İştirak Nafakası | Tedbir İştirak Nafakası

Nafaka; geçinmek için gerekli olan tüm iaşenin verilmesi anlamına gelir ve Türk Medeni Kanunu’na göre 4 farklı nafaka türü bulunur.

 • Tedbir nafakası
 • İştirak nafakası
 • Yoksulluk nafakası
 • Yardım nafakası

Makalemiz içinde iştirak nafakası nedir? Hangi durumlarda iştirak nafakası talep edilir? İştirak nafakası ne kadardır gibi birçok konu hakkında, merak edilenlere cevap vermeye çalışacağız.

2021 İştirak Nafakası

İştirak; ortaklık oluşturma, anlamındadır ve Türk Medeni Kanunu’nda iştirak nafakası adı altında; çocuğun masraflarının, ortak olarak karşılanması anlamını taşır. Boşanma sürecinin zorlu süreci içinde, çocukların da psikolojik anlamda yıprandığı bilinir. Aile birliğinin bozulması, büyükleri olduğu kadar, küçükleri de etkiler.

İştirak nafakası; boşanma döneminde açılan davada, çocukların velayetini alamayan kişi tarafından, geçim giderlerinin ortaklaşa ödenmesi için verilen nafaka türüdür. Bu nafakanın amacı, çocukların herhangi bir konuda mağduriyet yaşamasını önlemek içindir.

Bu yüzden boşanma davası sürecinde, çocuklar için verilen nafaka tutarını hâkim belirler. Anlaşmalı boşanma durumunda da taraflar arasında imzalanan protokolün, hâkim onayından geçmesi gerekir. Buradaki en önemli nokta, velayeti hangi taraf aldıysa, her boşanma davasında olduğu gibi 2021 yılında da iştirak nafakası kullanabilir ve verilen nafaka, sadece çocukların masrafları için harcanır.

İştirak nafakası içinde, Türk Medeni Kanunu’nun 182 ve 183. Maddelerine göre; çocuk nafakası tutarından ve oranlarından bahsedilmez. Nafakanın tutarıyla ilgili kararı veren hâkim, çocuk sayısına ve nafakayı ödeyecek kişinin maddi durumuna göre hesaplama yapar.

İştirak Nafakasının Azaltılması

Boşanma davalarında nafaka miktarı; nafakayı ödeyecek kişinin maddi gücüne göre belirlenir. Boşanma sırasında nafakayı alacak kişinin daha fazla kazanç sağlaması veya nafakayı verecek kişinin mali durumunun azalması gibi durumlar sıklıkla görülür. Böyle bir durumda nafaka miktarının değişmesi için, dava talebinde bulunulabilir.

Bu konuda dava açılması, Türk Medeni Kanunu’nun 176 maddenin 4. Fıkrasında açıklanmıştır. Buna göre iştirak nafakası azaltılması için bazı şartların oluşması gerekir. İştirak nafakasında, nafakayı ödeyecek olan kişinin mali durumundaki olumlu ya da olumsuz değişimler, süreklilik arz etmelidir. Sadece bir müddet için olan maddi durum zorluğunda iştirak nafakası indirimi söz konusu değildir.

Nafaka sorumlusunun maddi zorluğu düşmesinin sebepleri arasında;

 • Yeniden evlenmesi
 • Emekli olması
 • Tekrar çocuk sahibi olması gibi nedenler olabilir.

Nafaka sorumlusu, nafakada indirim davası açtığında, bu nedenleri öne sürebilir. İştirak nafakası için; nafakaya hak kazanan tarafın maddi gücünün yükselmesinin bir önemi yoktur. Burada önemli olan, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Nafakayı verecek kişi, nafakaya hak kazanan tarafın mali gücünün yükselmesini baz alarak iştirak nafakası indirimi talebinde bulunamaz.

İştirak nafakası indirimi için dava açılırken;

 • Nafaka indirimi için, gerekli şartların oluşması gerekir.
 • Oluşan şartlara göre dava dilekçesi hazırlanır.
 • Dava dilekçesi; kanuni yükümlülüklere göre ve hukuki açıdan, herhangi bir kaybın olup olmadığına dikkat edilerek hazırlanır.
 • Dava için gerekli giderler ve harcın yatırılması gerekir.
 • Dava dilekçesinde; nafaka indirimiyle ilgili ispatların sunulması, kurum belgelerinin ispatı gerekir.

Nafaka indirim davaları, basit yargılamalardır ve iddiayı kanıtlayacak belgelerin dava dilekçesinde bulunması ve bildirilmesi zorunluluğu bulunur. Aynı zamanda dava dilekçesinin, karşı tarafa usulüne uygun şekilde tebliğ edilip edilmediği de önem kazanır.

Tedbir İştirak Nafakası

Mahkeme boşanma davalarında daha önceden tedbir nafakası adıyla nafaka ödenmesini ön görmüş olabilir. Mahkemenin daha önce verdiği bu tedbir nafakası; boşanmanın olması ya da ayrılık kararının kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak ödenmesi halidir. Tedbir nafakası tutarı, mahkeme hâkimi tarafından belirlenir. Hâkim miktarı belirlerken, Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen kriterlere göre tutarı belirler. Burada hâkim; tarafların barınması, geçimi, çocukların bakımı, eğitimi, masrafları, korunması gibi kriterleri göz önüne alır.

Tedbir nafakasının ödenmemesi durumunda cebri icra yolu devreye gider. Geçici tedbir olarak adlandırılan tedbir nafakası, ilam hükmünde değildir ve ödenmemesi durumunda, nafakayı ödemekle yükümlü taraf hakkında disiplin hapsi cezası gibi bir ceza vermek söz konusu olmamaktadır. Bunun anlamı ise borçlu kişinin hakkında, borcuna karşılık icra kararı çıkartılabilirken, cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 328. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; iştirak nafakası, çocuğun 18 yaşına kadar devam eder. Aynı zamanda çocuğun evlenmiş olması, velayetin taraf değiştirmesi veya Türk Medeni Kanunu’nun 12. Maddesine göre mahkeme tarafından ergin olarak kabul edilmiş olması durumuyla biter. Ancak çocuğun eğitim hayatının sürmesi durumunda, eğitim hayatı bitine kadar, iştirak nafakası alınmaya devam edilir.

Nafakayı veren kişinin ölmesi durumunda, çocuğun ergin yaşa ulaşması, evlenmesi ve eğitim hayatının bitmesi durumunda iştirak nafakası otomatik olarak kesilir. İştirak nafakası ödenmediği durumlarda, cebri icra yoluna gidilerek, borç tahsil edilir.

İştirak Nafakası Ne Kadar 2021

Boşanma sürecinde olan ve çocuklar için iştirak nafakası ne kadar konusu da merak edilenler arasındadır. İştirak nafakası 2021 yılında da Türk Medeni Kanunu’nda hüküm ve şartlara bağlanmıştır. İştirak nafakası için; nafakayı ödemekle yükümlü olan kişinin maddi durumu, çocuk sayısı baz alınır. Türk Medeni Kanunu’nun 182 ve 183. Maddeleri uyarınca tüm hüküm ve koşullar belirlenmesine rağmen, nafakayı ödemekle yükümlü kişinin ödeyeceği miktar ve oran konusunda herhangi bir belirleme yoktur.

Boşanma davalarında iştirak nafakası için belirlenecek tutar, tamamen davaya bakan hâkimin kararına bırakılır. Tarafların karşılıklı olarak bir anlaşmayla, iştirak nafakası üzerinde birleştiklerinde, hâkim mevcut durumları inceleyerek, başta çocukların menfaati olmak koşuluyla, her iki tarafın da lehine karar verir.

Boşanma davaları ister anlaşmalı ister çekişmeli davalar olsun, tarafların menfaatlerinin korunması, nafaka işlemlerinde doğru ve hakkaniyetli paylaşımların yapılabilmesi için, konusunda uzman ve deneyimli boşanma avukatlarıyla dava açmak, hakların kaybolmaması için, oldukça önemlidir.

İştirak Nafakası Hesaplama 2021

Boşanma sürecinde olan, nafaka araştırması yapan birçok kişi, iştirak nafakası hesaplaması 2021 yılında ne olacak konusunu da merak edebilir. Bu konuda sıklıkla karşımıza gelen sorulara, bu yazımızda cevap vermeye çalıştık. İştirak nafakası; boşanma davalarında, çocuğun ya da çocukların velayetini alamayan tarafın, çocuğun giderlerine karşılık verdiği nafaka türüdür. Medeni Kanunu’nun 329. Maddesi uyarınca;

 •  Fiilen çocuk bakan eş
 • Çocuğa atanmış kayyım
 • Çocuğun vasisi
 • Temyiz yapma sahibi olabilecek çocuk, iştirak nafakası davası açabilir.

İştirak nafakası hesaplaması için, Türk Medeni Kanunu hükümlerinde herhangi belirli bir miktar ya da oran yoktur. Hâkim tarafından her iki tarafın da maddi yönden durumları incelemeye alınır.

Bu incelemelerin dışında;

 • Nafakayı ödeyecek kişinin maddi durumu
 • Yaşamın sürdüğü çevre
 • Nafakayı almaya hak kazanan tarafın aylık giderleri
 • Çocuklar okuyorsa, eğitim süresi gibi birçok kriter incelemeye alınır.

Bu inceleme sırasında Cumhuriyet Savcılığı’ndan, mal müdürlüklerinden, tapu sicilinden ve banka müdürlüklerinden gerekli tüm bilgiler toplanır. Yapılan çift taraflı maddi durum incelemesi sonrasında, iştirak nafakası miktarı belirlenir. Yapılan incelemelerde tedbir nafakası tamamıyla kaldırılabilir, oluşan şartlara göre, nafaka miktarında azaltmaya ya da nafakayı tamamen kaldırmaya yönelik karar verilebilir.

Nafakayı vermekle yükümlü taraf, çıkan karara itiraz etme hakkına sahiptir. Ancak itiraz etme durumu nafakanın indirime uğraması ya da artırılması konusunda olabilir. Diğer yandan çekişmeli boşanma davalarında iştirak nafakası hesaplaması yapılırken; nafakayı ödemekle yükümlü kişinin, zor durumda kalmaması göz önüne alınır. Bunun için ÜFE ve TÜFE oranları, döviz artışı, altın artışı gibi kriterler de baz alınarak, miktar belirlenir.

İştirak Nafakası Dilekçe Örneği

İştirak nafakası; farklı dilekçe örnekleri kullanılır. Nafakanın kaldırılması dava dilekçesi, nafakanın artırım talebi dava dilekçesi hazırlanması gerekir. İştirak nafakası davalarında yetkili mahkeme Aile Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görevli olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapar. Nafakanın kaldırılması davalarında yetkili mahkemeler, nafakayı alacak tarafın, ikamet ettiği yerdeki mahkemelerdir.

İştirak nafakası kaldırılması için dava dilekçesi;

 • Bulunulan ilin Aile Mahkemesi’ne yazılır.
 • Davacı adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarası
 • Davacı adresi
 • Varsa vekili olan avukatın adı ve soyadı ile Adresi
 • Davalı adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarası
 • Davalı adresi
 • Dava konusu
 • Dava ile ilgili açıklamalar
 • Hukuki sebep ve deliller
 • Sonuç ve istenilen

İştirak nafakası dava dilekçesi yazılırken, konusunda uzman boşanma avukatlarından, profesyonel destek alınır. Hukuki sebeplerin açıklanması, delillerin toplanması, hak kaybına uğranmaması için, profesyonel destek, bu tür nafaka davalarında önemlidir.

İştirak Nafakası Nasıl Hesaplanır?

İştirak nafakası hesaplaması yapılırken, önemli olan hâkimin verdiği takdirdir. Türk Medeni Kanunu’nda nafaka miktarı ve oranlarıyla ilgili rakamsal olarak herhangi bir hesaplama biçimi yoktur. Hâkim iştirak nafakası için bir tutar belirlerken, bazı kriterlere dikkat eder. İştirak nafakası ödeyecek tarafın maddi durumu, bu konuda ilk kriterdir. Kişinin maddi gelirinin üzerinde bir tutar belirlenmesi yapılmaz.

Aynı zamanda çocuğun sosyal durumu, eğitimine devam edip etmediği gibi durumlar inceleme altına alınır. Aynı zamanda çocuğun yaşı ve yaşına göre ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur. Tarafların çocuk sayısı da iştirak nafakası hesaplamasında önemli bir kriterdir. Her çocuğun yaşı itibariyle ihtiyaçları da farklılaştığı için, çocuk sayısına göre bir tutar belirlenir.

İştirak nafakasında giderler belirlenirken;

 • Çocuğun ya da çocukların eğitim giderleri (okul servisi, kurs ücretleri vs.)
 • Yiyecek giderleri (beslenmesi, gıda tüketimi vs.)
 • Barınma giderleri (çocuğun bulunduğu evin giderleri)
 • Sağlık giderleri (muayene ücretleri, ilaçları, tedavi masrafları vs.)

İştirak nafakası belirlenirken, çocuğun cinsiyetinin herhangi bir önemi yoktur. Buradaki tek önemli nokta, çocuğun kanunlara göre belirlenen kriterleri doldurana kadar, ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

İştirak Nafakasının Kaldırılması

Nafaka; nafaka ödemekle yükümlü kişinin, nafakanın ödendiği kişinin sosyal ve ekonomik durumuna göre belirlenen miktarın, aylık olarak ödenmesidir. Eğer kişi, mahkemenin belirlediği nafaka miktarının kaldırılma şartlarını oluşturursa, iştirak nafakası kaldırılması davası açma hakkına sahiptir.

İştirak nafakasında; çocuğun ölmesi, 18 yaşını bitirmiş olması, evlenmesi durumunda, nafaka ödeme zorunluluğu, otomatik olarak ortadan kalkar. Ancak nafaka yükümlüsünün, nafaka kaldırma davası açabilmesi için, bazı şartların oluşması gerekir.

Nafaka kaldırma davası açabilmek için;

 • Nafaka alan tarafın, evlilik akdi gerçekleştirilmeden, başka biriyle fiili olarak evli gibi yaşıyor olması
 • Nafaka alan kişinin, yoksulluk durumunun ortadan kalkması durumunda
 • Nafaka alacaklısı, bir işe girerek, kazanç sağlıyorsa

Nafaka ödemekle yükümlü kişi, yukarıdaki hallerin oluşması durumunda nafaka kaldırma davası açabilir. Nafaka davaları, basit usul yargılama olduğundan dolayı kısa sürelidir ve en fazla iki duruşma ile sonuçlanır. Nafaka kaldırma talebi verildiğinde dava dilekçesine; tüm delillerin toplanması, dava dilekçesinin hazırlanıp ekte sunulması, dava dilekçesi dışında, cevap dilekçesinin yazılarak, delillerin dava dosyasına eklenmesi, profesyonel avukatlarla yapılması gereken işlemlerdir.

Aynı zamanda nafaka alacaklarında zaman aşımı durumu da önem kazanır. Nafaka alacağı için, mahkeme kararının üzerinden 10 yıl da geçmiş olsa, mahkeme kararı geçerliliğini korur. Buradaki önemli nokta, biriken nafaka alacaklarıdır. Biriken nafaka alacaklarının üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçmiş olsa da ilam zaman aşımına uğramasa da birikmiş nafaka tutarı, zaman aşımına tabidir.

Iştirak nafakası neye göre belirlenir?
Iştirak nafakası çocuğun ihtiyaçlarına, anne ya da babanın hayat koşullarına göre belirlenir. Burada ödeme güçlüğü de dikkate alınır.
Iştirak nafakası ne demek?
Iştirak nafakası çocuğun velayeti alınamadığı takdirde diğer eşi, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda talep edilen bir nafaka türüdür.
Iştirak nafakası sonradan istenebilir mi?
Anlaşmalı boşanmalarda iştirak nafakası istenmediği takdirde sonradan gündeme getirilmesi mümkündür. Çekişmeli boşanmalarda kişiler gerek olarak iştirak nafakası isteyebilir. Tercihen sonradan istenilmesi de mümkün bir durumdur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istirak-nafakasi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-nafaka-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yoksulluk-nafakasi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-nafaka.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-sonrasi-cocuklarin-bakiminin-saglanmasi-ve-istirak-nafakasi.html

“İştirak Nafakası | Tedbir İştirak Nafakası” üzerine 11 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara