Haksız Rekabet Suçu ve Cezası (TTK62)

Haksız rekabet suçu ve cezası nedir diyenler için kısaca kişinin yaptığı işte yanlış bilgilerle rekabet oluşturması, rakibini kötüleyerek algı oluşturması ve fiiller doğrultusunda ceza almasıdır. Haksız rekabet suçu ve cezası (TTK62) düzenlemelere göre tali norm olarak belirtilmiştir. Ağır ceza gerekecek durumlarda konuyla ilgili başka bir genel ve özel kanunların olması durumunda, var olan bu maddenin gereklilikleri yerine genel ve özel kanunda yer alan hükümler kullanılır.

Haksız Rekabet Suçu ve Cezasının Uygulanacağı Durumlar

Haksız rekabet suçu ve cezası uygulanacağı durumlar maddenin içeriğine göre belirlenmiştir. Bu durumlar şu şekildedir:

 • maddede yer alan haksız rekabet olarak nitelendirilen durumlardan birinin kasten işlenmesi durumunda.
 • Kişi kendi menfaatini öne alarak, kendi yaptığı teklifleri rakiplerinin önüne geçmesi için yanıltıcı bilgi vermesi. Bu bilgiler, iş ürünleri ve ticari faaliyetler olarak nitelendirilebilir.
 • Çalışan kişilere çalıştıranın bilgilerini alması, üretim hakkında bilgiler alması ve ticaret sınırlarını öğrenerek o sınırları ele geçirmek için çalışan kişiyi aldatmak için kullananlar.
 • Çalıştıran kişiler, çalışanın iş esnasında ceza gerektirecek bir haksız rekabeti davranışlarında bulunmalarına karşı gerekli işlemleri yapmaması ve önlemleri almaması durumunda.
 • Satış yöntemleri uygulanırken dürüstlük kuralının göz ardı edilmesi ve hukuka aykırı davranışlar sergilenmesi durumunda.
 • Rakiplerinin iş ile ilgili faaliyetlerini yanlış şekilde kötüleme ve yanıltıcı bilgiler açıklaması durumunda.
 • Kişi işiyle ilgili yanlış bilgiler sunması durumunda. Örneğin yaptığı işle ilgili ödülleri olduğunu iddaa ederek yanıltıcı bilgiler vermesi.
 • Başkalarının düzenli giden işlerini bozmak için fiiller gerçekleştirmesi.
 • Önceden satışı fiyatı belirlenen ürünlerin, belirlenen fiyat dahilinin altında satışa sunarak müşterileri kendisine çekmesi durumunda. Bu olaya tespit eden karşı firma gerçek satış fiyatını kanıtlayarak dava açabilir.
 • Müşterinin satın almak özgürlüğünü etkileyecek satış politikaları ile müşteriyi rahatsız etmesi durumunda.
 • Çalışan işçileri, çalıştıran kişinin iş faaliyetlerini ifşa etmesini sağlaması durumunda.

Haksız rekabet suçunun uygulanacağı durumlar kısaca bu şekildedir. Ancak bu durumların içine giren daha kapsamlı durumlarda mevcuttu.

Haksız Rekabet Suçunun Cezası Nedir?

Haksız rekabet suçu ve cezası (TTK 62) cezaya neden olacak durumların gerçekleştirilmesi durumunda uygulanır. Maddenin içinde yer alan fiillerin gerçekleşmesi durumunda, kişiye 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanır.

Haksız rekabet suçu içeriğiyle şikayet edecek kişiler, fiilin gerçekleşmesinden sonra 6 ay içinde şikayet etmelidir. 6 aydan sonra şikayet edilmesi söz konusu olamaz. Şikayette bulunabilecek kişiler şöyledir:

 • Haksız rekabete uğraması sonucunda, meslek itibarının zarar görmesi, ekonomik faaliyetlerinin zarar görmesi ve müşterileriyle ilişkisi bozulması durumunda tüzel ya da gerçek kişiler şikayette bulunabilir.
 • Ekonomik açıdan zarar gören müşteriler şikayet edebilir.
 • Ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve esnaf odaları, var olan üyelerinin çıkarlarını korumak için şikayet hakkını sahiptir.

Haksız rekabet suçunda dava zaman aşımına uğrayabilir. Haksız rekabet suçu ve cezası (TTK 62) dava zaman aşımı 8 yıl kadardır. Haksız rekabet suçu ve cezanın ertelenmesi kişinin cezaevinde infaz edilmesi yerine sosyal hayatından iyi halle geçirmesi için düzenlenebilir. Haksız rekabet suçunda hapis cezası ertelenebilir.

Haksız Rekabet Suçunda Hangi Mahkeme Görevli

Haksız rekabet suçunun işlenmesi durumunda kişinin yargılanma süreci Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından gerçekleştirilir.

Haksız Rekabet Suçu Unsurları
Haksız rekabet fiilerini kasten işlemek, kendi icap ve tekliflerine öncelik vererek, kişileri haksızlığa uğratmak, yanıltıcı veya kasten yanlış bilgi aktarmak suç unsuru sayılmaktadır.
Haksız Rekabet Suçu Yargıtay Kararları
Türkiye Ticaret kanunları çerçevesinde değerlendirilerek, TTK’nın 54. Maddesi üzerinden haksız rekabet unsuru değerlendirmesi yapılacaktır.
Haksız Rekabet Suç Duyurusu Dilekçesi
Haksız rekabet dilekçesi suç duyurusu, yetkili mahkeme üzerinden Ticaret Kanununu kapsar nitelikte hazırlanmalıdır.

İlginizi Çekebilir;

Ticaret Hukukuna İlişkin Tüm Hususlarda Kendinizi Koruma Altına Alın

Kartel Faizi 12 Bankaya Karşı  3 Katı Tazminat Davası

Hakaret Suçunda İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı

Haksız Arama Suçu ve Cezası (TCK 120)

“Haksız Rekabet Suçu ve Cezası (TTK62)” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara