Jalles şehrinde ikamet edip burada hukuk davası açarak boşanma davasını sonuçlandıran Türk vatandaşlarının almış oldukları mahkeme kararının ülkemizde geçerli olması için Türkiye’de bu davanın tanınması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. Hukuk bilgisi ve dava usulleriyle ilgili yeterli bilgi sahibi olmayan ve Türkiye’de ikamet etmeyen kimseler Fransa’dan vekaletname verdikleri aile hukuku alanında uzman boşanma avukatlarından alacakları hukuki yardım ve avukatlık hizmetiyle ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açabilmektedirler.

Tanıma davası ve tenfiz davası birbirine benzemekle birlikte farklı yönleri bulunan hukuk davası çeşitlerindendir. Saint-Medard-en-Jalles tanıma ve tenfiz davası açılarak ülkemizde kabul görmesi için tanıma davası ve tenfiz davasından gerekli görülenlerin açılması gerekmektedir. Tanıma davası; Fransa’da Saint-Medard-en-Jalles şehrinde açılmış davanın ülkemiz yerel mahkemelerince de aynen ya da kısmen kabul edilmesidir. Örneğin bu şehirde açılmış boşanma davasının ülkemiz idari ve adli işlemlerinde kabul görmesi için tanıma davası ile yerel mahkemede bu boşanmanın kabulü gerekmektedir.

Tenfiz davası ise tanıma davasından farklı olarak icrai yaptırım gerektiren işlemlerle ilgilidir. Örneğin Fransa’daki boşanmaya karar veren mahkeme boşadığı eşe nafaka ile bakım yükümlülüğü hükmü vermiş olsun. Bu hüküm tenfiz davası açılmadıkça ülkemizde geçerli olmamaktadır. Tenfiz davası açılarak bu nafakanın ülkemiz sınırları içerisinde de geçerli olması ve devlet eliyle yaptırıma dayalı icra davranışları tenfiz davasının konusunu oluşturmaktadır.

 Tanıma ve Tenfiz Davası Açarken Diğer Eşin Adresinin Bilinmesi Gerekir Mi?

Saint-Medard-en-Jalles tanıma ve tenfiz davası açılırken dava edilen kimsenin adresinin bilinmesine gerek olmamakla birlikte davanın sonuçlanması için mahkeme açıldığının ve mahkeme tarihinin davalı olan eşe bildirilmesi zorunludur. Diğer eşin adresinin bilinmemesi dava sürecini uzatmakta ve karar alınmasını olumsuz hale getirmektedir. Fakat eşlerin anlaşması ve boşanmak istenen eşinde Türkiye’den başka bir avukata vekalet vermesi sonucunda avukata yapılacak tebligat davanın derhal sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır. Fransa’da ikamet eden eşin adresi bilinmiyorsa konsolosluk ya da elçiliklerden bilgi belge talep edilebilir.

Helvacı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak bizler birçok konuda olduğu gibi Saint-Medard-en-Jalles tanıma ve tenfiz avukatı ve danışmalık hizmetleriyle sizlere hizmet vermekteyiz. Profesyonel ve uzman avukat kadromuzun yanı sıra İstanbul’un boşanma davaları konusunda bilindik isimlerinden olan 20 yıllık hukuk birikimiyle adından fazlaca söz ettiren Mehmet Ali Helvacı, dava sürecinizde ve tanıma ve tenfiz davanızın hızlı ve istediğiniz şekilde sonuçlanmasında sizlere güler yüzlü ve kaliteli hukuk hizmeti sunmaktadır. Sizlerde eğer Saint-Medard-en-Jalles şehrinde tanıma ve tenfiz avukatı arıyorsanız Mehmet Ali Helvacı başta olmak üzere Helvacı Hukuk Bürosu ekibini tercih edebilir ister web sitemizden isterseniz 0216 459 53 97 numaralı iletişim hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saint – Paul Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-Paul Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz davaları bir ülkede yaşanan davaların ve sonuçlarının diğer ülkelerde de geçerli olması için açılan davalara verilen genel bir isimdir. Davanın gerçekleştiği ülkeden ayrılan ya da o ülkede yaşamayan kişilerce açılan davalar kendi ülkeleri ve başka ülkelerde de geçerli olması için yapılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları başka bir ülkede görülen davanın diğer ülkelerce tanınması için açılan bir dava türüdür. Tanıma ve tenfiz yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre Türkiye’nin bir kararı tanıması için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Şartları yerine getiren davalar için Türkiye’de ve diğer ülkelerde tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Fransa Tanıma ve Tenfiz Davası

Fransa’da tanıma ve tenfiz davaları ile ilgilenen birçok Türk avukatlar ve hukuk büroları bulunmaktadır. Bu hukuk büroları arasında Av. Mehmet Ali Helvacı’nın hukuk bürosu sıklıkla tercih edilmektedir. Fransa’da yaşayan Türk vatandaşları için geçerli olan tanıma ve tenfiz davaları ile yakından ilgilenen hukuk bürosu başarılı işlere imza atmaktadır. Saint – Paul tanıma ve tenfiz avukatı arayan kişiler Helvacı Hukuk Ofisi ile iletişime geçerek davalarını üstlenmeleri istenebilmektedir.

Saint – Paul Tanıma ve Tenfiz

Saint-Paul tanıma ve tenfiz davası Fransa’da gerçekleştirilmekte olup burada yaşayan Türk vatandaşlarına destek olan birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu hukuk ofislerinden biri olan Helvacı Fransa’daki Türk vatandaşlarına bu konuda yardımcı olmaktadır. Fransa’da açılan bir davanın sonucu Türkiye’de geçerli olmamaktadır. Bu sebep ile aynı davanın Türk mahkemelerince tanınması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davası için gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde Türk mahkemeleri tarafından ilgili davanın sonucu kabul edilmektedir. Özellikle boşanma davaları için geçerli olan bu tanıma ve tenfiz davalarının her iki ülke için de tanınması gereklidir. Saint – Paul tanıma ve tenfiz davası için Av. Mehmet Ali Helvacı’nın hukuk ofisi tarafından profesyonel hizmet verilmektedir. Fransa’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan uzman avukatlar aracılığı ile tanıma ve tenfiz davası Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile yönetilmektedir.

Salon-de-Provence Tanıma ve Tenfiz Davası (Salon-de-Provence Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Tanıma ve tenfiz davası; Türk vatandaşlarının Fransa’da açtığı davaların Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından da tanınması için açılan bir dava türüdür.  Salon-de-Provence, Fransa’nın bölgeleri arasında yer almakta olup önemli bir yerleşim alanıdır. Fransa’nın güneyinde yer alan Salon-de-Provence tarihi ve doğal güzellikleri sebebi ile çok yerli ve yabancı turistlerden büyük bir ilgi görmektedir. Fransa’ya gitmek için Schengen vizesi ya da Fransa vizesine türüne uygun bir biçimde başvurulması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları birçok ülke için geçerli olan bir dava türüdür. Bu dava türünde tanıma ve tenfiz avukatları çalışmaktadır. Salon-de-Provence tanıma ve tenfiz davası açtırmak isteyen Fransa’daki Türk vatandaşları hukuk ofisimiz ile iletişime geçebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davası temelde tanıma ve tenfiz olarak iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Tanıma ve tenfiz davaları bir ülkedeki mahkeme kararının başka bir ülkede de tanınarak geçerli olmasını sağlamaktadır. Boşanma davaları için geçerli olan tanıma ve tenfiz davası için profesyonel ve alanında uzman avukatlar ile çalışılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının başlatılabilmesi için öncelikle bir başvuru dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin hazırlanması ve uzman bir avukat tarafından kontrol edilmesi ya da uzman bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir. Salon-de-Provence tanıma ve tenfiz avukatlığı yapan kişiler tarafından dava başvuru dilekçesi profesyonel bir şekilde hazırlanmaktadır. Tanıma ve tenfiz davası için avukata vekalet verilir ise davacının Türkiye Cumhuriyeti’ne dönmesine gerek kalmadan dava avukatlar aracılığı ile Türkiye’den yürütülebilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için öncelikli olarak profesyonel bir hukuk ofisi ile anlaşılması gerekmektedir. Bu noktada Helvacı Hukuk Ofisi olarak müşterilerimize deneyimlerimizden yola çıkaran en kaliteli hizmeti vermekteyiz. Salon-de-Provence tanıma ve tenfiz davası için Avukat Mehmet Ali Helvacı ile anlaşıldıktan sonra vekalet verilmesi gerekmektedir. Fransa’daki davanın sonuçlarına yönelik belgelerin de avukata teslim edilmesi gerekmekte olup akabinde dava işlemleri başlatılabilmektedir.

Sannois Tanıma ve Tenfiz Davası (Sannois Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Fransa’nın Sannois şehrinde ikamet ediyorsanız ve bu şehirden almış olduğunuz mahkeme kararıyla boşanmışsanız ya da isminizi mahkeme kararıyla değiştirme yoluna gitmişseniz bu kararın ülkemizde de tanınması ve uygulanması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Fakat usul işlemlerinin mahkeme takibini zorlaştırması ve Fransa’da ikamet ediyor olmak dava sürecinin takibini ve istenilen sonucun alınmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple aile hukuku ve boşanma konusunda bilindik uzman avukatlık bürolarıyla çalışmak oldukça önem arz etmektedir.

Ülkemizde Sannois tanıma ve tenfiz davası açarak kesinleşmiş boşanma kararınızın ülkemiz sınırları içinde de geçerli kılınmasını yerel mahkemeye tanıma ve tenfiz davası açarak isteyebilirsiniz. Tanıma ve tenfiz davaları çoğu zaman aynı anda kullanılmakla birlikte aralarında bariz farklar bulunmaktadır. Bazı durumlarda tanıma davası açmak yeterli olabilirken bazı durumlarda ise tanıma ve tenfiz davasının birlikte açılması gerekir.

Tanıma davası; Fransız mahkemesinde almış olduğunuz kararın aynen ya da kısmen tespit edilip geçerli kılınmasına yönelik Türkiye yerel mahkemelerine açılacak hukuk davasının kapsamına girmektedir. Ülkemizde bu davayı açmak için kesinleşmiş karar aldırmak zorunludur. Genellikle boşanma ve isim değişikliği gibi mahkeme kararlarının ülkemiz nüfus ve idari işlerinde kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Tenfiz davası daha çok devletin yaptırım gücünü harekete geçirecek ve devlet eliyle icra davranışında bulunulması gereken durumları kapsamaktadır. Örneğin boşanma davasında boşanmaya ek mal paylaşımı, nafaka gibi yükümlülükler karşı tarafa yüklenmiş olabilir. Bu kararın ülkemiz yerel mahkemesine başvuru yapılarak geçerli kılınması ve nafaka gibi sorumlulukların karşı tarafça icra edilmesi istendiğinden tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Sannois tanıma ve tenfiz davası ülkemizde açılarak tanınma ve tenfizi isteniyorsa bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi boşanma davası açılan karşı tarafın adresine ya da varsa vekiline yapılacak tebligattır. Karşı tarafın vekalet verdiği avukata yapılacak tebligat neticesinde yargılama ilk celse de bile sonuçlandırılabilmektedir. Fakat boşanılmak istenilen eş Türkiye’de ikamet etmiyorsa ve Fransa’daki adresi de bilinmiyorsa bu eşe yapılmayan tebligat davayı uzatacak ve karar alınmasını engelleyecektir. Böyle durumlarda avukatlık bürolarından danışmanlık hizmeti ve vekillik talep etmekte Sannois tanıma ve tenfiz avukatı tutmakta yarar vardır.

Ülkemizin önde gelen hukuk bürolarından olan Helvacı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu aile hukuku alanında uzman kadrosuyla Fransa ve Sannois şehrinden aradığınız hukuk hizmetini sizlere ulaştırmaktadır. İstanbul’un boşanma konularında en deneyimli avukatlarından olan Mehmet Ali Helvacı güler yüzlü hizmeti ve hukuk bilgisiyle yalnız davacının sonucunu değil dava sürecini de en iyi şekilde atlatmanıza ve istediğiniz sonucu elde etmenize katkı sağlamaktadır.

Sartrouville Tanıma ve Tenfiz Davası Sartrouville Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Sartrouville Tanıma ve Tenfiz Davası; yurt dışı boşanma davalarının ülkemizde maalesef herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Daha önceden yapılan boşanma davalarında kararların Türkiye’de geçerli olması için kişilerin sadece konsolosluklara başvurmaları yeterken, değişen uygulamalar ile birlikte boşanan kişilerin kararların geçerliliğini sağlaması için tanıma ve tenfiz davaları açmaları şart hale getirilmiştir. Bu durumun en önemli sebebi ise yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların, Türk kamu düzenine bazı durumlarda aykırı olmasıdır. Bu yüzden Türk yerel mahkemeleri, yabancı mahkemeler tarafından verilen tüm kararları onaylamak yerine inceleme ve kontrol etme yoluna gitmektedirler. Yurt dışında yaşayan pek çok vatandaş hala eski yönetmeliğin gelmesini beklese de bu durum uzun bir süre daha devam edeceğinden, tanıma ve tenfiz davalarını ilk fırsatta açmak oldukça önemlidir. Bunun nedeni ise; kişiler mevcut haklarına tanıma ve tenfiz davalarının onayı ile kavuşabilirler, onun öncesinde kişilerin hakları geçerli değildir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir ve Tanıma ve Tenfiz Davaları Açılırken Gereken Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davaları genel olarak Türk yerel mahkemelerinin yabancı mahkeme kararlarını incelemeleri ve kararların Türk kamu sistemine uygunluğunu kontrol etmeleri için açılması gereken dava türleridir. Tanıma ve tenfiz davaları açılmadan yabancı mahkeme kararlarının geçerliliği olamaz.  Kişlerin bu süreçte en fazla yanlış olarak yönlendirildikleri durum ise bu davaların yeni bir boşanma davası olduğudur. Bu durum tamamen asılsızdır. Tanma ve tenfiz davaları bir nevi onay davalarıdır ve genellikle tek celsede halledilebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları açabilmek için kişilerin Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur ve bir avukat vekaleti ile de kolayca halledilebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları için gereken belgeler ise şunlardır;

 • Boşanma kararının tercüme edilmiş hali,
 • Konsolosluktan alınması gereken apostile,
 • Yurt dışında boşanıldığına dair mahkeme kararı,
 • Boşanma davasının kesinleşmiş olduğuna dair yazı

Verilen bu belgeler tam olarak hazırlanmalı ve mahkemelere eksiksiz bir şekilde başvuru yapılmalıdır. Sartrouville Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen müvekkillerimizin Sartrouville Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir.

Savigny-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Davası (Savigny-sur-Orge Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Savigny-sur-Orge Fransa’nın sınırları içinde bulunan bir yerleşim yeri olup birçok turiste hizmet etmektedir. Aynı zamanda Fransa’nın Savigny-sur-Orge bölgesinde çok sayıda Türk vatandaşı da yaşamaktadır. Gerek iş gerek eğitim gerek ise de evlilik sebebi ile Fransa’ya yerleşilmektedir. Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik tanıma ve tenfiz davalarının açılabilmesi için gerekli şartların ve belgelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler ile Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan Savigny-sur-Orge tanıma ve tenfiz davası avukatları tarafından dava açılacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Gerekli Evraklar

Tanıma ve tenfiz davası için birkaç adet gerekli evrak bulunmaktadır. Bu evraklar aracılığı ile dava süreci başlatılmakta ve karara bağlanmaktadır. Tanıma ve tenfiz davası için gerekli evraklar şu şekildedir;

 • Davacının kimlik fotokopisi ya da pasaport fotokopisi
 • Davacının avukatına vereceği noter ya da konsolosluk onayı bulunan vekaletname
 • Fransız mahkemelerince ilgili dava için verilen kararın orijinal belgeleri
 • Fransız mahkemeleri tarafından davanın sonucuna dair verilen karar belgelerinin Türkçeye çevrilmiş halleri
 • Türkçeye çevrilen metinlerin noter ya da konsolosluk onayının olması ve yeminli bir tercüman tarafından çevirinin yapılması
 • Apostil ve şerhler gerekmektedir.

Savigny-sur-Orge anıma ve tenfiz davasının başlatılabilmesi için bir adet başvuru dilekçesi ile başvurunun yapılması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için ise bazı şartlar istenmiştir. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde tanıma ve tenfiz davası Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine yönelik açılabilmektedir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde tanıma ve tenfiz davası Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre başlatılamamaktadır.

 • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması istenmektedir.
 • Fransız mahkemeleri tarafından görülen boşanma davasının sonuçlanması, karar bağlanması, karar belgelerinin çıkmış olması ve davanın bitirilmesi gerekmektedir. Devam eden davalar için Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Bu sebep ile de öncelikli olarak davanın Fransız mahkemelerince sonuca bağlanmış bir şekilde bitirilmesi gerekmektedir. Ardından Avukat Mehmet Ali Helvacı ve uzman Savigny-sur-Orge tanıma ve tenfiz avukat kadrosu tarafından tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Sevran Tanıma ve Tenfiz Davası (Sevran Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Yabancı bir ülke mahkemesinin Türk vatandaşı için verdiği kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Aksi taktirde bu kararların doğrudan Türkiye’de bir yaptırımı bulunmayacaktır. Yani Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı Fransız mahkemelerince boşanmışsa şayet bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Sevran tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu davalar için de Sevran tanıma ve tenfiz avukatı ile iletişime geçilebilmektedir.

Tenfiz yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararının Türkiye’de de icra edilmesidir. Tenfiz işlemi yapılabilmesi de öncelikle tanıma olması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılmadığı Taktirde Yaşanacak Sıkıntılar

Özellikle boşanma tanıma ve tenfiz davası açılmazsa birçok sorun ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Yurtdışında boşanan kişiler Türk mahkemelerince hala evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bu durumda da taraflardan birisi yeniden evlenmek istediğinde bunu gerçekleştiremeyecektir. Ayrıca boşanma işlemi olmadığı için varsa çocuğun velayet paylaşımı da yapılamayacaktı. Bunun dışında nafaka, mal paylaşımları gibi hukuksal kararların alınması da söz konusu olamayacaktır. Bu gibi sorunlar ile karşılaşmak istemeyen kişiler tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gelemiyorum Ne Yapmalıyım?

Yurtdışında yaşayan birçok Türk vatandaşının aklını bu soru kurcalamaktadır. Kişiler çoğu zaman Türkiye’ye gelebilmek için zaman bulamamaktadır. Bundan dolayı da insanlar tanıma ve tenfiz davası açamayacaklarını düşüne bilmektedir. Fakat Türkiye’ye gelmeden de dava açılabilmektedir. Bunun da yolu bir avukata vekalet verilmesidir. Baroya kayıtlı vekil bir avukatın tayin edilmesi davacının mahkemeye gelme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Tanıma ve tenfiz davalarında avukata vekalet verilmesi şart olmasa da bu gibi durumlarda vekil avukat çok önemli rol oynamaktadır. Büromuzun deneyimli avukatları da kişilere tanıma ve tenfiz davaları için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Avukatlarımıza vekalet veren kişilerin mahkemede bulunması gerekmemektedir.

Sevran tanıma ve tenfiz davası açması gereken fakat dava süreci ile ilgilenecek vakti olmayan kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vererek davayı rahat bir şekilde takip edebilmektedir.

Soissons Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları en çok Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşları tarafından açılmaktadır. Bu davalar yabancı ülkelerdeki mahkeme kararlarının Türkiye tarafından tanınması amacı ile açılmaktadır. Örneğin Fransa’da yaşayan bir kişinin bu ülke tarafından alınmış kararların kendi ülkesinde geçerli olmasını istiyor ise, mutlaka bir Soissons tanıma ve tenfiz davası açması gerekir. Açılan davanın bulunduğu şehir, kişinin ikamet ettiği ya da ülkede bulunan herhangi bir şehir olabilir. Burada seçim davayı açmak isteyen kişilere aittir. Bu davaların açılmaması halinde kişiler kendi ülkelerine geldikleri zaman, yasal olarak sıkıntılar ile karşılaşabilirler. Örneğin deminki örnek üzerinden gidecek olursak, Fransa’da yaşayan kişi orada boşanmış ise, Türkiye’de de boşanmış olarak görünmesi için tanıma davası açması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında İyi bir Avukat ile Çalışmanın Gücünü Azımsamayın!

Soissons tanıma ve tenfiz davası aslında çözümü oldukça kolay olan bir dava olmasına rağmen karşı tarafın yarattığı bazı sorunlar nedeni ile olduğundan daha karmaşık bir hal alabilir. Bu durumun en güzel çözümü iyi bir avukat ile davayı açmaktır. İyi avukatlar sahip oldukları bilgi birikimleri ve tecrübeler ile müşterilerini doğru yönlendirirler ve sorun çıkartan karşı tarafın sorun çıkartmalarının önüne geçerler. Yanlış avukatlarla çalıştığınız zaman davanızın uzamasına ve hatta davanızın düşmesine bile neden olabilirsiniz. Bu durumla karşı karşıya gelmemek için iyi bir avukat aracılığı ile davalarınızı açmaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarına Kısa Sürede Olumlu Sonuç Garantisi için Helvacı Hukuk Bürosu

Soissons tanıma ve tenfiz avukatı arıyorsanız, doğru adres Helvacı Hukuk bürosu. Burada davalara kısa sürede çözümler, etkili teklifler, en kaliteli avukatlar var. Av.Mehmet Ali Helvacı başta olmak üzere Türkiye çapında başarıları ile ün yapmış avukatlar ile çalışma imkanını elde etmek için Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçin. Davalarınızdan en kısa sürede olumlu kararlar almanın keyfini çıkarmak size kalsın. Biz Helvacı Hukuk Bürosu olarak sizin için çalışmak ve size en iyi hizmeti vermek için gönüllüyüz.

Sotteville-lès-Rouen Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları olarak bilinen davalar bir çeşit onaylatma davalarıdır. Bu davaların açılmasındaki amaç, yurt dışı mahkemeleri tarafından alınan kararların, Türkiye sınırları içerisinde de onaylanmasıdır. Örneğin; Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşısınız. Burada daha önce evli bulunduğunuz kişiden boşandınız. Bu süreçte de bir sıkıntı yaşamadınız. Fakat Türkiye’ye yaptığınız ziyaret sırasında hala resmi olarak evli olduğunuzu gördünüz. Bu durumda yasal olarak bir dizi sıkıntı ile karşılaşmamak için Sotteville-lès-Rouen tanıma ve tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Bu dava sayesinde, Fransız mahkemesi tarafından alınan karar, Türkiye’de de geçerli olacak ve Türkiye’de de boşanmış olarak görüleceksiniz. Açacağınız davanın tipi davanın konusuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin eğer konu yalnızca boşanmak ile ilgili ise, tanıma davaları ya da diğer adı ile onaylatma davaları yeterli olacakken, eğer nafaka, velayet gibi konular da dava içeriğine dahilse, tenfiz davaları açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Önemi Nedir?

Sotteville-lès-Rouen tanıma ve tenfiz davası açılmadığı durumda kişiler hala Türkiye sınırları içerisinde evli olarak görülürler. Bu nedenle de her iki taraf da yeniden evlenemez. Mallar ve miras konularında taraflar sorun yaşarlar. Eğer ortada bir de müşterek çocuk var ise velayet sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü için iyi bir avukat ile çalışarak, davaları bir an önce sonuçlandırmak gereklidir. Davaların uzatılması kişiler için bu durumları daha da karmaşık bir hale getirmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları için Helvacı Hukuk Bürosu’nu Tercih Edin

Sotteville-lès-Rouen tanıma ve tenfiz avukatı mı arıyorsunuz? Helvacı Hukuk Bürosu davalarınızın hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırılması için sizlere en iyi seçenekleri sunuyor. Av.Mehmet Ali Helvacı ve daha bir çok Türkiye’nin önemli avukatlarından yardım alarak davalarınızı ilerletmeniz mümkün. Türkiye çapında ünü olan avukatlarımız sayesinde zorlu olan davaların çözüme kavuşturulması, en kısa sürede olumlu yanıtları almak sanıldığından çok daha kolay. Siz de davalarınız için Helvacı Hukuk Bürosu’nu tercih edin kararları en kısa yoldan almanın tadını çıkarın. Yapmanız gereken tek şey bizimle iletişime geçmek!

Stains Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları bir çeşit onaylatma davalarıdır. Bu davalar kişilerin ikamet ettikleri ülkelerde alınan kararların kendi ülkelerinde onaylatılması amacı ile açılır. Genellikle Almanya ve Fransa gibi Türk nüfusunun kalabalık olduğu ülkelerde bu dava sıklıkla açılmaktadır. Bu davanın genellikle boşanma davaları için açıldığını görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse, Fransa’da yaşadığınızı var sayalım. Burada evlendiniz ve daha sonra bir mahkemeye başvurarak boşandınız. Fakat Türkiye’ye geldiğinizde bir sürpriz ile karşılaştınız. Hala resmi olarak eski eşiniz ile evli görünüyorsunuz. Bu duruma bir çözüm bulmak için tanıma ve gerekirse tenfiz davası açmanız gerekmektedir. Tanıma davaları genellikle boşanma kararının onaylatılması için geçerli iken, eğer davanızda nafaka, velayet ve benzeri diğer konular hakkında karar alınmış ise, tenfiz davası açılması gerekli olmaktadır. Bu davaların açılmasının ertelenmesi kişiler için yasal açıdan büyük karışıklıklara sebep olabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılması için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Stains tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle tanıma kararının verilmiş olması için kararın mutlaka yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olması gerekmektedir. Aynı zamanda davanın konusu net olmalı, maddi anlamda ve ilamın şekli konusuna kesinliğe kavuşulmuş olması gerekilmektedir. Alınan kararların Türk mahkemeleri tarafından onaylanması için Stains tanıma ve tenfiz davası kararlarının Türk kanunlarına aykırı olmaması gerekmektedir. Türk kanunlarına uygun olmayan kararlar Türk mahkemelerince onaylanmayacaktır.

Helvacı Hukuk Bürosu Sayesinde Davalarınız Kısa Sürede Sonuçlanır

Stains tanıma ve tenfiz avukatı arıyorsanız Helvacı Hukuk bürosu doğru adres. Helvacı Hukuk Bürosu sayesinde başvuruda bulunduğunuz davalar mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır. Davaları kısa sürede sonuçlandırmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi hukuk büromuzda kaliteli avukatlar barındırıyor olmamızdan ileri gelmektedir. Av.Mehmet Ali Helvacı başta olmak üzere, kaliteli avukatlarımız sahip oldukları zengin bilgi birikimi ile ve tecrübeler ile müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi teklif etmektedir. Bu hizmet sayesinde de normalde çok daha uzun sürmesi beklenen davalar kısa sürede sonuçlanmaktadır. Siz de kısa sürede sonuç için  bizimle iletişime geçin.

Strazburg Tanıma ve Tenfiz Davası (Strazburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Strazburg’da ikamet etmekte olan vatandaşlar, bir hayli fazladır. Burada yaşayanlar arasında, evlilik yapmış olanlar ve artık bu evliliği ne yazık ki sonlandırmak durumunda kalanlar, Strazburg Tanıma ve Tenfiz Avukatı arayışına girmektedirler. Çünkü bu doğrultuda, kişilerin duruşmalarda temsiliyetlerini veya diğer resmi süreçlerini gerçekleştirebilecek tek kurum avukatlık kurumudur. Bunun dışında kişilere yardımcı olabilecek herhangi bir merci hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Taraflar zaman vakit kısıtından, kimi zaman da birbirleriyle karşılaşmak istemediklerinden, mahkeme süreçlerine katılmayı reddetmektedirler. Bu noktada, mağduriyet yaşanmaması adına, avukata vekalet verilmesi aracılığı ile, mahkeme süreci bu şekilde tamamlanabilir. Boşanma sürecini yaşamakta olan kişiler, ek zahmetlere girmemek ya da zaman kaybetmemek adına, süreçlerin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için, Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek vekalet işlemlerini konsolosluklarda gerçekleştirebilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Bu davalar, kişilerin farklı bir ülkede gerçekleştirdikleri mahkeme süreci neticesinde alınan kararın, Türkiye’de tanınmaması sebebiyle açılır. Kişiler, hem Türkiye’de hem de Fransa’da boşanmış olmak isteği içindelerse, Strazburg Tanıma ve Tenfiz Davası açmak durumundadırlar. Aksi takdirde, sonsuza kadar, evlilikleri sürmeye devam edecektir ve her iki taraf da bir başkasıyla evlenemeyeceklerdir. Elbette bu işlemi yapacak olan kişilerin, Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bu davalarda, dava en başından tekrar incelenerek, boşanma sebepleri ya da başka sebepler araştırılmaz. Hakim en baştan tarafların neden boşanıyor oldukları ile alakalı incelemeler ya da etik yönden içerik araştırmaları yapmaz. Yani söz konusu kararı alan mahkeyi sorgulamaz. Karar ilk açılan mahkeme sürecinde alınır. Tanıma ve tenfiz davalarında gözetilen durumlar, kararın kesinliği ve mahkemenin tanınması durumları olacaktır. Kişiler, eğer bir avukat aracılığı ile bu işlemi gerçekleştirmeyeceklerse, Türkiye’ye gerekli evrakları topladıktan sonra dönerek, ilgili bölge mahkemelerinde, tanıma ve tenfiz davası açmak durumundadırlar ki bu bir miktar zahmetli bir iştir. Gereken evrakların tamamının sağlanmış olması, oldukça önemlidir aksi takdirde, kişiler birden fazla kere seyahat durumuna girecekler ve bu nedenle zaman kaybedeceklerdir. Bir avukatla birlikte ilerleyen Strazburg Tanıma ve Tenfiz Davası süreçlerinin sonlanması, 15 gün gibi bir zaman dilimidir.

Tarbes Tanıma ve Tenfiz Davası

Yurtdışına göç edenler Türk vatandaşları veya yurtdışından Türkiye’ye göç edip Türkiye’den vatandaşlık alanların ülke dışındaki mahkemelerde, haklarında verilen hükümlerin Türkiye’de kabul edilmesi ve yerine getirilmesi amacıyla açılan davalara tanıma ve tenfiz davaları denmektedir. Yurtdışına gitmiş ve burada evliliğini sonlandırmış bir kişi bu durumun Türkiye nüfus kayıtlarında da işlenmesi için tanıma davası açması gerekmektedir. Boşanmanın icra gerektiren hukuki sonuçları da bulunuyorsa bu durumda bu hükümlerin Türkiye’de de uygulanması için tenfiz davası açması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Kimler İçindir?

Yurtdışında yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dünyanın ve Avrupanın her yerdinde olduğu gibi Fransa’nın Hautes-Pyrénées şehrinde ve Occitanie bölgesinde yer alan bir yerleşim olan aynı zamanda Bigorre bölgesinin de başkenti olan Tarbes Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için aynı resmi prosedürü uygulamak zorundadırlar. Bu prosedürleri yerine getirmek için Tarbes Tanıma ve Tenfiz Avukatı ile anlaşmak en doğru tercih olacaktır.

Tanıma ve tenfiz davalarında davalı ikamet yeri veya sakini olduğu yer aile mahkemesi, yoksa asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Bu mahkemeler tanıma veya tenfiz hangi dava açılacaksa bununla ilgili dilekçe yazılır. Dilekçe verilmeden önce ilgili dava için harç yatırmak gerekmektedir. Yabancı ülke mahkemesinde verilen kararın aslı ve tasdikli suretiyle yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş hali dosyaya eklenir. Aynı şekilde yabancı ülke mahkemesinin verdiği kararın kesinleşmiş olduğu yazı, belge tercümesiyle birlikte dosyaya eklenir. Ayrıca karar hakkında ve kesinleşme şerhine konsolosluk veya büyükelçilik tarafından vurdurulan apostil şerhi de tercüme edilerek dosyaya konur. Tarbes Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için tutlacak avukat kurumsal, tecrübeli, donanımlı ve güvenilir bir avukat olmalıdır. Avukat Mehmet Ali HELVACI boşanma davalarında deneyimli bir avukat olarak müşterilerine hukuk desteği sağlamaktadır.

Taverny Tanıma ve Tenfiz Davası(Taverny Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Taverny Paris’e 20 km uzaklıkta, küçük bir kasabadır. Resmi işler, Paris merkezinde kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Burada ikamet etmekte olan kişiler, herhangi bir boşanma durumunda, Paris merkezinde, aile mahkemelerine müracat edeceklerdir. Daha sonra, bu boşanma işleminin Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargı sistemi tarafından onaylanması için de, Taverny tanıma ve tenfiz davası açıkması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davaları, devletlerin, bir başka devletin yargı sistemini herhangi bir müracat ve istek olmadığı sürece tanımayacağının bir göstergesidir. Devletler, tanıma ve tenfiz davalarına sıcak bakarlar çünkü bu durum her iki taraf için de;

 • Zaman ve para,
 • Karşılıklı dayanışma,
 • Daha az iş gücü ve emek

Kazançları sağlar. Devletlerin karşılıklı olarak, dayanışma içerisinde oldukları durumu itibariyle elde ettikleri kazanç türüne göreli kazanç adı verilmektedir. Liberal devletler bu tarz kazanç durumlarını daha çok gözetmektedirler. Bu durum, dünyanın daha global bir yapıya doğru evrildiğinin bir göstergesidir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Apostil Şerhi Zorunluluğu

Devletlerin kendi aralarında yapmış oldukları bir takım anlaşmalar, neticesinde bağlayıcı olan bazı kurallar oluşur. Bu kurallar, anlaşmaya imza atmış devletler arasında geçerlidir. Lahey sözleşmeleri uluslararası hukukta savaş suçlarını tanımlama mahiyetinde oluşturulan ilk sözleşmedir. Tanıma ve tenfiz davalarını ilgilendiren bölümü ise, Lahey sözleşmeleri ile yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılmış olmasıdır. Bu durum sonrası, yabancı ülkelerde düzenlenmiş olan resmi belgelerin, apostil ile resmiliğini kanıtlanmak durumunda kalınmıştır. Taverny tanıma ve tenfiz davasında, apostil şerhinin hangi makam tarafından verilebileceğini, Fransız hükümeti belirleyecektir fakat genelde bu işlem konsolosluklar tarafından yapılmaktadır. Apostil, ek bir evrak değildir. Mühür ve damga şeklinde elde edilir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Ücretler

Bu davalarda, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen resmi ve tek bir ücret bulunmaktadır. Kişiler evraklar ve farklı işlemler için ek ücretler ödüyor olabilirler. Kimi zaman avukata verilecek olan ücret kişiler için ek bir masraf olarak gözükse de aslında, sürecin, Taveny tanıma ve tenfiz avukatı ile birlikte ilerlememesi, gereksiz bir uzamaya ve ek masrafa sebep olacağından, avukat ile birlikte davaların görülmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu noktada Avukat Mehmet Ali Helvacı, sizlerle yıllardır süregelen tecrübelerini paylaşıyor olacaktır.

Saint-Étienne-du-Rouvray Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları yurtdışında yaşayan Türklerin ortak sorunudur. Bu davalar yurtdışında yaşayan Türkler tarafından, bulundukları ülkede alınan kararların kendi ülkelerinde geçerli olması adına açılırlar. Bu davaların açılmaması kişilerin kendi ülke sınırları içerisinde önemli karmaşıklıklar ile uğraşmasına sebep olabilir. Örneğin; Fransa’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Fransa’da sorunsuz olarak boşandığı halde, Türkiye’ye geldiği zaman, burada hala evli olduğunu görecektir. Bu durumun önüne geçmek için Saint-Étienne-du-Rouvray tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Burada davanın açıldığı şehir önemli değildir. Kişinin yaşadığı şehir ya da bulunulan ülkenin herhangi bir şehri olmasında bir problem yoktur. Bu davaların açılmaması halinde, özellikle kişiler miras ve velayet konularında engeller ile karşılaşacaklardır. Sorunun çözümü ise iyi bir avukattan yardım alarak dava açmaktan geçmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmadan Önce Aklınızda Bulundurmanız Gereken Noktalar Nelerdir?

Saint-Étienne-du-Rouvray tanıma ve tenfiz davası olumlu olarak sonuçlanması için yurtdışında boşandığınıza dair mahkeme kararını Türk mahkemelerine sunmanız gerekmektedir. Bu karara ek olarak boşanmanın kesinleştiğine dair bir yazı da gerekecektir. Bu yazıya kesinleşme şerhi de denir. Bu yazı olmadan Türk mahkemelerinde işlem yapmanız mümkün değildir. Buna ek olarak konsolosluklardan apostile yani onay alınması gerekmektedir. Bazı ülkelerden bu yazının alınması zorunlu olmasa da çoğu ülkeden apostilenin alınması şarttır. Bu gibi noktaları aklınızda bulundurduğunuz takdirde davanızı kısa süre içerisinde çözüme kavuşturduğunuzu göreceksiniz.

Helvacı Hukuk ile En İyi Avukatlardan Hizmet Alırsınız

Saint-Étienne-du-Rouvray tanıma ve tenfiz avukatı deyince insanların aklına ilk olarak Helvacı Hukuk Bürosu geliyor. Çünkü Helvacı Hukuk Bürosu olarak kurulduğumuz yıldan itibaren pek çok müşteriye hizmet verdik. Verdiğimiz hizmet sonucunda, müşterilerin tümü Helvacı Hukuk Bürosu’ndan memnun kaldıklarını belirttiler. Geçmiş yılların tecrübesi, geçmişteki davalardan ele edinilen engin bilgilerin ışığında davalarını yürütmek isteyen kişilerin ilk tercihi Helvacı Hukuk Bürosu oluyor. Siz de Av.Mehmet Ali Helvacı gibi kaliteli avukatlar ile çalışmak, davalarınızı kısa sürede sonuçlandırmak için, Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeyi unutmayın. Asla pişman olmayacaksınız.

Saint-André Tanıma ve Tenfiz Davası (Saint-André Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Saint- Andre tanıma ve tenfiz davası, günümüzde pek çok insanın deneyimlemek durumunda kaldığı dava türlerinden biridir. Mevcut hukuksal süreçler içerisinde önemli bir konumda bulunan tanıma ve tenfiz davaları, yapısal özelliği sayesinde birçok farklı dava türü ile de ilişki içerisindedir.

Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışında bulunan mahkemeler tarafından verilen karaların, ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince tanınması için görülen davalardır. Bu tür davalar, büyük çaplı karar mekanizmalarının olduğu ve elde edilen sonuçların bahsi geçen ülkeler için önem arz ettiği davalardır. Bu nedenle, tanıma ve tenfiz davalarının işleyiş sürecinde titiz davranmak oldukça önemlidir.

En İyi Avukatlık Hizmetine Kolay Yoldan Ulaşın

Günümüzde nitelikli bir avukatlık hizmetine ulaşmak oldukça zordur. Güncel olarak faaliyet gösteren avukat sayısının giderek artması, işinde yetkin ve güvenilir bir avukata ulaşmayı çok daha zor bir hale getirmektedir. Ancak vatandaşlar, özellikle tanıma ve tenfiz davaları gibi önemli davalarda avukat seçerken titiz davranmalıdır.

Yurt dışında yaşayan ve Saint Andre tanıma ve tenfiz avukatı seçenekleri arasında güvenilir bir avukat bulmakta zorlanan vatandaşlar, uzun süren avukat arayışları sonunda en nitelikli hizmetin Mehmet Ali Helvacı tarafından verildiğini görecektir. Saint- Andre tanıma ve tenfiz davalarında her zaman etkili bir sonuç sağlayan Helvacı, bu alandaki tecrübeleriyle de rakiplerinden ayrılmaktadır. İçinde bulunduğu hukuksal süreçte olumlu bir sonuç almak isteyen vatandaşlar, en kısa zamanda gerekli irtibatı kurabilir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Avukatın Etkisi

Kaliteli bir avukatlık hizmetinin en gerekli olduğu dava türlerinden biri de tanıma ve tenfiz davalarıdır. Yurt dışında alınan mahkeme kararları ile denklik sağlamak üzerine görülen bu davalar, tanıma ve tenfiz avukatının hizmeti ile çok daha kısa bir zamanda istenilen şekilde sonuçlanabilmektedir.

Özellikle evlenme, boşanma gibi hassasiyet gerektiren durumlarda, avukatın sürece olan etkisi oldukça önemlidir. Bu nedenle, avukat arayışında olan vatandaşların, güvenebileceği bir seçim yapması gerekmektedir.

Caralina Tanıma ve Tenfiz Davası S. Caralina Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Caralina Tanıma ve Tenfiz Davası; Genel anlamda yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren tanıma ve tenfiz kavramları hukuksal kavramların en önemlilerindendir. Tanıma ve tenfiz davalarının genel olarak anlamı ise yurt dışı yerel mahkemelerince verilen kararların Türkiye Cumhuriyeti Devletinde uygulanıp uygulanamayacağı durumunu öğrenmek ve Türk yerel mahkemelerinden denklik almak için açılan davalardır. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların en fazla merak ettiği konuların başında gelen tanıma ve tenfiz davalarının en önemli amacı ise yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye giriş yaptıktan sonra mağdur olmalarını engellemektir. Bunun sebebi ise yurt dışında mahkemelerince alınan bir kararın Türkiye’de geçerli olmamasından kaynaklanan mağduriyet durumlarıdır. Kişiler bu davaların hükümlerini uygulamaya koyabilmek için tanıma ve tenfiz davalarına başvurmak zorundadırlar.

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Genellikle boşanma davaları için açılan tanıma ve tenfiz davaları, bunların haricinde başka durumlar için de açılabilmektedir. Bu davalarda asıl amaç Türk yerel mahkemelerinden denklik almaktır. Tanıma ve tenfiz davaları için herhangi bir yasal süre olmasa da, kişilerin bir an önce ülkeye döndükten kısa bir süre sonra tanıma ve tenfiz davası için uzman avukatlarla görüşmeleri gerekir. Bunun sebebi ise kişilerin ülkede mağdur kalmasın önlemektir. Hükmün uygulanmasında tenfizin gerekli olması yurt dışı mahkemelerince alınan kararın hükümlerinin Türkiye’de saydırılmasını sağlar. Bu alanda uzman avukatlar ile çalışmak, kişilerin en az zararla dava sürecini atlatmalarına yardımcı olur. S. Caralina Tanıma ve Tenfiz Davası için alanında oldukça bilinen Avukat Mehmet Ali Helvacı ile S. Caralina Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak iletişime geçilebilir ve gerekli destek alınabilir.

Rueil-Malmaison Tanıma ve Tenfiz Davası Rueil-Malmaison Tanıma ve Tenfiz Davası

Rueil-Malmaison Tanıma ve Tenfiz Davası; tanıma ve tenfiz davası açmak yeni kabul edilen kararlar ile artık zorunlu hale getirilmiştir. Bunun sebebi olarak ise yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların Türk kamu düzenine bazı şartlarda uymaması ve aykırı olması  durumları gösterilebilmektedir. Genellikle yurt dışında boşanmış olan müvekkillerimizin en fazla merak ettiği durumların başında gelen tanıma ve tenfiz davaları, genel olarak Türk yerel mahkemelerinin onayından geçen bir kararın hükümleri ile beraber uygulamaya konulmasını esas almaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Yabancı mahkeme kararlarının Türk yerel mahkemeleri tarafından onaylanmasını ve incelenmesini esas alan davalar türleridir. Bilinenin aksine tanıma ve tenfiz davaları yeniden açılması gereken boşanma davaları değil, yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararları inceleyen dava türleridir. Kişiler bir avukat yardımı ile Türkiye’ye gelmeden tanıma ve tenfiz davalarını vekalet vererek açabilirler. Bu davalar açılmadığı takdirde, kişiler yasal haklarına kavuşamazlar ve yeniden evlenemezler.

Tanıma ve Tenfiz Davasını Açmak İçin Süre Sınırı Var Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davalarını açmak isteyen kişilerin bu davaları bir an önce açmaları tavsiye edilir fakat yasal olarak belirlenmiş bir süre sınırı yoktur. Ancak davanın açılma sürecinin uzaması kişilerin aleyhine işleyen bir süreci ele alır. Bunun sebebi ise kişilerin sahip oldukları yasal hakları kullanamamalarından dolayı oluşabilecek olan mağduriyet durumudur. Bu yüzden yabancı mahkemelerde açılan davaların kararları kesinleşir kesinleşmez davaların açılması gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davalarının açılması için kişilerden istenen belgeler şunlardır;

 • Konsolosluktan alınması gereken onay belgeleri,
 • Yabancı mahkemelerde açılan boşanma davalarının kesinleştiğine dair yazı,
 • Mahkeme kararına ilişkin yazı,
 • Mahkeme kararının tercümesi

Yukarıda bahsi geçen evrakların eksiksiz olarak hazırlanması ve alanında uzman bir avukata verilerek dava sürecinin başlatılması gerekir. Eksik ya da yanlış olarak beyan edilen belgeler davaların yanlış usulde açılmasına sebebiyet verebileceği için kişilerin oldukça dikkatli ve özenli olması tavsiye edilir. Tanıma ve tenfiz davaları konusunda uzman bir kadroya sahip ola Helvacı Hukuk Bürosu tüm aşamalarda müvekkillerinin yanındadır. Rueil-Malmaison Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişiler bu alanda özenli çalışmaları ile bilinen Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşebilir ve Rueil-Malmaison Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak kendisinden bilgi alabilirler.

Rouen Tanıma ve Tenfiz Davası Rouen Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Rouen Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bilmeleri gereken belli başlı konular vardır. Tanıma ve tenfiz davaları, özellikle yabancı ülkelerde yaşayan ve yabancı bir eş ile evli olan kişileri oldukça yakından ilgilendiren davalardır. Tüm ülkelerin kendilerine ait bir hukuk sistemine sahip olmaları, yabancı mahkemelerde alınan kararların ne kadar Türk kanun sistemine uygun olduğunu sorgulatan en önemli sebeptir. Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların Türk hukuk sistemine, kamu bütünlüğüne ve düzenine uygunluğunu kontrol etmek için tanıma ve tenfiz davalarının açılmasına ihtiyaç vardır. Yabancı mahkemeler tarafından açılan davalar, eğer iki ülke arasında herhangi bir anlaşma yoksa ya da bu konu ile alakalı herhangi bir düzenlemeye sahip değilse, yabancı mahkemeler tarafından alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde herhangi bir geçerliliğinden bahsetmek mümkün değildir. Kararların geçerli olmasını sağlamak için tanıma ve tenfiz davalarına ihtiyaç duyulur.

Tanıma Davaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tanıma davası en basit haliyle yabancı mahkemeler tarafından verilen bir kararın Türkiye’de eşitliğinin alınmasını ve bu kararların geçerli olmasını sağlayan davalardır. Tanıma davası için bilinen en önemli şart; yabancı mahkemelerde açılan davaların bir karara bağlanmış olması gerektiğidir. Herhangi bir şekilde karara bağlanmayan  / bağlanamayan davalar için Türk yerel mahkemelerine başvuruda bulunmak söz konusu dahi değildir. Bu yüzden kişilerin davalarının sonuçlanması beklenir.

Tenfiz Davaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tenfiz davalarının açılma amacı ise hüküm doğuran kararların, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletinde de hükmünün icra etmesini sağlamaktır. Tenfiz davaları için öncelikli olarak göz önüne alınan şey, tanıma davasının açılmış olmasıdır. Bu durum tenfiz davasının en önemli şartlarından bir tanesidir. Tenfiz davasının açılabilmesi için gereken diğer şartlar ise;

 • Kendisine karşı tenfizi istenen kişi için “Savunma Haklarına Uyulmuş” olması,
 • Karşılıklılık İlkesinin yerine getirilmesidir.

Kişilerin tenfize gidebilmeleri için yukarıda verilen şartları eksiksiz olarak yerine getirmeleri beklenir. Tanıma ve tenfiz davaları için bu alana tam anlamı ile hâkim olan Avukat Mehmet Helvacı ile görüşülebilir ve Rouen Tanıma ve Tenfiz Davası açmak için kendisinden Rouen Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak destek alınabilir.

Roubaix Tanıma ve Tenfiz Davası Roubaix Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Roubaix Tanıma ve Tenfiz Davası; Tanıma ve tenfiz kavramları özellikle hukukta geçerli olan ve yurt dışında yaşayan pek çok kişi için oldukça önemli olarak bilinen kavramlardır. Toplumda tanıma ve tenfiz genellikle denklik olarak bilinir. Yurt dışı yerel mahkemeleri tarafından alınmış olan bir kararın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde geçerliliğinin olup olmadığını öğrenmek için tenfiz ve tanıma davalarına ihtiyacımız vardır. Örneğin Fransa’da  karara bağlanan bir boşanma davasının Türkiye’de geçerliliği olması için tanıma ve tenfiz davalarının Türk yerel mahkemelerine başvurularak açılması gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarının bu kadar önemli olmasının nedeni, Türk hukukuna uygun kararların yurtdışı mahkemelerinde verilip verilmediğini kontrol etmesinden kaynaklanmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Kavramları Nelerdir?

Tanıma davaları, yurt dışı mahkemelerince verilmiş olan bir kararın Türk mahkemelerinin gerekli incelemeyi gerçekleştirmesinden sonra tanınması için açılan dava türüdür. Yani tanıma davası boşanmaya davalarına göre şu şekilde örneklendirilebilir; eğer Fransa mahkemesinde boşanan bir çiftin Türkiye’de de boşanmış sayılması için tanıma davasına ihtiyaçları vardır. Tenfiz davaları ise tanıma davalarından farklılaşarak bir davanın hükümleri varsa, hükümlerin uygulanması için açılması gereken davalardır. Kişilerin burada bilmesi gereken en önemli şey ise her iki davanın da açılabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartların olduğudur. Buna göre bu şartlar şunlardır;

 • Tanıma davalarının Türkiye’de açılabilmesi için mahkemelerin istediği tek şart, yabancı mahkemelerde açılmış olan bir davanın sonuçlanmış olması gerektiğidir. Sonuçlanmayan davalar için tanıma davaları açılamamakta ve kişiler mahkemelere bu konu ile ilgili başvuru yapamamaktadırlar. Bunun için öncelikle davaların sonuçlanması beklenir.
 • Tenfiz davalarının açılabilmesi için yabancı mahkemelerde verilen kararın bir hükmünün olması ve hükmü olan bu davalar için öncesinde tanıma davasının açılması gerektiğidir. Aynı zamanda tenfiz isteyen kişiler için savunma haklarına uyulmuş ve karşılıklılık ilkesinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Özellikle yurtdışında mahkemeler tarafından boşanmış kişilerin Türkiye’ye geri döndükleri zaman mutlaka açmaları gereken davalar olan tanıma ve tenfiz davaları, oldukça önemlidir. Bu alanda oldukça profesyonel olarak bilinen Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Roubaix Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşülebilir ve kendisinde Roubaix Tanıma ve Tenfiz Davası hakkında gereken bilgiler detaylıca alınabilir.

Rochefort Tanıma ve Tenfiz Davası(Rochefort Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Rochefort’ta ikamet eden boşanmak üzere olan veya hali hazırda boşanmış olan Türk vatandaşları, Rochefort tanıma ve tenfiz avukatı arayışına girmektedirler. Çünkü bu şeklide farklı bir ülkenin yargı sisteminde boşanmış olmaları, kişilerin medeni hallerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinde değişmesine sebep olmayacaktır. Kişiler, boşanma süreçleri, ilgili ülke sınırları içerisinde gerçekleştikten sonra Rochefort tanıma ve tenfiz davası sürecini başlatabilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Kişiler Mahkemede Bulunmalı mıdır?

Mahkemeler,

 • Basit usülle gerçekleşirler,
 • Adli tatillerde de bu mahkemeler açılabilir,

Bu sebepler, davaların süreçlerinin daha sakin ve kısa olacağının göstergesidir fakat istenilen evraklar tam olarak sağlanmalıdır. Aksi takdirde kişiler zorluk çekeceklerdir. Kişilerin mahkeme sürecinde Türkiye’ye gidiyor ve mahkemede bulunuyor olmaları gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Kişilerin avukatları vekaleten kişiler yerine mahkemede bulunabilir. Elbette, bu durum için kişilerin avukatlarına vekalet veriyor olmaları gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hangi Durumlarda Açılır?

Bu davaların elbette en çok görüldüğü durumlar boşanma davalarıdır. Fakat Rochefort tanıma ve tenfiz davaları söz konusu mahkeme kararının, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde tanınması gerekliliğinde açılacaktır. Bu konu ile alakalı;

 • Farklı bir ülkede hazırlanan vasiyetin, Türkiye’de tenfizi,
 • Farklı bir ülkede değiştirilen isim ya da soy isminin Türkiye’de tanınması,
 • Ülke dışında yargı sistemlerinin karar vermiş olduğu her türlü kararın Türkiye’de de tanınması ve tenfizi işlemlerinde,

Bu davalar açılmalıdır.

Tanıma ve Tenfiz Kavramları Hangi Kanunlarla Düzenlenmiştir?

Bu konudaki kararlar, Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunların varlığı, devletlerin yargı bağımsızlığının tanınması ve bu doğrultuda herhangi bir zorlama yapılamaması anlamındadır. Aksi takdirde, bir devlet bir başka devlet üzerinde kendi yargı sisteminde aldığı bir kararı zorla uygulayabilir. Bu durum ise, devletlerin egemenlik haklarını zedeleyecektir. Bazı durumlarda, bir takım politik hususlar, kişileri bireysel olarak da etkilemektedir. Bu durumlardan bir tanesi, tanıma ve tenfiz davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler çoğu zaman neden hali hazırda kanıtlanmış belgelerini resmi makamlara gösterdiklerinde medeni durumlarının da ivedilikle değişmediğini merak etmektedirler. Bu kanunlar kesinlikle, kişilerin de haklarını ve hukuklarını gözeterek oluşturulmuş kanunlardır. Kişiler, dava süreçlerinde, haklarından emin olarak hareket etmek istiyorlarsa, Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçmelidirler.

Reze Tanıma ve Tenfiz Davası (Reze Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Reze tanıma ve tenfiz avukatı arayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik Helvacı Hukuk Ofisi olarak profesyonel destek sağlamaktayız. Reze, Fransa’nın bölgeleri arasında yer alan önemli bir merkezdir. Fransa’da tanıma ve tenfiz davası açtırmak isteyen Türk vatandaşlarına danışmanlık hizmetimizin yanı sıra avukatlık hizmetimiz de bulunmaktadır. Roze tanıma ve tenfiz davası için öncelikli olarak Fransa’da devam eden bir davanın bulunmaması gerekmektedir. Ardından Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Eğer Fransa’daki dava henüz sonuçlanmamış ise öncelikle davanın bir karara bağlanarak kapanması beklenmelidir. Dava kapandıktan sonra Türk mahkemeleri için tanıma ve tenfiz davası başlatılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Türkiye’ye Gidilmesi Gerekiyor Mu?

Tanıma ve tenfiz davaları için Türkiye’ye gidilmesi gerekmemektedir. Dava yönetiminin tanıma ve tenfiz avukatına devredildiğine dair onaylı bir vekaletname verilmesi yeterli olacaktır. Vekaletnamenin ardından avukatlarımız aracılığı ile Reze tanıma ve tenfiz davası alınacak ve yönetilecektir. Tüm başvuru işlemleri ve dava oturumları ile avukatlarımız yakından ilgilenecek ve hakim tarafından gerekli görülmediği sürece kişinin tanıma ve tenfiz davası için Türkiye’ye dönmesi gerekmeyecektir. Bu sebep ile tanıma ve tenfiz davaları çok kolay olabilmekte ve dava süreci avukatlarımızın da destekleri ile oldukça kısa sürmektedir. Tam evrak ile başvuru yapıldığı ve evraklarda herhangi bir yanlışlık olmadığı müddetçe tanıma ve tenfiz davasının süresi oldukça kısa sürecektir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Reze tanıma ve tenfiz davası için Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetmeliğinde 2 adet kural bulunmaktadır. Bu kurallara bakıldığında;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Fransa’da ilgili davanın sonlanmış olması

İstenilen şartlar arasında bulunmaktadır. Bu şarlar yerine getirildiği takdirde Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından tanıma ve tenfiz davası başlatılacaktır. Davanın başlatılabilmesi için başvuru dilekçesinin yazılması yeterlidir. Başvuru dilekçesinde Fransa’daki davanın ayrıntıları, evlenme tarihi ve boşanma tarihleri de net bir şekilde belirtilmesi gereken bilgiler arasında yer almaktadır. Başvuru dilekçesi bir avukat tarafından hazırlanır ise davanın yönetimi daha kolay olacaktır.

Rennes Tanıma ve Tenfiz Davası (Rennes Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir ülkenin başka bir ülke karşısında bağımsız olmasında dolayı, devletler hukuksal faaliyetlerini kendileri yönetmektedir. Hiçbir ülke bu başka bir ülkenin mahkeme kararına karışamayacağı gibi bir ülkede alınan kararın da başka bir ülke için hükmü de olmayacaktır. Fakat bu durum bazı istisnaları içermektedir. Örneğin farklı bir ülkede yaşayan ve o ülkenin mahkemesi tarafından boşanan bir Türk vatandaşının Türkiye’de de boşanmış sayılabilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeler ile Rennes tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Yabancı bir ülke mahkemesinde boşanma kararı verilen kişiler, tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece Türkiye’de evli sayılmaya devam edeceklerdir. Bu da hukuksal olarak büyük sorunlara yol açacaktır. Boşanmalarda tanıma ve tenfiz davası açılmadığı durumlarda yaşanacak problemler şunlardır:

 • Varsa çocuk velayeti paylaşımının yapılamaması,
 • Türkiye’de bulunan malların paylaşılamaması,
 • Varsa miras paylaşımının gerçekleştirilememesi.

Tanıma ve tenfiz davası açmanın bir süresi kanunlarda bulunmamaktadır. Yani kişiler istedikleri zaman davayı açabilmektedir. Fakat boşanma gibi davalarda karşı tarafa tebligat iletilmesi gerektiğinden dolayı davalı tarafın adres bilgisi biliniyorken davanın açılması önemlidir. Tebligat iletilmediği durumlarda dava açılamamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında Neden Avukata Vekalet Verilmedir?

Bu davaların sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için Rennes tanıma ve tenfiz avukatı varlığı çok önemlidir. Aslında tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için avukata vekalet vermek şart değildir. Fakat avukat vekaleti eşliğinde açılan davalar kişilere büyük faydalar sağlayacaktır. Bu avantajlardan bir tanesi vekalet verilen avukat davacı taraf adına tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde toplanabilmesini sağlayacaktır.

Davacı tarafın mahkemeye gelmesi zorunludur. Ancak avukata vekalet verilmesi ile kişiler bu zorunluluğu ortadan kaldırabilmektedir. Yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye çok sık gelme imkanı bulunmayan kişilerin avukat vekaletinde davayı açması gerekmektedir. Böylece kişilerin Türkiye’ye gelmelerine bile gerek kalmamaktadır.

Tüm bunlardan dolayı Rennes tanıma ve tenfiz davası açması gereken kişilerin davayı rahat bir şekilde götürebilmesi için Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vermesi yeterlidir.

Reims Tanıma ve Tenfiz Davası (Reims Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Bir Türk vatandaşı yabancı bir ülke mahkemesi tarafından boşanmış ise bu boşanma kararı Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bir ülkenin hukuk kararı yalnızca o ülke sınırları içinde geçerli olmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu kararın Türkiye’de de hükmü olması kişiler için çok önemli olmaktadır. Özellikle çocuğun velayeti ve Türkiye’deki malların paylaşımı gibi konulara karar verilebilmesi için bu boşanmanın Türkiye hukuku önünde de sayılması gerekmektedir. Bunun için de yapılması gereken şey Reims tanıma ve tenfiz davası açmaktır.

Tanıma ve Tenfiz Ne Anlama Gelmektedir?

Yabancı bir ülkenin mahkemesi tarafından alınan hukuksal bir kararın Türkiye’de de tanınmasına tanıma denilmektedir. Tenfiz ise bu kararın Türkiye’de de geçerli olması ve icra edilmesi anlamına gelmektedir. Bu davalarda Reims tanıma ve tenfiz avukatı oldukça önemlidir. Dava açabilmek için yetkin ve tecrübeye sahip avukatlar önemli rol oynamaktadır. Bundan dolayı da büromuzdaki avukatlardan destek alınabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açabilmenin Süreçleri Nelerdi?

Yurtdışında bir mahkeme kararının Türkiye’de tanınması ve icra edilmesi için gerekli olan ön koşul mahkeme kararının kesinleşmiş olmasıdır. Devam eden davalar için tanıma ve tenfiz talep edilememektedir. Ayrıca bu karar hukuk davaları ile de alakalı olmalıdır. Daha sonrasında davalı taraf kendisinin, davacı tarafın ve mahkeme kararına dair bilgilerin olduğu bir dilekçe doldurmalıdır. Bu dilekçenin yanı sıra verilmesi gerekli olan belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler şu şekildedir:

 • Yabancı mahkemenin verdiği karar,
 • Bu kararın kesinleştiğini gösteren yazı,
 • Belgilerin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi,
 • Konsolosluktan alınacak Apostil.

Bu belgeleri olan kişiler yetkili mahkemeye giderek davalarını açabilmektedir. Bu işlemler kolay gibi görünse de birçok zorluk barındırabilmektedir. Özellikle boşanma tanıma ve tenfiz davalarında kişiler bazı sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda da büromuz avukatları devreye girmektedir.

Reims tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen fakat ne gibi bir yol izleyeceğini bilmeyen kişiler Av. Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek dava sürecine dair gerekli detayları öğrenebilmektedir.

Pontault-Combault Tanıma ve Tenfiz Davası

Tanıma ve tenfiz davaları, yurtdışında yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşlarının en sık karşılaştıkları sorunlardan bir tanesidir. Bu davalar, özellikle Almanya, Belçika ve Fransa gibi yoğun olarak Türk nüfusunun yaşadığı ülkelerdeki Türkler tarafından açılmaktadır. Bu davaların açılma amacı ise, yurtdışında bulunan mahkemeler tarafından alınan kararların Türkiye sınırları içerisinde de geçerli olmasıdır. Örneğin; Fransa’da yaşıyorsunuz ve bir dava sonuçlandırdınız. Türkiye’ye geldiğinizde ise bu sonucun işleme konulmadığını göreceksiniz. Bunun nedeni tanıma ve tenfiz davası açmamış olmanızdan kaynaklanmaktadır. Onaylatma davası olarak da geçen tanıma davaları, eğer dava ile birlikte velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda da karar verilmişse adı tenfiz davası olur. Bu davanın açılmaması kişilerin kendi ülkelerine geldiklerinde bir dizi problemle karşılaşmalarına sebep olmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davalarının Açılmadığı Durumlarda Karşılaşılması Muhtemel Olan Problemler Nelerdir?

Pontault-Combault tanıma ve tenfiz davası açmadığınız durumlarda her şeyden önce taraflar hala evli olarak görülürler. Miras ve edinilen mallar açısından ileride karmaşıklıklar çıkacaktır. Bu kişiler Türkiye’de hala evli göründüklerinden dolayı yeniden evlenmeleri mümkün olmayacaktır. Pontault-Combault tanıma ve tenfiz davası açılmadan yeniden evlilik yapılması ise yapılan evlilik kararlarının hükmü olmamasına sebep olacaktır. Bu ve bunun gibi problemler ile karşılaşılması muhtemel olduğundan, yurt dışında yaşayan vatandaşların aldıkları kararların onaylatılması amacı ile mutlaka tanıma ya da durumlarına göre tenfiz davaları açmaları önerilmektedir. Bu davaların açılması için ise Türkiye’ye gelmek bile zorunlu olmadığından kişiler bulundukları yerden istedikleri davaları kolay bir şekilde açabilirler.

Tanıma ve Tenfiz Davaları için Helvacı Hukuk Bürosu

Pontault-Combault tanıma ve tenfiz avukatı arayışında mısınız? Süreci uzatan avukatlardan bıktınız mı? Yapmanız gereken aslında oldukça basit. Helvacı Hukuk Bürosuna gelerek Av.Mehmet Ali Helvacı başta olmak üzere pek çok kaliteli avukatlar ile iletişime geçin. Siz de davalarınızı sonuçlandırmak için zorlanmayın. Dava sürecini olduğundan daha zor bir duruma sokmadan işlerinizi kolayca halledin. En kısa sürede en etkili çözümler ve en kolay dava sonuçları için sizler de Helvacı Hukuk Bürosu ile mutlaka iletişime geçin.

Poitiers Tanıma ve Tenfiz Davası (Poitiers Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Poitiers tanıma ve tenfiz davası açmak için öncelikli olarak bu alanda uzman bir avukatın bulunması gerekmektedir. Poitiers tanıma ve tenfiz avukatı bulunduktan sonra Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir. Poitiers tanıma ve tenfiz avukatı aracılığı ile açılan dava sürecinde taraflar isterler ise Türkiye Cumhuriyeti’ne dönebilmekte isterler ise Poitiers’de kalmaya devam edebilmektedir. Fransa’da devam eden boşanma davaları için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları açılamamakta olup tanıma ve tenfiz avukatlarının bu konu hakkında yapabilecekleri bir işlem bulunmamaktadır. Öncelikli olarak Fransa’daki davanın sonucunun beklenmesi ve akabinde Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasının başlatılması gerekmektedir.

Poitiers Fransa Tanıma ve Tenfiz Avukatlığı

Poitiers, Nouvelle – Aquitaine bölgesine bağlı olan bir Fransız şehridir. Fransa’nın batısında yer alan Poitiers tarihi ve sanatsal geçmişi sebebi ile Fransa’nın önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Ayrıca tam bir tarih şehri olan Poitiers’de Orta Çağ’dan kalma birçok eser bulunmaktadır. Bu sebep ile de Fransa için Poitiers’in önemli bir yeri bulunmaktadır. Poitiers’de yaşamakta olan az sayıda da olsa Türk vatandşaları bulunmaktadır. Türk vatandaşlarının birçoğu iş birçoğu da evlilik sebebi ile Poitiers’e yerleşmiştir. Evlilik sebebi ile yerleşen ve boşanmak isteyen Türk vatandaşları bu sebep ile Fransız mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Fransa mahkemesi tarafından olumlu sonuçlanan davanın ise Türkiye’ye bildirilmelidir. Bildirme işleminin geçerli olması için Poitiers tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir.

Poitiers Tanıma ve Tenfiz Davası Helvacı Hukuk Ofisi

Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile birçok dava yönetilmektedir. Alınan davalar arasında ise tanıma ve tenfiz davaları da yer almaktadır. Bu davalara bakıldığında çoğunlukla başarı ile sonuçlandığı görülmektedir. Tanıma ve tenfiz davası boşanma davaları için geçerli olup Fransa’da boşanan bir çiftin Türkiye’ye boşandıklarını bildirmeleri gerekmektedir. Bildirme yolu ise tanıma ve tenfiz davasından geçmektedir. Poitiers tanıma ve tenfiz avukatı ihtiyacı olan Türk vatandaşları Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek randevu alabilmektedir.

Poissy Tanıma ve Tenfiz Davası (Poissy Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Poissy, Fransa’da yer alan bölgelerden biri olup İle de France’e bağlı bir yerleşke alanı olup belediye görevi görmektedir. Hem belediye hem de şehir olarak bilinen Poissy şehrinde yaklaşık 37 bin kişi yaşamaktadır. Nüfusu Fransa’ya göre ortalama olan Poissy şehri Almanya’ya yakın bir şehirdir ve kendisine özel arması bulunmaktadır. İçerisinde 1 adet balık ve 3 adet motiften oluşan armaları mavi renkli olup şehir için oldukça önemlidir. Fransa’da yer alan Poissy yaklaşık olarak 14 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve geniş bir alan içinde yer almaktadır. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşları boşanmak istediği takdirde Fransız mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir. Fransız mahkemeleri tarafından boşanma davası sonuçlandığı takdirde kararın Türk mahkemeleri tarafından da tanınması gerekmektedir. Poissy tanıma ve tenfiz davası çok kısa süren bir davadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Süresi

Tanıma ve tenfiz davasının iki adet süreci bulunmaktadır. Bu süreçlerden ilki dava açma aşamasıdır. Dava açma aşamasında herhangi bir acil şart yer almamaktadır. Taraflar istedikleri zaman diliminde Poissy tanıma ve tenfiz davasını açabilmekte ve Türk mahkemelerine bu kararı tanıtabilmektedir. Ancak tarafların bu süreci çok uzatmamaları ve tanıma ve tenfiz davasının hızlı bir şekilde açmaları tavsiye edilmektedir. Fransa’da geçerli olan bir boşanma işlemi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince tanınmadığı sürece Türkiye’de medeni durumları evli olarak görülecek olup bu yasalara tabi olacaklardır. Bu sebep ile de boşanmalarını Türk mahkemelerine bildirmeleri gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davasının açılma süresi evrak teminleri ve vekalet işlemlerinin yapılma süresine de bağlıdır. Kısa bir süre içinde dava başvurusu tamamlandığı takdirde dava tek celse sürmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Helvacı Hukuk Ofisi

Helvacı Hukuk Ofisi aracılığı ile Poissy tanıma ve tenfiz avukatı bulmak oldukça kolaydır. Uygun ücretler ile verilen danışmanlık hizmetinin yanı sıra tanıma ve tenfiz avukatlık desteği de Avukat Mehmet Ali Helvacı tarafından sağlanmaktadır. Fransa’da açılan bir boşanma davasının Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli olabilmesi için tarafların tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

Pierrefitte-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Davası(Pierrefitte-sur-Seine Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Dünyanın globale evrilmesinin en güzel sonucu artık sınırlar ile alakalı çok büyük problemler bulunmaması ve sınırların alabildiğine esnemiş olmasıdır. Bu sebeplerden ötürü artık insanlar, diledikleri yerde çalışabilir, eğitim görebilir ya da yalnızca yaşamak için farklı bir ülke seçiyor olabilir. Elbette insan olanın doğası gereği de insanlar evlenirler. Bazı durumlarda, üzücü olsa da bu evlilikler sonlanır. Kimi zaman evliliklerin sonlanıyor olması aslında taraflar için daha sağlıklı olacaktır. Neticede, boşanma işlemleri gerçekleştirilir. Taraflar her ne kadar bir protokol ile boşanıyor olsalar da, kimi zaman süreç yıpratıcı olabilir. Nihayetinde bir birlikteliğin resmi mecralarda bitiriliyor olması söz konusudur. Pierrefitte-sur-Seine bölgesinde yaşamakta olanlar, bölge Paris’e bağlı olduğundan, ilgili davalarını Paris’te açıyor olabilirler. Elbette bu davanın karara bağlanması sonucu ve hükümleri, Türkiye’de bir bağlayıcılık meydana getirmeyecektir. Bu noktada kişiler, Pierrefitte-sur-Seine tanıma ve tenfiz davası açıyor olmak durumundadırlar.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Esnasında Karşılaşılan Zorluklar

Bu davalar esnasında en çok karşılaşılan zorluklardan biri, taraflardan birine ulaşılamıyor oluşudur. Taraflara, muhakkak dava ile alakalı ikamet adreslerine tebligat gönderiliyor olması gerekmektedir fakat, Fransa sınırları dahilinde boşanma işlemi gerçekleştikten sonra kimi zaman, taraflardan birinin adresi bulunamamakta, ikamet yeri hiçbir koşulda tespit edilememektedir. Bu durumda yapılacak hiçbir şey yoktur. Kişinin, muhakkak izinin tespit edilmesi ve sürece dahil olması sağlanmalıdır. Tanıma ve Tenfiz davalarında bireyler tek başlarına durumun geçerliliğini sağlayamazlar. Durum hem davalı hem de davacının katılımı neticesinde çözülüyor olacaktır.

Boşanma Davalarının Tanınmasında Nüfus İdaresine Belge Götürmek Yeterli midir?

Bu tarz durumlarda örneğin, kişi çoktan yabancı bir ülkede boşanmışsa ve, yeni bir evlilik yapmak istiyorsa, boşanma kararına dair olan belgeyi apostil şerhini sağlayarak, nüfus müdürlüğüne götürmesi ve başka bir ülkede boşanmış olduğunu bu şekilde kanıtlaması bir işe yaramayacaktır. Burada söz konusu olan durumun doğruluğunu kanıtlıyor olmak değildir. Uluslararası hukuk zemininde, yargı kararlarının ülkeler tarafından tanınması durumu söz konusudur. Kişiler mutlaka, Pierrefitte-sur-Seine tanıma ve tenfiz davası açmak durumundadırlar. Süreç esnasında karşı tarafın da mutlaka Pierrefitte-sur-Seine tanıma ve tenfiz avukatı olması zorunluluğu yoktur. Avukat Mehmet Ali Helvacı bu noktada kişilere daha geniş bilgiler verecektir ve sürecin hızlanmasında yardımcı olacaktır.

Pessac Tanıma ve Tenfiz Davası Pessac Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Pessac Tanıma ve Tenfiz Davası; yeni kanunla boşanan kişilerin, yurt dışında yabancı mahkemeler tarafından görülen mahkeme kararları geçersiz olarak sayılmaktadır. Dava kararlarının geçersiz sayılmasının en büyük sebebi ise her ülkenin kendisine ait bir hukuk sistemi ve kamu düzeni olmasından ileri gelir. Kamu düzenine aykırı olabilecek kararlar ülkemizde kabul edilmeyecektir. Bu yüzden tanıma ve tenfiz davaları açılarak kişiler yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların ülkemizde de geçerli olmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Yeni kararlar uygulamaya koyulmadan önce yurt dışında boşanan kişiler boşanma kararları ile birlikte Türk konsolosluklarına gittikleri zaman boşanma kararlarını geçerli hale getirebilmekteydiler. Ancak yeni düzenleme ile birlikte kişilerin yabancı mahkemelerde açmış oldukları boşanma davaları Türkiye’de geçersiz sayılmaktadır. Bunun için kişilerin Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları açmaları istenir. Bir nevi onay ve inceleme davası olarak bilinen tanıma ve tenfiz davaları, tek seferde halledilebilecek olan oldukça kolay davalardır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Gerekli Şartlar

Boşanma davaları için tanıma ve tenfiz davası açmak isteyen kişilerin öncelikle dikkat etmeleri gereken husus; yurt dışında açtıkları davaların kararlarının kesinleşmiş olmasının gerektiğidir. Kesinleşmeyen davalar için tanıma ve tenfiz davaları açılamaz. Ayrıca davayı açan kişilerin, yanlış beyanda bulunmaktan kaçınmaları oldukça önemlidir. Yanlış usulde açılan davaların tanınmasının ve tenfizinin mümkün olmaması muhtemeldir. Bu yüzden kişiler evrak teslimlerinde oldukça dikkatli olmalı ve yanlış beyandan kaçınmalıdırlar. Tanıma ve tenfiz davası için istenilen belgeler şunlardır;

 • Yabancı mahkemeler tarafından alınacak olan mahkeme kararı,
 • Mahkeme kararının tercümesi,
 • Türk konsolosluklarından alınması gereken apostile,
 • Davaların kesinleştiğine dair yazı,

Bu belgeler tamamlanıp tanıma ve tenfiz davası için bir avukata vekalet veren kişilerin, dava süreci için Türkiye’ye gelmelerine gerek yoktur. Davalar tek celsede onaylatılabilen davalar olduğu için kişilerin bu süreci bir uzman yardımı alarak geçirmeleri tavsiye edilir. Bu alanda oldukça yekin ve uzman olarak bilinen Helvacı hukuk bürosu gereken desteği sizlere sağlayacaktır. Pessac Tanıma ve Tenfiz Davası açmak isteyen kişilerin Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Pessac Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşmeleri mümkündür.

Perpignan Tanıma ve Tenfiz Davası Perpignan Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Perpignan Tanıma ve Tenfiz Davası; Genel anlamı itibariyle tanıma ve tenfiz demek; yurt dışında bulunan mahkemelerin vermiş olduğu kararların Türk mahkemelerinde denkliğinin sağlanması ve hükümlerine uygulanmasıdır. Yabancı mahkemeler tarafından verilen bu kararların hükümlerinin uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz gereklidir. Örneğin; yurt dışında bir boşanma davası açılmış olan kişinin boşanma davasının kararlarının Türkiye’de geçerliliği sağlanabilmesi için tanıma ve tenfize ihtiyacı vardır. Aksi takdirde yabancı mahkemelerin karar vermiş olduğu boşanma davası, Türkiye’de geçerli olarak sayılmayacaktır. Bu yüzden bu kişilerin bir an önce Türkiye’ye dönüş yaptıkları andan itibaren tanıma ve tenfiz davaları için uzman olan bir avukatla görüşmeleri ve tanıma ve tenfiz davaları için gerekli başvuruda bulunmaları gerekir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Genel Olarak Nedir?

Tanıma yurtdışı mahkemelerinin vermiş olduğu kararların Türk mahkemelerinde Türk hukukuna ve kanunlarına uygun olup olmadığının tespit edilmesi için açılan davalardır. Tenfiz davaları ise açılan davaların eğer herhangi bir hükümleri varsa bu hükümlerinin uygulanabilmesi için açılan davalara verilen isimdir. Tanıma ve tenfiz davaları açacak olan kişilerin bilmeleri gereken en önemli konu; tenfiz davasının açılması için tanıma davasının açılmış olması ve bu davanın bir sonuca bağlanmış olmasıdır. Aksi takdirde, kişiler tenfiz davaları açamazlar. Kişiler yabancı mahkemelerden aldıkları hakları kullanmak için tenfiz davasına ihtiyaç duyarlar.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak İçin Belirlenen Süre Ne Kadardır?

Tanıma ve tenfiz davaları açabilmek için gerekli belirtilmiş olan herhangi bir yasal süre bulunmamaktadır. Kişiler istedikleri takdirde tanıma ve tenfiz davası için başvuruda bulunabilirler. Ancak özellikle boşanma davalarında karşı tarafla iletişimin koparılması gibi durumlar, tenfiz davalarının bir an önce açılmasını gerektirir. Bu yüzden kişilere tavsiye edilen en önemli şey, ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren tanıma ve tenfiz davaları için gerekli başvuruda bulunmalarıdır. Tanıma ve tenfizin en önemli nedeni ise kişilerin yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların hükümlerinin Türkiye’de uygulanmamasından dolayı yaşamış oldukları mağduriyetin en aza indirilmesidir. Bu yüzden öncelikle tanıma ve tenfiz davası açacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken nokta, tanıma davalarında yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların kesinleşmiş olmasıdır. Kesinleşmiş olmayan davalar tanıma ve tenfiz davası kapsamına girmez. Tanıma ve tenfiz alanında uzman kişiler tarafından dava süreci boyunca destek alınabilir. Perpignan Tanıma ve Tenfiz Davası için bilgi almak isteyen kişiler bu alanda oldukça sağlam bir tecrübeye sahip olan Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Perpignan Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşebilirler.

Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Davası (Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Avukatı)  

Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Davası için Türk vatandaşlarının yardımına her zaman koşacak son derece deneyimli ve uzaman avukat her zaman bulunabilir. Burada önemli olan seçilecek avukatlık ofisi Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda yerli bilgi ve birikime sahip mi bunu iyi sorgulamak gerekiyor. Tanıma ve Tenfiz Davası Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde veya buna benzer şekilde başka bir yabancı ülke sınırları içinde o ülkenin yasalarına ve medeni kanununa göre evlenmiş ve daha sonra aynı şekilde o ülke makamları tarafından o ülkenin yaslarına göre boşanmış kişilerin söz konusu alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye Cumhuriyeti devleti ve resmi makamlarınca tanınması için yurt dışında boşanan Türk vatandaşı tarafından Türk mahkemelerine açması gereken bir davadır. Tabi bu dava Türk mahkemeleri nezdinde açılırken aslında tek taraflı bir dava olduğunu da belirtmek gerekir. Bu davanın konusu ve amacı esas olarak bir ispat yapabilmektir. Tanıma ve Tenfiz Davası açan kişiden ilgili mahkeme yurt dışında yaşadığı boşanma ile ilgili söz konusu ülke resmi makamlarınca alınmış boşanma kararı ve diğer ilgili resmi evrakı sunmasını isteyecektir. Tabi bu evrakların mahkemeye orijinallerinin yanı sıra yeminli tercime ile çevrilmiş kopyalarının da sunulması şarttır. İşte bu noktada dava açacak kişinin seçeceği Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Avukatı bütün bu yasal süreçlerde ve dava ile ilgili tüm konularda Tanıma ve Tenfiz Davası açan kişinin en büyük yardımcısı olacaktır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açmak Nasıl Olur?

Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Davası aslında her Türk vatandaşının rahatlıkla açabileceği bir davadır. Dava açılıp ilgili karar çıktıktan sonra Türkiye’de başta nüfus ile ilgili işlemler olmak üzere tüm yasal ve resmi işlerinizi düzenleyebilir ve şayet isterseniz yeniden evlenebilirsiniz de. Bu süreçte sizin rehberiniz olacak olan avukatınız konuyla ilgili sizi en doğru şekilde yönlendirecek kişi olacaktır. Bu konuda arayışı olanlar için Av.Mehmet Ali Helvacı ofisi tanıma ve tenfiz davalarında profesyonel ve uzaman bir avukatlık ofisidir.

Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Davası Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Özellikle yurt dışında yaşayan kişilerin, oldukça merak etmiş olduğu tanıma ve tenfiz kavramları hukuki açıdan oldukça önemli terimlerdir. Tanıma ve tenfiz davaları, yurt dışı mahkemelerinde alınmış olan kararların, Türkiye’deki hukuka göre tam olarak nasıl olacağını ve Türk kanunlarına göre nasıl şekillenecek konularını içerir. Yurt dışı mahkemelerince alınan kararlar, eğer Türkiye’de herhangi bir tanıma ve tenfiz  davaları ile denkliğinin alınması yoluna gidilmezse, bu kararlar ve kararların bağlamış olduğu hükümler Türkiye’de geçerli olmayacaktır. Bu yüzden Türkiye’ye geri dönüş yapan kişiler için oldukça önemli olan ve yurt dışında yaşayan vatandaşların merak ettiği konuların başında gelen tanıma ve tenfiz kavramları, yapılması gereken ciddi işlemlerdir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Nedir?

Tanıma ve tenfiz; genel olarak yurt dışı mahkemelerinde alınan kararları inceler. Tanıma, yurt dışındaki mahkemelerde alınan bir kararın Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerel mahkemelerince denkliğinin olması ve kararın Türkiye’de de tanınmasını içeren davalardır. Tenfiz ise tanınan bu kararların herhangi bir hükmü var ise bu hükümlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türk yasa ve kanunlara göre uygulanıp uygulanmayacağını inceler. Oldukça önemli olan bu iki kavramın, ülkeye geri dönüş yapan vatandaşlar tarafından vakit kaybedilmeden hemen halledilmesi gerekir. Tanıma ve tenfiz davaları ülkemizde genellikle boşanma davaları için görülmektedir. Bunun haricinde tanıma ve tenfiz davaları için yerel mahkemelere başvuran kişi sayısı da oldukça fazladır. Tanıma ve tenfiz için herhangi bir kanuni süre sınırı olmamış olsa da, kişilerin bir an önce tanıma ve tenfiz davalarını uzman avukatlar yardımıyla açmaları tavsiye edilir. Bunun sebebi ise yurt dışından dönen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde herhangi bir sorun yaşanmaması ve mağduriyete maruz kalmasıdır. Özellikle karşı tarafla olan davalarda, tanıma ve tenfiz davalarının bir an önce açılması oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise karşı tarafın iletişim bilgilerinin kaybedilmesi sonucunda tanıma ve tenfiz davalarının açılamaması ve yurt dışından dönen bu vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devletinde mağdur durumda kalmalarına sebep olmaktadır. Bu yüzden bu kişileri önerilen en önemli şey tanıma ve tenfiz davalarını bir an önce uzman bir avukatla çözmeleridir. Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Davası için bu alanda yetkin olarak bilinen Avukat Mehmet Ali Helvacı ile Pennsylvania Tanıma ve Tenfiz Avukatı olarak görüşülebilir.

Aix-en-Provence Tanıma ve Tenfiz Davası (Aix-en-Provence Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Aix-en-Provence Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda arayşı olan Türk vatandaşlarının öncelikle yapması gereken söz konusu Tanıma ve Tenfiz davası konusunda tecrübeli bir avukatlık bürosu bulmaktır. Tanıma ve Tenfiz davası Fransa’da veya başka bir ülkede evlenip o ülkenin yasalarına ve o ülkenin yetkili mahkemelerince boşanmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının söz konusu boşanma kararlarını Türk makamlarına tanıtması ve mahkeme kararını onaylatması amacıyla açılan davalardır. Tanıma ve Tenfiz davalarında Yurt dışında yaşayan ve evlenme ve boşanma yaşamış kişi Türkiye’deki mahkemelere adı geçen Tanıma ve Tenfiz davasını açar. Burada mahkeme kişiden öncelikle yurt dışındaki mahkemece alınan kararın aslı ve yeminli tercümesi yanında istenecek olan diğer evrakları da sunar. Burada şayet eski eşle bir anlaşma varsa ve bir şekilde eski eşin de mahkemeye boşanma ile ilgili beyan vermesi sağlanırssa Türk mahkemelerinin alacağı karar daha da hızlanabilir. Bu sebeple Türkiye’de veya yaşanılan yerde irtibata geçeceğiniz avukatınıza Aix-en-Provence Tanıma ve Tenfiz Davası konusunda elinizde olan tüm bilgileri vermelisiniz.

Aix-en-Provence Tanıma ve Tenfiz Davası Avukatı Nasıl Bulunur?

Aix-en-Provence Tanıma ve Tenfiz Avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey avukatınızın daha önce gerek Fransa gerekse başka ülkelerde bu konudaki davalarda ne derece tecrübeli olduğudur. Zira bu tip davalar bazen beklenenden daha uzun sürede sonuçlanabilir. Özellikle Türk mahkemesinin isteyeceği ilave evrak veya resmi belgeler sebebiyle Tanıma ve Tenfiz davası sonucu istenilen kararın alınması gecikebilir. NU belgeler tamamlanmadan karar çıkması mümkün değildir. Bu noktada iyi ve Tanıma ve Tenfiz davası konusunda tecrübeli bir avukat tüm bu istenecek bilgi ve belgeleri daha önceki dava deneyimlerinden dolayı önceden tahmin edebilir ve sizden dava açılma sürecinden hepsini talep edebilecektir. Bu sebeple bu yola çıkmadan önce avukatınızı doğru seçmeniz son derece önemlidir. Bu konuda avukat arayışınız varsa Tanıma ve Tenfiz davası konusunda uzmanlaşmış olan Av.Mehmet Ali Helvacı ve avukatlık ofisi bilhassa Tanıma ve Tenfiz davalarında Türk vatandaşlarının hizmetindedir.

Aix-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Davası (Aix-les-Bains Tanıma ve Tenfiz Avukatı)

Aix-les-Bains tanıma ve tenfiz davası Fransa’nın bu şehrinde oturan Türk vatandaşların Fransa’da aldırmış oldukları mahkeme kararlarını Türkiye Cumhuriyeti’nde de geçerli kılmak ve icra hareketlerinin devlet eliyle gerçekleşebilmesi için Türkiye mahkemelerinde de bir takım mahkeme karar aldırmak anlamına gelmektedir. Fransa’da almış olduğunuz herhangi bir mahkeme kararı Türk mahkemelerince tanınmadıkça Türkiye’de herhangi bir anlam ifade etmemektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları özellikle boşanma konusunda yabancı ülke kararlarının Türkiye’de herhangi bir anlam ifade etmediğini ve halen evli göründüklerini tecrübe etmişlerdir. Bu sebeple Aix-les-Bains ya da hangi şehirde olursa olsun alınan mahkeme kararının Türk makamlarınca kabul görmesi için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmalı ve yurt dışında alınan karar Türk yargısı tarafından onaylanmalıdır.

Türkiye’de Aix-les-Bains tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için mutlaka Fransa’da o şehirden alınmış bir mahkeme kararı olması gerekmektedir. Bazı durumlarda o ülke iç hukukunun ülkemiz hukuk sistemiyle ayrıştığı noktalar bulunabilir. Örneğin Fransa’nın Aix-les-Bains şehrinde herhangi bir mahkemeye gitmeden idari kararlarla nüfus işleri ya da belediyelerce isim değişikliği yapılabilir. Bu durumun ülkemizde tanınması için tanıma ve tenfiz davası açılamamaktadır. Ancak yabancı bir ülkeden almış olduğunuz kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açılabilmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davasının Birbirinden Farkı Var Mıdır?

Tanıma ve tenfiz davaları çoğunlukla birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu sebeple bu alanda uzman Aix-les-Bains tanıma ve tenfiz avukatı tutmanızda yarar vardır. Hukuki yardım alırken özellikle boşanma ve aile hukuku konusunda kurumsal avukatlık ofislerini tercih etmeniz hem davanızın hızlı bir biçimde sonuçlanmasına ve mahkemelerde sık sık karşılaşılan usul hatalarının seçkin avukatlarca yapılmayacağına katkı sağlayacaktır.

Tanıma davası, yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararının hukuki sonuçlarının Türk mahkemelerine açılacak tanıma davası sonucunda aynen ya da kısmen tanınmasıdır. Burada herhangi bir icra hareketine gerek bulunmamaktadır. Tanıma Türkiye Cumhuriyeti yerel mahkemelerinde onandıktan sonra ülkemizde de geçerli olmaya başlayacak boşanma gibi yabancı ülkede aldırmış olduğunuz kararların sonuçları ülkemizde de geçerli olacaktır.

Tenfiz davası ise tanımanın ardından devlet eliyle herhangi bir yaptırıma yani icra davranışına karar vermektedir. Bu durum genellikle karşımıza nafaka konusunda karşımıza çıkmaktadır. Yabancı bir ülkede diğer eş tarafından size ödenmesine hükmedilen nafakanın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tenfiz davası açılmalı ve Türk yargı makamlarında bu konuda mahkeme kararı alınmalıdır.

Aix-les-Bains tanıma ve tenfiz davası alanında uzman avukatlarca takip edilmelidir. Helvacı Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak bizler 20 yılı aşkın süredir birinci sınıf yasal hizmet ve kanuni yardım alabilmeniz için birçok konuda olduğu gibi yabancı ülkelerden almış olduğunuz mahkeme kararlarının ülkemizde de tanınması ve tenfiz edilmesi için hizmet veriyoruz.

İstanbul’da özelikle boşanma avukatı olarak bilinen Mehmet Ali Helvacı ve alanlarında uzman diğer avukatlarla hizmet verdiğimiz firmamıza ister yüz yüze isterseniz de 0216 459 53 97 iletişim hattımızdan ulaşarak Aix-les-Bains ve Fransa’da almış olduğunuz mahkeme kararlarının Türk makamlarınca da tanınması ve tenfiz edilmesi için alanlarında uzman avukatlarımızın hukuki yardımıyla Türkiye’ye gelmek zorunda kalmadan dava açabilir ve aile hukukunda İstanbul’un en deneyimli avukatlarından olan Mehmet Ali Helvacı’dan hukuki durumunuzla ilgili çözümler sağlayabilirsiniz.

Tenfiz davasi ne kadar tutar?
Tenzih davası 2016 yılında verilen masraf dışında değerlendirme kapsamında, 50 TL civarında bir tutarla karşılanabilmektedir.
Almanyada boşanma Türkiye'de geçerli mi?
Almanya’da yapılan boşanma, Almanya hukuku üzerinden değerlendirilir. Medeni hukuk Türkiye yasalarında geçerlilik bulunuyorsa, Türkiye’de kabul görmeyecektir.
Türkiyede evlenen biri yurtdışında boşanabilir mı?
Türkiye medeni hukuku çerçevesinde evlenen çiftin, boşanma davasın da Türkiye medeni hukuku çerçevesinde yapması gerekmektedir.
Boşanma kararı için tanıma mı tenfiz mi?
Boşanma kararı tanıma tenfizi için Türkiye’de buluan adres üzerinden tebliğ edilmesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Tanıma Tenfiz Davası İstanbul | Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Boşanma Avukatı

VEKALET BİLGİLERİ

Bağcılar Avukat

Vatandaşlık Avukatı | İstanbul Vatandaşlık Avukatı

“Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Geçerliliği; Tanıma Tenfiz Davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara