TİCARET HUKUKU AVUKATI

Yerli ve yabancı şirketlere, finansal yatırımcılara, Türkiye’de yatırımda bulunmak isteyen yabancı kişi ya da kuruluşlara ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri Hukuk Büromuz tarafından verilmektedir. Perakendecilik, iletişim, bilişim, teknoloji, turizm, eğlence sektörü gibi farklı alanlarda danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Ticaret Hukuku Nedir?

Tacirler arasında bulunan hukuki ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Ancak esnaflar ticaret hukukunun konusuna girmemektedir. İnsan ilişkilerinin ekonomik faaliyetlere ait olan kısmı ekonomik anlamda ticaret ile düzenlenir.

Ticari faaliyetlerden doğan ve iktisadi hayatla yakından ilişkisi bulunan bir takım hukuki durumlarda bulunan hukuk şubesi Ticari hukuk olarak adlandırılır.  Ticaret tüm ülkelere bulunan bir hukuk dalı değildir.

Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Kullanılan Üç Ayrı Sistem;

  • Subjektif Sistem
  • Objektif ( ticari işlem )
  • Modern Sistem ( ticari işletme)

Ticaret hukuku özel hukukun diğer dallarından bağımsız olarak hukuki ilişkileri düzenleme biçimi açısından farklı uygulama şekilleri bulunur. Ticari hukukun özellikleri;

  • Müteselsil sorumluluk getirmesi
  • Hukuki görünüşe itibar etmesi
  • Korumacı yaklaşımın benimsenmesi
  • Ticari örf ve adaletin uygulanmasında şekilcilik

Ticaret Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

Ticaret hukukunun kaynakları arasında yazılı ve yazılı olmayan kaynaklar olmak üzere iki şekilde incelenir;

Yazılı Kaynaklar

Tüzükler

Kanunlar

Yönetmelikler

Yazılı Olmayan Kaynaklar

Ticari teamüller

Ticari örf ve adetler

Genel anlamda ticaret hukuku oluşumunu belirleyen kurallar kaynaklarını kanunlardan, tüzüklerden ve yönetmeliklerden almaktadır. Ancak yazısız kaynaklarda ticari hukuku belirlemektedir.

Ticari Davalar Kaça Ayrılır?

Ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü için uygulanacak olan dava yolları;

  • Mutlak ticari davalar
  • Nispi ticari davalar
  • Ticari işletmeyi ilgilendiren havale, telif haklarına ilişkin davalar olmak üzere üç ana başlıkta incelenir.

Borçlar Kanunundan Doğan Davalar

İşletmenin satılması ya da devredilmesi gibi işlemler borçlar kanunundan doğan davalar konusu içinde yer alır. Rekabet yasağının ihlaline dair hükümlerin yer aldığı davalar da borçlar kanunundan doğmuştur. Yayı sözleşmesine dair hükümler, kredi mektubu ve kredi emrine dair hükümler, ticari temsilciler ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin hükümlerden doğan davalar mutlak ticari dava niteliğinde sayılmaktadır.

Ticari Davalar Ne Kadar Sürer?

Ticari dava açmak için yetkili olan mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Asliye Ticaret Mahkemeleri dava konusu uyuşmazlıkları için hüküm verme süresi ortalama olarak 10-12 ay arasında değişmektedir. Ticari uyuşmazlıkların çözümü için harcanan emek ve zamandan tasarruf etmek isteyen taraflar deneyim sahibi hukuk bürolarıyla iş birliğine gitmelidir.  Bu anlamda Helvacı Hukuk Bürosu sizlere kusursuz hizmet sağlar. Dava süreçlerinizi kanunun ön gördüğü kurallar neticesinde yürütülmesini sağlar.

Ticari Davalar Hangi Mahkemelerde Görülür?

Ticari davalar için Asliye Mahkemeleri, Asiye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri olmak üzere işlem türüne göre değişiklik göstermektedir. Ticari işler ile ilgili uyuşmazlıkların görüleceği mahkemeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak bulunduğunuz yerde Asliye Ticaret Mahkemelerinin bulunması durumunda uyuşmazlıkların çözümü için yargı yeri Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Ticari İşletme İle İlgili Saklama Sözleşmesi, Havale, Telif Hakları gibi dava konularında; Borçlar kanunu madde 550-560 arasında düzenlenen havale ilişkileri, fikir ve sanat eserlerine ilişkin uyuşmazlıklardan doğan hükümler yer alır.

Ticari ilişkilerde, şirketlerin yönetimi, diğer şirketler ile olan uyuşmazlıkları ve alacakları dava konusunda Helvacı Hukuk Bürosu olarak görev yapmaktayız.

Dış ticaret mevzuatlarının ve dış ticaret mevzuatlarına ait aksaklıkların biranca giderilmesi için gerekli olan hukuki yardımı uzman avukat kadromuz ile sağlamaktayız. Bu anlamda Helvacı Hukuk Büromuz ile iletişime geçerek Ticari Hukuk Davaları alanında detaylı bilgi alabilirsiniz. Var olan haklarınızın kaybolmaması adına ticari hukuk avukatı sizlere deneyimlerini sunacaktır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-sureci-ve-uygulanmasi-gereken-prosedurler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ticaret-hukukuna-iliskin-tum-hususlarda-kendinizi-koruma-altina-alin.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-ve-ticaret-hukuku-ile-alakali-degisiklikler-yeni-detaylar.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bir-isletmenin-sorunsuz-sekilde-acilmasi-icin-nelere-dikkat-edilmelidir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fevzi-cakmak-mahallesi-avukat.html

“TİCARET HUKUKU AVUKATI” üzerine 5 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara