Menfi Tespit Davası | Menfi Tespit Davasında Teminat

Borçlu bulunan kişilerin borçlu bulunmadığını tespit davası için menfi tespit davası açması gerekmektedir. Takip işlemi öncesi veya sonrasında açılabilen dava, Türkiye hukuk sisteminde İcra, iflas ve borçlar kanununa tekabül eden kanun maddeleri üzerinden incelenmektedir. İcra dairesine yönlendirilmiş dosyalar için dava açılması her vatandaşın hak ve hukuk özgürlüğüdür.

Menfi Tespit Davası Hangi Hallerde Açılır?

Menfi tespit davaları iki türlü açılabilmektedir. Takip öncesi ve sonrası açılması talep edilen davada, borçlunun ‘’ borcum yok’’ ispati için mahkemeye başvurmasıyla, süreç başlayacaktır. Borçlunun borcunu ödemeden önce, borcu ödememe gerekçesi ve nedenleriyle dava açma hakkı bulunmakta, borç nedenlerinin incelenmesini talep ederek, icra ve iflas kanunu üzerinden sözleşme ve benzeri evrakların da düzenlenmesi talep edilmektedir.

Takip kesinleştikten sonra menfi tespit davası açılması kabul görülebilmekte, kefillik, nitelikli dolandırıcılık, ödenmiş borcun yansıtılmaması durumlarına bakılarak da menfi davanın açılması için mahkemeye başvuru yapılmasından sakınca bulunmamaktadır. Dava borcun olup olmadığı ve ödenip ödenmediği üzerine evraklarla kanıtlanabilir boyutta ilerlemektedir.

Menfi Tespit Davası Ne İçin Açılır?

Menfi tespit ve istirdat davaları İİK ( İcra- İflas Kanunu) 72. Madde ile 3494 kanun maddelerine tekabül etmektedir. Menfi tespit davası, borçlunun borcunu ödemeden önce borçlu olmadığını kanıtlaması ya da borcunu ödediğini ancak borcunun silinmemesi üzerine mahkeme kararıyla icra ve iflas durumundan kanun nezrinde borcunun silinmesini sağlamak için açılan davadır.

Menfi tespit görevli mahkeme Türkiye hukuk sisteminde asliye mahkemesi olarak HKM m 2. Gereğince açılan davalara bakılmaktadır. İcra ve iflas kanunlarınca incelenen dava sürecinde, borçlunun borcu olmadığı ya da borcunu ödediğini kanun önünde belgeleyerek, iflas ve icra durumundan feragat etmesini sağlayacak kanun sürecidir.

Menfi Tespit Davasında Teminat Zorunlu Mu?

Teminat zorunluluğu % 15 oranında depo edilmesi kapsamındadır. İcra ve İflas davalarında, kefilin menfi tespit davası açması, asıl borçlunun borcunu ödememesi durumunda kefilin kendi özgür iradesiyle kabul ettiği bu süreçte kanun maddesi yönergesiyle, asıl borçluya tekabül ederek teminat zorunluluğu iki tarafı hale gelmektedir.

  • Dava alacaklı lehine neticelendiği takdirde tedbir karının kalkması kabul görecektir.
  • Dava borçlunun lehine hükme bağlanırsa, kefil borcunu ödemek zorunda kalacaktır.
  • Haksız olan takip konusunda alacağın yüzde yirmisinden aşağı borcu olmamaktadır.
  • Borçlu borcunu ödemiş ancak hala borçlu görünüyorsa dava ‘’istirdat davası’’ olarak sürmektedir.
  • Mahkeme talep üzerine % 15 oranında teminat üzerinden icra takibinin durmasını kabul etmektedir.

Menfi Tespit Davası Zaman Aşımı Nedir?

İcra ve iflas Türk borçlar kanunun 146. Maddesi uyarınca ‘’abonelik sözleşmeleri’’ de dahil olmak üzere 6095. Kanunun takdiri üzerine menfi tespit davasının zaman aşımı on yıl kadardır. Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, borcunun ispatlanması ve mahkemenin kararıyla haksız bulunması durumunda zamanaşımına kadar icra ve iflas kanunu işlenebilir.

Menfi tespit davası süresi on yıl zamanaşımı süresine tabii tutulmuş, Türk borçlar kanunu esaslarına dayanarak, kişinin lehine olan davalarda dava takip süresinin de durdurulması 6095. Kanun maddesinin ikinci bendine göre tekrardan incelemeye alınarak 10 yıla kadar davanın sonuçlanması da kabul görecektir.

Menfi Tespit Davasını Kim Açabilir?

Menfi tespit davalarını açmak için borçlunun borcunun olmadığını ispatlaması veya borcunu ödediğine dair ispat davası açma hakkının bulunması gerekmektedir. Bunun içinde borçlu olduğunu bildiren icra veya iflas durumlarına tekabül eden yürürlüğün işleme geçmesi ya da geçeceğine dair elinde belge olması gerekir.

Borçlu olduğunu ve borcunun haksız olduğunu kanıtlaması ya da borcunu ödediğini mahkemeye bildirmesi de davanın açılması için yeterli olabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-davasi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-ve-istirdat-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istirdat-davasi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kiraci-tahliyesinde-avukata-danisin-zaman-kaybi-yasamayin.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/iflas-avukatligi-ve-etki-alanlari.html

“Menfi Tespit Davası | Menfi Tespit Davasında Teminat” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara