0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin karşılılıktı olarak boşanma konuları üzerinden uzlaşmaya varmış olmaları gerekmektedir. Aile mahkemelerine de buna ilişkin dilekçe vermeleri ile süreç başlayacaktır. Fakat sadece boşanma dilekçesi verilmesi yeterli bir durum olmamaktadır.

Eşlerin mali konular üzerinden ve aynı zamdan çocuklar ile ilgili ortak bir şekilde anlaşmaya varmaları gerekir. Anlaşılan tüm konular, mahkemeye protokol şeklinde sunulur. Duruşma başladığı zaman ise verilen protokolü destekler nitelikte sözlü beyan da tutanaklara geçirilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Eşlerin karşılıklı iradesi esas alınarak anlaşmalı boşanma kurumu düzenlenmiştir. Aile birliğine ait varlığın devam ettirilmesine yönelik bir amaç ile Türk Medeni Kanunu hükümlerinde yer alan belli şartlar söz konusudur. 4721 sayılı ve 166/II maddesine göre düzenlenen anlaşmalı boşanmada evliliğin en az 1 yıl sürmesi, eşlerin başvuruyu birlikte yapması, hâkimin tarafları dinlemesi, anlaşmalı boşanma ile ilgili protokolün onaylanması şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Belirtilen hususlarda herhangi birinde uzlaşma olmaması halinde anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davasına dönüşeceğinden davanın reddi de söz konusu olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanmalarda esas olarak, tarafların iradesine değer verilerek bu iradeler üzerinden dava sürdürülür. Anlaşmalı protokolün yer aldığı anlaşmalı boşanma davalarında, hakimin müdahalesi ile, zayıf durumda olan eşin korunma altına alınması amaçlanmaktadır.

Boşanma Protokolünün Hakim Tarafından Uygun Bulunması

Eşlerin anlaşmış olduğu konuların hakim tarafından yerinde görülerek onaylanması gerekir. Anlaşılan konuların hakim tarafından uygun görülmemesi, anlaşmalı boşanmayı da getirmeyecektir.

Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmaz ise, eşlerin ve eğer varsa çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak protokol üzerinden değişiklik yapabilir. Yapılan bu değişikli k hakimin kendi kararına göre yapılmaz. Hakim uygun görmediği konuları neden olduğuna dair açıklama yapacaktır. Ve bunu eşlere bir aradayken yapar.

Olması gereken nasıl ise, karşılıklı olarak eşlere açıklar ve tarafları ikna yoluna giderek bunu gerçekleştirir. Eğer ki taraflar bunu onaylar ise, yeni protokol oluşmuş olur. Eşler değişmesini istemez ise, davaya devam şekli, evlilik birliğini temelden sarsılması nedeni ile boşanma davası şeklinde olacaktır.

Call Now Button