0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davaları Nelerdir Hangi Davalar Sonradan Açılabilir?

Boşanmaya karar veren kişilerin ortak kararları ya da bir tarafın boşanmayı ret etmesi gibi durumlar bir takım seçenekleri meydana getirir. Boşanma konusu her ne kadar tek bir şekilde görülebilse de kendi alanında farklı davaların açılmasına sebep olabilir. Bunlar karşı tarafın boşandıktan sonra yoksulluk halinden, çocukların genel durumu ve velayetine kadar farklı davaların konusu olabilir.

Bu nedenle her birinin doğru süreçte tamamlanması önemlidir. Gerçekleştirmek istediğiniz boşanma davalarını enine boyuna ölçerek ve tüm olası olumsuz sonuçlarını düşünerek sizler adına yürütüyoruz. Geçerli sebepleri boşanma adına verme eyleminden onun ispatı ve karşı davalara karşı önlemleri de karşı da önemlerimizi alarak, Maltepe avukat hizmetini etkin bir şekilde vermekteyiz.

Boşanma Davalarına Konu Olan Davalar

Her boşanma davasının kendine göre bir seçeneği vardır ve bunlar boşanmak isteyen özgür bireyler arasındaki farklı çatışmalardan kaynaklanabilir. Önemli olan burada müvekkil adına rehber olabilmek ve bunun Türk Medeni Kanunu hususlarına göre halledebilme becerisini ortaya koyabilmedir. Her biri tamamlandığında ise istenilen verim ve sonuç etkin şekilde alınabilecektir. Boşanma davalarında sizler adına verdiğimiz hizmetlerimiz;

Anlaşmalı Boşanma Davası: Bu iki tarafın anlaşmalı olarak boşanması için yapılan davalardır. Sizler adına, boşanmadan sizin zararlı çıkmadan, kandırılmadan ve dolaylı olarak gizlenen hususları açığa çıkararak, karlı şekilde boşanabilmenizi sağlamaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası: Bir tarafın boşanmak istemesi ve diğer tarafın bunu kabul etmemesi süreçlerini taşıyan davalardır. Mutlaka geçerli bir sebebin boşanmaya sebep olarak verilmesi gerekiyor. Ayrıca sebep ne ise onun kanıtlanması ve eşin kusurlu olduğunun da yine ispatı bu davalarda önemlidir. Mahkeme genelde bu tür davalarda, boşanmaya neden olan gerekçelerin ispatına ve delillerine bakmaktadır.

Nafaka ve Tazminat Davası: Çocukların bakımları, boşanan eş tarafının yoksul kalması, eğitim masrafları ve diğer masrafları baz alır. Boşanma konusuna göre nafaka taleplerinin sağlanması karşı tarafın maddi gücü baz alınarak hesaplanır. Mutlaka iyi bir Maltepe avukat tecrübesinin bu tür davalarda ön plana çıkması, boşanma evresinin olumlu şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Velayet Davası: Çocukların kimde kalacağı üzerine yapılan davalardır. Anne ya da babada kalan çocuğun, velayetin daha sonra değiştirilmesi ve bunun haklı gerekçesi sunularak yapılması gerekir. Helvacı Hukuk Büromuz bu konuda gereken hassasiyeti müvekkili adına yaparak, velayet davalarının sonuçlanmasına katkı sağlar.

Aldatmalı Boşanma: Aldatılan eş tarafından açılan davalardır. Burada mutlaka mahkemeye aldatma konusunun ispatının iyi şekilde sağlanması gerekiyor. Sağlanamadığı durumlarda şüpheler ve diğer süreçlerde ele alınarak, Maltepe boşanma avukatı tarafından boşanma davası sürdürülebilir.

Eşin Evden-İşyerinden Uzaklaştırılması: Şiddet gösteren, kötü alışkanlıkları barındıran ya da aile bireyleri arasında sıkıntılı durumları oluşturan eşlerin uzaklaştırmasına yönelik davadır. Sorunlu olan eş, evden uzaklaştırılacağı gibi işyeri ya da ev üzerinde şiddet gören çocuk-eşin korunması adına da hükümler verilebilir.

Boşanma Konularında ve Davalarında Avukat Faydalı mı?

Boşanmalar kendi başına mahkemeye dilekçe vereyim ve boşanayım türden bir süreci taşımaz. Boşanmanın birçok alt dalı ortaya koyabilir ve karşı tarafın bir takım oyunları sizin bu davadan zararlı çıkmanıza eden olabilir. Buradaki en temel nokta boşanma davalarını yürütülmesinde bilgi birikimidir. Maltepe boşanma avukatı olarak oluşabilecek sorunların çözümlerine yönelik strateji geliştiriyor ve bunların dava nezdinde uyarlanması adına profesyonel bir çalışmayı 2006 senesinden beridir sürdürüyoruz.

Call Now Button