Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, resmi olarak birlikteliği devam eden bir çiftin evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarında ilgili mahkemeye ilettikleri dilekçe türüdür. Bu boşanma türünde her iki eş de kendi rızasıyla boşanma kararı aldıklarını belirtmelidir.

Bu dava türünde iki taraf da boşanmak istediği ve kendi arasında anlaşarak mal/istek bölümü yaptığı için dava hızlı bir şekilde sonuçlanır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazmak istiyorsanız, dilekçe yazımı öncesinde gerekli şartların neler olduğunun öğrenilmesi ve bu şartları karşılayan bir dilekçenin hazırlanması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir

a-) Eşlerin Bir Yıl Evli Olması,

b-) Anlaşmalı boşanma için mahkeme dava dilekçesi ile başvurulması,

c-) Anlaşmalı boşanma protokolünü her iki tarafın imzalayarak mahkemeye sunması,

d-) Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı olmaması

e-) Her iki eşin duruşma hazır olması,

d-) Her iki tarafın duruşmada boşanma iradelerini sözlü beyan etmesi,

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi yazımı sırasında bazı noktalara dikkat etmeniz önemli olacaktır.

 • Dilekçenin içerisinde mutlaka yetkili mahkemeye hitaben başlık atmalısınız.
 • Boşanma nedeni, çiftin kendi rızası ile karşılıklı olarak boşanmak isteğini ve çiftlerin aralarında anlaştıkları taleplerin detaylarını açıklayıcı bir şekilde yazmalısınız.
 • Dilekçenizin sonunda gereğinin yapılmasını arz ettiğinizi belirtmeniz önemlidir.
 • Dilekçenizi oluştururken bilgisayar çıktısı alabilirsiniz. Dilerseniz de siyah ya da mavi bir tükenmez kalem ile kendi dilekçenizi el yazısı ile yazabilirsiniz.
 • Dilekçenin en altı bölümünde kadın ve erkek el yazısı ile kendi isimlerini yazmalı, isimlerinin altına ıslak imza atmalıdır.
 • Dilekçenize anlaşmalı boşanma protokolünü eklemenize özen göstermelisiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin doğru bir şekilde hazırlanmış dilekçe ile yetkili mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Başvuru öncesinde davayı açacak olan eşin avukat ile anlaşması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken iki eşin de dava açmasına gerek yoktur. Ancak istenmesi durumunda iki eş de dilekçe hazırlayarak dava başvurusunda bulunabilir.

Kişinin mahkemeye boşanma dilekçesi vermesinin ardından dava için gün belirlenir ve eşlere bu tarih bildirilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerde Açılır (Yetkili Mahkeme)

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişilerin başvuracakları mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Ancak ülkemizin tüm illerinde doğrudan Aile Mahkeme’sinin bulunması mümkün olmayabilir. Bu durumda kişiler Aile Mahkemesi haklarına sahip olan Asliye Hukuk Mahkemeleri de davanız için yetkili olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davanızın yetkili mahkemeye teslimi sırasında kişilerin dilekçeleri, avukatları ve eşlerden en az 1 tanesi olması gerekir. Yapılan başvurunun ardından dava günü ve saati belirlenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır ( Görevli Mahkeme)

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen kişilerin bulundukları ildeki Aile Mahkemesi’ne dava başvurusunda bulunmaları gerekir. Başvurunun alınması, davanın yürütülmesi ve sonlandırılması için görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir.

Bulunduğunuz ilde Aile Mahkemesi doğrudan bulunmuyor ise Aile Mahkemesi yetkilerine sahip olan Asliye Hukuk Mahkemeleri boşanma davanızın gerçekleştirileceği mahkeme olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma davası için dilekçe yazılırken aşağıdakine örnek bir dilekçe hazırlanabilir;

 • Dilekçenin en üst bölümüne davacı, davacının adresi, davalı, davalının adresi yazılmalıdır. Daha sonra vekil ve vekilin adresi belirtilmelidir.
 • Tüm bu bilgilerin altına davanın konusu yazılmalıdır.
 • Gerekli bilgilerin yazılması ile açıklamalar bölümüne geçilir.

Açıklama bölümü yazarken detaylı bir metin hazırlanmalıdır. Bu metin içeriği aşağıdaki gibi olabilir;

 1. Davalı …… ile …….. tarihi itabari ile resmi bir şekilde evliliğimi sürdürüyorum. Bu evlilikten ……… isimli müşterek kız / erkek çocuğumuz bulunmaktadır.
 2. Evlilik içerisinde ve aramızda sevgi, saygı ve benzeri aile içi unsurlar kalmamıştır. Evliliğimiz fiilen geçerliliğini yitirmiş, taraflar beraber yaşama ve evlilik gerekliliklerini gerçekleştirmeyi bırakmıştır. Sarsılan aile birliğimiz yeniden düzelecek hale ulaşamamıştır. Her iki tarafın ve çocuğun da daha olumsuz etkilenmemesi için iş bu davayı açmaya karar verdik.
 3. Davalı eş ……. de benimle aynı görüşte olmakta va davayı tüm detayları ile kabul etmektedir. ../../…. tarihinde düzenlediğimiz protokol ektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolün De Neler Bulunması Gerekir

Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken mutlaka bulunması gerekenler; eşlerin boşanmayı kendi rızaları ile kabul ettiklerini sunan beyan, çocuk velayetine ilişkin alınan kararlar, çocuğun velayetini almayan eşin çocuk ile iletişimi hakkında alınan kararlar, çocuğun gelecekteki temel ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan belirleme, nafaka, mal rejimi tasfiyesi, alınmak isteniyorsa maddi manevi tazminat, boşanan kadının kullanacağı soyad, boşanma davası için ödenecek giderlerin dosyası sunulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Çocuğun Velayeti

Anlaşmalı boşanma davası içerisine ek olarak eklenen protokolde çocuğun velayetine yönelik bilgilerin detaylı bir şekilde yazılması önemlidir.

 • İlk olarak çocuğun velayetinin kimde kalacağının belirlenmesi gerekir. Anne ya da babanın çocuğun velayetini alması gerekir.
 • Çocuğun velayetini almayan ebeveynin hafta, ay ya da önemli günlerde görüşmesi ve iletişimin kesilmemesi için gerekli düzenlemeleri yapması ve protokol içerisinde belirtmelidir.
 • Çocuğun gelecekte ihtiyaç duyacağı eğitim, sağlık ve sosyal gibi ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair bir plan yapılmalıdır. Çocuğun sağlık ve diğer sigortalardan nasıl yararlanılacağı belirlenmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasın Da Mahkeme Velayetin Kalacağı Kişiye Karışabilir Mi

Anlaşmalı boşanma öncesinde çocuğun velayetinin hangi ebeveyne kalacağı mutlaka kararlaştırılmalıdır. Alınan bu velayet kararına ise mahkeme gerekli görmediği sürece herhangi bir değişiklik yapmayacaktır.

Ancak bazı durumlarda mahkemenin velayet kararını değiştirme hakları bulunuyor;

 • Bebek 6 aydan küçük ise bebeğin anneden beslenme zorunluluğu vardır. Bu nedenle 6 aydan küçük bir bebeğin velayeti anneye verilmelidir.
 • Vekalet süresi için kesin bir ebeveyn belirlenmelidir. Çocuğun 10 yaşına kadar annesinde kalması, 10 yaşından sonra babasının velayetini alması gibi yapılan anlaşmalar geçersiz olarak sayılır.

Bunların dışında mahkeme gerekli gördüğü nedenlerde sizden vekalet kararınızı değiştirmenizi isteyebilir. Bu istek karşısında kararınızı değiştirmek istemezseniz ise davanız anlaşmalı davadan çekişmeli dava türüne döner.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Gerekçeli Kararı Almalı Mıyız?

Gerekçeli karar, evlenmenizin hukuken sonlandırıldığını kanıtlayan, mahkeme tarafından verilen belgedir. Yapılan mahkeme duruşmalarının sonucunda hakim aldığı gerekçeli kararı kesinleştirerek 15 gün içerisinde taraflara ulaştırır.

Gerekçeli kararın alınmaması durumunda kişinin boşanma işlemini kabul etmediği ya da alınan kararın beklenen nitelikte olmadığına inandığı beklenir. Kişiler gerekçeli kararı aldıktan sonra alınan karara itirazda bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşim Gerekçeli Kararı Almaz İse Ne Yapmalıyım,

Anlaşmalı boşanma sonucunda hakim aldığı kararı sözlü olarak mahkeme salonunda söyleyerek tarafların sonucu öğrenmesi sağlanır.

Söylenen kararın ardından bu karar yazılı bir belge haline getirilir. Kararın gerekçeleri ile belirtildiği bu belge ile kişiler nüfus müdürlüğünden medeni hallerini bekar olarak değiştirir.

Eşinizin anlaşmalı boşanma gerekçeli kararı almaması sizin evliliğinizin sonlanmasına rağmen evli görünmeniz gibi problemlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Herhangi bir problem ile karşılaşmamak için boşanma davanızı bir avukat ile sürdürmeniz önemlidir. Avukat danışmanlığı sayesinde tüm adımlar başarılı bir şekilde izlenir ve dava tamamen bitene kadar denetimler bırakılmaz.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar İstinaf Edilebilir İse Ne Olur

Anlaşmalı boşanma davasının sonucunda çiftin boşanmasına karar verildikten sonra 2 hafta içerisinde kişilerin istinaf hakkı bulunur. Bu süre içerisinde eşlerden biri istinaf etmezse ya da iki eş de istinaf etmeyeceklerini belirtir ise evlilik kesin bir şekilde sonlandırılır.

Eğer eşlerden biri istinaf ederse boşanma kararının geçerliliği iptal olacaktır.

İstinaf ile boşanma kararının bozulması durumunda istinaf kararı yürütmeyen eş çekişmeli boşanma davası açabilir ya da var olan dava çekişmeli boşanma davasına çevrilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Çocuğun Velayeti İçin Dava Açabilir Miyim,

Anlaşmalı boşanma davası sırasında verilen protokolde çocuğun velayetinin hangi ebeveyne verileceği kesinleştirilir. Eşlerin anlaşarak düzenlediği bu protokol sonrasında boşanma durumunda çocuk belirlenmiş kişide kalır.

Ancak zamanla verilen karardan vazgeçilme ve benzeri nedenler ile çocuğun velayetinin alınması istenebilir. Bu durumda çocuğun gelişimine ve olumlu durumuna zarar vermeyecek duruma sahipseniz velayet davası açabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Maddi ve Manevi Tazminat, Nafaka, Malların Paylaşımı İçin Dava Açabilir Miyim,

Anlaşmalı boşanma davası dilekçe protokolünde eşler mal paylaşımını nasıl yapacağına ilişkin detayları belirlemelidir. Belirlenmiş tüm bu detayları iki tarafın da kabul etmesi gerekir.

Ancak dava içerisinde eşleirn mal paylaşımı için herhangi bir düzenleme yapmaması ya da düzenlemenin daha sonra yapılacağını belirtmesi durumunda eşler dava sonrasında yeniden bir dava açabilir.

Eğer anlaşmalı boşanma davasında protokolde belirlenmiş bir düzenleme bulunuyorsa ve bu anlaşma doğrultusunda boşanma işlemi gerçekleştirilmiş ise kişilerin herhangi bir dava açma hakkı bulunmuyor.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrasında Soy İsmim Ne Zaman Değişir

Anlaşmalı boşanma davasının hakim kararı ile sonlandırılmasının ardından 20 ila 40 gün arasında gerekçeli karar çıkarılır. Bu gerekçeli karar evliliğin hangi nedenlerden kaynaklı sonlandırıldığını ya da sonlandırılmadığını içerir.

Gerekçeli karar eğer çiftin boşanması yönünde çıkarılır ise ve 2 hafta içerisinde çiftlerden biri ya da ikisi istinaf etmez ise boşanma işlemi kesinleştirilir. Ortalama 1 ay içerisinde kadınlar eski soyadlarını kullanmaya başlayabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadardır

Anlaşmalı boşanma davalarında davanın niteliği, uzunluğu, davanın çekişmeli davaya dönmesi ve benzeri konular avukatlık ücretinin değişmesine neden olur. Ayrıca avukatınızın tecrübesi, uzmanlığı ve davanızda ne kadar yetkili konumda olacağı da fiyat düzenlemesinde dikkate alınır.

İstanbul barosu tarafından düzenlenen ortalama fiyatlara göre anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti 4080 TL ila 9000 TL arasında değişiklik gösterir.

Kişilerin avukatlık ücreti dışında dosya masrafı ve giderleri gibi ekstra ücretler ödemesi de gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Masrafları Ne Kadardır

Anlaşmalı boşanma davası için başvuru yapmak isterseniz ilk olarak sizi iyi temsil edecek bir avukat ile anlaşmalı ve avukatlık ücretini ödemelisiniz. Avukatınız ile beraber hazırladığınız, tüm nitelikler karşılayan dilekçeniz ile başvuru yaptıktan sonra ise giderler için ortalama 450 TL ila 550 TL arasında bir ödeme yaparsınız.

Masraflar ve dosyanıza ilişkin diğer tüm hesaplamalar için belirlenecek fiyatlar içerisinde bulunduğunuz yıla uygun olacak şekilde düzenlenir. Her yıl işlemler için ödenecek tutarlar belirlenir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2010/16093
 3. 2011/16738
 4. 24.10.2011
 • ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ( Yargılama Sırasında Boşanma Nedeninin Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dönüştüğü – Anlaşmalı Boşanma Koşullarının Sona Ermesi/Tarafların Beyan Ettiği Önceki İfade ve Taleplerin Sona Ereceği )
 • ANLAŞMALI BOŞANMANIN EVLİLİĞİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİNE DÖNÜŞMESİ (Tarafların Daha Önceki Dilekçedeki İfade ve Talepleriyle Bağlı Olmadıkları – Nafaka ve Tazminat Talepleriyle İlgili Mahkemece Ayrıca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
 • NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMİ

(Tarafların Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Bulunmamasının Daha Sonradan Yargılama Sırasında Boşanma Nedeninin Değişmesi Sonucu Tarafların Önceki İfade ve Talepleriyle Bağlı Kalmayacağı)

4721/m. 166,174

ÖZET : Dava, boşanma istemlidir. Taraflar anlaşmalı olarak boşanmalarını ve tarafların herhangi bir nafaka ve tazminat taleplerinin olmadığını belirtmişlerdir. Ancak; yargılama sırasında davalının anlaşmalı boşanmaya karşı çıkması nedeniyle “dava evlilik birliğinin temelinden sarılması” nedenine dayalı boşanma davasına dönüşmüştür. Mahkemece, davalı kocanın boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanmaya, yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerinin ise reddine karar vermiştir. Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığı ve davaya devam edilip boşanmaya karar verildiğine göre, artık dava dilekçesindeki yer alan davacının anlaşmalı boşanma çerçevesinde beyan ettiği ifade ve taleplerine göre hüküm kurulamaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm yoksulluk nafakası ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı 24.9.2009 tarihli dava dilekçesiyle anlaşmalı olarak ( T.M.K. madde 166/3 ) davalıyla boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacıya bırakılmasına karar verilmesini, davalıdan herhangi bir nafaka ve tazminat taleplerinin olmadığını belirtmiştir. Yargılama sırasında davalının anlaşmalı boşanmaya karşı çıkması sebebiyle “dava evlilik birliğinin temelinden sarsılması” ( T.M.K. madde 166/1 ) nedenine dayalı boşanma davasına dönüşmüştür. Mahkemece tarafların delilleri toplanmış ve Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince birlik görevlerini yapmayan, güven sarsıcı davranışlar içerisine giren, eşinin evden gitmesini isteyen, davalı kocanın boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunu belirterek boşanmaya, davacının dava dilekçesinde nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığına dair beyanını gerekçe gösterilerek de yoksulluk nafakası ve tazminat ( T.M.K. madde 174/1-2 ) taleplerinin reddine karar vermiştir. Anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığında, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2 nci maddesi uyarınca davaya devam edilip boşanmaya karar verildiğine göre, artık dava dilekçesindeki yer alan davacının anlaşmalı boşanma çerçevesinde beyan ettiği ifade ve taleplerine göre hüküm kurulamaz. Davacı vekilinin 29.6.2010 tarihli celsedeki yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminat taleplerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.10.2011 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluk kararına katılmıyoruz.

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2014/18709
 3. 2014/20286
 4. 20.10.2014
 • BOŞANMAYA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Anlaşmalı Boşanma Halinde Boşanmaya Dayalı Manevi Tazminat Talep Edilemeyeceği – Anlaşmalı Boşanma Halinde Tarafların Boşanmanın Mali Sonuçlarına İlişkin Aralarındaki İhtilafı Nihai Olarak Çözdükleri ve İlişkilerini Tasfiye Ettiklerinin Kabulü Gereği )
 • ANLAŞMALI BOŞANMA HALİNDE MANEVİ TAZMİNAT ( Anlaşmalı Boşanma Halinde Tarafların Boşanmanın Mali Sonuçlarına İlişkin İhtilafları Nihai Olarak Çözdüklerinin Kabulü Gereği – Analaşmalı Boşanma Halinde Boşanmaya Dayalı Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği )
 • HÜKMÜN SONUÇ KISMI ( Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Herbiri Hakkında Verilen Hükümlerin ve Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Gösterilmesi Gereği – Dava Dilekçesi veya Bilirkişi Raporu Gibi Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı )

4721/m. 174

6100/m. 297298

ÖZET : Boşanma kararı tarafların anlaşmalarına dayandığına göre , davacının boşanmadan sonra, boşanma sebebiyle artık manevi tazminat talep etmesi mümkün değildir. Taraflar arasında anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmiş olması durumunda, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettiklerinin kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı ( kadın ) tarafından, manevi tazminatın ve ziynetlerin miktarı, yargılama gideri ile vekalet ücreti yönünden; davalı ( koca ) tarafından ise, kusur belirlemesi, ziynetler, manevi tazminat ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 27.05.2014 günü duruşmalı temyiz eden davacı E. K. U. vekili geldi. Karşı taraf temyiz eden davalı E. K. ile vekili gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Taraflar anlaşmalı olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca boşanmışlar ve boşanmaya ilişkin karar 29.1.2010 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı kadın tarafından 3.5.2010 tarihinde açılan manevi tazminat ( TMK.md. 174/2 ) evlilik birliği devam ederken davacı kadının, eşinden şiddet ve kötü muamele görmesine dayalıdır. Boşanma kararı tarafların anlaşmalarına dayandığına göre , davacının boşanmadan sonra, boşanma sebebiyle artık manevi tazminat talep etmesi mümkün değildir. Taraflar arasında anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmiş olması durumunda, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin aralarındaki ihtilafı nihai olarak çözdükleri ve ilişkilerini tasfiye ettiklerinin kabulü gerekir. Bu itibarla anlaşmalı boşanmadan sonra artık boşanma sebebiyle tazminat istenemeyeceği nazara alınmadan, davacı yararına manevi tazminata ( TMK.md. 174/2 ) hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

2- )Davacı, dava konusu ziynet eşyalarının aynen iadesini, aynen iade mümkün olmadığı takdirde ise, bedellerine hükmedilmesini talep etmiştir. Mahkemece, kabulüne karar verilen ziynet eşyalarının nelerden ibaret olduğu ve ayrı ayrı değerleri gösterilmeksizin “dava tarihindeki takıların değerinin karşılığı olan 18.819 TL.’nin karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp, davacıya verilmesine” şeklinde hüküm kurulmuştur.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinin ( 2 ). fıkrasında: hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden herbiri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerektiği, aynı Yasanın 298. maddesinin ( 2. ) fıkrasında da, gerekçeli kararın, tefhim edilen hükme aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye göre; Dava dilekçesi, bilirkişi raporu gibi herhangi bir belgeye atıf yapılarak hüküm kurulamaz. Gerek tefhim edilen ve zabıtla belirlenen kararda, gerekse buna uygun düzenlenmesi zorunlu gerekçeli kararda hüküm altına alınan eşyanın cins, nitelik, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ile tanınan hakkın infazda güçlük çıkarmayacak biçimde belirtilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 2. bentteki bozma sebebine göre, tarafların ziynet eşayalarının esası, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin temyiz itirazlarının ve 1. bentteki bozma sebebine göre de davacının tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 20.10.2014 tarihinde karar verildi.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken kişilerin dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Dilekçenizin olması gereken düzeni en baştan sonra doğru açıklamak istersek;

 • En başta yetkili mahkemeye hitaben bir başlık atmalısınız. Başlığınızın altına mahkemenin bulunduğu ili eklemelisiniz.
 • Başlığınızın altına sırasıyla davacı, davacı adresi, davacı vekili, davalı, davalı adresi, (varsa) davalı vekili bilgileri yazılır.
 • Bilgilerin altında açıklamalar bölümü oluşturulur. Bu bölümde neden boşanma kararı aldındığı, çiftin bu kararda hemfikir olduğu ve benzeri detaylara yer verilir.
 • Son olarak ise boşanma protokolü yazılarak dilekçenin içerisine eklenir. Bu protokolde boşanmaya dair yapılan tüm anlaşmalar yer almalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Tek Taraflı Açılabilir Mi

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için eşlerden ikisinin de dilekçe yazarak dava başvurusunda bulunmasına gerek yoktur. Çiftlerden yalnızca biri eşi tarafında da onaylanmış ve imzalanmış dilekçeyi yetkili mahkemeye teslim ederek dava işlemlerinin başlatılmasını sağlayabilir. Bu sırada diğer eşin başvuru yerinde bulunmasına gerek yoktur.

Ancak eşlerin istemesi durumunda iki eş de anlaşmalı boşanma davası başvurusunda bulunabilir. Kişiler iki ayrı dilekçe yazarak ya da boşanma davası başvurusuna beraber giderek boşanma sürecini başlatabilir.

Anlaşmalı Boşanma Islah Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma sırasında kişiler verdikleri kararların tamamını ya da bir kısmını ıslah ederek davanın yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Kısmen ya da tamamen yapılabilecek ıslah için dava yazarken;

 • İlk olarak davanızın yürütüldüğü aile mahkemesine hitaben başlığınızı oluşturmanız gerekir.
 • Dilekçenizin en üst bölümüne dosya no, ıslah talebinde bulunan davacı, konu ve davacının vekili bilgileri yer almalıdır.
 • Verilen bilgilerin altına açıklamalar başlığı açılarak hangi konularda ne kadar miktarda ıslah talep ettiğinizi belirtmelisiniz.
 • Açıklamalarınızın en alt bölümüne deliller, hukuki deliller ve sonuç yazılır.

Anlaşmalı Boşanma Cevap Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma sonrasında alınan boşanma kararının ardından eşlerden biri ya da ikisi cevap dilekçesi yazarak kararın ya da boşanma sırasında anlaşılmış olan durumların yeniden değerlendirilmesi için talepte bulunabilir.

Böyle bir talebin oluşturulmasının ardından eğer eşler arası anlaşmazlık ortaya çıkar ise tüm boşanma işlemi çekişmeli boşanmaya dönecektir. Kişinin cevap dilekçesinde yazdığı hususlar ve kanıtlara bakılarak yeniden değerlendirilme yapılır.

Bir dava sonrasında cevap dilekçesi yazılmasının süresi 2 haftadır. 2 hafta içerisinde herhangi bir dilekçe yazmayan kişi daha sonra alınan kararlara itiraz etme gibi bir hakka sahip olmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma işlemi sırasında kişiler karar belirlenip Yargıtay tarafından onaylanıncaya kadar davadan feragat etme hakkına sahiptir. Eşlerden birinin feragat etmesi durumunda diğer eşin görüşü alınır.

Bir eş feragat eder diğeri etmez ise dava çekişmeli davaya dönüşür. Eğer boşanmak için yeteri kadar sebep bulunamaz ise kişilerin evliliklerini düzeltmeleri için bir şans tanınır. Bu nedenle böyle bir durumda iyi bir avukat ile iş birliği yapmalı ve çekişmeli davanızın sizin istediğiniz gibi sonlanmasını sağlamalısınız.

Anlaşmalı Boşanma İtiraz Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davasının ilk adımında iki eşin de boşanmak için rızalarının olduğunu belirten bir dilekçe teslim edilir. Bu dilekçenin iki eş tarafından da imzalanmış ve onaylanmış olması beklenir.

Boşanma tarihi gelene kadar ya da boşanma işlemi sonlanana kadar kişilerin tüm paylaşımlarını ve kararlarını yapmış olması beklenir. Ancak bu süreçte iki eşin de itiraz dilekçesi yazarak boşanmak istemediğini belirtme hakkı vardır.

İtiraz dilekçesinin yazılması ve onaylanmasının ardından kişilerin boşanma süreçleri uzar. Diğer eş boşanma isteğini sürdürüyor ise dava çekişmeli boşanma davasına döner.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi İçin Gerekli Evraklar

Anlaşmalı boşanma dilekçesi mahkemelere teslim edilirken yanında sunulması gereken evraklar bulunur. Bu evraklar; iki eşin de imzaladığı dilekçe, evliliğini sonlandırmak isteyen kişilerin kimlik belgeleri, eğer varsa çocuk ve çocukların kimlik belgeleri, davanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli harçların ödendiğini gösteren makbuz, mal paylaşımı ve detaylı protokol şeklindedir.

Bu evraklardan herhangi birinin eksik olması durumunda çiftler boşanma davası talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca evraklarda eşiniz ile bulunduğunuz duruma bağlı olarak ekleme yapmanız gereken kağıtlar olabilir. Bu kağıtları teslimattan önce öğrenmeniz büyük önem taşır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi İptali

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin uygun bir şekilde yetkili mahkemeye verilmesinin ardından kişilerin boşanma süreci başlatılır. Alınan dilekçe ile kişilere en kısa sürede duruşma günü verilir ve duruşmada evliliğin sonlandırılması beklenir.

Dilekçenizi teslim etmenizin ardından ise dilekçenizi iptal edebilirsiniz. Dilekçe iptalini yalnızca dilekçe üzerinde davacı olarak yazılmış olan kişi gerçekleştirebilir.

Dilekçenizin iptal edilmesi durumunda boşanma işleminiz durdurulur. Yeni bir dilekçe verene kadar evliliğinizin sonlandırılması için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Velayet

Anlaşmalı boşanma içerisinde eğer çiftin çocuğu var ise velayetinin kimde kalacağına karar verilmelidir. Velayet kararı alınır iken mutlaka çocuk için en iyi olacak durum göz edilmelidir. Velayet için alınacak kararlar:

 • Çocuğun velayetinin tamamen kimde kalacağı ve hangi gerekçelere dayanarak bu kararın alındığı yer almalıdır.
 • Çocuğun velayetinin olmadığı ebeveyn ile ne sıklıkta ve ne zamanlarda görüşeceğine karar verilmelidir.
 • Çocuğun kalan hayatında karşısına çıkacağı ihtiyaçları ve ihtiyaçların nasıl ödeneceğine ilişkin oluşturulmuş plan yapılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma işleminin gerçekleştirilmesi için düzenlenen dilekçe, içerisinde yer alan tüm bilgiler ve protokol ile geçerliliğini her zaman korur. Bu dilekçenin geçerli olması için herhangi bir süre belirlenmemiştir.

Hazırlanmış ve imzalanmış olan bir dilekçe dilenirse 5, 10, 15 yıl sonra dahi yürürlüğe sunulabilir. Mahkeme sizden yeni hazırlanmış bir dilekçe iletmenizi istemeyecektir. Ancak güncel olarak yazılmış bir dilekçe sunmanız eşler arasında oluşabilecek durumların engellenmesine neden olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Geri Çekme Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası için oluşturduğunuz dilekçe ve kararınızı geri çekmek için iki türlü yola başvurabilirsiniz;

 • Feragat: Feragat, davanızın sonuçlanmadan önce herhangi bir zamanında yapabileceğiniz bir geri çekilme işlemidir. Eğer iki eş de anlaşır ise davadan feragat edilerek davanın kapatılması sağlanabilir. Feragat sonrası dava kapatılmasında eşlerin evlilikleri sonlandırılmadan devam etme kararı verilir.
 • Geri alma: Geri alma işlemi davayı açan davacı tarafından gerçekleştirilebilir. Davacı olan kişi boşanma davasından vazgeçtiğini belirterek dilekçesini geri alabilir. Bu durumda da dava sonuçlandırılmadan ve evlilik bozulmadan kapatılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma davası içerisinde oluşturulmuş protokolde mal paylaşımının yapılması son derece önemlidir. Bu mal paylaşımı kişilerin sahip oldukları gelirlere ve eşyalara yönelik olarak yapılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında yapılmış olan mal paylaşımları iki tarafın da kabul edeceği şekilde yapılmalıdır. Eğer eşlerden biri mal paylaşımını onaylamaz ise dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı boşanma davasının protokolünde, bu mal paylaşımının daha sonra yapılacağına dair detaylandırma yapılabilir. Bu durumda çiftlerin mal paylaşımı için yeni bir dava açması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Çevirme Dilekçesi

Çekişmeli boşanma, eşlerden birinin boşanma ya da boşanma şartlarına itiraz etmesi durumunda gerçekleştirilen dava türüdür. Bu davada iki taraf da kanıtlarını ve beklentilerini sunarak davanın diledikleri şekilde bitmesini amaçlar.

Çekişmeli dava içerisinde eşlerin zamanla anlaşması da mümkündür. Eğer eşler boşanma konusundaki tüm detaylarda anlaşırlarsa çekişmeli boşanma davası anlaşmalıya döner ve kısa süre içerisinde dava sonuçlandırılır.

Çekişmeli bir davanın anlaşmalı davaya dönüştürülebilmesi için çiftlerin dava detaylarında anlaştıklarını belirttikleri bir dilekçe hazırlamaları gerekir. Bu dilekçe içerisine anlaşılmış ve imzalanmış olan protokol da dahil edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Kesinleştirme Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davasının gerekçeli kararının taraflara iletilmesinin ardından çiftlerin istinaf ya da feragat için 14 gün süresi bulunur. Bu süre kararın kesinleşmesi ve yürürlüğe konulmasını uzatır.

Kararın kesinleştirme süresinin kısaltılması için ise kişiler kesinleştirme dilekçesi verebilir. Bu dilekçenin içerisinde dava sonrasındaki bu süreçte herhangi bir istinaf ya da feragat talebinde bulunulmayacağı iletilir.

Bu dilekçenin kullanılarak kesinleştirilmenin gerçekleştirilmesi için iki tarafın da dilekçe hazırlaması beklenir. Aksi takdirde karşı tarafın hala istinaf ve feragat için hakkı olacaktır ve bu kişinin hakkını kullanabilmesi için bekleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Kesinleştirme dilekçesinin hazırlanması için kişilerin kendi rızasının olması gerekir. Bir kişi iki eşin adına da dilekçe oluşturamaz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanma-davasi-dilekcesi-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-soyadi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-dilekcesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi.html

Yorum yapın

Hemen Ara