Sağlık Hukuku

Hayatta başınıza gelebilecek en üzücü ve ıstırap veren durumlardan biri tıbbi ihmal ya da hatalı tedaviden doğan yaralanma ve buna bağlı olarak gerçekleşen ölümlerdir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda haklarınızı hukuka uygun olarak paylaşacak bir vekile ihtiyaç duyarsınız.

Büromuz bu elzem durum ile ilgili sizlere destek sağlayacak ve gereken tüm konuda yardımcı olacaktır. Geçirdiğiniz durumu doğru olarak anladıktan sonra yapılması gerekenler hakkında sizlere rehber olacaktır.

Tıbbi Malpraktis: Herhangi bir doktorun sahip olduğu sorumlulukları ve bilgisi dâhilinde, meslektaşlarından birinin uygulayacağı tıbbi tedavi ya da özenin sizlere aynı şekilde uygulanmamasından kaynaklanan hatalar bütününe denir.

Tıbbi ihmaller konusunda ilgilendiğimiz ana başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Doktor hataları
 • Yanlış tanı ve tedavi
 • Cerrahtan kaynaklanan hatalar
 • Gebelik ve doğum hataları
 • Yardımcı sağlık çalışanın yaptığı hatalar
 • Yanlış tanı ve tedavi sonucu oluşan durumlar
 • Güvenli olmayan ilaçların hastaya verilmesi

Cerrahi Hata

Doğru ve güvenli tıbbi ve cerrahi tedavi alarak iyileşmek amacı ile hepimiz hastanelere başvururuz. Ancak hastanedeki personellerin uyguladığı yanlış ve özensiz uygulamalar ve özensiz cerrah tedavileri bazı durumlarda tam tersi bir şekilde gerçekleşerek üzücü sonuçlara neden olur.

 • Ameliyat sırasında vücutta unutulan cerrahi alet ve malzemeler
 • Hatalı cerrahi işleme bağlı olarak gerçekleşen kanama ya da kan transfüzyonuna bağlı olarak gerçekleşen bulaşıcı hastalıklara maruziyet
 • Hatalı cerrahi işlem sonucu beyin hasarı ve felç
 • Aşırı anesteziye bağlı olarak gerçekleşen yaralanmalar ve ölümler
 • Doğum sırasında yapılan ihmaller ve uygulamadan kaynaklanan hatalar
 • Ameliyat sırasında sağlam olan organın yaralanması

Doğum Sırasında Yaralanmalar

Kadınlar için en mutlu anlardan biri de gebelik ve doğum sürecidir. Gebelik ve doğum sürecinde hem annenin hem de bebeğin korunması bir zorunluluktur. Gebelik takibinde uygulanan hataların ve dikkatsizliğin sonucu çoğu zaman geri dönülemez olumsuz sonuçlara neden olur. Büromuz bu süreçte sizin ve bebeğinizin ihmale bağlı olarak doğan sakatlıklar ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar konusunda hukuki olarak destek sağlayacaktır.

Doğum ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli konuları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Yeni doğan bakımında yetersizlik
 • Doğum sırasında ihmale bağlı olarak gerçekleşen omuz yaralanmaları, pleksus hasarlanması
 • Fetaldistress durumlarında yani bebeğin doğum öncesi risk taşıdığı durumlarda gecikme ve yanlış yaklaşım
 • Yanlış cerrahi tedaviler

Hastane ve Acil Servis Hataları

Hastane hataları ve acil serviste görülen ihmaller konusu da dahil olmak üzere büromuz sizlere gerekli olan desteği vererek haklarınızın hukuka uygun bir şekilde korunmasında yardımcı olacaktır. Bu konular;

 • Yanlış tanı ve tedavi
 • Acil serviste yetersiz ve yanlış tedavi
 • İlk müdahale yapılmadan sevk etme
 • Doktor, hemşire ve sağlık personellerinin tecrübesizliğine dayalı hatalar
 • Cerrahi tedavi öncesi hastanın bilgilendirilmemesi ve hastadan onay alınmaması

Yanlış Tanı ve Tedavi

Tedavinin geciktirilmesi durumu pek çok hastalık için olumsuz sonuç doğurur. Burada yapılan ihmaller;

 • Yetersiz tıbbı inceleme
 • Hastanın doğru olarak yönlendirilmesinde tıbbı tanıya bağlı olarak yetersizlik
 • Hatalı tıbbi ve cerrahi müdahale
 • Kanser gibi ölümcül hastalıklarda tanının gecikmesi
Sağlık Hukuku Neleri Kapsar?
Sağlık hukukunun kapsama alanı içerisinde; sağlık hizmetlerinin işleyişi, bu işlemlerin uygulanması ve uygulanma esnasında ortaya çıkabilecek tüm sorunların çözümünün bulunması için kullanılan hukuk kurallarıdır. Bu noktada kişilerin hakları bu kanuna göre korunmaktadır.
Sağlık Hukuku Ne İş Yapar?
Sağlık hukukunun yetki alanı içerisinde; kişilerin sağlık kurumlarından yararlanabilme hakları, sağlık ve bakım hizmetlerinin belirli bir düzen dâhilinde yürütülmesi, önleyici sağlık hizmetlerinin verilmesi, kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gibi işler bulunmaktadır.
Sağlık Hukukunun Asli Kaynakları Nelerdir?
Tıp hukuku olarak da bilinen sağlık hukukunun temel kaynakları şu şekilde sıralanabilir; Anayasa, ulusal kanunlar, hasta hakları yönetmeliği, uluslararası sözleşmeler bağlayıcı kanunlar arasında yer alır. Bunların yanında ise uluslararası bildirgeler; Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları ile beraber AİHM ve İçtihadi Birleştirme Kararları yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/hukuk-burosu_437

https://mehmetalihelvaci.av.tr/malpraktis-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istanbul-avukat-burolari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tibbi-malpraktis-icin-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ticaret-hukukuna-iliskin-tum-hususlarda-kendinizi-koruma-altina-alin.html

Hemen Ara