0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Sigorta Şirketine Dava Açma

Sigorta şirketine karşı açılan trafik kazası tazminat davası süresince izlenen aşamalarda ölümlü trafik kazası unsuru son derece önemlidir. Taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda, trafik kazasının sonuçları göz önünde bulundurulur. Dava davacı ile arasında sözleşme bulunan sigorta arasında gerçekleşir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1483.maddesi I. Maddesine göre sigortacılar kanundaki hükümlere bağlı kalmak durumundadır ve kaza esnasında meydana gelen zararları sözleşme maddesi uyarınca karşılamalıdır. Sigorta sözleşmesi, davacı ile davalı trafik sigortası şirketi, gerçekleşen olayda değerlendirilir ve 6502 sayılı Kanun içeriğine göre taraflar arasında bir ilişkinin olması söz konusu değildir. Ölümlü trafik kazası sonrasında maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

İşçi Nedir?

1475 sayılı İş Kanunu içerisinde 14 madde haricinde bazı maddeler kaldırılmış ve burada işçinin tanımı net bir şekilde ortaya konmuştur. Maltepe işçi avukatı çalışanları da bu tanımlara ve hukuksal kurallara göre işçilerin haklarını korumaktadır. Aynı şekilde işverenin talepleri de dinlenir. 1475 sayılı iş kanunu gereğince işçi, mutlaka bir hizmet akdine göre çalışır ve bir ücret almak zorundadır. Maltepe işçi avukatı, İnsan Hakları Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde hareket eder.

Tüketici Hakları Nedir?

Maltepe tüketici avukatı, kullanıcıların sahip olduğu hakları gözeten ve Birleşmiş Milletler tarafından kesinleştirilen temel hakların korunması için çalışır. Anayasa içerisinde 172.maddede yer alan ve 4077 sayılı Kanunda gösterilen unsurlar, Maltepe tüketici avukatı ve bu konuyla ilgilenen diğer hukukçular tarafından takip edilir.

Call Now Button