Menfi Tespit Davası Nedir | Menfi Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Miras sözleşmesi, miras bırakan kişi ile birlikte mirasçı olarak bulunan herhangi bir kişi arasında yapılan sözleşmedir. Miras sözleşmesi, ölüme bağlı bir tasarrufta bulunan sözleşme olarak bulunur. Peki, miras sözleşmesi nasıl yapılır? Miras sözleşmesi karşılıklı olarak ya da karşılıksız olarak yapılan sözleşmedir. Karşılıklı miras sözleşmesi ile karşılıksız miras sözleşmesi, kendi içerisinde farklılıklar gösteren sözleşmelerdir. Miras sözleşmesinin şartları nelerdir? Olumlu ve olumsuz miras sözleşmesinin farkı nedir? Miras Sözleşmesi hakkında merak edilenler ve konu ile ilgili tüm detaylara  yazımızda yer verilmiştir.

Olumlu Miras Sözleşmesi 

Olumlu miras sözleşmesi, ölüme bağlı olarak bulunan ve bunun beraberinde miras bırakan kişi ya da farklı üçüncü şahıs kişilerin yararına olacak şekilde yapılan bir miras sözleşmesidir. Olumlu miras sözleşmesi, miras bırakan kişi ile birlikte ölüme bağlı bir şekilde gerçekleşen sözleşmedir. Olumlu miras sözleşmesi ya da bu şekilde olan diğer sözleşmeler, ölüme bağlı tasarruflar olarak da yer alır. Olumlu miras sözleşmesinde ki süreçte hukuki bir yürütme gerçekleşebilir. Yani burada miras bırakan kişi, tek taraflı olarak bir beyan istediği takdirde, tekrardan bir dönüş gerçekleşmez. Bu durum istisnalar hariç farklı bir şekilde de yer alır. Fakat mirası bırakan kişi ve mirasçının ardından yaptığı miras sözleşmesinden sonra tek taraflı olacak şekilde kendisi için bir beyan istediği zaman, bunun bir dönüşü olmaz.

Miras bırakan kişi yaptığı olumlu miras sözleşmesi ile birlikte kanun maddeleri gereğince yerine bir mirasçı atayabilir. Ya da mirasçıya belirli bir miktarda mal da bırakabilir. Bu durum Türk Medeni Kanunu içerisinde 527. madde de belirtilmiş bir durumdur. Farklı bir şekilde açıklamak gerekirse, olumlu miras sözleşmesi içerisinde mirasçı yerine yeni bir mirasçı atayıp ardından bir miktar mal da bırakabilir. Aynı zamanda bıraktığı miras üzerine kurallarda belirleyebilir. Olumlu miras sözleşmesi için bilinmesi gereken bir diğer detay ise resmi vasiyetname olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Olumlu miras sözleşmesi, farklı durumlarda iptali gerçekleşebilen bir sözleşmedir. Yani çoğu zaman bu durum hukuki bir süreçte olur. Mirasın sözleşmesi kalkarken çoğu zamanda kişinin tek taraflı olarak iptal etmesiyle sona erebilir. Türk Medeni Kanunu 557. maddesi gereğince, olumlu miras sözleşmesi için iptal edilmesi gerekiyorsa, bunun yalnızca daha açılıp davada hâkimin kararı ile bir iptalinin gerçekleşeceği belirtilir.

Olumsuz Miras Sözleşmesi

Olumsuz miras sözleşmesi, diğer bir anlamıyla mirastan feragat sözleşmesi olarak yer alır. Yani burada mirası bırakan kişi ile birlikte mirasçı arasında bir sözleşme imzalandığı zaman, bu sözleşme olumsuz bir sözleşme olarak yer alır. Bu durumda mirastan feragat edildiği anlamına gelir. Mirasçı ve miras bırakan arasında feragat sözleşmesi yapılması diğer bir anlamı ile olumsuz miras sözleşmesi yapılması şeklinde yer edinir. Bu durum miras bırakan ve mirasçı arasında karşılıklı olarak sağlanarak yapılması gereken bir durumdur. Miras bırakan, mirasçı ile birlikte arasında bir feragat sözleşmesi, yani olumsuz miras sözleşmesi imzalar.

Bu miras sözleşmesi üzerinde miras bırakan ve mirasçı ile birlikte kişinin ölümünde sonra ardında bıraktığı miraslarından, mirasçısının söz hakkının olmayacağı anlamına gelir. Yani miras bırakan vefat ettikten sonra, ardından olumsuz miras sözleşmesi imzalayan kişi mirasçı sıfatı ile yer alamaz. Ölen kişi sonrasında mirası bırakan kişide olumsuz miras sözleşmesini imzaladığı için yeniden bir dönüş olmaz. Olumsuz miras sözleşmesi kağıt üzerinde yer alan, mirastan vazgeçme anlamına gelir.

Kişi imzalar ve onaylayıp, bunun gerek noter huzurunda, gerekse diğer platformlarda kabul olarak görülür. Bu durumda her iki taraf için mirastan, mirasçı olarak çekildiği anlamına gelir. Bu çoğu zaman hukuki süreçte de tamamlanabilir. Çoğu zamanda kişilerin, karşılıklı olarak anlaşması ile birlikte tamamlanan bir süreç olarak yer alır. Hukuki süreçte, feragat etmek ya da olumsuz miras sözleşmesi olarak farklı şekillerde kullanılabilir.

İvazlı Miras Sözleşmesi

İvazlı miras sözleşmesi, mirastan feragat ettikten sonra karşılığında bir miktar değer kazanmak, anlamına gelmektedir. İvazlı miras sözleşmesi, bir miras üzerinden feragat sözleşmesi imzalandıktan sonra ardından karşılık olarak malvarlığı elde edilmesi şeklinde yer edinir.

Örnek olarak bir kişi herhangi bir konut üzerinden bir miras almış ise bu mirastan feragat ederken, karşılık olarak kendisine belli bir miktar mal varlığı değerinin ödenmesini talep eder. Burada elde edilen mirastan feragat sözleşmesi karşılıklı olarak bir feragat sözleşmesi olarak yer alır. Ve miras sözleşmesi hukuki süreçte de yürütülebilen bir sözleşmedir. Fakat kişilerin karşılıklı olarak, bu şekilde anlaştığı bir miras sözleşmesi olması için yapılan bir sözleşme olarak da bulunur.

Mirası bırakan kişi, mirastan vazgeçip fakat karşılığında mal varlığı isteyen kişi ile bir miras sözleşmesi imzaladığı zaman, bu durum ivazlı miras sözleşmesi olarak yer alır. İvazlı miras sözleşmesi, karşılıklı olarak yapılan feragat sözleşmesidir. Her türlü menkul, gayrimenkul veya farklı bir konut ya da miras bırakan kişinin bıraktığı mal varlığı üzerinden olan her şey için yapılan sözleşmedir.

İvazsız Miras Sözleşmesi

İvazsız miras sözleşmesi, karşılıksız olarak mirastan feragat etmek anlamına gelir. İvazsız miras sözleşmesi, ivazsız kelimesi üzerinden de anlaşılabileceği gibi bir mirastan feragat ettikten sonra karşılığında herhangi bir şekilde mal varlığı istenilmemesi anlamına gelir. Yani ortada bulunan bir miras sözleşmesi var ise kişi bu mirastan vazgeçebilir. Ardından da miras üzerinden ya da miras bırakan tarafından herhangi bir mal varlığını istemediği takdirde burada ivazsız miras sözleşmesi imzalanmış olur. Yani miras bırakan ve mirasçı anlaştığı takdirde tamamen mirasçısı sıfatından da çıkmış olur.

Bu durum çoğu zaman anlaşmazlığa gittiği takdirde hukukiye boyutta yürütülebilen bir süreçtir. İvazsız feragat sözleşmesi diğer bir değişle ivazsız miras sözleşmesi, kişinin altsoyunun etkilemeyen bir durumdur. Miras sözleşmesi üzerinden vazgeçen kişinin altsoyu bu durumdan etkilenmez. Altsoyu halen mirasçı olarak devam eder. İvazsız miras sözleşmesi, ivazlı miras sözleşmesi ile arasında farklar bulunan bir durumdur. İvazsız miras sözleşmesinin, kabul görmeden önce okunması ve ardından kabul olarak gönderilmesi önemli bir detaydır. Aynı zamanda tanıklar da aileden olabilir.

Miras Sözleşmesi Örneği

Miras sözleşmesi, noter huzurunda tanıkların, miras bırakanın ve mirasçının sözleşme içerisinde yer alacağı bir miras sözleşmesidir. Miras sözleşmesi örneği;

  • İlk olarak taraflar arasında miras bırakan kişi yani mirası devreden ve devralan kişinin isimleri yazılır.
  • Ardından miras sözleşmesinin konusu belirtilir. Bu durum kişinin hangi mal varlığı üzerinde bir mirasçı olduğu ve miras bırakanın hangi mal varlığını mirasçısına devrettiğinin açıklanması gerekir.
  • Tarafların yükümlülükleri yazılır. Burada bahsi geçen mülkiyetin paylaştırılmasında devredenin, devralanın ve bu durumun gerçekleştiği tarih yazılır. Aynı zamanda miras sözleşmesi içerisinde ekstradan bir hak talep edilmediğinde belirtilmesi gerekir. Tarafların yükümlülükleri bölümü, kişilerin ortada bulunan miras için tamamını devraldığı ve başka bir talep edilmediğini belli eden bölümdür.
  • Altına ise yetkili mahkemenin bu miras sözleşmesini, kabul gördüğüne dair tarih ile birlikte bir açıklama belirtilir. Burada miras devreden kişinin imzası ve devralan kişinin de imzası yer alır.
  • Ardından tanıklar da imzasını attıktan sonra noter yasal olarak miras sözleşmesinin kabul görüp görmediğini kontrol eder. Ettikten sonra miras sözleşmesi onaylanıp, mühür basılmış olur.

Miras Sözleşmesi Vasiyetname Farkı

Miras sözleşmesi ile vasiyetname arasındaki fark genel olarak miras sözleşmesinin akdi bir niteliği bünyesinde bulundurmasıdır. Vasiyetname ölüme bağlı bir belgedir. Yani burada kişi vasiyetnamesini ölümüne bağlı olarak bulundurur ve vasiyetname kişinin vasiyetlerini oluşturduğu bir içeriktir. Vasiyetname içerisinde mirası bırakan kişi öldükten sonra ardında kalan kişiler kişinin yapması ve yapılmasını istediği şeylerin yazdığı bir süreçtir. Vasiyetname hukuki süreci de kapsayabilen bir işlem olarak da yer alır. Fakat miras sözleşmesi, akdi bir nitelik bulan bulundurur. Yani akdi anlamdan kasıt olarak, sözleşme bulunduran bir durumdur.

Miras sözleşmesini, vasiyetnameden ayıran bir durum ölüme bağlı bir tasarrufu bulundurmasıdır. Vasiyetname herhangi bir sözleşmeyi içerisinde bulundurmaz. Fakat bu durum miras için farklıdır. Miras sözleşmesi yapılarak yer alan bir durumdur. Mirasçı ve miras bırakanlar, miras sözleşmesini imzalar. Vasiyetname için bu durum söz konusu değildir. Vasiyetname tek taraflı olarak kişinin, ardında bırakan kişilere belirli hususları yazdığı bir içeriktir. Miras sözleşmesi, sözleşmelerden oluşan ve farklı kişiler ile belli bir mal varlığına ortak bir bağ oluşturulması anlamına gelir.

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras sözleşmesi yapılırken noter huzurunda bir miras sözleşmesi yapılır. Ve resmi vasiyetname şeklinde bir miras sözleşmesi yapılması da daha doğru ve kabul gören bir miras olarak bulunur. Miras sözleşmesinde belli başlı şartlar da yer alır. Noter sözleşmeyi sözlü olarak da kabul görebilir ya da kişiler yazılı olarak da bir miras sözleşmesi verebilir. Karşılıklı olarak kişiler anlaşarak noter huzurunda, sözlü olarak bir miras sözleşmesi beyanını iletebilir. Fakat bu durum yazılı olarak da yapılır. Yani noter önünde bir miras sözleşmesi olduğuna dair tanıklar ile birlikte imzalar atılarak bu durum notere verilir.

Noter kendi içerisinde miras sözleşmesini kontrol edip, ardından bunu yasal şartlara göre yazılıp, yazılmadığını ve tanıkların da miras sözleşmesini onaylayıp onaylamaması da göre bir değerlendirmeye alır. Eğer ki miras sözleşmesi yasal bir şekilde iletilmemiş ise ya da yazılmamışsa kabul görmez. Tekrardan bir sözleşme yapılması istenir. Ancak miras sözleşmesi kabul görmüş ve yasal süreçleri de içerisinde barındırmış ise burada kabul görüp, noter huzurunda da okunmaya alınır. Ardından tarafların, tanıkların ve noterinde sözleşmeyi kabul etmesiyle birlikte el yazısı, yani ıslak imza ile birlikte bir imza atılır.

Akabinde bulunan kişilerin imzası atıldıktan sonra tarihte atılarak sözleşme kâğıt üzerinde kesinlik kazanır. Miras sözleşmesi sırasında kişilerin anlaşarak adi yazılı denilen yani yasal olarak kabul görmeyen bir miras sözleşmesi yaptığı anlaşılır ise bu miras sözleşmesi geçerliliğini yitirir. Miras bırakan kişi hayatta iken böyle bir durum yapılmış ise ve miras bırakan kişiden habersiz bir şekilde bu durum yapılmış ise hukuki boyuta taşınabilir. Aynı zamanda miras bırakan kişi mirasçısından habersiz, adi yazılı bir sözleşme yapmış ise bu durumda yine hüküm sürmez. Ve hukuki boyutu taşınan bir durum olarak bulunur. Bu durumda yapılan sözleşmenin iptal olması için bir dava açılır. Bu dava hem miras bırakan hem de mirasçı için miras sözleşmesi iptali olarak açılan dava ile yürütülür. Sözleşmenin iptal edilmesinden sonra tekrardan bir sözleşme yapılmak istenir ise bu durumda yeni miras sözleşmesi için noter huzurunda usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekir.

Miras sözleşmesi nasıl yapılır?
Miras sözleşmesi resmi vasiyetname ile birlikte yapılır. Bu sözleşme noter huzurunda gerçekleşir.
Miras sözleşmesi kimler arasında yapılır?
Miras sözleşmesi miras bırakan ve miras bırakılan kişi ile birlikte gerçekleşir. Mirasçı miras bırakan kişiyle, noter huzurunda çeşitli isteklerini belirterek sözleşme imzalar.
Miras sözleşmesi türleri nelerdir?
Miras sözleşmesi kendi içerisinde iki türe ayrılır. Bunlar Türk hukukunda olumlu miras sözleşmesi, olumsuz miras sözleşmesi olarak yer edinir. Olumsuz miras sözleşmesi diğer bir ifade ile mirastan feragat sözleşmesi şeklinde de bulunur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-paylasimi-davalari-ile-ilgili-bilinmesi-gerekenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/mirastan-feragat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-avukati-istanbul-miras-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/miras-konusunda-merak-edilen-hukuki-detaylar.html

“Menfi Tespit Davası Nedir | Menfi Tespit Davası Hangi Mahkemede Açılır?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara