Ticaret Hukukuna İlişkin Tüm Hususlarda Kendinizi Koruma Altına Alın

Hukukun birçok alanına hitap eden alanlar arasında ticaret hukuku da yer alır. Ticari kapsama giren bu hukuk düzenlemeleri, çeşitli mevzuatların işlem görmesini sağlar. Hakların korunmasını ve gerekli olan taleplerin karşılanması işlemlerinin her biri de yine ticareti temel alan hukuk alanları temsil eder. Burada şirketler arası ilişkileri, patent ve rekabet hususlarını, genel piyasaları bilen tecrübeli avukatlar üzerinden çalışma sağlanması önemlidir. Bu bağlamda en iyi ticaret hukuku avukatı arayışları, sizin çeşitli iş bağlamındaki işlemlerinizi ülkemizin kanunlarına uygun olarak gerçekleştirmenizi sağlar. Böylece hakların korunması, iş sözleşmeleri ve bunların takiplerine kadar çeşitli hizmetlerin ön plana çıktığı da görülebilir.

Ticari Hukuk Ne İçin Var?

Belirli bir düzende işlem görmesi gereken birçok konu vardır  ve bunlar kanunların belirlediği çizgiler içerisinde yapılır. Ticari avukat nedir ve ticaret hukuku neyi kapsar türünden sorulara verebilecek yanıtlar oldukça basittir. Temel anlamda iyi bakılacak olduğunu da ticaret hukukunun kapsadığı sistem, tacirler arasında var olan iletişimin hukuki yapılanmasını düzenlemeye yöneliktir. Düzenlemelerin her biri yasalar ile desteklendiğinden, tüm çözüm süreçleri ve çıkarımların yine davalar üzerinde sonuçlandırılması gerekir.

Genel anlamda yine ticaret hukuku söz konusu olduğunda hukukun çeşitli alanlarının ön plana çıktığını görebilmek mümkündür. Tacirlerin arasında yaşanabilecek bir dizi anlaşmazlıkların aslında çözüme ulaştırılmasının adalet temsilini de yansıtır. Böylece ekonomik düzenlemeler, yapılan çeşitli işler, şirketlerin var olan düzenleri ve genel piyasalara kadar ticari faaliyetlerin ön plana çıktığını da eklemek mümkündür. Anlaşmazlıkların çözülmesi ve bunların mahkemeler üzerinde temsil edilmesi gibi kapsamlarda yine bu bağlamda ön plana çıkmaktadır.

Ticari Hukuka Ait Konular ve Hizmetler Nelerden Oluşuyor?

İktisadi düzenlerin oluşumu ve bunların belirli evrelerdeki gelişimlerinde tek başına ticaret hukuku ön plana çıkmaz. Her ne kadar hukukun özel bir dalı olsa da, en iyi ticari avukatlar için mutlaka Borçlar Hukuku ya da Şirketler Hukuku gibi alanlara da vakıf olması gerekir. Çünkü çeşitli alanlara kayma ve davaların gelişme süreçleri, ilerleyen zamanlarda meydana gelebilmektedir. Genel anlamda davalara konu olan unsurlara ve ticari avukatların verdiği hizmetler incelendiğinde;

  • Haksız rekabeti öngören ve bunun önlenmesini amaçlayan davalar,
  • İflas hali ve iflasın ertelenmesi davaları,
  • Çekler, senetler ya da poliçelere dayalı olarak yaşanan anlaşmazlıklara dayalı konular,
  • Yapılan ticari iş sözleşmeleri ya da vaatlerin gerçekleşmemesi üzerine yapılan hak arayışları,
  • Şirketler arasında var olan borç, alacak ve ödeme işlemlerine dair yönetilen hususlar,
  • Ticari kaynaklı tazminat davaları,
  • Sözleşmelerin yerine getirilmemesi ya da ihlal edilmesi-uygulanmaması durumları,
  • Tespit davaları ve Patent davaları
  1. bir dizi hizmet bu konunun kapsamları arasında girmektedir. Burada ticareti temsil eden şirketlerin her birinin doğru düzenlemeler içerisinde temsil edilmesi gerekiyor. Bu yüzden tek başına ticari hukuk ile beraber diğer hukuk dallarını da ilgilendirebilecek gelişmelere vakıf avukatlar, istenilen dava süreçlerinin olumlu yönetilmesini sağlayacaktır. Tüm bunlar sayesinde ticaret hukuku avukatı nedir sorusu ne tür alanları kapsadığını bizlere gösterir. Ticari hususlara bağlı olarak yaşanan çeşitli türden anlaşmazlıklar ve problemlerin, hukuki yollar ile çözüm arama yolunu arayan hukuk arabulucusu demekte yerinde bir tabir olacaktır.

Ticari Sözleşmeler ve Bunlara Dayalı Anlaşmaların Geçerliliği

Yabancı ya da ülkemiz kaynaklı yapılan ticari ilişkilerde sözleşmelerin önemi büyüktür. Bunun hukuk kurallarının çeşitli kapsamlarının bilinerek, haksızlığa uğranılmaması adına uygun bir sistemde düzenlenebilmesi gerekir. Ticari sözleşmeler ise burada çıkar ilişkilerini barındırdığından, karşı tarafın lehine olabilecek tutarsızlıkların önüne geçilmesi de çalışır. Bu sebeple, yapılan hisse devirleri anlaşmaları, aynı markayı temsil eden çeşitli şubelerin açılması, acente hizmetleri ya da çeşitli distribütörlük sözleşmeleri bu kapsamda önemli bağlamları oluşur.

Burada önemli olan tüm sözleşmelerin ticari hukuka uygun olarak düzenlenmesini sağlamak ve danışmanlık hizmetlerinin profesyonel bir biçimde verilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca çoğu zaman şirketlerin birleşmeleri ve devralma gibi hususlarında yine üstün bir bilgi birikimi ile yapılarak, hakkın korunarak avantajlı bir durumda çıkmak, verilen ticari hukuk avukatlığı hizmetinin bir parçası da olacaktır.

Ticaret Hukuku Problemlerinin Giderilmesi

Her açıdan açılan davalar, yapılan iş sözleşmeleri ve ticari hukuku temsil eden unsurların belirli bir düzen içerisinde işlenmesi önemlidir. Burada kar, elde edilecek olan avantajlar, gelişme, büyüme ve ticari ilişkilerin yasalara bağlamında güvence altına alınmasını temsil eder. Bu sebeple işlerin doğru bir seyir halinde gidebilmesi için ticaret hukuku avukatları Maltepe ilçesinde İstanbul üzerinde de etkin hizmet sağlarlar. Burada çözüm arayışların sağlanması, dava açmadan da sonuca varılabilmesi ve taraf adına güçlü prensip ilkelerini gerçekleştirebilmek önemli bir boyut olmaktadır.

Bu yüzden tecrübe her zaman için avukatlık hizmetlerinde önemli bir mevzuattır. Sözleşmelerin hazırlanması ve bunların takibinden, şirketlere ait danışmanlık hizmetleri de bunun bir parçasıdır. Aynı zamanda alacaklara ait takip hizmetlerinden, yabancı ülkelerde şirket açma ve farklı firmalarla yapılacak olan ticari ilişkilerinde yine güçlü bir çerçevede ele alınarak, hukuk bütünlüğü çerçevesinde işleme tabii tutulması gerekiyor. Önemli olan sistemsel, hukuka uyan, müvekkil adına sonuç veren tüm sonuçların alınabilmesinin sağlanmasıdır.

Şirket Yönetimleri ve Rekabet Hukuku

Ticari işlemlere giren faaliyetlerde verilen hizmetlerinde alanı artmaktadır. Bu yüzden iyi bir temsil edilme çalışmalarının, şirketlerin kurulum aşamasından, gelişim ve durağan takipleri, yapılan iş sözleşmeleri ve çeşitli anlaşma boyutlarını da kapsar. Bu nedenle;

Birleşme ve Devralma: Şirketlerin geleceği daha iyi bir atılım yapması adına, birleşmeler ya da devralmalar strateji planlamasına göre yapılabilir. Şirketin konusuna ya da yaptığı ticarete bağlı olarak başka bir şirketin satın alınması ya da birleştirilmesi aşamalarında, çeşitli ayrıntılar mutlaka kanunlara uygun olarak bilinmelidir. Aynı zamanda büyüme halinde olan şirketin finansal akıbetlerinin korunması ve bunun know-how transferlerinden daha fazlasına kadar süreci takip etmesi, avukatlık danışmanlığı ve hizmetinin en temel yapı taşlarından bir tanesini olmaktadır.

Rekabet Hukuku: Rekabet şirketlerin birbiri ile yarışı ve sundukları ürün-hizmet akıbetine göre önemli bir yapıyı barındırır. Bu yüzden güncel olarak takibi olan ve piyasalardaki gündemi olan avukatlık hizmeti talep etmek, gelişme sürecinde büyük katkılar sağlayacaktır.

Ticari Davaların Görüldüğü Mahkemeler ve Süreleri

Davalar genelde konuya bağlı olarak değişebilir. Burada müvekkilin iyi bir şekilde temsil edilmesi, kanıtların ortaya konması gibi süreçler önemlidir. Ticari davalarla Asliye Ticaret Mahkemeleri ilgilenmekte ve hüküm vermeler yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir. Yine de bu zaman dilimi daha kısa süreci kapsayabileceğinden, profesyonel avukatlık ve danışmanlık hizmetinin etkilerinin önemli derecede fazla olduğunu da görebiliyoruz. Temelde ticari faaliyetlere ait anlaşmazlıklara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakarken, türüne göre Asliye Ticaret Mahkemeleri üzerinde de bir takım davalar yürütülebilmektedir.

Sizlerin tüm ihtiyacınız olan ticari hukuk talepleriniz, arayışlarınız, hakkın korunması ve aranması ticaret hukuku avukatı İstanbul ilinde hizmet veren Helvacı Hukuk Bürosu tarafından gerçekleştirilir. 2006 senesinde verilmeye başlanılan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinde, Mehmet Ali Helvacı Hukuk Bürosu, çözüm odaklı olarak hizmetlerini müvekkilleri adına her zaman sağlamaktadır.

Ticaret hukuku özellikleri
Ticaret hukuku özellikleri Ticaret hukukunun özellikleri Ticaret Hukuku kapsamı içerisinde bulunan ticari örf ve adetlerine uygun olarak işlenmesi ile ilgili detayları kapsar.
Ticaret hukuku sistemleri
Ticaret Hukuku sistemleri emredici hükümler, sözleşme hükümleri, yedek ticari hükümler, ticari örf ve adetler, genel hükümler olmak üzere farklılık gözetir.
Ticaret hukukunun kaynakları
Ticaret hukukunun kaynakları Türk ticaret kanunu, kooperatifler kanunu, tek kanunu bankacılık kanunu, rekabetin korunması hakkında kanun, sermaye piyasası kanunu gibi çeşitli kaynakları kapsar.

İlginizi Çekebilir;

TİCARET HUKUKU AVUKATI

Sultanbeyli Boşanma Avukatı

İş ve Ticaret Hukuku ile Alakalı Değişiklikler Yeni Detaylar

Bir İşletmenin Sorunsuz Şekilde Açılması için Nelere Dikkat Edilmelidir?

Boşanma Davasında Koruma Kararı Nasıl Alınır?

“Ticaret Hukukuna İlişkin Tüm Hususlarda Kendinizi Koruma Altına Alın” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara