İstirdat Davası | İstirdat Davası Arabulucu

İstirdat davası, borçlar kanunu üzerinden açılan, kişinin icra takibi sonrası borçlu olmadığı halde alınan parasının geri iadesini talep etme hakkıdır. Borçlu olmadığını ileri süren kişinin payını ödemek zorunda kalması sonucunda, dava açarak ödediği paranın geri iadesini talep etmesi, borçlar kanunu ve mahkeme kararınca mümkündür.

İstirdat Davasını Kim Açar?

Borç kefil veya asıl borçlu tarafından ödendiyse ve icra takibi sonra geri iadesi talep ediliyorsa, birincil şahıs veya üçüncü şahıs tarafından açılabilir. Davacı üçüncü kişi olması durumunda üçüncü kişi borçlu sayılmayacak, davacının borçlu kalacağı mahkeme tarafından kesinleşecektir.

  • Dava hakkında icra takibi başlatılmış kişinin açma hakkı vardır.
  • Borçlu olmadığı takdirde borcu ödemek zorunda kalan kişi açabilir.
  • Borçlu olmadığını söylemesine rağmen, ödeme yapmış ise
  • Borcun daha ince ifa edilmesi durumunda da, borç ortadan kalkmış ancak yine de ödenmesi talep edilmişse
  • Davayı açacak olan kişi, borcu cebri icra tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için ödemişse
  • Kişinin ödemekle yükümlü olması ama borcun hala görünür olması durumlarında

İstirdat Davası Yerine Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılabilir Mi?

Borçlar kanunu üzerinden 78. Madde usullerine göre icra takibi açılmış olan kişi parayı ödediği iddiasıyla dava açamaz. İstirdat şartlarına göre sebepsiz zenginleşme davası açılarak, kendisinden alınan paranın geri iadesini talep edebilmektedir. Dava mahkeme kararına göre ödenmesi şart koşulmuş ve ödenmiş olan borçlar üzerinden düzenlenecektir.

Menfi tespit ve istirdat davası gereğince, eğer icra alan kişi borcunu yükümlü olmamasına rağmen icra ve iflas kanunlarının maddesi usullerine dayanan koşullara göre ödemişse, ilamlı icrada istirdat davası da dahil olmak üzere dava açabilir. Aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeye dayalı istirdat davası yükümlülükleri de borçlu üzerinden değerlendirilerek yine 78. Maddeye tekabül eden durumlara göre mahkeme kararına yansır.

İstirdat Davası Arabuluculuğa Tabi Mi?

İstirdat davası, doğrudan açılmışsa, ticari uyuşmazlık ve nedenlere dayalı zorunlu arabuluculuk gerekliliği yerine getirilir. Tarafların ortak paydada buluşması ve ödenen tutar üzerinden mali kaybın karşılanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması için mahkeme kişilerin kendi arasında çözebileceği durumları mahkeme sürecine tabi tutmadan, arabuluculuk üzerinden çözüme ulaştırmayı şart koşar.

İstirdat üzerinden 1 haftalık kesin süre ile arabuluculuk reddedilir veya kişiler bu ortaklığa yanaşmazsa, mahkeme davayı açmaz ve reddederek davanın kabule uygun olmadığını Yargıtay kararıyla da sonuca bağlar.

İstirdat Davası Hangi Mahkemede Açılmaz

İstirdat borçlar kanunu ve icra iflas kanunu nedenlerine dayalı olan iki hukuk alanında incelenebilmektedir. Kişinin haksız yere borç ödemek zorunda kalması ve ödediği parayı geri isteme talebinde bulunması hakkı, icra takibi sonrası kesinlikle yürürlüğe girebilecek davalar arasındadır. Ancak dava asliye mahkemesi üzerinden görülerek, eğer ki tarafların anlaşmaya varabileceği ticari etmenler söz konusuysa, dava arabulucuya tekabül ederek, mahkemenin kabul etmemesine neden olacaktır.

Asliye mahkemesi üzerinden görülen dava tüketici mahkemesi İstirdat davası kapsamında değerlendirilemez, dava borçlu ve borcun haksız yere ödenmesi durumlarına göre incelenir.

İstirdat Davasında Tazminat istenebilir Mi?

İstirdat davaları tamamen borçlar davasıdır. Kişi borçlu olmamasına rağmen ya da borcunu ödenesine rağmen, icra takibinin kalkması için ödeme yaptıysa, mahkemeyle birlikte ödemesinin geri iadesini talep edebilir.

Dava tazminat davasına dönüştürülemez, borçlar kanunu ve icra iflas kanunu üzerinden faiz edilen paranın ve ödemenin gereklilikleri, zorunlu tutulma veya haksız zenginleşmeye dayalı olması durumlarına göre incelenerek kabul görebilecektir. İcra inkar tazminatına dair hüküm verilme hakkı bulunan İstirdat davalarında, kişi tazminat hakkını istemeyle yükümlü değil, mahkeme kanunlar ışığında menfi tespit davasına tekabül eden durumlara göre hüküm verir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istirdat-davasi-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/menfi-tespit-ve-istirdat-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/alinan-mal-ayipliysa-nasil-sikayet-edilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/borclar-kanunu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-icra-avukati.html

Yorum yapın

Hemen Ara