Anlaşmalı Boşanma Protokolü | Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2024

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği; Anlaşmalı boşanmaya karar vermiş çiftlerin, mahkemeye sunması gereken belgelerden bir tanesi anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği; boşanma davası açan çiftlerden birinin yerleşim yeri ya da dava öncesinde, son 6 ay boyunca birlikte yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesi’ne sunulur.

Hazırlanan protokolün dava hâkimi tarafından uygun bulunması gerekir. Gerekli durumlarda hâkim, gerekli değişikliklerinin yapılmasını isteme yetkisine sahiptir. Ancak bu değişiklikler, çiftlere dayatılamaz. Eşler uzlaşamazsa, anlaşmalı boşanma davası reddedilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3.fıkrasına göre hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların hür iradesiyle hazırlanır. Protokol yazılı olarak mahkemeye sunulduğu gibi, sözlü olarak da sunulabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken;

 • Nafaka, tazminat gibi mali sonuçlar
 • Varsa müşterek çocuk/çocukların velayeti durumu

Bunun yanında taraflar, kanuni sınırlar çerçevesinde; mal rejimi, müşterek çocukla ilgili bağışlama taahhüdü, müşterek olmayan çocukların, taraflarla olan kişisel ilişkisi gibi konular da düzenlenir. Bu maddeler protokolde zorunlu olmayan maddeler olmakla birlikte, hâkim tarafından değerlendirilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Süresi Var mıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği mahkemeye sunulduğunda; hâkimin protokolü onaylaması gerekir. Tarafların hür iradesiyle karar verdiği boşanma davasında hâkim; varsa çocukların durumunu göz önünde bulundurarak, bazı değişiklikler isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Protokolün geçerli olabilmesi için, hâkim uygundur kararı vermesi şarttır. Dava tarafların bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi’ne açılırken; eğer Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi görev yapar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Bozan Hususlar Var mıdır?

Her iki taraf da anlaşmalı boşanma protokolünde bağlayıcıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde yazılan maddelere uyulmadığında, bazı yaptırımlar uygulanabilir. Bunun yanında protokolde belirtilen ve yapılmayan bir madde varsa, dava açılabilir.

Eğer protokolde nafaka yükümlülüğü varsa ve belirtilen tarihte nafaka yükümlülüğü yerine getirilmemişse, karşı taraf icra takibi başlatabilir. Aynı şekilde boşanma protokolünde bir tazminat yükümlülüğü varsa ve ödenmemişse, karşı tarafın borçlu taraf adına icra takibi başlatma hakkı vardır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Avukata Gerek Duyulur mu?

Anlaşmalı boşanma davası için, avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte; anlaşmalı boşanma protokolü örneği hazırlamak, nafaka/tazminat gibi unsurları belirlemek, çocukların velayetini almak, her iki tarafın lehine olacak şekilde, hakların doğru şekilde alınabilmesi için, avukat hizmeti almak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma ve diğer hukuki işlemlerinizde, profesyonel destek almak ve sürecin hukuka uygun şekilde ilerlemesini sağlamak için; konusunda uzman ve deneyimli Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçerek, konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdikleri anda davanın tam anlamıyla kesinlik kazanması için yazılan bir içeriktir. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl yazılır? Burada anlaşmalı boşanma için karşılıklı olarak bir ortak karar alınması ve bu kararın dilekçe ile birlikte mahkemeye sunulması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde neler olması gerekir? Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği hangi detayları içerir? Konu hakkındaki merak edilenler ve daha fazlası için yazıda yer verilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Soyadı

Anlaşmalı boşanmada protokol soyadı, hukuki boyutta ele alındığı zaman kişinin, eşinin soyadını kullanabilme hakkının bulunduğuna dair bir madde olarak yer alır. Anlaşmalı boşanmalar olduğu zaman kişinin, kocasının soyadını kullanabileceğine dair madde Türk Medeni Kanunu içerisinde yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında genel olarak eşler, boşanmalarına da her konuda anlaşmalı olarak bir dava açar. Kişiler birbirleri ile anlaşmalı bir boşanma yapmadıkları takdirde bu farklı bir konu içerisinde işlenir. Anlaşmalı boşanmada karı kocanın birbiriyle anlaşma imzalayarak, anlaşmalı boşanma davası açılır.

Anlaşmalı boşanma protokolü burada anlaşmalı boşanma sonrasında yaşanılacak durumlarında farkına varılmış olması, eşler arasında yer alan bir durumdur. Yani işler arasında nafaka durumu, velayet durumu, soyadı durumu ve devamındaki diğer durumların, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bilinen bir durum olarak yer alır. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde soyadı konusu değişikliği olabilir mi ya da olamaz mı hakkında maddeler yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü, Türk Medeni Kanunu 173. maddesi gereğince, kadın ve erkeğin boşanması durumunda kadın evlenmeden önceki soyadını kullanmalıdır. Fakat istisnai bir durum olarak kadının kocasından boşandıktan sonra kocasına ait olan soyadını kullanması ve bu durumun kocasına herhangi bir zarar vermeyeceği anlaşılır ise hakim bu duruma izin verebilir. Hâkimin izin vermesi ile birlikte kocasının, boşandıktan sonra eski eşinin soyadını taşımasına izin verip vermeyeceğinin de ispatlanması gerekir.

Hem kocası hem de hâkimin onayı ile birlikte bir kabul görürse kadın burada anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde soyadını kullanabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, Türk Medeni Kanunu içerisinde eşlerin birbiriyle anlaşarak, karşılaşılabilecek durumlarını da göz ardı etmelerine dayanan bir durumdur. Soyadı durumu da bu konunun içerisine girmektedir. Kadın boşandıktan sonra eski kocası sıfatında olan kişinin, soyadını menfaat ya da farklı amaçlarla kullanmamak amacıyla kullanması tespit edildiği takdirde eski kocasının soyadını kullanabilir. Fakat Anlaşmalı boşanma protokolü, Türk Medeni Kanunu içerisinde istisnai böyle bir durum olmadığı sürece, boşandıktan sonra kadın evlenmeden önceki soyadını kullanması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü soyadı,  hâkimin ve kocanın onayı ile birlikte bir talep elde edilirse kullanılabilir.

Eşler kendi aralarında kadın boşandıktan sonra da kocasının soyadını kullanmaya devam edeceği takdirinde bir anlaşmaya varması gerekir. Bunun beraberinde anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde, hâkim de bu duruma onay verdi verdiği takdirde kadın eski kocasının soyadını kullanabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde hâkim kadının eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmesi talebini, art niyet olmadığına dair bir ispat ile onaylar. Art niyet durumu var ise hâkim bu durum onaylamaz. Çünkü bu durum Türk Medeni Kanunu içerisinde istisnai bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2023

Anlaşmalı boşanma protokolü için karşılıklı olarak kişilerin, bir protokol hazırlaması gerekir. Bu durum, bir tarih atılarak başlanır.

Davacı ve davalı olan kişilerin isimleri, T.C. kimlik numaraları ile birlikte yazılır.

Davacı olan eşin, davalı olan kişi ile karşılıklı olarak boşanma kararını verdiklerine dair bu protokolün tanzim edildiğine dair bir açıklama yazılır. Burada belli başlı hükümler yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolü için burada boşanmanın konusu yazılır. Yani her iki tarafında karşılıklı olarak boşanmaya karar verdiklerine dair anlaşmaya varmaları gerekir.

Ardından nafaka ve tazminat konusu belirtilir. Burada taraflar, birbirine karşılıklı olarak herhangi bir şekilde nafaka ya da tazminat ayrıcalıklarını talep ettikleri ya da etmediklerine dair bir belirti yapmaları gerekir. Bunun beraberinde boşanma davası içerisinde dosyaya bu protokol yer verileceği için bu konunun ileriye yönelik noktada önemli olması adına, yazılacak olan detaylar için de gereklidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü için eşyalar konusuna ayrıcalık getirilmelidir. Yani ev içerisinde bulunan eşyaların, kişiler arasında ne şekilde paylaşıma gidildiği bu durumda açıklanmalıdır.

Ardından velayet ve iştirak nafakası belirtilir. Yani kişilerin çocuklarının, annede ya da babada kalmalarına dair bir durum konusunda kişilerin anlaşmaya varmaları gerekir. Burada 16 yaşında olan bir çocuğun velayetinin annede ya da babada kalmasına göre bir durum yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü için babanın bu çocuğun anne de kalmasına dair ne kadar tutar da nafaka ödemesi gerektiğinin de belirtilmesi gerekir.

Diğer bir madde olarak mal paylaşımı yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü mal paylaşımı, kişilerin karşılıklı olarak birbirlerine ait, mal talepleri hususunda bulunmadıklarını dair bir açıklama yapmaları gerekir. Burada açılacak olan dava sonrasında herhangi bir mal paylaşımından, feragat ettiklerini belirtmeleri şarttır.

Mahkeme masrafları konusu diğer maddelerce olarak da anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alır. Burada mahkeme de yer alan avukat ya da buna benzer masrafların kim tarafından ödenecek belirtilir. Genel olarak bu durum davacı tarafından ödenir. Belli başlı konuları içerisinde bulunduran anlaşmalı boşanma protokolü, kişilerin karşılıklı olarak imzalarının atılması ile birlikte gerçekleşir. Buradan anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde belirtilen nüshalarda da net ve doğru açıklamaların yer alması gerekir. Sonuç olarak bir imza ve tarafların karşılıklı olarak mutabakata varmış olduklarını belli etmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü, en alt kısmında davacı ve davalı olan kişilerin isimleri yazılarak burada imzaları atılıp, sonuca varılır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği genel olarak bu şekilde hazırlanır. Bu durum kişilerin avukatları ile birlikte de hazırlanabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği, Aile Mahkemesi tarafından görülen bir durumdur.

Burada davacı olan kişinin kimlik bilgisi ve adresi yazılarak başlanır. Ardından davalı olan kişinin de aynı şekilde kimlik numarası ve adresi yazılır.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde davanın konusu belirtilir. Burada dilekçenin, anlaşmalı boşanma sebebi olduğuna dair bir açıklama yapılır.

Ardından alt kısımlara madde madde açıklama yapılır. Yani davada olan kişiyle hangi tarihte evlenildiği, bu evliliğin hangi sebepten ötürü yürütülemediğine dair karşılıklı olarak bir anlaşmalı boşanma davası açılır.

Sonrasında deliller bölümü bulunur. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bu bölümde, nüfus kayıt örneği yer alır. Burada karşılıklı olan kişilerin, nüfus kâğıt örnekleri dilekçe altında yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde kişilerin, anlaşmalı boşanma dilekçesi açıklaması olarak, evliliklerinin anlaşmalı olarak sona örneklerini dair karar verdiklerini, bu durum için gereğinin yapılmasını arz ve talep etmeleri ile dilekçe sona erer.

Sonra davacı adını, soyadını ve imzasını yazdıktan sonra dilekçe tamamlanır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü göre farklı ve daha kısa şekilde yazılır. Yine bu dilekçe de anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde olduğu gibi bir avukat yardımı ile hazırlanabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde karşılıklı olarak kişiler, avukatları ile birlikte anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde hazırlanan dilekçe örneğinin dikkat edilerek yazılması gerekir. Herhangi bir problem oluşmaması adına bu önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davası ücreti, genel olarak bir hesaplama yapıldığı zaman, 5.000 Türk lirası tutarında bir değeri bulundurur. Boşanma davalarında tutarlar, kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Çekişmeli boşanma davasında ücret, anlaşmalı boşanma davasındaki ücrete göre daha fazla olabilir. Ya da çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli boşanma davası, nafaka davası gibi farklı boşanma davalarına göre ücretlerde, kendi içerisinde artabilir ya da azalabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde ödenen ücret davadan davaya göre değişkenlik gösterir. Her yıl farklı bir ücretlendirme yapılması ve bu durum için kesin bir net fiyat söylenmesi mümkün değildir. Şehirden şehire de bu durum farklılık gösterebileceği gibi aynı zamanda her baronun kendi içerisinde boşanma davası ücreti, farklılık gösterir. Boşanma davalarında kişiler karşılıklı olarak durumları ispatlanır. Ve anlaşıp anlaşamadıklarına göre ücret artabilir ya da azalabilir.

Bu durumda anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde kişilere daha detaylı bilgileri avukatları vermektedir. Boşanma davasındaki sürece göre ücret durumu hakkında daha ayrıntılı bir bilgi kişiler ile paylaşır. Anlaşmalı boşanma protokolü avukatları da belirli miktarlarda ücretlere tabi tutulur. Burada avukatın boşanma sürecinde karşılıklı olarak ispatlarla ilgili kesin sonuçları alması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde, aynı zamanda çekişmeli boşanma durumu var ise burada avukat için daha zor bir durum yer alır. Çünkü çekişmeli boşanma durumunda kişilerin hâkim karşısında kendilerini ifade edebilmeleri ve net ve keskin cümlelere sahip olabilmeleri için avukat oldukça önemli bir şekilde çalışır. Çocuklu eşler için çocuğun kimde kalacağına göre bir durum olduğu zaman burada da yine avukat ön planda olur. Avukatın işler söz sahibi olduğu için ücret burada da farklılık gösterebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin yaşadığı şehirlere göre de farklılık gözetir.

A şehrindeki boşanma ücreti, B şehrindeki boşanma ücretine göre farklı olabilir. Buradaki ücretler artış ya da azalma gösterir. Anlaşmalı boşanma protokolü ücretleri, davanın sürecine göre değişkenlik gösterir. Yani anlaşmalı bir boşanma davası mı yoksa çekişmeli bir boşanma davası mı olduğuna göre farklılıklar yer alabilir. Burada çekişmeli bir boşanma durumu var ise dava ücretini davayı açan öder. Yani davayı açan hangi taraf ise ve çekişmeli boşanma var ise burada davacı anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alan ücretleri öder. Anlaşmalı boşanma protokolü sırasında eşler, boşanma davası ücretini ödeyemeyecek durumdalar ise burada adli yardım denilen duruma başvururlar. Adli yardım, kişilerin yargılanma süreçlerinde ve bu süreçte oluşacak giderlerinin ödenmesi yer alan hukuki bir sistemdir. Genel olarak boşanma durumunda olan eşler için maddi açıdan ücretlerin ödenip, ödenmemesi de farklı bir konu olarak yer alır. Anlaşmalı boşanma protokolü sırasında yer alan ücretlendirmeler birbiri ile karıştırılmaması gereken ücretlendirmelerdir. Bu konuda her iki taraf içinde oldukça hassas olur.

Ücretsiz Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü, ücretsiz boşanma dilekçesi, karşılıklı olarak kişinin anlaşarak bir boşanmaya vardıkları sırada hazırlanan dilekçedir. Anlaşmalı boşanma protokolü, ücretsiz boşanma dilekçesi, kişilerin tercihen avukatları ile birlikte doldurmaları gereken bir dilekçe olarak bulunur.

Ücretsiz boşanma dilekçesi içerisinde, davacı olan kişinin adres bilgileri, davalı olan kişilerin adres bilgileri yazılarak başlanır.

Ardından davanın konusu belirtilir. Yani burada kişilerin anlaşmalı olarak evliliklerinin bittiğine dair net bilgi yer alır. Ve bu evlilikten bir beklentilerinin olmadığına dair anlaşmalı olarak boşandıklarını belirtmeleri gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, devamında ortada bir çocuk var ise çocuğu velayetinin davacı veya davalı olan kişi arasında nasıl bir anlaşmaya varılmış ise o kişiyi verileceği belirtilir.

Sonrasında karşılıklı olarak kişilerin birbirlerinden herhangi bir talepte bulunup bulunmadığı eklenir. Yani tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden, herhangi bir mal varlığı, herhangi bir tazminat ve nafaka gibi durumların istenilmediğine dair bir durum belirtilir.

Son olarak anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde davalı olan eşin, davacı olan eşten boşanmayı anlaşmalı ve anlaşarak bir şekilde bitirdiklerinde dair bir belirtme yapılır. Burada bu anlaşmalı boşanma protokolü hangi tarihte sonlanmış ise bu tarih belirtilir.

Kişiler alt kısma isimleri ile birlikte imzalarını atarak kabul görür. Anlaşmalı boşanma protokolü ücretsiz boşanma davaları olarak da yer almaktadır. Burada hazırlanan boşanma dilekçesi eksiksiz ve oldukça net bilgiler ile doldurulması gerekir. Kişilerin anlaşamama konuları ya da boşanma için anlaştıklarını dair durumun belirtilmesi, çocuk var ise çocuğun kimde kalacağı, ortada bir mal paylaşımı durumu olmadığı, boşanma dilekçesi içerisinde belirtilmelidir. Aynı zamanda bu durumun avukatlar ile birlikte hazırlanması da önemli bir detaydır.  Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde hazırlanan dilekçe de bir hata oluşursa yeniden yenisi yazılabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde hazırlanan, ücretsiz boşanma dilekçesi anlaşmalı boşanmalar olduğu takdirde yazılan bir dilekçedir. Diğer boşanma çeşitlerine göre farklı şekilde ücretlendirmeler yapılır. Aynı zamanda bu ücretlendirmeler bulunulan şehire göre de farklılık gösterir. Boşanmanın hangi şekilde gerçekleştiği tarafların birbiriyle iletişimi dilekçenin ücretli olup olmaması durumuna göre değişir niteliktedir. Ücretsiz boşanma dilekçesi, anlaşmalı boşanmalar olduğu takdirde ücretsiz olarak yazılır.

Anlaşmalı Boşanma Yorumları

Anlaşmalı boşanma yorumları, kişilerin karşılıklı olarak her konuda uzlaştıklarını dair bir boşanma davası açmaları ile birlikte evliliklerini sonlandırmaları şeklinde yer alır. Boşanma davaları kendi içerisinde farklılık gösteren davalardır. Kişilerin karşılıklı olarak anlaşmaları ya da anlaşamamaları, çocukların durumu, ortadaki mal durumu gibi farklı süreçlerde uzayabilir ya da kısalabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü için genel anlamda bir tanım yapılması gerekirse, eşlerin birbirleriyle her konuda uzlaşıp ardından evliliklerini bitirmeleri takdirinde olan bir durumdur. Eşler anlaşmalı boşanma sonrasında karşılaşılacak her duruma hazırlıklı olur. Yani anlaşmalı boşanma durumu kişinin tek başına yer alması gereken bir durum değildir. Anlaşmalı boşanma protokolü karşılıklı olarak anlaşılarak bir sonuca varılıp ve sonuç ile beraber şartlarında yerine getirilmesi gerektiğine dair yer alır.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde herhangi bir ücret karşılıklı olarak kişilerden talep edilmez. Kişilerin nafaka, tazminat gibi durumları anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde görünmez. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak aile mahkemelerinde görülmektedir. Burada görevli olan aile mahkemesi, anlaşmalı boşanma durumlarındaki davalara bakar. Bireyler boşanma davası açılması gerektiği zaman aile mahkemelerine başvurur. Burada yapılan başvuru, anlaşmalı boşanma protokolü olarak yer alır. Hazırlanan dilekçe ile birlikte aile mahkemesinde dava görülür. Aile mahkemesi, kişilerin ikametgâh adresinde yok ise diğer yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bulunur. Boşanma davasında, yetkili mahkeme kişinin bulunduğu yerdeki ikametgâh adresinde yer alan mahkemedir.

Anlaşmalı boşanma kararında, mahkeme tarafından yargılanma sürecinde belli başlı şartlar yer alır. Bu şartlar arasında kişilerin aynı ev içerisinde ya da bir arada bir sene boyunca evli olarak kalmaları gerekir. Ya da birlikte yaşamaları, birbirleriyle aynı evde bulunmaları gibi bir sene Yargıtay sürecinde değerlendirilmesi için önemli bir şarttır. Anlaşmalı boşanma davalarında bir sene boyunca bir arada olmaları davanın şartı olarak yer alır. Ardından eşlerin birbirleri ile birlikte anlaşarak dava açmalarını, kabul etmeleri gerekir. Yargıtay, eşlerden birinin dava açılmasını onaylamadığını ya da herhangi bir anlaşmaya varılmadığını iddia ederse, anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Ve hâkim de davayı iptal eder. Anlaşmalı boşanma yorumları arasında, diğer bir şekilde farklı koşulda yer alır. Burada anlaşmalı boşanmanın gerçekleşip kişilerin birbirinden ayrılması, çocukların durumuna göre değişkenlik gösterir. Eşler birbirleriyle oturup çocukların kimde kalacağını ya da kimde kalmasının daha doğru olacağına dair bir konuya açıklık getirir.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği içerisinde de bu duruma açıklık getirerek yer verilmesi gerekir. Yani davalıda mı, davacıda mı çocuğun kalacağı ve bu durumun karşılıklı olarak anlaşıldığına dair bir belirti de yapılması şart olarak yer alır. Hâkim karşısında kişiler çocukların kimde kalacağına karar veremediği anlaşılır ise burada anlaşmalı bir boşanma olmadığı da açıkça gözetilir. Anlaşmalı boşanma durumu, hâkim huzurunda da son olarak aşamasını tamamlar. Burada hâkim kişilerin evlilik bitirme nedenlerinin, anlaşmalı olarak bitirdiklerine dair açıklamayı eşlerden duymak ister. Eşlerin yürütülen davada tercihen avukatları ile tercihen yalnız başlarına davaya katılma zorunluluğu bulunur. Davaya hakim, avukat ile katılamadığı takdirinde kişilerin anlaşmalı olarak boşandıklarına netlik getirilmesi amaçlanır. Hâkim kişilerin anlaşmalı olarak boşanmadığını anlar ise burada onay verilmez ve ispat istenir. Anlaşmalı boşanma durumları arasında bulunan kişilerin, her türlü mali, çocuk, hukuki süreçte ki konularda uzlaşmaya varılmış ve net bir şekilde anlaşmalı boşanma kararının sonuçlanmasını gösterir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde anlaşmalı boşanma dilekçesi, karşılıklı olarak anlaşıp, evliliklerinin sona erdiren kişilerin bir araya gelmesi ile birlikte hazırlanan bir dilekçedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi tam anlamıyla hazırlanmasından önce ilk olarak kişilerin bu konuyu bir netlik getirmesi gerekir. Yani anlaşmalı boşanma sürecine girip girmediklerinden emin olmaları ve bu konuda karar vermiş olmaları bir şart olarak bulunur. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde eşlerden biri bu duruma netlik getirmez ise yani anlaşmalı boşanmaya onay vermez ise anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Ve böyle bir durumda da anlaşmalı boşanma durumu bulunmaz. Burada anlaşmalı boşanma dilekçesi yazılabilmesi için karşılıklı olarak iki tarafın da anlaşmalı olarak boşanmayı onaylaması ve ilerleyen süreçlerde karşılaşılacak durumlara karşı herhangi bir problem çıkarılmaması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde eşlerden biri, ikametgâh adresinin bulunduğu yerde ki Aile mahkemesine giderek burada bir dilekçe hazırlar. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bu dilekçe tercihen Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de yazılabilen bir dilekçedir. Burada karşılıklı olarak eşlerinin isimleri, T.C. kimlik numaraları, anlaşmalı boşandıklarını dair bir durumda belirtilir. Buradan dilekçede en az iki nüsha yer alması şeklinde bir düzenleme yapılır. Ardından anlaşmalı boşanma olduğu için yalnızca eşlerden bir tanesinin imzalaması, dilekçenin onay görmesi için yeterli olur. Fakat tercihen her iki tarafta anlaşmalı boşanma dilekçesini imzalayabilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, kişileri herhangi birinin avukatları ile yazılabilir. Kişiler aile mahkemesine giderek, burada da bir dilekçe hazırlayabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü beraberinde asıl şart olarak görülen durum, kişilerin karşılıklı olarak anlaşmalı boşanmaya vardığının görülmesi gerekir. Dilekçede anlaşmalı boşanma durumunun yer alması fakat hakim karşısında böyle bir durumun netlik kazanmadığı takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Hâkim taraflardan birisinin itiraz ettiğini ya da böyle bir durumu onaylamadığını, bir tarafın anlaşmalı boşanmayı istemediği kabul ettiği takdirde Anlaşmalı boşanma onaylanmaz. Ya da karşılıklı olarak kişilerin bir anlaşmaya varması için mahkeme süreci uzatılır. Bu süreçte çoğu zaman mahkemenin durumuna göre oldukça fazla bir şekilde uzayabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü beraberinde böyle bir durumu de karşılıklı taraflardan her ikisi de istemez.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Olmalı?

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde belli başlı bilgilerin yer alması gerekmektedir. Burada yer alacak olan bilgiler, taraflara ait olan kişisel bilgilerdir. İsim, soy isim ve beraberinde T.C. kimlik numaralarının yer alması gerekir. Her iki tarafın da yasal olarak bulundukları, ikametgâh adresleri anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yazılması gerekir. Ardından protokol içeriğin tamamlanır. Burada velayet durumu, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, mal rejimine ilişkin talepler, ortak konut mevcut ise bu duruma dair bilgilerin belirtilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü içeriğin de velayet yani çocukların anne de mi yoksa baba da mı kalacağına dair bir durum belirtilmesi gerekir.

Velayetin kimde kalacağı, velayetin kimde kalmayacağı, çocukların annesi ve babası ile hangi günlerde ve hangi saatlerde ilişki kuracağına dair bilgilerin net bir şekilde anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde belirtilmesi gerekir. Ardından iştirak nafakası yani velayet hakkı kime verilmemiş ise burada kişinin, çocuğu için giderlerinin yer aldığı bir belirleme yapılması gerekir. Bu katkı tutarı olarak da belirlenebilir. Bu tutar aylık olarak yer alır. Yani burada çocuğu giderinin ne kadar şekilde ödeneceği, ne süreyle ödeneceğinin belirtilmesi gerekir. Örneğin, çocuk eğitim gören bir çocuk ise eğitimi tamamlanıncaya kadar ödemesinin yapılacağının belirtilmesi gerekir.

Bu ve beraberindeki bilgilerin anlaşmalı boşanma protokolü, iştirak nafakası içeriğinde belirtilmesi, yer alması gereken bir durumdur. Yoksulluk nafakası da protokolde açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Yani karşılıklı olan taraflardan herhangi birinin boşanmaları sırasında bir yoksulluk nafakası var ise bu durum anlaşmalı boşanma protokolü net bir şekilde yer edinir. Yani kişilerden herhangi birine bu nafakanın ödenebilmesi için verilmiş ise bu hakkın ödenmesi gerekir. Burada maddi, manevi ve kişisel eşyalar gibi farklı ödemeler de yer alır. Mal rejiminin belirtilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü, içerisinde karşılıklı olan kişilerin birbirlerine talep ettiği, mal durumunun açık bir şekilde yer alması gerekir. Ortak konut mevcut olduğuna göre de bir belirtme yapılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde kişiler, karşılıklı olarak ortak bir konut da oturuyor ise boşandıktan sonra bu konutun kimde kalacağı ya da kimde kalmayacağının belirtilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verilen bu bilgiler, kişilerin net ve eksiksiz bir şekilde doldurması gereken bilgilendir. Her türlü başlık yanına belirtilecek cevap protokolün onay görmesi açısından da oldukça önemlidir. Boşanmalar aile mahkemelerinde farklı durumlarda ve farklı çeşitlerde görülebilen durumlardır. Boşanma durumu, tarafların birbiri ile anlaşmalı, çekişmeli ya da farklı şekillerde yer alabilecek bir durumdur. Kişiler yaşanılan bir olay sonrasında ilişkilerini devam ettiremediği takdirde bir boşanma davası açarak bir ayrılma kararı alınır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığı zaman, yukarıda belirtilen detayların anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer verilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü kişilerin boşanma süresince her türlü detaylarının yer aldığı bir durumdur. Burada kişilerin haklarına dair bilgilere de yer verilirken, aynı zamanda boşanmadaki detaylarına da yer verildiği görülür. Anlaşmalı boşanma protokolü, avukat ile hazırlanıldığı takdirde daha doğru bilgiler ile hazırlanır. Böylece eksiksiz ve net bilgiler yer almış olur.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği En Güncel

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların Asliye mahkemesi üzerinden dilekçe vermesi ve iki tarafın da boşanmayı kabul ettiğini gösteren dilekçe örneğinin bulunması gerekmektedir. Medeni Hukuk düzenlenmesinde eşlerin boşanma nedeni Medeni Hukukun 161. Maddesi ile 165. Maddesine tekabül edebilecek nedenler olabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2022 düzenlemesinde bilgiler eksiksiz verilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatsız Olur Mu?

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2022, avukat veya internet üzerinden temin edilebilir. Davacıların avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hukuki danışmanlık çerçevesine de süreç hakkında bilgi almak için boşanma avukatına danışılabilir. Tarafların kendi davalarını açması ve yürütmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönmesi durumlarına karşın da avukat ile birlikte dava sürecini başlatmak önemlidir. 2022 hukuki prosedür gereğince, anlaşmalı boşanma davasının eşler tarafından açılması ve yürütülmesi medeni hukuk çerçevesinde sakıncalı bulunmamıştır. Eşlerin arabulucu ile görüşerek de süreci ilerletmesi, sözleşme hazırlaması ve mal paylaşımı yapması da gerekebilecektir.

Anlaşmalı Boşanmaya Ne Kadar Para Gider?

Anlaşmalı boşanma davasında harç bedeli ödenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2022 verilirken, davacıların mahkemenin yönlendirdiği vezneye 377 TL ile 450 TL arasında harç yatırması talep edilecektir. Tarafların harç bedelini ödemesiyle ve dekontu teslim almasıyla, dava dosyası incelemeye alınacaktır. Asliye mahkemesi üzerinden yürütülen dava süreçleri için geçerli dava açma harcıdır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Ne Yapmalı?

Anlaşmalı boşanma davası için tarafların ikisinin de boşanma dilekçesi doldurması ve mahkemeye sunması gerekmektedir. Çekişmeli ve anlaşmalı olarak medeni hukukta yer alan boşanma düzenlemelerinde, medeni hukuk maddelerine tekabül edecek nedenlerin bulunması şartı vardır. 161. Medeni hukuk maddesi ve 167. Medeni hukuk maddesinde yer alan koşullar, her iki tarafın da kabulüyse boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Dilekçeye Ne Yazılır?

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların boşanma nedenlerini açıklaması gerekmektedir. Ancak bu ‘’Aşkın veya sevginin’’ bitmesi durumlarını medeni hukuk kabul etmeyecektir. Şiddetli geçimsizlik nedenine bağlı olarak tarafların dilekçe üzerinde boşanma nedenlerini belirtmeleri şartı bulunmaktadır. Boşanma davası açacak tarafların her ikisinin de duruşma günü mahkemede olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Çekişmeli boşanma genel tabiri ile eşlerin boşanma ya da mal paylaşımı konusunda anlaşamamasıdır. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişiler Aile Mahkemeleri’ne giderek dilekçesini iletmelidir.

Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2023 yılı için aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır;

 • Dilekçe yaşadığınız ilin nöbetçi aile mahkemesi hakimliğine hitaben hazırlanmalıdır.
 • Dilekçe içerisinde davacı, davacı vekili ve davalı olan kişilerin ad ve soyadları yer almalıdır.
 • Davanın konusu TMK 166/I uyarınca evlilik birliğinin sarsılmış ve bozulmuş olmasından kaynaklı boşanma talebi oluşturulduğu belirtilmelidir.
 • Açıklamalar bölümünde aile birliğinin bozulması için yaşanmış tüm olay ve olay örgüsü net bir şekilde izah edilmelidir.
 • Davacı olan kişi davalıdan çocukları varsa velayet ve nafaka talebinde bulunmalıdır.
 • Evlilik birliğinin bozulmasına ilişkin TMK 174/I ve TMK 174/II kanunlarına dayanarak davalı maddi manevi tazminat talebini belirtmelidir.
 • Tüm bu adımların ardından dilekçe içerisinde hukuki deliller ve sebepler sunulmalıdır.
 • En son bölümde ise kişiler sonuç ve istemlerini açık bir şekilde belirterek dilekçesini sonlandırmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen eş ikamet ettiği ilde bulunan Aile Mahkemesi’ne dilekçesi ile başvuruda bulunmalıdır. Dilekçe hazırlanması ve mahkemenin profesyonel bir şekilde yürütülmesi için bir boşanma avukatı ile görüşmeniz tavsiye edilir. Avukatınız çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2022 ve birçok konu hakkında danışmanlık yapacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Eğer ikamet ettiğiniz ilde Aile Mahkemesi bulunuyor ise dava başvurunuzu Aile Mahkemeleri’ne yapmalısınız. Ancak ilinizde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri de bu davaları kabul edebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında kişilerin çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2022 içerisinde belirttiği olaylar herkes önünde yeninden sorulur. Çiftin yaşamış olduğu olaylar, bu olaylar sonucunda çiftlerin psikolojisinin nasıl etkilendiği, ailede çocuk varsa çocukların nasıl etkilendiği ve çocuklara kimin baktığı sorulur.

Çekişmeli Boşanma Kaç Duruşmada Biter?

Çekişmeli boşanma davasının süresi çiftin neden boşanmak istediğine bağlıdır. Çekişmeli dava içerisinde önemli olan durum diğer eşin suçlu olması değildir. Davacı olan kişinin özel boşanma sebebinin olduğunun ispatlanması önemlidir. Bu durum da yaklaşık 1 ila 1,5 yıl sürecektir.

Boşanma Dilekçesi Örneği 2023

Boşanma davası açmak isteyen kişiler ilk olarak boşanma taleplerini belirttikleri bir dilekçe oluşturmak zorundadır. Dilekçenin ise beklenen niteliklerde olması boşanma davasını kolaylaştırır.

Boşanma dilekçesi örneği 2022 yılında aşağıdaki bilgileri içermelidir;

 • Hangi Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılacak ise o mahkemeye hitaben başlık,
 • Davacı, vekili ve davalı isim soyisim bilgileri,
 • Konu olarak kısa bir şekilde bu belgenin boşanma talebi ve haklar hakkında olduğu belirtilmelidir.
 • Açıklamalar: Açıklama bölümünde kişinin neden boşanmak istediği, ne zaman evlendikleri, ekstra belgeleri, davalının kusurlu davranışları ve davacının uğradığı haklar ihlali yer almalıdır.
 • Hukuki sebepler, sübut deliller dilekçede isim olarak geçirilir.
 • Son olarak ise kişinin net bir şekilde kısa cümleler ile istem ve sonuçlarını belirtmesi beklenir.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi örneği 2022 kapsamında kişilerin ilk olarak başvuru yapacakları Aile Mahkemesine hitaben yazılması gerekir. Dilekçenin içeriğinde boşanma nedenleri, kişinin boşanma sonucunda eşten talep ettikleri, varsa çocuğun velayeti, mal paylaşımı ve benzeri bilgiler yer almalıdır.

Boşanma Dilekçesi Yazıldıktan Sonra Nereye Verilir?

Boşanma dilekçenizi hazırladıktan sonra hangi mahkemeye hitaben dilekçenizi hazırladıysanız o mahkemeye dilekçenizi teslim etmelisiniz. Boşanma davaları ile öncelikli olarak Aile Mahkemeleri ilgilenir. Ancak yaşadığınız ilde aile mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemelerine de dilekçe iletilebilir.

Avukatsız Boşanma Davası Olur Mu?

Kişiler herhangi bir avukata ihtiyaç duymadan boşanma dilekçesi örneği 2022 yılında hazırlanmış belgeye bakarak benzer bir dilekçe hazırlayabilir. Tüm başvurularını da kendi gerçekleştirebilir.

Ancak avukatsız bir şekilde işlem yapmak düşünüldüğü kadar kolay olmayacaktır. Her ne kadar örnek olarak dilekçe sunulsa da her bir bireyin ve çiftin kendine yönelik nedenleri vardır. İş birliği yapacağınız avukatınız size özel bir dava yönetim sürecinin oluşmasını sağlayacaktır.

Boşanma Davası Dilekçesi Elle Yazılır Mı?

Boşanma davası dilekçesinin hangi araç ile yazıldığının bir önemi yoktur. Kişiler bilgisayardan yazarak çıktı alabilir ya da tüm belgeyi elle oluşturabilir. Önemli olan nokta en alt bölümde kişilerin ıslak imza ile dilekçelerini imzalamış olmalıdır. İmzasız dilekçeler kabul edilmez.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?
Anlaşmalı boşanma ücreti yaklaşık 9500 TL’dir. Bu ücretin artması ya da azalması davanın sürecine göre farklılık gözetir.
Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar?
Anlaşmalı boşanma davasında hakim her iki taraf için de davanın uzlaşmaya varilip varilmadığına dair sorular sorar. Davada uzlasmaya varılmamışsa boşanma davası hakim tarafından onay görmez.
Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer 2020?
Anlaşmalı boşanma davası normal şartlarda tek celsede biter. Fakat çocuk, nafaka gibi etmenlerde bir haftaya kadar uzayabilmesi mümkün.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuketici-hukuku-is-hukuku.html

Hemen Ara