Malpraktis Nedir | Sağlık Hukukunda Malpraktis Nedir

Malpraktis nedir sorusuna karşı tüm merak edilenleri derledik. Tıbbi malpraktis ve tazminat davası gibi tüm hususları ele alabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız yazımızda malpraktisle alakalı tüm detaylar mevcut durumda. İşte bu detaylar…

Malpraktis Nedir Ne Demek

Hastanın zarar görmesine neden olan her türlü doktor hatası malpraktis nedir sorusuna karşılık gelmektedir. Doktorların uygulamış oldukları her türlü tıbbi uygulama bu konuya örnek gösterilebilir. İlk etapta:

-Teşhis: Her türlü tıbbi uygulamaya yer verildiği açık durumda. Örnek vermek gerekirse teşhis sırasında öykünün alınması bunlar arasında. Yine tetkiklerin de teşhisin bir kolu olduğu bilinir. Gerek öyküde gerekse teşhiste yapılan tıbbi hatalara dair tazminat davası açılabilir.

-Tedavi: Tıbbi uygulamalara tedavi de eklenir. Örneğin hastanın kullandığı ilaçların hatalı olması dava açma sebeplerinden bir tanesidir. Ameliyatlar ve yapılan iğneler de yine bu duruma örnek gösterilebilir. Malpraktis nedir merak edenlere hasta bakımına ilişkin tüm aşamalar eşlik eder. Bunun üzerine:

 • Hastaya uygulanan tıbbi uygulamalar ele alınır.
 • Tıbbi standartlara aykırı olan uygulamalara karşı davaya geçilir.

Malpraktis nedir öğrenmek isteyenler başta bu aşamaları dikkate almalıdır. Öyle ki hastalar teşhis ya da tedavi aşamasında zarar görebilir. Görülen zarara karşı dava açma yükümlülüğüne sahip olduklarını belirtmek gerek. Neticesinde ‘tazminat’ adı altında davalar görülür. Malpraktis nedir soranlara:

 • Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları eşlik eder.
 • Kurallarda bulunan 13. Madde gereğince yaptırımlara geçilir.

Kötü hekim uygulamalarının sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu anlamda yeni kanunlara başvurulması dikkatlerden kaçmıyor. Malpraktis nedir üzerine kanun nazarınca gerekli önlemler alınıyor. Hekim uygulamalarındaki hatalar hızlı bir şekilde tespit ediliyor. Hatanın boyutuna bağlı olarak ise tazminat sorumlulukları boy gösteriyor.

Tibbı Malpraktis Nedir

Malpraktis nedir sorusuna karşı tıbbi müdahalelerde meydana gelen hatalara gönderme yapılır. Hem teşhiste hem de tedavi aşamasında kusura rastlanabilir. Kusurun tespitine karşı da hukuki sorumluluklar boy gösterir. Bu durum:

 • Hekimin zarardaki sorumluluk oranı dikkate alınır.
 • Bilirkişi raporlarına bağlı olarak tespit gerçekleşir.

Malpraktis nedir öğrenenler bu alanda uzman olan avukatlara başvurabilir. Avukatlar davaya ilişkin şartları ele alır ve işleme koyar. Öyle ki malpraktis adına belli başlı şartlar göz önünde bulundurulur. Örneğin:

-Standartlar: Öncelikle tıbbi standartlara bağlı kalarak teşhise ve tedaviye yer verilmesi gerekir. Eğer ki bu standartlara uygun olmayan uygulamalar ispat edilirse davanın açılması mümkün hale gelir.

-Kurallar: Malpraktis nedir sorgulayanlara belli başlı dava şartları sıralanır. Bunların başında tıbbi standartların geldiği açık durumda. Hemen arkasından ise meslek kuralları geliyor. Hekimlerin meslek kurallarına uygun bir şekilde harekete geçmesi önem arz eder. Aksi halde yine dava yoluna geçilebilir.

Tıbbi standartlara ve meslek kurallarına uygun olmayan müdahaleler malpraktis adı altında ele alınır. Ortaya çıkan her türlü zararın ise tazminat yolu ile giderilmesi esas alınır. Bunun için Malpraktis nedir kadar dava şartlarının da göz önünde bulundurulması gerekir. Neticesinde avukatlar dava yolunu seçer ve ortaya çıkan zararın giderilmesi adına mücadele verir.

Sağlık Hukukunda Malpraktis Nedir

Sağlık personellerinin tıbbi standartlara uygun olmayan her türlü uygulaması malpraktis olarak ele alınır. Malpraktis nedir sorgulayanlara öncelikle bu standartlar ve meslek kuralları eşlik eder. Nitekim standartlar kadar kurallara uygun olmayan mesleki uygulamalar da dava yolunu mümkün kılar.

Hekimlerin hastanın yararına uygun olacak şekilde hareket etmesi önem arz ediyor. Bunun için de tıp tekniklerini en iyi şekilde kullanmaları gerekmekte. Aynı zamanda Malpraktis nedir ve uygulamalarda nelere dikkat edilir sorusuna karşı:

 • Hastaya karşı en hızlı ve faydalı tedavinin seçilmesi gerekir.
 • Yararlı olan kadar en ekonomik olanı da sunmak zorundadır.

Tüm bu konulara ilişkin hastanın bilgilendirilmesi de önemli hususlar arasında. Kısacası sağlık personellerinin hasta yararına uygun olarak teşhise ve tedaviye başvurması beklenir. Bu hususlara aykırı olan her türlü uygulama da Malpraktis nedir sorusuna yanıt vermektedir.

Mapraktis nedir sorgulayanlara karşı sağlık personellerinin müdahale sırasında bilimsel temelleri dikkate alması beklenir. Aynı şekilde modern tıbba bağlı olarak müdahalelere başvurulması gerekir. Bu durumlara aykırı olan uygulamalar:

 • Yanlış teşhisi doğurabilir.
 • Teşhise bağlı olarak hatalı tedaviler boy gösterebilir.

Hatalı teşhis ile tedavi uygulamaları malpraktisin temelleri arasındadır. Sağlık personellerinin yapmış olduğu hatalar kişinin gerek çalışma gerekse günlük hayatına etki edebilir. Hatta direk olarak can kaybı ile sonuçlanabilir. Bu gibi durumlara karşı Malpraktis nedir sorgulanır ve harekete geçilir. Öyle ki malpraktis sağlık personellerinin hatalarına karşı açılan davaların bütünüdür.

Malpraktis Örnekleri

Hekimlerin sadece meslek kurallarına bağlı kalarak uygulamalara geçmediklerini belirtmek gerek. Bunun yanı sıra hukuki ve cezai sorumluluklar da boy gösterir. Malpraktis nedir merak edenlere de tüm bu sorumluluklar arka arkaya sıralanır. Hatta daha iyi anlaşmalı için örneklere de başvurmak gerekir.

Son yıllarda operasyon sırasında hastanın içerisinde unutulan tıbbi cisimler bir hayli artış gösterdi. Bu durum tamamen sağlık personellerinin hatası olarak kabul edilir ve Malpraktis nedir sorgulayanlara örnek gösterilebilir. Şöyle ki:

 • Unutulan cisim hastanın hayatına mal olabilir.
 • Hastanın tedavisinde istenilen sonuca ulaşılamaz.

Bu gibi durumlar tespit edilir edilmez tazminat davaları boy gösterir. Malpraktis nedir öğrenenler ilgili hastaneye ve sağlık personellerine karşı dava açma sorumluluğuna sahiptir.

Malpraktis nedir farklı bir örnek olarak hasta kaydının alınmaması dahi gösterilebilir. Hatta hastanın kayıtlarında eksik verilerin bulunması yine sağlık personellerinin hatası olarak kabul edilir.

Son yıllarda uygunsuz ortamda yapılan kürtaja karşı davalar sayıca artış gösterdi. Sağlık personellerinin tıbbi standartlara uygun olmayan alanlarda kürtaja başvurması ciddi risk içerir. Neticesinde ortaya çıkan her türlü zarar tespit edilir ve davaya geçilir. Malpraktis nedir merak edenler tüm bu örnekleri dikkate alarak harekete geçebilir. Malpraktis hekimlerin tıbbi şartlara uygun olmadan yaptıkları her türlü müdahaleyi kapsamaktadır.

Kadın Doğum Malpraktis Davaları

Adı üstünde kadım – doğum hekimlerinin tıbbi standartlara uygun olmayan müdahalelerine karşı davalara başvurulur. Malpraktis nedir sorusuna karşı bu branş öne çıkmıştır. Öyle ki tıbbi ve hukuki alanda en riskli görülen tıbbi branşlar arasında kadın – doğum boy göstermektedir.

Tıbbi hizmetlerin yetersiz olmasına karşı sık sık kadın – doğum hekimlerine dava açılmaktadır. Örneğin bilgi alamayan hasta yakınlarının sıklıkla davaya başvurması dikkatlerden kaçmıyor. Hekime karşı hissedilen öç alma ve kızgınlık gibi durumlar da yine davanın açılmasına neden olabiliyor. Kadın doğum alanında malpraktis nedir sorgulayanlara:

 • Kusurlu klinik ortamlarda gerçekleşen müdahaleler dikkate alınır.
 • Teşhis ve tedavideki tıbbi hatalar göz önünde bulundurulur.

Neticesinde davanın açılması söz konusudur. Kadın – doğum hekimlerinin daha çok uygun olmayan ortamda uyguladıkları müdahaleler öne çıkmıştır. Malpraktis nedir merak edenlere bu durum örnek gösterilebilir. Hatta çoğu zaman hastadan ziyade hasta yakınlarının kadın – doğum hekimlerine dava açtıkları görülür. Özellikle de hasta hakkında bilgi sahibi olamayan yakınların dava yoluna başvurması dikkatlerden kaçmıyor.

Hemşirelikte Malpraktis Örnekleri

Malpraktis nedir sorusuna karşı tüm sağlık personelleri göz önünde bulundurulur. Sadece doktorlar ile sınırlı kalınmaz. Örneğin hemşireler de yapmış oldukları hatalara karşı malpraktis alanına katılır. Şöyle ki:

-Davalar: Hasta bakımına ilişkin eğitime ve tecrübeye sahip olan hemşireler zaman zaman hata yapabiliyor. Özellikle de bakım standartlarına uygun olmayan her türlü uygulama üzerine davaya geçilebiliyor. Haricinde:

 • Tıbbi araçların doğru şekilde kullanılmaması dava nedenleri arasındadır.
 • Yataklı servislerde hastanın doğru bir şekilde değerlendirilmemesi de sorun teşkil eder.

-Uygulamalar: Malpraktis nedir merak edenlere hemşirelerden yola çıkarak örnek vermek daha doğru olacaktır. Şöyle ki enjeksiyon hemşirelerin görevleri arasındadır. Hatalı bir bölgeye yapılan enjeksiyona karşı hasta zarar görebilir. Bu durum malpraktis nedir adı altında ele alınmaktadır. Diğerleri:

 • Hemşirelerden kaynaklı iletişim eksikliği örnekler arasındadır.
 • İletişim gibi dokümantasyon eksikliği de sorun teşkil etmektedir.

Malpraktis nedir sorusuna yanıt arayanlar tüm bu örnekleri dikkate alabilir. Görüldüğü üzere doktorların yanı sıra hemşireler de davaya konu olabilir. Hatalı tıbbi uygulamalara bağlı olarak davanın açılması ve tazminatın temin edilmesi esas alınır.

Tıbbi Malpraktis ve Hukuki Sonuçları

Hukuki sonuçlar olarak ilk etapta tazminattan söz etmek en doğrusu olacaktır. Malpraktis nedir öğrenenler son olarak sonuçları değerlendirmeye alabilir ve tazminat talebinde bulunabilir. Örneğin tazminat durumları olarak:

-Sonuçlar: Yanlış uygulamalara karşı hastanın durumu kötüleşebilir. Aynı şekilde yan etkiler boy gösterebilir ve hastanın kötüye gitmesi kaçınılmaz hale gelir. Bunların haricinde uzuv kaybı gibi ciddi sorunlar da boy gösterebilir.

-Tazminat: Oluşan her türlü olumsuz duruma karşı zararlar dikkate alınır ve giderilmesi sağlanır. Örneğin tedavi giderleri bunlar arasındadır. Yine kazanç ile çalışma gücünün kaybından dolayı ortaya çıkan zararların da giderilmesi sağlanır. Diğerleri:

 • Ekonomik gelecek kaygısının giderilmesine dikkat edilir.
 • Ağır yaralanma üzerine yakınların manevi tazminata dahi başvurması sağlanır.

Bunların yanı sıra hastanın ölümüne neden olan hatalı yaklaşımlar da malpraktis nedir sorusuna yanıt verir. Açılan davalarda yakınların maddi ve manevi zararları giderilmeye çalışılır. Örnek verek gerekirse:

 • Cenaze giderlerinin tahsis edilmesi sağlanır.
 • Yoksun kalan kişilerin tazminat talebinde bulunmaları sağlanır.

Malpraktis nedir soranlara sadece nedenleri sıralanmaz. Nedenlerin hemen arkasından tıbbi sonuçları da dikkate almak gerekir. Bu sonuçlara karşı avukatlarınız bilgi verir ve dava sürecine geçilir. Maddi ve manevi tazminat talepleriniz avukatlarınız eşliğinde sergilenir. Görevli mahkeme olarak ise:

 • Öncelikle yargı için adli yargı dikkate alınır.
 • 6502 Sayılı kanun nazarında Tüketici Mahkemeleri davalara bakar.

Adli yargı üzerine sağlık personelleri değerlendirmeye alınır. Bilirkişi raporlarına bağlı olarak hatanın tespiti sağlanır. Arkasından maddi ile manevi tazminat talepleri incelenir. Uygun görülmesi halinde hastaya ya da yakınlarına ibraz edilir.

Malpraktis nedir örnekleri?
Malpraktis, herhangi bir meslek mensubunun mesleğinin sorumlulukları esnasında ortaya çıkan hatalı hareketler adına kullanılan kelimedir. Örneğin herhangi bir tıbbi süreçte, doktor beceri noksanlığı olup hastayı tedavi edememesi ya da hastaya bu sebepten dolayı zarar oluşturması, malpraktisin örneğidir.
Malpraktis davalar nedir?
Malpraktis davaları genel olarak doktor ve hasta arasında gerçekleşir. Doktorun hatasından dolayı kaynaklanan durumlarda hasta malpraktis davası açarak, doktorun noksanlığını sebep gösterebilir.
Hatalı tıbbi uygulama malpraktis nedir?
Hatalı tıbbi uygulama ameliyat esnasında yapılan hata ile hastanın fiziksel olarak zarar görmesine sebep gösterilmedir. Bu malpraktis davaları içerisinde görülür.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tibbi-malpraktis-icin-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/saglik-hukuku.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ihmal-icin-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-dilekcesi-nasil-hazirlanir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/aydinlatilmis-onam-nedir.html

“Malpraktis Nedir | Sağlık Hukukunda Malpraktis Nedir” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara