Mahkemede Ölümlü Trafik Kazasına Dair Cezalar

Ülkemizde ve dünya genelinde her sene çok sayıda trafik kazası yaşanıyor. Yaşanan bu trafik kazası sonrasında insanlar ölebiliyor ya da yaralanabiliyorlar. Bu gibi durumlarda devreye ölümlü trafik kazası davaları giriyor. Anayasa koşullarında yapılan mahkemelerde ölen kişinin ailesi ya da yaralanan ve artık hayatı boyunca çalışmayacak olan kişiler bu trafik kazasının sorumlusuna maddi ve manevi tazminat davası açabiliyor. Aynı zamanda en az bir motorlu aracın katıldığı bu trafik kazasında ölen ve yaralanan kişi dışında üçüncü şahısların mülkleri de zarar görebilir.Mülkleri zarar gören kişi de trafik kazasının sorumlusuna manevi tazminat davası açabilir.

Ölümlü trafik kazalarında verilen cezalar sadece maddi tazminat ve manevi tazminat ile de kalmıyor. Trafik kazasında kişinin ölmesine sebebiyet veren şahıs da ceza mahkemesinde sonuçlanacak davayla hapis cezasına çarptırılıyor. Şimdi gelin sizlere ölümlü trafik kazalarındaki cezalar davalar gibi her detayı anlatayım.

Trafik Kazasında Dava Nerede Açılır?

Yaşanmış olan trafik kazası kapsamında açacağınız dava için asliye hukuk mahkemesine gitmeniz gerekiyor. İkamet ettiğiniz bölgede ya da kaza yaptığınız yerde bulunan asliye hukuk mahkemeleri trafik kazası için açacağınız maddi ve manevi tazminat davalarına bakıyor.

Bunun yanı sıra trafik kazasında eğer ölen kişi varsa bu bir suç olduğundan devreye ağır ceza mahkemeleri de giriyor. Ölen kişinin ailesinin isteği doğrultusunda kazanın oluşmasına sebebiyet veren şahsa ağır ceza mahkemesine gidilerek dava açılıyor. Bunun sonucunda 7 yıla kadar ölümlü trafik kazası tutuklama sonucu çıkabiliyor.

Hangi Asliye Hukuk Mahkemelerinde Dava Açılıyor; Ölümlü trafik kazası için açacağınız maddi ve manevi tazminat davaları için asliye hukuk mahkemelerine gidebilirsiniz.

 • Trafik kazasının medyana geldiği bölgedeki davalarla ilgilen asliye hukuk mahkemesine gidebilirsiniz
 • Trafik kazası sonucunda ölen ya da yaralanan kişinin ikamet ettiği bölgedeki asliye hukuk mahkemesine gidebilirsiniz
 • Trafik kazasının olmasına neden olan kişinin ikamet ettiği bölgeyle ilgilenen asliye hukuk mahkemesine gidebilirsiniz.

Trafik Kazası Sonrasında Sigorta Şirketine Dava Açılabiliyor Mu?

Aracınız için yaptırmış olduğunuz trafik sigortası ve kasko sigortası o araçla girdiğiniz bir trafik kazasında sizin yaralanma bedensel zarar görme ya da ölme durumlarında sorumlu hale geliyor. Bundan dolayı oluşacak hem manevi hasarı hem de maddi hasarı açılan tazminat davası ile ödemek durumunda kalır. Sigorta şirketlerine de trafik kazası sonrasında dava açabiliyorsunuz. Bunun için asliye ticaret mahkemelerine gitmeniz gerekiyor. Araç sigortaları ticari bir işlem olduğundan dolayı bölgenizdeki asliye ticaret mahkemeleri bu davalarla ilgileniyor.

Kimler Trafik Kazası Davası Açabilir?

Yaşanmış olan trafik kazalarında hem yaralanan kişi hem de ölen kişinin ailesi dava açma hakkına sahiptir. Ölümlü trafik kazalarında tazminat davası kimler tarafından açılabiliyor sizlere detaylıca anlatayım.

 • Trafik kazasında yaralanmış olan kişi maluliyeti nedeniyle kalan çalışma süresi üzerinden maddi tazminat açabilir. Aynı zamanda kazada duyduğu acı ve keder için de manevi tazminat açabilir.
 • Kazada ölmüş olan bekar kişinin annesi ve babası ile evli olan kişinin eşi suçlu kişiye hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir.
 • Trafik kazasında yaralanan ve bedensel anlamda fonksiyon kaybı yaşayan kişilerin annesi babası ve eşi sadece manevi tazminat davası açmakla yükümlüdür.
 • Ölümlü trafik kazalarında ölen kişiden destek alan anne baba eş dışındaki tüm akrabalar da karşı tarafa maddi tazminat davası açabilir. Aynı zamanda ölen kişiden kaynaklı duydukları acıdan dolayı da manevi dayanışma tazminatı açabilirler.

Trafik Kazasında Kimlere Karşı Dava Açılabilir?

Ölümlü trafik kazaları cezaları kapsamında geçirdiğiniz trafik kazasında bazı kişilere maddi tazminat ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Aracın Sürücüsü; Trafik kazasına sebep olan aracın sürücüsü aracın işleticisi sayıldığından dolayı o kişiye her türlü tazminat davası açabilirsiniz.

Aracın Sahibi; Yaşanan trafik kazası sırasında her ne kadar sorumlu kişi aracın sahibi olmasa dahi o araç kendisinin olduğu için aracın sahibine tazminat davası açılabiliyor.

Aracın İşleteni; Yaşanan trafik kazalarına göre kazaya sebebiyet veren aracın işleteni her zaman suçludur. Bundan dolayı aracın işleteni maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Sigorta Şirketi; Trafik kazasına karışmış olan aracın trafik sigortasını ve kasko sigortasını yapmış olan sigorta şirketine her türlü tazminat davası açılabilir. Bir nevi sigortayı yapan firma o araçtan sorumludur.

Ölümlü Trafik Kazalarında Açılabilecek Davalar Nelerdir?

Anayasadaki ölümlü trafik kazası tazminat 2018 yılında da düzenlenmiştir. Yaşanmış olan ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin yakın ailesi karşı tarafa 4 farklı tazminat davası açabilir.

Manevi Tazminat; Ölen kişinin ailesi yakınının ölmesinden kaynaklı olarak duyduğu keder ve acı üzerine karşı tarafa açtığı davaya manevi tazminat davası deniyor.

Cenaze Gideri Tazminatı; Ölen kişinin her türlü cenaze masraflarının karşılanması için açılan tazminat davasıdır.

Hastane Masrafları Tazminatı; Yaşanmış olan trafik kazasında henüz daha kişi ölmeden önce hastanede geçirdiği süre zarfında ortaya çıkan masrafları karşı tarafa karşılatmak için tazminat davası açılabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı; Diğer bir adı da maddi tazminat davasıdır. Ölen kişinin geride bıraktığı ve maddi destek olduğu kişilere bu maddi desteği sağlamak için verilecek olan parada açılan tazminat davasıdır.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Yaşanan trafik kazalarında ölen ya da yaralanan kişinin yakın ailesi trafik kazasına sebebiyet veren kişiye manevi tazminat davası açabilir. Açılmış olan bu davada hakim belirli kriterlere göre sonuç verir.

 • Her iki tarafın da sosyal ve ekonomik açıdan durumları
 • Yaşanan trafik kazasının meydana gelme şekli
 • Trafik kazasında her ki tarafın da kusur oranı
 • Hak ve nesafet kuralları

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Ölümlü kazalarda kan parası yaşanan trafik kazalarında suçlu tarafa açılan maddi destek tazminatı davası sonucu belli olur. Bunun için de maddi tazminat hesaplama tablosu bulunuyor.

Trafik kazası ölüm tazminat hesaplama tablosu kapsamında her insan için 65 yaşına kadar aktif sonraki 7 sene yani 72 yaşına kadar pasif çalışma olarak kabul edilir. Ölen kişinin yaşına göre ne kadar çalışma süresi kaldığı belirlenir. Ardından ölen ya da yaralanmış olan kişinin maluliyet oranı ve kaza kusur oranı belirlenmelidir. Aynı zamanda kişinin aylık kazandığı para da önemlidir. Bu sayılarda yapılan hesaplamada kişinin 72 yaşına kadar çalıştığında elde edeceği gelir hesaplanır ve maddi tazminat olarak belirlenir.

Helvacı hukuk bürosu kurulduğu ilk günden bu yana çeşitli davalarda görev alıyor. İlgili hukuk bürosu ölümle sonuçlanan trafik kazalarında da devreye giriyor ve müvekkillerine gerek avukatlık kapsamında gerekse de danışmanlık kapsamında hizmet veriyor.

Ölümlü trafik kazası avukat hizmeti için Av. Mehmet Ali Helvacı sektördeki en kaliteli avukatların başında geliyor. Girdiği çok sayıdaki dava üzerinden başarılı sonuçlar almış olan Av. Mehmet Ali Helvacı gerek maddi gerekse de manevi tazminat davalarında müvekkillerinin haklarını sonuna kadar almıştır.

Ölümlü Kazalarda Ceza

Ölümlü trafik kazalarında kusurun tek taraflı ya da çift taraflı olması önem kazanır, durumunun belirlenmesinin ardından ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi tazminat talep etme hakkı elde eder.

Ölümlü kazalarda ceza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kamu davası sonucunda belli olur. Trafik kazasının ardından dava açmak için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmak gerekir ancak trafik kazasında ölüm gerçekleşmesi halinde ağır ceza mahkemesine başvuru gerçekleştirir.

Tazminat Davası Nerede Açılır?

Ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin mağdur olan yakınları karşı tarafa maddi ve manevi tazminat açma hakkına sahiptir. Ölümlü kazalarda ceza ağır ceza mahkemeleri tarafından belirlenir ancak tazminat davalarında yetkili olan Asliye hukuk mahkemeleridir.

Duruşmalar ölümlü trafik kazası yasalarına göre yapılır. Ölen kişinin ailesi sadece tazminat davası açmakla kalmaz aynı zamanda karşı tarafın hapis cezası ile cezalandırılması için başvuruda bulunma hakkına sahip olur.

Ölümlü Trafik Kazasında Hapis Cezası Ne Kadardır?

Trafik kazasında ölen kişinin ailesinin başvurusu üzerine açılan davalarda ölümlü kazalarda ceza dikkate alınarak yargılama gerçekleştirilir. Tutuklanma halinde kusurlu olan taraf en fazla 7 yıla kadar hapis cezası alır ancak hapis cezası ile birlikte tazminat davası cezası da hükmolunur.

Bu tür ölümlü kazalarda ceza davaların sonuçlanması süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında değişmektedir, tarafın yakınları sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunması halinde dava süresi kısalır.

Ölümlü Trafik Kazasında Ehliyete Ne Kadar Süre İle El Konulur?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre işledikleri suçlardan dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülerin aldıkları her ceza için ceza puanı belirlenir ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu sayılan sürücülerin ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konur.

1 yıl sonunda sürücüler belgelerini trafik birimine ya da en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak geri alır.

Trafik Kazalarında Kan Parasını Kim Öder?

Halk arasında kan parası olarak adlandırılan maddi ve manevi tazminat trafik kazası sonrasında kişinin ölümüne sebep olan tarafından ödenir. Kan parası;

 • Kusur oranı
 • Ölenin geliri
 • Eğitim durumu
 • Geride kalan çocukların eğitimi
 • Eşinin ekonomik durumu
 • Geride kalan eşin yaşı
 • Ölümünün ardından SGK maaşının bağlanıp bağlanamaması gibi birçok faktör değerlendirilerek hazırlanan rapor ile hesaplanır.
Trafik kazasında ölüm olursa ne olur?
Trafik kazasında kişi hayatını kaybettikten sonra ardında kalan kişiler dava açarak maddi kaybın tekrardan elde edilebilmesi adına mahkemeye başvurabilir.
Kaza yapan kişi ceza alır mı?
Kaza yapan kişi kusurlu konumdaysa ceza alır. Ancak kusurluk konumda değilse dava açarak maddi zararı karşılayabilir.
Ölümlü kazalarda kan parasını kim öder?
Ölümlü bir kaza olmuş ise kan parası karşı taraftan ödenir. Ancak ölümlü kazada ölen kişi kusurlu ise kan parası gibi bir durum söz konusu olamaz.
Ölümle sonuçlanan trafik kazaları ehliyet kaç yıl alınır?
Karşı tarafın ölümüne sebep olan bir kaza olmuş ise ehliyet bir yıl kadar süreyle alınır. Bu sürecin uzaması kusur durumuna göre farklılık sağlar.

İlginizi Çekebilir;

Ölümle Sonuçlanmış Trafik Kazalarına Mahkemede Nasıl Cezalar Veriliyor

Trafik Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davası Süreci Nasıl İşler?

İş Kazasında Ölüm Halinde Hangi Davalar Açılır?

Ölümlü Trafik Kazalarındaki Mahkeme Süreci Hakkında Detaylar

Hemen Ara