Apostil Şerhi Nedir Nasıl Alınır?

Apostil Şerhi doğrudan yurtdışı makamlarından alınan belgenin Türkiye üzerinde yasal geçerliliğinin olabilmesini sağlayan onaylama işlemi olmaktadır. Apostil şerhi nedir nasıl alınır içinde farklı ülkelerde var olan çeşitli yasal işlemlerin ülkemizde de kabul görebilmesinde etkisi bulunmaktadır. Özelikle boşanma davaları konusunda eğer yurtdışında bir Türk vatandaşı o ülkede boşanıyorsa ya da boşanmışsa, oranın yetkili makamlarından verilen belgenin ülkemizde de resmi olarak kabul görmesidir. Böylece başka ülkelerin makamlarının verdiği izinler, yetkiler ve netleşen kararların bir nevi ülkemizde de yasal hale gelerek resmi belge olduğunun onaylanması işlemidir.

Türkiye’de Boşanmanın Tanınması ve Kabul Edilmesi

Yurtdışında boşanma hali gerçekleştirildiğin ve yetkili makamlar bununla ilgili bir karar tanıdıklarında bunun ülkemizde de geçerli olması gerekmektedir. Bu sebeple boşanmanın ülkemizde de kabul edilebilir hale gelmesi için süreçlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Burada apostil şerhi nedir nasıl alınır hususlarının da mutlaka iyi bilinmesi, yasal gerekçelerin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Bu yüzden de apostil şerhi için mutlaka doğru belgelerin içerisinde bulunması ve ilgili sürecin doğru şekilde tamamlanması gerekiyor. Herhangi bir eksik olmaması ve talep edilen evrakların bulunması, boşanmanın sorunsuz olarak ülkemizde de kabul edilmesini sağlar. Fakat eksik belgelerin olması ve yapılması gerekenlerin tam yapılmadığı durumlarda ise boşanma ülkemizde resmi olarak tanınmayabilir.

Apostil şerhinde Neler İsteniyor?

Ülkemizden boşanmanın geçerli sayılması ve yurtdışındaki mahkemenin kararının onaylanmasının resmi kılınması gibi işlerde apostil şerhi önemli bir boyuttadır. Bu yüzden bir takım içeriklerin ilgili kişi tarafından doldurulması ve tamamlanması gerekiyor. Bunlardan bazıları;

  • İlgili belgenin düzenlendiği ülkenin adı
  • Belgeyi imzalayan kişinin adı ve soyadı
  • Belge nerede düzenlenmişse oranın adı
  • Belgenin tarihi
  • Apostil şerhinin düzenlendiği makam
  • Apostil şerhi düzenleyenin yetkilinin imzası

gibi detaylar tamamlanmalıdır. Burada önemli olan bu bilgileri tamamlayacak olan kişilerin mutlaka güncel olarak istenilen bilgileri halletmesidir. Ayrıca gereken detaylar yine güncel olarak apostil şerhinin alınacağı yer neresiyse tüm detayları oradan öğrenmelidir. Böylece yurtdışında alınan bir karar ülkemizde de yasal hale gelerek resmiyete dökülebilecektir. Özelikle bu durum hakların geçerli olması ve ülkemiz tarafından da vatandaşımızın korunması adına önemli bir girişimdir.

Apostil şerhi Nereden ve Nasıl Alınabilir?

Çeşitli ülkelere göre apostil şerhinin verilme şekli ve uygulanışı farklı olabilir. Bu yüzden belge nerede hazırlanıyor ve veriliyorsa, oradan alınarak geçerli adımların atılması gerekmektedir. Ülkemizde kaymakamlık ya da valilikler gibi çeşitli yerlerden apostil şerhi alınabilir. Apostil şerhi nedir nasıl alınır konusunda ayrıca ilgili kurumlara mutlaka doğru şekilde başvuruda bulunmak gerekiyor.

Ayrıca boşanma durumunun ispatının kanıtlanması adına da yabancı mahkemeden alınacak belgeler, ülkemizde boşanmanın onaylanması adına da önemli olabilir. Bu yüzden tüm bu süreçlerin avukat yardımı ile ele alınması, hakların ve diğer taleplerin en iyi şekilde talep edilebilmesinin de sağlayacaktır.

Apostil Şerhi Nereden Alınır?
Apostil şerhi almak isteyen kişilerin başvuru yapacakları yerler belgelerinin türüne göre değişim göstermektedir. Örneğin idari nitelikli belgeye sahip olan kişiler valiliklere, adli nitelikli belgelere sahip olan kişilerin ise Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Diploma Apostil Nereden Alınır?
Diplomasını herhangi bir ülkede resmi bir şekilde elde eden, ancak bu belgenin başka bir ülkede daha tanınmasını ve kabul görmesini isteyen kişilerin bu belgeleri resmileştirmesi adına apostil almak istedikleri takdirde bir ilde yaşıyorlarsa valiliklere, bir ilçede yaşıyorlarsa kaymakamlıklara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Apostil Hangi Belgelere Yapılır?
Apostilin yapıldığı belgelere örnek verecek olursak idari belgeler, adli belgeler, eğitim belgeleri, diploma belgeleri, nüfus kayıt belgeleri, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyetleri ve doğum belgelerini verebiliriz.
Apostilli Nüfus Kayıt Örneği Nereden Alınır?
Nüfus kayıt örneklerinin nüfus dairelerinden ıslak imzalı ve kaşeli bir şekilde alınmasından sonra, kişilerin bu evrakları yaşadıkları bölgeye göre valilik ya da kaymakamlıklara götürmesiyle beraber apostil alınabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Ticaret Hukukuna Göre Rehin İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Çekişmeli Boşanma Hakkında Merak Edilenler

Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarıyor?

Trafik Kazası Avukatı İstanbul

Arnavutköy İslambey Mahallesi İş Kazası Avukatı

“Apostil Şerhi Nedir Nasıl Alınır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara