Boşanmada Mal Paylaşımı | Mal Paylaşımı Davası

Mal paylaşımı davası denilince ilk akla gelen boşanma oluyor. Boşanma kadar miras mal paylaşımı da merak edilen konular arasında. Tüm bu merak edilen davalara ilişkin akıllara takılanları yanıtlıyoruz. İşte mal paylaşımı hakkında her şey…

Mal Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer

Mal paylaşımı davası hakkında merak edilen birkaç husus bulunuyor. Örneğin ne kadar sürer sorusuna karşı maksimum 450 günlük limit gözler önüne serilir. Öncelikle bu limitten yola çıkarak dava süreçlerine değinmek gerekirse:

-Boşanma Davası: Boşanma davası ile ilişkili olmasına rağmen ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Nitekim boşanmanın kesinleşmesinden sonra mal paylaşımı ele alınır. Aynı zamanda boşanmayı takiben 1 yıllık süreç dikkate alınmaktadır.

-Sonuç: 2019 yılında gerek boşanma gerekse mal paylaşımı davaları için süre sınırı getirilmiştir. Örneğin boşanma davasının maksimum 300 gün içerisinde sonuçlanması esas alınır. Mal paylaşımında ise bu süreç 450 gün olarak belirtilir. Mal paylaşımı davası için belirtilen bu süreler dikkate alınabilir. Aynı zamanda:

 • Süre içerisine istinafın dahil edilmediği görülür.
 • İstinaf yolu ile süreler uzayabilir.

Mal paylaşımı davası sonucu için boşanmanın netlik kazanması gerekir. Aynı zamanda 01.01.2002 tarihinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekir. Bu tarihten önce edilen mallar hangi tarafın üzerine ise o taraf hepsini alır. Ancak bu tarihten sonra tarafların eşit söz hakkına sahip olması uygun görülmüştür.

Mal paylaşımı davası süreçlerine dair 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hususlarına değinilir. Örneğin zamanaşımı süresini de hızlı bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olacaktır. Zamanaşımı hakkında önemli olan noktalara değinmek gerekirse:

 • Katılma alacağına sahip olanlar zamanaşımından faydalanabilir.
 • 10 yıllık zamanaşımı çoğu dava gibi mal paylaşımında da dikkate alınır.

Mal ayrılığı rejimine ilişkin Türk Medeni Kanunu üzerinden tüm düzenlemelere yer verilmiştir. Mal paylaşımı davası sırasında rejimler dikkate alınır. Aynı şekilde zamanaşımı da katkı payı alacaklarında önemli bir yere sahiptir. Sabit olarak 10 yıllık zamanaşımını dikkate alanlar dava yoluna başvurabilir.

Mal paylaşımı davası süreçlerine ilişkin 2002 yılından yürürlüğe giden kanun ele alınır. Yasal mal rejiminden sürelere tüm hususlar bu kanun nazarında netlik kazanıyor. Mal paylaşımı davası 10 yıllık zamanaşımı da yine kanun üzerinden ifade edilmektedir.

Boşanma Mal Paylaşımı Soruları

Mal paylaşımı davası süresi en çok merak edilen hususlardan bir tanesidir. Paylaşım için ortalama süre 1 yıl olarak ele alınır. Maksimum ise 1.5 yıl içerisinde sonuçlanması sağlanır. 1 – 1.5 yıl aralığında boşanma davasını takiben mal paylaşımlarına yer verilir.

Yine bir diğer hususun anlaşmalı ve çekişmeli boşanmaya dair dikkate alındığı görülüyor. Mal paylaşımı davası boşanma davasının niteliğine göre değerlendirilir. Şöyle ki:

 • Anlaşmalı boşanma davalarında ortak karara karşı paylaşıma geçilir.
 • Çekişmeli davalarda ise mahkeme yasal hakları dikkate alarak karar verir.

Mal paylaşımı davası dilekçe örnekleri de merak edilenler arasında. Öyle ki kanuna uygun bir şekilde hazırlanması halinde kabul görmektedir. Bunun için öncelikle avukata başvurmak ve eksiksiz bir şekilde dilekçeleri sunmak önem arz ediyor. Arkasından gelen durumlar:

-2002 Rejimi: 01.01.2002 yılındaki rejime bağlı olarak mal paylaşımı farklılık gösterir. Bu tarihten önceki evliliklerde malın kimin üzerine olduğu dikkate alınır. Bu tarihten sonra olan evlilikler için de ortak paylaşım üzerinde durulur.

-Ortaklık: Şirket ortaklığı da mal paylaşımı davası adına merak edilen hususlar arasındadır. Eşlerin şirket üzerindeki payları göz önünde bulundurulur. Pay devrine karar verilebilir. Ayrılma halinde payın değeri dikkate alınır ve paylaşım bu yolla gerçekleşir.

Mal paylaşımı davası için özenli bir şekilde protokol hazırlığına da yer verilir. Bu şekilde sadece mal paylaşımına yer verilmez. Boşanma protokolü eşliğinde velayet, tazminat ve nafaka gibi konular ele alınır. Özellikle de:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü için bu hususlara yer verilir.
 • Hukukin kaybın önüne geçmek adına avukatlar eşliğinde protokole imza atılır.

Mal paylaşımı davası için merak edilen bir diğer konu ise evlilik öncesi mallar oluyor. Ancak evlilik öncesinde edinilen malların tamamı kişinin kendisine ait olmaktadır. Yani boşanma davasına konu edilmesi söz konusu değil. Mal paylaşımı davası sırasında evlilik devam ederken edinilen mallar değerlendirilir. Öncesinde alınan malların eşler üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

Mal Paylaşımı Davası Harcı

Mal paylaşımı davası adına merak edilen hususlardan bir tanesi de ödemeler oluyor. Nitekim nispi harç ile nispi vekaletin gerekli duyulduğu davalar arasında boy gösterir. Tüm bu hususların ise mal paylaşımı davası ve dilekçelere karşı değerlendirilmesi söz konusudur. Şöyle ki:

-Oran: Harç oranı davadan davaya farklılık gösterir. Öncelikle oran olarak ¼ dikkate alınır. Yani dilekçe üzerinde yer alan miktara karşı hesaplama gerçekleşir. Bu oranla peşin harç bedeline karar verilir ve ödeme yapılması beklenir.

-Başvuru: Mal paylaşımı davası sırasında ele alınan bir diğer husus başvuru ödemeleri oluyor. Maktu olarak başvurma harcına karar verilir. Aynı şekilde tebligat masraflarının da belirtilmesi sağlanır. Tüm bu ödenek ile masrafları dikkate almanız halinde başvuru işlemlerine geçmeniz mümkün hale gelir. Mal paylaşımı davası için:

 • İlk etapta avukat aracılığı ile dilekçe hazırlığına geçilir.
 • Dilekçeler mahkeme tarafından değerlendirilir ve başvuru harçları dikkate alınır.

Mal paylaşımı davası açılırken ilk etapta maktu harca karar verildiği görülüyor. Mal paylaşımı sırasında tarafların mali durumu da dikkate alınır ve ödeneklere karar verilir. Neyse ki boşanma avukatlarına başvuranlar tüm bu ödeneklere ilişkin bilgi sahibi olacaktır.

Mal paylaşımı davası için öncelikle hukuki destek almanız önem arz ediyor. Bu yolla hataya başvurmaz ve dava üzerinden mal paylaşımına ilişkin tüm esaslara yer verilir. Avukatlar:

 • İlk etapta müvekkilin istek ve arzularını dikkate alır.
 • En uygun şekilde dilekçe hazırlığına geçilir.
 • Dilekçelerden tüm menfaatlerin beyan edilmesi sağlanır.

Mal paylaşımı davası için protokol hazırlıkları boy gösterir. Özellikle de anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokol önemli bir yere sahiptir. Böylece mallardan ziyade mevcut çocukların velayeti gibi çoğu konuya netlik kazandırılır.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma davalarının süresi anlaşmalı olanlara nazaran daha uzundur. Bunun asıl nedeni ise mal paylaşımına ilişkin anlaşmanın sağlanamamasıdır. Mal paylaşımı davası boşanma niteliğine bağlı olarak farklı süreçlerde sonuçlanır ve karara göre yaptırımlara geçilir. Bunun için:

-Mallar: 2002 yılından sonra evlenenlere karşı ortak mal paylaşımı göz önünde bulundurulmaktadır. Bunun için çoğu zaman %50 oranına başvurulur. Ancak çekişmeli davalarda bu oran itiraza açık olduğu için farklı hukuki yolların da dikkate alındığı açık durumda.

-Taraflar: Tarafların malın eşit olarak paylaşılmasına karşı çıkabilir. Mal paylaşımı davası sırasında hukuki yollar farklılık gösterir ve tarafların sosyal – ekonomik yapıları değerlendirmeye alınır. Taşınır ya da taşınmaz olan malların taraflara bağlı olarak paylaşımı gerçekleşir.

Mal paylaşımı davası sırasında kusur oranı da dikkate alınmaktadır. Boşanma neticesinde kusur oranı yüksek olan tarafın tazminat ödemelerine uyması beklenir. Önceden de belirttiğimiz üzere mal paylaşımı davası üzerinden:

 • Tazminat ile nafaka hususlarına da yer verilir.
 • Velayet için hukuki haklara bağlı olarak karara geçilir.

Çekişmeli boşanma davaları Aile Mahkemesi tarafından görülür. Ancak bölgede Aile Mahkemesi yoksa bunun yerine Asliye Mahkemeleri de dikkate alınabilir. Mal paylaşımı davası ve nafaka gibi hususlar da boşanmanın sonuçlanması ile ele alınmaktadır.

Mal paylaşımı davası açmak isteyenlerin uzman avukatlara başvurması gerekir. Özellikle de çekişmeli boşanma sürecinin uzun ve meşakkatli olduğunu unutmamalısınız. Bunun için:

 • Uzman boşanma avukatlarından hukuki destek alınmalıdır.
 • Mal paylaşımı gibi elzem konuları avukatlara danışmak gerekir.

Mal paylaşımı davası çekişmeli boşanma için 1 yıllık süreçte dikkate alınır. Şöyle ki 1 yıl ve üzerinde evli kalan çiftlerin mal paylaşımına başvurmalarına izin verilir. Görüldüğü üzere belli başlı şartlara sahiptir. Tüm bu şartları uzman avukatlar ile ele almanız ve davaya geçmeniz mümkün olacaktır.

Miras Mal Paylaşımı Davası

Mirasın taksimi için mirasçılar tek başlarına işlem göremez. Bunun yerine tüm mirasçıların ortak bir şekilde harekete geçmeleri beklenir. Neticesinde mal paylaşımı davası kaçınılmaz hale gelir ve taraflara en uygun şekilde paylaşıma geçilir.

Mal paylaşımı davası sırasında Türk Medeni Kanunu ele alınır ve kanun nazarınca işlem görülür. Daha çok mirasçılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklara dair davanın görülmesi ve sonuca bağlanması söz konusudur. Bu aşamada:

 • Uyuşmazlık varsa miras paylaşımı sözleşmesi üzerinde durulur.
 • İspatlama aracı olan sözleşmeler üzerinden paylaşıma geçilir.

Mal paylaşımı davası açmak isteyenler hem tarafları hem de mahkemeleri merak etmektedir. Öncelikle davaya dair bu hususlara netlik kazandırmak gerekirse:

-Taraflar: Mal paylaşımı davası kimler tarafından açılabilir sorusuna yanıt aranıyor. Kanunen bu durumun sadece mirasçılara özel olduğu belirtilir. Mirasçılar varsa vasiyetname üzerinden de tespit edilir ve davayı açma hakkına sahip olur.

-Mahkeme: Mal paylaşımı davası açmak isteyenlerin uzman avukatlar aracılığı ile dilekçe hazırlıklarına başvurmaları önem arz ediyor. Hazırlanan dilekçeler ise Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirmeye alınır. Talep dilekçeleri hızlı bir şekilde değerlendirilir. Hatta bunun için ölen kişinin bulunduğu bölgeden Sulh Ceza Hakimliğine başvurulur. Mal paylaşımı davası için:

 • Mirasçıların tebligat eşliğinde bilgilendirilmesine özen gösterilir.
 • Tereke mal varlığının ayrı ayrı hesaplanması sağlanır.

Aynı şekilde miras paylaşımında oranlara başvurulur ve hesaplama gerçekleşir. Bilirkişi raporlarına karşı paylaşımın gerçekleşmesine özen gösterilir. Tüm bu hususlar dava sürecini etkiler. Mal paylaşımı davası için ortalama 1 – 2 süresi boy göstermektedir.

Sürenin uzamasına neden olan birkaç faktör daha bulunuyor. Örnek vermek gerekirse mirasçı sayısının fazla olmasından dolayı işlemler ve dava uzayabilir. Bunların dışında:

 • Ölüme karşı tasarruf iptalleri de davayı uzatabilir.
 • Muvazaaya bağlı davaların açılması da mal paylaşımını geciktirebilir.

Hatta mahkemelerin iş yüküne karşı dava süreci farklılık gösterebilir. Bunun için mal paylaşımı davası süresine net bir ifade sunmak yanlış olacaktır.

2002’den Önce Evlenenlerde Mal Paylaşımı

Türk Medeni Kanunu kapsamında 2002 yılı öncesi ve sonrasında ilişkin ayrı hususlara yer verilmektedir. Mal paylaşımı davası sırasında ilk önce 2002 yılına özel ilkelere başvurulur ve harekete geçilir. Şöyle ki:

 • 2002 yılından önce evlenen çiftlere karşı ortaklık söz konusu olmaz.
 • Malların sahibine ait olması esas alınır.

2002 yılından önce evlenenlerin mal paylaşımı davası sonuçları daha kısa sürede açıklanır. Öyle ki malların ait olduğu tarafa aktarılmasına karar verilir. Son yıllarda olduğu gibi %50 oranına yer verilmez. Yasal mal rejimi için:

-Rejim: Mal paylaşımı davası esnasında 4721 yılı kanun üzerinden maddelere uyum sağlanır. Örneğin rejime dair mal ortaklığı dikkate alınır. Mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı gibi tüm rejim şartlarının ele alınmasına dikkat edilir.

-Mallar: Mal paylaşımı davası sırasında edinilmiş olan tüm mallar da ayrı ayrı tespit edilir ve hukuki temellere karşı paylaşıma geçilir. Örnek vermek gerekirse eşin çalışmasına bağlı olarak elde ettikleri bunlar arasında yerini almıştır. Mal paylaşımı davası sırasında ele alınan diğer edinilmiş mallar ise şöyle:

 • Sosyal güvenlik kurumlarının mali desteği hesaplamaya dahil edilir.
 • Eşin çalışma gücünden dolayı tazminat alması da edinilmiş mal olarak gösterilir.
 • Kişisel mallardan kazanılan gelirler de göz önünde bulundurulur.

Mal paylaşımı davası sırasında edinilmiş malların titizlikle ispat edilmesi ve eşit oranda paylaşılmasına özen gösterilir. Anlaşmalı boşanma davalarında yasal mal rejimi boy gösterir ve hazırlanan protokol eşliğinde paylaşıma geçilir.

Aynı şekilde çekişmeli boşanma neticesinde de yasal mal rejimi boy gösterir. Mal paylaşımı davası çekişmeli olan davalara karşı daha uzun sürebilir. Bir de mal rejimi dışında kalan malların tahsis edilmesini isteyenlerce süreç artmaya devam eder. Bunlara da örnek vermek gerekirse:

 • Eşin kişisel olarak kullandığı eşyalar bunlar arasındadır.
 • Malvarlığı değeri eşlere ait olan birebir eşyalar üzerinden de ele alınır.
 • Miras yoluyla elde edilen kazanımlar da boy göstermektedir.

Eşlerden herhangi biri haklı olarak tazminat alacaklısı olabilir. Manevi tazminatın mal rejimi kapsamına alınmadığı ifade edilir. Neticesinde mal paylaşımı davası sonucunda paylaşılması gibi bir duruma yer verilmez.

Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi

Mal paylaşımı davası açmak isteyenler öncelikle uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti alabilir. Hukuki destek almak ve bunun üzerine dilekçe hazırlıklarına geçmek gerekir. Dava sürecini başlatmak adına dilekçelere yer verilir. Mal paylaşımı davası adına hazırlanan dilekçelerde:

-Şahsi Bilgiler: Hakimlik bilgilerinin hemen arkasından davanın kişisel bilgilere geçilir. İsim, soyisim ve kimlik numarasına yer verilir. Bu bilgilerin arkasından ise adrese geçilir. Davacı gibi vekil için de isim, soyisim, kimlik numarası ve adres hususları boy göstermektedir. Son olarak aynı bilgiler davalı için sıralanır.

-Konu: Dilekçe başında kısa bir şekilde konuya değinmek gerekir. Beraberinde maddeler halinde açıklamalar boy gösterir. Müvekkil ile davalı arasındaki evlilik ya da miras gibi konulara ‘açıklamalar’ arasından netlik kazandırılır.

Mal paylaşımı davası dilekçe örnekleri sayesinde bu konuya netlik kazandırmanız uzun sürmez. Aynı şekilde uzman avukatların yönlendirmeleri sayesinde işiniz uzun sürmez. Örneğin açıklamaların hemen arkasından:

 • Aile Mahkemesine hitaben delilleri sıralamanız beklenir.
 • Hukuki sebeplerin mevzuatlara göre sergilenmesi gerekir.

Mal paylaşımı davası dilekçesinden aynı zamanda talep sonuçlarına da yer verilir. Maddeler halinde sıralanan sonuçlar değerlendirilir. Neticesinde talep ve arzlara karşı dilekçe sonlandırılır.

Mal paylaşımı davası için tüm esasların arka arkaya sıralanmasına dikkat edilir. Neyse ki uzman avukatlar sayesinde bu konulara netlik kazandırmanız uzun sürmeyecektir. Beraberinde ise:

 • Hukuki destek yani danışmanlık alarak bilgi sahibi olursunuz.
 • Bilgilendirme üzerine dilekçe hazırlıklarına geçilir.
 • Hazırlanan dilekçeler yetkili mahkemelerce değerlendirmeye alınır.

Mal paylaşımı davası için izlenecek yollar bu şekildedir. Gerek miras gerekse boşanma adına ayrı ayrı hepsi dikkate alınır. Öyle ki bu davaların neticesinde mal paylaşımı adına harekete geçilmektedir. Mal paylaşımı davası delil, beyanlar ve konuya göre değerlendirilir. Tüm bu hususlara karşı dava süreci de farklılık gösterir.

Boşanma Mal Paylaşımı Soruları

Mal paylaşımı davası ile boşanmanın birlikte açılması söz konusu değil. İlk etapta merak edilen bu hususa karşı bilgi vermek gerekir. Şöyle ki boşanma davasının yargılama süreci başlatılır. Kararın kesinleşmesi ile beraber ise mal paylaşımına geçilmesi söz konusudur.

Mal paylaşımına ilişkin iki ayrı dönem bulunuyor. 2002 yılına ilişkin akıllarda pek çok soru işareti bulunuyor. Bu döneme dair:

 • 2002 öncesinde evlenen kişilerin malları kendilerine ait sayılır.
 • 2002 sonrası için de yarı yarıya paylara yer verilir.

Mal paylaşımı davası için talepler de dikkate alınmaktadır. Neyse ki davaya ilişkin 3 ayrı talep boy gösterir. Bunlardan ilki katılma alacağı şeklindedir. Devamında katkı payı alacağına ve değer artış payına yer verilmektedir. Malları da ayırmak gerekirse:

-Kişisel Mallar: Eşlere miras yoluyla geçen malvarlığı değerleri kişisel olarak kabul edilir. Yine manevi tazminatlar da bu kapsama girer. Kişisel kullanıma uygun olan tüm eşyalar da dikkate alınır. Aynı zamanda takas ve satış gibi mali değerlerin hepsi kişisel kabul edilir.

-Edinilmiş Mallar: 2002 yılından sonra evlenenler için edinilmiş mallar önemli bir yere sahiptir. Çünkü hukuki kapsamda yarı yarıya olarak malların paylaşılması söz konusudur. Bunun için:

 • Çalışma üzerine kazanılan edimlerin hepsi dikkate alınır.
 • Kişisel mal gelirleri hesaplamaya dahil edilir.

Bunların haricinde SGK üzerinden alınan yardımlar dahi edinilmiş mallar arasında boy göstermektedir. Benzer şekilde çalışma gücünün kaybına dair tazminatlara yer verilebilir. Örneğin:

 • İş kazalarına karşı çalışma kaybı ortaya çıkar.
 • Kaybın maddi tazminat ile giderilmesine özen gösterilir.

Elde edilen maddi tazminat edinilmiş mal olarak davaya konu edilir. Son olarak malların değerlerine bağlı olarak yarı yarıya olacak şekilde paylaşım gerçekleşir. Tüm bu hususlara göre 10 yıllık zamanaşımı dikkate alınmalıdır. Boşanma mal paylaşımında merak edilen bir diğer konunun süreler ve zamanaşımı olduğu açık durumda.

Aynı zamanda yetkili ve görevli mahkemelere ilişkin tüm hususlar ele alınabilir. Görevli mahkeme olarak ‘Aile Mahkemesi’ başı çeker. Hazırlanan dilekçeler mahkeme tarafından değerlendirilir ve davaya geçilir.

Edinilmiş mallar nasıl paylaşılır?
Boşanma davalarında edinilmiş mallar, anlaşmalı ya da çekişmeli olarak paylaştırılabilir. Anlaşmalı olduğu takdirde herhangi bir problem kalmaz. Çekişmeli boşanmalarda malın değerinden paylaşım gerçekleşir.
Evliyken alınan ev boşanınca kimin olur?
Evliyken alınan ev genel olarak boşanınca kadına verilir. Ancak kadın anlaşmalı boşanmada evi istemediğine dair dilekçe belirtirse ev erkeğe de kalır.
Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?
Boşanmada mal paylaşımı genel olarak malın değerinden gerçekleşir. Burada anlaşmalı boşanmada, kişiler mal paylaşımını kendisi yapabilir. Ancak çekişmeli boşanmada Yargıtay kararı ile mal paylaşımı görülür.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasinda-mal-paylasimi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-mal-paylasimi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanmalarda-mal-paylasimi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanma-davalarinda-mal-paylasimi-nasil-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-esnasinda-mal-paylasimi-nasil-yapilir.html

“Boşanmada Mal Paylaşımı | Mal Paylaşımı Davası” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara