Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Ve Cezası

Haberleşme özgürlüğü anayasanın 22. Maddesi ile düzenlenmiştir. Haberleşmenin gizliliği esas alınarak kamunlar kapsamında haberleşme hürriyeti ikesi ile haberleşme hakkı korunmaktadır.  Haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezası Türk ceza kanununun 124. Maddesi gereğince Hürriyete Karşı Suçlar kapsamında değerlendirilmektedir. Şahısların ya da devlet kurumlarının kendi aralarında haberleşmesini, iletişim kurmasını ya da basın organlarının kullanılmasını yasal olmayan yollarla engellemek haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezasını oluşturmaktadır.

Haberleşmenin engellenmesi suçu taksirle yani yanlışlıkla işlenen bir suç olmayıp tamamen kasten yani bilinçli bir şekilde işlenen bir suçtur. Mesela bir kişiye gelen bir zarfın kişiye ulaşmasını engellemek, telefon, internet gibi haberleşme cihazlarının kullanılmasını kasten engellemek gibi durumlar haberleşmenin engellenmesi suçunu oluşturmaktadır. Fakat dışarıda telefon direğine araba ile yanlışlıkla çarpıldığında çarpan kişi taksir ile yani yanlışlıkla telefon hattının kopmasına neden olacağından haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezasından sorumlu olmayacaktır.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu ve Cezasının Maddeleri

Haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezasının maddeleri TCK 22. Madde ile düzenlenmiştir. Buna göre,

-Herkes, haberleşme hakkına sahiptir, haberleşmede gizlilik esastır. Bu hürriyet, devlet eliyle ya da herhangi bir kişi sebebiyle engellendiğinde, engelleyen kişi veya kurumlar yasalar ile cezalandırılır. Mağdur kişilere maddi ve manevi tazminat ödenmesinin önü açıktır.

-kamu düzeni sebebiyle, milli güvenlik nedeniyle, başkalarının hürriyetlerini korumak maksadıyla, yasal yollardan verilmiş hakim kararı olmadan kimsenin haberleşme hürriyetine ve gizliliğine dokunulamaz. Fakat acil durumlarda kararın kaldırılması için 24 saat içerisinde hakim onayına sunulur, 48 saat içerisinde karar hakim tarafından açıklanır ve karar kaldırılır.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Cezası

Haberleşmenin engellenmesi suçunun cezası TCK124 te düzenlenmiş, kişiler arasında olması, kamu kurumları arasında veya basına karşı olaması bakımından ayrı olarak ele alınmıştır.

Özel kişiler arasında kasten haberleşmenin engellenmesi suçu oluşmuşsa fail için 6 ay-2 yıl arası hapis cezası ve adli para cezasına hükmedilir. Örneğin telefon hattını kesmek haberleşmenin engellenmesi suçuna örnektir.

Kamu kurumlarının haberleşme özgürlüğünü kasti olarak engelleyen kişi veya kişiler için 1 yıl-5 yıl arası hapis cezasına hükmedilir.

Basın yayın organlarının yayın yapmasını yasal olmayan yollarla engelleyenler hakkında da 1-5 yıl arası hapis cezasına hükmedilir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunda Uzlaşma ve Zamanaşımı

Haberleşmenin engellenmesi suçunda zamanaşımı bulunmaktadır. TCK 66. Maddeye göre haberleşmenin engellenmesi suçu meydana geldiğinde eğer 8 yıl içerisinde dava açılmazsa zamanaşımından dolayı dava açılamamaktadır. Haberleşmenin engellenmesi suçunda uzlaşma mümkün olmamaktadır. Bu suç uzlaşmaya dahil olan suçlardan değildir. Haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezası şikayete bağlı bir suç değildir, dolayısıyla mağdur kişi şikayetçi olmasa bile durum tespit edildiğinde fail için dava açılacaktır. Günümüz teknolojisinin ilerlemesi sebebiyle haberleşmenin engellenmesi internet ortamından da yapılabildiği için bu suçla yargılanan kişilerin bir ceza avukatı yardımı almasında fayda olacaktır. Asliye ceza mahkemesi haberleşmenin engellenmesi suçu ve cezası ile ilgilenen mahkemedir.

TCK 124
Kamu ve kişiler arasındaki haberleşmenin engellenmesi, hukuka aykırı durumları kapsar. Kişinin veya kurumun TCK’nın 124. Maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası veya adli para cezası ödemesi gerekir.
TCK 125
Kişinin onur, şeref ve saygınlık üzerinden rencide edilmesi, isnat etmek veya sövmek suçlarını kapsar. TCK2nın 125. Maddesi gereğince, iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla sonuçlanacaktır.
TCK 142
Nitelikli hırsızlık suçları TCK’nın 142. Maddesi kapsamında değerlendirilir ve yedi yıla kadar hapis cezası istenmektedir.
TCK 132
TCK’nın 132. Maddesi uyarınca kişiler arası haberleşme ve gizlilik ihlalinin gerçekleşmesi suçlarına tekabül eden kanun maddesidir.
TCK 123
TCK’nın 123. Maddesi huzur bozmak ve gürültü yapmak için ısrarla telefon edilmesi suçlarını kapsamaktadır.

İlginizi Çekebilir;

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişimin Engellenmesi

Şiddet Nedeniyle Boşanma

Boşanma Süreci ve Çocuklar İçin Eğitim Nafakası Talebi

Cinsel Saldırı Suçları ve Cezaları

“Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Ve Cezası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara