Tespit Davası Nedir | Hangi Mahkeme

Tespit davası nedir; tespit davasının açılması için koşullar nelerdir? Bir hukuki bağlantının olup olmadığı nasıl tespit edilir? Menfi tespit davaları nasıl açılır? Hangi mahkeme görevlidir? Müspet tespit ne anlama gelir tüm soruların yanıtlarını en güncel veriler ile sizin için bir araya getirdik! İşte detaylar!

Takip Kesinleştikten Sonra Menfi Tespit Davası

Bir borcun ödenmemesine ilişkin takip davasının açıldığını öğrenmenizin akabinde menfi tespit davası açarak borcun olmadığına ilişkin karar aldırma hakkınız saklı tutulmaktadır. Bu aşamada ödemeye zorunlu bırakıldığınız tutar da menfi tespit onaylanırsa size geri ödenecektir. Bu tutarın ödenmesine ilişkin menfi tespite dayanarak yeniden dava açmanız gerekmektedir.

Tespit davası nedir; bir hukuki bağlantının varlığı ya da yokluğunun tespiti anlamına gelmektedir. İlişkinin varlığı müspet tespit davası olarak adlandırılırken ilişkinin yokluğu ise menfi tespit davası olarak tanımlanmaktadır. Tespit davalarının türleri ilişkinin olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Tespit davası nedir; dava açılma aşamasında sadece hukuki ilişki değil hakkın varlığı ya da yokluğu üzerine de tartışma geliştirilebilmektedir. Bu konuda bir sınırlandırma getirilmemiştir. Alınan karara itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.

Menfi Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Tespit davası nedir; açılacak olan tespit davasının türüne göre başvurulacak olan mahkeme değişkenlik göstermektedir. Örneğin bir maaş ödemesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi ya da işverenin sigorta anlaşmazlığından doğan sorunu gidermesi için açacağı tespit davalarında İş Mahkemesi görevli olacaktır. Fakat evlilik ile alakalı ya da velayet durumuna ilişkin bir tespit davası açılacak ise bunun ilgili mahkemesi aile mahkemeleri olacaktır. Bu gibi dava açma adımlarında sorun yaşamamak adına alanında uzman olan ve bu konuda daha öncesinde yetkinliğini kanıtlamış avukatlardan yardım almak sizin için dava verimli olacaktır. Bu şekilde dava açma ve yetkili mahkeme gibi hususlarda da herhangi bir sorun meydana gelmeyecektir.

Menfi Tespit Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tespit davası nedir; davanın içeriğine ve tarafların itiraz haklarını kullanıp kullanmamalarına göre süre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca görevli mahkemenin yoğunluğu da dava gününün ve tespit adımlarının tamamlanması üzerinde büyük önem sahibidir. Bu aşamada en sık başvuru yapılan tespit davalarının başında borçluların icra takibini durdurmak adına atmış oldukları adımlar gelmektedir. İcra takibini durdurabilmek için açılan bu davalarda dikkate alınması gereken nokta açılan menfi tespit davasının icra takibini direkt olarak durdurmamasıdır. Menfi tespit davasının icra takibini durdurabilmesi için alacaklı olan kişinin zararlarının karşılanacağına ilişkin teminat gösterilmesi gerekmektedir. Gösterilen bu teminatın ödenecek olan toplam borcun yüzde 15inden az olmaması gerekir. Ancak bu şekilde bir teminat gösterilirse açılan tespit davasının icra akışını durdurma imkanı olacaktır.

Menfi Tespit Davası Zamanaşımı

Tespit davası nedir; müspet ve menfi tespit davalarında zamanaşımı süresi 5 sene olarak belirlenmiştir. Bundan daha eski olan hukuki durumlar ve haklar için tespit davasının açılması mümkün olmayacaktır. Tespit davasının açılmasına ilişkin sorun yaşanmaması için 5 senelik sınırlamaya dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca kişilerin hak ihlalleri ya da tespitten kaynaklanan durumlardan geç haberdar olmaları durumunda bu geç haberdar olma koşulunu belirterek zamanaşımı süresini uzatma hakkı da bulunmaktadır. Bu şekilde dava açma hakkını sürdürme imkanını da elde edebilirsiniz.

Tespit davası nedir; müspet ve menfi tespit davasının açılmasının sonrasında zamanaşımı süresi de duracaktır. Tespit adımına bu zamanaşımı dahil edilmeyecektir. Sadece davanın açılacağı süreyi kapsayan bir sınırlama olarak belirtilmelidir. Kişilerin zamanaşımı sürecine ilişkin merak ettikleri bir diğer nokta da borçlara ilişkin illa icra takibinin beklenmesi koşulunun olup olmadığıdır. Menfi tespit davasının açılması için bir diğer deyiş ile borcun olmadığına ilişkin hukuki karar alınabilmesi adına illa karşı tarafın icra takibi başlatmasının zorunlu olmadığı da belirtilmelidir. Örneğin bir kişinin sizi borç ile tehdit etmesi durumunda bu kişiye karşı herhangi bir borcunuz olmadığını kanıtlamanız için menfi tespit davası açma hakkınız da saklı tutulmaktadır.

Menfi Tespit Davası Harç

Tespit davası nedir; harç bedeli her dava sürecinde olduğu gibi tespit davasında da mevcuttur. Bu tür davalarda ödenecek olan tutar 68 TL 31 kr olarak belirlenmiştir. Ödeme adımının tamamlandığına dair makbuzun da alınıp saklanması gerekir. Tespit davası harç tutarı kadar bu davanın açılması için gerekli olan dilekçe örneği de merak edilmeye devam ediliyor. Davacı, davacı vekili, davalı ve dava detaylarına yer verilmelidir. Bu aşamada borç tutarının herhangi bir yanılma payı olmadan net şekilde dilekçede yer alması gerekir. Borca ilişkin iddia da sunulmalıdır.

Örneğin verilen bu tutarın karşılıksız olarak sunulduğu ya da alınan tutara ilişkin bir senet imzalanıp imzalanmadığı gibi detaylar dilekçede yer bulmalıdır. Alınan borcun tutarına rağmen sizden istenen tutarın yüksekliği konusunda bir usulsüzlük olduğu fark ediliyorsa bu detay da kesinlikle dava kapsamında yer bulmalıdır. Menfi tespit davalarının dilekçesinin hazırlanmasından dosyanın detaylı bir hale getirilmesine kadar her aşamada alanının uzmanı olan hukuk temsilcilerinden destek almak sizin için çok daha verimli olacaktır. Bu şekilde hem yetkili mahkemenin seçilmesi hem de dilekçenin hazırlanması ve sürecin takibine ilişkin bir sorun meydana gelmeyecektir.

Müspet Tespit Davası Nedir?

Tespit davası nedir; müspet tespit davası hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığının kanıtlanması tespit edilmesi için atılan adım olarak tanımlanabilir. Hak sahibi olan kişinin karşı tarafın bu hakkı reddetmesinden doğan mağduriyetini gidermesi için açılan dava türü olarak da tanımlanmaktadır. Hakkın varlığının kanıtlanması bu davaların temel açıklamasıdır. Müspet tespit davası çok sık açılan bir dava türü değildir. Genel olarak tespit davası kapsamında akla ilk olarak menfi seçenekler gelmektedir. Bu aşamada da özellikle bir borcun olmadığına ilişkin yanı yokluğun tespit edilmesini sağlayan bir dava türü geliştirilmiştir.

Menfi Tespit Davası Nasıl Kazanılır

Tespit davası nedir; bir hakkın yokluğu, ödemenin yokluğu ya da hukuki ilişkinin yokluğunun kanıtlanması üzerine kurulu olan tespit davası olarak da tanımlanmaktadır. Menfi tespit davası kapsamında kişilerin dikkate alması gereken hususlardan bazıları;

  • Borçlu olan kişilerin borcun olmadığına ilişkin karar alınması adına açtığı dava türü olarak da açıklanabilir. Bu noktada davanın açılması için illa alacaklı tarafın size icra takibi yollamasını beklemek zorunda değilsiniz. Hem icra takibinin öncesinde hem de sonrasında dava açma hakkınız bulunmaktadır. Fakat açılan menfi tespit davasının açılan icra takip adımlarını otomatik olarak durdurma gibi bir durumunun söz konusu olmadığı da bildirilmelidir.
  • Bir borçlunun alacaklının yapmış olduğu tehditler sebebi ile borcu ödemek zorunda kalması durumunda bu borcun olmadığına ilişkin bir menfi tespit davası açması mümkün olmayacaktır. Bu kişilerin sadece istirdat davası açmasına imkan verilmektedir.

İstirdat davalarında bir borcu olmamasına rağmen yapılan usulsüzlükler ve tehditler sonucunda borç olarak belirtilen tutarı ödeyen kişilerin bu tutarı yeniden kendilerine iade etmeleri de mümkün kılınmıştır. Tutarın iadesine ilişkin asla herhangi bir sorun olmayacak ve kişilerin borçları olmadığı halde cebren tutarı ödemeye mecbur bırakılmaları durumunda bu tutar ödeme yapan kişiye iade edilecektir

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-ve-istirdat-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-davasi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-tespit-davasi-masraflari-2019.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-tespit-davasi-vekalet-ucreti-nedir-surec-nasil-isler.html

Yorum yapın

Hemen Ara