Belirsiz Alacak Davası | Belirsiz Alacak Davasının Şartları

2011 yılında 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 107. maddesi ile hukuk alanına giren belirsiz alacak davası, yeni bir dava türüdür. Davanın açılma amacı alacaklar ile ilgili miktarın net olarak belirlenememesi halinde ortak bir değerin bulunmasıdır. En önemli nokta davacıların tüm kurallara uymasına rağmen farklı sebeplerden dolayı miktarın belirlenememesidir.

Belirsiz Alacak Davasının Şartları Nelerdir?

Davanın açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu olan alacağın değeri ya da miktarını davacı tarafın kesin olarak belirleyememesi durumunda dava, belirsiz alacak davası türünde açılmaktadır. Belirsiz alacak davasının şartları şu şekilde belirlenmiştir;

 • Talep sonucu miktarının belirlenmesinin imkansız olması.
 • Talep sonucu miktarının belirlenmesinin davacıdan beklenmiyor olması.
 • Dava dilekçesinde talep sonucunun belirtilmemesi.
 • Talep sonuncunun kesin olarak belirlenmemesi.

Davacı olan tarafın gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen alacak miktarı ya da değerini belirleyememe hali ya da objektif olarak belirlenmenin imkansız olması durumunda açılan davada asıl amaç;

 • Yüksek yargılama giderinden kurtulmak.
 • Yanlış ve eksik ya da fazla talepte bulunma riskini ortadan kaldırmak.
 • Davalı tarafın muvafakatine bağlı olmadan talep sonucunun arttırılması.
 • Gerektiğinden daha fazla harç ya da avans yatırmamak.
 • Zamanaşımının kesilmesi.
 • Talep sonucunun arttırılması.
 • Faiz talep edilmesi halinde faizin dava tarihinden itibaren başlamasıdır.

Belirsiz Alacak Davasında Talep Artırımı Mümkün Mü?

6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 107. maddesinde yer alan belirsiz alacak davalarında talep artırımı konusu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Buna göre karşı tarafın verdiği bilgiye ya da tahkikat sonucuna göre alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığı durumda mevcut iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmadan henüz davanın başında belirtmiş olduğu talebini arttırma hakkına sahiptir.

Belirsiz alacak davasında talep artırımı hukuki nitelik itibariyle ıslah işlemi olmadığından dolayı Yargıtay tarafından bozma kararı verilmesinin ardından da belirsiz alacak davalarında talep arttırımı yapmak mümkündür.

Talep arttırım belirsiz alacak davası için söz konusuyken ıslah işlemi sadece kısmi alacak davaları için söz konusudur. Talep arttırım işlemi sadece davanın tahkikat aşamasının tamamlanmasının ardından yapılabilir.

Kısmi Dava Belirsiz Alacak Davasına Dönüştürülebilir Mi?

6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 180 maddesine dayalı olarak kısmi dava ıslah yolu ile belirsiz alacak davasına dönüştürülebilir. İlgili maddede hüküm aynen şu şekilde belirtilmektedir; davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Verilmemesi halinde ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve belirsiz alacak davası hiç ıslah yapılmamış gibi devam eder.

Belirsiz Alacak Davası Yerine Hangi Davalar Açılabilir?

Davacının talep sonucunu belirleyemediği ya da belirlemesinin imkansız ve kendisinden beklenemez olduğu durumlarda açılan belirsiz alacak davası yerine başka davalar açılabilir.

 • Talep tutarını belirleyemeyen davacı Eda davası açabilir.
 • Talep tutarını kesin olarak belirleyemeyen davacı kısmi dava açabilir.
 • Talep tutarının belirsiz olması durumunda tespit davaları açılabilir.

Eda davası talebi kesin şekilde belirleyemese de davacının kendine göre bir talep tutarı belirleyerek dava açma hakkı vardır ancak yüksek yargılama giderlerine mahkum edilme riski de bulunmaktadır.

Talep tutarını kesin olarak belirleyemeyen davacı kısmi dava açma hakkına sahiptir. Talep tutarının belirsiz olması halinde davacı tarafından hem tüm alacağın tespiti hem de kısmi davanın yanında alacağın belirlenmeyen kısmı için tespit davası açabilir.

Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği Nasıl Olmalı?

Tüm dava dilekçelerinden farklı olarak hazırlanan belirsiz alacak davası dilekçe örneği içeriğinde talepler konusunun taraflar arasında tartışmalı olması gerekmektedir.

Belirsiz alacak davası için konu edilen talep miktarı ya da değerini tam ve net şekilde taraflar arasında belirlenmemiş olması avukat aracılığında hazırlanan dilekçede açık şekilde belirtilmelidir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-tespit-davasi-belirsiz-alacak.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yunus-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/isci-alacagi-davasi-acilmasi-ve-takibi.html

Yorum yapın

Hemen Ara