Kartel Faizi 12 Bankaya Karşı  3 Katı Tazminat Davası

Maltepe Tüketici Avukatı olarak hukuk büromuz Türkiye çapında 12 bankadan kredi çeken kartel faizi mağduru tüketicilere  yardım edebilmek İçin hizmet vermektedir. Hukuk Büromuza 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

Tüketicileri sevindirmekle birlikte kafasını karıştıran bu karar hakkında bazı bilgiler vererek tüketicileri bu konuda aydınlatmaya çalışacağız.

1-) Rekabet Kurulunun Verdiği Kartel Faizi Kararı Nedir ?

Rekabet Kurulu söz konusu kararı 08.03.2013 tarihinde 13-13/198-100 karar numarası ile vermiştir. Söz konusu karara alttaki linkten ulaşabilirsiniz

http://www.tuketicihaklari.org.tr/haberler/pdf/12.banka.hakkinda.rekabet.kurumu.pdf

Rekabet kurulu söz konusu karar ile birlikte 12 bankanın kartel oluşturarak rekabet hukukuna aykırı olarak bankacılık hizmetlerine uygulana faiz oranları yükselttiklerine karar vermiştir.

2-) Rekabet Kurulu Kararı Kesinleşmiş midir ?

Rekabet Kurulu Kararına aleyhine her bir banka ilk derece mahkemesinde kararın iptali istenmiştir. 12 bankanın  Ankara 2. İdare Mahkemesi açtığı iptal davası reddedilmiştir. Her bir banka Ankara 2. İdare Mahkemesinin kararını ayrı ayrı temyiz etmiştir. Danıştay 13. Dairesi ilk derece mahkemesi olan Ankara 2. İdare Mahkemesi kararını onamıştır.  Danıştay 13. Hukuk Dairesinin onama kararı 08.06.2016 tarihinde ilk derece mahkemesine geri gönderilmiş ve kararlar bankalara tebliğ edilmiştir. Bankalar bu aşamada son kanun yolu olan karar düzeltme talebinde bulunacakları düşünülmektedir. Bankaların karar düzeltme talepleri reddedilmesi halinde karar kesinleşecektir. Kartel oluşturan on iki bankanın arar düzeltme talepleri kabul edilmesi halinde dava başa dönecek ve yeniden yargılama başlanacaktır. Ancak Rekabet Kurulu Kararının karar düzeltme aşamasından sonra bozulabilmesi pek mümkün görülmemektedir.

3-) Kartel Faizi Uygulayan Bankalar Hangileridir ?

Kartel Faizi uyguladığı tespit edilen 12 bankanın isimleri aşağıda sizle paylaşmakla birlikte, o dönem diğer bankalarında  kartel bankaların işlemlerinden yararlanarak aynı faiz oranlarını uyguladıklarını unutmamak gerekmektedir.

A-) Akbank T.A.Ş.                 E-) ING Bank A.Ş.                            H-) Türkiye İş Bankası A.Ş.

B-) Denizbank A.Ş.               F-) Türk Ekonomi Bank A.Ş.                       İ-)Türkiye Vakıflar Bankası

C-) Finansbank A.Ş.              G-) Türkiye Garanti Bankası A.Ş.    I-) Yapı Kredi Bankası A.Ş.

D-) HSBC Bank A.Ş.             Ğ-) Türkiye Halk Bankası A.Ş.        J-) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

 

4-) Hangi Tarihler Arasında Kartel Oluşturulmuştur ?

On İki Bankanın hepsi 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında kalan dönemde bankacılık hizmetlerinin büyük bir kısmında kartel faizi uygulamıştır. Tüketiciler 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında gayrimenkul kredisi, araç kredisi, tüketici kredi  ve kredi kartı faizlerinde kartal faizi uygulanarak mağdur edilmişlerdir.

5-) Kartel Faizi Uygulana Bankacılık Hizmetleri Nelerdir ?

On İki Bankanın  mevduat krediler ve kredi kartı hizmetleri bakımından ortak fiyat tespitine giderek rekabet ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.

6-) Kartel Faizine Karşı Tazminat davasını Kimler Açabilir ?

Davayı açacak kişiler tek tek sayılmamış yani kanunca bir sınırlama getirilmemiştir. Söz konusu tazminat davasında davacı rekabeti kısıtlayan faaliyetlerden zarara uğradığını iddia eden kişidir.Yani 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden faydalanan  tüketiciler, tacirler ve kamu kurumları Tazminat davasının davacı olabileceklerdir.

7-) Kartel Faizine Karşı Tazminat Davasın da Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir ?

Kartel Faizi nedeniyle açılacak tazminat davaların davayı açacak kişinin tüketici  ve tacir olmasına göre görevli mahkeme değişecektir. Davacının tüketici olduğunu farz edersek ilişkinin tüketici kredi sözleşmelerinden kaynaklandığını, sözleşme ilişkisinin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığını ve tarafların Tüketici Koruma Kanunu Kapsamında kaldığı için davaya bakmaya tüketici mahkemesinin görevli olduğu kabul edilmiştir.

Davacının tacir olduğu kabul edilir ise aradaki ilişki ticari krediden  dolayı oluşmuş ise Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir.

Kartel Tazminat davasında kesin yetki kuralı bulunamamaktadır. Sözleşmeye dayalı bir dava olarak kabul edilir ise sözleşmenin ifa yerinde veya bankanın işlem merkezinde dava açılabilecektir.

😎 Tüketici Hakem Heyeti 3 Katı Tazminata Hükmedebilir Mi ?

RKHK 58/II maddesine 3 katı tazminatın sadece Hakimin hükmedeceği söylenmektedir. Bu nedenle bu aşamada Tüketici Hakem heyetlerinin söz konusu tazminata hükmedeceğini düşünmekteyiz. Ancak Rekabet Kurulu kararı kesinleşmesiyle beraber açılacak davaların çoğalması ve Mahkemeler iş yükü binmesi nedeniyle Hakem Heyetlerine üç katına kadar tazminat ile ilgili yetki verilebilecektir.

9-) Kartel Faizine Karşı Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir ?

On İki Bankaya karşı açılacak tazminat davasın davacının banka müşterisi olduğu kabul edilir ise davanın sözleşme ilişkisine dayalı olması nedeniyle 10 yıllık zaman alımına tabi olacaktır. Zamanaşımın başlangıç süresi ise Rekabet Kurulu Kararının kesinleşmesi ile başlayacaktır. Rekabet Kurulu Kararı ise Danıştay tarafından onanmış ancak pek muhtemel şekilde karar düzeltme aşamasına gidilecektir. Bu nedenle Rekabet Kurulu kararı kesinleşmemesi nedeniyle şu aşamada zaman aşımı süresi başlamamıştır.

10-) Kartel Faizine Karşı 3 Katı Tazminat Nasıl Hesaplanır ?

Konut Kredilerinde faizlerinde suni olarak 15 puan (0,15) miktarında bir zarar olduğu baz alınarak hesaplama yapılacaktır.

Yani 67.602 TL. 120 ay vadeli konut kredi alındığında %1.0 faizle çekilirse 116,387 TL. %1,15 faiz çekilirse 124,982 TL. edecek ve tüketicinin uğradığı zarar 8.600 TL. olacaktır.

Taşıt Kredilerinde 5-20 baz puan ihtiyaç kredisinde ise 10 puan faiz artımı yapılmıştır.

11-) Kartel Faizine Karşı Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Dava Dilekçesi hazırlanırken isim soy isimi ve adresiniz yazılmalı, hangi banka ve şubesinden ne tür kredi çektiğiniz, çektiğiniz kredinin miktarı ve vadesi, alacak miktarı olarak Tüketici Mahkemeleri en düşük miktarı olan 3. 650 TL. yazılmalıdır. Her ne kadar söz konusu dava belirsiz alacak davası olarak açılabileceği kabul edilse de fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak uğradığınız zarar ve üç katı tazminatı talep etmeniz gerekmektedir. Faiz başlangıcı olarak kredi çekim tarihi olmalı ve bizce temerrüt faizi istenmelidir.

Hangi durumlarda tazminat davası açılabilir?
Maddi ya da manevi tazminat davaları ölüm, yaralama, maddi zarara etmen gösteren belirli eylemler doğrultusunda açılır. Gerçek veya tüzel kişilere açılan davalardır.
Tazminat davasını kaybedersem ne olur?
Tazminat davası açıldıktan sonra bu davanın kaybedilmesi durumunda farklı etmenler uygulanır. Burada kaybeden kişinin ödemesi gereken ücret bulunabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye avukatınızla irtibata geçtiğiniz takdirde edinebilirsiniz.
Tazminat davası ne zamana kadar açılır?
Tazminat davası için belirli bir süreç bulunur. Bu süreç içerisinde davanın açılması gerekir. Tazminat davası zaman aşımından sonra açılmak istendiği takdirde istenilen düzeyde bir kazanım elde edilmez.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kartel-faizi-12-banka-uc-katina-kadar-tazminat-dilekce-ornegi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/haksiz-rekabet-sucu-ve-cezasi-ttk62.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/12-banka-3-kati-tazminat-kartel-faizi-emsal-karar.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ticaret-hukukuna-iliskin-tum-hususlarda-kendinizi-koruma-altina-alin.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/karsiliksiz-cek-2019.html

“Kartel Faizi 12 Bankaya Karşı  3 Katı Tazminat Davası” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara