İstirdat Davası Nedir | İstirdat Davası Dilekçe Örneği

İstirdat davası, bir bireyin aleyhine olacak icra takibinde borçlu gösterilmesi ve bu borcun mağdur tarafından geri alınmak istenmesi takdirinde açılan davadır. Peki, tam anlamıyla istirdat davası nedir? Kimler bu davayı açabilir? İstirdat davası, kişinin borçlu olmadığı halde borçluymuş gibi görünmesi sonrasında açılır. İstirdat davası hangi şartları oluşturur? Dava hakkında bilinmesi gereken detayların tamamına yazımızda yer verilmiştir.

İstirdat Nedir?

İstirdat, kelime anlamı olarak, geri isteme ya da geri alma anlamlarında kullanılır. İstirdat hukuki bir kelime olarak mahkemelerde kullanılmaktadır. İstirdat, istirdat davalarında kişilerin aleyhine açılmış icra takiplerinden sonra borçlu olmadıkları halde borcu varmış gibi gösterilmeleri ve üzerinden alınan paraların geri istenmesi amacıyla açılan davalardır. İstirdat kelimesi bu davalarda kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda istirdat davası, geri alma yani kişinin ödemesi için zorunlu olarak tutulmuş parasının geri alınması, geri istenmesi anlamlarında da kullanılır. İstirdat davası, Türk Ceza Kanunu içerisinde 72. maddede yer alan bir davadır. Hukuki bir terim olarak, hukuk sözlüğünde bulunur.

İstirdat Davası Süresi

İstirdat davası, yaklaşık olarak 9 ay ya da 1 yıl kadar sürer. Hukuk anlamında yer alan her türlü davanın, yaklaşık olarak 1 yıldan daha fazla sürede süreci yürütülür. Her davanın kendi içerisinde farklı bir yoğunluğu, davada ispatlanması gerekenler ve aynı zamanda dava aşamasında oluşabilecek durumlara göre süreç farklılık gösterir. Burada bir davanın tam olarak ne kadar sürede kesinlik göstereceği ya da bir davanın ne zaman sonuçlanacağı için net bir süre vermek yanlıştır. Burada da istirdat davası için belirli bir süre söylenmesi mümkün değildir. Fakat yaklaşık olarak bir süre verilmesi gerekirse bu süre 9 ay ya da 1 yıl kadar bir süreyi bulundurur.  İstirdat davalarında mağdur olan kişiye ödenmesi için zorunlu olarak verilen paranın geri alınması için bir dava açılır. Burada kişinin mağdur olduğunu ispat etmesi gerekir. Aynı zamanda icra takibi süresince yaşanan banka dokümanları tek tek incelenir. Karşılıklı olarak davacı ve mağdur olan kişinin avukatlarının savunmaları aynı zamanda mağdurun istirdat davasında ki tutumu dava süresince yaşanılan değişkenliklerde davanın uzaya bileceğini ya da kısa yapabileceğini gösterebilir. Her davada olduğu gibi bu süreler farklı sebepleri içerisinde bulundurarak, değişkenlik gösterir. İstirdat davası da yaşanılan durum ve yargılanma aşamasına göre farklı bir süreci gösterir.

3.Kişi İstirdat Davası Açabilir Mi?

İstirdat davasında 3. kişiler bir dava açamaz. İstirdat davasında amaç borçlu olan kişinin geri alması için yani parası içir uğraşır olması amacıyla açılan bir davadır. Burada istirdat davası, borçlu tarafından açılan olarak yer alır. Yani burada borcu olmayan birinin ya da dava dışında farklı bir kimsenin istirdat davası açması doğru değildir. Bir kişi mağdursa yani borçlu olmadığı halde borçlu gibi gösterip parası alınmış ise istirdat davası açabilir. Fakat üçüncü bir kişinin istirdat davası açması mümkün değildir. Burada harici bir kişinin istirdat davası açabilmesi için davada borçlu olarak bulunup, borcunu geri istemesi amacıyla yer alması gerekmektedir. Yani istirdat davası yalnızca borçlu olan kişinin, açması gereken bir davadır. Davadaki yürütülen süreçte bu amaç doğrultusunda yürütülür. Ekstradan farklı kişilerin dava sürecinde yer alması, yürütme amacının da dışına çıkmış olur. Farklı kişilerin aynı durumdan mağduriyet yaşamaması için farklı davalar yer alır. İstirdat davası için harici kişilerin yer alması doğru bir dava değildir.

İstirdat Davası Şartları

İstirdat davası kendi içerisinde belli başlı şartları oluşturan bir dava sürecidir. Bu şartlar için ilk olarak borçlu olan kişinin aleyhine açılmış bir takip süreci var ise burada kişinin borcu bulunmadığı takdirde bir ödeme yapılması gerekmektedir. İcra takibi açılmışsa ve kişiye borçlu olmadığı takdirde borçluymuşçasına bir izlenim gösteriliyorsa yine burada kişinin borcunun ödenmesi gerekir. Aynı zamanda ödeme sırasında borçlu olan kişinin ödeme yapılmasına itiraz etmemesi ve bunun beraberinde itirazı kaldırılmış olması takdirinde de bir ödeme yapılmış ise bu da istirdat davası şartları arasında bulunur. İcra takibi açılmış ve süreci devam ederken tehdit amaçlı bir ödeme yapılması diğer bir şart olarak yer alır. İstirdat davası ödeme yapmaya başlandığı tarih itibari ile yer alan bir sene içerisinde açılması gereken bir davadır. Bu da istirdat davasının diğer şartı olarak bulunur.

İstirdat Davası Dilekçe Örneği

Davacı olan kişinin adı soyadı yazılır:

Adresi eklenir.

Vekili olan kişinin adı ve soyadı yazılır:

Adresi eklenir.

Davalı olan kişinin adı ve soyadı yazılır:

Davalının da adresi eklenir.

Ardından istirdat davası açılmasında ki konu kısa ve net bir şekilde belirtilir.

Dava değerindeki miktar ne kadar ise eklenir.

Konu hakkında yapılması gereken açıklamalar var ise burada sıralanır. Madde madde açıklanır.

Ardından hukuki sebepler yazılır.

Sonuçta belirtildikten sonra davacı olan kişi, vekili ile birlikte imza atar. Burada görevlendirilmiş avukatın da ad ve soyadı belirtilip imzası atılır. Dilekçe gereğinin yapılması için hazırlanmış olur.

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası, borçlu olan kişi tarafından açılan bir davadır. Borçlu olan kişi burada borçlu olmadığını iddia edip bunun tespit edilmesi amacıyla bir dava açar. Kişi menfi tespit davasını, icra takip öncesinde de açılabilir ya da icra takibi sonrasında da menfi tespit davası açılmaktadır. Menfi tespit davası, borçlu tarafından açılan bir davadır. Borçlu olmadığının ispat edilmesi amacıyla açılır. Bu ispat, hukuki bir boyutta açıldığı zaman daha net ve keskin bir sonuç ile karşılaşılır. Menfi tespit davasında borçlu tarafına bir tedbir kararı yok ise yani  bu konuda karar alınmamış ise burada dava istirdat davası olarak yürütülmeye devam edilir. Ve yargı aşaması değişir.

İstirdat Davasında Tazminat

İstirdat davasında tazminat ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İstirdat davalarında tazminat, hukuk maddelerinde yer almayan bir durumdur. Fakat menfi tespit davası yürütülme aşamasında bir değişiklik olup istirdat davasına dönüşmesi ise burada davayı yürüten hâkim icra inkâr tazminatına dayanarak bir tazminat hükmü verebilir. Aksi takdirde istirdat davası için bir tazminat ödenmesi ve bu yönde bir karar verilmesi kesinlikle mümkün değildir. Borçlu yeni açılmış olan icra takibi için itiraz edebilir. Bu dava süresince borçlunun itiraz hakkı olduğunu gösterir ve mağdur olan kişi bu hakkını kullanabilir. Aynı zamanda uğradığı zararın karşılanması amacıyla da avukatı ile birlikte ispatlar oluşturur. Bununla birlikte maddi açıdan zararının karşılanması sağlanabilir. Fakat burada bulunan zarar yüzde 20’nin altında bir tutar ise bu zarar karşılanmaz. Yüzde 20’nin üstünde bir maddi zarar var ise bu zarar karşılanır. Ancak bu zararın karşılanması demek istirdat davası süresince bir tazminata yönlendirilmesi gibi bir durumu bulundurmaz. İstirdat davasında tazminat ödenmesi yalnızca menfi tespit davasına dönmesi sebebi ile oluşturulur. Bu durumda davayı yürüten hâkimin verdiği hüküm ile birlikte oluşur. Bu durum çoğu davalarda nadir olarak görülen bir durumdur.

Istirdat davasını kim açar?
Istirdat davasını borçlu olmayan fakat borcu olmadığı takdirde borcu ödemek zorunda bulunan kişiler açabilir. Tercihen borcu ile ilgili takip yapılan kişi adına da davanın açılması mümkün.
Istirdat davası yerine sebepsiz zenginleşme davası açılabilir mi?
Istirdat davası yerine sebepsiz zenginleşme davası, istirdat davası açılamayan hallerde gerçekleşir. Burada belirli şartlar bulunur Bu şartlar karşılanmalı.
Istirdat davası hangi durumlarda açılır?
Istirdat davası, borçlu olmayan kişinin borçlu olmadığını göstermek istediği durumlarda açılabilir. Borçlu olan kişi kendi adına açılan icra takibini önlemek istediği takdirde istirdat davası kaçabilir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-ve-istirdat-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-davasi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalari-nelerdir-hangi-davalar-sonradan-acilabilir.html

“İstirdat Davası Nedir | İstirdat Davası Dilekçe Örneği” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara