İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası (TCK 84)

Bir kişinin kendi kararı ile hayatına son verme ve bunu eyleme geçirme hali intihar olarak tanımlanmaktadır. İntihar etmek bir suç sayılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda intihara yönlendirme suçu ve cezası, kanunun 84. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre intihara yönlendirme suçu, TCK’nın 5237 sayılı kanununda Yaşama Karşı Suçlar bölümünde açıklanmıştır. Bu kanun ile intihara yönlendirme suçu, intihara sebep kişi ve teşvik eden kişinin cezalandırılması hükme bağlanmıştır. Bunun yanında kanunda yer alan intihara yönlendirme suçunun işlenmemiş ya da işlenmiş olması da ayrı ayrı ceza hükmüne bağlanmıştır.

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası Koşulları

Kişinin kendini öldürmesi ya da buna yeltenmesi yanında kişiyi isteği dışında intihara yönlendirme ve azmettirme de intihara yönlendirme suçu ve cezasına girmektedir. İntihar eylemini gerçekleştirmek üzere harekete geçen bir kişi, başkaları tarafından cesaretlendiriliyorsa yani köprüye çıktın ne duruyorsun atla, çıktıysan yapmalısın gibi söylemler, kişiyi intihara azmettirmek, teşvik etmek açısından suç kapsamına girmektedir. Çünkü artık burada suç oluşmaya başlamıştır.

Türk Ceza Kanunu’na göre intihara yönlendirme suçu ve cezası koşulları oluşurken suçu işlemek için harekete geçen kişinin yanında suça teşvik eden, yönlendiren kişinin tanıdık olması, samimi olunması gibi durumlar suçun gerçekleşmesinde önemli değildir.

İntihara yönlendirme suçu oluşurken kişinin haricinde, teşvik eden ve intihara azmettiren kişilerin olması suçun koşullarının oluşmasında yeterlidir. Azmettirme fiili, intihara meyilli kişinin henüz bu konuda karar vermemişken azmettiren kişi tarafından bu düşünceye itilmesi ile oluşur. Bu konuya bir örnek vermek gerekirse aile baskısı gören ya da sosyal baskılardan bunalan bir kişiye böyle bir hayat çekilmez, senin yerinde olsam diye başlayan cümlelerle kişi intihara teşvik edilmiş sayılmaktadır.

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası Nedir?

İntihara yönlendirme suçu ve cezası suçun işlendiği niteliğe göre değişkenlik gösterir. Eğer kişi başkası tarafından suça azmettiriliyorsa, teşvik etme eyleminde bulunan kişi, Türk Ceza Kanunu’nun 84/1 maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilmektedir.

Gerçekleşen bir intihar eylemi varsa, Türk Ceza Kanunu’nun 84/2 maddesine göre, kişi 4 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır. Eğer kişi açıkça kişiyi intihara teşvik ediyorsa cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 84/3 maddesine göre 3 yıldan 8 yıla kadar değişkenlik gösterir.

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası Uygulaması Nasıl Olur?

Türk Ceza Kanunu, gerçekleştirilen eylemin anlamını ve sonuçlarını anlayamayan ya da bu konuda zihinsel gelişimi oluşmamış kişilerin cebren ya da tehdit edilerek intihara mecbur ediliyorlarsa o zaman suçu işleyen kişinin cezası, intihara yönlendirme suçundan değil kasten adam öldürme suçundan verilir.

İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası Yönetmeliği Nedir?

İnsan hak ve özgürlüklerinden asla geri adım atmaz. Bir kişinin yaşam hakkı başkasının inisiyatifinde değildir. Bir kişinin aklında intihar etme fikri olabilir. Yaşadığı hayat şartları ya da başka koşullar, kişinin hayattan vazgeçtiği anlar olabilir. Ancak henüz fiiliyat kısmına geçmemiş bu fikir, başkaları tarafından teşvik ediliyor ya da bu eylemin yapılmasına azmettiriliyorsa, bu eylemi yapan kişilerin ceza alması gerekir.

Hiçbir insan intihara teşebbüs ettiği için hüküm giymez. Ancak intihara yönlendirme suçu ve cezası yönetmeliğine göre kişinin intihara meyletmesi, ne amaçla olursa olsun ölmek maksatlı yapmıyorsa ancak etrafındaki kişileri silahla yaralama ya da yüksekten atlama gibi sebeplerle başkasının üstüne düşerek zarar veriyorsa ya da rehin alma gibi durumlar ortaya çıkarsa kişinin maksadı değişmiş olur. Artık kişi sadece intihara teşebbüsten değil, başkalarının hayatını da tehlikeye attığı için yaptığı bu hareketin dışında yaptığı fiillerden de sorumlu olmaktadır.

İlginizi Çekebilir;


Zerzevatçı Mahallesi İşçi Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Olur?

İhbar- Kıdem Tazminatı ve İşe İade Davası Açılması ve Takibi

Avukatınız Sayesinde Kiracınızla Olan Sorunlarınıza Son Verin

Nafaka  İle İlgili Son Değişikler 2022

Yorum yapın

Hemen Ara