Tazminat Davası | Maddi Tazminat Davası

Maddi kayıplar ve manevi nedenlere dayalı açılan tazminat davası, iş kazası, trafik kazası, sözleşme ihlali ve hatalı doktor müdahalelerine dayalı açılabilir. Manevi davada kişinin üzüntü, elem ve acı içinde kalması, uzvunu kaybetmesi veya ailesinden birinin ölümüne neden olan kazanın yükümlüklerinin karşılanması üzerinden dava açılması haksız fiile karşı olacaktır.

Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

Maddi manevi tazminat davası, hukuka aykırı eylemler ve haksız fiilin dikkatsizliği sonucunda verilen zarara dayalı açılmaktadır. Tazminat davasının iştirak ettiği alanlar, iş kanunları, trafik kanunları, aile ve tıbbi nedenlere dayalı kanunları işlemektedir.

  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları kişinin ölümü veya bir uzvunu kaybetmesi sonucu iş göremez olması
  • Hatalı doktor uygulamalarında kişinin ölmesi veya fiziksel kayıplara uğraması, bilinç kaybı
  • Telif hakkı ihlali ya da sözleşme ihlalleri
  • Suç işleme nedeniyle ölüm veya yaralamaya meyal verme
  • Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat davası
  • Sosyal medya, yazılı ve görsel yayınlar üzerinden küçük düşürülme, manevi tazminat davası

Alanlarına tekabül edebilecek dava ve kanun maddeleri üzerinden değerlendirilir. Kişinin haksız yere veya dikkatsizlik sonucunda bir başkasından zarar görmesi, evlilikte manevi tazminat veya maddi tazminatla hakkını talep etmesi medeni hukuk çerçevesinde de düzenlenen zararın giderilmesi davalarıdır.

Tazminat Davasında Para Ödenmezse Ne Olur?

Manevi tazminat davasında para ödenir mi; maddi ve manevi davalarda tazminat maddi durumun karşılanması, kişinin mahrum kaldığı yaşam standartlarına edinmesine kanunen hak verilmesidir. Örneğin evli olan bir çiftte, kocanın karısını aldatması ve bütün mal varlığının kocanın üstüne olması durumunda, kadının gururunun zedelenmesi ve evliliğine olan inancının yıkılmasından kaynaklı yaşadığı elem ve acıya yönelik manevi tazminat davası açılabilir.

Eşin para alma, ev ve mal mülk paylaşımında hak talep etme hakkı doğarak, evliliğe verdiği emek sonucunda aldatılması üzerine uğradığı yıkıcı durumun maddi bedel olarak ödenmesi medeni hukuk tarafından uygun görülmektedir. Bu nedenle tazminat davasında eğer para ödenmezse, haksız fiilin icra takibiyle haciz ve satış giderleri gibi ödeme kriterlerini uygulaması şart koşulur. Kişi hala ödeme kabul etmiyorsa, mahkeme hapis cezasını uygun görebilir.

Maddi Tazminat Davasının Şartları Nelerdir?

Maddi tazminat davası işçi ve işveren arasında açılabilen davalar arasındadır. Davada sözleşme ihlalinin olması, kişinin maddi olarak zarara uğraması durumlarına göre ihlal fiili incelenerek, nedene bağlı kusurun şartları oluşmuş olur.

Maddi manevi tazminat davası nasıl açılır; sözleşme ihlalleri, kişinin maddi ve manevi olarak zarara uğraması durumlarına açılabilir. Mahkemeye gidilerek neden belirtilmesi, kişinin tazminat hakkı talebini dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir.

Tazminat davası açma ücreti; Tazminat davası açma harç bedeli kişinin alabileceği manevi ya da maddi tazminat ücretine göre belirlenir. Dosya masrafı ve mahkeme harç bedeliyle birlikte ödenecek tutar belirlenecektir.

Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadar?

Tazminat davası açma süresi fiil ve fail üzerinden dava hakkının, haksızlığın ya da yaşanan acı ile elzem durumun nedenlerine dayalı olarak 2 yıldır. Örneğin trafik kazası sonrası kişinin bir uzvunu kaybetmesi durumunda dava açma hakkı vardır. Ancak hiçbir şey olmamasına rağmen kişinin kazadan bir ay sonra trafik kazasından kaynaklanan bir iç kanama geçirmesi ve ölmesi durumuna göre de dava açılabilir.

Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Tazminat miktarının belirlenmesi için maddi kaybın veya manevi kaybın bedeli hesaplanır. Kişinin çalışamaz duruma gelmesi, fiziksel zararı veya manevi olarak karşı taraftan beklentisi de tazminat miktarının belirlenmesi için hesaplanacak tutarın farklılık göstermesine tekabül etmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/orta-mahallesi-kira-hukuku-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/trafik-kazasinda-maddi-ve-manevi-tazminat-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-dava-turleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazasi-sonucunda-acilabilecek-dava-turleri.html

“Tazminat Davası | Maddi Tazminat Davası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara