Aydınlatılmış Onam Nedir | Bilgilendirilmiş Onam Ne Demek?

Aydınlatılmış onam nedir sorusuna yanıt arayanlar tıbbi alana yöneliyor. Nitekim tıbbi alandaki müdahalelere karşı onama başvurulur. Peki aydınlatma nasıl yapılır ve formun şartları nelerdir öğrenmek istemez misiniz? İşte tüm bu detayları sizin için derledik…

Aydınlatılmış Onam Nedir

Aydınlatılmış onam nedir merak edenler tıbbi müdahale öncesindeki genel bilgilendirmeler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu bilgilendirmeler sayıca fazla. İlk etapta tanı ile tedavi olarak ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olacaktır. Aydınlatılmış onam nedir sorusuna karşı:

-Tanı: Konulan tanıya dair aydınlatma sağlanır. Tanıya karşı hastanın bilgilendirilmesine özen gösterilir. Takiben tedavi süreci ele alınır. Örneğin tedavinin nerede ve ne zaman yapılacağı ifade edilir.

-Tedavi: Sadece tedavinin yeri ve hekimine karşı bilgilendirme yapılmaz. Aydınlatılmış onam nedir merak edenlere arkasından tedavinin tüm hususları da belirtilir. Örnek vermek gerekirse:

 • Tedavinin başarı oranını değerlendirmeniz sağlanır.
 • Tedavinin varsa yan etkileri ifade edilir.

Tek bir tedaviye ilişkin bilgi verilmeyebilir. Şöyle ki alternatif diğer yöntemlerin de sıralanmasına özen gösterilir. Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlara hekimlerin bilgilendirmesi demek yanlış olmaz. Tanı ve tedavi sürecinde hekimler aydınlatma onamını sunarak rıza almak ister. Alınan rızaya karşı tedavinin başlatılması esas alınır.

Görüldüğü üzere aydınlatılmış onam nedir sorusuna karşı tıbbi müdahaleler arka arkaya sergilenir. Müdahale öncesinde hastanın bilgi sahibi olması esas alınır. Hatta sadece bilgilendirme ile sınırlı kalınmaz. Takiben rızanın alınması önem arz eder. Bunun için hekimler en okunaklı ve sade haliyle aydınlatma hususlarını sıralar.

Aydınlatılmış onam nedir öğrenenler tıbbi müdahaleler öncesi bu durumu sorgulayabilir. Hatta hekimlerin olası uyuşmazlıklara dair sıklıkla onama yer vermesi söz konusudur. Şöyle ki:

-İşlemler: Sadece büyük cerrahi ameliyatlarda onama başvurulmaz. Haricinde düşük işlemlerinde de boy gösterir. Bunlar arasında tıbbi deneyler dahi katılmıştır. Deneme amaçlı gerçekleşen uygulamalardan önce hastaların rızasına yer verilmektedir.

-Onaylama: Aydınlatılmış onam nedir sorusuna karşı tüm tıbbi tanı ile tedavi seçenekleri arka arkaya sergilenir. Son olarak hekimlerin olası uyuşmazlıklara karşı önlemlerini aldığı görülür. Öyle ki sıralanan tüm bu hususlara karşı hastanın onayı talep edilir. Onay verildikten sonra:

 • Belirtilen tanı metotlarına yer verilir.
 • Onay verilen tedavi üzerine harekete geçilir.

Aydınlatılmış onam nedir öğrenmek isteyenler tüm bu detayları dikkate alabilir. Kısacası hastanın onayı alınmadan tanı ile tedavi uygulamalarına geçilmediği görülür. Hekimler gerekse büyük operasyonlar gerekse küçük deneyler adına sıklıkla aydınlatmalara yer verilir. Neticesinde onay veren hastaların işleme alınması uygun görülür.

Bilgilendirilmiş Onam Ne Demek

Bilgilendirilmiş onam hastaların tedaviye ilişkin akıllarına takılan tüm sorulara yanıt bulmasını sağlar. Aydınlatılmış onam nedir ile benzerlik gösteren bir kavram olduğu açık durumda. Her ikisinde de öncelik hastanın merak ettiklerine netlik kazandırmasıdır.

Aydınlatılmış onam nedir ya da bilgilendirme formu adına klinikler ve hastaneler hazırlıklara başvurur. Hali hazırda formları bulunur ve hastaların onaylaması esas alınır. Buradan sıraladıkları hususlar ise:

-Tehlikeler: Sağlık söz konusu olunca hastalar her türlü tehlikeden haberdar olmak ister. Özellikle de girilecek ameliyatın yüzde kaç oranında riskli olduğu değerlendirmeye alınır. Bunun dışında müdahalelerin arkasından gelecek olası tehlikeleri de öğrenmek için aydınlatmaların hazırlandığı açık durumda.

-Seçenekler: Tıbbi müdahale söz konusu olunca birden fazla seçenek gözler önüne serilir. Aydınlatılmış onam nedir sorusuna karşı bu seçenekleri de sıralamak gerekir. Şöyle ki tedaviye ilişkin sıralanan diğer seçenekleri de ele almanız sağlanır. Son olarak:

 • Tıbbi konularda her türlü detayı öğrenmenize özen gösterilir.
 • Bilgilendirme sonunda ise onaya geçmeniz beklenir.

Aydınlatılmış onam nedir merak edenlere başta bu adımlar eşlik edecektir. Hastaların tedaviye ilişkin tüm alternatifleri ve tehlikeleri öğrenmesi esas alınır. Son olarak ‘onam’ yani onay vermeleri beklenir. Onam verilmediği sürece tedaviye geçilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlar aradıklarına kısa sürede ulaşacaktır. Şöyle ki tıbbi müdahale öncesinde ki detaylı bilgilendirme şeklinde ele alındığı görülür. Bilgilendirme sayesinde:

 • Hastaların soru işaretlerine anında yanıt verilir.
 • Rızalarına bağlı olarak müdahalelere geçilir.

Aydınlatılmış onam alınan hastaların tüm riskleri ve tedavi seçeneklerini kabul ettikleri ispatlanır. Hekimler de olası hukuki uyuşmazlıklara ilişkin bu ispata önem verir. Aydınlatılmış onam nedir sorusuna diğer yandan hukuki uyuşmazlıkları da belirtmek en doğrusu olacaktır.

Aydınlatılmış onam nedir diyenlere hekimlerin ispat adına ele aldıkları bir türlü form olduğunu söylemek gerekir. Özellikle de malpraktis davalarına dair ispatların önemli bir yere sahip olduğu bilinir. Davalarda sağlık personellerinin hataları dikkate alınır ve tazminatın ibraz edilmesine karar verilir.

Birbiri ile bağlantılı olduğu için malpraktis kadar aydınlatılmış onam nedir sorusuna da yanıt aranır. Neticesinde:

 • Bilgilendirme formu hastalara yol gösterir.
 • Onaylarına karşı hekimler de ispat yoluna gidebilir.

İspat sadece dava sürecinde göz önünde bulundurulur. Tıbbi uyuşmazlıklara karşı açılan davaların sayısı günden güne artış göstermektedir. Bunun için de aydınlatılmış forumlara başvurulması söz konusudur.

Aydınlatılmış Onam Formu Hangi Şartlarda Uygulanır

Tıbbi müdahalelerin çoğunda aydınlatılmış onama başvurulur. Gerek cerrahi operasyonlar gerekse deneyler için sıklıkla forma yer verilir. Aydınlatılmış onam nedir öğrenenler form hususları eşliğinde harekete geçebilir. Şöyle ki:

-Tanı Hakkında: Aydınlatılmış onam nedir sorusuna karşı tanı ve tedavi açıklamaları denebilir. İlk etapta hastanın sağlık durumu ifade edilir. Sağlık durumunu takiben konulan tanının belirtilmesine özen gösterilir.

-Tedavi Hakkında: Aydınlatılmış onam nedir merak edenlere sadece tanı açıklamaları eşlik etmez. Aynı zamanda tedaviye dair merak edilenlere netlik kazandırılır. Örneğin:

 • Hangi tedavi türüne başvurulacağı belirtilir.
 • Tedavinin başarı oranı da gözler önüne serilir.

Aydınlatılmış onam nedir ve içerisinde neler bulunur merak edenlere yer ve zaman bilgisi de verilir. Tedavinin hangi hekim tarafından yapılacağı sergilenir. Aynı şekilde tedavinin yeri ile yöntemlerine de form eşliğinde değinmeniz uzun sürmez.

Aydınlatılmış onam nedir ve formda neler var öğrenmek isteyenler pek çok husus sıralanır. Örneğin tedavi sonucu ortaya çıkabilecek olası riskler formda boy gösterir. Oluşacak komplikasyonları da öğrenmeniz uzun sürmez.

Bunların haricinde diğer tedavi seçeneklerini incelemekte özgürsünüz. Tedavi seçeneklerinin avantajları sıralanır. Avantajları kadar dezavantajlarını da öğrenmenize özen gösterilir. Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlara tedaviye ilişkin tüm hususlar sıralanır. Örneğin:

 • Tedavide kullanılacak ilaçlar birer birer sıralanır.
 • İlaçların olası yan etkileri dahi gözler önüne serilir.

Tıbbi ve hukuki anlaşmanın tek bir form eşliğinde gerçekleşmesi sağlanır. Aydınlatılmış onam nedir ve anlaşma nasıl sağlanır öğrenmek isteyenlere tüm bu detaylar eşlik edecektir. Neticesinde ise onayı alınan hastaların tıbbi müdahalelerden faydalanması mümkün olacaktır.

Aydınlatılmış onam nedir ve formda neler var merak edenlere bilgilendirme yapılır. Örneğin tedavinin gecikmesi halinde ortaya çıkacak tüm sorunlar ifade edilir. Aynı şekilde tedavinin reddine karşı meydana gelecek sorunlar da belirtilir. Son olarak:

 • Hastaların yaşam standartlarını takibe alması istenir.
 • Standartlarına ters düşen tüm durumları gözlemlemeleri beklenir.

Aydınlatma onamı hastaların özerkliğini temsil eder ve kendilerine dair karar vermelerini esas alır. Hekimler de bu karara uygun bir şekilde tıbbi müdahalelerde boy gösterir. Formda yer alan hususlar üzerine müdahalelere geçilir. Kısacası hastaların öncesinde bilgilendirilmesi ve onay vermesi dikkate alınmaktadır.

AYDINLATILMIŞ Onam Formu Örneği

Aydınlatılmış onam nedir merak edenler aynı zamanda örnekleri ele alabilir. Örnekler sayesinde formu değerlendirmek ve onaya geçmek uzun sürmez. Öyle ki onam yani onay üzerine tıbbi müdahaleler mümkün hale gelir. Bunun için Aydınlatılmış onam nedir sorusundan ziyade formları da belirtmek gerekirse:

-Yaş Sınırı: Forma ilişkin yaş sınırları önemli bir yere sahiptir. Örneğin reşit yaşta olmayanlar için velayet sahibi olanlar dikkate alınır. Forma velayetin olduğu kişinin ismi ve soyismi girilir. Yine aynı kişinin forma onay vermesi beklenir.

-Temyiz: Temyiz yeteneği formlarda önemli bir yere sahiptir. Aydınlatılmış onam nedir sorusundan ziyade bu konulara da netlik kazandırmak gerekir. Nitekim temyiz yeteneğine sahip olmayan kişilerin formları geçerli sayılmaz. Bunun için:

 • Mental bozukluklara sahip olanların onayı kabul edilmez.
 • Psikolojik durumlara karşı onay formuna gerek duyulmayabilir.

Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlar psikolojik durumları da dikkate almalıdır. Örneğin mental bozukluk üzerine forma ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine mental bozukluğu olan kişilere en etkili ve risksiz tedavinin uygulanmasına karar verilir. Tıbbi ve hukuki açıdan bu durum yönetmeliklerde de boy göstermektedir.

Aydınlatılmış onam nedir merak edenlere form üzerinden tüm tanı ile tedavi yolları birer birer sıralanacaktır. Akabinde her iki taraf için onaylamalara yer verilir. Onaya ilişkin:

 • Hasta bilgilendirilir ve onay vermesi beklenir.
 • Hekim tarafından da formun imzalanması esas alınır.

Böylece iki tarafın başta tıbbi olarak hakları netlik kazanır. Sadece tıbbi değil hukuki açıdan da hakların koruma altına alınması sağlanır. Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlar başta tüm bu hakları ele alabilir. Öyle ki hakların korunması başta hekimler adına önemli bir yere sahiptir. Çünkü hekim müdahalelerine karşı açılan tazminat davalarının sayısı günden güne artış gösteriyor.

Davalarda ispatlar önemli bir yere sahiptir. İspatlama yolunda da sık sık bilgilendirme formları değerlendirmeye alınır. Aydınlatılmış onam nedir ve form nasıl sorgulayanlara yukarıda belirttiğimiz hususlar sergilenecektir. Şöyle ki:

 • Hastanın tanı ile tedavi seçeneklerini öğrenmesine dikkat edilir.
 • Soru işaretlerine netlik kazandıran hastaların onayına ihtiyaç duyulur.

Aydınlatılmış onam nedir merak edenler başta form üzerinde yer alan tüm bu ibareleri dikkate alabilir. Arkasından hem tıbbi hem de hukuki uyuşmazlıklara karşı koruma talebine geçebilir. Hazırlanan formlarda başta bu duruma başvurulur. Hem hastalar hem de hekimler yasal olarak koruma altına alınır. Olası tazminat davalarında da tüm bu detaylar dikkate alınır. Örneğin malpraktis davalarında formlara başvurulduğu görülüyor. Formda yer alan ibareler ve imzalar üzerine davaya yön verilmesi söz konusudur. Aydınlatılmış onam nedir sorusundan ziyade isteyenler hukuki uyuşmazlıkları ve davaları da ele alabilir.

Aydınlatılmış Onam Tarihçesi

Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlara tarihçesinden söz etmek faydalı olacaktır. Böylece ne denli köklü bir uygulama olduğunu anlayacaksınız. Örneğin ilk etapta tarihinin II. Dünya Savaşı’na kadar uzanması dikkatlerden kaçmıyor. Aydınlatılmış onam nedir sorusuna karşı tarihçeden devam etmek gerekirse:

-İşgaller: II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline maruz kalan binlerce ulus bulunuyor. Örnek vermek gerekirse Yahudiler ile Romanlar bunlar arasındadır. Tüm bu topluluklar işgal neticesinde kamplara alınmıştır. Kamplarda ise tıbbi deney olarak kullanılmaları uygun görülmüştür.

-Bildirge: 1939 yılında Almanlar tarafından başlatılan deney çalışmalarına Birleşmiş Milletler karşı çıkmıştır. 1947 yılında ABD tarafından ‘Nuremberg Kodu’ şeklinde aydınlatma formlarına gönderme yapılmıştır. Aydınlatılmış onam nedir merak edenlere de başta bu tarihçesi sergilenir.

Aydınlatılmış onam nedir öğrenmek isteyenler hikayenin devamını da dikkate alabilir. Şöyle ki ABD haricinde tüm bu deneylere el atan bir diğer kurum Dünya Tıp Birliği olmuştur. Birlik:

 • 1964 yılında bilgilendirme formlarına değinmiştir.
 • Helsinki Kongresi bu alanda öncü kabul edilir.

Hatta Aydınlatılmış onam nedir sorusuna önceleri Helsinki Bildirgesi adı eşlik eder. Kongreden kaynaklı olarak bu şekilde anılmış ve uzunca bir süre kabul görmüştür. Kabul görülen bildirimlerin hemen arkasından tıbbi araştırmalar sayıca artış göstermiştir.

Aydınlatılmış onam nedir sorgulayanlar tüm bu tarihçe detaylarından harekete geçebilir. Görüldüğü üzere çok eski dönemlerden bu yana tıbbi araştırmalar için ele alınmaktadır. Günümüzün şartlarına göre evrimleşmesi de dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle de hukuki uyuşmazlıklar adına önemli bir yere sahiptir. Hastalar:

 • Malpraktis davalarında ilgili formlara yönelir.
 • Hekimler de ispatlama sürecinde formlara yer verir.

Aydınlatılmış onam nedir merak edenlere sadece tıbbi açıklamalara dair bir form olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun yanı sıra hukuki uyuşmazlıklar için önemli bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekir. Böylece hem tıbbi hem de hukuki hakların korunmasında ele alındığı görülür. Haklarını koruma altına almak isteyenler hekimler formlarını tasarlar. Yine aynı durum hastalar adına da gözler önüne serilir. Neticesinde her iki tarafında imzasına karşı hem tanı hem de tedavi süreçlerinin yasal olarak yürütülmesine dikkat edilir.

Tibbi uygulamalarda Aydinlatilmiş onam nedir?
Kişinin kendi bedenine yapılacak çeşitli tıbbi uygulamalar hakkında, bilgi birikimine sahip olması. İstemediği bir durumda bu hakkını, yasal olarak araması durumudur.
MR onam formunun amacı nedir?
Konulan teşhis ya da oluşabilecek problemler durumunda, kişinin bilgilendirilmesi. Burada yer edinen formun detaylı olarak okunmasına gerek olmaz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/saglik-hukuku.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/malpraktis-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tibbi-malpraktis-icin-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bahcelievler-mahallesi-olumlu-trafik-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/trafik-kazalari-ve-tazminat-davalari.html

Yorum yapın

Hemen Ara