Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

0-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma nedeni ile müracaat eden çiftlerin boşanma davası dilekçesi yanına eklemeleri zorunlu olan belgedir. Bu belge içerisinde eşlerin velayet, mal paylaşımı ve evliliklerine dair tüm konularda anlaştıklarını belirten detaylar yer alır.

Eşlerin vermiş olduğu bu protokolü her iki eşin de onaylıyor olması önemlidir. Yalnızca bir eşin bu protokolü onaylaması durumunda dava anlaşmalı değil çekişmeli olarak kabul edilir. Aynı zamanda çekişmeli bir dava içerisinde eşler anlaşmalı bir protokol hazırlayarak boşanma işlemini çok daha hızlı bir şekilde sonlandırabilir.

1-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmaya ilişkin tüm konularda anlaştıklarını kanıtlayan, anlaşmanın derinliklerini barındıran bir evraktır. Anlaşmalı boşanma başvurusunda bu protokolün olması zorunludur. Ancak eşler dilerse protokol içerisinde yer alan bazı içeriklerin daha sonra karar verilmesine ilişkin bir sonuç yazabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alması gereken konular; evlilik birliğinin sona erdiğinin bildirilmesi, ortak çocukların velayetine ilişkin verilen kararlar, çocuğun velayetini alamayan ebeveyn ile arasında olacak ilişki, çocuğun ileride ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği, nafaka, boşanan kadının kullanacağı soyadı gibi birçok farklı bilgidir.

2-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır

Anlaşmalı boşanma protokolünün yazılabilmesi için öncelikle eşler protokol içerisinde yer alması gereken konulara göz gezdirmeli ve tüm konular hakkında ortak bir karara varmalıdır. Alınan tüm kararlar maddeler halinde bir protokol içerisinde yazılmalıdır.

Protokol içerisine bilgiler yazılır iken son derece net olunmalıdır. Ayrıca eşlerin ikisinin de protokol altında bu protokolü kabul ettiğine ilişkin adı soyadı ve imzası olmalıdır. Protokolün hazırlanması için eşlerin beraber olması şart değildir. Yalnızca bir eş protokolün yazılımını sağlayabilir.

Hazırladığınız protokol içerisinde yaptığınız açıklamalar boşanmanızın çok daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle profesyonel bir destek için avukatınızdan protokolünüzü hazırlamasını isteyebilirsiniz. Ancak protokolün mutlaka avukat tarafından hazırlanma zorunluluğu yoktur.

3-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma davası protokolü yazılırken bazı adımların uygulanması gerekir;

 • Öncelikle belgenin en başına “Boşanma Protokolü” başlığı atılmalıdır.
 • Başlığın hemen altına “Bu protokol (birinci eş ismi) ve (ikinci eş ismi) arasında yapılmış olup, eşler tarafından aşağıdaki kararlar uyarınca tarafların birbiri ile olan evliliklerini sona erdirme anlaşmasıdır.” Yazılır.
 • Daha sonra boşanma davası başlığı açılarak eşlerin boşanma nedeni, ne zaman evlendikleri gibi boşanma davası bilgileri yazılmalıdır.
 • Eşler nafaka, velayet, tazminat, taşınır ya da taşınmaz malların paylaşımı gibi kararları alarak her bir başlığın altına ilgili kararını yazar.

4-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan itibaren, taraflardan biri bu protokolün aksini isteyene kadar geçerlidir. Yani, boşanma sırasında sunulan bu protokol eşlerin anlaşmasına bağlı olarak oluşturulmuştur.

Protokol oluşturulduktan sonra geçerliliği için herhangi bir süre sınırlaması bulunmaz. Protokolünüzü düzenledikten sonra hala iki taraf da protokolü kabul ediyorsa 5 yıl sonra dahi mahkemeye sunulabilir.

5-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bulunan en önemli konulardan biri mal paylaşımıdır. Eğer evlilik süresince eşlerden biri ya da ikisi taşınabilir ya da taşınamaz mallara sahip olmuş ise Türk kanunları gereğince her iki eşin de bu malda hakkı bulunur.

Evliliğini sonlandırma kararı vermiş eşlerin mal paylaşımı yapması durumunda hangi tarafın hangi malları alacağı ya da evlilik sırasında alınmış malların nasıl paylaşılacağı yazılmalıdır. Bunun için eşler kendi aralarında verdikleri kararı net bir şekilde belirtir.

6-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Soyadı

Evlenme sırasında kadınların soyadı erkeğin soyadı ile aynı olacak şekilde değiştirilir. Bu işlemin ardından kadın ve erkek hukukta birbiri ile aynı soyda yer alır. Ancak evliliğin sonlandırılması durumunda soyadının değiştirilme hakkı kadına bırakılır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde kadının boşanma sonrasında hangi soyadını kullanacağı net bir şekilde yazılarak mahkemeye belirtilmelidir. Evlenme işleminin sonrasında nüfus tarafından kabul edilecek soyad bu olacaktır.

7-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Eğitim Giderleri

Tarafların evliliğinden meydana gelmiş olan çocukların bakımı, giderleri ve sevgi ihtiyacı için her iki taraf da yükümlüdür. Özellikle boşanma işleminde çocuğun herhangi bir mağduriyet yaşamaması için temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir anlaşma yapılması zorunludur.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar, çocuğun eğitim masraflarının kim tarafından ya da hangi şekilde ödeneceğini belirlemeli ve yazmalıdır. Eğitim masrafları tarafların ekonomik durum ve yeterliliklerine bakılarak haklı olacak şekilde belirlenmelidir. Protokol içerisinde tarafların mağdur edilmemesi gözetilir.

8.) Anlaşmalı Boşanma Protokolü İptali

Anlaşmalı boşanma protokolü, yalnızca taraflardan birinin protokol içerisinde yer alan kararlardan bir ya da birkaçından vazgeçmesi haline kadar geçerlidir. Protokol içerisinde yer alan taraflardan biri, boşanma sırasında ya da sonrasında dilediği zaman protokolün iptali ya da değiştirilmesi talebi oluşturabilir.

Boşanma protokolünün iptali, dava sırasında gerçekleştirilir ise dava çekişmeli davaya dönecektir. Davadan sonra iptal talebinde bulunur ise tarafların yeniden mahkeme ile anlaşması beklenir.

9-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ücreti

Anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması için tarafların protokol için bir ücret ödemesine gerek yoktur. Ancak dava açımı sırasında tüm dosya masraflarının ve harcamalarının karşılanması için tarafların ortalama 450 TL ila 550 TL arasında bir ücret ödemesi beklenir.

Anlaşmalı boşanma protokolünüzü bir avukata yazdırmak istiyorsanız ise de ücretlendirme için avukatınız ile görüşmeniz gerekir. Avukatlar kendi belirledikleri dosya tutarları dahilinde protokolünüzün hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

10-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Noterden Yapılır Mı

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması için noterin onayının olması zorunlu değildir. Ancak taraflar dilerse noter huzurunda protokollerini imzalayarak protokol geçerliliğini sağlayabilir. Eğer noterde işlem gerçekleştirilmezse protokolün geçerli olması için şu detaylara dikkat edilmelidir;

 • Taraflar öncelikle hukuka uygun bir şekilde protokol hazırlamalıdır.
 • Protokolün içerisinde bulunan bilgilerin eksiksiz olması önemlidir. Eksik bilgiler, protokolün mahkeme tarafınca kabul görülmemesine neden olabilir.
 • Protokol taraflarca ıslak imzalı olmalıdır. Islak imzası olmayan protokoller doğrudan geçersiz olarak kabul edilir.

11-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Zorunlu Şartları

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması için öncelikle çiftin anlaşmalı boşanma şartlarını karşılaması gerekir. Bu şartlar şu şekildedir;

 • Tarafların evlilik birlikteliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. 1 yıldan daha kısa süren evliliklerin boşanması için çekişmeli boşanma tercih edilmelidir.
 • Boşanma davası için eşlerin ikisinin de başvuruda bulunması gerekir. Bunun yanında eşlerden yalnızca biri başvuru yapmış ancak dilekçede her iki eşin de rızasının bulunduğu onaylanmış ise yine anlaşmalı boşanma davası açılabilir.
 • Hakimin duruşmada eşleri dinlemesi ve eşlerin boşanma istekleri konusunda hem fikir olduklarını sözlü bir şekilde onaylaması gerekir.
 • Eşlerin iradelerinin birbirine uygun bir şekilde olması beklenir.
 • Boşanmanın sonucundan tüm durumlara ilişkin bir protokolün eşler tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

Düzenlenecek protokolün içerisinde ise mutlaka bazı konuların bulunması gerekir;

 • Mali hususlar: Eşlerin birlikteliği sırasında edindikleri taşınabilir ya da taşınamaz mallar, eşlerin hakları ve istekleri doğrultusunda anlaşılarak paylaşılmalıdır.
 • Maddi ve manevi tazminat: Eşlerden biri, diğer eşin uyguladığı haksız fiil nedeni ile maddi ya da manevi tazminat başvurusunda bulunabilir.
 • Yoksulluk nafakası: Boşanmanın ardından maddi olarak yoksunluk çekecek olan kişi nafaka alma hakkına sahiptir.
 • Çocukların durumu: Eğer çiftin evliliğinden meydana gelmiş çocuk ya da çocukları bulunuyor ise çift bu çocuk ya da çocukların haklarını gözeterek nafaka, velayet, velayeti olmayan eşin çocuk ile bağları gibi detaylı konuları belirtmesi gerekir.
 • Bunların dışında kişiler evliliklerinin sonlanması ile başka bir anlaşmaya ulaşmış ise yine anlaşmalarını protokol içerisinde belirtmelidir.

12-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nafaka

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bahsedilmesi önem taşıyan konulardan biri nafakadır. Çiftin evliliğinin sonlanması ile maddi açıdan yoksun kalacak eşin, maddi açıdan yeterli olan eş tarafından nafaka alması mümkündür. Burada temel amaç, evliliğin sonlanmasının ardından eşlerin herhangi bir yaşam problemi ile karşılaşmamasıdır.

Protokol içerisine eşler nafaka istiyor ise nafakanın hangi unsurlara bağlı olarak ne kadar olacağı belirlenmeli ve bu miktar protokole net bir şekilde yazılmalıdır. Eğer eşler herhangi bir nafaka istemiyorsa yeniden bunu protokolde belirtmelidir.

13-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet

Evliliğin birlikteliği sırasında meydana gelen çocuk ya da çocukların güvenliğinin ve sağlığının sağlanması için tarafların çocuklar için en yararlı olacak kararları vermesi gerekir. Bu kararlardan birincisi ile velayettir.

Velayet, çocuğun hangi ebeveyn ile yaşayacağını belirten karardır. Genelde çocuklar 18 yaşına kadar bir ebeveynin gözetimi altında kalırlar. Velayetin seçimi için ise eşlerin istekleri, beklentileri ve hem sosyal hem de psikolojik yönden yeterli olmaları beklenir.

Velayet kararı alınır iken yalnızca bir ebeveynin seçimi yapılmalıdır. Çocuğun 10 yaşına kadar annesi ile kalması, 10 yaşından sonra velayetinin babasına verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Velayeti almayan eşin ise çocuk ya da çocuklar ile ne sıklıkla görüşeceği, özellikle görüşmesi gereken günler ve benzeri detaylar belirtilirken, diğer ebeveynin eksiklik oluşturmaması sağlanır.

14-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Tapu Devri

Anlaşmalı boşanma protokolünde eşler dilerse mal paylaşımı yaparak taşınmazların tapusunu alabilir. Bu durumda diğer eşin adına bulunan malın tapu devri yapılarak boşanma sonrasında diğer kişinin mal sahibi olması sağlanır.

Tapu devrinin sağlanabilmesi için tarafların anlaşmış olması zorunludur. Anlaşma sağlanmadan tapunun devredilmesi gibi bir konu olamaz. Tapu devri işleminin noterde gerçekleştirilmesi zorunludur.

15-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kişisel İlişki

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde çocuğun velayeti dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Velayet için taraflar kendi kararlarını sunmadan önce çocuk için en iyi olacak ebeveyni seçmeleri gerekir. Eğer seçilen ebeveyn hakim tarafından kabul edilmez ise gerekli şartlar dahilinde hakim velayet seçimi yapacaktır.

Yapılan velayet işleminin ardından ise velayeti almayan ebeveyn ile çocuk arasındaki kişisel ilişki kararları alınmalıdır. Bu kararlar, çocuğun ne zaman ebeveyn ile görüşeceği ne sıklıkla görüşebileceği ve benzeri detaylara sahiptir.

16-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü İlamlı İcra

Anlaşmalı boşanma protokolü ilamlı icra hükmünde değildir. Yani bir karar anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alsa da, boşanma sonucunda hakim tarafından kabul edilmemiş ise ilam hükmü bulunmaz.

İlamlı icraya dahil olmayan bu kararlar üzerine ileride bir anlaşmazlık çıkar ise daha önceden bu kararların anlaşma protokolü içerisinde yer alması kanıt ya da dayanak olarak kullanılmaz.

17-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Gayrimenkul

Çift, evliliklerinin birlikteliği sürecinde herhangi bir gayrimenkul sahibi olmuş ise evlilik bitiminin sonrasında gayrimenkulün kimin adına olduğuna bakılmaksızın bu gayrimenkulde iki tarafın da hakkı bulunur.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma sürecinde ya da başvurusunda olan kişiler, gayrimenkullerin nasıl paylaştırılacağına dair bir uzlaşmaya varmaları gerekir. Bu uzlaşma dahilinde kişiler karşı tarafın haklarını kötüye kullanmaksızın dilediği kararı verme hakkına sahiptir.

18-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2009/14223
 3. 2010/15954
 4. 4.10.2010
 • ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYGUN OLARAK EDANIN YERİNE GETİRİLMESİ ( Taşınmaz ve Aracın Paylaşımına İlişkin Edanın Sağlanması Gereği – Tapu ve Trafik Kaydının Devri Gereği )
 • TAŞINMAZ VE ARACIN EŞLER ARASINDA PAYLAŞIMI ( Anlaşmalı Boşanma Protokolü Gereği – Hükmü İçeren Bölümlerin Edayı Sağlayıcı Şekilde Tesis Edilmesi Zorunluluğu )
 • EŞLER ARASINDA PAYLAŞILAN TAŞINMAZ VE ARAÇ ( Anlaşmalı Boşanma Protokolü Gereği – Hükmü İçeren Bölümlerin Edayı Sağlayıcı Şekilde Tesis Edilmesi Zorunluluğu )

4721/m.166

ÖZET : Anlaşmalı boşanmaya ilişkin kararda protokol ile ilgili hüküm kurulmamıştır. Anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi halinde bu yönde oluşturulacak hükmün taraflar arasında düzenlenen ve uygun görülen protokoldeki eda, hükmü içeren bölümlerin edayı sağlayıcı şekilde tesis edilmesi zorunludur. Taşınmaza ve aracın tapu ve trafik kaydı getirtilmediği gibi; hüküm de edayı sağlayacak şekilde oluşturulmamıştır. Bu husus hukuka aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm taraflar arasında düzenlenen protokolün 6. ve 7. maddeleri yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmalarına karar verilmiş, kararda 1.11.2008 tarihli protokol ile ilgili hüküm kurulmamıştır. Anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi halinde bu yönde oluşturulacak hükmün taraflar arasında düzenlenen ve uygun görülen protokoldeki eda, hükmü içeren bölümlerin edayı sağlayıcı şekilde tesis edilmesi zorunludur. Taraflar arasında düzenlenen ve mahkemeye sunulan 1.11. 2009 tarihli protokolün 6. ve 7. maddesinde gösterilen taşınmaza ve aracın tapu ve trafik kaydı getirtilmediği gibi; hüküm de edayı sağlayacak şekilde oluşturulmamıştır. Açıklanan hususlar gözetilmeden yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu karar ın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu acık olmak üzere, 04.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2019/4268
 3. 2019/6909
 4. 10.6.2019

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından davacı-karşı davalı kadının boşanma davası ile kusur belirlemesi ve boşanmanın fer’ileri yönünden; davacı-karşı davalı kadın tarafından ise katılma yoluyla davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası ile kusur belirlemesi ve boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Davacı-karşı davalı … ile davalı-karşı davacı …’ın, temyiz aşamasında sundukları 23.05.2019 tarihli dilekçeyle boşanma hükmünün kesinleştirilerek daha önce sundukları 05.04.2019 tarihli “Anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı belgeye göre boşanmanın fer’ileri konusunda bir karar verilmesini beyan etmek suretiyle, hükmün boşanmaya ilişkin bölümü yönünden temyiz taleplerinden feragat ettikleri anlaşıldığından, tarafların hükmün boşanma bölümüne ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2-)Tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

İlk derece mahkemesince davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine, davalı-karşı davacı erkeğin davasının ise reddine karar verilmiş, hükmün taraflarca istinaf edilmesi üzerine görevli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince 28.05.2018 tarihli kararla ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına tarafların karşılıklı boşanma davalarının kabulüyle tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine karar verilmiş, bölge adliye mahkemesi kararı taraflarca temyiz edilmiştir. Taraflar, temyiz tarihinden sonra aralarında boşanma ve fer’ilerine yönelik 05.04.2019 tarihli “Anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı belge düzenleyerek bu belge kapsamında boşanma ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili olarak karar verilmesini talep etmişlerdir. O halde, taraflar arasında düzenlenen 05.04.2019 tarihli “Anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı belge değerledirilerek bir karar verilmek üzere hükmün boşanma bölümü dışında kalan diğer yönlerinden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple tarafların boşanma hükmüne yönelik temyiz dilekçesinin REDDİNE, 2. bentte gösterilen sebeple ise hükmün boşanmanın fer’ileri yönünden bir karar verilmek üzere BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.10.06.2019 (Pzt.)

 

T.C.YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2016/13335
 3. 2016/12661
 4. 28.6.2016
 • İTİRAZIN İPTALİ (Boşanma Protokolü Gereğince Ödenmeyen Eğitim Masrafları Bakımından Başlatılan İcra Takibi – Müşterek Çocuk İçin Hükmedilen İştirak Nafakası Eğitim Giderlerini de Kapsadığından Taraflarca Anlaşmalı Boşanma Sırasında İmzalanan Protokolün İlgili Maddesini Ortadan Kaldırdığı/Davalı Babadan Müşterek Çocuk İçin Ayrıca Protokole Dayanarak Eğitim Gideri İstenilmesi Mümkün Olmayıp Aksi Halde Babanın İki Kez Eğitim Gideri Ödemesi Sonucunu Doğuracağı)
 • BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMAMA (Boşanma Protokolü Gereğince Ödenmeyen Eğitim Masrafları Bakımından Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali – Müşterek Çocuk İçin Hükmedilen İştirak Nafakası Eğitim Giderlerini de Kapsadığından Taraflarca Anlaşmalı Boşanma Sırasında İmzalanan Protokolün İlgili Maddesini Ortadan Kaldırdığı/Davalı Babadan Müşterek Çocuk İçin Ayrıca Protokole Dayanarak Eğitim Gideri İstenilmesinin Babanın İki Kez Eğitim Gideri Ödemesi Sonucunu Doğurduğundan Davanın Reddi Gerektiği)
 • İŞTİRAK NAFAKASININ EĞİTİM GİDERİNİ KAPSAMASI (Boşanma Protokolü Gereğince Ödenmeyen Eğitim Masrafları Bakımından Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptali – Müşterek Çocuk İçin Hükmedilen İştirak Nafakası Eğitim Giderlerini de Kapsadığından Taraflarca Anlaşmalı Boşanma Sırasında İmzalanan Protokolün İlgili Maddesini Ortadan Kaldırdığı/Davalı Babadan Müşterek Çocuk İçin Ayrıca Protokole Dayanarak Eğitim Gideri İstenilmesi Mümkün Olmayıp Aksi Halde Babanın İki Kez Eğitim Gideri Ödemesi Sonucunu Doğuracağı)

4721/m.166/3

2004/m.67

ÖZET : Dava, boşanma protokolü gereğince ödenmeyen eğitim masrafları bakımından başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali istemine ilişkindir. Aslolan sözleşmeye bağlılık ilkesidir. Müşterek çocuk için, hükmedilen aylık 1.050 TL iştirak nafakası eğitim giderlerini de kapsamakta olup, bu hüküm, taraflarca anlaşmalı boşanma sırasında imzalanan protokolün ilgili maddesini ortadan kaldırmıştır. Artık, davalı babadan, müşterek çocuk için ayrıca protokole dayanarak eğitim gideri istenilmesi mümkün değildir. Aksi düşünce babanın iki kez eğitim gideri ödemesi sonucunu doğuracağından, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmışlar ve 31.1.2012 tarihli boşanma protokolü mahkemece tasdik edilmiş, karar 24.11.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı kesinleşen boşanma protokolünün 5. maddesinde “Tarafların çocuklarının öğrencilik süreçlerinde tüm eğitim masrafları babaları tarafından karşılanacaktır.” hükmü gereğince ödenmeyen 2013-2014 öğretim yılına ait eğitim masrafları yönünden davalı aleyhine İcra Müdürlüğünün 2014/9912 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış, davalı borçlu erkeğin itirazı üzerine takip durmuştur. Davacı itirazın iptalini istemiş, mahkemece itirazın iptali ile takibin devamına, davacının icra inkar tazminatı talebinin de kabulüne karar verilmiş, kararı davalı temyiz etmiştir.

Davacı 25.9.2013 tarihinde, protokolün 5. maddesine de dayanarak iştirak nafakası davası açmış, dava Aile Mahkemesi’ nin 2013/760 esas, 2014/509 karar sayılı ilamı ile kabul edilerek müşterek çocuk İnci lehine 650 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2014/17939 esas, 2015/4192 karar sayılı ve 16.3.2015 tarihli kararı ile “… Boşanma davasında taraflar arasında düzenlenen protokolün 5.maddesinde İnci’nin öğrencilik sürecinde tüm eğitim masraflarının davalı baba tarafından karşılanacağının belirtildiği anlaşılmıştır. Aslolan sözleşmeye bağlılık ilkesidir. Çocuklardan birinin 8. sınıf öğrencisi olup, kollejde öğrenim gördüğü, okulun yıllık ücretinin 10.557,00 TL olduğu, ayrıca 1.800,00 TL dersane giderinin olduğu anlaşılmıştır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyacı ve nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alındığında, takdir olunan iştirak nafakası miktarı az olup, Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bir nafaka takdir edilmesi gerekirden, yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesi ile bozulmuş, bozma üzerine aynı mahkemece 2015/319 esas 2015/456 karar ve 7.7.2015 tarihli ilamla çocuk lehine 1.050 TL iştirak nafakasına hükmetmiştir.

Bu durumda, müşterek çocuk İnci için, hükmedilen aylık 1.050 TL iştirak nafakası eğitim giderlerini de kapsamakta olup, bu hüküm, taraflarca anlaşmalı boşanma sırasında imzalanan protokolün 5. maddesini ortadan kaldırmıştır. Artık, davalı babadan, İnci için ayrıca protokole dayanarak eğitim gideri istenilmesi mümkün değildir. Aksi düşünce babanın iki kez eğitim gideri ödemesi sonucunu doğurur. Bu sebeple, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 28.06.2016 gününde karar verildi.

19-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2021

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken örnek olarak şu adımlar takip edilmelidir;

 • Öncelikle protokole, boşanma protokolü olarak başlık ile başlanmalıdır. Bu başlık en üst ortaya yazılır.
 • Protokolün ilk maddesi çiftin evliliklerini sonlandırmak konusunda karar sağladığına yöneliktir. Bu kararın ardından çiftlerin aldığı kararlar hususuna geçilir.
 • Protokol içerisinde mutlaka bulunması gereken konular; nafaka, velayet (çocuk var ise), kişisel iletişim (eğer çocuk var ise), taşınabilir ve taşınamaz malların paylaşımı, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi kararlara ilişkin detaylar yazılmalıdır.

20-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Araba

Evliliğin birlikteliği sırasında kazanılan ya da alınan araba, ev, arsa ve benzeri taşınabilir veya taşınamaz mallar üzerinde boşanma sonrasında her iki tarafın da hakkı bulunur. Eşler, boşanma öncesinde eğer anlaşmalı bir boşanma yapmak istiyorlar ise anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde araba paylaşımını da yapmalıdır.

Çiftler, evlilikleri sırasında alınan araba için diledikleri gibi bir paylaşım sağlayabilir. Burada en önemli husus, iki tarafın da yapılan anlaşmada karar kılmış olmasıdır. Eğer çiftler mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlayamaz ise dava anlaşmalı olmaktan çıkıp çekişmeli davaya dönmüş olacaktır.

21-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü dilekçe örneği için kişilerin dikkat etmesi gereken nokta şu şekildedir;

 • Anlaşmalı boşanma protokolü dilekçesi için öncelikle başlık atılır ve başlığın altına doğrudan alınan kararlar yazılır.
 • Özellikle nafaka, mal paylaşımı, varsa çocuk velayeti ve boşanma kararının birlikteliği noktalarına değinilmelidir. Nafaka ve mal paylaşımı konusunda çiftler birbirinden herhangi bir talep etmiyorsa da bu talep edilmemesi durumu protokol içerisinde yer almalıdır.

Dilekçenizin içerisinde zorunlu olan konuların dışında kendi aranızda verdiğiniz diğer kararları da yazabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz bu protokol temel olarak alınacağı için protokolünüzü eksiksiz bir şekilde düzenlemeniz gerekir. Bu nedenle protokol düzenlenmesi için uzman bir avukattan yardım almanız tavsiye edilir.

22-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü İmzalandıktan Sonra

Anlaşmalı boşanma protokolü imzalandıktan itibaren bu protokolün geçerliliği kabul edilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu anlaşmanın davadan sonra hukuki olarak geçerliliği bulunacağının olmasıdır.

Anlaşmalı boşanma talebinde bulunan kişiler, protokolü hazırlayarak ve imzalayarak evraklarının arasına ekler. Boşanma davasının başlatılmasının ardından hakim hem tarafları dinleyerek hem de protokolü inceleyerek çiftin boşanmasına karar verir.

Protokolü anlaşma olarak sağlayan çiftler, kendi aralarında anlaşmış olsalar da hakim tarafınca onaylanmayan maddeler protokolden çıkarılacak ya da değiştirilecektir.

İmzalanan bu protokolün geçerliliği, taraflardan birinin verilmiş kararlardan vazgeçmesiyle bozulur. Eğer taraflardan biri kararlardan bir ya da birkaçını değiştirmek isterse gerekçeleri ile Aile Mahkemesine başvuruda bulunmalıdır.

23-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ortak Velayet

Evliliğin birlikteliğinden meydana gelen çocuk ya da çocukların anne ve babalarının ortak velayet hakkı bulunur. Yani evlilik süresince hem anne hem de babanın çocuğun velayetine ilişkin karaları kullanabilirler.

Ancak boşanma ile evliliğin sonlanması durumunda çocuğun velayeti yalnızca bir ebeveyne verilir. Türk Medeni Hukuku kararınca boşanma sonrasında ortak velayetin olması söz konusu değildir.

Çocuğun velayeti için seçim yapılırken ise çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine dikkat edilmelidir. Eğer alınan karar mantık çerçevesinde olmaz ise hakim bu kararın reddini verebilir. Örneğin 5 aylık bir bebeğin velayetinin babaya verilmesi gibi bir karar ilk olarak reddedilir. Ancak annenin mental sağlığının bozuk olması, bağımlılıklarının olması ve benzeri nedenlerden kaynaklı velayetin babaya verilmesi sağlanır.

24-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Örneği

Evliliğin devamı sırasında meydana gelmiş çocuk ya da çocukların boşanma davası sonrasında yalnızca bir ebeveyn tarafından velayetinin alınması gerekir. Velayet kararı içerisinde tarafların mutlaka belirtmesi gereken noktalar şu şekildedir;

 • Velayetin hangi ebeveynde kalacağı belirlenmelidir. Mümkünse verilen bu kararların nedeni net bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Velayeti almayan ebeveynin çocukla nasıl görüşeceği belirlenmelidir.
 • Velayet yalnızca bir kişiye verilir. Olağanüstü bir durum yaşanmadıkça velayet verilen kişi değiştirilemez.
 • Çocuğun velayetini alan kişinin çocuk için alacağı nafaka belirtilmelidir.
 • Çocuğun geleceğine ilişkin eğitim, bakım ve benzeri harcamaların nasıl karşılanacağına dair yapılmış olan plan paylaşılmalıdır.

25-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde özel olarak mal paylaşımı konusunda dikkat edilmelidir. Bu konu için kişilerin yeniden bir dilekçe hazırlaması gerekmez, hazırlanan protokol içerisinde mal paylaşımı başlığı altında alınan kararlar paylaşılabilir.

Mal paylaşımı yapılırken hangi kararlara verilebilir;

 • Tapuların olduğu gibi kalmasına karar verilebilir. Bu durumda evlilik sırasında yapılmış tapular sahip olduğu kişilerde kalır.
 • Tapuların yarısının bölünmesi sağlanabilir. Bu durumda anlaşılan oranda tapuların paylaşımı ve gerekli durumlarda tapu değiştirilmesi sağlanır.
 • Var olan varlıkların satılması ve elde edilen paranın ikiye bölünmesi sağlanabilir.

Bunların yanında eşler kendi farklı kararlara varırsa bu kararları yazabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, satın alınan taşınmaz ya da taşınır varlığın evlilik tarihinden sonra satın alınmış olması gerekir. Evlilik öncesinde alınan malların paylaşımı yapılmayacaktır.

26-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Şarta Bağlanabilir Mi

Türk Medeni Hukuku içerisinde gerçekleştirilen boşanma davalarının şarta bağlı olarak gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma içerisinde gerçekleştirilen bu protokolü de herhangi bir şarta bağlanamaz.

Eğer çiftler protokol hazırlanması durumunda protokol içerisindeki kararları herhangi bir şarta bağlar ise boşanma başvurusu ve protokol geçersiz olarak kabul edilir. Kişilerin bekledikleri talepleri herhangi bir şarta bağlaması hukuki olarak aykırı olarak kabul edilir.

Anlaşmalı boşanma davasının başarılı ve hızlı bir şekilde sonlanması için hazırlanan protokolün önemi büyüktür. Protokolde yapılan herhangi bir hata hakim tarafından sürecin uzatmasına neden olacak ve taraflar yeniden anlaşana kadar boşanma uzatılır.

27-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kişisel İlişki

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde velayet kararının ardından, velayeti almayan ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı kişisel ilişkinin korunması gerekir. Bu ilişkinin korunabilmesi için ise iki tarafın da belirli görüşme şartlarını kabul etmesi gerekir.

Olağanüstü bir durum olmadıkça iki eş ile çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olması beklenir. Bu durumda çocuk, velayeti olmayan ebeveyn ile de belirli günlerde görüşerek çocuk üzerinde noksanlık oluşmasını engellemelidir.

Kişisel ilişkinin korunması için alınan kararlar ise mutlaka anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer edilmelidir. Aksi takdirde hakim, hazırlanmış olan protokolü yetersiz bularak çiftin yeniden bir protokol oluşturması ya da protokole eklemeler yapmasını talep edebilir ya da boşanmayı gerçekleştirmeyebilir.

28-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü İştirak Nafakası

Boşanma işlemi ile evliliğin sonlandırılması durumunda, eşlerden maddi olarak yoksun ve olumsuz durumda bulunan taraf maddi olarak yeterli olan taraftan iştirak nafakası isteyebilir.

Boşanmanın sonucunda oldukça doğal olarak kabul edilen ve her iki tarafın da haklarını korumayı amaçlayan bu nafaka ile boşanma sonrası oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar mutlaka nafaka bölümüne yer vermelidir. Bu bölümde eşler nafaka talebinde bulunmasa dahi bu talebin olmadığı yazılmalıdır.

Eğer nafaka almak isteyen eş, nafaka tutarını belirtiyor ise bu tutarın hangi gerekçeler doğrultusunda olduğunu belirtmesi gerekir. Haksız nafaka talebi, eşler arasında kabul edilse dahi diğer eşi zor duruma düşürecek ise ya da diğer eşin temel yaşam haklarını engelliyor ise hakim tarafından kabul edilmeyecektir.

29-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü İhlali

Anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanmasının temel nedeni, eşler arasında sağlanan anlaşmanın resmi bir boyuta iletilmesidir. Bu protokol içerisinde her iki taraf da alınan kararları kabul ettiğini resmi bir şekilde belirtir.

Anlaşmalı boşanma protokolü ihlalinde ise taraflardan biri protokol içerisinde yer alan kararların dışında ya da aksinde davranış gerçekleştirmiş demektir. Bu durumda protokolü ihlal eden kişiye kadar mağdur olan kişi dava açarak bu ihlali bildirir.

Taraflar boşanmış olsa dahi herhangi bir yeni karar alınmadan protokol ihlali yapan kişiye bireysel olarak da dava açılarak gerekli haklar sağlanabilir.

30-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ev Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde eşler, evlilikleri içerisinde satın almış oldukları evlere karşı eşit haklara sahiptir. Evlilik sırasında tapunun kimin üzerine yapıldığı, kimin ödeme yaptığına ya da diğer unsurlara bakılmaksızın her iki eşin de tapu üzerinde söz hakkı bulunur.

Boşanma sırasında ise anlaşmalı boşanma talebinde bulunan çift, evlilik sırasında alınmış olan evlerin paylaşımını sağlamalıdır. Bu paylaşım için kişiler kendilerine ait bir yol belirleyebilir ya da eşlerden biri haklarından feragat edebilir. Burada önemli olan nokta iki tarafın da verilmiş olan bu kararda rızasının bulunmasıdır.

31-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü 1 Yıl Dolmadan

Anlaşmalı boşanma başvurusu yapmak ve protokol hazırlamak isteyen kişilerin evliliklerinin en az 1 yıl uzunluğunda olması mecburiyeti bulunur. 1 yıldan daha kısa süre evliliği olan çiftlerin anlaşmalı değil çekişmeli boşanma hakkı bulunur.

Bu nedenle 1 yıl dolmadan yapılacak bir boşanma davasında, tarafların her ikisi de boşanmayı istiyor ve anlaşmış olsa da çiftler anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayamaz. 1 yıldan daha kısa süreli evliliklerde çekişmeli dava açılır ancak taraflar kendi arasında kısa sürede anlaşma sağlar ise çekişmeli dava kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

32-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Vekalet Ücreti

Anlaşmalı boşanma davaları Aile Mahkemeleri ya da Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde gerekli yetkiye sahip Asliye Mahkemeleri içerisinde gerçekleştirilir. Alınan son kararlara göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi içerisinde günümüzde uyarlanmış anlaşmalı boşanma vekalet ücreti 5.100 TL’dir.

Ancak bu ücret avukatınızın tecrübesi, anlaşmalı boşanma içerisinde çıkan anlaşmazlıklar ve davanın çekişmeliye dönmesi, protokolde yapılan eksiklikler ya da hatalardan kaynaklı yeni bir celsenin düzenlenmesi gibi durumlarda bu ücretin artışı görülebilir. 5.100 TL’de asgari yani en az alınabilecek tutar olarak belirlenmiştir.

33-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama Ücreti

Anlaşmalı boşanma protokolü, eğer tarafların kendisi tarafınca hazırlanır ise herhangi bir protokol hazırlama ücreti sunmalarına gerek yoktur. Ancak birçok kişi protokol hazırlama konusunda hukuki detayları bilmediği için protokolün avukatlar tarafınca profesyonel bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Avukat tarafından hazırlanan protokol için alınacak ücreti avukat kendisi belirleyebilir. Eğer tüm boşanma işlemleri ile ilgili bir avukat ile anlaşma sağladıysanız aldığınız hizmet içerisinde protokolün değerini avukatınız kendince belirleyecektir.

Bunların yanında protokolün sunulması, dava dosyanın açılması ve benzeri nedenler için kişilerin 450 ila 550 TL arasında bir harç tutarı ödemesi gerekir. Bu alınan ücret, kağıt ve dosya masrafı gibi tüm masrafların temel ücretidir.

34-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerliliği

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davasının temeli olarak ele alınır ve protokolde yazılan, hakim tarafından kabul edilmiş olan tüm kararlar resmi olarak geçerliliğe sahiptir. Protokolün imzalanması ve bu protokole bağlı olarak boşanmanın gerçekleşmesinin ardından kişilerin bu protokole uyması için yasal zorunluluk bulunur.

Taraflardan biri, protokol içerisindeki kararları haklı bir nedene bağlı olarak değiştirmek isterse, kişi Aile Mahkemeleri içerisinde dava açarak nedenleri sunar. Eğer hakim bu nedenleri geçerli olarak kabul eder ise protokol geçerliliğini kaybeder ve yeni bir geçerlilik olan protokol hazırlanır.

35-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Katkı Payı

Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanır iken tarafların katkı payı alma hakkı  bulunur. Bu katkı hem katılma payı hem de değer artış payına yönelik olarak düzenlenir. Örneğin, bulunan bir taşınmazın zamanla değerinin artması durumunda diğer eşin de boşanmış olsalar dahi katkı payı talebi etmesi mümkündür.

Ancak dilerse kişiler protokolün hazırlanması sırasında tüm bu haklarından feragat edebilir. Eşler kendi aralarında nasıl bir anlaşma sağlar ise hakim buna onay vermeye meyilli olacaktır.

36-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Tazminat

Boşanma işlemi sonrasında özellikle evlilik sırasında onur kırıcı, çalışmaya engel olacak hareketler, aldatılma ya da darp gibi durumlar bulunuyor ise haksız fiile maruz kalan eşin maddi manevi tazminat hakkı bulunuyor.

Bu tazminat için kişiler kayıplarına bağlı olarak gerekçelerini sunarak ne kadar maddi manevi tazminat istediklerini protokol içerisinde sunar. Ancak burada önemli olan nokta, haksız fiili uygulayan eşin bu tazminatı ve tazminat tutarını onaylamış olması gerekir.

Eşler eğer ortada bir neden yoksa ya da tazminat istemek istemiyorlarsa da bu durumları protokol içerisinde işlemelidir.

37-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Taşınmaz Devri

Anlaşmalı boşanmalar içerisinde protokol hazırlanır iken eşlerin en çok dikkat etmesi ve anlaşması gereken konu mal paylaşımıdır. Bu mal paylaşımı içerisinde iki eşin de rızası olacak şekilde malların paylaşımı sağlanır.

Alınan bu mal paylaşımı kararı içerisinde eğer eş, diğer eşin üzerine olan bir malın kendisinde kalmasını istiyor ise taşınmazın devrinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu taşınmaz devri noterde tapunun değiştirilmesi ile gerçekleştirilir.

Eğer çiftler boşanma protokolü içerisinde bu mal değişimini kabul etmişler ise boşanma sonrasında mutlaka taşınmazın devrinin sağlanması gerekir.

38-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Şahsi Münasebet

Tarafların evliliği devam ederken herhangi bir çocuk ya da çocuklar meydana geldi ise boşanma sırasında velayet işleminin gerçekleştirilmesi zorunludur. Velayet sırasında çocukların iyiliği göz önünde bulundurulur ve onların ihtiyaçlarına yönelik anne ya da babanın velayet alması sağlanır.

Velayeti alamayan tarafın ise çocuk ya da çocuklar ile bağlantısını kesmemesi, çocuklara bu ebeveynin yokluğunu yaşatmaması gerekir. Bu nedenle velayet alamayan eşin, hangi zamanlarda ve sıklıkla çocuk ile vakit geçireceğine karar verilmelidir.

Ebeveynin istememesi ya da çocuğu reddetmesi gibi durumlarda şahsi münasebet için kararlara mecburiyet aranmaz.

39-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Şartları

Anlaşmalı boşanma protokolünün geçerli olması için bazı şartların karşılanması mecburidir;

 • İlk şart, bu protokolün her iki eş tarafından da kabul edilerek ıslak imza ile imzalanmış olmasıdır. Tek bir tarafın kabulü ya da imzasının olması protokolün geçersiz olmasına neden olur.
 • Protokol içerisinde alınan kararlar hakim tarafınca incelenir. Eğer alınan kararlarda haksızlık ya da değişim gibi bir talep oluşturulmuş ise bu maddelerin geçerliliği olmayacaktır.
 • Protokolün geçerli olarak görülmesi için gerekli olan bir diğer şart ise detaylı bir şekilde düzenlemiş olmasıdır.
 • Protokol içerisinde herhangi bir karar şarta bağlı olarak verilmemelidir. Şarta bağlı kararların oluşturulması durumunda boşanma dahi gerçekleşmeyebilir.
 • Protokolün net bir şekilde hazırlanması gerekir. Yuvarlak ya da kesin olmayan cümleler protokolün geçerliliğini etkiler.

40-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ziynet Eşyaları

Nikah işleminin gerçekleştirilmesinin ardından çiftlere verilmiş olan değerli takılar ve eşyalar ziynet eşyası olarak değerlendirilir. Bu durumda Türk Medeni Kanunu tarafınca alınan kararlar incelenir.

Evlilik sırasında alınmış olan bu ziynet eşyaları TMK 220. Maddeye göre kişisel mal olarak kabul edilir. Ancak evlilik sonlanması durumunda kişilerin TMK 226. maddesine göre ziynet eşyaları üzerinde ortak bir hakkı bulunur.

Bu durumda eğer çiftin ziynet eşyaları bulunuyor ise her iki tarafın da anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bu eşyaların paylaşımını gerçekleştirmesi gerekir.

41-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Şartları

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması için uygulanması beklenen şartlar bulunuyor;

 • Bu protokolün hazırlanması ve anlaşmalı boşanma başvurusunda bulunması için çiftin evliliğinin 1 yıldan uzun olması gerekir.
 • Eşlerin mahkemeye birlikte başvuruda bulunması gerekir. Bunun yanında yalnızca bir tarafın başvurması ancak dilekçe içerisinde her iki tarafın da bu boşanmayı istediğine yönelik açıkça beyanı bulunduğunda yeniden protokol hazırlanabilir.
 • Protokol içerisinde alınan kararlar eşler tarafından beraber yazılabilir. Ancak yine, eşlerden yalnızca birisi protokolü hazırlar ve diğeri onaylar ise protokol geçerli olacaktır.

42-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Edinilmiş Mal

Evlilik boyunca çiftlerin edinmiş oldukları mal, iki eşin de ortak malı olarak kabul edilir. Türk Medeni Kanunu gereğince nikah tarihi sonrasında hayatlarını eş olarak sürdüren kişilerin birbirine karşı zorunlulukları içerisinde maddi konular da yer alır.

Bunun gereğince, evliliğin sonlandırılması durumunda edinilmiş malların anlaşmalı bir şekilde bölünmesi gerekir. Burada malın kimin üzerine olduğu ya da kimin kullanması için alındığı önemli değildir. Taraflar, kendilerince uzlaştıkları bir şekilde mal paylaşımını protokole yazar.

43-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Cezai Şart

Anlaşmalı boşanma davası içerisinde çiftler anlaştıkları bir şekilde protokol oluştururlar ve evlilikleri sonrasında, evlilikleri sırasında edindikleri durumların paylaşımlarını yaparlar. Hukuki olarak geçerli sayılan ve boşanmanın temeli olarak alınan bu protokole her iki eşin de uyması zorunludur.

Eğer taraflardan biri ya da ikisi, protokol içerisindeki kararları ihlal edecek davranışlarda bulunur ise haksız fiile uğrayan taraf durumu bildirerek dava açar. Bu dava sonrasında protokolü ihlal eden tarafa cezai şart verilir.

44-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Rejimi

Anlaşmalı boşanma içerisinde alınan temel nokta eşlerin boşanma ve diğer evliliğe dair tüm konularda anlaştıklarını sergileyen protokolün düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlenen protokol içerisinde eşler, evlilikleri sırasındaki edindikleri malları nasıl paylaştıklarına dair detaylı bir açıklama yazar.

45-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Yoksulluk Nafakası

Evlilik birlikteliğinin sonlandırılması durumunda taraflardan birisi maddi olarak yoksunluk çekecek ve bu yoksunluk kişinin temel yaşam haklarını engelleyecek nitelikte ise yoksun olan taraf yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir. Bu talep doğrultusunda eşlerin anlaşması sağlanarak protokolde nafaka olarak istenen tutar ve ne zaman ödeneceği belirlenir.

Nafakanın kabul edilebilmesi için nafaka veren tarafın maddi açıdan bu rakamı karşılayabilecek güçte olması önemlidir.

46-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi

Taraflardan birinin protokol içerisindeki durumu değiştirmek ya da iptal etmek istemesi durumunda anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir. Ancak bozulma işlemi için kişiler kendi davranışlarını değil hukuki yolları denemelidir.

Protokolü bozmak isteyen kişi gerekçeleri ile Aile Mahkemelerine bir dava açmalıdır. Bu dava doğrultusunda protokolü bozmak isteyen kişi haklı olarak görülür ise protokol bozulur ve yeni kararlar kabul edilir.

47-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hukuki Niteliği

Anlaşmalı boşanma protokolünün hukuki olarak geçerli olması için hakim tarafından onaylanmış ve boşanma işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde taraflar kendi arasında bir protokol imzalamış olsalar da hakim tarafından kabul edilmediği için bir hukuki değer taşımaz.

Bunun yanında taraflar protokolde anlaşmış olsa da bazı kararlar hakim tarafından onaylanmaz. Bu durumda onaylanmamış olan kararlar protokol içerisinde yer alsa dahi hukuki olarak dayanak kabul edilemez.

48-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mahkemeye Sunma

Anlaşmalı boşanmanın sağlanabilmesi için taraflardan birinin ya da ikisinin Aile Mahkemelerine giderek boşanma taleplerine ilişkin bir dilekçe vermesi gerekir. Verilen bu dilekçenin yanında eşler boşanmanın detaylarına ilişkin bir protokol hazırlarlar.

Hazırlanmış olan bu dilekçe ve protokol ile kişiler mahkemenin başlatılmasını sağlar. Hakim, mahkeme için hazırlanmış olan bu protokolü inceler ve tarafları dinleyerek çiftin boşanmasına ilişkin kararını sözlü olarak ifade eder.

49-) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Taşınmaz

Anlaşmalı boşanma davası içerisinde bulunması gereken en önemli konulardan biri mal paylaşımıdır. Eşlerin, evlilikleri süresince aldıkları tüm mallar taşınmaz ya da taşınır olmasına bakılmaksızın eşin ortak malı olarak kabul edilir.

Bu durumda boşanma sonrasında her bir mal üzerinde eşlerin aynı oranda hakkı bulunur. Eşler anlaşmalı boşanma protokolü için taşınmaz malların nasıl paylaşılacağı, gerekirse bu paylaşım işlemi için nelerin yapacağını net bir şekilde detaylı olarak yazar.

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen tarafların ihtiyaç duyacağı anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşama dava dilekçesidir. Analaşmalı boşanma protokolü hazırlanmadan önce boşanmanın tarafları olarak müşterek çocuğun velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi  ve manevi tazminat, ziynet eşyası, müşterek menkul gayrimenkulların paylaşımı konusunda tamamen anlaşılmış olması gerekmektedir. Anlaşılan şartlar doğrultusunda protokol hazırlanmalı ve eksik bir konu bırakılmamalıdır. Taraflar birbirlerinden talep etmedikleri bölümler için bu isteklerinden feragat ettiklerini protokole geçirilmelidir.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmasında hukuk büromuzdan yardım almak İçin Bize 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği…..(link)

Duruşma Gününü Öne Alım Dilekçesi Örneği …. (link)

 

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL

 

 

Bu protokolün tarafları olan ve aşağıda imzaları bulunan ……… ve ………… işbu protokolde yer alan hususlarda anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.

 1. Taraflar, 2012 yılında evlenmişlerdir. Tarafların bu evliliklerinden olma çocukları bulunmamaktadır.
 2. Tarafların ortak menkul ya da gayrimenkul malları yoktur. Evlilik birliği kurulduktan sonra edinilmiş malvarlığı bulunmamaktadır.
 3. Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyası talepleri bulunmamaktadır.
 4. Açılan boşanma davasında yargılama giderleri davanın davacısı üzerinde bırakılacak, tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak vekalet ücreti talebi olmayacaktır.
 5. Taraflar bu hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul etmektedirler.

İşbu protokol 27.05.2013 tarihinde 3 nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflarca imza altına alınmışlardır.

 

İsim Soy İsim                                                                                                İsim Soy İsim

    İmza                                                                                                                         İmza

Anlaşmalı boşanma dilekçesi harcı ne kadar?
Anlaşmalı boşanma dilekçesi ya da çekişmeli boşanma dilekçesi olmak üzere ödenmesi gereken harçlar farklılık gözetir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi harcı yaklaşık 40 TL civarındadır.
Anlaşmalı boşanma protokolüne neler yazılır?
Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmaya ilişkin belirli etmenler yer edilir. Bu her iki taraf için de geçerlidir. Protokol gerek anlaşmalı boşanma gerekse diğer boşanma davalarında oldukça önemli bir detaydır.
Anlaşmalı bosanma protokolü nereden alınır?
Anlaşmalı boşanma davasındaki protokol görevli olan mahkemeden alınır. Genel olarak Aile Mahkemesi yani diğer bir ifade ile Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek protokolün alınması mümkün.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-soyadi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kimlikten-isim-degistirme.html

Hemen Ara