Boşanma Dilekçesi

Evliliğin resmi olarak sonlandırılmak istenmesi durumunda açılacak dava için gerekli belgeler arasında ilk olarak boşanma dilekçesi yer alır. Boşanma davasını açmak isteyen birey boşanma dilekçesiyle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma süreci için ilk somut adımları gerçekleştirebilir.

Boşanma dilekçeleriyle ilgili en önemli husus, açılacak boşanma davasının ve sonrasında işleyecek olan süreçte bu belgenin dava konusunda bir temel oluşturmasıdır. Dolayısıyla açılan boşanma davasının seyri, süresi, niteliği, sonucu gibi konuları doğrudan etkileyebilecek bir niteliktedir. Boşanmak isteyen bireyler, hukuki boyuttaki süreci bir boşanma dilekçesiyle başlatırlar.

Boşanma dilekçesini bu konularda hukuki bilgisi ve tecrübesi olan kişiler hazırlamalıdır. Bu hususta hazırlanacak olan boşanma dilekçesinin hukuki olarak kusursuz ve tam olası daha sağlıklı ve başarılı bir dava süreci geçirilmesine yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla, boşanmak isteyen eşler, boşanma dilekçelerini uzman bir avukatlar hazırlamalıdırlar. Boşanma dilekçesi konusunda yardım almak için Maltepe boşanma avukatına danışabilirsiniz. Bütün Maltepe avukatları bu konuda bireylere yardımcı olmaktadırlar.

Boşanma Dilekçesi Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Boşanma davasının türü, boşanma sonrasında bulunulan istek ve talepler gibi çeşitli durumlara göre boşanma dilekçesi farklılık gösterebilmektedir. Her evlilik birbirinden farklıdır. Bu evliliklerde boşanmaya neden olan olaylar ve eşlerin bu olaylar karşısındaki tavır, tutum ve davranışları da farklılık göstermektedir. Dolayısıyla boşanma dilekçesi evliliğe özel olarak yazılmalıdır. Çoğu bireyler boşanma dilekçelerini hazırlarlarken en büyük yanlışı bu hususta yapmaktadırlar. Bu yanlışı yapan bireyler, mal paylaşımı, velayet, nafaka, tazminat gibi hukuki haklarını riske atmaktadırlar. Bu konuda hata yapmamak için Maltepe boşanma avukatından yardım alabilirsiniz.

Çeşitli Nedenlerle Hazırlanan Boşanma Dilekçeleri

Boşanma dilekçeleri, yukarıda da belirtildiği üzere evliliğe özel olarak hazırlanmış olmak zorundadır. Aksi halde kişinin açacağı boşanma davasında eşler bir çok hakkını riske atabilmektedirler. Bireyler özellikle bu hususta Maltepe avukatlarından yardım almalıdırlar ve dilekçelerini avukatlardan aldıkları yardımla hazırlamalıdırlar. Gerekirse boşanma süreçlerini de uzman bir Maltepe boşanma avukatıyla yürütmeleri bu konuda çok yararlı olacaktır. Dolayısıyla bireyler kendi boşanma süreçlerini başlatmak yerine, evliliklerine özel olarak hazırlanmış, dilekçenin içeriğinde boşanmayı getiren hadiselere ayrıntılı olarak yer verilmiş, boşanmadan sonra beklentileri ve istekleri, talepleri özel olarak yer vermiş bir boşanma dilekçesi ile dava açmalıdırlar ki, bu durum, bireye sağlıklı ve başarılı bir boşanma davası süreci geçirmesine yardımcı olacaktır.

  • Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Yazmak: Şiddetli geçimsizlik konusu, evliliği artık yürümez olmuş tüm eşlerin yaşadığı boşanma nedenlerinden biridir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da yer alan boşanma nedeni olan şiddetli geçimsizlik konusunda evliliğin temelden sarsılmış ve yıkılmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler, boşanma dilekçelerini ‘evlilik birliği temelden sarsılmış’ ifadesine uygun olarak hazırlamalıdırlar.
  • Aldatma Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Yazmak: Bu nedenle boşanma davası açmak isteyen bireyler, dilekçelerini “aldatma” hususu üzerine yoğunlaştırmak zorundadırlar. Ayrıca aldatma ilişkin olarak ellerinde ne gibi kanıtların olduğunu, boşanma işlemi sonrasında eşinden tazminat ve nafaka gibi taleplerle bulunup bulunmayacağını, aldatma eyleminin gerçekleşme süreci gibi birçok konu hakkında dilekçede bilgilendirmede bulunmalıdır.
  • Terk Etme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Yazmak: Bu hususta dilekçe yazmak diğerlerine oranla daha farklı bir prosedür gerektirmektedir. Terk etme eyleminin gerçekleşmesinden sonra birey, 4. ayda eşine hayatlarını tekrar kurmak konusunda ihtar göndermelidir. Eğer evi terk eden eş, bu ihtara 2 ay içinde olumlu bir yanıt vermezse boşanma süreci başlatılabilir. Boşanma dilekçesine yer verilecek bilgiler arasında evi nasıl terk ettiği, eşine ihtar yapıp yapmadığını ve sonuçları gibi çeşitli bilgiler yer almalıdır.
  • Medeni Kanunun gerektiği ve boşanma hukukunun konusu olan boşanma hususları, bir takım hususlara ve sebeplere göre gelişme gösterir. Tarafların çeşitli nedenleri ortaya koyarak boşanmaları günümüzde sıkılıkla meydana gelen bir durumdur. Bunun için boşanmanın içeriğine ve etkilerine göre doğru bir boşanma dilekçesi hazırlanabilmelidir. Bunun için ise dilekçenin hazırlanmasında tüm hususlar doğru şekilde ele alınabilmesi ve hakkın zedelenmemesi adına gerekli ön görüler önceden tespit edilebilmelidir.

Boşanma Dilekçesinde İçerik Nelerdir?

Boşanma için dilekçeler, yasal olarak ilk atılması gereken eylemler arasında bulunur. Böylece mahkemeler dilekçeye göre açılarak, konunun içeriği ve mevzuatı derinlemesine işlenecektir. Temelde boşanmayı isteyen taraf ya da tarafların bu dilekçe üzerinde;

  • Boşanmanın neden istendiği ve bunun gerekçesi,
  • Boşanma davasının açılmasından talep edilen hususun ne olduğu,
  • Boşanma ile beraber talep edilenler, velayet, tazminat ya da nafakalar,
  • Boşanma söz konusu olduğunda bunlara ilişkin daha sonradan oluşacak ispatlar (örneğin aldatma)

gibi söz konusu durumlar boşanma dilekçesi içerisinde yer alabilecek temel materyalleri barındırmaktadır. Burada sürecin en temelinin sağlanması ve mahkemeye neden boşandığınızı ifade etmenin bir yolu olmaktadır. Bu yolun iyi tarif edilmesi ve aktarılması da ileriki aşamada boşanmanızın asıl gelişimlerini ortaya koyacaktır.

Boşanma Davalarının Konuları ve Dilekçelerinin Hazırlanışı

Boşanmalar tek tipli değildir ve evli olan bireylerin arasında yaşanan bir dizi gelişmelere göre farklı kategorilere ayrılabilir. Her ayrılan kategoriye göre de boşanma dilekçesinin içeriği değişebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Dilekçe: Boşanan taraflar boşanmaya ilişkin konularda ve mal paylaşımlarına kadar anlaşarak hemfikir hali bulunur. Dilekçede ise tüm hukuksal açıdan gerekliliklere uyacaklarını ve boşanmada gerekli olan yasalarında bilincinde oldukları burada beyan edilmelidir. Böylece boşanmanın gerekçelerini bildiklerini öne sürerek dilekçenin hazırlanması, anlaşmalı boşanmalarda önemli olacaktır.

Çekişmeli Boşanmalarda Dilekçe: Bu bir tarafın boşanmak istemesi ve diğer tarafın durumdan henüz haberdar olmaması ya da istemediği durumlardaki boşanma davalarını konu edinir. Dilekçeyi hazırlayan tarafın, boşanmanın neden istediğini, boşanmadan neler beklediği ve mal paylaşımları, velayetler gibi hususları da ele almalıdır. Ayrıca boşanmanın neden istendiği ve bu konuya ilişin öne sürülebilecek kanıtlara kadar dilekçe içerisinde yer ayırmalıdır.

Şiddete Bağlı Olarak Boşanma Dilekçesi: Şiddet hususları, yaşam kalitesinin düşmesi, psikolojik bozulmalar ve hayata kast edilmesi gibi durumların belirtildiği ve bunun en iyi şekilde yansıtıldığı dilekçeler yazılmalıdır. Özelikle şiddetin sürekli olarak devam etmesi ve ele alınan doktor raporlarına kadar, şiddetin kanıtı oluşturan diğer hususlara dilekçe içerisinde yer verilebilir.

Terk Edilmeye Bağlı Boşanma Dilekçesi: Aile kurumunda bir tarafın diğer eşini terk etmesi, hukukta yer bulan etkenler arasındadır. Bu yüzden terk edilen kişi, eşinin terk ettiğini bunun beyanını, süresini ve çeşitli açıklamalarını dilekçe üzerinden sağlayabilir.

Boşanma Dilekçesini Vermek

Boşanma dilekçelerini doğrudan Aile Mahkemelerine verilmelidir. Eğer bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemelerine de boşanma dilekçesi verilerek, boşanma hususunda hukuka başvurabilirsiniz.

Boşanmak İçin Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Dilekçe yazımları her konuda birçok için zorlayıcı bir süreç olmuştur. Boşanma davalarında tarafların bu dilekçeleri yazması çok daha zor olabilmektedir. Yaşanılan durumun zorluğu da bu konuda belirleyici bir etken olmaktadır. Bu sebeple kişilerin bir yanlışlık yapmaması adına bu süreci işinde başarılı bir avukata teslim etmesi çok daha mantıklı olacaktır. Bu durumda Mehmet Ali Helvacı müvekkillerine her zaman yardımcı olmuş bir avukat olarak öne çıkmaktadır.
Boşanma Davası Dilekçesi Elle Yazılır Mı?
Boşanma davalarında dilekçelerin nasıl yazıldığı bir önem teşkil etmemektedir. Kişiler bir bilgisayar ortamında bu dilekçeleri yazabildiği gibi elleriyle de bu dilekçeleri yazabilmektedir. Asıl önemli olan husus dilekçelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmasıdır. Kişilerin yazacakları bu dilekçelerinde hata yapmasıyla beraber dava süreçlerinde sorun yaşamaları oldukça olası bir durum haline gelmektedir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-dilekceleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/terk-nedeni-ile-nasil-bosanilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-acma-istanbul.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-davasi-surecleri.html

“Boşanma Dilekçesi” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara