Rücu Davası | Rücu Hakkı Sigorta

Kişinin hukuki anlamda başka birinin yerine geçerek üçüncü şahıslara karşı haklarını ve sorumluluklarını devralması haline rücu adı verilmektedir. Genellikle sigorta hukukunda karşılaşılan rücu davası sigorta şirketleri tarafından kusurlu olduğu belirlenenlere karşı açılmaktadır.

Davanın sigorta kurumu lehine sonuçlanması durumunda ödenen tazminat mahkeme tarafından belirlenen kısmı ya da tamamı şeklinde karşı taraftan şirket adına temin edilme hakkını oluşturmaktadır.

Rücu Hakkı Nedir?

Rücu kelimesinin karşılığı sözünden cayma ya da sözünü geri almadır dolayısıyla rücu hakkı nedir bilmeyenler için cayma hakkı olarak tanımlanmaktadır. Sigorta şirketlerinin rücu hakkını kullanabilmesi için kesinlikle dava açması gerekmektedir, dava sürecinin başlayabilmesi için sigorta şirketinin hasar tazminatı ödenmesi zorunludur.

Sigorta yaptıranın sigortacıya rücu hakkı halefiyet ve temlik olmak üzere iki farklı şekilde doğmaktadır. Temlik hukuki anlamda hakkın başka birine geçirilmesi demektir, halefiyet ise yerine geçen kişi anlamını taşır. Dolayısıyla sigorta şirketi kişilerin yerine geçerek halefiyet hakkı kazanır.

Sigorta şirketi rücu hakkını kişi adına karşı taraf için kullanabildiği gibi aynı zamanda kişiye karşı da kullanabilir, dava masraflarını sigorta şirketi karşılar. Yalnız kaza sigortalarında değil birçok sigorta türünde şirketlerin rücu hakkı bulunmaktadır ve davalar çoğunlukla sigorta yaptıranların lehine sonuçlanır.

Sigorta Şirketi Hangi Durumda Rücu Davası Açar?

Sigorta şirketleri tarafından sigortanın hasar ödemesinin yapılmasının ardından halefiyet ilkesine göre hasarın oluşmasına neden olan kişiye dava açarak tazmin yoluna gidilir.

Hasara neden olan 3. kişinin olması durumunda sigorta şirketinin ispatı ile ödenen tazminat şirkete geri ödenir bunun için sigorta şirketi sigortalısına karşı rücu davası açar. Bu durumda kazanın oluşumunda sigortalının ağır kusurlu olması şartı aranmaktadır.

İlgili yasalara göre sigorta şirketinin hangi durumda rücu davası açabileceği şu şekilde belirlenmektedir;

  • Tazminatı gerektiren olayın sorumlusu olanların kasti bir hareket ya da ağır kusurunun meydana gelmesi.
  • Yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen yarışlarda Karayolları Trafik Kanunu’na göre özel olarak yapılan sigortanın yaptırılmamış olduğunun ispatlanması.
  • Karayolları trafik kanunu hükümlerine göre ehliyete sahibi olmayan kişiler tarafından tazminatı gerektiren olayın meydana gelmesi.
  • Kişinin uyuşturucu ya da keyif verici maddeler alarak tazminatı gerektiren olaya sebep olması.
  • Yolcu taşıma ruhsatı olmayan araç ile yolcu taşınmasında.
  • Aracın çalınması ya da gasp edilmesi halinde sorumlu kişinin kusurunun tespitinde.
  • Bedene hasar veren trafik kazalarında olay yerini terk ya da kazanın oluş şartlarına dair belgelerin düzenlenmesine aykırı davranılması durumunda sigorta şirketleri rücu edebilir.

Rücu Davalarında Zaman Aşımı Var Mıdır?

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 50 maddesine göre sigorta rücu davalarında zamanaşımı 2 yıl olarak belirtilmiştir. Rücu davalarında zamanaşımı konusunda bilinmesi gereken önemli konu 3. kişinin sorumluluğunda gerçekleşen bir trafik kazasında halefiyet hakkına dayanarak açılan rücu davası zamanaşımı suresi 2 yıl olarak uygulanmaktadır. İçtihatlara ve yasalara göre dava Ticaret mahkemelerinde görülmektedir.

Sigorta Rücu Davasında Cevap Dilekçesi Nasıldır?

İlgili yasalar rücu davası açma yetkisini ve hakkını sigortalısına ödeme yapan sigorta şirketine vermektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasında şirketin davacı olabilmesi için sigortalısı ile arasında yapmış olduğu bir sözleşmenin bulunması gerekir.

Her türlü davada olduğu gibi rücu davası içinde sigorta rücu davasında cevap dilekçesi başta olmak üzere dava aşamasında Avukat desteği almak önemlidir.

Rücu Oranı Nedir?

Hasara neden olan kişinin kusuru oranında aynı zamanda ödenen tazminata göre sigorta şirketleri karşı taraftan talepte bulunabilir. Sigorta şirketi tarafından belirlenen rücu oranı her dosyanın içeriğine göre farklıdır.

Mağdur olan kişinin yaşı, çalışıp çalışmayacağı, maluliyet oranı, aracın marka ve modeli gibi birçok unsur rücu oranını ya da rücu değerini belirlemekte ve buna göre rücu davası açılmaktadır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasi-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-yerinde-olumlu-is-kazasi-hukumleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazalari-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/sigorta-sirketine-dava-acma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasina-ugradiginizda-yapmaniz-gerekenler.html

“Rücu Davası | Rücu Hakkı Sigorta” üzerine bir yorum

  1. Arkadasım benim aracimla park halindeki araca çarptı sonra araci orda birakip kacmış bende olay yerine gittim trafik polisi olay yeri terk olarak rapor düşmüş sigortanda bu sebeptrn bana rücu edicekmis bu rucu davasina itiraz etme hakkım varmıdır

    Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara